a2mp3 Origin Ubuntu a2mp3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug abs-guide Origin Ubuntu abs-guide Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug abuse-sfx Origin Ubuntu abuse-sfx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug acidrip Origin Ubuntu acidrip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug afbinit Origin Ubuntu afbinit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug agrep Origin Ubuntu agrep Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug album Origin Ubuntu album Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug album-data Origin Ubuntu album-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena Origin Ubuntu alien-arena Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena-browser Origin Ubuntu alien-arena-browser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena-data Origin Ubuntu alien-arena-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena-server Origin Ubuntu alien-arena-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alsa-firmware-loaders Origin Ubuntu alsa-firmware-loaders Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amiwm Origin Ubuntu amiwm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amoeba Origin Ubuntu amoeba Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amoeba-data Origin Ubuntu amoeba-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug angband Origin Ubuntu angband Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apertium-es-ca Origin Ubuntu apertium-es-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug arb Origin Ubuntu arb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug arb-common Origin Ubuntu arb-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug arb-doc Origin Ubuntu arb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aspectj Origin Ubuntu aspectj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aspectj-doc Origin Ubuntu aspectj-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug asterisk-prompt-es Origin Ubuntu asterisk-prompt-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug atari800 Origin Ubuntu atari800 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug atmel-firmware Origin Ubuntu atmel-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autodir Origin Ubuntu autodir Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autodocktools Origin Ubuntu autodocktools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux Origin Ubuntu avidemux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-cli Origin Ubuntu avidemux-cli Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-common Origin Ubuntu avidemux-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-qt Origin Ubuntu avidemux-qt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avifile-divx-plugin Origin Ubuntu avifile-divx-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avifile-win32-plugin Origin Ubuntu avifile-win32-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avifile-xvid-plugin Origin Ubuntu avifile-xvid-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug axe Origin Ubuntu axe Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug basilisk2 Origin Ubuntu basilisk2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bcm5700-source Origin Ubuntu bcm5700-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bgoffice-dict-downloader Origin Ubuntu bgoffice-dict-downloader Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug blockade Origin Ubuntu blockade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-ac Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-ac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-bh7 Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-bh7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-common Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-extra Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-laser Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-laser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-laser1 Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-laser1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-mfc9420cn Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-mfc9420cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-ac Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-ac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-bh7 Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-bh7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-common Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-extra Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-laser Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-laser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-laser1 Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-laser1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-mfc9420cn Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-mfc9420cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsdgames-nonfree Origin Ubuntu bsdgames-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bugsx Origin Ubuntu bugsx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug camlrunm Origin Ubuntu camlrunm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug carmetal Origin Ubuntu carmetal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cbedic Origin Ubuntu cbedic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug celestia-common-nonfree Origin Ubuntu celestia-common-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug chaplin Origin Ubuntu chaplin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cim-schema Origin Ubuntu cim-schema Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ckermit Origin Ubuntu ckermit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-faq Origin Ubuntu cl-faq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-infix Origin Ubuntu cl-infix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-sql-oracle Origin Ubuntu cl-sql-oracle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-typesetting Origin Ubuntu cl-typesetting Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-umlisp Origin Ubuntu cl-umlisp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-umlisp-orf Origin Ubuntu cl-umlisp-orf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cltl Origin Ubuntu cltl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clustalw Origin Ubuntu clustalw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clustalw-mpi Origin Ubuntu clustalw-mpi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clustalx Origin Ubuntu clustalx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmap-adobe-cns1 Origin Ubuntu cmap-adobe-cns1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmap-adobe-gb1 Origin Ubuntu cmap-adobe-gb1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmap-adobe-japan1 Origin Ubuntu cmap-adobe-japan1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmap-adobe-japan2 Origin Ubuntu cmap-adobe-japan2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmap-adobe-korea1 Origin Ubuntu cmap-adobe-korea1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmus Origin Ubuntu cmus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug conserver-client Origin Ubuntu conserver-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug conserver-server Origin Ubuntu conserver-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug context-doc-nonfree Origin Ubuntu context-doc-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug context-nonfree Origin Ubuntu context-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug controlaula Origin Ubuntu controlaula Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug coq-doc Origin Ubuntu coq-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty Origin Ubuntu crafty Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty-books-medium Origin Ubuntu crafty-books-medium Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty-books-medtosmall Origin Ubuntu crafty-books-medtosmall Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty-books-small Origin Ubuntu crafty-books-small Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crash-whitepaper Origin Ubuntu crash-whitepaper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crossvc Origin Ubuntu crossvc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dahb-html Origin Ubuntu dahb-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug darkice Origin Ubuntu darkice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug darksnow Origin Ubuntu darksnow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devede Origin Ubuntu devede Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dgen Origin Ubuntu dgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug distributed-net Origin Ubuntu distributed-net Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-linux-nonfree-html Origin Ubuntu doc-linux-nonfree-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-linux-nonfree-text Origin Ubuntu doc-linux-nonfree-text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc Origin Ubuntu doc-rfc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-0001-0999 Origin Ubuntu doc-rfc-0001-0999 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-1000-1999 Origin Ubuntu doc-rfc-1000-1999 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-2000-2999 Origin Ubuntu doc-rfc-2000-2999 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-3000-3999 Origin Ubuntu doc-rfc-3000-3999 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-experimental Origin Ubuntu doc-rfc-experimental Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-fyi-bcp Origin Ubuntu doc-rfc-fyi-bcp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-misc Origin Ubuntu doc-rfc-misc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-old-std Origin Ubuntu doc-rfc-old-std Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-std Origin Ubuntu doc-rfc-std Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-std-proposed Origin Ubuntu doc-rfc-std-proposed Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbookwiki Origin Ubuntu docbookwiki Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doom-wad-shareware Origin Ubuntu doom-wad-shareware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dosemu Origin Ubuntu dosemu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug drdsl Origin Ubuntu drdsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvd-slideshow Origin Ubuntu dvd-slideshow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdrip Origin Ubuntu dvdrip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdrip-doc Origin Ubuntu dvdrip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdrtools Origin Ubuntu dvdrtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdstyler Origin Ubuntu dvdstyler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdstyler-data Origin Ubuntu dvdstyler-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdwizard Origin Ubuntu dvdwizard Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dynagen Origin Ubuntu dynagen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dynamips Origin Ubuntu dynamips Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dynare-matlab Origin Ubuntu dynare-matlab Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e-uae Origin Ubuntu e-uae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e-uae-dbg Origin Ubuntu e-uae-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eagle Origin Ubuntu eagle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eagle-data Origin Ubuntu eagle-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug easyspice Origin Ubuntu easyspice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug easytag-aac Origin Ubuntu easytag-aac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ebook-dev-alp Origin Ubuntu ebook-dev-alp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ec2-ami-tools Origin Ubuntu ec2-ami-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ec2-api-tools Origin Ubuntu ec2-api-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug echelon Origin Ubuntu echelon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug em8300 Origin Ubuntu em8300 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug em8300-bin Origin Ubuntu em8300-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug em8300-headers Origin Ubuntu em8300-headers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug em8300-source Origin Ubuntu em8300-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug esix Origin Ubuntu esix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug etoken-pro-support Origin Ubuntu etoken-pro-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug etoys Origin Ubuntu etoys Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug etoys-doc Origin Ubuntu etoys-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exult Origin Ubuntu exult Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exult-studio Origin Ubuntu exult-studio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug faac Origin Ubuntu faac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fbx-playlist Origin Ubuntu fbx-playlist Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festlex-oald Origin Ubuntu festlex-oald Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-don Origin Ubuntu festvox-don Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-ellpc11k Origin Ubuntu festvox-ellpc11k Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-rablpc16k Origin Ubuntu festvox-rablpc16k Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-rablpc8k Origin Ubuntu festvox-rablpc8k Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug figlet Origin Ubuntu figlet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flashplugin-installer Origin Ubuntu flashplugin-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flashplugin-nonfree Origin Ubuntu flashplugin-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flashplugin-nonfree-extrasound Origin Ubuntu flashplugin-nonfree-extrasound Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foiltex Origin Ubuntu foiltex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fractxtra Origin Ubuntu fractxtra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freemind Origin Ubuntu freemind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeplayer Origin Ubuntu freeplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fsl Origin Ubuntu fsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fsl-doc Origin Ubuntu fsl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug funguloids Origin Ubuntu funguloids Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug game-data-packager Origin Ubuntu game-data-packager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gecko-mediaplayer Origin Ubuntu gecko-mediaplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfaim Origin Ubuntu gfaim Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfaim-data Origin Ubuntu gfaim-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug glest Origin Ubuntu glest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug glest-data Origin Ubuntu glest-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gliese Origin Ubuntu gliese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gmameui Origin Ubuntu gmameui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gmp-doc Origin Ubuntu gmp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-mplayer Origin Ubuntu gnome-mplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-mplayer-dbg Origin Ubuntu gnome-mplayer-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gns3 Origin Ubuntu gns3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuboy-sdl Origin Ubuntu gnuboy-sdl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuboy-svga Origin Ubuntu gnuboy-svga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuboy-x Origin Ubuntu gnuboy-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuradio Origin Ubuntu gnuradio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuradio-doc Origin Ubuntu gnuradio-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuradio-examples Origin Ubuntu gnuradio-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuvd Origin Ubuntu gnuvd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuvd-gnome Origin Ubuntu gnuvd-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gogo Origin Ubuntu gogo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug googleearth-package Origin Ubuntu googleearth-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gpac Origin Ubuntu gpac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grinvin Origin Ubuntu grinvin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grokking-the-gimp Origin Ubuntu grokking-the-gimp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gs-aladdin Origin Ubuntu gs-aladdin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gs-cjk-resource Origin Ubuntu gs-cjk-resource Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsfonts-other Origin Ubuntu gsfonts-other Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsl-doc-info Origin Ubuntu gsl-doc-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsl-doc-pdf Origin Ubuntu gsl-doc-pdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse-dbg Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse-dbg Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-ugly-multiverse-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtkpod-aac Origin Ubuntu gtkpod-aac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtktrain Origin Ubuntu gtktrain Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gwp Origin Ubuntu gwp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hevea-doc Origin Ubuntu hevea-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug horae Origin Ubuntu horae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hwb Origin Ubuntu hwb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hyperspec Origin Ubuntu hyperspec Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ia32-sun-java6-bin Origin Ubuntu ia32-sun-java6-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icc-profiles Origin Ubuntu icc-profiles Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ifeffit Origin Ubuntu ifeffit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ifeffit-doc Origin Ubuntu ifeffit-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug imgtex Origin Ubuntu imgtex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug inform Origin Ubuntu inform Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug inform-docs Origin Ubuntu inform-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug intel-microcode Origin Ubuntu intel-microcode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ion3 Origin Ubuntu ion3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ion3-dev Origin Ubuntu ion3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ion3-scripts Origin Ubuntu ion3-scripts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iozone3 Origin Ubuntu iozone3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ipadic Origin Ubuntu ipadic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iriverter Origin Ubuntu iriverter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irpas Origin Ubuntu irpas Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug isight-firmware-tools Origin Ubuntu isight-firmware-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ivtv-utils Origin Ubuntu ivtv-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jabref Origin Ubuntu jabref Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jajuk Origin Ubuntu jajuk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug java-package Origin Ubuntu java-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jde Origin Ubuntu jde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jhove Origin Ubuntu jhove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug julius Origin Ubuntu julius Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug k9copy Origin Ubuntu k9copy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbedic Origin Ubuntu kbedic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kic Origin Ubuntu kic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kid3 Origin Ubuntu kid3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kid3-qt Origin Ubuntu kid3-qt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmediafactory Origin Ubuntu kmediafactory Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kplayer Origin Ubuntu kplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kplayer-data Origin Ubuntu kplayer-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kplayer-doc Origin Ubuntu kplayer-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kpovmodeler Origin Ubuntu kpovmodeler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksubtitleripper Origin Ubuntu ksubtitleripper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu kubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kxmame Origin Ubuntu kxmame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lame Origin Ubuntu lame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lame-doc Origin Ubuntu lame-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug latex2html Origin Ubuntu latex2html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lgc-pg Origin Ubuntu lgc-pg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lgeneral Origin Ubuntu lgeneral Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lgrind Origin Ubuntu lgrind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lha Origin Ubuntu lha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libamdxvba1 Origin Ubuntu libamdxvba1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-fastcgi Origin Ubuntu libapache2-mod-fastcgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libarb Origin Ubuntu libarb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavcodec-extra-52 Origin Ubuntu libavcodec-extra-52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavcodec-unstripped-52 Origin Ubuntu libavcodec-unstripped-52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavdevice-extra-52 Origin Ubuntu libavdevice-extra-52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavdevice-unstripped-52 Origin Ubuntu libavdevice-unstripped-52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavfilter-extra-0 Origin Ubuntu libavfilter-extra-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavfilter-unstripped-0 Origin Ubuntu libavfilter-unstripped-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavformat-extra-52 Origin Ubuntu libavformat-extra-52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavformat-unstripped-52 Origin Ubuntu libavformat-unstripped-52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavutil-extra-49 Origin Ubuntu libavutil-extra-49 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavutil-unstripped-49 Origin Ubuntu libavutil-unstripped-49 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcamlpdf-ocaml-dev Origin Ubuntu libcamlpdf-ocaml-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcatalyst-manual-perl Origin Ubuntu libcatalyst-manual-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal-demo Origin Ubuntu libcgal-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal-dev Origin Ubuntu libcgal-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal3 Origin Ubuntu libcgal3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclamunrar6 Origin Ubuntu libclamunrar6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++-demo Origin Ubuntu libcore++-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++-dev Origin Ubuntu libcore++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++-doc Origin Ubuntu libcore++-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++1c2 Origin Ubuntu libcore++1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwd Origin Ubuntu libcwd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwd-doc Origin Ubuntu libcwd-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libertas-firmware Origin Ubuntu libertas-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfaac-dev Origin Ubuntu libfaac-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfaac0 Origin Ubuntu libfaac0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfame-0.9 Origin Ubuntu libfame-0.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfame-dev Origin Ubuntu libfame-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libforms-doc Origin Ubuntu libforms-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeotiff-epsg Origin Ubuntu libgeotiff-epsg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnuradio-core0-dev Origin Ubuntu libgnuradio-core0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnuradio-core0c2a Origin Ubuntu libgnuradio-core0c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnuradio-core0c2a-dbg Origin Ubuntu libgnuradio-core0c2a-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgooglecharts-ruby Origin Ubuntu libgooglecharts-ruby Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgooglecharts-ruby1.8 Origin Ubuntu libgooglecharts-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpac-dev Origin Ubuntu libgpac-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpcl-dev Origin Ubuntu libgpcl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpcl0 Origin Ubuntu libgpcl0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-core-java Origin Ubuntu libgrinvin-core-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-core-java-doc Origin Ubuntu libgrinvin-core-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-generators-java Origin Ubuntu libgrinvin-generators-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-graphs-java Origin Ubuntu libgrinvin-graphs-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-help-java Origin Ubuntu libgrinvin-help-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libibatis-java Origin Ubuntu libibatis-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjulius-dev Origin Ubuntu libjulius-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmjpegtools-1.9 Origin Ubuntu libmjpegtools-1.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmjpegtools-dev Origin Ubuntu libmjpegtools-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmotif-dev Origin Ubuntu libmotif-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmotif3 Origin Ubuntu libmotif3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmp3lame-dev Origin Ubuntu libmp3lame-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmp3lame0 Origin Ubuntu libmp3lame0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmp4v2-0 Origin Ubuntu libmp4v2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmp4v2-dev Origin Ubuntu libmp4v2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpeg4ip-0 Origin Ubuntu libmpeg4ip-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpeg4ip-dev Origin Ubuntu libmpeg4ip-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpeg4ip-doc Origin Ubuntu libmpeg4ip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmyth-dev Origin Ubuntu libmyth-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogmrip-dev Origin Ubuntu libogmrip-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogmrip1 Origin Ubuntu libogmrip1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopencascade-dev Origin Ubuntu libopencascade-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparmetis-dev Origin Ubuntu libparmetis-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparmetis3.1 Origin Ubuntu libparmetis3.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpdfbox-java Origin Ubuntu libpdfbox-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpdfbox-java-doc Origin Ubuntu libpdfbox-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpj-java Origin Ubuntu libpj-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpostproc-extra-51 Origin Ubuntu libpostproc-extra-51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpostproc-unstripped-51 Origin Ubuntu libpostproc-unstripped-51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libquartz-java Origin Ubuntu libquartz-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librte-dev Origin Ubuntu librte-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librte1 Origin Ubuntu librte1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsbigudrv2 Origin Ubuntu libsbigudrv2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsbigudrv2-dev Origin Ubuntu libsbigudrv2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstar-parser-perl Origin Ubuntu libstar-parser-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-metis-3.1.0 Origin Ubuntu libsuitesparse-metis-3.1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-metis-dbg Origin Ubuntu libsuitesparse-metis-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-metis-dev Origin Ubuntu libsuitesparse-metis-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswscale-extra-0 Origin Ubuntu libswscale-extra-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswscale-unstripped-0 Origin Ubuntu libswscale-unstripped-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtablelayout-java Origin Ubuntu libtablelayout-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtet1.4.2 Origin Ubuntu libtet1.4.2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtet1.4.2-dev Origin Ubuntu libtet1.4.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtorque2 Origin Ubuntu libtorque2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtrain-bin Origin Ubuntu libtrain-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtrain-dev Origin Ubuntu libtrain-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtrain1 Origin Ubuntu libtrain1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtriangle-1.6 Origin Ubuntu libtriangle-1.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtriangle-dev Origin Ubuntu libtriangle-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusrp0-dev Origin Ubuntu libusrp0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusrp0c2a Origin Ubuntu libusrp0c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusrp0c2a-dbg Origin Ubuntu libusrp0c2a-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libworldwind-java Origin Ubuntu libworldwind-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxar-dev Origin Ubuntu libxar-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxvidcore4 Origin Ubuntu libxvidcore4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxvidcore4-dev Origin Ubuntu libxvidcore4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libydpdict2 Origin Ubuntu libydpdict2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libydpdict2-dev Origin Ubuntu libydpdict2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-firmware-nonfree Origin Ubuntu linux-firmware-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-rt Origin Ubuntu linux-rt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liquidlnf Origin Ubuntu liquidlnf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liveice Origin Ubuntu liveice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lmbench Origin Ubuntu lmbench Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lmbench-doc Origin Ubuntu lmbench-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltsp-controlaula Origin Ubuntu ltsp-controlaula Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lubuntu-desktop Origin Ubuntu lubuntu-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug madfuload Origin Ubuntu madfuload Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug maelstrom Origin Ubuntu maelstrom Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mandvd Origin Ubuntu mandvd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug manpages-posix Origin Ubuntu manpages-posix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug manpages-posix-dev Origin Ubuntu manpages-posix-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola Origin Ubuntu mbrola Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mecab-ipadic Origin Ubuntu mecab-ipadic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mecab-ipadic-utf8 Origin Ubuntu mecab-ipadic-utf8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mencoder Origin Ubuntu mencoder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-bhtree Origin Ubuntu mgltools-bhtree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-dejavu Origin Ubuntu mgltools-dejavu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-geomutils Origin Ubuntu mgltools-geomutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-gle Origin Ubuntu mgltools-gle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-mglutil Origin Ubuntu mgltools-mglutil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-molkit Origin Ubuntu mgltools-molkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-networkeditor Origin Ubuntu mgltools-networkeditor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-opengltk Origin Ubuntu mgltools-opengltk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pmv Origin Ubuntu mgltools-pmv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pyautodock Origin Ubuntu mgltools-pyautodock Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pybabel Origin Ubuntu mgltools-pybabel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pyglf Origin Ubuntu mgltools-pyglf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-scenario Origin Ubuntu mgltools-scenario Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-sff Origin Ubuntu mgltools-sff Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-support Origin Ubuntu mgltools-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-symserv Origin Ubuntu mgltools-symserv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-utpackages Origin Ubuntu mgltools-utpackages Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-viewerframework Origin Ubuntu mgltools-viewerframework Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-vision Origin Ubuntu mgltools-vision Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-volume Origin Ubuntu mgltools-volume Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug microcode.ctl Origin Ubuntu microcode.ctl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug midisport-firmware Origin Ubuntu midisport-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mjpegtools Origin Ubuntu mjpegtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mol-drivers-macos Origin Ubuntu mol-drivers-macos Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mol-drivers-macosx Origin Ubuntu mol-drivers-macosx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug molphy Origin Ubuntu molphy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mosml Origin Ubuntu mosml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mosml-doc Origin Ubuntu mosml-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug motif-clients Origin Ubuntu motif-clients Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mozilla-mplayer Origin Ubuntu mozilla-mplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mp3diags Origin Ubuntu mp3diags Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mp3diags-doc Origin Ubuntu mp3diags-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mpeg4ip-server Origin Ubuntu mpeg4ip-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mpeg4ip-utils Origin Ubuntu mpeg4ip-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mpglen Origin Ubuntu mpglen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mpi-specs Origin Ubuntu mpi-specs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer Origin Ubuntu mplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-doc Origin Ubuntu mplayer-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-fonts Origin Ubuntu mplayer-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-nogui Origin Ubuntu mplayer-nogui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-skin-blue Origin Ubuntu mplayer-skin-blue Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-skins Origin Ubuntu mplayer-skins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayerthumbs Origin Ubuntu mplayerthumbs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mssstest Origin Ubuntu mssstest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mwavem Origin Ubuntu mwavem Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-doc-5.0 Origin Ubuntu mysql-doc-5.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mytharchive Origin Ubuntu mytharchive Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mytharchive-data Origin Ubuntu mytharchive-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbrowser Origin Ubuntu mythbrowser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbuntu-apple-trailers Origin Ubuntu mythbuntu-apple-trailers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbuntu-desktop Origin Ubuntu mythbuntu-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbuntu-live Origin Ubuntu mythbuntu-live Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythflix Origin Ubuntu mythflix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythgallery Origin Ubuntu mythgallery Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythgame Origin Ubuntu mythgame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythmovies Origin Ubuntu mythmovies Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythmusic Origin Ubuntu mythmusic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythnews Origin Ubuntu mythnews Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythplugins Origin Ubuntu mythplugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv Origin Ubuntu mythtv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-backend Origin Ubuntu mythtv-backend Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-backend-master Origin Ubuntu mythtv-backend-master Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-common Origin Ubuntu mythtv-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-database Origin Ubuntu mythtv-database Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-doc Origin Ubuntu mythtv-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-frontend Origin Ubuntu mythtv-frontend Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-themes Origin Ubuntu mythtv-themes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-transcode-utils Origin Ubuntu mythtv-transcode-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythvideo Origin Ubuntu mythvideo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythweather Origin Ubuntu mythweather Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythweb Origin Ubuntu mythweb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythzoneminder Origin Ubuntu mythzoneminder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nedit Origin Ubuntu nedit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nestra Origin Ubuntu nestra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netdisco-mibs-installer Origin Ubuntu netdisco-mibs-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netperf Origin Ubuntu netperf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netrek-client-cow Origin Ubuntu netrek-client-cow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nikto Origin Ubuntu nikto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nspluginwrapper Origin Ubuntu nspluginwrapper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nttcp Origin Ubuntu nttcp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nuvexport Origin Ubuntu nuvexport Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-cg-toolkit Origin Ubuntu nvidia-cg-toolkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-book-en Origin Ubuntu ocaml-book-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-book-fr Origin Ubuntu ocaml-book-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-doc Origin Ubuntu ocaml-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip Origin Ubuntu ogmrip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-ac3 Origin Ubuntu ogmrip-ac3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-dirac Origin Ubuntu ogmrip-dirac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-doc Origin Ubuntu ogmrip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-mpeg Origin Ubuntu ogmrip-mpeg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-oggz Origin Ubuntu ogmrip-oggz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-profiles Origin Ubuntu ogmrip-profiles Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-video-copy Origin Ubuntu ogmrip-video-copy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug onlisp-code Origin Ubuntu onlisp-code Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug onlisp-pdf Origin Ubuntu onlisp-pdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug onlisp-ps Origin Ubuntu onlisp-ps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oolite Origin Ubuntu oolite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oolite-data Origin Ubuntu oolite-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-source Origin Ubuntu open-vm-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-toolbox Origin Ubuntu open-vm-toolbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-tools Origin Ubuntu open-vm-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-tools-dbg Origin Ubuntu open-vm-tools-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opencascade-examples Origin Ubuntu opencascade-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opendict-plugins-lingvosoft Origin Ubuntu opendict-plugins-lingvosoft Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjump Origin Ubuntu openjump Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openttd Origin Ubuntu openttd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ora2pg Origin Ubuntu ora2pg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug os8 Origin Ubuntu os8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug p7zip-rar Origin Ubuntu p7zip-rar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parmetis-doc Origin Ubuntu parmetis-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parmetis-test Origin Ubuntu parmetis-test Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pcsc-omnikey Origin Ubuntu pcsc-omnikey Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pcx Origin Ubuntu pcx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl-ifeffit Origin Ubuntu perl-ifeffit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgbouncer Origin Ubuntu pgbouncer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgmfindclip Origin Ubuntu pgmfindclip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgp4pine Origin Ubuntu pgp4pine Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgplot5 Origin Ubuntu pgplot5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php-doc Origin Ubuntu php-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phylip Origin Ubuntu phylip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phylip-doc Origin Ubuntu phylip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-domains Origin Ubuntu picon-domains Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-misc Origin Ubuntu picon-misc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-news Origin Ubuntu picon-news Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-unknown Origin Ubuntu picon-unknown Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-usenix Origin Ubuntu picon-usenix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-users Origin Ubuntu picon-users Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-weather Origin Ubuntu picon-weather Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug playonlinux Origin Ubuntu playonlinux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug poppler-data Origin Ubuntu poppler-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pose Origin Ubuntu pose Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pose-doc Origin Ubuntu pose-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pose-profile Origin Ubuntu pose-profile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pose-skins Origin Ubuntu pose-skins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-autodoc Origin Ubuntu postgresql-autodoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug povray Origin Ubuntu povray Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug povray-doc Origin Ubuntu povray-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug povray-examples Origin Ubuntu povray-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug povray-includes Origin Ubuntu povray-includes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powder Origin Ubuntu powder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pptview Origin Ubuntu pptview Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pq Origin Ubuntu pq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug premail Origin Ubuntu premail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ptex-jtex Origin Ubuntu ptex-jtex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnuradio Origin Ubuntu python-gnuradio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ifeffit Origin Ubuntu python-ifeffit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ldap-doc Origin Ubuntu python-ldap-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-profiler Origin Ubuntu python-profiler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-psyco-doc Origin Ubuntu python-psyco-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pygpu Origin Ubuntu python-pygpu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-skype Origin Ubuntu python-skype Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-usrp Origin Ubuntu python-usrp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-profiler Origin Ubuntu python3-profiler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug q-tools Origin Ubuntu q-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qcomicbook Origin Ubuntu qcomicbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qdvdauthor Origin Ubuntu qdvdauthor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qmail-qfilter Origin Ubuntu qmail-qfilter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qmailanalog-installer Origin Ubuntu qmailanalog-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qmhandle Origin Ubuntu qmhandle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quake3-data Origin Ubuntu quake3-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qvamps Origin Ubuntu qvamps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-cran-mapproj Origin Ubuntu r-cran-mapproj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-cran-maptools Origin Ubuntu r-cran-maptools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-cran-surveillance Origin Ubuntu r-cran-surveillance Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-revolution-revobase Origin Ubuntu r-revolution-revobase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rancid Origin Ubuntu rancid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rancid-cgi Origin Ubuntu rancid-cgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rancid-core Origin Ubuntu rancid-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rancid-util Origin Ubuntu rancid-util Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rar Origin Ubuntu rar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug raster3d Origin Ubuntu raster3d Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug raster3d-doc Origin Ubuntu raster3d-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug revolution-mkl Origin Ubuntu revolution-mkl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug revolution-r Origin Ubuntu revolution-r Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug revtex Origin Ubuntu revtex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ripmake Origin Ubuntu ripmake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ripoff-mp3-plugin Origin Ubuntu ripoff-mp3-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rocksndiamonds Origin Ubuntu rocksndiamonds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rott Origin Ubuntu rott Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rott-dbg Origin Ubuntu rott-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rt73-common Origin Ubuntu rt73-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rt73-source Origin Ubuntu rt73-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rutebook Origin Ubuntu rutebook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus Origin Ubuntu sabnzbdplus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sapgui-package Origin Ubuntu sapgui-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten Origin Ubuntu sauerbraten Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-data Origin Ubuntu sauerbraten-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-dbg Origin Ubuntu sauerbraten-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-server Origin Ubuntu sauerbraten-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-wake6 Origin Ubuntu sauerbraten-wake6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic Origin Ubuntu sdic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic-edict Origin Ubuntu sdic-edict Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic-eijiro Origin Ubuntu sdic-eijiro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic-gene95 Origin Ubuntu sdic-gene95 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdlmame Origin Ubuntu sdlmame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdlmame-tools Origin Ubuntu sdlmame-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug seaview Origin Ubuntu seaview Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug selfhtml Origin Ubuntu selfhtml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sfcb Origin Ubuntu sfcb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sfcb-test Origin Ubuntu sfcb-test Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgb Origin Ubuntu sgb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgb-doc Origin Ubuntu sgb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shapetools-tutorial Origin Ubuntu shapetools-tutorial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sisu-markup-samples Origin Ubuntu sisu-markup-samples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sixpack Origin Ubuntu sixpack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug skysentials Origin Ubuntu skysentials Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sl-modem-source Origin Ubuntu sl-modem-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug smplayer Origin Ubuntu smplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug smplayer-translations Origin Ubuntu smplayer-translations Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug snes9express Origin Ubuntu snes9express Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug snes9x-x Origin Ubuntu snes9x-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug soprano-backend-sesame Origin Ubuntu soprano-backend-sesame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sparse Origin Ubuntu sparse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectemu-common Origin Ubuntu spectemu-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectemu-svga Origin Ubuntu spectemu-svga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectemu-x11 Origin Ubuntu spectemu-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectrum-roms Origin Ubuntu spectrum-roms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spellcast Origin Ubuntu spellcast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spellcast-doc Origin Ubuntu spellcast-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spim Origin Ubuntu spim Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sqldeveloper-package Origin Ubuntu sqldeveloper-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak Origin Ubuntu squeak Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-image Origin Ubuntu squeak-image Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-image3.9 Origin Ubuntu squeak-image3.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-plugin Origin Ubuntu squeak-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-plugin-image Origin Ubuntu squeak-plugin-image Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-sources Origin Ubuntu squeak-sources Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-sources3 Origin Ubuntu squeak-sources3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-sources3.9 Origin Ubuntu squeak-sources3.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-vm Origin Ubuntu squeak-vm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug stardict-english-czech Origin Ubuntu stardict-english-czech Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug stella Origin Ubuntu stella Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug submux-dvd Origin Ubuntu submux-dvd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug subtitleripper Origin Ubuntu subtitleripper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-bin Origin Ubuntu sun-java6-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-demo Origin Ubuntu sun-java6-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-doc Origin Ubuntu sun-java6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-fonts Origin Ubuntu sun-java6-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-javadb Origin Ubuntu sun-java6-javadb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-jdk Origin Ubuntu sun-java6-jdk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-jre Origin Ubuntu sun-java6-jre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-plugin Origin Ubuntu sun-java6-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-java6-source Origin Ubuntu sun-java6-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-client Origin Ubuntu sun-javadb-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-common Origin Ubuntu sun-javadb-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-core Origin Ubuntu sun-javadb-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-demo Origin Ubuntu sun-javadb-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-doc Origin Ubuntu sun-javadb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-javadoc Origin Ubuntu sun-javadb-javadoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug susv2 Origin Ubuntu susv2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug susv3 Origin Ubuntu susv3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug svtools Origin Ubuntu svtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug t1-xfree86-nonfree Origin Ubuntu t1-xfree86-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads2 Origin Ubuntu tads2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads2-dev Origin Ubuntu tads2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads3 Origin Ubuntu tads3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads3-dev Origin Ubuntu tads3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads3-doc Origin Ubuntu tads3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug teamspeak-client Origin Ubuntu teamspeak-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug teamspeak-server Origin Ubuntu teamspeak-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tetgen Origin Ubuntu tetgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tiemu Origin Ubuntu tiemu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tightvnc-java Origin Ubuntu tightvnc-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tijmp Origin Ubuntu tijmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tome Origin Ubuntu tome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-base Origin Ubuntu torque-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-client Origin Ubuntu torque-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-dev Origin Ubuntu torque-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-gui Origin Ubuntu torque-gui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-mom Origin Ubuntu torque-mom Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-pam Origin Ubuntu torque-pam Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-scheduler Origin Ubuntu torque-scheduler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug torque-server Origin Ubuntu torque-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tovid Origin Ubuntu tovid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tovidgui Origin Ubuntu tovidgui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transcode Origin Ubuntu transcode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transcode-doc Origin Ubuntu transcode-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transcode-utils Origin Ubuntu transcode-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug treetool Origin Ubuntu treetool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous Origin Ubuntu tremulous Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous-data Origin Ubuntu tremulous-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous-doc Origin Ubuntu tremulous-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous-server Origin Ubuntu tremulous-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug triangle-bin Origin Ubuntu triangle-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trn Origin Ubuntu trn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trn4 Origin Ubuntu trn4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kochi-gothic-naga10 Origin Ubuntu ttf-kochi-gothic-naga10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kochi-mincho-naga10 Origin Ubuntu ttf-kochi-mincho-naga10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-larabie-deco Origin Ubuntu ttf-larabie-deco Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-larabie-straight Origin Ubuntu ttf-larabie-straight Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-larabie-uncommon Origin Ubuntu ttf-larabie-uncommon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-mikachan Origin Ubuntu ttf-mikachan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-mscorefonts-installer Origin Ubuntu ttf-mscorefonts-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-root-installer Origin Ubuntu ttf-root-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-xfree86-nonfree Origin Ubuntu ttf-xfree86-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-xfree86-nonfree-syriac Origin Ubuntu ttf-xfree86-nonfree-syriac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tth Origin Ubuntu tth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tuxtype-data-nonfree Origin Ubuntu tuxtype-data-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uae Origin Ubuntu uae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uae-dbg Origin Ubuntu uae-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu ubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unace-nonfree Origin Ubuntu unace-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unrar Origin Ubuntu unrar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug upx-nrv Origin Ubuntu upx-nrv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm Origin Ubuntu uqm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-content Origin Ubuntu uqm-content Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-music Origin Ubuntu uqm-music Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-russian Origin Ubuntu uqm-russian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-voice Origin Ubuntu uqm-voice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug userful-multiplier Origin Ubuntu userful-multiplier Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usrp Origin Ubuntu usrp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usrp-doc Origin Ubuntu usrp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usrp-firmware Origin Ubuntu usrp-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vice Origin Ubuntu vice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug video-dvdrip-doc Origin Ubuntu video-dvdrip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug videotrans Origin Ubuntu videotrans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug virtualbox-guest-additions Origin Ubuntu virtualbox-guest-additions Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vmware-package Origin Ubuntu vmware-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vmware-view-open-client Origin Ubuntu vmware-view-open-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vnc-java Origin Ubuntu vnc-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug w3-recs Origin Ubuntu w3-recs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wap-wml-tools Origin Ubuntu wap-wml-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug warsow Origin Ubuntu warsow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug warsow-data Origin Ubuntu warsow-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug warsow-server Origin Ubuntu warsow-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wdq2wav Origin Ubuntu wdq2wav Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug weirdx Origin Ubuntu weirdx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug weka Origin Ubuntu weka Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug weka-doc Origin Ubuntu weka-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wine-gecko Origin Ubuntu wine-gecko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wine1.2-gecko Origin Ubuntu wine1.2-gecko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wip Origin Ubuntu wip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wnn7egg Origin Ubuntu wnn7egg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug worldwind Origin Ubuntu worldwind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug worldwind-doc Origin Ubuntu worldwind-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x-pgp-sig-el Origin Ubuntu x-pgp-sig-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaralx Origin Ubuntu xaralx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaralx-examples Origin Ubuntu xaralx-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaralx-svg Origin Ubuntu xaralx-svg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfce4-theme-brushedchrome Origin Ubuntu xfce4-theme-brushedchrome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-naga10 Origin Ubuntu xfonts-naga10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfractint Origin Ubuntu xfractint Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xjadeo Origin Ubuntu xjadeo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmame-common Origin Ubuntu xmame-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmame-gl Origin Ubuntu xmame-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmame-sdl Origin Ubuntu xmame-sdl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmame-svga Origin Ubuntu xmame-svga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmame-tools Origin Ubuntu xmame-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmame-x Origin Ubuntu xmame-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmess-common Origin Ubuntu xmess-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmess-sdl Origin Ubuntu xmess-sdl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmess-x Origin Ubuntu xmess-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xpdf-chinese-simplified Origin Ubuntu xpdf-chinese-simplified Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xpdf-chinese-traditional Origin Ubuntu xpdf-chinese-traditional Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xpdf-japanese Origin Ubuntu xpdf-japanese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xpdf-korean Origin Ubuntu xpdf-korean Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ivtv Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ivtv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ivtv-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ivtv-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xsnow Origin Ubuntu xsnow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xtide-data-nonfree Origin Ubuntu xtide-data-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xtrkcad Origin Ubuntu xtrkcad Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xtrs Origin Ubuntu xtrs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu xubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvid4conf Origin Ubuntu xvid4conf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvidcap Origin Ubuntu xvidcap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvidenc Origin Ubuntu xvidenc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yale Origin Ubuntu yale Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ydpdict Origin Ubuntu ydpdict Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yorick-gl Origin Ubuntu yorick-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zangband Origin Ubuntu zangband Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zangband-data Origin Ubuntu zangband-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zekr Origin Ubuntu zekr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zekr-quran-translations-en Origin Ubuntu zekr-quran-translations-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zeroc-ice-manual Origin Ubuntu zeroc-ice-manual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-fileupload-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libsepol1/lpia Task minimal libgtkhtml-editor-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfce4-fsguard-plugin/sparc Task xubuntu-desktop apt-xapian-index/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-xv0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde wngerman/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtkspell0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libkwineffects1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde cron/sparc Task minimal, mobile-mid pidgin-otr/i386 Task xubuntu-desktop eucalyptus-java-common/i386 Task eucalyptus-simple-cluster apache2-mpm-prefork/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liburi-perl/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libspectre1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-dz/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mysql-client-5.1/ia64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libapache2-mod-axis2c/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster bind9-host/lpia Task standard, mobile-mid libmailtools-perl/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ht/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsox1a/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ug/amd64 Task kubuntu-dvd-live liblaunchpad-integration1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-kacst/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-pt-base/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live language-support-as/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-common/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-smartpm/amd64 Task server, uec libasm2-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-nn-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-sk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgeoip1/armel Task standard, mobile-mid language-pack-kde-zu/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gd/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcrypt-ssleay-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-es-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live pulseaudio/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-filter-binfilter/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live compiz-wrapper/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tomcat6-common/powerpc Task tomcat-server wamerican/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live libecryptfs0/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-kde-ug-base/armel Task kubuntu-dvd-live at/powerpc Task standard, mobile-mid language-support-fonts-ur/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libindicate-gtk1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix hildon-control-panel/armel Task mobile-mid hildon-desktop/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-xh/powerpc Task kubuntu-dvd-live libossp-uuid15/powerpc Task postgresql-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ms-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-central/sparc Task minimal hunspell-uz/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-simplejson/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgail18/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mono-runtime/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lshw/lpia Task standard language-pack-kde-mk/armel Task kubuntu-dvd-live libvorbisfile3/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-arphic-gbsn00lp/lpia Task kubuntu-dvd-live pkg-config/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix foobillard/ia64 Task mobile-mid libraptor1/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live tuxtype-data/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libantlr-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-br-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-de-base/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libdns50/lpia Task standard, mobile-mid inputattach/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libenca0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-nb-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ti/sparc Task kubuntu-dvd-live liblapack3gf/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde linux-libc-dev/i386 Build-Essential yes linux-libc-dev/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwpd8c2a/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ve/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtdb1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-st-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-om-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kvkbd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gucharmap/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tomcat6-admin/amd64 Task tomcat-server language-pack-gnome-sl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-lt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpfr1ldbl/sparc Build-Essential yes libmpfr1ldbl/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python-aptdaemon-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-pl-base/armel Task kubuntu-dvd-live libjasper1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libattr1/i386 Task minimal libdatetime-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-sl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live modemmanager/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ts-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgstreamer-plugins-base0.10-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnet-daemon-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-kannada-fonts/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-or/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-th/amd64 Task kubuntu-dvd-live zip/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix procmail/amd64 Task mail-server python-openssl/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-ml/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-uz-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libotr2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libstdc++6/i386 Task minimal libavahi-common-data/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix knotes/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsgutils2-2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ibus-table/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libservlet2.3-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster speech-dispatcher/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-support-zu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-la/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml2-utils/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ka/ia64 Task kubuntu-dvd-live libpixman-1-dev/armel Task mobile-mid language-selector-common/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix defoma/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhfsp0/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-support-he/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live yelp/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tl-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libqtscript4-xml/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-selector-qt/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-fa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdigest-hmac-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-power-manager/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-uz-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-common/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ss/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmng1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-kw/powerpc Task kubuntu-dvd-live libfribidi0/powerpc Task minimal language-pack-gnome-ta/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgksu2-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-weather-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-de/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live apturl-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ia-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libltdl7/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apt-xapian-index/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-mt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mytharchive-data/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mythbuntu-common/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-xapian/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libportaudio2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-twisted-web/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgcrypt11-dev/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdelibs5/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnome-mahjongg/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcolamd2.7.1/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live mesa-common-dev/ia64 Task mobile-mid tasksel/i386 Task minimal language-pack-kde-ti/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-so/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-help/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-mr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-pgsql/ia64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-kde-fr-base/lpia Task kubuntu-dvd-live telepathy-mission-control-5/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix soprano-daemon/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ts/amd64 Task kubuntu-dvd-live mlocate/powerpc Task standard dvb-apps/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-gnome2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmailtools-perl/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libegroupwise1.2-13/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-aptdaemon-gtk/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix update-manager/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-et/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libk5crypto3/amd64 Build-Essential yes libk5crypto3/amd64 Task minimal same-gnome/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-crh/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live computer-janitor/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhtml-parser-perl/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgconf2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libqt4-test/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ht-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libcurl3/lpia Task ubuntu-desktop, uec, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-or/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-java-common/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live gsfonts/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fr/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-kn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-support-fonts-bn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnet-dbus-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nso/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpewidget1/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gzip/ia64 Task minimal libwvstreams4.6-extras/powerpc Task mobile-mid mythtv-transcode-utils/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpulse-browse0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix konqueror/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsoup2.4-1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgdu-gtk0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-pkg-resources/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-nb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhttp-response-encoding-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-af/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx264-67/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend postgresql-contrib-8.4/amd64 Task postgresql-server libservlet2.3-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster bluez-gnome/i386 Task mobile-mid gcompris-sound-en/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-or/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcrypt-ssleay-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend jockey-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix umbrello/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-ts-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wfaroese/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-br/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-se/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tsconf/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnomeui-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-or-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-fromtext-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpaper-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-edu-preschool/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcommons-daemon-java/powerpc Task tomcat-server language-pack-st/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdegames-card-data/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde umbrello/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libsox1a/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libavc1394-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-bn/powerpc Task kubuntu-dvd-live libdigest-sha1-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend hunspell-ne/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live desktop-file-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythbuntu-desktop/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend pessulus/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome libglib2.0-dev/powerpc Task mobile-mid console-setup/armel Task minimal esound-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-uk-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x11proto-render-dev/i386 Task mobile-mid ncurses-bin/i386 Task minimal mythbuntu-gdm-theme/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mi/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-media0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libperl5.10/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-systemload-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop mythweb/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libbsf-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster libgc1c2/amd64 Task standard libgdu-gtk0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libbabl-0.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-ast-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live netbook-launcher/i386 Task ubuntu-netbook-remix libqtscript4-gui/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-base-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix guile-1.8-libs/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkontactinterfaces4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcolamd2.7.1/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libxft2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-sounds/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmono-cairo2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live qemu-kvm/lpia Task eucalyptus-node, virt-host libcdparanoia0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tomcat6/powerpc Task tomcat-server libnet-dbus-perl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ntpdate/armel Task minimal logrotate/i386 Task minimal, mobile-mid hplip-data/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-hy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-wqy/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libboost-program-options1.38.0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde wukrainian/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libc6-i686/i386 Task minimal libxdmcp-dev/armel Task mobile-mid ttf-bengali-fonts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-intel/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-xv0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnome-pilot-conduits/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdvdnav4/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xubuntu-gdm-theme/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-cy-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live whois/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libpulse0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix netcat-traditional/lpia Task minimal language-pack-oc-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-th/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mk-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libsilc-1.1-2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libavahi-common-data/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtkhtml2-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix stardict-plugin-festival/lpia Task mobile-mid pciutils/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-virtkey/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kubuntu-netbook-default-settings/sparc Task kubuntu-netbook mythbuntu-live-autostart/ia64 Task mythbuntu-live ubiquity-casper/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live myspell-sk/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apport-symptoms/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live krfb/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-id/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gu-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-support-ca/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-arphic-bsmi00lp/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-power-manager/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hpijs-ppds/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kfourinline/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-support-dz/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-math/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-ss/armel Task kubuntu-dvd-live pnm2ppa/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-de/ia64 Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-help-br/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedit2/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-fy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdelibs-bin/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-lv-base/i386 Task kubuntu-dvd-live gvfs/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libdc1394-22/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bsdmainutils/lpia Task standard, mobile-mid language-pack-gnome-st/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-zu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwbclient0/ia64 Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-id/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-collections-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server pidgin-otr/sparc Task xubuntu-desktop language-support-cy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live e2fsprogs/ia64 Task minimal language-pack-kde-az-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kn-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vim-common/sparc Task minimal openoffice.org-thesaurus-ne/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-en/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde pidgin-data/powerpc Task xubuntu-desktop, mobile-mid openoffice.org-style-human/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-common/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexporter-lite-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libexiv2-5/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster myspell-et/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbusmenu-gtk0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcupsdriver1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix dmidecode/i386 Task minimal info/powerpc Task standard mythbuntu-common/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gnome-about/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcanberra0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gimp-help-no/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-pool-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server libsdl-perl/amd64 Task mobile-mid kdepim-runtime-data/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnome2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-el/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ufw/sparc Task standard libkonq5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde nano/amd64 Task standard language-pack-pa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libimage-size-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-dz/lpia Task kubuntu-dvd-live ltrace/armel Task standard libltdl7/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libggzmod4/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmng1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend openoffice.org-hyphenation-it/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdebian-installer4/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-kde-crh/armel Task kubuntu-dvd-live libcairo2/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix go-home-applet/sparc Task ubuntu-netbook-remix libqt4-opengl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libpolkit-gnome0/amd64 Task xubuntu-desktop language-support-ro/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libparted1.8-12/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-fy-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xchat-common/armel Task xubuntu-desktop liblinebreak1/amd64 Task mobile-mid libgdata-google1.2-1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gtk2-engines-sapwood/armel Task mobile-mid xserver-xorg-video-cirrus/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-de-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live module-init-tools/powerpc Task minimal openoffice.org-draw/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libndesk-dbus-glib1.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-hu/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxau-dev/powerpc Task mobile-mid libdirectfb-1.2-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11proto-core-dev/lpia Task mobile-mid gnome-menus/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fi-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live jockey-kde/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde postgresql-8.4/powerpc Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon plasma-widgets-workspace/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openssl/i386 Build-Essential yes openssl/i386 Task minimal language-pack-uk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-keyring/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-as-base/i386 Task kubuntu-dvd-live gcompris-sound-pt/armel Task edubuntu-dvd-live gstreamer0.10-plugins-base-apps/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gettext-base/i386 Task standard, mobile-live, mythbuntu-live language-pack-kde-ga/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-fonts-ii/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjdom1-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-zh-hans/powerpc Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libfftw3-3/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-eo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-tn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqalculate4/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-csb/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live obexd-client/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xscreensaver-data/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix software-properties-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix winbind/armel Task samba-server language-pack-gnome-sd-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc-base/lpia Task kubuntu-dvd-live linux-headers-generic/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-imdbpy/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-wqy-zenhei/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdebase-runtime-data/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-reportlab-accel/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde liborbit2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix telepathy-idle/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-fil/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbus-glib-1-2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-shs-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dz/i386 Task kubuntu-dvd-live libgnome-keyring1.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libvcdinfo0/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpulse0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gvfs-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-om-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjpeg-progs/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-hr/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-crh/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live edubuntu-artwork/i386 Task edubuntu-desktop-gnome perl-base/armel Task minimal libtelepathy-farsight0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-cheetah/i386 Task uec language-pack-gnome-nan/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ia/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-mn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live powernowd/lpia Task mobile-mid language-pack-cs-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live kpackagekit/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkonqsidebarplugin4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-gu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxdmcp6/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend w3m/lpia Task standard libkdeedu4/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libempathy-gtk28/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster kdelibs-bin/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-ar/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libpopt0/sparc Task minimal python-couchdb/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgraphviz4/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcolamd2.7.1/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live ubuntu-docs/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tr/sparc Task kubuntu-dvd-live wfaroese/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live compizconfig-backend-gconf/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix launchpad-integration/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfs6/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvte-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libstreamanalyzer0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libconvert-binhex-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nautilus-sendto/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-mi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ku/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fr/armel Task kubuntu-dvd-live libkpathsea4/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apturl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-docs/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-papyon/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix x-ttcidfont-conf/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhsqldb-java/amd64 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libgdiplus/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ntp/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend apache2.2-common/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsexy2/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-nb-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpeg2-4/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend totem-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-be/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-gv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkorundum4-ruby1.8/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kjumpingcube/armel Task edubuntu-desktop-kde libdirectfb-1.2-0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-draw/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ntp/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend groovy/armel Task eucalyptus-simple-cluster libhtml-format-perl/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjug-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libtelepathy-farsight0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libept0/lpia Task minimal libgweather1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-mga/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix vim-tiny/amd64 Task minimal tomcat6-docs/ia64 Task tomcat-server nautilus/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgail-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix lib64gcc1/sparc Build-Essential yes lib64gcc1/sparc Task minimal procps/armel Task minimal brltty-x11/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-da/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eo/ia64 Task kubuntu-dvd-live fb-music-high/sparc Task mobile-mid libegroupwise1.2-13/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix laptop-detect/ia64 Task minimal exo-utils/amd64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libreadline5/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, postgresql-server, virt-host, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live pinentry-gtk2/powerpc Task edubuntu-desktop-kde ibus-table-extraphrase/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-rw/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-se/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mesa-utils/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmagickcore2/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ta/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openprinting-ppds-extra/i386 Task print-server libxfconf-0-2/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend euca2ools/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec language-pack-fo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-input-evdev/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix smarty/powerpc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libpam-smbpass/powerpc Task samba-server libglade2-0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhtml-tree-perl/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend plasma-widget-kubuntu-qa-feedback/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnobots2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix phonon-backend-xine/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hy-base/i386 Task kubuntu-dvd-live mount/powerpc Task minimal language-pack-vi-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-documentation-oc/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nautilus/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix liboro-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libndesk-dbus1.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libicu40/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-gl/ia64 Task kubuntu-dvd-live ibus-table-erbi/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dhcp3-common/amd64 Task minimal language-pack-ug/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpam-runtime/i386 Task minimal language-pack-gnome-mt/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perlmagick/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ti/powerpc Task kubuntu-dvd-live libjaxp1.3-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-zu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcdio-paranoia0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnomeui-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix human-theme/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libaccess-bridge-java-jni/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-eo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libpolkit-gobject-1-0/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster hplip/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libruby1.8/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-ship-addon language-support-uz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libprotobuf3/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix jfsutils/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libmagick++2/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ta/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kanagram/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-dustin/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libezmorph-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster grub-pc/lpia Task mythbuntu-live language-pack-bo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnetbook-launcher-0/i386 Task ubuntu-netbook-remix libmad0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-ss/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-common/armel Task xubuntu-desktop xserver-xorg-video-s3virge/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-uk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ts-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdome2-0/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-th/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kwin-style-qtcurve/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxcomposite1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtagc0/sparc Task xubuntu-desktop openoffice.org-style-galaxy/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live byobu/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfonts-75dpi/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ktouch/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-help-en-us/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-lao/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix liboro-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libconvert-binhex-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend system-config-printer-udev/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-dz/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-fr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-sl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wfrench/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-af/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbsf-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster apt-utils/amd64 Task minimal mscompress/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-az/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-lo-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gconf/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcairo-perl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix rarian-compat/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgphoto2-port0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-bs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sr-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mesa-utils/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ro-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gu/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live odbcinst1debian1/amd64 Task mobile-mid python-lazr-restfulclient/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-yi-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksquares/i386 Task edubuntu-desktop-kde gnome-desktop-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-thesaurus-de-ch/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live byobu/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ne/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-ja/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libavahi-common3/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ku-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-desktopcouch/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-crypto/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdbi-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gimp-help-common/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libcupscgi1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgmime-2.4-2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix vim-runtime/amd64 Task server, uec, edubuntu-ship-addon, xubuntu-desktop vim-runtime/powerpc Task server, uec, edubuntu-ship-addon, xubuntu-desktop cdrdao/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-bo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-tn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openprinting-ppds-extra/armel Task print-server evince/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gpe-icons/lpia Task mobile-mid language-pack-mk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-ti/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvisual-0.4-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-alsa/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhildon-1-0/armel Task mobile-mid language-pack-gnome-lg-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gconf2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ro/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnova-0.12-2/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-nb-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgl1-mesa-glx/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-launchpad-integration/ia64 Task xubuntu-desktop libcupsmime1/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix mythweather/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcupsppdc1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix telepathy-salut/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdbus-1-3/armel Task minimal xserver-xorg-video-neomagic/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsm-dev/ia64 Task mobile-mid net-tools/i386 Build-Essential yes net-tools/i386 Task minimal libxml-regexp-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-el-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libblkid1/ia64 Task minimal postgresql-doc/amd64 Task postgresql-server language-pack-gnome-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsox-fmt-alsa/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ar-base/lpia Task kubuntu-dvd-live cairo-clock-hildon/powerpc Task mobile-mid libio-socket-ssl-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-es/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live libsoup-gnome2.4-1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libatk1.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libavformat52/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-sv-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcc-4.4/i386 Build-Essential yes gcc-4.4/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsndfile1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnobots2/ia64 Task xubuntu-desktop libcurl3-gnutls/powerpc Build-Essential yes libcurl3-gnutls/powerpc Task minimal foomatic-db-gutenprint/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libedit2/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-s3/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix vblade/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libatspi1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix hildon-desktop-python-loader/ia64 Task mobile-mid vim-tiny/sparc Task minimal ghostscript-cups/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-input-kn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmatchbox1/powerpc Task mobile-mid xchat/armel Task xubuntu-desktop sysv-rc/armel Task minimal stardict/sparc Task mobile-mid language-pack-gnome-mt/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-en-za/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live postgresql-contrib/lpia Task postgresql-server tcl/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-ar/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgnome-desktop-2-11/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-manchufont/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-ti/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupsppdc1/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix userconfig/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-tr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-bin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-ti/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-so/i386 Task edubuntu-dvd-live libcupsimage2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsdl-image1.2/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend postgresql-client-common/armel Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon info/lpia Task standard libsoprano4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libfakekey0/sparc Task mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libplasma3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde compiz/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix hicolor-icon-theme/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-mime-data/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libempathy-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-pt-pt/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgutenprint2/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libcglib2.1-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster libxext6/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libkrb5-3/powerpc Build-Essential yes libkrb5-3/powerpc Task minimal evolution-documentation-mk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-en-za/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live libcommons-jxpath-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libslang2/armel Task minimal dates-hildon/powerpc Task mobile-mid language-pack-kde-ca/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-nds/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live man-db/i386 Task standard, mobile-mid libgnome2-vfs-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtiff4/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-en-us/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtkmm-2.4-1c2a/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-id-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kolourpaint4/lpia Task edubuntu-desktop-kde language-pack-fy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpulse0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix fftw2/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libklibc/lpia Task minimal libotf0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnomeprint2.2-data/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop language-support-writing-he/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-wnck/armel Task edubuntu-desktop-gnome libvlccore2/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ig/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdaemon0/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcommons-io-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-el/lpia Task kubuntu-dvd-live bomber/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libjug-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libcommons-discovery-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster libck-connector0/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-en-us/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-is-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdiff/i386 Task xubuntu-desktop dvdauthor/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend wbulgarian/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python/powerpc Task minimal language-support-nb/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ktimetracker/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde pulseaudio/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-fa/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpackagekit-qt11/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libisccfg50/ia64 Task standard, mobile-mid xserver-xorg-video-sis/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fr-base/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live language-pack-kde-or-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live smbclient/armel Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix initscripts/lpia Task minimal klines/amd64 Task edubuntu-desktop-kde wbulgarian/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster wportuguese/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live akonadi-server/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-pkg-resources/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apport-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wvdial/sparc Task mobile-mid empathy-doc/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmagickwand2/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix readline-common/powerpc Build-Essential yes readline-common/powerpc Task minimal language-pack-ml-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live grub-common/lpia Task mythbuntu-live openoffice.org-impress/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libneon27-gnutls/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gcompris-sound-tr/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mr-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libgnome-window-settings1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-th-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-sw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ky/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-pinyin/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmines/sparc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-pt/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libdaemon0/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xsane/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop edubuntu-server/powerpc Task edubuntu-server libfaad0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend fbreader/i386 Task mobile-mid openoffice.org-l10n-zu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-te-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-nb-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-inets/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-configglue/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libecal1.2-7/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix exaile/lpia Task xubuntu-desktop fuse-utils/lpia Task standard, mobile-live, mythbuntu-live libxv1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-mg-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-fonts-pa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnetpbm10/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gstreamer0.10-plugins-base-apps/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-sv-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live ttf-arabeyes/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hy/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-lt/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-backend-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-eu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfcegui4-4/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-nso/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-sip4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-crh-base/armel Task kubuntu-dvd-live totem/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-nn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live coreutils/armel Task minimal libstringtemplate-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster zenity/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcommons-discovery-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster foomatic-db-gutenprint/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kolourpaint4/i386 Task edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hr/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kn-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-thai-tlwg/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-wa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pinentry-qt4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-problem-report/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvcdinfo0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ucf/amd64 Task minimal libcdaudio1/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmetacity0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ibus-table-erbi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-tamil-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xfce4-quicklauncher-plugin/powerpc Task xubuntu-desktop gtk2-engines-xfce/armel Task xubuntu-desktop gobject-introspection-repository/sparc Task mobile-mid xfce4-dict/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-ku/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live inputattach/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sc/sparc Task kubuntu-dvd-live firefox-3.5/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wpolish/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live acpi-support/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-uk-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live gtk2-engines/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-es/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgpewidget1/sparc Task mobile-mid gtk2-engines/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tasksel/ia64 Task minimal libxcb-xv0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libtie-ixhash-perl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-pap-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dosfstools/powerpc Task standard tango-icon-theme/armel Task xubuntu-desktop ltrace/powerpc Task standard initscripts/i386 Task minimal libidl0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix exaile/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-af/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdepim-runtime-libs4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-om/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfconf-0-2/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kmix/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsmokeqt4-2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcanberra0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-nb/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-event1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-te/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-xml/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxfce4util4/armel Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfli1/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-eo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-vesa/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix icedtea6-plugin/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfcegui4-4/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend erlang-runtime-tools/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mai/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-he/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcrypt-ssleay-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglitz1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-bn-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libmpcdec3/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-xkit/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kpartx/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live m17n-contrib/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-ka/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfprint4/i386 Task xubuntu-desktop gcc/sparc Build-Essential yes gcc/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ltrace/ia64 Task standard python-hildondesktop/sparc Task mobile-mid libpolkit-backend-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmtp8/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix gcompris/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-gv/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tk8.5/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kblocks/armel Task edubuntu-desktop-kde libxml-writer-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mousetweaks/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix busybox-initramfs/armel Task minimal ttf-devanagari-fonts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnotski/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kmahjongg/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gthumb/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-ts-base/lpia Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-fbdev/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-fa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fb-music-high/i386 Task mobile-mid libmeanwhile1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix wdanish/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libffi5/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix m17n-db/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-xh/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uz-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libpng12-dev/lpia Task mobile-mid libksieve4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcairomm-1.0-1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix libbcprov-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster wspanish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live libaspell15/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix hunspell-de-ch/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupsmime1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xulrunner-1.9.1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ga-base/i386 Task kubuntu-dvd-live firefox-3.5-branding/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-rw-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libpisock9/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nb/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdb5-4/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-input-kn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsoap-lite-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml2/ia64 Task minimal language-pack-gnome-ca/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-lirc-generator/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-so/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnupginterface/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcompris-sound-ru/ia64 Task edubuntu-dvd-live libgpewidget1/lpia Task mobile-mid libgconf2-4/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-se/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-lt-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live radeontool/sparc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix scim-modules-table/lpia Task kubuntu-dvd-live libbind9-50/sparc Task standard, mobile-mid apache2-mpm-worker/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster libsox-fmt-base/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend amarok-utils/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde foomatic-db-gutenprint/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnomevfs2-extra/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-ti-er/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-numpy/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde compiz-fusion-plugins-extra/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxext-dev/i386 Task mobile-mid abiword-plugin-mathview/armel Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-eo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjpeg62-dev/armel Task mobile-mid libmailtools-perl/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libotr2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop plasma-widget-networkmanagement/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde procps/powerpc Task minimal language-pack-bn-base/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-kde-zh/sparc Task kubuntu-dvd-live libggzmod4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mysql-server-core-5.1/sparc Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libblas3gf/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde module-init-tools/armel Task minimal libisccc50/armel Task standard, mobile-mid language-pack-gnome-lg-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ar/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live librpc-xml-perl/amd64 Task standard language-pack-kde-ko/amd64 Task kubuntu-dvd-live update-manager-kde/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdbi-perl/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-fil/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-xmlrpc/amd64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon xserver-xorg-video-r128/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-aa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openssh-client/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libstringtemplate-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-it-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-data-tds2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libecj-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server language-pack-gnome-da-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-rw-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-netbook-remix-default-settings/i386 Task ubuntu-netbook-remix libfuse2/ia64 Task standard, mobile-live, mythbuntu-live system-config-printer-udev/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix system-config-printer-gnome/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libass3/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cpp-4.4/lpia Build-Essential yes cpp-4.4/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ibus-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libtimedate-perl/sparc Build-Essential yes libtimedate-perl/sparc Task minimal gettext-base/amd64 Task standard, mobile-live, mythbuntu-live language-pack-ne-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dvdauthor/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsnmp-base/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-evtouch/ia64 Task mobile-mid language-pack-gnome-an-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live expect/armel Task mythbuntu-live evolution-documentation-oc/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-control-center/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tuxtype-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-fa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-v4l/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gcompris-sound-de/lpia Task edubuntu-dvd-live python-rdflib/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-aa/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-theme-retro-osd/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libnet-ssleay-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-hu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglade2-0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libx264-67/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkopete4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-am/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-rw/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live postgresql-8.4/sparc Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon gdm-guest-session/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kde-am/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-da/armel Task kubuntu-dvd-live libdbusmenu-glib0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix epiphany-browser-data/sparc Task mobile-mid language-pack-kde-wa-base/i386 Task kubuntu-dvd-live gnome-pilot/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gpe-announce/sparc Task mobile-mid language-pack-kde-sl/armel Task kubuntu-dvd-live ttf-dustin/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libenchant1c2a/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix liblouis-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ml/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bash-completion/lpia Task standard erlang-public-key/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-dv-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-gtk-1-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgail-gnome-module/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix python-nautilusburn/sparc Task edubuntu-desktop-gnome edubuntu-server/amd64 Task edubuntu-server language-pack-kn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcompizconfig0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ku-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-transcode-utils/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libavdevice52/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tzdata-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live gnome-js-common/armel Task mobile-mid ubuntu-virt-server/ia64 Task eucalyptus-node, virt-host libtasn1-3/armel Build-Essential yes libtasn1-3/armel Task minimal stardict-plugin-spell/armel Task mobile-mid libjpeg-progs/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-tseng/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix iputils-tracepath/amd64 Task standard, mobile-mid libpolkit-gobject-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-core/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mtr-tiny/lpia Task standard libloudmouth1-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix update-manager-core/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend telepathy-haze/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmpcdec3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend foomatic-db-gutenprint/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mousepad/amd64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-st-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sd-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-mg/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-it/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-or-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libasm-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-mr/sparc Task kubuntu-dvd-live pulseaudio-module-gconf/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnomepanel2.24-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libbonoboui2-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-uz/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfontconfig1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-af/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-nb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfreetype6-dev/sparc Task mobile-mid libterm-readkey-perl/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-pt/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libaudio2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libgdbm3/amd64 Build-Essential yes libgdbm3/amd64 Task minimal libempathy-gtk28/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix checkbox/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libart2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-mr-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgsf-1-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix indicator-applet/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-gl-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-csb-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-es/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live ktorrent/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ubuntu-edu-preschool/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde wnorwegian/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live jfsutils/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live fbreader/ia64 Task mobile-mid python-smbc/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubuntu-standard/lpia Task standard libeucalyptus-commons-ext-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-emailmerge/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live iagno/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apturl-kde/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-zh-hant/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pulseaudio-esound-compat/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libavahi-common-data/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python2.6-minimal/amd64 Task minimal python-imaging/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-ss/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bluez-cups/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-input-vi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-cs/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk/lpia Task kubuntu-dvd-live pxljr/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-zh-hans/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdatetime-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfonts-scalable/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix checkbox/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-ii/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxpaint-plugins-default/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde popularity-contest/i386 Task standard language-pack-gnome-ml-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live sed/armel Task minimal libossp-uuid15/armel Task postgresql-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend apparmor/i386 Task standard gconf-editor/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcglib2.1-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-es-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libswscale0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxsettings-client0/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-an/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yo/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live anacron/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ubuntu-virt-server/i386 Task eucalyptus-node, virt-host dpkg/i386 Task minimal gnome-session-canberra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix nautilus-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-indic-fonts-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xmltv-util/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-yi/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdb/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xdg-utils/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ku/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dz/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-hr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pulseaudio-module-gconf/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mousetweaks/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ia-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tl/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-gl-es/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksnapshot/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libexchange-storage1.2-3/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-aa-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libss2/powerpc Task minimal language-pack-gnome-sq/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-en-base/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-kde-eu/amd64 Task kubuntu-dvd-live shared-mime-info/powerpc Task minimal libxmuu1/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend checkbox-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnomeui-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ksquares/amd64 Task edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-cs-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhangul0/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live krdc/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdca0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kwalletmanager/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxapian15/ia64 Task minimal libnet-dns-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-wo-base/lpia Task kubuntu-dvd-live exo-utils/lpia Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend readline-common/armel Build-Essential yes readline-common/armel Task minimal gnomine/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-pycurl/powerpc Task server, uec language-pack-gnome-hu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-th/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxrender1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libglib2.0-data/ia64 Task minimal xfwm4-themes/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-gnomeapplet/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kubrick/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libpixman-1-dev/ia64 Task mobile-mid language-support-fo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libogg0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythmusic/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-selector-common/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix libpth20/armel Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fy-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpich1.0gf/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjs-jquery/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-couchdb/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mtools/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix binutils/sparc Build-Essential yes binutils/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix postgresql-common/amd64 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-gnome-lg/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-ne/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libklibc/sparc Task minimal gnumeric-common/ia64 Task xubuntu-desktop cli-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openssh-server/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, openssh-server, uec, virt-host, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xml-core/sparc Task minimal ftp/amd64 Task standard stardict-plugin-gucharmap/armel Task mobile-mid ubuntu-edu-tertiary/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-yo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl/powerpc Task kubuntu-dvd-live wswedish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-hu/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdelibs5-data/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde tzdata/i386 Task minimal language-pack-mai/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libneon27-gnutls/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live locales/amd64 Task minimal libnet-daemon-perl/i386 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-dv-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libgdome2-cpp-smart0c2a/ia64 Task xubuntu-desktop language-support-writing-en/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, unr-live kstars-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde x11-session-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-ts/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-headers-2.6.31-14/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmeanwhile1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libjaxme-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster kapman/ia64 Task edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-r128/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libbeagle1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-fa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfdesktop4/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-mk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vlc-data/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome2-vfs-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix nvidia-185-modaliases/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-sv/ia64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bind9-host/sparc Task standard, mobile-mid libaa1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix librpc-xml-perl/ia64 Task standard kdebase-workspace-kgreet-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde pkg-config/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ivy/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-support-writing-he/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxrender1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmono-data-tds2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix evolution-webcal/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubufox/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubiquity-frontend-kde/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live openssl/lpia Build-Essential yes openssl/lpia Task minimal liblink-grammar4/powerpc Task xubuntu-desktop plasma-widget-googlecalendar/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mytharchive-data/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome-media0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ga/lpia Task kubuntu-dvd-live libgssrpc4/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-te-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnupg-agent/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdepim-runtime-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sc/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-tt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgsm1/amd64 Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-hyphenation-hu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-oc/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dia-gnome/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde lsof/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsctp1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-se/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ti/i386 Task kubuntu-dvd-live groovy/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster kiriki/ia64 Task edubuntu-desktop-kde php5-ldap/lpia Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libpthread-stubs0/lpia Task mobile-mid tzdata-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-br-base/armel Task kubuntu-dvd-live libxfconf-0-2/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend edubuntu-artwork/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome gawk/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libindicate3/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-sr-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-louis/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix ttf-bengali-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde myspell-zu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libv4l-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libloudmouth1-0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhtml-format-perl/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend vlc-data/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-nso-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live grep/powerpc Task minimal language-support-writing-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtimedate-perl/powerpc Build-Essential yes libtimedate-perl/powerpc Task minimal language-pack-nds/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-pgsql/i386 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-support-zh-hans/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live a2ps/lpia Task xubuntu-desktop python-hildondesktop/lpia Task mobile-mid libsasl2-modules/sparc Build-Essential yes libsasl2-modules/sparc Task minimal gdm/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-it/lpia Task kubuntu-dvd-live ubuntu-edu-tertiary/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-dz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live qcad/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-input-mouse/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libggzmod4/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-wo-base/i386 Task kubuntu-dvd-live ksnapshot/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde bluez-alsa/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-terminal/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend zip/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libsigc++-2.0-0c2a/lpia Task minimal language-support-fonts-ii/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpulse0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-af-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml++2.6-2/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpt2.6.4-plugins/armel Task mobile-mid language-pack-gnome-ti-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nabi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnautilus-burn4/armel Task edubuntu-desktop-gnome xaos/armel Task edubuntu-desktop-gnome libicu40/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix ttf-indic-fonts-core/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix anacron/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-orca/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-nb-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live python-lazr-uri/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix indicator-session/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aptitude/armel Task minimal xterm/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libebml0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend default-jre-headless/amd64 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-gnome-ts-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live stardict/ia64 Task mobile-mid gcc-4.4-base/powerpc Task minimal language-support-bg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-se/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbsd0/lpia Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-xdg/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libntfs10/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libgfortran3/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpolkit-backend-1-0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pm-utils/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ed/amd64 Task standard language-support-writing-nr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxrender1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-lt-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ro/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live erlang-ssl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ksnapshot/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxml-writer-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend lsb-base/sparc Task minimal libmono-addins0.2-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcommons-codec-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster dbus-x11/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnomekbd-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-la-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-rw/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tsconf/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqt4-svg/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-sl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-documentation-mk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hy-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live ktouch/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-debian/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix postgresql-contrib-8.4/ia64 Task postgresql-server gdebi/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-bs/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-et/lpia Task kubuntu-dvd-live os-prober/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libdirectfb-extra/amd64 Task mobile-mid language-pack-gnome-ms/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-app-install/lpia Task xubuntu-desktop kbounce/lpia Task edubuntu-desktop-kde bsdutils/i386 Task minimal konsole/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde update-inetd/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-clipman-plugin/i386 Task xubuntu-desktop gcompris/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libjpeg-progs/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-crh-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pt-base/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live gconf2-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ktron/ia64 Task edubuntu-desktop-kde psfontmgr/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix a2ps/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-fa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libemail-find-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-gd/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-lao/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-desktop-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dia-gnome/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-uk-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgmime-2.0-2a/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-doc-8.4/armel Task postgresql-server compizconfig-backend-gconf/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxalan2-java-gcj/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libavahi-client3/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-cs-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgphoto2-2/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-synaptics/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxmltv-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-sax-expat-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kstars-data/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ko-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ga-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ks-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tcl/amd64 Task xubuntu-desktop eucalyptus-common/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-pack-nr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-af/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdebi/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libavahi-common-data/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsdl-perl/powerpc Task mobile-mid libsox-fmt-alsa/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bridge-utils/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, virt-host openoffice.org-l10n-be-by/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-it/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ruby1.8/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde bluetooth/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libdevkit-power-gobject1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dovecot-pop3d/sparc Task mail-server language-pack-ht/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkonq5/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmono-sharpzip2.84-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-problem-report/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kreversi/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde thunderbird/amd64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid openoffice.org-hyphenation-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-crypto/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-mi-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live mythtv-frontend/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-nn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-kannada-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcdio-paranoia0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-zh-hant-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-am/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgail-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix groff-base/amd64 Task standard, mobile-mid libservlet2.5-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server libreadline6/i386 Build-Essential yes libreadline6/i386 Task minimal openoffice.org-thesaurus-en-au/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-or-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-render0-dev/lpia Task mobile-mid language-pack-gnome-ms/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdebi-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde samba-common/sparc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgpm2/i386 Task minimal hunspell-de-de/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libiw29/armel Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix python-gtksourceview2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix netcat-openbsd/amd64 Task eucalyptus-node, virt-host language-pack-kde-yi/i386 Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgvfscommon0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmono-posix2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libart2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lsb-release/i386 Task minimal kdm/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gvfs-fuse/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdepim-wizards/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xcursor-themes/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-zh-hant/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglib2.0-dev/sparc Task mobile-mid python-zope.interface/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tt/sparc Task kubuntu-dvd-live libxml-security-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster postgresql-doc/ia64 Task postgresql-server kdebluetooth/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnect/ia64 Task xubuntu-desktop libtalloc1/lpia Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-el/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-lt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live initramfs-tools/armel Task minimal openoffice.org-l10n-nr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcap2/amd64 Task minimal libsoap-lite-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-wo-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live imagemagick/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libtext-wrapi18n-perl/sparc Task minimal libgdome2-cpp-smart0c2a/lpia Task xubuntu-desktop libjug-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-shs/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ko/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de-base/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live gpe-icons/i386 Task mobile-mid ggzcore-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-rw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cy-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwbclient0/sparc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-evdev/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wvdial/armel Task mobile-mid libtidy-0.99-0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde landscape-common/lpia Task server, uec language-pack-gnome-ks-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-khmeros/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ur/amd64 Task kubuntu-dvd-live kdebase-bin/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mythtv-backend-master/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend plasma-widget-kubuntu-qa-feedback/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-crh/i386 Task kubuntu-dvd-live libio-string-perl/i386 Task minimal python-gst0.10/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix bash-completion/sparc Task standard language-pack-kde-fy-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libgd2-xpm/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-server, ubuntu-netbook-remix libzltext-data/powerpc Task mobile-mid kblackbox/amd64 Task edubuntu-desktop-kde gtk2-engines-xfce/sparc Task xubuntu-desktop libjdom1-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster kalgebra/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde junit4/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-ja-base/armel Task kubuntu-dvd-live tuxpaint/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gawk/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend sysvinit-utils/lpia Task minimal language-pack-gnome-fi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live plasma-widgets-addons/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-mmkeys/lpia Task xubuntu-desktop bind9-host/i386 Task standard, mobile-mid x11proto-fixes-dev/amd64 Task mobile-mid language-pack-kde-an/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-ar/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live italc-master/sparc Task edubuntu-ship-addon liboil0.3/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libzltext0.10/amd64 Task mobile-mid python-ibus/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dragonplayer/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde pinentry-qt4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde tmispell-voikko/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gobby/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-id/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live konqueror-plugin-searchbar/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-aa/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-keyring0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-si/i386 Task kubuntu-dvd-live libdmraid1.0.0.rc15/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live xubuntu-desktop/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-kde-sv-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live libatasmart4/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-sudoku/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-dv/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythmusic/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpth20/sparc Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix libdirectfb-extra/sparc Task mobile-mid libavahi-core6/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-ca/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cups-driver-gutenprint/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-uk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ku/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-hr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt/powerpc Task kubuntu-dvd-live espeak-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xsplash/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-so-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nds/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python2.6-minimal/ia64 Task minimal libhal-storage1/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix erlang-crypto/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mono-gac/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix liblancelot0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpango1.0-common/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libstartup-notification0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgudev-1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fortune-mod/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpci3/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-sv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-sunffb/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtext-bidi-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libvorbis0a/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dhcp3-server/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-la/lpia Task kubuntu-dvd-live perl-base/sparc Task minimal php5/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-hi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-tmuni/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-cy/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dv-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live dnsmasq-base/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdebase-runtime-bin-kde4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-mt/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-ml-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-lt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live w3m/i386 Task standard language-pack-gnome-pap/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxmath/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libimage-size-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblua5.1-0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-ne/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nn-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdeedu4/ia64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-ga/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfontconfig1-dev/amd64 Task mobile-mid python-renderpm/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpython2.6/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfswitch-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop m17n-contrib/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-themes-ubuntu/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-rw/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcdio-cdda0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gpaint/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome kdebase-runtime-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde telepathy-gabble/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-intel/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgadu3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xdg-user-dirs/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix abiword-plugin-mathview/sparc Task xubuntu-desktop libxstream-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-writing-de/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-vi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libknotificationitem1/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-input-zh-hans/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-af/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvte-common/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-wa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsilcclient-1.1-3/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxml-writer-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-ii/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxine1-misc-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgeronimo-jacc-1.1-spec-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster hildon-control-panel/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-ks/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live printer-applet/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxi6/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ia-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-opensymbol/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-desktop, mobile-mid, unr-live language-pack-lo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ru/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gconf-editor/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libwnck-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqtcore4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtkhtml2-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix transcode-doc/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gd-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtksourceview-common/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome libterm-progressbar-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-aptdaemon-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgssrpc4/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde dhcp3-server/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-pa-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kaddressbook/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-hyphenation-de/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ncurses-base/powerpc Task minimal libgutenprint2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix fuse-utils/ia64 Task standard, mobile-live, mythbuntu-live openoffice.org-thesaurus-de/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ga/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpam-runtime/sparc Task minimal language-pack-gnome-uk/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnomeui-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-sw/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-xkit/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-yo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-mailwatch-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop xubuntu-docs/lpia Task xubuntu-desktop pinentry-gtk2/lpia Task edubuntu-desktop-kde libidl0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-gl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-ti-er/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome2-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-eo/amd64 Task kubuntu-dvd-live python-gobject/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libexporter-lite-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-yi-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-et-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-en-au/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live language-support-fonts-te/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtomcat6-java/i386 Task tomcat-server libxcomposite1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-el/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubiquity-slideshow-ubuntu/lpia Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, unr-live janino/lpia Task eucalyptus-simple-cluster mono-2.0-gac/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-pt-base/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live libthai-data/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix desktop-file-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libjaxp1.3-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster gnome-games/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcompizconfig0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdvbpsi5/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdaemon0/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libiso9660-5/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend rdate/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live xfce4-terminal/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ksame/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libmagickcore2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmono-system-web2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libqtgui4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxcb-render0-dev/amd64 Task mobile-mid language-pack-kde-gu/sparc Task kubuntu-dvd-live libkabcommon4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libnautilus-extension1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libdv4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-kw/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live seahorse/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-et/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgpg-error0/powerpc Build-Essential yes libgpg-error0/powerpc Task minimal language-pack-kde-ku/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-cy/armel Task kubuntu-dvd-live libgpm2/sparc Task minimal python-gnomeprint/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome zlib1g-dev/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid thunar-media-tags-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-da-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxsettings-client0/armel Task mobile-mid libxml-simple-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libhttp-cache-transparent-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kmines/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-twisted-core/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-or/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksysguardd/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-da/i386 Task edubuntu-dvd-live libjpeg-progs/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xfce4-quicklauncher-plugin/sparc Task xubuntu-desktop mysql-client-5.1/armel Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-wa/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ntfsprogs/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-da-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libatk1.0-data/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-ts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-pa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live inkscape/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbcprov-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-fonts-ii/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libgnome-window-settings1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sa-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstreams0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ast-base/lpia Task kubuntu-dvd-live python-tk/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde evolution-data-server/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix plasma-scriptengine-python/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libavahi-client3/sparc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmjpegtools-1.9/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubiquity-slideshow-ubuntu/powerpc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, unr-live rhythmbox/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libimlib2/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-vi/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-eu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend fakeroot/armel Build-Essential yes python-minimal/i386 Task minimal libqt3-mt/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntu-sounds/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix metacity/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix odbcinst1debian1/armel Task mobile-mid libgtk-vnc-1.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libgail18/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhsqldb-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-lt/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ro/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdvdread4/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpackagekit-glib11/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-so/lpia Task edubuntu-dvd-live language-support-writing-fi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bind9/lpia Task dns-server language-pack-gnome-eu-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-de/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ks-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-input-vmmouse/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubufox/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmsn0.1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-gtksourceview2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libclass-singleton-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfonts-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gdebi-kde/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdegraphics-strigi-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-he-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwps-0.1-1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libfreetype6/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, tomcat-server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wswedish/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ml/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythweb/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubuntu-standard/sparc Task standard language-pack-tt-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fr/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live language-pack-id/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xorg/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-mi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-ve/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aspell-tl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtag-extras1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libbsf-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-support-writing-cs/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfcgi-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-webkit/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-dvd-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix xfce4-power-manager/amd64 Task xubuntu-desktop erlang-public-key/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix treb/armel Task mobile-mid x11proto-core-dev/ia64 Task mobile-mid dvd+rw-tools/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix systemsettings/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde evolution-exchange/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-crypto/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sl/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfontconfig1-dev/ia64 Task mobile-mid mythtv-theme-graphite/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bcmwl-modaliases/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-upnp-perl/sparc Task mythbuntu-backend-slave libpango-perl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix librsvg2-2/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix manpages/sparc Task standard php5-curl/lpia Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon kdebase-plasma/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxv1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-se/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fur/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome2-canvas-perl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-br/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga/ia64 Task kubuntu-dvd-live openjdk-6-jre-lib/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-uk-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live myspell-st/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-radeon/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ktouch/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-avahi/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-en-gb/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-fa-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfcegui4-4/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkwineffects1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xfce4-weather-plugin/armel Task xubuntu-desktop tuxpaint/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ksysguard/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde compiz-gnome/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-mmkeys/i386 Task xubuntu-desktop xserver-xorg-input-all/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kubuntu-desktop/sparc Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libcdparanoia0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dnsutils/armel Task standard, mobile-mid python-gst0.10/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix stardict-common/ia64 Task mobile-mid kmplot/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-so-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live iputils-ping/amd64 Task minimal libsamplerate0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix friendly-recovery/lpia Task standard telepathy-butterfly/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-lt/i386 Task kubuntu-dvd-live wngerman/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-cheetah/sparc Task uec language-pack-kde-mr-base/i386 Task kubuntu-dvd-live totem-plugins/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-yo-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libuniconf4.6/powerpc Task mobile-mid libpaper-utils/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-xapian/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwmf0.2-7/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bind9utils/armel Task dns-server language-pack-sq/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxxf86dga1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix avahi-autoipd/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libapparmor-perl/lpia Task standard gcc-4.4/amd64 Build-Essential yes gcc-4.4/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-pa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-an-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libparams-validate-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mg-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-sl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsox-fmt-base/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfaad0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxcb-render-util0-dev/lpia Task mobile-mid language-pack-gnome-mr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-indicatordisplay/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-imaging/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsensors3/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ky/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-en/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live gedit-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libjaxen-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libemail-find-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend php5-curl/ia64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libunique-1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ia/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nb/ia64 Task kubuntu-dvd-live ghostscript-cups/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-rw-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtag1c2a/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-zh-hant/armel Task kubuntu-dvd-live dmidecode/lpia Task minimal libmimelib4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsndfile1/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgadu3/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libsmokeqt4-2/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcln5/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde cryptsetup/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live makedev/sparc Task minimal libhunspell-1.2-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ha/i386 Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-apm/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ml/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librarian0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix w3m/armel Task standard libck-connector0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmvel-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster mytharchive/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend hildon-theme-mobile-basic/powerpc Task mobile-mid libcouchdb-glib-1.0-1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-hy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ro/lpia Task kubuntu-dvd-live kpackagekit/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libaa1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-lxml/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-avahi/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-widgets-addons/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmagickwand2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-et-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live avahi-daemon/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-hy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcompizconfig0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live edubuntu-server/lpia Task edubuntu-server transmission-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-ns/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libchewing3/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live default-jre-headless/sparc Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live bzip2/i386 Build-Essential yes bzip2/i386 Task minimal cryptsetup/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libpam-ck-connector/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix vlc-plugin-pulse/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libezmorph-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-en-base/ia64 Task ubuntu-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-kde-dv-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-at/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live strace/armel Task standard language-pack-kde-gu-base/sparc Task kubuntu-dvd-live telepathy-gabble/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix totem-mozilla/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-is/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tg/sparc Task kubuntu-dvd-live abiword-plugin-mathview/ia64 Task xubuntu-desktop libnm-util1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix app-install-data-edubuntu/lpia Task edubuntu-ship-addon gthumb-data/powerpc Task mobile-mid language-pack-ur-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-id/amd64 Task kubuntu-dvd-live xfce4-xkb-plugin/lpia Task xubuntu-desktop myspell-sw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-pt-br/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live ttf-sil-andika/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-sd-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libneon27-gnutls/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ky-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-en-au/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live module-init-tools/sparc Task minimal libpam0g/i386 Task minimal gcompris-sound-mr/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-sq-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-oauth/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ha/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-nb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-dz/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live umbrello/sparc Task edubuntu-desktop-kde sgml-base/i386 Task minimal libgdata1.2-1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix console-terminus/amd64 Task minimal language-pack-hr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdata-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-bn-base/lpia Task kubuntu-dvd-live kate/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libqalculate4/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde bluez/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix matchbox-window-manager/lpia Task mobile-mid perl/sparc Build-Essential yes perl/sparc Task minimal libxfont1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix scim-anthy/i386 Task kubuntu-dvd-live kgoldrunner/lpia Task edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-tg-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live kstars/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libeggdbus-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-be-by/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaiksaurus-1.2-data/i386 Task xubuntu-desktop libxaw7/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix procps/sparc Task minimal scim-bridge-client-gtk/amd64 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop openoffice.org-thesaurus-cs/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live iagno/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ca/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-vlgothic/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kiriki/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libcanberra-gtk-module/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-st/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fo/lpia Task kubuntu-dvd-live ubuntu-edu-secondary/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-pt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkabcommon4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-dz-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgcrypt11/i386 Build-Essential yes libgcrypt11/i386 Task minimal libtelepathy-farsight0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mount/amd64 Task minimal language-pack-eo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-mk/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apache2.2-bin/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-bg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-minimal/sparc Task minimal gcompris-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde wdutch/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libss2/armel Task minimal kdepasswd/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-bengali-fonts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde binutils/powerpc Build-Essential yes binutils/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix evolution-exchange/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhsqldb-java/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-gnome-dv/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdjvulibre-text/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-se-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libkrb5support0/i386 Build-Essential yes libkrb5support0/i386 Task minimal language-pack-as/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-control-centre/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-eo-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsdl1.2debian/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtk2.0-common/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-it/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mousepad/lpia Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-bg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpoppler-glib4/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ko/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdebi-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-eo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/armel Task kubuntu-dvd-live dvd+rw-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-bg/lpia Task kubuntu-dvd-live python-apport/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-shs-base/armel Task kubuntu-dvd-live libxdmcp-dev/ia64 Task mobile-mid language-pack-ar/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gstreamer0.10-tools/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxrender-dev/armel Task mobile-mid libqtscript4-core/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libqt4-dbus/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend window-picker-applet/ia64 Task ubuntu-netbook-remix libsoundgen0/lpia Task mobile-mid libbeagle1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop kde-style-qtcurve/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libopal3.6.4/i386 Task mobile-mid libzephyr4/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libcolamd2.7.1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gsfonts-x11/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde feh/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxau-dev/sparc Task mobile-mid libqt4-sql-mysql/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend liblwres50/lpia Task standard, mobile-mid openoffice.org-filter-mobiledev/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid totem/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libasm2-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-l10n-br/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gvfs/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gtkhtml2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxml-libxml-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libshout3/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpurple0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix plasma-dataengines-addons/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-apt/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-ur/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxft2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqtscript4-gui/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde tcl8.5/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxrandr2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpam-gnome-keyring/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix voikko-fi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ru/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aspell/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix gnome-settings-daemon/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix thunderbird-locale-ja/lpia Task xubuntu-live python-pycurl/ia64 Task server, uec libtar/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-logging-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxerces2-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-te-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdiff/powerpc Task xubuntu-desktop mysql-server-5.1/i386 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-tl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdb4.7/i386 Task minimal smarty/amd64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-support-writing-it/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcwidget3/ia64 Task minimal openoffice.org-java-common/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-kde-nb/sparc Task kubuntu-dvd-live plasma-widget-networkmanagement/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhamcrest-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libsepol1/powerpc Task minimal language-pack-gnome-pap-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-br/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-es-base/armel Task kubuntu-dvd-live kanagram/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-nb-base/sparc Task kubuntu-dvd-live erlang-xmerl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-cairo/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-es/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live firefox-3.5/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-wadllib/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tango-icon-theme-common/lpia Task xubuntu-desktop libgwt-user-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster policykit-1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnumail-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libhildonmime0/lpia Task mobile-mid libbrlapi0.5/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libedataserverui1.2-8/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix librampart0/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster mythtv-backend-master/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-bo/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-netbook-remix/powerpc Task ubuntu-netbook-remix evolution-data-server/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libpst4/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gwenview/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-gnupginterface/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ivy/i386 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-ka-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnomecanvas/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ar-base/i386 Task kubuntu-dvd-live dmz-cursor-theme/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-themes-ubuntu/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-domain-tld-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dcraw/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmime-tools-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdemultimedia-kio-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde vim-common/ia64 Task minimal gnome-keyring/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mousepad/i386 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend rsyslog/armel Task minimal mime-support/amd64 Task minimal python-pyatspi/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libindi0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-eu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live neverball-data/sparc Task mobile-mid gimp-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-kde-fo-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-aa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live update-notifier-common/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpolkit-gnome0/i386 Task xubuntu-desktop libsdl-pango1/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid libcanberra-gtk0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-mk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live language-pack-kde-hu-base/lpia Task kubuntu-dvd-live cron/ia64 Task minimal, mobile-mid xserver-xorg-input-evtouch/amd64 Task mobile-mid python-gconf/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix iputils-arping/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubiquity-frontend-mythbuntu/armel Task mythbuntu-live language-pack-gnome-nn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-vi/amd64 Task kubuntu-dvd-live fontconfig/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix firefox-gnome-support/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-km-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-uz-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxvmc1/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libgpeschedule0/armel Task mobile-mid libgudev-1.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix evolution/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ug/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ru/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgtkhtml3.14-19/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix dc/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ms/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tomcat6-admin/lpia Task tomcat-server gnome-session-bin/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-domain-tld-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tsconf/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hfsplus/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-support-hr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-ss/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pap/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ka/i386 Task kubuntu-dvd-live python-aptdaemon/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgmp3c2/i386 Build-Essential yes libgmp3c2/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ti-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libopenobex1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-he/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mai/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-bn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupsimage2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkipi6/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libebackend1.2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix splix/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-el-gr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gvfs-fuse/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gpgv/amd64 Build-Essential yes gpgv/amd64 Task minimal language-pack-th-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bo/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdom4j-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-la-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live update-manager/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libk5crypto3/i386 Build-Essential yes libk5crypto3/i386 Task minimal language-pack-kde-mr/armel Task kubuntu-dvd-live linux-firmware/amd64 Task uec killbots/armel Task edubuntu-desktop-kde python-speechd/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libnetpbm10/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libfont-afm-perl/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-zu/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-it-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live bomber/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-sc-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtalloc1/ia64 Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-backend/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcompris-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-lg-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live antlr3/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster ttf-dejavu-extra/amd64 Task ubuntu-dvd-live, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome-menu2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix php5-mysql/ia64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ne/i386 Task kubuntu-dvd-live junit4/armel Task eucalyptus-simple-cluster modemmanager/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-xh/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpeg2-4/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtksourceview2.0-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-be-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live gdebi-core/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-uz-base/armel Task kubuntu-dvd-live diff/sparc Task minimal language-support-zh-hant/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live alsa-base/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libjaxen-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-ru-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libschroedinger-1.0-0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkeyutils1/sparc Build-Essential yes libkeyutils1/sparc Task minimal language-support-translations-tr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ts/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdepim-groupware/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-fr/ia64 Task xubuntu-live language-pack-gnome-nn/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ug/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live anthy/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ta/lpia Task kubuntu-dvd-live libgoffice-0-8/sparc Task xubuntu-desktop gimp-help-no/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live system-config-printer-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde popularity-contest/lpia Task standard language-pack-gnome-fur/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pycurl/i386 Task server, uec lockfile-progs/ia64 Task minimal mythbuntu-artwork-usplash/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-sk-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw/armel Task kubuntu-dvd-live rarian-compat/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libregexp-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-input-vi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstdc++6-4.4-dev/powerpc Build-Essential yes libvlc2/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ht/sparc Task kubuntu-dvd-live libcln5/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgcr0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkdecorations4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hu/ia64 Task kubuntu-dvd-live libpisync1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gobject-introspection-repository/lpia Task mobile-mid dovecot-common/lpia Task mail-server language-pack-gnome-bo-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-panel-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix couchdb-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix hildon-desktop-python-loader/amd64 Task mobile-mid libboost-python1.38.0/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libmono2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhtml-tableextract-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dpkg/lpia Task minimal language-support-fonts-he/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mn-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live language-pack-gnome-mai/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdatetime-timezone-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkdeedu4/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-oauth/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libboost-program-options1.38.0/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libokularcore1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkrb5-dev/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-input-evtouch/armel Task mobile-mid libqt4-ruby1.8/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhangul0-data/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apturl-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-oc-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjasper1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libecal1.2-7/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mai/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-he/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-aptdaemon/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix comerr-dev/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnome-media-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmagickwand2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gcompris-sound-cs/sparc Task edubuntu-dvd-live libdbd-mysql-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libvcdinfo0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmyth-perl/sparc Task mythbuntu-backend-slave python-webkit/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-dvd-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-gnome/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubuntu-artwork/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libservlet2.4-java/powerpc Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-mk-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live gsfonts/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmath-round-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglitz1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgpelaunch0/amd64 Task mobile-mid gnupg-agent/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hildon-desktop-python-loader/powerpc Task mobile-mid language-support-input-gu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-ruby1.8/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libapparmor1/i386 Task standard libavahi-client3/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpulse-browse0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lockfile-progs/sparc Task minimal epiphany-browser-data/i386 Task mobile-mid xinput/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix capplets-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-br-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxalan2-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster espeak-data/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix tomcat6-admin/armel Task tomcat-server libcglib2.1-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster wodim/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libfakekey0/lpia Task mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-clipman-plugin/powerpc Task xubuntu-desktop libtotem-plparser12/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-thesaurus-it/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-pt-pt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-pl/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-libxml-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-yo-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libijs-0.35/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-st/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-cupshelpers/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-s3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdepim-runtime-libs4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tg-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live time/ia64 Task standard sox/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-nn-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-aa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tzdata-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libgamin0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-mach64/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-mai/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libavutil49/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpcap0.8/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ksystemlog/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde usplash/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-sisusb/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix espeak/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix odbcinst1debian1/sparc Task mobile-mid libmysqlclient16/amd64 Task ubuntu-desktop, lamp-server, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix policykit/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop plasma-widget-facebook/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-gu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdjvulibre21/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kde-window-manager/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-en-base/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-tk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpthread-stubs0-dev/lpia Task mobile-mid language-pack-kde-fil/lpia Task kubuntu-dvd-live python-twisted-names/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-gnome2-desktop/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome laptop-detect/i386 Task minimal libcarp-clan-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfcgi-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-sl-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-runtime-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgssrpc4/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-bengali-fonts/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gucharmap/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-hu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libice6/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix command-not-found/powerpc Task standard empathy-doc/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libschroedinger-1.0-0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend vim-tiny/armel Task minimal language-pack-gnome-te-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-googlecalendar/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-cups/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxml2-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-mahjongg/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kmahjongg/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-all/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kppp/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libbz2-1.0/amd64 Build-Essential yes libbz2-1.0/amd64 Task minimal libpackagekit-glib11/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ro/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sq/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdelibs-bin/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde install-info/i386 Task standard python-totem-plparser/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-yi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live netcat-openbsd/i386 Task eucalyptus-node, virt-host openoffice.org-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix scribus/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-ig/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-session/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend pulseaudio-esound-compat/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ht-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsysfs-dev/lpia Task mobile-mid dvd+rw-tools/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix anthy/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ca-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xmltv-gui/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bcmwl-modaliases/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvisual-0.4-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkdb5-4/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde vino/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kde-ja-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live compiz-fusion-plugins-main/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libnss-mdns/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-te/ia64 Task kubuntu-dvd-live libice-dev/armel Task mobile-mid bogofilter/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix bovo/powerpc Task edubuntu-desktop-kde libcups2/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgucharmap7/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix makedev/ia64 Task minimal language-pack-kde-ga-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libkeyutils1/ia64 Build-Essential yes libkeyutils1/ia64 Task minimal packagekit/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde poppler-utils/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-nb/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cdrdao/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgcj-common/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster libgimp2.0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-support-writing-nb/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gvfs-bin/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix smbfs/i386 Task samba-server language-pack-gnome-wa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-openchrome/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hal/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-bn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kde-zeroconf/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-devanagari-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-pyorbit/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-system-tools/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-lt/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kalgebra/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ca-certificates-java/powerpc Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libwbclient0/armel Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ru/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live libgnuinet-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-fi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tg-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live example-content/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgcj-bc/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster eucalyptus-sc/sparc Task eucalyptus-simple-cluster reiserfsprogs/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libhttp-server-simple-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-mysqldb/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend obex-data-server/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcupsdriver1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxml-security-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libgtk-vnc-1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop stardict-plugin-spell/powerpc Task mobile-mid kapman/sparc Task edubuntu-desktop-kde mesa-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-es/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live giblib1/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xserver-xorg/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-selector-qt/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde lp-solve/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix kmahjongg/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libqt4-qt3support/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend myspell-st/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-weather-plugin/sparc Task xubuntu-desktop language-support-ne/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liferea-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid language-pack-gnome-fo/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live policykit/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop pastebinit/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-shs-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-abyssinica/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libasm2-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster python-nautilusburn/i386 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-ast/ia64 Task kubuntu-dvd-live libclass-accessor-perl/powerpc Task minimal language-pack-eu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live smbfs/amd64 Task samba-server language-selector-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-zh-hant-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-km-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libkonq5-templates/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-as/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live akonadi-server/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-uz-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-be/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live file/i386 Task minimal libtrackerclient0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-nb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-data-server/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-ca/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-parser-perl/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpulse-mainloop-glib0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-hr-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-lt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmail/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ber-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ns/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libselinux1/amd64 Task minimal php5-ldap/armel Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-gnome-bg/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-en-us/lpia Task xubuntu-live myspell-sw/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yo-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-tr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-apport/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpango1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-cairo/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-az-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-packagekit/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-te/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-en-us/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-bn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gedit-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gobject-introspection-freedesktop/sparc Task mobile-mid language-pack-kde-csb/armel Task kubuntu-dvd-live kdepim-kresources/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-am/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live update-notifier-common/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-dv/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libuuid-perl/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-mediaprofiles/lpia Task edubuntu-desktop-gnome language-support-te/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-gdm-theme/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend go-home-applet/amd64 Task ubuntu-netbook-remix libglib2.0-data/lpia Task minimal mythgallery/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-libxml2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-zh/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live libpostproc51/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-et/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-mai-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fil-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nso-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa/lpia Task kubuntu-dvd-live libnet-libidn-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ga/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtkhtml-editor-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-yi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wo-base/armel Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-siliconmotion/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-thesaurus-cs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfwm4-themes/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxmuu1/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend telepathy-salut/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-th/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-tamil-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcups2/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-za/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-it/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwvstreams4.6-base/armel Task mobile-mid language-pack-se-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tango-icon-theme-common/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-ig-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libebml0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-nds/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebluetooth/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-sr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fi/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-virtkey/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pciutils/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcurl3/sparc Task ubuntu-desktop, uec, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-zu/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-tl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-et/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live edubuntu-server/i386 Task edubuntu-server kapman/lpia Task edubuntu-desktop-kde language-pack-fi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-pinyin/sparc Task kubuntu-dvd-live kspaceduel/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libhangul0-data/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libklibc/i386 Task minimal language-support-fonts-km/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live okular/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-style-human/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-metallurgy/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqtscript4-xml/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-aptdaemon-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-nn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxres1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-xh/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-am/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnibbles/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythweather/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglib2.0-data/i386 Task minimal language-pack-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live gnobots2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libsexy2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix initscripts/sparc Task minimal scim-chewing/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sq/lpia Task kubuntu-dvd-live konqueror/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-en-za/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live neverball-common/ia64 Task mobile-mid language-pack-gnome-oc/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-aa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-bin/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-crypto/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kblackbox/ia64 Task edubuntu-desktop-kde wspanish/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live language-support-gd/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mg-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libio-socket-ssl-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcc-4.4-base/sparc Task minimal ruby1.8/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libflac8/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gimp/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-kde-ne/armel Task kubuntu-dvd-live pcmciautils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-uz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libunicode-string-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ml-base/armel Task kubuntu-dvd-live libgmime2.2a-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ha-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tasks-hildon/amd64 Task mobile-mid language-pack-kde-lo-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libdatetime-format-strptime-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-si-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-jxpath-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster vlan/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-support-input-zh-hant/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxpaint-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde dmraid/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-bg-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kubuntu-netbook-default-settings/armel Task kubuntu-netbook kolourpaint4/armel Task edubuntu-desktop-kde language-support-te/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-power-manager/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wnorwegian/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgsf-1-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnss3-1d/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-tg/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tt-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libical0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ve-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libebook1.2-9/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix bind9/sparc Task dns-server pm-utils/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkonq5/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ms-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kapman/i386 Task edubuntu-desktop-kde eucalyptus-cloud/lpia Task eucalyptus-simple-cluster liba52-0.7.4/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend konqueror/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde debconf/i386 Task minimal language-pack-gnome-nso/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-om-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdecoration0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdotconf1.0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tt/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live frozen-bubble-data/powerpc Task mobile-mid xsane/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-kde-km/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-he/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-gtk2-immodule/sparc Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop gnome-terminal/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-tn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ne/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libical0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ta/armel Task kubuntu-dvd-live libxml-namespacesupport-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ar/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-fi-base/armel Task kubuntu-dvd-live make/sparc Build-Essential yes make/sparc Task minimal language-pack-gnome-gu/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libice-dev/lpia Task mobile-mid language-pack-gnome-shs/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libswscale0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxalan2-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster python-metacity/armel Task edubuntu-desktop-gnome usbutils/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxvidcore4/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libqt4-ruby1.8/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde evolution-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgoffice-0-8-common/ia64 Task xubuntu-desktop libgsm1/i386 Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdesnake/sparc Task edubuntu-desktop-kde libssl0.9.8/powerpc Task minimal libavfilter0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcompris-sound-it/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/armel Task kubuntu-dvd-live libssl0.9.8/ia64 Task minimal metacity-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdebase-plasma/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmarble4/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-kk-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live mono-gac/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-th/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu-base/armel Task kubuntu-dvd-live myspell-sk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libemail-address-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ark/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mythtv-frontend/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend lockfile-progs/armel Task minimal okular-extra-backends/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxml-namespacesupport-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgmime-2.4-2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libical0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix apparmor/amd64 Task standard language-pack-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-xh/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgnome2-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-reportlab/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-hi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsndfile1/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqt4-help/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde glchess/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdegames-card-data/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdepim-kresources/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-renderpm/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-sv/sparc Task edubuntu-dvd-live libxmu6/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-en-base/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-gnome-yi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-lt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live psutils/ia64 Task xubuntu-desktop mysql-server-5.1/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gparted/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live libreadline6/armel Build-Essential yes libreadline6/armel Task minimal libc-bin/i386 Task minimal libterm-readkey-perl/amd64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mr-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-sl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnova-0.12-2/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-csb-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-help-br/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-radeon/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-sip4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde edubuntu-desktop/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-zu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedata-cal1.2-6/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix initscripts/ia64 Task minimal libservlet2.3-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster sudo/ia64 Task minimal galculator-hildon/amd64 Task mobile-mid libhangul0-data/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libatspi1.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libjson-glib-1.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-thai-tlwg/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix scim-anthy/ia64 Task kubuntu-dvd-live smarty/ia64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon xfonts-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-vi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bg-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kw-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ure/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libpackagekit-glib11/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde bluez-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ga-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-en/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live language-support-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live amarok-common/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-opensymbol/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxext6/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ttf-liberation/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, unr-live language-support-be/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wireless-tools/i386 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-keysyms1/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-km-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdegames5/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde liblzma0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-fo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libjack0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-mk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aisleriot/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libservlet2.3-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster lzma/amd64 Task minimal galculator-hildon/ia64 Task mobile-mid update-manager-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsoup2.4-1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-or/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdiff/lpia Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-gd-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live computer-janitor-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix notify-osd-icons/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-tl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-sound-base/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnome2-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix notify-osd-icons/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ug/sparc Task kubuntu-dvd-live libsgutils2-2/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-gd/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tasks-hildon/lpia Task mobile-mid libcap2/powerpc Task minimal language-pack-om-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tasksel-data/sparc Task minimal libjug-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-tr-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-is-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdanish/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live postfix/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster, mail-server wogerman/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-nv/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ms/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libept0/ia64 Task minimal gcompris-sound-mr/powerpc Task edubuntu-dvd-live gnomine/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpci3/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libopenexr6/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libzltext0.10/i386 Task mobile-mid liblancelot0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kk-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-ru/powerpc Task edubuntu-dvd-live libxml-namespacesupport-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsctp1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-themes-ubuntu/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix indicator-messages/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxslt1.1/sparc Task ubuntu-desktop, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libksieve4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgpgme11/i386 Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ka/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-battery-plugin/i386 Task xubuntu-desktop language-support-input-ko/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-default-settings/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ms-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libfcgi-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-couchdb/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ibus-chewing/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dovecot-pop3d/powerpc Task mail-server libgnomecanvas2-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-uz/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpam-modules/powerpc Task minimal libruby1.8/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-ship-addon jockey-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kig/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-bugbuddy/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome makedev/armel Task minimal libnewt0.52/ia64 Task minimal language-pack-gnome-lt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-zh/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eu-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libuniconf4.6/sparc Task mobile-mid apache2-utils/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend culmus/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tg/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xauth/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend xfonts-utils/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmono-system-data2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix sgml-data/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-xh/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-wa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmikmod2/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid stardict-plugin-festival/sparc Task mobile-mid libwmf0.2-7-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-support-mn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ca/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-media-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gnomeapplet/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-an-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-id-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-an/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-km/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedata-book1.2-2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openjdk-6-jre-lib/armel Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libxrandr2/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gedit/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpixman-1-0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apache2/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, lamp-server language-pack-fr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gvfs-backends/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-pt/sparc Task kubuntu-dvd-live libtrackerclient0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-li/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-de/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdanish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live memtest86+/lpia Task standard install-info/sparc Task standard libopenbabel3/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde packagekit-backend-apt/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde devicekit-disks/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtheora0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ru-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-si-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gtop/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome python-qt4-dbus/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libiec61883-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-hr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxstream-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster kdebase-plasma/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-te/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ga/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-el/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-standard/powerpc Task standard kmahjongg/sparc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-fil-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-places-plugin/lpia Task xubuntu-desktop libmikmod2/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid language-support-ro/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ggzcore-bin/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libossp-uuid-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dmsetup/amd64 Task minimal mscompress/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubuntu-sounds/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix screen-resolution-extra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-codec-install/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gedit/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libjasper1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix krdc/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-sw/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnomekbd4/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-thesaurus-ru/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjaxen-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-csb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnss3-1d/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libdate-manip-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcdaudio1/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-an-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnome2-desktop/i386 Task edubuntu-desktop-gnome kdelibs5-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-nl-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglib2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-input-hi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nso-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-dz/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ast/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-scalable/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwmf0.2-7-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kde-bs/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nan-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ghostscript-x/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-la/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-tn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-am/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-as/armel Task kubuntu-dvd-live libvoikko1/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-cy-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lzma/i386 Task minimal kdegames-mahjongg-data/ia64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxrender-dev/ia64 Task mobile-mid libavc1394-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix sgml-data/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwww-mechanize-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend seahorse/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libtie-ixhash-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-xsplash-artwork/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix yelp/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix console-setup/sparc Task minimal myspell-ro/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live procmail/ia64 Task mail-server libpolkit-backend-1-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fy/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-mutagen/ia64 Task xubuntu-desktop libcdaudio1/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend notify-osd/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gdb/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-uk/i386 Task kubuntu-dvd-live ghostscript/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-desktopcouch-records/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfce4-smartbookmark-plugin/sparc Task xubuntu-desktop update-manager-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-bs-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-el/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live mplayer/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-xh/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live base-passwd/sparc Task minimal language-pack-gnome-crh/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ktuberling/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb1-dev/amd64 Task mobile-mid libnotify1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gtk2-engines-sapwood/sparc Task mobile-mid libkadm5srv6/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde evolution-documentation-mk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libuuid1/amd64 Task minimal kdebluetooth/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-gu-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgtk2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix protobuf-compiler/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-zu/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bo-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live libiso9660-5/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-logging-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster totem-mozilla/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-dv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live uuid-runtime/ia64 Task standard thunderbird-locale-be/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libapache2-mod-php5/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsox-fmt-alsa/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-es/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live scim-tables-zh/i386 Task kubuntu-dvd-live tuxtype/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-lg/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-dbcp-java/powerpc Task tomcat-server phonon-backend-xine/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-ar/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zu-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnl1/armel Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tomcat6-examples/armel Task tomcat-server libspeexdsp1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ko-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libossp-uuid-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdebase-plasma/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde twolame/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-codec-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster ksysguard/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-wo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error0/sparc Build-Essential yes libgpg-error0/sparc Task minimal libgstreamer0.10-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsox-fmt-alsa/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ibus-table-yong/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-backend-master/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnomekbd4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-so/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-table-cangjie/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-en-us/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, unr-live eucalyptus-gl/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster base-files/i386 Task minimal ttf-devanagari-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hu-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live scim/amd64 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop gimp-data/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libxaw7/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-central/amd64 Task minimal language-pack-sq/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-netbook/armel Task kubuntu-netbook libmockobjects-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libsox-fmt-base/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdelibs5-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-reportlab/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgtkmathview0c2a/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-la/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtext-bidi-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libshout3/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix marble/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxi6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgomp1/powerpc Build-Essential yes libgomp1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gnome2/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix curl/ia64 Task uec libenca0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend librsvg2-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgstfarsight0.10-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix wmanx/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mobile-broadband-provider-info/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-ve/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live maemo-af-desktop-l10n-engb/amd64 Task mobile-mid gnome-codec-install/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-en-za/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live wfrench/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtksourceview1.0-0/armel Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-fil-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-ml/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ga/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfixes3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bluez-gnome/ia64 Task mobile-mid sox/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gtali/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-li-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-lv/sparc Task kubuntu-dvd-live mysql-common/armel Task ubuntu-desktop, lamp-server, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-ar/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librampart0/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster update-manager-hildon/ia64 Task mobile-mid libgdome2-cpp-smart0c2a/amd64 Task xubuntu-desktop libdrm2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-csb-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-hne-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqdox-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libxcb-aux0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix cups-common/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix kbreakout/powerpc Task edubuntu-desktop-kde qcad-data/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-officebean/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-shs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnl1/i386 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix foomatic-db-engine/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libslp1/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libedataserver1.2-11/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libqt4-sql-sqlite/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde bogofilter-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-cs/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbabl-0.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop evolution/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix default-jre/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live dovecot-common/amd64 Task mail-server liborbit2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kbounce/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libxml-dom-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend compiz-fusion-plugins-extra/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix locales/lpia Task minimal tasksel-data/ia64 Task minimal libgnomevfs2-extra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-zh-hans/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gzip/powerpc Task minimal libxres1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libindi0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-wa-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-or/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live notification-daemon/lpia Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend ktorrent/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde transcode/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-mn-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live parley-data/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libregexp-common-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-xh/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-yo-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libbsd0/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-cli-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-base-core/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-tg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcommons-fileupload-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster ibus-table-wubi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmikmod2/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid openoffice.org-writer/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-uk/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live contacts-hildon/powerpc Task mobile-mid apache2.2-bin/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend telepathy-mission-control-5/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmyth-0.22-0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libqalculate4/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openssh-client/lpia Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dolphin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-te/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgirepository1.0-0/lpia Task mobile-mid wamerican/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live raptor-utils/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live man-db/sparc Task standard, mobile-mid language-pack-kde-fur-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-ta-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tasksel/amd64 Task minimal ubiquity-ubuntu-artwork/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live postgresql-common/i386 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon gnome-system-tools/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libx264-67/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnomekbd4/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pppoeconf/amd64 Task standard update-motd/sparc Task uec kstars-data/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde pkg-config/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libsdl-perl/sparc Task mobile-mid openoffice.org-filter-binfilter/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid ftp/lpia Task standard scim-bridge-agent/sparc Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-pack-gnome-an/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxslt1.1/ia64 Task ubuntu-desktop, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-af/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sd/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtk-tablematrix-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kmag/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde netpbm/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-shs/sparc Task kubuntu-dvd-live libgtk-vnc-1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-wa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live exaile/sparc Task xubuntu-desktop libexiv2-5/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libnewt0.52/sparc Task minimal libdebian-installer4/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libgeronimo-jpa-3.0-spec-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster dovecot-common/ia64 Task mail-server libaxis2c0/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-la-base/sparc Task kubuntu-dvd-live xfce4-verve-plugin/lpia Task xubuntu-desktop libgnomepanel2.24-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gcc-4.4-multilib/sparc Build-Essential yes language-pack-gnome-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-syntax-tools/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxml-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xdg-user-dirs-gtk/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmatroska0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjpeg62/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ky/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvisual-0.4-plugins/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix build-essential/amd64 Build-Essential yes gnome-control-center/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-pa/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmarble4/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgnome-vfs2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libc6/armel Task minimal ttf-sazanami-mincho/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdcraw7/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxinerama1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix soprano-daemon/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ky/armel Task kubuntu-dvd-live libgtk2.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-om-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-ms/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live libelf1/sparc Task standard abiword-help/i386 Task xubuntu-desktop openoffice.org-l10n-af/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-eu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdebconfclient0/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live xserver-xorg-input-mouse/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ja/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstdc++6/amd64 Task minimal language-pack-ti-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live icedtea-6-jre-cacao/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libdb4.7/powerpc Task minimal python-rsvg/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix splix/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-tg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-el/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk2-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-cy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpangomm-1.4-1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ve-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-terminal-data/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-eo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-nb/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-rw/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live speech-dispatcher/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libtomcat6-java/sparc Task tomcat-server xfswitch-plugin/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-te-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdata1.2-1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libvisual-0.4-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11proto-core-dev/i386 Task mobile-mid defoma/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-bo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libuniconf4.6/i386 Task mobile-mid openoffice.org-thesaurus-ne/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-webcal/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubuntu-netbook-remix/amd64 Task ubuntu-netbook-remix python-serial/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpulse0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liburi-perl/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-lt-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kalgebra/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntuone-client-gnome/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libwavpack1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-am/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgssrpc4/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-xkit/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ar/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live python-gtkhtml2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-am/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpurple-bin/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix mysql-client/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libnetpbm10/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libjaxme-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-ve-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live link-grammar-dictionaries-en/sparc Task xubuntu-desktop libblas3gf/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libftdi1/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdepim-kresources/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsysfs-dev/ia64 Task mobile-mid sysvinit-utils/powerpc Task minimal erlang-ssl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ta-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-sw/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ar-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-support-vi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nan-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbeagle1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop ibus-pinyin/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-app-install/i386 Task xubuntu-desktop xfonts-wqy/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome2-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix uno-libs3/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live xserver-xorg-video-savage/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnumeric/amd64 Task xubuntu-desktop ubiquity-ubuntu-artwork/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live ppp/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-es/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live konqueror-plugin-searchbar/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hunspell-de-de/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wspanish/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live libgtkhtml3.14-19/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix nautilus-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxklavier15/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix laptop-detect/sparc Task minimal python-boto/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec netcat-traditional/armel Task minimal libgail-gnome-module/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-eu/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-hy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-doc-utils/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix a2ps/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-en/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-mid, unr-live libtidy-0.99-0/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgegl-0.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libdirectfb-extra/armel Task mobile-mid f-spot/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libsm6/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix sane-utils/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libaccess-bridge-java-jni/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid myspell-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-collections-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server language-pack-kde-dv/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgcr0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-tn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-scalable/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-tn-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-cs/ia64 Task kubuntu-dvd-live gimp-help-common/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-am-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-hangul/powerpc Task kubuntu-dvd-live system-config-printer-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mysql-client/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libcommons-discovery-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libltdl7/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-mr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-hangul/amd64 Task kubuntu-dvd-live libmono2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnotravex/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgail18/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblzma0/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-twisted-names/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix humanity-icon-theme/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-retro-osd/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libc6-dev/amd64 Build-Essential yes libc6-dev/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix policykit-gnome/sparc Task xubuntu-desktop libgtk2-perl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix cpp/lpia Build-Essential yes cpp/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-xh-base/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live language-support-nl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kn-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libimage-size-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxklavier15/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x-ttcidfont-conf/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libexo-0.3-0/powerpc Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ja-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live pastebinit/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-an/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblog4j1.2-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-hy-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libunicode-string-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend f-spot/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-tg/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libelf1/lpia Task standard kdebase-bin/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde evince/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix rarian-compat/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dovecot-common/i386 Task mail-server language-pack-gnome-nan-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libebook1.2-9/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xchat-common/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-lv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja/ia64 Task kubuntu-dvd-live liblingua-preferred-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kamera/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-es-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gnome-power-manager/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-pt-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live kourou/ia64 Task mobile-mid alacarte/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix example-content/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix uno-libs3/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-gnome-tr-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-launchpadlib/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libaprutil1-ldap/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-xh-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libxerces2-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libqca2-plugin-ossl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-problem-report/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-support/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gdm/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kiriki/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-pa/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dia-common/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libtext-wrapi18n-perl/ia64 Task minimal libk3b6/powerpc Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libgtkhtml-editor-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-se-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-packagekit/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-mgopen/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ja/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live xulrunner-1.9.1-gnome-support/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix systemsettings/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde liburi-perl/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-eo-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live myspell-zu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsqlite3-0/ia64 Task minimal language-pack-gnome-id-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mr/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fur/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-clipman-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop libxpm4/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sl/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqimageblitz4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ftp/ia64 Task standard libm17n-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgs8/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpisock9/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libavfilter0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend vinagre/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop scim-bridge-agent/amd64 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop libffi5/armel Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-sk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live telepathy-idle/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgamin0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpq5/ia64 Task ubuntu-live, mail-server, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, edubuntu-server, mobile-mid, unr-live libcommons-codec-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster libxcb-render0-dev/sparc Task mobile-mid language-support-writing-hu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksysguardd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgadu3/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-ia-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-el-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexcalibur-logkit-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-ve/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmatroska0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend network-manager/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-lg-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-it/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mn-base/i386 Task kubuntu-dvd-live espeak/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnumeric-doc/lpia Task xubuntu-desktop synaptic/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix librdf0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libggzcore9/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-ro/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nds-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live smbfs/ia64 Task samba-server gnome-control-center/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sd-base/sparc Task kubuntu-dvd-live shared-mime-info/armel Task minimal wpasupplicant/ia64 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdebase-runtime-bin-kde4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxstream-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libacl1/ia64 Task minimal language-pack-kde-fur-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-mt-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ts/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-fi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkonq5-templates/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde junit/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-support-lt/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-media0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix qcad-doc/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdebase-workspace-bin/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-nl-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live libglu1-mesa/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpurple-bin/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix brltty-x11/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-kk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk2.0-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kbattleship/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libexpat1-dev/amd64 Task mobile-mid language-pack-kde-el-base/lpia Task kubuntu-dvd-live kanagram/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb1-dev/i386 Task mobile-mid libjack0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend liblouis-data/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-wa-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live x11proto-xext-dev/i386 Task mobile-mid kdeartwork-theme-icon/amd64 Task edubuntu-desktop-kde gpgv/i386 Build-Essential yes gpgv/i386 Task minimal language-pack-pt/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-kde-hu/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-tt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libopenobex1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libecj-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server libgnomekbdui4/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libjasper1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kde-window-manager/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libasound2/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix notify-osd-icons/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live speedcrunch/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-uk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-za/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-gtk2-immodule/lpia Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop gnome-icon-theme/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mawk/ia64 Task minimal libots0/ia64 Task xubuntu-desktop language-support-ts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjpeg-progs/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hildon-control-panel-l10n-english/powerpc Task mobile-mid libhildonmime0/amd64 Task mobile-mid language-pack-gnome-ky-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gstreamer0.10-plugins-base/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-sw/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live italc-client/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-st/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-bg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vnc4-common/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dia-common/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntu-xsplash-artwork/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix scim-gtk2-immodule/powerpc Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop atomix/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libpng12-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-kl/i386 Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-filter-mobiledev/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid hpijs-ppds/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-bn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-help/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libraw1394-11/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libjson-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libdatetime-timezone-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ibus-chewing/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live launchpad-integration/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-lt/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xkb-data/amd64 Task minimal mythbuntu-artwork-usplash/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-launchpadlib/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnometris/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-netbook/powerpc Task kubuntu-netbook python-pyatspi/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sc/powerpc Task kubuntu-dvd-live gcj-4.4-base/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster python-reportlab-accel/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-mg-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live myspell-ts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live system-tools-backends/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gimp-help-common/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live kdebase-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-aa/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-de/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexcalibur-logkit-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster xserver-xorg-video-i128/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtop2-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-cs-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live upstart/amd64 Task minimal language-pack-gnome-sc-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-writer/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-support-input-zh-hans/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsamplerate0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix abiword-plugin-mathview/amd64 Task xubuntu-desktop libxtrap6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvisual-0.4-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-vi-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnomecanvas2-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix marble-data/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde window-picker-applet/sparc Task ubuntu-netbook-remix gobject-introspection/sparc Task mobile-mid linux-sound-base/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtelepathy-glib0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-nb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-fr/sparc Task xubuntu-live cups-driver-gutenprint/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgconf2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libglade2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-sw/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kalgebra/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libuniconf4.6/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-hi-base/sparc Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-fbdev/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libedata-cal1.2-6/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix zlib1g/i386 Task minimal language-support-writing-pl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zu/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbcprov-java-gcj/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-ur/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live notify-osd-icons/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-graphite/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgmp3c2/lpia Build-Essential yes libgmp3c2/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend icedtea6-plugin/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ne/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kate/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kturtle/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde mlocate/i386 Task standard tk8.4/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libslp1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libdatrie1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gdebi-kde/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnet2.0-0/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde konqueror-plugins/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-translations-tr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libelf1/ia64 Task standard ttf-arabeyes/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nn-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x11-xfs-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ufw/ia64 Task standard xserver-xorg-video-fbdev/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-domain-tld-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-pt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-mnc/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsysfs-dev/i386 Task mobile-mid x11-xfs-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpango1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix rdate/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-gnome-yo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libndesk-dbus1.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nso-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxvmc1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix glchess/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xubuntu-default-settings/powerpc Task xubuntu-desktop python-hildondesktop/armel Task mobile-mid language-pack-kde-zh-hant/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live language-support-fonts-km/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxkbfile1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11proto-kb-dev/i386 Task mobile-mid erlang-inets/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix php5-ldap/sparc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-support-sw/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-he/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-java-common/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libantlr-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster python-cupshelpers/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdatetime-timezone-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend computer-janitor/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libfs6/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-pyinotify/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhttp-server-simple-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfribidi0/i386 Task minimal language-support-input-gu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live debconf-i18n/armel Task minimal language-pack-km-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-bn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-wqy/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xubuntu-artwork/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-fur/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live makedev/i386 Task minimal libcurl3/armel Task ubuntu-desktop, uec, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster hdhomerun-config/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libavc1394-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix laptop-mode-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-ii/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvlc2/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdepim-runtime/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-support-gu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live anthy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libemail-valid-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kturtle/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-cs/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live matchbox-window-manager/ia64 Task mobile-mid checkbox-gtk/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-aptdaemon/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix stardict-plugin-espeak/ia64 Task mobile-mid eucalyptus-common/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster mjpegtools/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-wo-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-cs-cz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-fa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gtk-im-libthai/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-is/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wa/amd64 Task kubuntu-dvd-live gstreamer0.10-alsa/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix foomatic-filters/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix x11proto-render-dev/sparc Task mobile-mid protobuf-compiler/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-gd/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxvmc1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxxf86dga1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythmovies/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libzlcore-data/powerpc Task mobile-mid language-support-fonts-lo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwpg-0.1-1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-telepathy/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ed/powerpc Task standard php5-common/armel Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-fil-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libebackend1.2-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libkeyutils1/armel Build-Essential yes libkeyutils1/armel Task minimal abiword-plugins/sparc Task xubuntu-desktop aptdaemon/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcommons-lang-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster telepathy-gabble/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-zu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ast-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-cddb/sparc Task xubuntu-desktop gconf2-common/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtkspell0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix konqueror/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-xh/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaprutil1-ldap/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openssl/amd64 Build-Essential yes openssl/amd64 Task minimal dia-common/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-tt/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster edubuntu-desktop/i386 Task edubuntu-desktop-gnome libcanberra-pulse/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdvdnav4/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-filter-mobiledev/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-kde-sk-base/armel Task kubuntu-dvd-live libgdict-1.0-6/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gpe-icons/powerpc Task mobile-mid capplets-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gobject-introspection-freedesktop/lpia Task mobile-mid language-pack-gnome-ar/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-fa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxxf86vm1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix evolution/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libmp3lame0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libgtop2-7/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgsl0ldbl/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mytharchive-data/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nautilus-share/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix linux-headers-2.6.31-14/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-sqlite2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ug-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libxml-libxml-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ti-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kn-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live defoma/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tt/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-th/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-aa-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-sexy/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-br-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa/ia64 Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-writer/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-my/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmad0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-jxpath-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libxcb1/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python-twisted-bin/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfce4-settings/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libservlet2.4-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libhal1/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sq/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ufw/i386 Task standard python-gdbm/powerpc Task standard, mobile-mid mythtv-theme-metallurgy/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bogofilter-bdb/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-netbook/lpia Task kubuntu-netbook myspell-et/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk-base/i386 Task kubuntu-dvd-live python-apport/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix evolution-documentation-oc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-uk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live indicator-messages/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-bo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ssh-askpass-gnome/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-et-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live kpat/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgtk2-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-gd/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt/amd64 Task kubuntu-dvd-live inputattach/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-wnck/sparc Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-zh-hans/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ku/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fi/i386 Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-cirrus/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythweb/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-savage/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-cddb/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-st-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kgoldrunner/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libcommons-dbcp-java/ia64 Task tomcat-server gnome-pilot-conduits/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ms-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga/armel Task kubuntu-dvd-live setserial/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdebase-runtime-bin-kde4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-ko-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live anacron/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tt-base/sparc Task kubuntu-dvd-live kmplot/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-lt/ia64 Task kubuntu-dvd-live libproxy0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ts-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-ht-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-hy/amd64 Task kubuntu-dvd-live scim-hangul/ia64 Task kubuntu-dvd-live ttf-liberation/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, unr-live python-zope.interface/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-dv-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live postgresql-client-common/powerpc Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libfli1/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde mysql-server-5.1/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-pl/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live language-support-ro/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-sip4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xmltv-gui/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libebackend1.2-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-pkg-resources/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kbattleship/armel Task edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-ne/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpoppler5/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtksourceview2.0-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-evdev/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ka-base/sparc Task kubuntu-dvd-live kreversi/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ubuntu-netbook-remix-default-settings/lpia Task ubuntu-netbook-remix kwordquiz/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ru/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libexif12/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gcompris-sound-so/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqdox-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-base-core/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-bn-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libmono-system2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-km/lpia Task kubuntu-dvd-live xfce4-session/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libc6.1-dev/ia64 Build-Essential yes libc6.1-dev/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix cli-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-contrib-8.4/i386 Task postgresql-server libdjvulibre21/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix erlang-mnesia/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix keyutils/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live mobile-broadband-provider-info/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ru-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libtalloc1/i386 Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-power-manager/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-mai-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gl-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcurl3-gnutls/i386 Build-Essential yes libcurl3-gnutls/i386 Task minimal gtk2-engines-sapwood/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-ha/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kubrick/lpia Task edubuntu-desktop-kde transcode/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpulse-mainloop-glib0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gsfonts-x11/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde x11proto-core-dev/amd64 Task mobile-mid language-support-is/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live eucalyptus-cloud/i386 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-li-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmines/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-pycurl/amd64 Task server, uec language-pack-gnome-wo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live k3b-data/i386 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde bluez-alsa/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-sr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fi-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gimp-help-common/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gnumeric-doc/armel Task xubuntu-desktop python-boto/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec libjibx-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster xfce4-notes-plugin/sparc Task xubuntu-desktop eucalyptus-java-common/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-fonts-mnc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcups2-dev/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libarchive1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix go-home-applet/armel Task ubuntu-netbook-remix totem/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-mixer/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-imdbpy/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend usbutils/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsdl-image1.2/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-ibus/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-screensaver/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ig/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxstream-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster italc-client/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcommons-beanutils-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster hspell/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtext-bidi-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libedata-book1.2-2/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-uk/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live stardict/i386 Task mobile-mid hspell/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpewidget1/amd64 Task mobile-mid avahi-autoipd/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kourou/lpia Task mobile-mid language-support-af/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtimedate-perl/amd64 Build-Essential yes libtimedate-perl/amd64 Task minimal libsnmp-base/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-nr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-power-manager/armel Task xubuntu-desktop xserver-xorg-video-mga/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwv-1.2-3/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-yi/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-th/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libc6-dev-sparc64/sparc Build-Essential yes libcairomm-1.0-1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix couchdb-bin/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgdiplus/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gcompris-sound-da/armel Task edubuntu-dvd-live libcupsmime1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libfakekey0/i386 Task mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-ts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-session-canberra/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix system-config-printer-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnome-bluetooth7/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-nl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tk8.4/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-eu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-rw/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bluez-alsa/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmono-addins-gui0.2-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fa-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-data/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libsox-fmt-base/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend fb-music-high/amd64 Task mobile-mid libxine1-x/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-th-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live procps/i386 Task minimal language-support-no/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hsb-base/armel Task kubuntu-dvd-live libapache2-mod-php5/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-apt/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-tr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gmenu/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix amarok/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde aspell-en/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix libpulse-browse0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix klines/powerpc Task edubuntu-desktop-kde libgtkhtml2-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-pkg-resources/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdepimlibs-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde samba-doc/i386 Task samba-server gnome-system-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix php5-curl/armel Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libcommons-beanutils-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster language-support-fonts-ja/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gobject-introspection-repository/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-ber/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-curl/sparc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libnautilus-burn4/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-de-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mobile-live kdebase-workspace-libs4+5/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openjdk-6-jre-lib/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live pppoeconf/powerpc Task standard libnet-ssleay-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libvte-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gconf-defaults-service/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhyphen0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-wo/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-shs-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-ca-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fi-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ns/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wa-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libparted1.8-12/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunderbird-locale-mk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live alsa-utils/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhttp-cache-transparent-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend aspell-tl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblingua-preferred-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tomcat6/i386 Task tomcat-server gnome-pilot-conduits/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fur/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-lv/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-ar/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblzo2-2/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-cupshelpers/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-oc/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-mi-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live unattended-upgrades/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-is-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libudev0/amd64 Task minimal perl-modules/lpia Build-Essential yes perl-modules/lpia Task minimal xfce4-battery-plugin/lpia Task xubuntu-desktop bluez-utils/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-zh-hans-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblua5.1-0/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjson-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster ubiquity-frontend-gtk/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live command-not-found-data/amd64 Task standard apport-gtk/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ure/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libpng12-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-ar/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wireless-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix alsa-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pppconfig/armel Task standard libecj-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server language-pack-or/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsdl-console/i386 Task mobile-mid xserver-xorg-video-trident/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gnomecanvas/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix blt/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde sreadahead/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubuntu-mid-default-settings/ia64 Task mobile-mid ksudoku/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gstreamer0.10-alsa/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wget/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xserver-xorg-input-all/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsnmp15/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mn-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live acpid/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libbonobo2-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgupnp-1.0-2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-gv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-de-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live powermgmt-base/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ibus-qt4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde erlang-runtime-tools/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-zu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x-ttcidfont-conf/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-el-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live eucalyptus-common/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-nb-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnect/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-gnome-sd/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-crh/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblockfile1/powerpc Task minimal tcl8.5/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde foomatic-filters/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxxf86dga1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kwordquiz/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb-render-util0-dev/sparc Task mobile-mid libhildonwm0/powerpc Task mobile-mid libapparmor-perl/i386 Task standard myspell-ns/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-io-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-kw/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsmokekde4-2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sr/amd64 Task kubuntu-dvd-live libsane/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libdigest-hmac-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsdl-pango1/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid libkorundum4-ruby1.8/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-utils/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-crh/amd64 Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live vim-tiny/ia64 Task minimal klipper/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mythbuntu-control-centre/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-ku/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libio-socket-ssl-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libstreamanalyzer0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-fi/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libaprutil1-dbd-sqlite3/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gpe-icons/sparc Task mobile-mid libemail-find-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjaxen-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-uk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-ezra/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kwalletmanager/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python2.6/amd64 Task minimal language-pack-kde-tg-base/sparc Task kubuntu-dvd-live gnome-blackjack/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fil-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpeg2-4/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-thai-tlwg/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcryptui0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dmsetup/lpia Task minimal e2fsprogs/armel Task minimal pulseaudio-utils/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gobject-introspection-freedesktop/i386 Task mobile-mid bluez-cups/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-ne/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-libxslt-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxfixes3/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-ru/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-nds-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pt/lpia Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libgl1-mesa-dri/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-places-plugin/sparc Task xubuntu-desktop libzlui-gtk/sparc Task mobile-mid language-pack-gnome-fil/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-mnesia/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcanberra-gtk-module/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ja-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live kwalletmanager/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-mutagen/armel Task xubuntu-desktop ubiquity-casper/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live amarok-common/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdca0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-si-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-couchdb/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libexporter-lite-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ksquares/ia64 Task edubuntu-desktop-kde tuxpaint-stamps-default/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-sil-abyssinica/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-bluetooth7/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsmokeqt4-2/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-km-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnome2-desktop/lpia Task edubuntu-desktop-gnome lvm2/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, virt-host libxau6/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-tl-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live winbind/amd64 Task samba-server language-pack-tg-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-da/lpia Task edubuntu-dvd-live python-aptdaemon/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-volumed/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnomevfs2-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-ca/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxt6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-nr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-sax-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-zh-hans/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hans/ia64 Task kubuntu-dvd-live euca2ools/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec eucalyptus-nc/armel Task eucalyptus-node language-pack-pl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live wngerman/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-yi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaccess-bridge-java/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live vim-gui-common/powerpc Task edubuntu-ship-addon libstartup-notification0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-sl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live sysvinit-utils/i386 Task minimal libass3/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gnome-session/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-oc/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-theme-iulius-osd/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-selector/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tomcat6-examples/ia64 Task tomcat-server python-uno/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix telnet/amd64 Task standard myspell-pl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dbus-x11/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix thunar/ia64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-fy/amd64 Task kubuntu-dvd-live libempathy-gtk-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupscgi1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix im-switch/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxklavier15/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsoprano4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde fuse-utils/amd64 Task standard, mobile-live, mythbuntu-live thunar-archive-plugin/i386 Task xubuntu-desktop xbitmaps/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix landscape-common/sparc Task server, uec gnome-power-manager/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libncurses5/sparc Task minimal libxfconf-0-2/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libakonadiprivate1/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ure/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libsigc++-2.0-0c2a/amd64 Task minimal libxcb-render0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-lxml/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcalctool/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix bluez-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-hr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmousetool/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libqt4-script/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gsfonts/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxdamage1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kgoldrunner/i386 Task edubuntu-desktop-kde libsm6/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-hildondesktop/amd64 Task mobile-mid libhttp-response-encoding-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend devio/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live gcc-4.4-base/lpia Task minimal libstartup-notification0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ncurses-base/ia64 Task minimal language-pack-rw-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkrb5support0/ia64 Build-Essential yes libkrb5support0/ia64 Task minimal libsmbclient/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsdl-net1.2/ia64 Task mobile-mid language-pack-hr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gd-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnetty-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-fy-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-hy/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live stardict-gnome/amd64 Task mobile-mid gimp-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libsnmp15/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix konquest/i386 Task edubuntu-desktop-kde libkrb5support0/lpia Build-Essential yes libkrb5support0/lpia Task minimal libatasmart4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-oc-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ur-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-mt-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kw-base/lpia Task kubuntu-dvd-live php5-mysql/i386 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-se/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-it/ia64 Task kubuntu-dvd-live kwin-style-qtcurve/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-nl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live speedcrunch/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-lo-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythgallery/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-nso/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-bg/armel Task kubuntu-dvd-live libxml++2.6-2/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpolkit-gobject-1-0/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kmix/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde aptitude/lpia Task minimal language-pack-vi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcurl3/powerpc Task ubuntu-desktop, uec, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lskat/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdc1394-22/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-uk/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gl-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libebml0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-sq-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live apport-symptoms/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-af/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live popularity-contest/armel Task standard libbrlapi0.5/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix kig/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-tl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunar-archive-plugin/armel Task xubuntu-desktop libgif4/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apturl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libedataserver1.2-11/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ubuntu-standard/i386 Task standard kiriki/i386 Task edubuntu-desktop-kde plasma-widget-facebook/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-an-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-writer/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-synaptics/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix system-tools-backends/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libterm-readkey-perl/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gnumeric-common/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-nan-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lksctp-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mlocate/sparc Task standard libgstreamer0.10-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcursor1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-pt/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-st-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-bn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kw/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-problem-report/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix aspell/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix erlang-ssl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-pt-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nds/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxslt1.1/powerpc Task ubuntu-desktop, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bsd-mailx/i386 Task mail-server xfce4-cpugraph-plugin/armel Task xubuntu-desktop update-manager-core/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmono-addins-gui0.2-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libopenbabel3/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libzltext0.10/powerpc Task mobile-mid language-pack-kde-ky-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-am-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjs-jquery/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-zu/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkontactinterfaces4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-notify/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-ka/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-power-manager-data/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-dz/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live witalian/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw/lpia Task kubuntu-dvd-live libjetty6-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid ibus-hangul/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnomeapplet/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-kde4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-ar/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa-base/armel Task kubuntu-dvd-live dia-gnome/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-input-zh-hant/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kw-base/armel Task kubuntu-dvd-live tango-icon-theme-common/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-oc/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ti/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live compiz-wrapper/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxext-dev/amd64 Task mobile-mid ttf-dejavu-core/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ghostscript-cups/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libsepol1/i386 Task minimal apport-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-translations-oc/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bogofilter/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-yo/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ss/amd64 Task kubuntu-dvd-live ibus-table-yong/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-boto/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec language-pack-gnome-mg/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ufw/amd64 Task standard language-pack-gnome-sk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xkb-data/ia64 Task minimal quassel/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde pulseaudio-module-udev/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nan-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjson-glib-1.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcamel1.2-14/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix linux-headers-sparc64/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix janino/armel Task eucalyptus-simple-cluster python-glade2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsilcclient-1.1-3/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix popularity-contest/ia64 Task standard language-pack-gnome-dz/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-en-base/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-mid, unr-live gcompris-sound-fi/ia64 Task edubuntu-dvd-live ttf-sil-andika/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gedit-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apt-transport-https/sparc Task standard language-pack-sk-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-cs/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-bridge-client-gtk/lpia Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop php5-mysql/armel Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgif4/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcanberra-gtk-module/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-af-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libpaper1/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix console-terminus/ia64 Task minimal language-pack-nso-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dvb-apps/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdatrie1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sd-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxmu6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-appfinder/powerpc Task xubuntu-desktop libsoundgen0/amd64 Task mobile-mid libdc1394-22/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-cups/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-papyon/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dpkg/ia64 Task minimal gtk2-engines-murrine/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfontconfig1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix samba-common-bin/lpia Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnetpbm10/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-lo-base/i386 Task kubuntu-dvd-live x11-apps/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfonts-75dpi/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gtksourceview/i386 Task edubuntu-desktop-gnome libieee1284-3/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-software-properties/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix thunderbird-locale-tr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-battery-plugin/armel Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-fo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdepimlibs-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-software-properties/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-manchufont/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live default-jre/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-support-writing-is/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mai/sparc Task kubuntu-dvd-live libpng12-dev/i386 Task mobile-mid kdemultimedia-kio-plugins/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-te/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ca-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-wo/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml2/sparc Task minimal libxrender1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkdcraw7/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxpp2-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster update-notifier-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-ss/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libevent-1.4-2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnome-keyring0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtkspell0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-input-bn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcairomm-1.0-1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix tsconf/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liboro-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-hi/amd64 Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-all/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-bs/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnet-dns-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ti-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libgdbm3/lpia Build-Essential yes libgdbm3/lpia Task minimal x11proto-render-dev/ia64 Task mobile-mid myspell-es/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, unr-live libfreebob0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-writing-gl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ve/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mi/lpia Task kubuntu-dvd-live libpam-gnome-keyring/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-fbdev/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-sv/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live jockey-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcommons-lang-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-am-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-si-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-af/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-tr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-lirc-generator/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-input-bn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/powerpc Task kubuntu-dvd-live libkipi6/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde update-motd/armel Task uec libwmf0.2-7/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libclass-methodmaker-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-bo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live capplets-data/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcanberra-pulse/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix wamerican/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live liblinebreak1/lpia Task mobile-mid kbreakout/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libsdl-console/ia64 Task mobile-mid ruby/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdom4j-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libboost-python1.38.0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde x11proto-xext-dev/powerpc Task mobile-mid gdebi-core/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-games-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libjdom1-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster samba-common-bin/ia64 Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-af/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx11-data/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python-reportlab-accel/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde powerwake/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libmvel-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster postfix/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, mail-server libwrap0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, openssh-server, print-server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-fur/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-am-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live usplash/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ksystemlog/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-rendition/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix e2fslibs/lpia Task minimal openoffice.org-l10n-tg/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-i740/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libc-bin/armel Task minimal language-pack-kde-sd-base/armel Task kubuntu-dvd-live telepathy-gabble/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sv-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live adduser/armel Task minimal epiphany-browser-data/lpia Task mobile-mid kdebase-runtime-data-common/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcouchdb-glib-1.0-1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-xh-base/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live frozen-bubble-data/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-tg/lpia Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-chips/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-xh-base/armel Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live moodle/amd64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon nautilus-sendto/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnumail-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster python-cupshelpers/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-mi-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librpc-xml-perl/i386 Task standard libgoogle-collections-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live system-tools-backends/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mimetex/powerpc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-support-fonts-or/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunar-thumbnailers/sparc Task xubuntu-desktop libgconf2-4/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ja/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libdatetime-timezone-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend psmisc/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-es/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live libhangul0-data/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjack0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend insserv/lpia Task minimal language-pack-gnome-bn/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live smbclient/sparc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix erlang-public-key/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-hi-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libwsdl4j-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-eu/sparc Task kubuntu-dvd-live inkscape/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-hy/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-st/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live samba-common-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ko/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tzdata/amd64 Task minimal language-pack-gnome-kn-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-scripttools/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-am-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-firmware/i386 Task uec libdv4/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-pam/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-image-store-proxy/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster xserver-xorg-input-all/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sa/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-parser-perl/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend stardict-plugin-festival/ia64 Task mobile-mid akonadi-server/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpixman-1-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-shape0/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libkpgp4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fur/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdb4.7/amd64 Task minimal language-pack-tk-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ro-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live bind9-host/ia64 Task standard, mobile-mid plasma-widget-googlecalendar/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpng12-0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kerneloops-daemon/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxtst6/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libegroupwise1.2-13/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xauth/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend kde-icons-oxygen/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-core/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live khelpcenter4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-hy-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kpartx/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live libpoppler-qt4-3/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-de/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live gthumb-data/amd64 Task mobile-mid tuxpaint-data/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde abiword-plugin-grammar/lpia Task xubuntu-desktop k3b/amd64 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libxml2-dev/ia64 Task mobile-mid libgsl0ldbl/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix bind9utils/sparc Task dns-server gcompris-sound-da/powerpc Task edubuntu-dvd-live konq-plugins-l10n/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-pexpect/ia64 Task server, uec, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kpat/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libindicate-qt0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde liblzma0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-gnome2-desktop/sparc Task edubuntu-desktop-gnome openoffice.org-style-human/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-oc-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-tl-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-crypto/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpam-gnome-keyring/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xmltv-gui/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend plasma-widget-facebook/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-media/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-ss/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live eucalyptus-common/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster libpolkit-dbus2/i386 Task eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop bind9/armel Task dns-server libvorbisenc2/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bs/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-li/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live diff/lpia Task minimal libexiv2-5/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde myspell-uk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhttp-response-encoding-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libavcodec52/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-sa-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pyinotify/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fur-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-am/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hr/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmsn0.1/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnomeprintui2.2-common/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop libasm-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libtidy-0.99-0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xfce4-power-manager/lpia Task xubuntu-desktop libxml-dom-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ka-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmagick++2/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kde-zeroconf/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde laptop-detect/lpia Task minimal openoffice.org-l10n-common/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdigest-sha1-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend wgalician-minimos/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dmz-cursor-theme/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-oc/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-andika/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sq-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libgweather-common/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix antlr3/sparc Task eucalyptus-simple-cluster kdepim-kresources/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-kk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-nafees/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdom4j-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-l10n-be-by/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-cy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sl-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live totem-plugins/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libqtgui4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend curl/armel Task uec language-pack-gnome-az/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gtksourceview2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix perlmagick/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-screenshooter/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-ks-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ia-base/i386 Task kubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-rendition/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-rw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-wa-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live exiv2/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde espeak/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libots0/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-kde-zu-base/i386 Task kubuntu-dvd-live kerneloops-daemon/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-louis/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix python-gdbm/ia64 Task standard, mobile-mid language-pack-ko-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-zu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkpgp4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmyth-python/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-se/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live userconfig/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mi/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live qcad/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-zope.interface/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpam0g/amd64 Task minimal language-pack-kde-ka/lpia Task kubuntu-dvd-live libgnomekbd-common/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix notification-daemon/sparc Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend ekiga/armel Task mobile-mid language-support-writing-et/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live totem-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libpackagekit-glib11/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-lt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ig-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pnm2ppa/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-ar-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live abiword/lpia Task xubuntu-desktop vlc/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-gu-base/i386 Task kubuntu-dvd-live info/armel Task standard language-pack-mi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-km/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgupnp-1.0-2/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libice6/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-ts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-table-extraphrase/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-km/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcairomm-1.0-1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix libtidy-0.99-0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde iso-codes/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend devicekit-power/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-dns-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-da/amd64 Task kubuntu-dvd-live k3b-data/ia64 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde ttf-mgopen/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-xh-base/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live reiserfsprogs/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-ms-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live netbase/powerpc Build-Essential yes netbase/powerpc Task minimal language-pack-tg-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tt-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live geoip-database/lpia Task standard, mobile-mid ubiquity-frontend-gtk/powerpc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-gu-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wpolish/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja/lpia Task kubuntu-dvd-live gnome-themes-selected/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-sw/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhal-storage1/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix scribus/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcursor1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ru-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live xserver-xorg-video-voodoo/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-it-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liferea/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid packagekit/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde dia-gnome/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xfonts-mathml/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libxext-dev/sparc Task mobile-mid language-pack-ca-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-uz/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live m17n-contrib/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libruby1.8/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-ship-addon python-reportlab-accel/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libmono-sqlite2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix hdparm/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubuntu-edu-tertiary/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libaccess-bridge-java-jni/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid mysql-client/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-wo-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdebi-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxfcegui4-4/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-arphic-ukai/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xulrunner-1.9.1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nn-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-indicator/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libwnck-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11proto-xext-dev/lpia Task mobile-mid gnome-session-bin/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-vi-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hant/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-nn/armel Task kubuntu-dvd-live ubuntu-minimal/armel Task minimal openoffice.org-emailmerge/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live mythbuntu-live-autostart/i386 Task mythbuntu-live libuuid1/i386 Task minimal myspell-af/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-it/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gobject-introspection-glib-2.0/powerpc Task mobile-mid libaudiofile0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tomcat6-docs/powerpc Task tomcat-server libvorbis0a/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix eucalyptus-cc/armel Task eucalyptus-simple-cluster erlang-crypto/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dhcp3-client/armel Task minimal erlang-crypto/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ml/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-edu-tertiary/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libvte-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpam-gnome-keyring/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-ko/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live italc-client/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libbackport-util-concurrent-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libxmu6/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix protobuf-compiler/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpst4/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-yi-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kw/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sc-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-tn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-rdflib/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-mnc/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexempi3/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dia-libs/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde php5-common/sparc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend konqueror/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde cdrdao/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xfconf/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpciaccess0/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-csb-base/i386 Task kubuntu-dvd-live python-launchpad-integration/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-wnck/i386 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-te-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live jsvc/armel Task tomcat-server mythtv-theme-mono-osd/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libtar/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-es/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-aa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wirish/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-ka/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpod4/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix apache2/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster, lamp-server language-pack-gnome-ka-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-runtime-bin-kde4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde php5-curl/i386 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libio-stringy-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ru/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-pa-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libexpat1/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxaw7/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix onboard/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-httplib2/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-he/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-sl/sparc Task kubuntu-dvd-live libenchant1c2a/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix setserial/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglib2.0-dev/amd64 Task mobile-mid libxml-xpath-perl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ksirk/i386 Task edubuntu-desktop-kde ksysguardd/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hunspell-ne/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdegraphics-strigi-plugins/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libnetty-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster libqt4-sql/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libclutter-gtk-0.10-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-base-core/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live php5-ldap/amd64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-support-fonts-zh-hans/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdigest-sha1-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgdata-google1.2-1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-zu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live e2fsprogs/sparc Task minimal libgcj-bc/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-se-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bg-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libarchive1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcompress-bzip2-perl/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-translations-mk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ml/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kubrick/powerpc Task edubuntu-desktop-kde libgd2-xpm/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-server, ubuntu-netbook-remix libavahi-core6/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libc6-dev/armel Build-Essential yes libc6-dev/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libc-dev-bin/powerpc Build-Essential yes libc-dev-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgpg-error0/ia64 Build-Essential yes libgpg-error0/ia64 Task minimal libhildonmime0/i386 Task mobile-mid abiword-plugin-grammar/powerpc Task xubuntu-desktop openoffice.org-hyphenation-af/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-scheherazade/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-br/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-apm/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix junit4/sparc Task eucalyptus-simple-cluster kdegames-card-data/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde stardict-plugin-spell/sparc Task mobile-mid nautilus-sendto/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix x11proto-fixes-dev/sparc Task mobile-mid language-pack-om-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-ti/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lksctp-tools/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libedata-cal1.2-6/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgnome-desktop-2-11/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libksieve4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-math/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-gnomedesktop/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome ibus-chewing/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsysfs-dev/amd64 Task mobile-mid libgfortran3/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-se/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gd/lpia Task kubuntu-dvd-live kbruch/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xfprint4/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-fi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-math/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live gnome-games/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libldap-2.4-2/sparc Build-Essential yes libldap-2.4-2/sparc Task minimal ijsgutenprint/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde odbcinst1debian1/i386 Task mobile-mid language-pack-zh-hans-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ru/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live kblackbox/armel Task edubuntu-desktop-kde xfce4-mailwatch-plugin/i386 Task xubuntu-desktop xserver-xorg-video-chips/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wdiff/armel Task xubuntu-desktop libgdata5/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-renderpm/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxmlrpc-core-c3/amd64 Task xubuntu-desktop libeucalyptus-commons-ext-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster xserver-xorg-video-radeon/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-session/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libportaudio2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmono-corlib2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnomeprintui2.2-0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop min12xxw/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gtk2-engines-murrine/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ss-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-tn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgucharmap7/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix pulseaudio-esound-compat/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix liblauncher-0.1-0/ia64 Task ubuntu-netbook-remix apache2-utils/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libvorbisfile3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libdbusmenu-glib0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxfixes-dev/i386 Task mobile-mid xfonts-wqy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libterm-progressbar-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend totem-gstreamer/armel Task xubuntu-desktop python-kde4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde eucalyptus-common/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-pack-az-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-sis/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-mn/sparc Task kubuntu-dvd-live computer-janitor-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-shs-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblzma0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-nl/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-zu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-kimpanel/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde qcad/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde hunspell-fr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nds/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libiw29/ia64 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-blueosd/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-all/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix compiz-wrapper/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libedataserver1.2-11/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix scim-chewing/powerpc Task kubuntu-dvd-live libchewing3/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libatspi1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix xdg-utils/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgdome2-0/i386 Task xubuntu-desktop vinagre/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libpcap0.8/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend vim-tiny/i386 Task minimal language-pack-la-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-reportlab/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde foo2zjs/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-no/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live jockey-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wportuguese/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpackagekit-qt11/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-th-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libart2.0-cil/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-nso/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-theme-blueosd/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mai-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkcddb4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-newt/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix thunderbird-locale-be/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libapache2-mod-php5/sparc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-mt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yi/lpia Task kubuntu-dvd-live libtar/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-pyicu/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-yi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live samba/i386 Task samba-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-te-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupsdriver1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix totem-mozilla/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix iputils-arping/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkpathsea4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtkhtml-editor0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdebase-workspace-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde tsclient/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-support-it/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfontconfig1-dev/powerpc Task mobile-mid libdbd-mysql-perl/amd64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxml-sax-expat-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libx86-1/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ibus/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-gl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-notify/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-eu/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-hy/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vblade/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster kdebase-workspace-kgreet-plugins/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde rsync/i386 Task standard liblzo2-2/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mythbuntu-log-grabber/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend plasma-dataengines-workspace/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-nettool/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-lv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-sis/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfftw3-3/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gcompris-sound-sv/lpia Task edubuntu-dvd-live orage/sparc Task xubuntu-desktop language-support-writing-ga/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nautilus/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-bs/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-as-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdirectfb-dev/i386 Task mobile-mid plasma-widget-indicatordisplay/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-gtkhtml2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-pa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblinebreak1/armel Task mobile-mid libmpeg2-4/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend guile-1.8-libs/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-bn-base/sparc Task kubuntu-dvd-live kdebase-bin/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-arphic-uming/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop vim-runtime/ia64 Task server, uec, edubuntu-ship-addon, xubuntu-desktop language-support-writing-de/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live uno-libs3/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-ga/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-be/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-zu-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-nr-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fakeroot/i386 Build-Essential yes kmail/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpng12-0/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgdict-1.0-6/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-si-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kolf/amd64 Task edubuntu-desktop-kde sgml-base/ia64 Task minimal cryptsetup/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-hne/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-he/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxmlrpc-core-c3/armel Task xubuntu-desktop neverball/powerpc Task mobile-mid language-support-fonts-ml/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gamin/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-th/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjasper1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-st/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk2.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gtksourceview/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome liblockfile1/lpia Task minimal indicator-applet/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apturl-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-sil-padauk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpcap0.8/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-eo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfsprogs/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live neverball-data/powerpc Task mobile-mid libmng1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend update-inetd/armel Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-help-en-us/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lftp/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libosso1/amd64 Task mobile-mid liboobs-1-4/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsm-dev/amd64 Task mobile-mid anthy/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-it/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live firefox-gnome-support/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix parted/powerpc Task standard language-support-sv/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libimlib2/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-wadllib/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix postgresql-client/amd64 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libhttp-cache-transparent-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ro-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live wngerman/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fur-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-arphic-bsmi00lp/sparc Task kubuntu-dvd-live hunspell-ar/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live netbase/ia64 Build-Essential yes netbase/ia64 Task minimal python-twisted-bin/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libqt4-script/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-fo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ka-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live liblwres50/armel Task standard, mobile-mid rhythmbox/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ig-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xcursor-themes/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix java-common/amd64 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libxkbfile1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix stardict-plugin/amd64 Task mobile-mid xsltproc/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgweather-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-ka/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-theme-iulius-osd/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-arphic-gbsn00lp/amd64 Task kubuntu-dvd-live libgphoto2-port0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mysql-client-5.1/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-sisusb/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hi/powerpc Task kubuntu-dvd-live python-gnomekeyring/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix example-content/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-ns/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxtype-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde okular/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdv4/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix jsvc/sparc Task tomcat-server soprano-daemon/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-gl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-id/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-de-base/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live language-pack-kde-shs-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live gcompris-sound-es/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-support-writing-hy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libavformat52/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libnautilus-extension1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libcurl3/ia64 Task ubuntu-desktop, uec, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libspeex1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfreetype6-dev/lpia Task mobile-mid libgstfarsight0.10-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libatasmart4/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix iproute/armel Task minimal mythbuntu-default-settings/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfonts-100dpi/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-minimal/amd64 Task minimal liblancelot0/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ekiga/amd64 Task mobile-mid liblzo2-2/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsdl1.2debian/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgamin0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcryptui0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix splix/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix wfaroese/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pppconfig/powerpc Task standard sreadahead/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-mr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ur-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libfs6/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgtkhtml2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfs6/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ky-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libosso1/sparc Task mobile-mid edubuntu-server/ia64 Task edubuntu-server libc6-xen/i386 Task uec libgssdp-1.0-1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gimp-help-common/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live openjdk-6-jre-lib/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid desktopcouch/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libaiksaurus-1.2-data/sparc Task xubuntu-desktop myspell-fa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubufox/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix systemsettings/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhal1/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libc3p0-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster psutils/powerpc Task xubuntu-desktop libgnome-window-settings1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fil/amd64 Task kubuntu-dvd-live gcc-4.4/armel Build-Essential yes gcc-4.4/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wpasupplicant/lpia Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-eo/lpia Task kubuntu-dvd-live gzip/lpia Task minimal language-pack-kde-tt-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libxfixes-dev/sparc Task mobile-mid language-pack-gnome-ml/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpanel-applet2-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pulseaudio-module-x11/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubiquity/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libsdl-pango1/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid openoffice.org-l10n-ka/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-is/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live os-prober/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live python-simplejson/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mn/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-cs-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kubrick/armel Task edubuntu-desktop-kde libtagc0/i386 Task xubuntu-desktop policykit-1-gnome/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-nl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live witalian/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ts-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libggz2/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-th/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdepim-wizards/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbonobo2-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnome-pilot2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fil-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-hildon/armel Task mobile-mid pessulus/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-ia/lpia Task kubuntu-dvd-live libpth20/lpia Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix locales/armel Task minimal empathy/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnupg/i386 Build-Essential yes gnupg/i386 Task minimal language-support-ga/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fglrx-modaliases/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix epiphany-browser/amd64 Task mobile-mid language-pack-hi-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-support-fonts-bn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpcdec3/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-input-ne/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksysguardd/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnome-media0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdca0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libieee1284-3/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hne/powerpc Task kubuntu-dvd-live libexempi3/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-input-kn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-et-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnomine/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ko-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-zu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-render0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhsqldb-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live xaos/i386 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-sk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kpat/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libatk1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sv/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-hne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-security-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-ar/sparc Task kubuntu-dvd-live libsctp1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-panel/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix erlang-crypto/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix stardict-plugin-espeak/sparc Task mobile-mid language-pack-gnome-sq-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedata-book1.2-2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-zh-hans/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live myspell-lv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfakekey0/armel Task mobile-mid, ubuntu-netbook-remix usplash-theme-ubuntu/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libnotify1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix antlr/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libxml-parser-perl/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend feh/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgsm1/powerpc Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend update-manager-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde psfontmgr/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-af/ia64 Task kubuntu-dvd-live libio-stringy-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-es/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live desktop-file-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-an-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-shape0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libsoprano4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-hu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-sv/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ja/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gedit/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix parted/ia64 Task standard thunderbird-locale-ja/sparc Task xubuntu-live libmono-posix2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-style-human/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnomecups1.0-1/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop language-pack-gnome-oc-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bn-base/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-kde-nl/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live xserver-xorg-input-synaptics/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-shs-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hicolor-icon-theme/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libts-0.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-xh/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mobile-live libept0/armel Task minimal libhtml-template-perl/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-he/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gpaint/lpia Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-az-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live indicator-applet-session/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-thesaurus-ne/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdm-guest-session/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop mythtv-theme-iulius-osd/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend php5-common/lpia Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-xh/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libqt4-sql/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gwenview/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde foomatic-filters/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libnova-0.12-2/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-hi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wbulgarian/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aptdaemon/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix iputils-ping/armel Task minimal language-pack-gnome-as-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dz-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-packagekit/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde net-tools/sparc Build-Essential yes net-tools/sparc Task minimal epiphany-browser-data/ia64 Task mobile-mid libpam-ck-connector/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdepim-strigi-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-li-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live telepathy-butterfly/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix perl-modules/i386 Build-Essential yes perl-modules/i386 Task minimal language-pack-fr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live myspell-ca/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live maximus/sparc Task mobile-live, ubuntu-netbook-remix desktop-file-utils/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix app-install-data-partner/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-zh/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-i740/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libglib2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix go-home-applet/powerpc Task ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-plugins-good/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-about/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libstdc++6/lpia Task minimal language-pack-gnome-zh-hans-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-st/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsane/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix screen/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-help-en-us/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-mach64/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix klines/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libkeyutils1/lpia Build-Essential yes libkeyutils1/lpia Task minimal libakonadiprivate1/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde evolution-documentation-en/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-ne/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk/armel Task kubuntu-dvd-live libgomp1/ia64 Build-Essential yes libgomp1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix aisleriot/ia64 Task xubuntu-desktop libitalc/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libijs-0.35/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-en-base/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live vlan/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster libgraphviz4/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-nv/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtagc0/ia64 Task xubuntu-desktop libc6-sparcv9v/sparc Task minimal language-support-pl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-gdm-theme/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gnome-games/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgeoip1/amd64 Task standard, mobile-mid libesd-alsa0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-netbook-remix-default-settings/amd64 Task ubuntu-netbook-remix python-support/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend hicolor-icon-theme/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-lt/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-gu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsnmp15/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libprotobuf3/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kmousetool/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hunspell-fr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live powernowd/sparc Task mobile-mid language-pack-mr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cups-common/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix plasma-widget-folderview/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-telepathy/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libebml0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libstartup-notification0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix librasqal1/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libmime-tools-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-as-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsmokekde4-2/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-xh-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live firefox-3.5-gnome-support/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tr/powerpc Task kubuntu-dvd-live libtiff4/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gobject-introspection-glib-2.0/ia64 Task mobile-mid mailx/powerpc Task mail-server m17n-db/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-bg/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsoprano4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde desktop-file-utils/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgpod4/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix kstars-data/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gigolo/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-kde-nds/sparc Task kubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-sw/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-icon-theme-gartoon/lpia Task edubuntu-desktop-gnome hdparm/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-no/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live abiword-plugin-grammar/amd64 Task xubuntu-desktop libfribidi0/lpia Task minimal libmono-i18n-west2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gl-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librasqal1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libqscintilla2-5/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-shs-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-es-base/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-kde-bs/i386 Task kubuntu-dvd-live kdepimlibs-data/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde frozen-bubble/i386 Task mobile-mid language-pack-kde-el/ia64 Task kubuntu-dvd-live gnome-desktop-data/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpolkit-backend-1-0/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix computer-janitor/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libqt4-svg/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libflac8/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-gu-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-mai/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-common/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-kde-kw-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-fy/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libarchive-zip-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mythmusic/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-xkit/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix icedtea6-plugin/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-cy/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libk3b6/amd64 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-tr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libio-socket-ssl-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libattr1/ia64 Task minimal language-support-ts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-tableextract-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-nb/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-impress/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix wcatalan/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxdmcp-dev/i386 Task mobile-mid python-vte/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-zh-hans-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-xmerl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-iulius-osd/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-an/lpia Task kubuntu-dvd-live kubuntu-desktop/armel Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-fi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bg/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit2/powerpc Task eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libkonq5-templates/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hi-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libdjvulibre-text/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xchat/sparc Task xubuntu-desktop akonadi-server/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdca0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunderbird-locale-tr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mg/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtop2-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gedit-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mesa-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kwalletmanager/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-ca/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-media/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kbd/sparc Task minimal language-pack-kde-as/powerpc Task kubuntu-dvd-live wbritish/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-gnome-be/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-mr/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-en/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live libindicate3/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libqtscript4-core/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpaper1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix librpc-xml-perl/powerpc Task standard tasksel-data/powerpc Task minimal python-notify/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ks-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-netbook-remix-default-settings/ia64 Task ubuntu-netbook-remix x11-common/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python-imdbpy/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunar-media-tags-plugin/armel Task xubuntu-desktop libgimp2.0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-kde-hsb-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-se/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kblocks/lpia Task edubuntu-desktop-kde language-support-xh/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apt/lpia Build-Essential yes apt/lpia Task minimal libempathy30/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-base-core/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-support-mr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live qcad-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kde-icons-oxygen/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgupnp-igd-1.0-2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libchewing3-data/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tl-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live silo/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live cron/lpia Task minimal, mobile-mid update-manager-hildon/powerpc Task mobile-mid language-pack-kde-de/lpia Task kubuntu-dvd-live libcanberra0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kpat/ia64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix liba52-0.7.4/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdebase-runtime-data/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xmltv-util/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libnet-libidn-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kfind/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-xdg/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnetbook-launcher-0/amd64 Task ubuntu-netbook-remix xfce4-systemload-plugin/sparc Task xubuntu-desktop compiz-core/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix vlc/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ts-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-ml/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cpp-4.4/sparc Build-Essential yes cpp-4.4/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gigolo/sparc Task xubuntu-desktop libisccfg50/amd64 Task standard, mobile-mid libxine1-console/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gcompris/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-eu-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live iptables/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsdl-net1.2/i386 Task mobile-mid ubufox/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix totem-plugins/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libx11-6/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-id/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtext-wrapi18n-perl/powerpc Task minimal libaa1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhildondesktop0/lpia Task mobile-mid amarok-utils/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libasm-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libdrm-intel1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgmp3c2/amd64 Build-Essential yes libgmp3c2/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend atomix/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome libsub-name-perl/powerpc Task minimal language-support-writing-sk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ks/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zu-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hy/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live neverball-common/i386 Task mobile-mid xserver-xorg-video-suntcx/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfontenc1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tt/powerpc Task kubuntu-dvd-live mysql-server-core-5.1/ia64 Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxapian15/powerpc Task minimal liblaunchpad-integration1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgcrypt11-dev/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-si-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libruby1.8/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-ship-addon language-pack-pa-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ar/lpia Task kubuntu-dvd-live libmono-i18n-west2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-kn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-uz/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcurl3/i386 Task ubuntu-desktop, uec, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix librasqal1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libjpeg62-dev/sparc Task mobile-mid libpolkit-gtk-1-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcaca0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-mythbuntu/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend orage/amd64 Task xubuntu-desktop mtools/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apport-gtk/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix voikko-fi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-image-virtual/amd64 Task uec libtext-charwidth-perl/sparc Task minimal gucharmap/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-xdg/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnome2-vfs-perl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gvfs-fuse/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythtv-database/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-de-base/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live language-support-fonts-el/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-backend-master/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblapack3gf/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-om/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live psutils/amd64 Task xubuntu-desktop min12xxw/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxine1-bin/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ca-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-fo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kn-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-daemon-java/armel Task tomcat-server libgssdp-1.0-1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-nr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-terminal-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xubuntu-desktop/lpia Task xubuntu-desktop python-gtksourceview/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome xfce4-settings/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend foomatic-db-engine/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmatchbox1/lpia Task mobile-mid gnome-blackjack/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-se/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnupg-agent/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mysql-server-core-5.1/lpia Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxt6/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sv-base/sparc Task kubuntu-dvd-live cron/i386 Task minimal, mobile-mid openoffice.org-thesaurus-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-sudoku/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libqt4-scripttools/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde php5-gd/i386 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libqscintilla2-5/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhtml-tagset-perl/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend khelpcenter4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gsfonts-x11/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde rdesktop/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ve/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fo/armel Task kubuntu-dvd-live libenca0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mythtv-theme-mono-osd/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend screen-resolution-extra/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-ar/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-st/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-user-guide/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-uk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-qt4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-ati/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-mk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsqlite0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-uk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-xh/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtkhtml-editor0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxml-dom-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfonts-75dpi/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-uz-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfontconfig1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ast/armel Task kubuntu-dvd-live libclass-accessor-perl/lpia Task minimal wspanish/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live voikko-fi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ja-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-oc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ro/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kig/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-desktopcouch/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xubuntu-docs/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-ug-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-orca/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-mono-osd/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libasound2-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcommons-collections-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server pidgin-otr/amd64 Task xubuntu-desktop notification-daemon/i386 Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend witalian/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kfourinline/amd64 Task edubuntu-desktop-kde kdebase-data/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-dz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-encodings/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix foomatic-db-gutenprint/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde x11-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libexcalibur-logkit-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster myspell-ga/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-sk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgmime2.2a-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgpod4/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fo-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mg/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tango-icon-theme/ia64 Task xubuntu-desktop ethtool/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkeyutils1/i386 Build-Essential yes libkeyutils1/i386 Task minimal libaiksaurus-1.2-0c2a/sparc Task xubuntu-desktop abiword-plugins/lpia Task xubuntu-desktop unattended-upgrades/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bogofilter-bdb/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix liblpint-bonobo0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-an/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-af-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live konsole/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmatchbox1/ia64 Task mobile-mid language-pack-gnome-st/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lg-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-template-perl/lpia Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-volumed/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libm17n-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-widget-quickaccess/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-xh/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libsdl-gfx1.2-4/armel Task mobile-mid language-support-eo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-te/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmvel-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster eucalyptus-walrus/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libfontenc1/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gpe-clock/ia64 Task mobile-mid language-pack-gnome-mai-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yo-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgcrypt11-dev/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgnomecups1.0-1/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop libcwidget3/powerpc Task minimal language-pack-kde-ru-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-as/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live packagekit-backend-apt/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-zu/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-twisted-web/sparc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-contrib/ia64 Task postgresql-server libxsettings-client0/lpia Task mobile-mid ibus-table-erbi/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libplrpc-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libparams-validate-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-libxml-common-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-eo-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sc/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-de/ia64 Task xubuntu-live language-pack-kde-rw-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-ru-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-support-et/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live patch/amd64 Build-Essential yes patch/amd64 Task server, uec myspell-st/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mt-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live compiz/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libslf4j-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libldap-2.4-2/ia64 Build-Essential yes libldap-2.4-2/ia64 Task minimal language-pack-kde-en-base/sparc Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live libperl5.10/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix konsole/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdebase-plasma/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kourou/i386 Task mobile-mid language-support-id/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x11-xkb-utils/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix compiz-core/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-nds-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-ia/powerpc Task kubuntu-dvd-live powermgmt-base/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libltdl7/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libflickrnet2.2-cil/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-mediaprofiles/armel Task edubuntu-desktop-gnome libglitz1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kanagram/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-reportlab/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-nl-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgadu3/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgstreamer0.10-0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pinentry-qt4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libv4l-0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-fsguard-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop language-support-translations-sr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxft-dev/powerpc Task mobile-mid libsamplerate0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-titivillus-osd/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ku/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fi-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libmono-cairo2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libschroedinger-1.0-0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnomeui-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-style-oxygen/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde a2ps/amd64 Task xubuntu-desktop gcompris-sound-it/ia64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-bg-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live italc-master/i386 Task edubuntu-ship-addon libsysfs2/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-lt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-en-us/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, unr-live libcommons-lang-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-ru-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gnome-ppp/ia64 Task mobile-mid stardict-plugin-espeak/i386 Task mobile-mid mythbuntu-lirc-generator/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-ca/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live m17n-db/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix thunar-volman/armel Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend less/sparc Task minimal myspell-cs-cz/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-cy/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ru/ia64 Task kubuntu-dvd-live xinput/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmad0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ja/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-support-ro/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xml-core/armel Task minimal libatasmart4/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix install-package/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhtml-parser-perl/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mythmovies/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-kde4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkrb5-3/amd64 Build-Essential yes libkrb5-3/amd64 Task minimal libxdamage1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pulseaudio/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix x11-xfs-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-fur/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-theme-blueosd/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-st-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libecal1.2-7/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix build-essential/ia64 Build-Essential yes language-pack-es-base/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libkrb5-dev/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libhangul0/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdepim-strigi-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnomecanvas2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-vmmouse/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-ppp/powerpc Task mobile-mid libslp1/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgdu-gtk0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gvfs/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-ip-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kblocks/i386 Task edubuntu-desktop-kde libchewing3/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-qt3support/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gnumeric/powerpc Task xubuntu-desktop thunderbird-locale-ru/ia64 Task xubuntu-live giblib1/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-tk/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpolkit-agent-1-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix antlr/lpia Task eucalyptus-simple-cluster bind9-host/armel Task standard, mobile-mid mythweb/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-pl-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tomcat6/lpia Task tomcat-server libgsm1/ia64 Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xubuntu-docs/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-sd-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aspell/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-ky-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-launchpad-integration/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-bugbuddy/lpia Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-el/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live mysql-server-core-5.1/amd64 Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-fr/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live python-sexy/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgvfscommon0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ka-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libevent-1.4-2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix matchbox-keyboard/lpia Task mobile-mid language-pack-kde-si-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-as/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kwin-style-qtcurve/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mysql-common/amd64 Task ubuntu-desktop, lamp-server, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-games-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix system-config-printer-kde/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-input-all/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-st/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdb5-4/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-wo-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-mk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ia-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tomboy/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-lv/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx11-data/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-cs-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-kl-base/i386 Task kubuntu-dvd-live ksnapshot/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-m2crypto/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec kbruch/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde fortune-mod/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-nb/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live app-install-data-commercial/i386 Task xubuntu-desktop postgresql-contrib-8.4/armel Task postgresql-server language-pack-am/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcairo2-dev/lpia Task mobile-mid libgnome2-canvas-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libatm1/lpia Task minimal mimetex/armel Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libtheora0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxvidcore4/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsoprano4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-arphic-gbsn00lp/sparc Task kubuntu-dvd-live gnome-icon-theme-gartoon/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome language-support-writing-he/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mount/lpia Task minimal lftp/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tuxpaint-data/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde contacts-hildon/amd64 Task mobile-mid openoffice.org-thesaurus-sk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live amarok/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnumeric-common/amd64 Task xubuntu-desktop myspell-cs-cz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yo-base/i386 Task kubuntu-dvd-live fakeroot/sparc Build-Essential yes xserver-xorg-input-synaptics/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix quassel-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgtop2-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsqlite3-0/sparc Task minimal libgpg-error-dev/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-mk-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-input-te/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx11-dev/ia64 Task mobile-mid bsdmainutils/ia64 Task standard, mobile-mid libpolkit-dbus2/armel Task eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop a2ps/armel Task xubuntu-desktop iputils-ping/lpia Task minimal xfce4-panel/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblist-moreutils-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend vlc-nox/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dosfstools/ia64 Task standard language-pack-kde-zu/i386 Task kubuntu-dvd-live mousepad/sparc Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-translations-bs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-100dpi/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ml/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx86-1/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgsm1/sparc Task mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-gd/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa/amd64 Task kubuntu-dvd-live ibus-table-wubi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-netload-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop libbz2-1.0/i386 Build-Essential yes libbz2-1.0/i386 Task minimal libavahi-glib1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-render-util0-dev/amd64 Task mobile-mid language-pack-gnome-dz/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perlmagick/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-officebean/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-support-lo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nds-base/sparc Task kubuntu-dvd-live myspell-hr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kbreakout/i386 Task edubuntu-desktop-kde system-config-printer-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-lt/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtomcat6-java/ia64 Task tomcat-server example-content/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-nan/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgeronimo-ejb-3.0-spec-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster xserver-xorg-video-vesa/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhttp-server-simple-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqt4-sql-sqlite/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-da-base/sparc Task kubuntu-dvd-live matchbox-keyboard/ia64 Task mobile-mid openoffice.org-l10n-xh/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-pilot-conduits/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxtst6/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-yi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpeg2-4/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgoffice-0-8-common/i386 Task xubuntu-desktop libarchive1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xorg-docs-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-ti/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live bovo/lpia Task edubuntu-desktop-kde libswscale0/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend indicator-session/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live thunar-data/ia64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-hyphenation-hr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wspanish/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live libloudmouth1-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-fo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqtscript4-gui/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-nso/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ur/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkadm5srv6/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libaxiom-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster python-twisted-web/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-mk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live seahorse/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubufox/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-gujarati-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-cy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdelibs-bin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde make/amd64 Build-Essential yes make/amd64 Task minimal language-support-writing-nl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cairo-clock-hildon/lpia Task mobile-mid language-pack-kde-br/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-gv/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wireless-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgdata-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix lsb-base/amd64 Task minimal openoffice.org-style-galaxy/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, mobile-mid konqueror-plugins/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ha-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wfrench/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-verve-plugin/sparc Task xubuntu-desktop libtie-ixhash-perl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hspell/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liferea-data/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid contacts-hildon/sparc Task mobile-mid language-support-translations-no/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-zu/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfwm4-themes/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-configobj/amd64 Task uec language-support-fonts-yi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblink-grammar4/lpia Task xubuntu-desktop language-pack-kde-lv/ia64 Task kubuntu-dvd-live libqt4-xml/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxml-twig-perl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-kl-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ur-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mplayer-nogui/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libarchive1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ibus-anthy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk2.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhtml-fromtext-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bsdutils/powerpc Task minimal groff-base/lpia Task standard, mobile-mid hal/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-sil-yi/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-eu-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-hu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqca2-plugin-ossl/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgoffice-0-8-common/powerpc Task xubuntu-desktop libebackend1.2-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix abiword-plugin-mathview/powerpc Task xubuntu-desktop hildon-update-category-database/i386 Task mobile-mid os-prober/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live gnome-accessibility-themes/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix redland-utils/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live fftw2/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-el/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-uk-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ltrace/lpia Task standard language-pack-gnome-ko-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-gl-es/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ssl-cert/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, mail-server, postgresql-server, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix foomatic-filters/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-si-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live xulrunner-1.9.1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgp11-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-so-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lo/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-gu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-pa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-nr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-fromtext-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpackagekit-qt11/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mime-support/i386 Task minimal language-pack-se/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live postgresql-client-8.4/armel Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon tcpd/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, openssh-server, print-server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ko/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live udev/powerpc Task minimal language-pack-gnome-se-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live junit/i386 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-sr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live avahi-utils/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde amarok/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde firefox/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ksystemlog/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kwalletmanager/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-ro/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xauth/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-ark/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-mg-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libtwolame0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcc/amd64 Build-Essential yes gcc/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhtml-tableextract-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-is/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gamin/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gpe-clock/lpia Task mobile-mid language-support-input-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libarchive-zip-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubiquity-frontend-mythbuntu/lpia Task mythbuntu-live libcomerr2/lpia Task minimal file-roller/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apache2-mpm-prefork/i386 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libunicode-string-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend software-center/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ksnapshot/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde update-notifier-kde/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-nb/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-libxml-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdaemon0/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fr-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libpcsclite1/amd64 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sa/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live base-passwd/i386 Task minimal dhcp3-client/powerpc Task minimal command-not-found-data/lpia Task standard libtext-wrapi18n-perl/armel Task minimal language-support-en/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, unr-live ibus-qt4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-nautilusburn/armel Task edubuntu-desktop-gnome compiz-plugins/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix groovy/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-ia-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libclass-methodmaker-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend scim-gtk2-immodule/ia64 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-pack-kde-uk-base/lpia Task kubuntu-dvd-live ijsgutenprint/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-base/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-bg-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-lazr-uri/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tl/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdu-gtk0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubiquity-frontend-mythbuntu/i386 Task mythbuntu-live language-pack-gnome-be/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libspectre1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gdebi-core/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix parley-data/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde samba/ia64 Task samba-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libaxis2c0/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster libhttp-server-simple-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend compiz-gnome/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkexiv2-7/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde screensaver-default-images/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpango1.0-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tuxpaint-data/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde witalian/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bomber/sparc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-af/amd64 Task kubuntu-dvd-live libpst4/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgoogle-collections-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libnetpbm10/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-as/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live telepathy-butterfly/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix hildon-theme-mobile-basic/sparc Task mobile-mid ubiquity/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libidl0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hy/armel Task kubuntu-dvd-live mythvideo/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gpgv/armel Build-Essential yes gpgv/armel Task minimal kdepasswd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libaprutil1/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmalaga7/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gimp-help-common/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live dcraw/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdvdnav4/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kontact/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libnetty-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster ktron/lpia Task edubuntu-desktop-kde language-pack-gd/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ethtool/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-disk-utility/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mr/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-mach64/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix totem-plugins/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix compiz-plugins/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-km/powerpc Task kubuntu-dvd-live libsoap-lite-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tcpdump/armel Task standard guile-1.8-libs/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ig-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live module-init-tools/ia64 Task minimal language-pack-gnome-ur/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libiptcdata0/powerpc Task mobile-mid language-pack-ug-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live foo2zjs/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-notify/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dc/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgs8/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdebase-runtime-data/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ksudoku/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-te/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtksourceview1.0-0/lpia Task edubuntu-desktop-gnome sane-utils/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix lftp/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgd2-xpm/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-server, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-uz-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-tn-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gmenu/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libepub0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-nl/lpia Task edubuntu-dvd-live perl-modules/powerpc Build-Essential yes perl-modules/powerpc Task minimal libotf0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-br/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-es/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live libxml-xpath-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgpod4/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix python-pam/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix base-passwd/amd64 Task minimal openoffice.org-common/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live edubuntu-desktop-kde/lpia Task edubuntu-desktop-kde gcj-4.4-jre-lib/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster xfwm4/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxerces2-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster anthy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ntpdate/i386 Task minimal language-pack-nan/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nautilus-data/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix x11proto-render-dev/lpia Task mobile-mid libmockobjects-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster libqt4-script/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libepub0/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libwbclient0/powerpc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblpint-bonobo0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix netcat-traditional/ia64 Task minimal kmail/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-ati/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ne/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-plugins/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-kde-ne-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live link-grammar-dictionaries-en/powerpc Task xubuntu-desktop language-support-ka/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hy/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pnm2ppa/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix lskat/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnome-pilot2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gtk2-engines-sapwood/lpia Task mobile-mid language-pack-gnome-bg/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxklavier15/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kmail/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-mnc/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libilmbase6/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tuxpaint-plugins-default/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde librdf0/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libpackagekit-qt11/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde passwd/i386 Task minimal gcc-4.4/powerpc Build-Essential yes gcc-4.4/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-fur/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-punjabi-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-alee/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libparams-validate-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend smbclient/powerpc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-fa-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvoikko1/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvncserver0/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libqt4-opengl/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdebase-runtime/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde x11proto-fixes-dev/powerpc Task mobile-mid xfonts-mathml/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libnetpbm10/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-ro/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ts/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-numpy/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde liblircclient0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkrb5-3/i386 Build-Essential yes libkrb5-3/i386 Task minimal language-pack-kde-am/amd64 Task kubuntu-dvd-live gnupg-agent/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openprinting-ppds-extra/sparc Task print-server language-support-writing-lt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libevdocument1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix insserv/i386 Task minimal libmagickwand2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-cs-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfreezethaw-perl/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nds/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsoap-lite-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdrools-core-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster mimetex/lpia Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-nl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-vi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live upstart/i386 Task minimal mysql-server/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblocale-gettext-perl/powerpc Task minimal language-pack-gnome-om-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-syntax-tools/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-is-base/armel Task kubuntu-dvd-live libqtcore4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libvcdinfo0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-pt-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live alsa-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfreetype6-dev/amd64 Task mobile-mid openoffice.org-l10n-ka/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pl-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sq/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live knotes/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-gl-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live klibc-utils/powerpc Task minimal language-selector/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-tamil-fonts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ru/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-sq/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-am-base/i386 Task kubuntu-dvd-live m17n-contrib/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-za/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnewt0.52/i386 Task minimal language-pack-kde-hr/amd64 Task kubuntu-dvd-live pessulus/lpia Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-fil-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libclass-singleton-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend lirc/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend wngerman/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ca-certificates/powerpc Build-Essential yes ca-certificates/powerpc Task minimal libgvfscommon0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-tn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkwineffects1/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde same-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix debconf/powerpc Task minimal language-support-fonts-mr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pl-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcups2/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsm-dev/powerpc Task mobile-mid libparted1.8-12/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-ur/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcanberra0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-twisted-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpcsclite1/ia64 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kbruch/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde librpc-xml-perl/sparc Task standard libgnomeprintui2.2-common/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop command-not-found-data/ia64 Task standard dia-gnome/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gdm-guest-session/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kw-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live couchdb-bin/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libqt4-designer/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gnome-ppp/sparc Task mobile-mid libtie-ixhash-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mg-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-blackjack/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-id-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cy/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-smbc/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix evince/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-br/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libpci3/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-az-base/lpia Task kubuntu-dvd-live xdg-user-dirs/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libx11-dev/powerpc Task mobile-mid libsasl2-2/powerpc Build-Essential yes libsasl2-2/powerpc Task minimal language-pack-or-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxpaint-plugins-default/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgnuinet-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-l10n-bs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wodim/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-hne-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstdc++6-4.4-dev/ia64 Build-Essential yes python-pyatspi/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix kde-style-qtcurve/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-is-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live ghostscript/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqt4-designer/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-hsb-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live aisleriot/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpolkit-dbus2/amd64 Task eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop dmz-cursor-theme/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix devicekit-disks/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nb/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nvidia-173-modaliases/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sc-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaiksaurus-1.2-data/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-tl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxt6/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-totem-plparser/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome tuxpaint-plugins-default/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde groovy/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster openoffice.org-l10n-tr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaprutil1-dbd-sqlite3/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gksu/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-fa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnomekeyring/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-kn/i386 Task kubuntu-dvd-live ubuntu-netbook-remix-default-settings/powerpc Task ubuntu-netbook-remix language-pack-mn-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhunspell-1.2-0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfprint4/ia64 Task xubuntu-desktop kalzium-data/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde iptables/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libecj-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server bogofilter-bdb/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ktimetracker/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxpp3-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-az-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupscgi1/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmono-addins0.2-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix erlang-xmerl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kk-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqtscript4-uitools/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-rdflib/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-hy-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtotem-plparser12/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-zu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-folderview/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-mg/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-id/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nr-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mscompress/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-sl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bsd-mailx/amd64 Task mail-server libass3/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-wa/powerpc Task kubuntu-dvd-live twolame/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libtwolame0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libenchant-voikko/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ntfsprogs/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live liboro-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-zu-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gimp-data/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libqtscript4-network/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-wnck/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome myspell-gv/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-bo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc/armel Task kubuntu-dvd-live ssh-askpass-gnome/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix pidgin/powerpc Task xubuntu-desktop, mobile-mid liblua5.1-0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ti/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apt-xapian-index/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hal-info/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-ve/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perl-tk/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-kl/sparc Task kubuntu-dvd-live libschroedinger-1.0-0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpst4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lirc/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-fur-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ar/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fil/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbsd0/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend seahorse/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libfontconfig1-dev/i386 Task mobile-mid gcompris-sound-en/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-as/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnet2.0-0/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-ks-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtasn1-3/sparc Build-Essential yes libtasn1-3/sparc Task minimal language-support-writing-es/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live xkb-data/i386 Task minimal openoffice.org-base-core/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-support-writing-uz/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hne/ia64 Task kubuntu-dvd-live myspell-uk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ht/powerpc Task kubuntu-dvd-live libice6/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubufox/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ntfs-3g/amd64 Task standard language-pack-gnome-xh/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mobile-live qt3-assistant/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libstringtemplate-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster dovecot-imapd/sparc Task mail-server ttf-indic-fonts-core/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix khangman/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-zu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdemultimedia-kio-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libconvert-binhex-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend korganizer/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde whois/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-screenshooter/lpia Task xubuntu-desktop libsepol1/sparc Task minimal libchewing3/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkrb5-dev/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcanberra-pulse/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ne/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsm6/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhttp-cache-transparent-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-sd/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gst0.10/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libpst4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ubuntu-standard/ia64 Task standard libgail18/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxine1/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ivy/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster ksirk/sparc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-ti/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libavahi-glib1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpolkit-gnome0/sparc Task xubuntu-desktop openprinting-ppds-extra/amd64 Task print-server language-pack-gnome-tr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-sw/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-so/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-vi-base/i386 Task kubuntu-dvd-live gstreamer0.10-alsa/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-writer/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgail18/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnome-vfs2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kanagram/ia64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde pulseaudio/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfce4-systemload-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop language-support-da/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupsppdc1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix zenity/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xubuntu-docs/powerpc Task xubuntu-desktop php5-mysql/lpia Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libswscale0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsoundgen0/ia64 Task mobile-mid libgcrypt11/armel Build-Essential yes libgcrypt11/armel Task minimal language-pack-kde-hr/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pap-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-arabeyes/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpng12-0/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxrender-dev/amd64 Task mobile-mid libsensors3/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnotravex/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix fontconfig-config/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-smbc/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-system-monitor/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-8.4/lpia Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon python-xdg/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-en/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live ghostscript-x/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix quassel/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-dz-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live gcompris-sound-en/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpoppler5/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ethtool/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-lao/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libwvstreams4.6-base/amd64 Task mobile-mid language-support-gl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gtk2-engines-qtcurve/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libbz2-1.0/powerpc Build-Essential yes libbz2-1.0/powerpc Task minimal gcompris-sound-it/sparc Task edubuntu-dvd-live software-properties-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mythtv-theme-titivillus-osd/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxxf86vm1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tl-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxext6/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libempathy-gtk-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix x11-xkb-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix klines/armel Task edubuntu-desktop-kde libaxiom-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster x11-apps/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gnome2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libempathy-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-br/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbusmenu-gtk0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mk/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live postgresql-client-common/lpia Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libgs8/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnomeui-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvlccore2/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend pulseaudio-module-udev/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libterm-progressbar-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tomcat6/ia64 Task tomcat-server neverball-data/armel Task mobile-mid language-support-fonts-gu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live kdebase-workspace-kgreet-plugins/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hu-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live laptop-mode-tools/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libssl0.9.8/amd64 Task minimal akregator/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hplip-data/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxxf86dga1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix cups-common/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgd2-xpm/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-server, ubuntu-netbook-remix language-pack-bg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nds-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnometris/ia64 Task xubuntu-desktop build-essential/i386 Build-Essential yes language-pack-kde-tr-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-support-input-pa/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsqlite0/lpia Task mobile-mid libpoppler-glib4/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpanel-applet2-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix update-notifier/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcomerr2/armel Task minimal libpng12-0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix screensaver-default-images/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ka/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnumeric-common/lpia Task xubuntu-desktop hildon-desktop-python-loader/armel Task mobile-mid libidn11/amd64 Build-Essential yes libidn11/amd64 Task minimal python-ubuntuone-client/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhildon-1-0/i386 Task mobile-mid language-pack-kde-tr/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk2.0-0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix abiword/sparc Task xubuntu-desktop libportaudio2/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-it/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-id/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mplayer-nogui/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde konsole/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcupscgi1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix adduser/powerpc Task minimal python2.6/armel Task minimal smarty/sparc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libmpich1.0gf/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libreadline5/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, postgresql-server, virt-host, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live groovy/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster libqt4-help/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-sw/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdjvulibre-text/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-te/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error0/lpia Build-Essential yes libgpg-error0/lpia Task minimal language-pack-la/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxxf86dga1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-accessibility-themes/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-ru/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live xubuntu-artwork-usplash/amd64 Task xubuntu-desktop php5-ldap/i386 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-ky-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-keyring1.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-pl-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live kstars/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-lo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsdl1.2debian-alsa/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libwmf0.2-7/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-lo-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live sudo/armel Task minimal empathy-doc/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-mysqldb/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-tg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live tomcat6-admin/ia64 Task tomcat-server postgresql-client-common/ia64 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libhangul0-data/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hal/sparc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ga-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live libxfce4menu-0.1-0/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend packagekit-backend-apt/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kbattleship/i386 Task edubuntu-desktop-kde jockey-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dhcp3-server/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-dz/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xscreensaver-gl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxvidcore4/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-zh-hans/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmad0/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpolkit-agent-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-games-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-gv/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-neomagic/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-wo/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libunique-1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpackagekit-qt11/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgcr0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-ar/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gl-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sc/amd64 Task kubuntu-dvd-live gtk2-engines-murrine/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix akonadi-server/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-hyphenation-sl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexpat1-dev/i386 Task mobile-mid libxkbfile1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-shm0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde jockey-gtk/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-js-common/sparc Task mobile-mid language-pack-kde-ug-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-fonts-fa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live update-notifier-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-it/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live screen/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-sq-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mg-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libqt4-dbus/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend mimetex/ia64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon kwordquiz/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-om/powerpc Task kubuntu-dvd-live libclass-accessor-perl/sparc Task minimal wvdial/lpia Task mobile-mid language-support-translations-br/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-mgopen/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libplasma3/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-tn-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live amarok-common/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-pl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-theme-mythbuntu/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libempathy30/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix hildon-control-panel/ia64 Task mobile-mid fbreader/powerpc Task mobile-mid language-pack-kde-be/powerpc Task kubuntu-dvd-live libexpat1-dev/lpia Task mobile-mid language-support-ga/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-vi-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gsfonts-x11/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ar-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-kw-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libmono-sharpzip2.84-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libclass-singleton-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend wspanish/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, unr-live language-pack-sr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-it/armel Task kubuntu-dvd-live evince/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix splix/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-titivillus-osd/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-lo-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-br/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-it/powerpc Task edubuntu-dvd-live scim-modules-table/i386 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-pack-kde-zh-hans/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-sr-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-sr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live reiserfsprogs/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libcommons-discovery-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster gthumb-data/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-nan/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnice0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-telepathy/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tg-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnutls26/sparc Build-Essential yes libgnutls26/sparc Task minimal language-support-fonts-ar/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-mid-default-settings/lpia Task mobile-mid language-support-cy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live doc-base/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libbonoboui2-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-sw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-or/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbackport-util-concurrent-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster libxcb-render0-dev/armel Task mobile-mid language-pack-br/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tg/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xtrans-dev/ia64 Task mobile-mid libgnomevfs2-extra/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libglib2.0-0/ia64 Task minimal language-pack-sr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sq-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libxp6/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-ts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nl-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-fonts-mr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcdio-paranoia0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblaunchpad-integration1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gcalctool/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mk-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-indic-fonts-core/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation-af/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-lv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-oriya-fonts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpolkit-dbus2/ia64 Task eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop language-pack-eo-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-en-au/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live libgnuinet-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster dvb-apps/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend plasma-widget-kubuntu-qa-feedback/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde apache2-mpm-prefork/armel Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python/i386 Task minimal language-pack-kde-ko/powerpc Task kubuntu-dvd-live libunicode-string-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libots0/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-mr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libopenobex1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libclutter-gtk-0.10-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sk-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live iputils-tracepath/powerpc Task standard, mobile-mid libxft-dev/amd64 Task mobile-mid libpam-modules/i386 Task minimal libmono-system-data2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libsnmp15/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ttf-unfonts-core/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-chips/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sr-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-system-service/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix iputils-tracepath/sparc Task standard, mobile-mid libxml-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-as/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-wnck/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome scim-anthy/sparc Task kubuntu-dvd-live aspell-en/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix libaiksaurus-1.2-0c2a/powerpc Task xubuntu-desktop libnet-dbus-perl/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hplip/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-ko/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-mk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexo-0.3-0/amd64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxmu6/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hsb/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgnomekbdui4/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-da/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmalaga7/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsdl-ttf2.0-0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid gnome-media-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnome2-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix vim-gnome/i386 Task edubuntu-ship-addon libgudev-1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqt4-designer/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend openoffice.org-officebean/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libaprutil1-ldap/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-bs/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live telepathy-mission-control-5/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libbonoboui2-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix myspell-ve/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ibus-table-wubi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpackagekit-glib11/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhamcrest-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-ha-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdaemon0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sd-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-dom-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bash-completion/amd64 Task standard libtag1c2a/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwsdl4j-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster ubuntu-xsplash-artwork/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gcompris-sound-fi/amd64 Task edubuntu-dvd-live gnobots2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix popularity-contest/amd64 Task standard evince/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apache2.2-bin/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-dejavu-core/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fa-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgeronimo-jpa-3.0-spec-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libtelepathy-glib0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-tn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ta/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apparmor-utils/i386 Task standard apport-symptoms/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-media/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcairo2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ethtool/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix italc-master/ia64 Task edubuntu-ship-addon ttf-lao/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-te/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live italc-master/amd64 Task edubuntu-ship-addon language-pack-gnome-xh/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-support-input-pa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wbulgarian/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpng12-dev/armel Task mobile-mid libqtscript4-network/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-nn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-li-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ur/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ar-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libmagickwand2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxdmcp-dev/lpia Task mobile-mid libsmokeqt4-2/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-ka/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgl1-mesa-glx/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-shm0/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntu-netbook-remix/lpia Task ubuntu-netbook-remix thunar-thumbnailers/i386 Task xubuntu-desktop libempathy-gtk28/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-it/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liboil0.3/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsoundgen0/armel Task mobile-mid libpci3/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ve-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvlccore2/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libokularcore1/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde antlr3/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-nds/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-uk/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libloudmouth1-0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-so-base/i386 Task kubuntu-dvd-live aspell/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix libnetbook-launcher-0/lpia Task ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sc-base/lpia Task kubuntu-dvd-live ubuntu-keyring/ia64 Build-Essential yes ubuntu-keyring/ia64 Task minimal language-pack-gnome-ti/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx11-data/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mn-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dictionaries-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libaccess-bridge-java/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libexpat1/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-he/armel Task kubuntu-dvd-live myspell-nb/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-sax-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxcb-keysyms1/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend couchdb-bin/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ghostscript-x/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgdata-google1.2-1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-hy-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da-base/lpia Task kubuntu-dvd-live php5-pgsql/armel Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libfile-slurp-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-thai-tlwg/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-so-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmockobjects-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libgeronimo-jacc-1.1-spec-java/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libslf4j-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-ia-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-sd/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgtksourceview2.0-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix language-pack-bs/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgoffice-0-8/ia64 Task xubuntu-desktop libncurses5/lpia Task minimal libc6.1/ia64 Task minimal soprano-daemon/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde thunderbird-locale-ru/i386 Task xubuntu-live winbind/i386 Task samba-server language-support-ne/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live seahorse/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ku-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gstreamer0.10-nice/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ko/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-namespacesupport-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfwm4/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-l10n-za/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-de/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-it/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mk/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw/powerpc Task kubuntu-dvd-live libpolkit-gobject-1-0/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gimp-help-en/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-support-translations-oc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim/powerpc Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop a2ps/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-mi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-js-common/amd64 Task mobile-mid language-pack-gnome-ru/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-hne-base/i386 Task kubuntu-dvd-live myspell-et/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnupg/powerpc Build-Essential yes gnupg/powerpc Task minimal xsane/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-support-bs/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live smbfs/powerpc Task samba-server python-brlapi/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix maximus/ia64 Task mobile-live, ubuntu-netbook-remix ibus-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix brasero/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop ca-certificates-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libvoikko1/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-crypto/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkdecorations4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde perl/amd64 Build-Essential yes perl/amd64 Task minimal jsvc/ia64 Task tomcat-server libavutil49/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-wa-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pulseaudio-module-x11/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-qt0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde pcmciautils/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-aa/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-de/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkadm5srv6/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-af/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-power-manager-data/i386 Task xubuntu-desktop openoffice.org-hyphenation-it/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live italc-master/armel Task edubuntu-ship-addon language-support-my/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-xmerl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix onboard/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kubuntu-default-settings/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-eu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live expect/powerpc Task mythbuntu-live bluez-alsa/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix samba-doc/armel Task samba-server kde-style-qtcurve/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcommons-dbcp-java/i386 Task tomcat-server language-support-writing-fi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-sk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live neverball-common/armel Task mobile-mid libio-string-perl/ia64 Task minimal powernap/sparc Task eucalyptus-node kubuntu-firefox-installer/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-user-guide/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libatspi1.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libsdl-gfx1.2-4/ia64 Task mobile-mid libgudev-1.0-0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgphoto2-port0/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-central/armel Task minimal openprinting-ppds/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ntpdate/lpia Task minimal cups-client/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix epiphany-browser/ia64 Task mobile-mid system-config-printer-udev/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xdg-user-dirs/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix eucalyptus-java-common/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libxml-libxslt-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend compiz-plugins/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lshw/ia64 Task standard libqt4-opengl/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gnotski/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix debianutils/powerpc Task minimal language-pack-gnome-pa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfreebob0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend liblircclient0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tt/i386 Task kubuntu-dvd-live libwsdl4j-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster ubuntu-system-service/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libruby1.8/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-ship-addon evolution-exchange/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkorundum4-ruby1.8/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxerces2-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster rhythmbox/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhildonwm0/lpia Task mobile-mid language-pack-sl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gobject-introspection/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-sc-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-support-translations-tr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ig/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nautilus-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-punjabi-fonts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libglib2.0-dev/i386 Task mobile-mid ubuntu-mid-default-settings/amd64 Task mobile-mid edubuntu-artwork/lpia Task edubuntu-desktop-gnome myspell-en-gb/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live libgnome2-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apturl-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mr-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfixes3/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libilmbase6/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hsb/sparc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ca/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-da-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-atom1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsasl2-2/armel Build-Essential yes libsasl2-2/armel Task minimal language-pack-gnome-sl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-et/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdepim4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-eo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-sql/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-ss/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdom4j-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster xserver-xorg-video-i128/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbd-mysql-perl/sparc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libslang2/i386 Task minimal language-pack-pa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gu/amd64 Task kubuntu-dvd-live ifupdown/lpia Build-Essential yes ifupdown/lpia Task minimal language-pack-kde-sd/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nl/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-s3/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kollision/powerpc Task edubuntu-desktop-kde libwnck-common/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnome-pilot2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgdu0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ruby1.8/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ubiquity-ubuntu-artwork/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live ec2-init/amd64 Task uec python-gnomedesktop/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-kn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gl/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-sv-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live speedcrunch/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-nn-base/lpia Task kubuntu-dvd-live mythmovies/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-sl-base/lpia Task kubuntu-dvd-live mythbuntu-lirc-generator/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bash/armel Task minimal brasero/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-gnome-hr-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apache2-mpm-prefork/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ghostscript-cups/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xserver-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libqt4-xmlpatterns/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpoppler-glib4/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kubuntu-docs/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde aspell/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix vlc-nox/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend eucalyptus-java-common/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster time/amd64 Task standard libpthread-stubs0-dev/ia64 Task mobile-mid python-uno/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-li-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libxrandr2/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gtk-im-libthai/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dpkg-dev/i386 Build-Essential yes language-pack-gnome-ts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libebackend1.2-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ibus-chewing/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-collections3-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster kubuntu-docs/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde doc-base/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix powerwake/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster librsvg2-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb1-dev/armel Task mobile-mid cpio/lpia Task minimal libcairo2-dev/powerpc Task mobile-mid kdesnake/i386 Task edubuntu-desktop-kde libblkid1/armel Task minimal mysql-client-5.1/sparc Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xaos/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome python-lazr-uri/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-bs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kfourinline/lpia Task edubuntu-desktop-kde mythtv-theme-retro-osd/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-shs-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-is-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-assistant/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-mahjongg/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ja-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libvncserver0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libfakekey0/ia64 Task mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libudev0/armel Task minimal libgpm2/amd64 Task minimal language-pack-gnome-yi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-bluetooth7/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpango1.0-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblockfile1/armel Task minimal python-desktopcouch/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-th/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdirectfb-dev/sparc Task mobile-mid ksystemlog/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde bsdmainutils/i386 Task standard, mobile-mid language-pack-gnome-ber-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdepim4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ss/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ks-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-no/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-vlgothic/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libggzcore9/ia64 Task xubuntu-desktop libsdl1.2debian-alsa/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunar-data/sparc Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gnome-nettool/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ks/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ifupdown/amd64 Build-Essential yes ifupdown/amd64 Task minimal language-pack-pap/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libparted1.8-12/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ka-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-bridge-client-gtk/i386 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop libgeoip1/ia64 Task standard, mobile-mid libgtk2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kubuntu-netbook-default-settings/ia64 Task kubuntu-netbook net-tools/armel Build-Essential yes net-tools/armel Task minimal ttf-malayalam-fonts/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ru/sparc Task kubuntu-dvd-live konquest/sparc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-br/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwss4j-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-uz-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-desktop/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop openoffice.org-hyphenation-lt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwps-0.1-1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ntfs-3g/lpia Task standard gnome-games/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgucharmap7/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-el-gr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kn-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-ibus/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix whois/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfswitch-plugin/i386 Task xubuntu-desktop cdparanoia/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libwvstreams4.6-base/sparc Task mobile-mid gcompris-sound-fr/armel Task edubuntu-dvd-live telnet/i386 Task standard erlang-ssl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ktron/armel Task edubuntu-desktop-kde xfce4-notes-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop liblcms1/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcups2-dev/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-nso-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-da/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live console-terminus/lpia Task minimal libtext-charwidth-perl/ia64 Task minimal libsigc++-2.0-0c2a/i386 Task minimal libgtop2-7/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libhtml-tagset-perl/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-hr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-da/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmetacity0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-client/sparc Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon myspell-ts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpod-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix dash/armel Task minimal libpq5/sparc Task ubuntu-live, mail-server, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, edubuntu-server, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-wo/armel Task kubuntu-dvd-live thunderbird-locale-de/amd64 Task xubuntu-live language-pack-kde-sc-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live ubuntu-artwork/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix telepathy-gabble/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdepim-runtime/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-om/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live klibc-utils/sparc Task minimal libthunar-vfs-1-2/lpia Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-tt-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live udev/sparc Task minimal libzlcore0.10/lpia Task mobile-mid printer-applet/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde plasma-widgets-workspace/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-nds/i386 Task kubuntu-dvd-live kstars-data/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mg-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvte9/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix vnc4-common/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ntpdate/powerpc Task minimal totem-mozilla/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libsox1a/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-panel/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxfixes-dev/powerpc Task mobile-mid make/ia64 Build-Essential yes make/ia64 Task minimal language-support-input-bn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-webcal/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix findutils/armel Task minimal app-install-data-edubuntu/armel Task edubuntu-ship-addon libmysqlclient16/i386 Task ubuntu-desktop, lamp-server, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bridge-utils/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, virt-host thunderbird-locale-ja/powerpc Task xubuntu-live libsasl2-2/lpia Build-Essential yes libsasl2-2/lpia Task minimal language-pack-fi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-is-base/i386 Task kubuntu-dvd-live python-avahi/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-hu/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-af/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live base-passwd/lpia Task minimal libnet-ssleay-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsdl1.2debian/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend groff-base/armel Task standard, mobile-mid libdigest-hmac-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-kacst/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-gv/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjack0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend linux-libc-dev/powerpc Build-Essential yes linux-libc-dev/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxml-libxml-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-mk-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsub-name-perl/sparc Task minimal lftp/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ko-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libqt3-mt/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gstreamer0.10-plugins-base/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-kk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-or/armel Task kubuntu-dvd-live thunderbird-locale-ja/armel Task xubuntu-live python-central/powerpc Task minimal plasma-widget-lancelot/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde apache2.2-common/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend stardict-gnome/i386 Task mobile-mid gnome-codec-install/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xulrunner-1.9.1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcommons-pool-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server language-pack-st/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-anthy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-mixer/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libeggdbus-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwmf0.2-7-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop network-manager/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-de/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-aa/armel Task kubuntu-dvd-live gobject-introspection-freedesktop/armel Task mobile-mid libxml-writer-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-ru/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libzlui-gtk/amd64 Task mobile-mid oxygen-cursor-theme/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxmlrpc-core-c3/i386 Task xubuntu-desktop libgp11-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ku-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live catfish/amd64 Task xubuntu-desktop libgtop2-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-eu/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aptitude/amd64 Task minimal myspell-el-gr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-km/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-da/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live parted/i386 Task standard mythtv-backend-master/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-sil-doulos/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libclucene0ldbl/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde vlc-data/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live avahi-autoipd/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-x/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-lg/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxmltv-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend indicator-applet/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xauth/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libempathy-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-fo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bs-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live app-install-data-edubuntu/ia64 Task edubuntu-ship-addon language-pack-kde-te/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-ku/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-en/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-support-tg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwvstreams4.6-base/lpia Task mobile-mid language-support-bn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gd-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-ca-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apt-xapian-index/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdepasswd/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mythbuntu-common/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend default-jre/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libtag-extras1/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde stardict-plugin-gucharmap/lpia Task mobile-mid libasound2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix php5-gd/ia64 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon ttf-arabeyes/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ro/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live screen-resolution-extra/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-rw-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ia/sparc Task kubuntu-dvd-live libatm1/i386 Task minimal alsa-base/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-user-guide/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libudev0/i386 Task minimal language-pack-fi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-r128/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-mk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mysql-server-5.1/armel Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglibmm-2.4-1c2a/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix dnsutils/amd64 Task standard, mobile-mid language-pack-kde-ml/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-te/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexif12/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblog4j1.2-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster ttf-khmeros/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gstreamer0.10-pulseaudio/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-te-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live python-pam/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix indicator-applet/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-vte/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-gu/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vim-common/armel Task minimal postgresql-doc-8.4/amd64 Task postgresql-server xfce4-terminal/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend usb-creator-gtk/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-zu/armel Task kubuntu-dvd-live wngerman/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ar/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bluetooth/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libicu40/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-ca/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-en-us/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsqlite0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-tg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnomeprintui2.2-common/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop libxml2-dev/amd64 Task mobile-mid language-pack-gnome-nn-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mai-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zu-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxmuu1/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-ka-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live icedtea6-plugin/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kbruch/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde evolution-documentation-mk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tar/amd64 Task minimal openoffice.org-thesaurus-en-us/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live libffi5/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix inputattach/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-vi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-be/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error0/i386 Build-Essential yes libgpg-error0/i386 Task minimal language-pack-kde-cs/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live liblpint-bonobo0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bg-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-ja-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gnome-themes-selected/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ku/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-documentation-en/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-xh/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live umbrello/armel Task edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-kl/armel Task kubuntu-dvd-live oxygen-cursor-theme/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde app-install-data-partner/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libzlui-gtk/lpia Task mobile-mid gpgv/powerpc Build-Essential yes gpgv/powerpc Task minimal libxfixes-dev/ia64 Task mobile-mid libsdl-console/sparc Task mobile-mid libcryptui0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdate-manip-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mono-gac/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dosfstools/sparc Task standard libmono-system2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfce4-appfinder/sparc Task xubuntu-desktop kubuntu-desktop/i386 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libqt4-assistant/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgstreamer-plugins-base0.10-0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix plasma-widget-quickaccess/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-hi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglade2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apt/sparc Build-Essential yes apt/sparc Task minimal language-pack-gnome-hr-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pyicu/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-gnome-fy-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-lv/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-io-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libibus1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxml-twig-perl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwebkit-1.0-2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix jockey-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libndesk-dbus-glib1.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-dv-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libpixman-1-dev/sparc Task mobile-mid libgtkhtml-editor0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dovecot-imapd/powerpc Task mail-server xfce4-clipman-plugin/armel Task xubuntu-desktop language-support-writing-uk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-workspace-bin/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-gdbm/sparc Task standard, mobile-mid language-pack-kde-mt-base/sparc Task kubuntu-dvd-live aspell-tl/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libboost-program-options1.38.0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnomevfs2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libclucene0ldbl/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxml-libxml-common-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnomekbd-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hsb-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-ha-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-uz/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tomcat6-docs/i386 Task tomcat-server gnome-pilot/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkpathsea4/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-dejavu/ia64 Task ubuntu-live, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, unr-live quassel-data/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-fonts-zh-hant/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kollision/lpia Task edubuntu-desktop-kde libqtscript4-core/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-sisusb/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix erlang-syntax-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfonts-mathml/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-la/i386 Task kubuntu-dvd-live libxml-sax-expat-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglib2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apt-xapian-index/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxalan2-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster libvirt-bin/lpia Task eucalyptus-node, virt-host language-pack-kde-hsb-base/lpia Task kubuntu-dvd-live matchbox-keyboard/amd64 Task mobile-mid language-pack-ga-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kturtle/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde apache2-mpm-prefork/sparc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtkmm-2.4-1c2a/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix libgutenprint2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-sr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedataserver1.2-11/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libgeronimo-jms-1.1-spec-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libk3b6/lpia Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-pa/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-support-it/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ber-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live app-install-data-partner/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-thesaurus-pl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pap-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpango1.0-common/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcdio7/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-arphic-ukai/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-br/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml++2.6-2/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgpeschedule0/powerpc Task mobile-mid gtk-im-libthai/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mg/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nl/lpia Task kubuntu-dvd-live python-speechd/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix php5-cli/lpia Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-gnome-mi-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live friendly-recovery/ia64 Task standard openoffice.org-thesaurus-de-ch/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnova-0.12-2/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde netpbm/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde latex-xft-fonts/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-eo-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pyicu/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libmime-tools-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-se/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openprinting-ppds/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-system-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libwebkit-1.0-2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-ml/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-menus/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-ubuntuone-client/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhildon-1-0/lpia Task mobile-mid linux-sound-base/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-orca/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libicu40/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix xfce4-mixer/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-gtop/i386 Task edubuntu-desktop-gnome libneon27-gnutls/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live zlib1g-dev/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid libice-dev/i386 Task mobile-mid libparse-debianchangelog-perl/armel Task minimal language-pack-ga/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-log-grabber/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-fil-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live wpolish/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-desktop/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kde-ss/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-bg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-si-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dash/ia64 Task minimal libots0/armel Task xubuntu-desktop hicolor-icon-theme/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tr/ia64 Task kubuntu-dvd-live libtheora0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-li/armel Task kubuntu-dvd-live language-support-am/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bogofilter-bdb/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdesudo/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde thunderbird/i386 Task xubuntu-desktop, mobile-mid libgnomevfs2-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-or/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-tables-zh/armel Task kubuntu-dvd-live gnome-accessibility-themes/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-reportlab-accel/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde psutils/lpia Task xubuntu-desktop libgtk-vnc-1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop stardict-plugin-gucharmap/ia64 Task mobile-mid gnome-menus/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix comerr-dev/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde epiphany-browser-data/powerpc Task mobile-mid lockfile-progs/lpia Task minimal smartdimmer/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-vi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apache2-mpm-worker/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster liblog-tracemessages-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-zh/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-bridge-agent/i386 Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-pack-bn-base/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live wcatalan/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wogerman/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsmpeg0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid language-pack-gnome-crh/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-hi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-tn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfs6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix scim-chewing/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-hsb-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-xmlrpc/i386 Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libfreebob0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend netpbm/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-ati/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-cs/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmng1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-tt-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblauncher-0.1-0/lpia Task ubuntu-netbook-remix bluez-gnome/sparc Task mobile-mid libxinerama1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix transcode/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-nso/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcdaudio1/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-l10n-nr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-mag2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix ttf-liberation/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxinerama1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsmbclient/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tg/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live inkscape/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gthumb-data/sparc Task mobile-mid language-pack-gnome-ast/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-help/ia64 Task xubuntu-desktop libqca2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ubiquity-frontend-kde/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live catfish/ia64 Task xubuntu-desktop mono-2.0-gac/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ne/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perl-modules/armel Build-Essential yes perl-modules/armel Task minimal libusplash0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-icon-theme-gartoon/i386 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-zh-hant-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-yo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdepim-groupware/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xdg-utils/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-br/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libscim8c2a/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop perl/ia64 Build-Essential yes perl/ia64 Task minimal language-pack-fo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gtk2/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdepim-runtime-data/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-es-base/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libpt2.6.4/ia64 Task mobile-mid language-pack-gnome-be-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbind9-50/powerpc Task standard, mobile-mid mountall/armel Task minimal libcups2-dev/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-xapian/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-pap/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pastebinit/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tomboy/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix compiz-fusion-plugins-extra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libexchange-storage1.2-3/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-kn/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-cy-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ha-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libquicktime1/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgconf2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-mr-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live dmidecode/amd64 Task minimal wbritish/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-live, unr-live libsox-fmt-alsa/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend apache2.2-common/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ro/ia64 Task kubuntu-dvd-live libmono-addins-gui0.2-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libtrackerclient0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgegl-0.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-ca/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wswiss/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kig/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ktuberling/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libwww-mechanize-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-en-au/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live language-pack-gnome-es/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live gcompris/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde vlc-data/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python2.6/i386 Task minimal language-support-writing-uz/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live espeak/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sk/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-km-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-bugbuddy/armel Task edubuntu-desktop-gnome openprinting-ppds/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-bg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpt2.6.4/lpia Task mobile-mid openoffice.org-filter-mobiledev/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-kn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-runtime-data-common/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libjdom1-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster gcompris-sound-fi/lpia Task edubuntu-dvd-live ubuntu-keyring/armel Build-Essential yes ubuntu-keyring/armel Task minimal language-pack-gnome-tt/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libntfs-3g54/armel Task standard libc3p0-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-dv-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-live-autostart/sparc Task mythbuntu-live language-pack-kde-as-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libsigc++-2.0-0c2a/armel Task minimal xubuntu-docs/armel Task xubuntu-desktop language-pack-kde-zh-hans-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live os-prober/i386 Task ubuntu-live, uec, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libao2/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde zip/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfsprogs/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-gnome-ar-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live xserver-xorg-video-rendition/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-lo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live klipper/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-session/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnome-bluetooth7/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libbonoboui2-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-en/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live xserver-xorg-video-s3/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mjpegtools/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-smartbookmark-plugin/armel Task xubuntu-desktop iputils-ping/powerpc Task minimal gnome-session-canberra/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix brltty/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix libbonoboui2-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libservlet2.5-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server libservlet2.3-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libindicate-gtk1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix metacity/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix compiz-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkeyutils1/powerpc Build-Essential yes libkeyutils1/powerpc Task minimal language-pack-hsb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-is/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hal-info/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix fuse-utils/armel Task standard, mobile-live, mythbuntu-live language-pack-da-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-user-guide/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnet2.0-0/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-nv/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-upnp-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mk/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live exiv2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde stardict-gnome/armel Task mobile-mid kde-window-manager/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde system-tools-backends/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sr/ia64 Task kubuntu-dvd-live bind9utils/powerpc Task dns-server console-setup/lpia Task minimal myspell-en-us/sparc Task xubuntu-live netcat-openbsd/sparc Task eucalyptus-node, virt-host wswiss/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-cy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mtr-tiny/sparc Task standard libquicktime1/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-mai-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live thunderbird-locale-tr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-jxpath-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster libecryptfs0/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live ibus-qt4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde e2fslibs/sparc Task minimal language-support-writing-tn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ml/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdepim4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-nl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ss/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-so-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-yi-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live libk5crypto3/sparc Build-Essential yes libk5crypto3/sparc Task minimal libgail-gnome-module/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix update-manager/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libiptcdata0/sparc Task mobile-mid ubuntu-edu-tertiary/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde laptop-mode-tools/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ms/lpia Task kubuntu-dvd-live ubuntu-virt-server/lpia Task eucalyptus-node, virt-host language-pack-gnome-rw-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkonqsidebarplugin4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-ga/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmime-tools-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-sk/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdanish/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live psfontmgr/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libthunar-vfs-1-2/amd64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ts/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nr-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libproxy0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-rw-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sq/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-mk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nds-base/armel Task kubuntu-dvd-live kbattleship/sparc Task edubuntu-desktop-kde libbsd0/amd64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblwres50/ia64 Task standard, mobile-mid kspaceduel/powerpc Task edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-it/i386 Task edubuntu-dvd-live python-smartpm/i386 Task server, uec libgphoto2-2/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-uk/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-fa/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live stardict-common/sparc Task mobile-mid apport/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-input-evdev/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-nb/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgomp1/armel Build-Essential yes libgomp1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libclass-methodmaker-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend lsb-base/ia64 Task minimal kblackbox/sparc Task edubuntu-desktop-kde language-support-writing-ss/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml2-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libilmbase6/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kdegames-mahjongg-data/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libtie-ixhash-perl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-mnc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdebi-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ne-base/sparc Task kubuntu-dvd-live human-theme/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkipi6/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsnmp15/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-weather-plugin/lpia Task xubuntu-desktop language-pack-kde-ar/i386 Task kubuntu-dvd-live python-ubuntuone-storageprotocol/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libexiv2-5/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libossp-uuid15/amd64 Task postgresql-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-be-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-support-pa/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-wo-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tango-icon-theme/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-sq/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-workspace-bin/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgnomeui-common/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix konq-plugins-l10n/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde vlan/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-sr/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfwm4/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend apt/i386 Build-Essential yes apt/i386 Task minimal language-support-sl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x11-common/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend adduser/amd64 Task minimal indicator-applet-session/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apt-utils/i386 Task minimal language-pack-wo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dbus/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ibus-table-cangjie/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgssdp-1.0-1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ijsgutenprint/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde step/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-ml/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live computer-janitor-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-hu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ca-certificates/amd64 Build-Essential yes ca-certificates/amd64 Task minimal libexcalibur-logkit-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster gpgv/ia64 Build-Essential yes gpgv/ia64 Task minimal language-pack-kde-br-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-input-zh-hans/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-ru/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gconf-editor/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix strace/i386 Task standard findutils/sparc Task minimal language-pack-sl-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-en-au/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, unr-live language-pack-ky/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sv/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnice0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix fontconfig/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix uuid-runtime/lpia Task standard empathy/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-wa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-te/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ro-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-ru/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gtk2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-ar/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live edubuntu-desktop-kde/amd64 Task edubuntu-desktop-kde language-pack-sv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-da/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gigolo/powerpc Task xubuntu-desktop libqt3-mt/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdepim-runtime/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libbackport-util-concurrent-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libiso9660-5/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdatetime-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ja/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libdate-manip-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xdg-user-dirs/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix man-db/amd64 Task standard, mobile-mid language-support-nr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-zh-hant/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libevview1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix netbase/amd64 Build-Essential yes netbase/amd64 Task minimal eucalyptus-sc/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster xfswitch-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop xfce4-clipman-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-kde-sl-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-ro/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-syntax-tools/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgpewidget1/armel Task mobile-mid gnome-desktop-data/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-ts/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ug-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdegames-mahjongg-data/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-fo/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ne-base/lpia Task kubuntu-dvd-live ibus-table-extraphrase/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkrb5-dev/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdepim-runtime-data/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde tomcat6-common/i386 Task tomcat-server compiz/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-notify/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apt-transport-https/lpia Task standard libsndfile1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-rw-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-vi/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error-dev/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde hunspell-eu-es/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqtscript4-xml/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kppp/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmailtools-perl/amd64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bash-completion/armel Task standard mesa-common-dev/lpia Task mobile-mid gstreamer0.10-plugins-base/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix empathy-doc/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-om/armel Task kubuntu-dvd-live language-support-ve/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-eu-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live marble/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-sk-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bash/amd64 Task minimal cups/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libbonobo2-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-edu-secondary/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-math/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix apport-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde less/powerpc Task minimal xfonts-encodings/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgpod-common/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix libepub0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-uniconvertor/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ku/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-ubuntuone-storageprotocol/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-sexy/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-as/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce4-utils/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mono-runtime/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix telepathy-butterfly/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tcl8.5/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde myspell-ts/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ristretto/lpia Task xubuntu-desktop thunar-volman/ia64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend librsvg2-2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfce4-screenshooter/powerpc Task xubuntu-desktop launchpad-integration/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfonts-base/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-sil-yi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-edu-secondary/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ibus-qt4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-power-manager/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sq-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-dv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-collections-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server gcompris-sound-fi/armel Task edubuntu-dvd-live khelpcenter4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxine1-console/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gimp-help-en/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live icedtea-6-jre-cacao/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-kde-sr-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libgssdp-1.0-1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openjdk-6-jre-headless/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libcryptui0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix update-manager-kde/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsmpeg0/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid language-pack-gnome-ja/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libpango1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnm-glib2/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix italc-master/lpia Task edubuntu-ship-addon ed/i386 Task standard login/ia64 Task minimal espeak/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libdbi-perl/sparc Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mytharchive/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-appfinder/amd64 Task xubuntu-desktop cli-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix link-grammar-dictionaries-en/i386 Task xubuntu-desktop myspell-tn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-br/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-gv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-sax-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-sk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxklavier15/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bcmwl-modaliases/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix telepathy-mission-control-5/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkonqsidebarplugin4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gd-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-runtime-data-common/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgeronimo-jms-1.1-spec-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster xubuntu-artwork/ia64 Task xubuntu-desktop ibus-pinyin/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-zh/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnautilus-extension1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-lt/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-folderview/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde app-install-data-edubuntu/sparc Task edubuntu-ship-addon libmsn0.1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhal-storage1/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnet-dns-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-style-oxygen/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde eucalyptus-sc/armel Task eucalyptus-simple-cluster gedit-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libept0/i386 Task minimal language-pack-lv-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ts/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-dv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-xh/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-is/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-base/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-as/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live eucalyptus-sc/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-support-writing-gd/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgoffice-0-8-common/sparc Task xubuntu-desktop libxom-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-ms/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ti-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaiksaurus-1.2-data/powerpc Task xubuntu-desktop python-m2crypto/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec language-support-writing-pl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live stardict-plugin/powerpc Task mobile-mid libmono-system2.0-cil/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-telugu-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kvkbd/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-ka/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-common/i386 Task lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend apache2/sparc Task eucalyptus-simple-cluster, lamp-server latex-xft-fonts/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-desktop, mobile-mid, unr-live python-ubuntuone-storageprotocol/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix eucalyptus-nc/powerpc Task eucalyptus-node language-pack-ru/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live g++-4.4/powerpc Build-Essential yes language-pack-kde-ro-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libezmorph-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster xinit/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hdhomerun-config/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libbonoboui2-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnome-window-settings1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix iproute/lpia Task minimal kubuntu-firefox-installer/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hsb/lpia Task kubuntu-dvd-live libffado1/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libffi5/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix klipper/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde thunar/lpia Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend konq-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-wo/powerpc Task kubuntu-dvd-live libstdc++6-4.4-dev/sparc Build-Essential yes plasma-widget-indicatordisplay/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-wadllib/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ibus/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tcpdump/i386 Task standard gconf-editor/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpthread-stubs0-dev/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-af-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libid3tag0/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-sl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xchat/powerpc Task xubuntu-desktop vim-tiny/powerpc Task minimal ncurses-base/amd64 Task minimal myspell-en-za/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, unr-live lvm2/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, virt-host hunspell-gl-es/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hildon-desktop/amd64 Task mobile-mid language-pack-gnome-gl-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apparmor-utils/lpia Task standard python-dbus/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ru-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libpaper-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-tseng/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ubuntu-serverguide/powerpc Task server, uec libpq5/powerpc Task ubuntu-desktop, mail-server, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmono-cairo2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-st-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live net-tools/powerpc Build-Essential yes net-tools/powerpc Task minimal libxcb-render-util0-dev/ia64 Task mobile-mid liblouis0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libgweather-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxcb-render-util0-dev/powerpc Task mobile-mid language-pack-ug/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xubuntu-desktop/i386 Task xubuntu-desktop python-boto/armel Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec language-pack-kde-pt-base/armel Task kubuntu-dvd-live libmatroska0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-zope.interface/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libical0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix console-terminus/i386 Task minimal language-pack-ia-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-nafees/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-opengl/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcairomm-1.0-1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix libespeak1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libavfilter0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ristretto/armel Task xubuntu-desktop libaprutil1-dbd-sqlite3/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-nr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libklibc/armel Task minimal openoffice.org-hyphenation-de/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdrm-radeon1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libdc1394-22/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gstreamer0.10-tools/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libice6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-metacity/sparc Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-gd-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live qt3-doc/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnome-app-install/sparc Task xubuntu-desktop openoffice.org-l10n-sw/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cups/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ne-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live libsqlite3-0/lpia Task minimal libuniconf4.6/amd64 Task mobile-mid cdparanoia/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libhtml-tagset-perl/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxfcegui4-4/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kubuntu-konqueror-shortcuts/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ga/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yo-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libgdata5/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmime-tools-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kde-style-qtcurve/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-shs-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mi-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-wqy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-data-server/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-sw/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpng12-dev/ia64 Task mobile-mid libservlet2.5-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server python-twisted-bin/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix tuxpaint-data/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-nb/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-cs/armel Task edubuntu-dvd-live libffado1/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-openchrome/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-plugins-good/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libnspr4-0d/sparc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtag1-vanilla/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-zh-hant/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-disk-utility/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-cddb/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-uz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vino/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop ubuntu-docs/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix system-config-printer-gnome/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpython2.6/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix netpbm/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde iputils-ping/sparc Task minimal libkleo4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-mai-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ka/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-edu-secondary/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde rhythmbox/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-kn/lpia Task kubuntu-dvd-live libudev0/sparc Task minimal libavahi-core6/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix kreversi/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libaiksaurusgtk-1.2-0c2a/sparc Task xubuntu-desktop samba-common/powerpc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix exiv2/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-bn/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-gnome-cy-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ja/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-template-perl/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ruby/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde dcraw/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix totem-common/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix lsb-release/armel Task minimal dbus/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix acpi-support/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libdv4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix fortunes-min/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkdeedu4/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ta-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-wallpapers/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ss-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtie-ixhash-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgpelaunch0/armel Task mobile-mid language-pack-kde-hy-base/armel Task kubuntu-dvd-live libxfont1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-it-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgoffice-0-8-common/lpia Task xubuntu-desktop ucf/i386 Task minimal evolution-indicator/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sq/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-ca-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tomboy/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mk-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yi/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pyinotify/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ja/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-aa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xinit/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-bg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-icon-theme/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix plasma-widget-googlecalendar/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-hi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live openoffice.org-thesaurus-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim-modules-socket/powerpc Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop groff-base/ia64 Task standard, mobile-mid libcommons-collections3-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libhangul0/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lzma/sparc Task minimal mailx/ia64 Task mail-server libffi5/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnl1/powerpc Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsub-name-perl/ia64 Task minimal bc/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-ta/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cpio/sparc Task minimal language-pack-gnome-wa-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim/sparc Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-pack-gu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live junit/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libmng1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend compiz-plugins/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythbuntu-default-settings/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend devicekit-disks/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-om-base/sparc Task kubuntu-dvd-live genisoimage/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsensors3/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-games-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-8.4/amd64 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon mythtv-database/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libedataserverui1.2-8/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-pap-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aptitude/powerpc Task minimal gstreamer0.10-pulseaudio/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ubuntu-artwork/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xtrans-dev/lpia Task mobile-mid dolphin/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde konqueror/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libglib2.0-0/lpia Task minimal xfce4-cpugraph-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop openoffice.org-help-br/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwavpack1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-sil-doulos/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-ku/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libindicate-gtk1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix killbots/ia64 Task edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sq/sparc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-ro/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ja/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live wogerman/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mi/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-se/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-am/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tg-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-li/sparc Task kubuntu-dvd-live sreadahead/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-tr-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libibus1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgucharmap7/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-sv/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-screensaver/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-session/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix alsa-base/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-bs-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live totem-gstreamer/lpia Task xubuntu-desktop transmission-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-nafees/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ja-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live foomatic-db-engine/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix linux-image-2.6.31-14-virtual/i386 Task uec okular/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libcelt0/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend update-notifier-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde e2fslibs/amd64 Task minimal kate/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ubuntu-netbook-remix/sparc Task ubuntu-netbook-remix xchat-common/lpia Task xubuntu-desktop dates-hildon/lpia Task mobile-mid cups/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-bg/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-arabeyes/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hildon-desktop/lpia Task mobile-mid language-support-tg/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ky/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-hr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pa-base/armel Task kubuntu-dvd-live tomcat6-docs/lpia Task tomcat-server libjson-glib-1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix software-center/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix espeak-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-nso/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dvdauthor/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libemail-address-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libenchant-voikko/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwss4j-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster cdparanoia/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-ta/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gtk2-engines-qtcurve/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde firefox-3.5/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix unzip/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sr-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live install-info/amd64 Task standard ttf-kacst/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-da-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live xtrans-dev/i386 Task mobile-mid gobby/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubiquity-frontend-kde/armel Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live glines/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfce4-screenshooter/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-ca-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hi/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-pt/armel Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-kde-la-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-shs/lpia Task kubuntu-dvd-live tasksel/armel Task minimal language-pack-kde-zh/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xinput/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-keyring/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ks/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pulseaudio-module-gconf/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix nautilus-share/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sl-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdevmapper1.02.1/amd64 Task minimal erlang-ssl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix screen-resolution-extra/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgc1c2/lpia Task standard gconf2-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xmltv/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libbcel-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster myspell-ca/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-nn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsgutils2-2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxslt1.1/lpia Task ubuntu-desktop, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-aa-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libqtscript4-xml/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde totem-plugins/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix mythtv-frontend/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-om/lpia Task kubuntu-dvd-live info/amd64 Task standard libavahi-glib1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix fuse-utils/sparc Task standard, mobile-live, mythbuntu-live language-pack-en-base/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-gnome-mi/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtkhtml-editor-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ko-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstreamanalyzer0/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde x11proto-kb-dev/powerpc Task mobile-mid libosso1/armel Task mobile-mid language-pack-kde-cs-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live default-jre/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libxmlrpc-core-c3/ia64 Task xubuntu-desktop libapparmor-perl/amd64 Task standard python-twisted-web/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-sk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wpolish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-et/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bg/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-fur-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libboost-python1.38.0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libc3p0-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster netbook-launcher/armel Task ubuntu-netbook-remix language-support-translations-br/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmines/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-xh/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libhtml-template-perl/i386 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend frozen-bubble/armel Task mobile-mid language-pack-ar/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-support-writing-uz/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnomeprint/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libfli1/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde link-grammar-dictionaries-en/armel Task xubuntu-desktop language-pack-ca/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkadm5srv6/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpangomm-1.4-1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-ms-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apturl-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix apport-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gigolo/armel Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-is-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live w3m/amd64 Task standard ktuberling/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb-event1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmono-sqlite2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-wo/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjavassist-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-uk-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libexo-0.3-0/lpia Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglitz-glx1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-liberation/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, unr-live mythweb/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend install-info/armel Task standard language-pack-mg-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsasl2-modules/armel Build-Essential yes libsasl2-modules/armel Task minimal language-pack-ks/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdebconfclient0/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live liblist-moreutils-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liboobs-1-4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-fy-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live screen-resolution-extra/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ttf-sil-doulos/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-he/lpia Task kubuntu-dvd-live xfce4-quicklauncher-plugin/lpia Task xubuntu-desktop python-m2crypto/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec language-pack-gnome-pa-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-edu-tertiary/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-hi-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live command-not-found/ia64 Task standard libfaad0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ed/armel Task standard librampart0/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster python-aptdaemon-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-dejavu-extra/i386 Task ubuntu-dvd-live, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gnome-terminal/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libneon27-gnutls/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-vesa/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xmltv/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-pl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live system-tools-backends/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix maximus/i386 Task mobile-live, ubuntu-netbook-remix hunspell-gl-es/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live eucalyptus-cloud/armel Task eucalyptus-simple-cluster screen-resolution-extra/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix base-files/armel Task minimal libgdata-google1.2-1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libio-string-perl/amd64 Task minimal pastebinit/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend linux-image-virtual/i386 Task uec pulseaudio-module-udev/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libservlet2.4-java/amd64 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid openoffice.org-hyphenation-zu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live usb-creator-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-tt-base/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl-base/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pap/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-selector/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix m17n-db/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix liblist-moreutils-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libspectre1/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hplip-data/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ttf-sil-andika/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-nso-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-en/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-wo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libindi0/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-ts-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cpp/armel Build-Essential yes cpp/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend pppconfig/i386 Task standard libsasl2-modules/powerpc Build-Essential yes libsasl2-modules/powerpc Task minimal libgail-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix icedtea6-plugin/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-lazr-restfulclient/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxfont1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-alee/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gd-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libgoogle-collections-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libhyphen0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-codec-install/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libvirt-bin/sparc Task eucalyptus-node, virt-host postgresql-client-common/sparc Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libxpp3-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster evolution-documentation-en/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-bg-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libspeechd2/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-shs/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcln5/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-es/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live libcanberra-pulse/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-is/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-script/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde firefox-3.5-branding/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ga-base/armel Task kubuntu-dvd-live myspell-sk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmix/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ssh-askpass-gnome/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libopenal1/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libexpat1-dev/sparc Task mobile-mid language-pack-gnome-sa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libao2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnome-panel-data/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-ne/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcairo2-dev/i386 Task mobile-mid libdb4.7/ia64 Task minimal language-pack-gnome-kk/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-it-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgc1c2/sparc Task standard libavformat52/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend update-notifier-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hi-base/i386 Task kubuntu-dvd-live totem/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-tn/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-fa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pcmciautils/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ibus-table-wubi/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-phonon/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde liborbit2/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix java-common/lpia Task eucalyptus-simple-cluster, ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libobby-0.4-1/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde myspell-sw/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openprinting-ppds/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-da-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fr/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live liblouis0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-nv/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsdl-perl/armel Task mobile-mid console-setup/ia64 Task minimal libicu40/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix libwvstreams4.6-base/i386 Task mobile-mid language-pack-gnome-bs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythvideo/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-km/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-en/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde obex-data-server/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libavahi-glib1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kamera/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-or/ia64 Task kubuntu-dvd-live libzlui-gtk/ia64 Task mobile-mid ttf-wqy-zenhei/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libarchive-zip-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kbruch/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-fil-base/i386 Task kubuntu-dvd-live kvkbd/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-li-base/lpia Task kubuntu-dvd-live libcompizconfig0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-ber-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tr-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gstreamer0.10-pulseaudio/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix lsb-base/i386 Task minimal libxalan2-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-he/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libc6/powerpc Task minimal libaprutil1-dbd-sqlite3/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqt4-network/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-support-zu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libevdocument1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hy/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-hne-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwavpack1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxpp2-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-mai/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apturl-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gu-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunderbird/ia64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid language-pack-kde-tt-base/i386 Task kubuntu-dvd-live telepathy-idle/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postfix/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster, mail-server language-pack-gnome-dz-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdelibs5-data/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde speech-dispatcher/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix myspell-nr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-doc-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix zip/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libkpathsea4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bind9-host/powerpc Task standard, mobile-mid language-pack-hne-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kamera/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xfce4-mailwatch-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop xscreensaver-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-totem-plparser/i386 Task edubuntu-desktop-gnome mythtv-theme-titivillus-osd/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dmraid/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libqtscript4-sql/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgail-gnome-module/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix python-configglue/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libggzcore9/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-rw/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-sa-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpisock9/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libao2/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde dia-common/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb1/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend software-properties-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmatchbox1/i386 Task mobile-mid xfprint4/lpia Task xubuntu-desktop libksieve4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde librampart0/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster gcompris-sound-pt/lpia Task edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-ns/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ig/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-cs/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-svg/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libstringtemplate-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster policykit-1-gnome/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxfixes-dev/amd64 Task mobile-mid brasero/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-support-da/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zu-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live myspell-lt/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythweather/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-serial/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ar/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cups-client/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-et/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-data/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde linux-headers-2.6.31-208-dove/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix alsa-base/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libjson-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libclutk-0.2-0/armel Task ubuntu-netbook-remix kdegraphics-strigi-plugins/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgupnp-igd-1.0-2/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-eu-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libgdbm3/i386 Build-Essential yes libgdbm3/i386 Task minimal openssh-client/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ss-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apport-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11-common/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend xkb-data/lpia Task minimal language-support-writing-ca/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-m17n/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kdebase-workspace-kgreet-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-ti/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bn/armel Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libxss1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix treb/powerpc Task mobile-mid mythtv-themes/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libhildonhelp0/amd64 Task mobile-mid kdebase-runtime-data/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde hunspell-uz/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-br/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblcms1/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcairo-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-lt/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gawk/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-mr/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhildon-1-0/ia64 Task mobile-mid libpangomm-1.4-1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix libakonadiprivate1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsdl-pango1/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid python-speechd/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-support-ko/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ja/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhyphen0/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-gnome-tg/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live packagekit/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-st/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxpp3-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster mousetweaks/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gsfonts-x11/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libglitz1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-dz-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live oxygen-cursor-theme/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libpolkit-agent-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dhcp3-client/ia64 Task minimal libobby-0.4-1/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde eucalyptus-gl/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster italc-client/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-he/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnujaf-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster edubuntu-desktop/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome language-support-da/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpurple0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix myspell-ga/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-gobject-1-0/sparc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-vi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaccess-bridge-java/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live tuxpaint-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-ia/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ast/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdb/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-si/armel Task kubuntu-dvd-live libcap2/ia64 Task minimal openoffice.org-l10n-ns/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfreezethaw-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-dict/ia64 Task xubuntu-desktop libhtml-tree-perl/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxau-dev/ia64 Task mobile-mid language-support-nn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x11-xkb-utils/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-sl-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live update-manager-core/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-eo-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kerneloops-daemon/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lockfile-progs/i386 Task minimal libpciaccess0/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libexif12/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix linux-image-2.6.31-302-ec2/amd64 Task uec libestools1.2/powerpc Task mobile-mid language-support-fonts-hi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-scriptengine-python/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde debconf-i18n/lpia Task minimal erlang-ssl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix fontconfig/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-hr-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-data/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-aa-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libflac++6/amd64 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde bluez-alsa/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libexporter-lite-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libvorbisenc2/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libterm-readkey-perl/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubuntu-edu-primary/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxml2-dev/powerpc Task mobile-mid libndesk-dbus-glib1.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dates-hildon/sparc Task mobile-mid ubuntu-serverguide/armel Task server, uec apturl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-fa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apache2.2-bin/amd64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libhildonhelp0/sparc Task mobile-mid cups-common/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix python-oauth/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix software-properties-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kn-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xinit/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ijsgutenprint/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libnet-libidn-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-mn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-ezra/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-zu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-wallpapers/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix dictionaries-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix update-notifier/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pwgen/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-ts-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xsane-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libxml2/lpia Task minimal language-pack-kde-km-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live powernowd/amd64 Task mobile-mid libnet-upnp-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-slave openoffice.org-calc/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-panel-data/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ark/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde default-jre-headless/powerpc Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-it-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-netbook-remix/ia64 Task ubuntu-netbook-remix xfce4-mixer/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpst4/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgdome2-0/armel Task xubuntu-desktop gcompris-sound-es/lpia Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live defoma/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix login/i386 Task minimal language-pack-gnome-crh-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ktron/powerpc Task edubuntu-desktop-kde wswiss/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmousetool/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-no/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmjpegtools-1.9/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgimp2.0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-gnome-tg/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live usb-creator-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libossp-uuid-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgssdp-1.0-1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libsilc-1.1-2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-fr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wswedish/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-corlib2.0-cil/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnomeprintui2.2-0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop language-pack-gnome-pap/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-zu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live telepathy-idle/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live iagno/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wvdial/i386 Task mobile-mid libdc1394-22/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgcr0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix console-terminus/powerpc Task minimal libmono-sharpzip2.84-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-kn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbsf-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster libts-0.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythbuntu-common/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-style-oxygen/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-lo/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpulse0/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-xh-base/sparc Task kubuntu-dvd-live libxdamage1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-ti-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsmokekde4-2/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-lazr-restfulclient/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libice6/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvlccore2/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ko-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-de/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live libasound2/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libestools1.2/armel Task mobile-mid liblog-tracemessages-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend empathy/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-tl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ig/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdecoration0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-sc-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythtv-backend/ia64 Task mythbuntu-backend-slave libclass-methodmaker-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsoap-lite-perl/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtkhtml3.14-19/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ml/powerpc Task kubuntu-dvd-live libgtksourceview-common/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome mythweb/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kubuntu-firefox-installer/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libaspell15/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix wmanx/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ar-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live kdeedu-kvtml-data/lpia Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-hr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apache2-mpm-worker/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster obex-data-server/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix k3b/armel Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libkpgp4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kollision/amd64 Task edubuntu-desktop-kde xfwm4-themes/lpia Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-twisted-names/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xserver-xorg-video-sis/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-dz/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-louis/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix libbsf-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster ibus-table-yong/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libv4l-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-unfonts-extra/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-libc-dev/sparc Build-Essential yes linux-libc-dev/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-hyphenation/powerpc Task ubuntu-live, edubuntu-live, unr-live libpolkit-agent-1-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix fortune-mod/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-sax-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdns50/sparc Task standard, mobile-mid language-pack-gnome-nan/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gamin/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix update-notifier/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix erlang-runtime-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-sc/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live samba/amd64 Task samba-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdigest-hmac-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend qt3-doc/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde pulseaudio-module-bluetooth/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-hi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgutenprint2/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-fur-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libcurl3-gnutls/armel Build-Essential yes libcurl3-gnutls/armel Task minimal ttf-sil-padauk/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perl-base/i386 Task minimal language-pack-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x-ttcidfont-conf/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libopenbabel3/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-th-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdevmapper1.02.1/sparc Task minimal kanagram/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-br-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libltdl7/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-is/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmath-round-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend unzip/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ka-base/i386 Task kubuntu-dvd-live gthumb-data/lpia Task mobile-mid libsdl-pango1/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid ibus/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ssl-cert/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, mail-server, postgresql-server, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnomekbd-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix popularity-contest/powerpc Task standard liblouis-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix hplip-data/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ky-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-el/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-no/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lvm2/lpia Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, virt-host finger/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gnomecanvas/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xfonts-base/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-freefont/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mysql-client-5.1/lpia Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ubiquity-casper/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-gnome-an-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxstream-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster gconf-editor/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix postgresql-client-8.4/sparc Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-gnome-zh-hans-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu/sparc Task kubuntu-dvd-live ssh-askpass-gnome/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxfce4menu-0.1-0/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-kw-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-mathml/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live libgsf-1-114/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix adduser/lpia Task minimal libavahi-common3/lpia Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblink-grammar4/amd64 Task xubuntu-desktop libm17n-0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libtalloc1/armel Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-pkg-resources/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix parley/sparc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-be/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-cs/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live g++-4.4/armel Build-Essential yes libwps-0.1-1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-pulseaudio/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix kjumpingcube/ia64 Task edubuntu-desktop-kde language-support-or/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live firefox-3.5-branding/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix tk8.4/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libindicate-qt0/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdjvulibre21/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libfontenc1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hildon-control-panel/amd64 Task mobile-mid gvfs-backends/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcdio-paranoia0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythbuntu-log-grabber/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libitalc/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgdu-gtk0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-vi-base/sparc Task kubuntu-dvd-live python-twisted-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-kw-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live espeak-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix ghostscript-x/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-as/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgssapi-krb5-2/ia64 Build-Essential yes libgssapi-krb5-2/ia64 Task minimal libopenbabel3/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gksu/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaxiom-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-pap/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-dbus2/lpia Task eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libantlr-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster mailx/i386 Task mail-server webfav/powerpc Task ubuntu-netbook-remix myspell-ss/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-oc-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bn-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-uk/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvorbisenc2/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libthai0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sa-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-ml/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ht-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kfourinline/ia64 Task edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ky-base/armel Task kubuntu-dvd-live bluez/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-he/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblwres50/i386 Task standard, mobile-mid xtrans-dev/powerpc Task mobile-mid ttf-dejavu-core/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix pulseaudio/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix wswiss/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-plugin-mathview/i386 Task xubuntu-desktop libavahi-common3/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-uk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xcursor-themes/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gpe-clock/amd64 Task mobile-mid ktorrent-data/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libparams-validate-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend adduser/ia64 Task minimal laptop-detect/powerpc Task minimal xfce4-appfinder/i386 Task xubuntu-desktop ttf-arphic-gbsn00lp/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-en/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live ttf-telugu-fonts/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-uz/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-beanutils-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-ka/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bg/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-crh/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-media0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libtheora0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-it/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live libjdom1-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster libnice0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxres1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libmpfr1ldbl/ia64 Build-Essential yes libmpfr1ldbl/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libbackport-util-concurrent-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libssl0.9.8/lpia Task minimal libsox-fmt-base/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-cli-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-ku/sparc Task kubuntu-dvd-live libdvbpsi5/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libndesk-dbus1.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ne/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fortunes-min/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend policykit-1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dvb-apps/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdelibs5/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-mn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kubuntu-default-settings/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde w3m/sparc Task standard language-pack-gnome-th-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bluez-cups/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ca/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vblade/i386 Task eucalyptus-simple-cluster libpisync1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-hy/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-eo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pidgin-data/amd64 Task xubuntu-desktop, mobile-mid patch/i386 Build-Essential yes patch/i386 Task server, uec language-support-fonts-el/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live binfmt-support/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ja-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live tcpd/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, openssh-server, print-server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix cpp/ia64 Build-Essential yes cpp/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-kde-hne/armel Task kubuntu-dvd-live liblancelot0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde firefox-3.5/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgnomekbdui4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-bs/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-et/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmag/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde software-properties-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix rhino/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid language-pack-sd/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gl/armel Task kubuntu-dvd-live ubuntu-serverguide/amd64 Task server, uec libmailtools-perl/powerpc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-ku/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbusmenu-gtk0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libpostproc51/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcupsmime1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live qcad-doc/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libbcel-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libezmorph-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-cy/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gobject/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libblas3gf/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcrypt-ssleay-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend wogerman/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ssl-cert/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, mail-server, postgresql-server, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-crypto/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-widgets-workspace/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libevview1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix transmission-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-mag/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-se/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live friendly-recovery/i386 Task standard language-support-writing-sl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tasksel/lpia Task minimal libavutil49/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ms/powerpc Task kubuntu-dvd-live libecryptfs0/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live xserver-xorg/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bluez-alsa/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ug/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdiplus/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix thunar-data/lpia Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-it-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live language-pack-kde-bs-base/armel Task kubuntu-dvd-live amarok/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-oc-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libvorbisfile3/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-my/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tcl8.4/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix gstreamer0.10-x/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-translations-bs/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liburi-perl/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-m2crypto/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, uec klines/lpia Task edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-fa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-media/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgpod-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-kk/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-br-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live less/amd64 Task minimal libksane0/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-fy/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live firefox-gnome-support/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix pxljr/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ark/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde qt3-doc/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libnss3-1d/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkleo4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-li-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live popularity-contest/sparc Task standard language-pack-an-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live k3b/i386 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libcommons-discovery-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libmono-cairo2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgraphviz4/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libkdepim4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ss/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-en-us/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-arphic-uming/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-support-te/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vim-gnome/sparc Task edubuntu-ship-addon language-pack-kde-he-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live python-qt4-dbus/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-is/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gvfs-bin/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix xfce4-mailwatch-plugin/armel Task xubuntu-desktop bluez/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ko/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnuinet-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-kde-ha-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live xmltv-gui/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libecryptfs0/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-gnome-om-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wfaroese/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-cairo/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix liblwres50/sparc Task standard, mobile-mid language-pack-gnome-mai-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live diff/ia64 Task minimal libmpfr1ldbl/i386 Build-Essential yes libmpfr1ldbl/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libclutter-gtk-0.10-0/ia64 Task xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix kvm/amd64 Task eucalyptus-node, virt-host exo-utils/armel Task xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-nn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-table-extraphrase/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xorg/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix plasma-widgets-addons/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-nl/ia64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-se/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ta/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-fr/lpia Task xubuntu-live python-packagekit/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde stardict-plugin-spell/ia64 Task mobile-mid language-pack-gnome-pt/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live libdom4j-java/armel Task eucalyptus-simple-cluster language-pack-ga-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liferea-data/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, mobile-mid xfonts-75dpi/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-bo/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live landscape-common/amd64 Task server, uec mythbuntu-lirc-generator/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxine1-bin/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kipi-plugins/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ml-base/sparc Task kubuntu-dvd-live netcat/powerpc Task minimal language-pack-mi-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-pilot-conduits/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix apport-kde/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsoap-lite-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libacl1/powerpc Task minimal libgnomecups1.0-1/armel Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop ubiquity-ubuntu-artwork/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live mythtv-theme-retro-osd/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblocale-gettext-perl/sparc Task minimal language-support-uk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live policykit-1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix hunspell-fr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ss-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libio-stringy-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mesa-common-dev/i386 Task mobile-mid bsdmainutils/armel Task standard, mobile-mid compiz/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sr-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gpe-icons/armel Task mobile-mid liblwres50/powerpc Task standard, mobile-mid kalzium-data/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnome-screensaver/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sv-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjpeg62/armel Task ubuntu-desktop, eucalyptus-simple-cluster, print-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxstream-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster util-linux/i386 Task minimal myspell-he/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hans-base/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fo/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-folderview/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ss-base/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-az/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-virtkey/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgtk-vnc-1.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop unixodbc/lpia Task mobile-mid libblas3gf/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde pciutils/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libevview1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix cups-common/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-mai-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live janino/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster sysv-rc/i386 Task minimal openoffice.org-hyphenation-af/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-xh-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mobile-live language-pack-wo-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ast/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libio-string-perl/lpia Task minimal language-pack-kde-eo/armel Task kubuntu-dvd-live telepathy-haze/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-km/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live java-common/armel Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid libdbus-1-3/lpia Task minimal language-pack-gnome-bn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live man-db/powerpc Task standard, mobile-mid language-pack-gnome-nds/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live ec2-init/i386 Task uec kdeartwork-theme-icon/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libxml-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcompris-sound-ptbr/amd64 Task edubuntu-dvd-live php5-cli/powerpc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libchewing3/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt/lpia Task kubuntu-dvd-live gnome-themes-selected/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-be/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwv-1.2-3/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-lt-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kshisen/amd64 Task edubuntu-desktop-kde rdate/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live libsoup-gnome2.4-1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ms-base/i386 Task kubuntu-dvd-live byobu/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnujaf-java/ia64 Task eucalyptus-simple-cluster python-gtk2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-mr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libempathy30/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix ifupdown/powerpc Build-Essential yes ifupdown/powerpc Task minimal language-pack-kde-lt-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live gdebi-core/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgdome2-0/lpia Task xubuntu-desktop kdepim-runtime-libs4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde fontconfig-config/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libnice0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-input-ja/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgamin0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix policykit-1-gnome/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libclass-methodmaker-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-rdflib/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libmagickcore2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix postgresql-client/i386 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon language-pack-gnome-se-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-lao/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix xsane-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-pack-gnome-mk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-mnc/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-math/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, mobile-mid, unr-live language-pack-gnome-de/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mobile-live python-evolution/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome erlang-syntax-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix cdparanoia/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-yi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxtype/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdebase-workspace-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libmvel-java/lpia Task eucalyptus-simple-cluster libhtml-format-perl/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libusb-0.1-4/sparc Build-Essential yes libusb-0.1-4/sparc Task minimal libbind9-50/i386 Task standard, mobile-mid libmono-addins-gui0.2-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix myspell-nl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live scim/lpia Task kubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop language-pack-gnome-csb-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live groff-base/i386 Task standard, mobile-mid firefox-3.5-gnome-support/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ruby1.8/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-dz-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libftdi1/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdepim-runtime-libs4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gnumeric/armel Task xubuntu-desktop libcolamd2.7.1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-mnc/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsdl-mixer1.2/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid ucf/powerpc Task minimal desktopcouch/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-gtop/armel Task edubuntu-desktop-gnome libdbus-glib-1-2/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgraphviz4/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfprint4/powerpc Task xubuntu-desktop liblink-grammar4/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-hr-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-wqy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbonobo2-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kubrick/sparc Task edubuntu-desktop-kde bsd-mailx/lpia Task mail-server language-support-fonts-ne/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live f-spot/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-tl/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cups-driver-gutenprint/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-tg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsox1a/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-sl/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fil-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libenchant1c2a/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix language-pack-km/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksystemlog/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-bo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfdesktop4-data/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsdl-ttf2.0-0/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mobile-mid language-pack-tl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnupg-agent/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libbrlapi0.5/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix powernap/ia64 Task eucalyptus-node language-support-translations-tg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-he/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libggz2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-twisted-bin/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-dataengines-workspace/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libthai0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libsmokeqt4-2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdebase-workspace-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ht-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live unixodbc/i386 Task mobile-mid language-pack-fi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ssh-askpass-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix mythmovies/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ttf-devanagari-fonts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgupnp-igd-1.0-2/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix gnome-disk-utility/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-fa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-et/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live avahi-utils/i386 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde thunar-thumbnailers/powerpc Task xubuntu-desktop libxine1/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-hyphenation-pl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libflac++6/i386 Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-pl-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-sip4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde acpid/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-gv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-bg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgl1-mesa-dri/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libstreams0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hostname/i386 Task minimal konqueror-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-siliconmotion/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix curl/powerpc Task uec language-pack-gnome-nds-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpangomm-1.4-1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-live, ubuntu-netbook-remix stardict-plugin/armel Task mobile-mid libossp-uuid15/ia64 Task postgresql-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkexiv2-7/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-simplejson/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix devicekit-disks/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libcwidget3/sparc Task minimal libgnome-menu2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ti-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ku-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lvm2/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, virt-host language-pack-kde-ast/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-pt/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-he/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-km/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live comerr-dev/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde unzip/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libwnck22/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix radeontool/powerpc Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libxcb-shm0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-yi/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-support-ii/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ca-certificates-java/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-simple-cluster, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, mobile-mid go-home-applet/lpia Task ubuntu-netbook-remix alsa-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpango-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libpam0g/ia64 Task minimal tango-icon-theme/powerpc Task xubuntu-desktop gnome-applets-data/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-app-install/powerpc Task xubuntu-desktop kubuntu-netbook/amd64 Task kubuntu-netbook language-pack-gnome-fy-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ti/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live keyutils/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live plasma-widgets-workspace/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libapache2-mod-axis2c/powerpc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster language-pack-gnome-ur-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-eu-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-rw/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-yi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-fbdev/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtasn1-3-dev/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde lirc/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend psfontmgr/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-de/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-en/ia64 Task ubuntu-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, unr-live xserver-xorg-video-s3virge/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix mythtv-theme-blueosd/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend at-spi/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook-remix atomix-data/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome gcompris-sound-ptbr/sparc Task edubuntu-dvd-live libgnome2.24-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-el/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libncursesw5/sparc Task minimal dia-libs/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde liblancelot0/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-sw/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjaxen-java/powerpc Task eucalyptus-simple-cluster apache2.2-common/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xserver-xorg-video-i740/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix nano/lpia Task standard ubuntu-xsplash-artwork/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-el/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apport/lpia Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-ur/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live obexd-client/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-support-fonts-th/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-sr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ml/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome-vfs2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix stardict-plugin-espeak/powerpc Task mobile-mid min12xxw/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix plasma-dataengines-workspace/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sv/sparc Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-sd/armel Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-sd-base/lpia Task kubuntu-dvd-live python-gnomeapplet/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgdict-1.0-6/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix parted/amd64 Task standard language-pack-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wget/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtkhtml-editor-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libdecoration0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix pciutils/sparc Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-daemon-java/amd64 Task tomcat-server language-pack-gnome-ko/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mr/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de/powerpc Task kubuntu-dvd-live libqt4-sql/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python2.6-minimal/sparc Task minimal python-crypto/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libldap-2.4-2/powerpc Build-Essential yes libldap-2.4-2/powerpc Task minimal frozen-bubble-data/sparc Task mobile-mid libselinux1/i386 Task minimal libqtgui4/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python-ubuntuone-storageprotocol/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix policykit-gnome/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-shs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hi/i386 Task kubuntu-dvd-live libqtscript4-network/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-tk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-sl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ti-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-terminal/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libempathy-gtk-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix lzma/powerpc Task minimal language-pack-gnome-hi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libindicate3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libxmlrpc-core-c3/lpia Task xubuntu-desktop netcat-traditional/amd64 Task minimal ubiquity-frontend-mythbuntu/powerpc Task mythbuntu-live language-support-sl/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-uz/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-br/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfixes3/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnome-control-center/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-dv-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/lpia Task kubuntu-dvd-live language-pack-nso/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live netpbm/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xubuntu-gdm-theme/lpia Task xubuntu-desktop xterm/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-ha/amd64 Task kubuntu-dvd-live libgnome2-perl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libgoffice-0-8-common/armel Task xubuntu-desktop gcompris-sound-hu/powerpc Task edubuntu-dvd-live libxklavier15/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gnupg/amd64 Build-Essential yes gnupg/amd64 Task minimal libmodplug0c2/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqtcore4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend plasma-netbook/sparc Task kubuntu-netbook gnome-disk-utility/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix parted/lpia Task standard libedataserver1.2-11/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-or-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-zh-hant/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libldap-2.4-2/lpia Build-Essential yes libldap-2.4-2/lpia Task minimal libhtml-tree-perl/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-zh-hans-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpam-smbpass/i386 Task samba-server libgupnp-igd-1.0-2/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix qemu-kvm/amd64 Task eucalyptus-node, virt-host hunspell-uz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ug/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kourou/armel Task mobile-mid language-pack-eu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-en-us/ia64 Task xubuntu-live libgimp2.0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop erlang-xmerl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sv/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hpijs-ppds/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mysql-server-core-5.1/i386 Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-places-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop unixodbc/ia64 Task mobile-mid screen-resolution-extra/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnotski/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libclass-accessor-perl/amd64 Task minimal laptop-detect/amd64 Task minimal libpackagekit-glib11/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-or-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live alacarte/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libisccc50/i386 Task standard, mobile-mid libotf0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gnome-js-common/lpia Task mobile-mid xfce4-mailwatch-plugin/sparc Task xubuntu-desktop libwmf0.2-7/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libtwolame0/lpia Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libossp-uuid15/i386 Task postgresql-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend iputils-tracepath/armel Task standard, mobile-mid language-pack-id-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-cairo/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libseed0/lpia Task mobile-mid libcdio-cdda0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-sc-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-oc-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubiquity/lpia Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live language-pack-shs/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-am/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-li/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-ja-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-kde-rw/amd64 Task kubuntu-dvd-live libgnome2-0/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libntfs10/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mobile-live, mythbuntu-live, unr-live eucalyptus-nc/sparc Task eucalyptus-node libcarp-clan-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend toshset/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libvirt0/ia64 Task eucalyptus-node, virt-host libc6/sparc Task minimal libdrm-radeon1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix app-install-data-partner/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-sl-base/i386 Task kubuntu-dvd-live libcanberra-gtk0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix postgresql-client-common/i386 Task postgresql-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon python-launchpad-integration/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnome2-canvas-perl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix firefox-3.5-gnome-support/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-hi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live python-fstab/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix plasma-widget-facebook/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pyorbit/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix openoffice.org-l10n-rw/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-am/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xorg/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libslp1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix scim-anthy/powerpc Task kubuntu-dvd-live libotf0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgtkspell0/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid libcap2/lpia Task minimal language-pack-fil/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xsltproc/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix apache2-utils/sparc Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome2.24-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libstreamanalyzer0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-he-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ca/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgfortran3/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-ga/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgd2-noxpm/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmsn0.1/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-gujarati-fonts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-el-base/armel Task kubuntu-dvd-live kubrick/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libkdb5-4/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-khmeros/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-sr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsdl-perl/ia64 Task mobile-mid mythbuntu-desktop/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libatk1.0-0/lpia Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libatm1/amd64 Task minimal libiptcdata0/lpia Task mobile-mid nautilus-share/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-yi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-ubuntuone-storageprotocol/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-nan-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-utils/lpia Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libempathy-gtk-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix net-tools/lpia Build-Essential yes net-tools/lpia Task minimal language-pack-kde-zh-hant-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live language-support-ur/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bogofilter-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix python-twisted-bin/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-bo-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ber/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-cs/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvisual-0.4-plugins/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-bg/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live psmisc/armel Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gd/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ht-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkleo4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hunspell-se/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgmime-2.0-2a/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-support-writing-ga/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhtml-tableextract-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpciaccess0/ia64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix kshisen/sparc Task edubuntu-desktop-kde language-support-km/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ksudoku/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ur/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-it/powerpc Task kubuntu-dvd-live language-pack-et-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live transcode-doc/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-tt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-an/sparc Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-ve/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnomecanvas2-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-kde-et/i386 Task kubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ve/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnetty-java/sparc Task eucalyptus-simple-cluster libgirepository1.0-0/armel Task mobile-mid postgresql-doc-8.4/i386 Task postgresql-server apache2.2-bin/ia64 Task eucalyptus-node, eucalyptus-simple-cluster, lamp-server, edubuntu-server, edubuntu-ship-addon, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-tg/i386 Task kubuntu-dvd-live libgwt-user-java/amd64 Task eucalyptus-simple-cluster libdjvulibre-text/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix php5-curl/powerpc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon kmplot/lpia Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-ko/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-xh/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live language-pack-kde-ko/lpia Task kubuntu-dvd-live language-support-yi/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnet-dns-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpam-modules/sparc Task minimal libxcomposite1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libdatetime-timezone-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-et-base/lpia Task kubuntu-dvd-live usbutils/lpia Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-hu-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-smartpm/sparc Task server, uec language-pack-gnome-ga/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gthumb-data/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-az/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-ug-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live killbots/amd64 Task edubuntu-desktop-kde mythbuntu-default-settings/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgirepository1.0-0/sparc Task mobile-mid lsof/i386 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-st/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsigc++-2.0-0c2a/powerpc Task minimal liborbit2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix gdebi-kde/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sk-base/sparc Task kubuntu-dvd-live dictionaries-common/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix language-pack-gnome-mg-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live foo2zjs/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix language-pack-oc/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mn/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-virtual/i386 Task uec language-pack-kde-ur/i386 Task kubuntu-dvd-live libkipi6/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-ubuntuone-client/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libart-2.0-2/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11-common/ia64 Task standard, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend hunspell-fr/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhildon-1-0/amd64 Task mobile-mid aptdaemon/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wirish/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-la/armel Task kubuntu-dvd-live language-support-writing-ca/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live brltty-x11/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libxpm4/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix wbrazilian/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nano/ia64 Task standard language-pack-gnome-te/lpia Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-mr/ia64 Task edubuntu-dvd-live libstartup-notification0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix dolphin/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kblackbox/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-be-base/lpia Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunar-archive-plugin/lpia Task xubuntu-desktop language-pack-oc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/ia64 Task kubuntu-dvd-live language-pack-kde-kn-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live libnova-0.12-2/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-translations-ti/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-gtk-1-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix bluez-gnome/lpia Task mobile-mid libnotify1/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix libindicate-gtk1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, ubuntu-netbook-remix libwebkit-1.0-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-live, ubuntu-netbook-remix at/armel Task standard, mobile-mid libqt4-xml/lpia Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ggzcore-bin/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libcdparanoia0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix python-gnome2-desktop/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome xserver-xorg-video-savage/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xfonts-utils/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix xscreensaver-gl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix ttf-unfonts-extra/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dhcp3-client/sparc Task minimal python-papyon/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gimp/lpia Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop language-support-input-ar/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pt/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-mn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mimetex/sparc Task edubuntu-server, edubuntu-ship-addon libimage-size-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend app-install-data-partner/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix libgnutls-dev/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgeoip1/powerpc Task standard, mobile-mid wnorwegian/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-translations-ka/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-qt4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxcb-event1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix x11-apps/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mobile-mid, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook-remix eog/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook-remix gpe-announce/ia64 Task mobile-mid language-pack-kde-be/armel Task kubuntu-dvd-live wportuguese/lpia Task ubu