abrowser Origin Ubuntu abrowser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug acct Origin Ubuntu acct Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug acl Origin Ubuntu acl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug acpi-support Origin Ubuntu acpi-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug acpid Origin Ubuntu acpid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug adduser Origin Ubuntu adduser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug adium-theme-ubuntu Origin Ubuntu adium-theme-ubuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aide Origin Ubuntu aide Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aide-common Origin Ubuntu aide-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aisleriot Origin Ubuntu aisleriot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug akonadi-dbg Origin Ubuntu akonadi-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug akonadi-server Origin Ubuntu akonadi-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug akregator Origin Ubuntu akregator Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alacarte Origin Ubuntu alacarte Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien Origin Ubuntu alien Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alsa-base Origin Ubuntu alsa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alsa-utils Origin Ubuntu alsa-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amarok Origin Ubuntu amarok Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amarok-common Origin Ubuntu amarok-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amarok-dbg Origin Ubuntu amarok-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amarok-utils Origin Ubuntu amarok-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amavisd-new Origin Ubuntu amavisd-new Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amor Origin Ubuntu amor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug anacron Origin Ubuntu anacron Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant Origin Ubuntu ant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant-doc Origin Ubuntu ant-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant-gcj Origin Ubuntu ant-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant-optional Origin Ubuntu ant-optional Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant-optional-gcj Origin Ubuntu ant-optional-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant1.8 Origin Ubuntu ant1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant1.8-doc Origin Ubuntu ant1.8-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ant1.8-optional Origin Ubuntu ant1.8-optional Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug anthy Origin Ubuntu anthy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug antlr Origin Ubuntu antlr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug antlr-doc Origin Ubuntu antlr-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug antlr3 Origin Ubuntu antlr3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug antlr3-gcj Origin Ubuntu antlr3-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aoetools Origin Ubuntu aoetools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2 Origin Ubuntu apache2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-doc Origin Ubuntu apache2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-mpm-event Origin Ubuntu apache2-mpm-event Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-mpm-prefork Origin Ubuntu apache2-mpm-prefork Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-mpm-worker Origin Ubuntu apache2-mpm-worker Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-prefork-dev Origin Ubuntu apache2-prefork-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-threaded-dev Origin Ubuntu apache2-threaded-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2-utils Origin Ubuntu apache2-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2.2-bin Origin Ubuntu apache2.2-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apache2.2-common Origin Ubuntu apache2.2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apmd Origin Ubuntu apmd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug app-install-data Origin Ubuntu app-install-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug app-install-data-partner Origin Ubuntu app-install-data-partner Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apparmor Origin Ubuntu apparmor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apparmor-docs Origin Ubuntu apparmor-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apparmor-utils Origin Ubuntu apparmor-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apport Origin Ubuntu apport Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apport-gtk Origin Ubuntu apport-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apport-kde Origin Ubuntu apport-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apport-retrace Origin Ubuntu apport-retrace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apport-symptoms Origin Ubuntu apport-symptoms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apt Origin Ubuntu apt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apt-doc Origin Ubuntu apt-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apt-listchanges Origin Ubuntu apt-listchanges Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apt-transport-https Origin Ubuntu apt-transport-https Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apt-utils Origin Ubuntu apt-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apt-xapian-index Origin Ubuntu apt-xapian-index Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aptdaemon Origin Ubuntu aptdaemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aptitude Origin Ubuntu aptitude Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aptitude-dbg Origin Ubuntu aptitude-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aptitude-doc-en Origin Ubuntu aptitude-doc-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apturl Origin Ubuntu apturl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apturl-common Origin Ubuntu apturl-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug apturl-kde Origin Ubuntu apturl-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ark Origin Ubuntu ark Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug arora Origin Ubuntu arora Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug asciidoc Origin Ubuntu asciidoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aspell Origin Ubuntu aspell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aspell-doc Origin Ubuntu aspell-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aspell-en Origin Ubuntu aspell-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug aspell-tl Origin Ubuntu aspell-tl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug at Origin Ubuntu at Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug at-spi Origin Ubuntu at-spi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug at-spi-doc Origin Ubuntu at-spi-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug attr Origin Ubuntu attr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug auctex Origin Ubuntu auctex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug augeas-dbg Origin Ubuntu augeas-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug augeas-lenses Origin Ubuntu augeas-lenses Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug augeas-tools Origin Ubuntu augeas-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug auth-client-config Origin Ubuntu auth-client-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug authbind Origin Ubuntu authbind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autoconf Origin Ubuntu autoconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autoconf-doc Origin Ubuntu autoconf-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autoconf2.13 Origin Ubuntu autoconf2.13 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autoconf2.59 Origin Ubuntu autoconf2.59 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autofs Origin Ubuntu autofs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autofs5 Origin Ubuntu autofs5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autogen Origin Ubuntu autogen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug automake Origin Ubuntu automake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug automake1.10 Origin Ubuntu automake1.10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug automake1.4 Origin Ubuntu automake1.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug automake1.9 Origin Ubuntu automake1.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug automake1.9-doc Origin Ubuntu automake1.9-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug automoc Origin Ubuntu automoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autopkgtest Origin Ubuntu autopkgtest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autotools-dev Origin Ubuntu autotools-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avahi-autoipd Origin Ubuntu avahi-autoipd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avahi-daemon Origin Ubuntu avahi-daemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avahi-dbg Origin Ubuntu avahi-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avahi-utils Origin Ubuntu avahi-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug awstats Origin Ubuntu awstats Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug b43-fwcutter Origin Ubuntu b43-fwcutter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug backuppc Origin Ubuntu backuppc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula Origin Ubuntu bacula Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-client Origin Ubuntu bacula-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-common Origin Ubuntu bacula-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-common-mysql Origin Ubuntu bacula-common-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-common-pgsql Origin Ubuntu bacula-common-pgsql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-common-sqlite3 Origin Ubuntu bacula-common-sqlite3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-console Origin Ubuntu bacula-console Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-director-common Origin Ubuntu bacula-director-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-director-mysql Origin Ubuntu bacula-director-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-director-pgsql Origin Ubuntu bacula-director-pgsql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-director-sqlite3 Origin Ubuntu bacula-director-sqlite3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-fd Origin Ubuntu bacula-fd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-sd Origin Ubuntu bacula-sd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-sd-mysql Origin Ubuntu bacula-sd-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-sd-pgsql Origin Ubuntu bacula-sd-pgsql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-sd-sqlite3 Origin Ubuntu bacula-sd-sqlite3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bacula-server Origin Ubuntu bacula-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug base-files Origin Ubuntu base-files Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug base-passwd Origin Ubuntu base-passwd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bash Origin Ubuntu bash Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bash-completion Origin Ubuntu bash-completion Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bash-doc Origin Ubuntu bash-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bbdb Origin Ubuntu bbdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bc Origin Ubuntu bc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bcc Origin Ubuntu bcc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bcmwl-modaliases Origin Ubuntu bcmwl-modaliases Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bcrelay Origin Ubuntu bcrelay Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bdf2psf Origin Ubuntu bdf2psf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bf-utf-source Origin Ubuntu bf-utf-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bin86 Origin Ubuntu bin86 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bind9 Origin Ubuntu bind9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bind9-doc Origin Ubuntu bind9-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bind9-host Origin Ubuntu bind9-host Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bind9utils Origin Ubuntu bind9utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug binfmt-support Origin Ubuntu binfmt-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug binutils Origin Ubuntu binutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug binutils-dev Origin Ubuntu binutils-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug binutils-doc Origin Ubuntu binutils-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug binutils-spu Origin Ubuntu binutils-spu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bison Origin Ubuntu bison Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bison-doc Origin Ubuntu bison-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bittornado Origin Ubuntu bittornado Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bittorrent Origin Ubuntu bittorrent Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug blogilo Origin Ubuntu blogilo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug blt Origin Ubuntu blt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug blt-dev Origin Ubuntu blt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bluez Origin Ubuntu bluez Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bluez-alsa Origin Ubuntu bluez-alsa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bluez-cups Origin Ubuntu bluez-cups Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bluez-gstreamer Origin Ubuntu bluez-gstreamer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bogl-bterm Origin Ubuntu bogl-bterm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bogofilter Origin Ubuntu bogofilter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bogofilter-bdb Origin Ubuntu bogofilter-bdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bogofilter-common Origin Ubuntu bogofilter-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bomber Origin Ubuntu bomber Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bonnie++ Origin Ubuntu bonnie++ Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bootchart Origin Ubuntu bootchart Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bovo Origin Ubuntu bovo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug branding-ubuntu Origin Ubuntu branding-ubuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brasero Origin Ubuntu brasero Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brasero-common Origin Ubuntu brasero-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bridge-utils Origin Ubuntu bridge-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brltty Origin Ubuntu brltty Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brltty-x11 Origin Ubuntu brltty-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsd-mailx Origin Ubuntu bsd-mailx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsdmainutils Origin Ubuntu bsdmainutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsdutils Origin Ubuntu bsdutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsh Origin Ubuntu bsh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsh-doc Origin Ubuntu bsh-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsh-gcj Origin Ubuntu bsh-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug build-essential Origin Ubuntu build-essential Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug busybox-initramfs Origin Ubuntu busybox-initramfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug busybox-static Origin Ubuntu busybox-static Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug byacc Origin Ubuntu byacc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug byacc-j Origin Ubuntu byacc-j Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug byobu Origin Ubuntu byobu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bzip2 Origin Ubuntu bzip2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bzip2-doc Origin Ubuntu bzip2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bzr Origin Ubuntu bzr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bzr-doc Origin Ubuntu bzr-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bzrtools Origin Ubuntu bzrtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ca-certificates Origin Ubuntu ca-certificates Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ca-certificates-java Origin Ubuntu ca-certificates-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cacao-source Origin Ubuntu cacao-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug camlp4 Origin Ubuntu camlp4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug camlp5 Origin Ubuntu camlp5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cantor Origin Ubuntu cantor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug capplets-data Origin Ubuntu capplets-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug casper Origin Ubuntu casper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ccache Origin Ubuntu ccache Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cdbs Origin Ubuntu cdbs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cdebconf Origin Ubuntu cdebconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cdparanoia Origin Ubuntu cdparanoia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cdparanoia-dbg Origin Ubuntu cdparanoia-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cdrdao Origin Ubuntu cdrdao Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cdrkit-doc Origin Ubuntu cdrkit-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cervisia Origin Ubuntu cervisia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug check Origin Ubuntu check Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug checkbox Origin Ubuntu checkbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug checkbox-cli Origin Ubuntu checkbox-cli Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug checkbox-gtk Origin Ubuntu checkbox-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug checksecurity Origin Ubuntu checksecurity Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cheese Origin Ubuntu cheese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cheese-common Origin Ubuntu cheese-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug chkrootkit Origin Ubuntu chkrootkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug choqok Origin Ubuntu choqok Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug chrpath Origin Ubuntu chrpath Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clamav Origin Ubuntu clamav Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clamav-base Origin Ubuntu clamav-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clamav-daemon Origin Ubuntu clamav-daemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clamav-dbg Origin Ubuntu clamav-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clamav-docs Origin Ubuntu clamav-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clamav-freshclam Origin Ubuntu clamav-freshclam Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cli-common Origin Ubuntu cli-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cli-common-dev Origin Ubuntu cli-common-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cloop-utils Origin Ubuntu cloop-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cloud-init Origin Ubuntu cloud-init Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cloud-utils Origin Ubuntu cloud-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clvm Origin Ubuntu clvm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmake Origin Ubuntu cmake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cmake-data Origin Ubuntu cmake-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cman Origin Ubuntu cman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug comerr-dev Origin Ubuntu comerr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug command-not-found Origin Ubuntu command-not-found Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug command-not-found-data Origin Ubuntu command-not-found-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz Origin Ubuntu compiz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-core Origin Ubuntu compiz-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-dbg Origin Ubuntu compiz-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-dev Origin Ubuntu compiz-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-fusion-bcop Origin Ubuntu compiz-fusion-bcop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-fusion-plugins-main Origin Ubuntu compiz-fusion-plugins-main Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-gnome Origin Ubuntu compiz-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compiz-plugins Origin Ubuntu compiz-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug compizconfig-backend-gconf Origin Ubuntu compizconfig-backend-gconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug computer-janitor Origin Ubuntu computer-janitor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug computer-janitor-gtk Origin Ubuntu computer-janitor-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug console-setup Origin Ubuntu console-setup Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug console-terminus Origin Ubuntu console-terminus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug consolekit Origin Ubuntu consolekit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug coreutils Origin Ubuntu coreutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug corosync Origin Ubuntu corosync Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug corosync-dbg Origin Ubuntu corosync-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug couchdb-bin Origin Ubuntu couchdb-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cpio Origin Ubuntu cpio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cpp Origin Ubuntu cpp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cpp-4.4 Origin Ubuntu cpp-4.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cpp-4.4-doc Origin Ubuntu cpp-4.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cpp-doc Origin Ubuntu cpp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cpu-checker Origin Ubuntu cpu-checker Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cracklib-runtime Origin Ubuntu cracklib-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cramfsprogs Origin Ubuntu cramfsprogs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crash Origin Ubuntu crash Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cron Origin Ubuntu cron Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cryptsetup Origin Ubuntu cryptsetup Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cu Origin Ubuntu cu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug culmus Origin Ubuntu culmus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cup Origin Ubuntu cup Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cups Origin Ubuntu cups Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cups-bsd Origin Ubuntu cups-bsd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cups-client Origin Ubuntu cups-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cups-common Origin Ubuntu cups-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cups-dbg Origin Ubuntu cups-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cups-driver-gutenprint Origin Ubuntu cups-driver-gutenprint Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cupsys-dbg Origin Ubuntu cupsys-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug curl Origin Ubuntu curl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cvs Origin Ubuntu cvs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cvsps Origin Ubuntu cvsps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cvsservice Origin Ubuntu cvsservice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cyrus-sasl2-dbg Origin Ubuntu cyrus-sasl2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cyrus-sasl2-doc Origin Ubuntu cyrus-sasl2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug d-shlibs Origin Ubuntu d-shlibs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dash Origin Ubuntu dash Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug datefudge Origin Ubuntu datefudge Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug db4.7-doc Origin Ubuntu db4.7-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug db4.8-doc Origin Ubuntu db4.8-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug db4.8-util Origin Ubuntu db4.8-util Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dbconfig-common Origin Ubuntu dbconfig-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dblatex Origin Ubuntu dblatex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dbs Origin Ubuntu dbs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dbus Origin Ubuntu dbus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dbus-1-doc Origin Ubuntu dbus-1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dbus-x11 Origin Ubuntu dbus-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dc Origin Ubuntu dc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dcraw Origin Ubuntu dcraw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dctrl-tools Origin Ubuntu dctrl-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debconf Origin Ubuntu debconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debconf-doc Origin Ubuntu debconf-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debconf-english Origin Ubuntu debconf-english Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debconf-i18n Origin Ubuntu debconf-i18n Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debconf-utils Origin Ubuntu debconf-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debhelper Origin Ubuntu debhelper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debian-goodies Origin Ubuntu debian-goodies Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debian-installer Origin Ubuntu debian-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debiandoc-sgml Origin Ubuntu debiandoc-sgml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debianutils Origin Ubuntu debianutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug debootstrap Origin Ubuntu debootstrap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug default-jdk Origin Ubuntu default-jdk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug default-jdk-builddep Origin Ubuntu default-jdk-builddep Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug default-jdk-doc Origin Ubuntu default-jdk-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug default-jre Origin Ubuntu default-jre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug default-jre-headless Origin Ubuntu default-jre-headless Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug defoma Origin Ubuntu defoma Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug defoma-doc Origin Ubuntu defoma-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dejagnu Origin Ubuntu dejagnu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug desktop-file-utils Origin Ubuntu desktop-file-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug desktop-webmail Origin Ubuntu desktop-webmail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug desktopcouch Origin Ubuntu desktopcouch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devhelp Origin Ubuntu devhelp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devhelp-common Origin Ubuntu devhelp-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug device-tree-compiler Origin Ubuntu device-tree-compiler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devicekit-disks-doc Origin Ubuntu devicekit-disks-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devicekit-power-doc Origin Ubuntu devicekit-power-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devio Origin Ubuntu devio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devscripts Origin Ubuntu devscripts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dh-apport Origin Ubuntu dh-apport Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dh-buildinfo Origin Ubuntu dh-buildinfo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dh-di Origin Ubuntu dh-di Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dh-make Origin Ubuntu dh-make Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dh-ocaml Origin Ubuntu dh-ocaml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dhcp3-client Origin Ubuntu dhcp3-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dhcp3-common Origin Ubuntu dhcp3-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dhcp3-dev Origin Ubuntu dhcp3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dhcp3-server Origin Ubuntu dhcp3-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dia-common Origin Ubuntu dia-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dia-gnome Origin Ubuntu dia-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dia-libs Origin Ubuntu dia-libs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dict Origin Ubuntu dict Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dict-foldoc Origin Ubuntu dict-foldoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dict-gcide Origin Ubuntu dict-gcide Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dict-jargon Origin Ubuntu dict-jargon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dict-moby-thesaurus Origin Ubuntu dict-moby-thesaurus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dict-vera Origin Ubuntu dict-vera Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dictd Origin Ubuntu dictd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dictfmt Origin Ubuntu dictfmt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dictionaries-common Origin Ubuntu dictionaries-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dictionaries-common-dev Origin Ubuntu dictionaries-common-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dictzip Origin Ubuntu dictzip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug diff-doc Origin Ubuntu diff-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug diffstat Origin Ubuntu diffstat Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug diffutils Origin Ubuntu diffutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug diffutils-doc Origin Ubuntu diffutils-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug digikam Origin Ubuntu digikam Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug digikam-dbg Origin Ubuntu digikam-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug discover1-data Origin Ubuntu discover1-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug diveintopython Origin Ubuntu diveintopython Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug diveintopython-zh Origin Ubuntu diveintopython-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug djvulibre-dbg Origin Ubuntu djvulibre-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dkms Origin Ubuntu dkms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dmake Origin Ubuntu dmake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dmidecode Origin Ubuntu dmidecode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dmraid Origin Ubuntu dmraid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dmsetup Origin Ubuntu dmsetup Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dmz-cursor-theme Origin Ubuntu dmz-cursor-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dnsmasq-base Origin Ubuntu dnsmasq-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dnstracer Origin Ubuntu dnstracer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dnsutils Origin Ubuntu dnsutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-base Origin Ubuntu doc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-linux-html Origin Ubuntu doc-linux-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-linux-text Origin Ubuntu doc-linux-text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook Origin Ubuntu docbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook-dsssl Origin Ubuntu docbook-dsssl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook-to-man Origin Ubuntu docbook-to-man Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook-utils Origin Ubuntu docbook-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook-xml Origin Ubuntu docbook-xml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook-xsl Origin Ubuntu docbook-xsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook-xsl-doc-html Origin Ubuntu docbook-xsl-doc-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbook2x Origin Ubuntu docbook2x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dolphin Origin Ubuntu dolphin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dosfstools Origin Ubuntu dosfstools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dosfstools-dbg Origin Ubuntu dosfstools-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dovecot-common Origin Ubuntu dovecot-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dovecot-dbg Origin Ubuntu dovecot-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dovecot-dev Origin Ubuntu dovecot-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dovecot-imapd Origin Ubuntu dovecot-imapd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dovecot-pop3d Origin Ubuntu dovecot-pop3d Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dovecot-postfix Origin Ubuntu dovecot-postfix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doxygen Origin Ubuntu doxygen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doxygen-doc Origin Ubuntu doxygen-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dpatch Origin Ubuntu dpatch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dpkg Origin Ubuntu dpkg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dpkg-dev Origin Ubuntu dpkg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dpsyco-devel Origin Ubuntu dpsyco-devel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dpsyco-lib Origin Ubuntu dpsyco-lib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dput Origin Ubuntu dput Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug drac-dev Origin Ubuntu drac-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dragonplayer Origin Ubuntu dragonplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug drbd8-source Origin Ubuntu drbd8-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug drbd8-utils Origin Ubuntu drbd8-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dselect Origin Ubuntu dselect Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dupload Origin Ubuntu dupload Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvd+rw-tools Origin Ubuntu dvd+rw-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvd+rw-tools-dbg Origin Ubuntu dvd+rw-tools-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvipng Origin Ubuntu dvipng Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e2fslibs Origin Ubuntu e2fslibs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e2fslibs-dbg Origin Ubuntu e2fslibs-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e2fslibs-dev Origin Ubuntu e2fslibs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e2fsprogs Origin Ubuntu e2fsprogs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e2fsprogs-dbg Origin Ubuntu e2fsprogs-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ebook-tools-dbg Origin Ubuntu ebook-tools-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ec2-init Origin Ubuntu ec2-init Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ecj Origin Ubuntu ecj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ecj-gcj Origin Ubuntu ecj-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ecj1 Origin Ubuntu ecj1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ecosconfig-imx Origin Ubuntu ecosconfig-imx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ecryptfs-utils Origin Ubuntu ecryptfs-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ed Origin Ubuntu ed Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug efibootmgr Origin Ubuntu efibootmgr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eject Origin Ubuntu eject Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug elfspe2 Origin Ubuntu elfspe2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug elilo Origin Ubuntu elilo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug elks-libc Origin Ubuntu elks-libc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs Origin Ubuntu emacs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs-goodies-el Origin Ubuntu emacs-goodies-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs23 Origin Ubuntu emacs23 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs23-bin-common Origin Ubuntu emacs23-bin-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs23-common Origin Ubuntu emacs23-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs23-el Origin Ubuntu emacs23-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacs23-nox Origin Ubuntu emacs23-nox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug emacsen-common Origin Ubuntu emacsen-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug empathy Origin Ubuntu empathy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug empathy-common Origin Ubuntu empathy-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug empathy-dbg Origin Ubuntu empathy-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug enscript Origin Ubuntu enscript Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eog Origin Ubuntu eog Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eog-dbg Origin Ubuntu eog-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eog-dev Origin Ubuntu eog-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eperl Origin Ubuntu eperl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug epydoc-doc Origin Ubuntu epydoc-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-base Origin Ubuntu erlang-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-crypto Origin Ubuntu erlang-crypto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-dev Origin Ubuntu erlang-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-inets Origin Ubuntu erlang-inets Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-mnesia Origin Ubuntu erlang-mnesia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-os-mon Origin Ubuntu erlang-os-mon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-public-key Origin Ubuntu erlang-public-key Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-runtime-tools Origin Ubuntu erlang-runtime-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-snmp Origin Ubuntu erlang-snmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-ssl Origin Ubuntu erlang-ssl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-syntax-tools Origin Ubuntu erlang-syntax-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug erlang-xmerl Origin Ubuntu erlang-xmerl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug esound-clients Origin Ubuntu esound-clients Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug esound-common Origin Ubuntu esound-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug espeak Origin Ubuntu espeak Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug espeak-data Origin Ubuntu espeak-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug etckeeper Origin Ubuntu etckeeper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ethtool Origin Ubuntu ethtool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug euca2ools Origin Ubuntu euca2ools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-cc Origin Ubuntu eucalyptus-cc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-cloud Origin Ubuntu eucalyptus-cloud Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-common Origin Ubuntu eucalyptus-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-gl Origin Ubuntu eucalyptus-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-java-common Origin Ubuntu eucalyptus-java-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-nc Origin Ubuntu eucalyptus-nc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-sc Origin Ubuntu eucalyptus-sc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eucalyptus-walrus Origin Ubuntu eucalyptus-walrus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evince Origin Ubuntu evince Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evince-dbg Origin Ubuntu evince-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution Origin Ubuntu evolution Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-common Origin Ubuntu evolution-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-couchdb Origin Ubuntu evolution-couchdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-data-server Origin Ubuntu evolution-data-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-data-server-common Origin Ubuntu evolution-data-server-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-data-server-dbg Origin Ubuntu evolution-data-server-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-data-server-dev Origin Ubuntu evolution-data-server-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-dbg Origin Ubuntu evolution-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-dev Origin Ubuntu evolution-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-exchange Origin Ubuntu evolution-exchange Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-exchange-dbg Origin Ubuntu evolution-exchange-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-indicator Origin Ubuntu evolution-indicator Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-plugins Origin Ubuntu evolution-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug evolution-webcal Origin Ubuntu evolution-webcal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug example-content Origin Ubuntu example-content Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug execstack Origin Ubuntu execstack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4 Origin Ubuntu exim4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-base Origin Ubuntu exim4-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-config Origin Ubuntu exim4-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-daemon-heavy Origin Ubuntu exim4-daemon-heavy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-daemon-heavy-dbg Origin Ubuntu exim4-daemon-heavy-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-daemon-light Origin Ubuntu exim4-daemon-light Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-daemon-light-dbg Origin Ubuntu exim4-daemon-light-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-dbg Origin Ubuntu exim4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-dev Origin Ubuntu exim4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exim4-doc-html Origin Ubuntu exim4-doc-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eximon4 Origin Ubuntu eximon4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exiv2 Origin Ubuntu exiv2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug expect Origin Ubuntu expect Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug expect-dev Origin Ubuntu expect-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug expectk Origin Ubuntu expectk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exuberant-ctags Origin Ubuntu exuberant-ctags Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eyed3 Origin Ubuntu eyed3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug f-spot Origin Ubuntu f-spot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug facter Origin Ubuntu facter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fakeroot Origin Ubuntu fakeroot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fancontrol Origin Ubuntu fancontrol Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fastjar Origin Ubuntu fastjar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fbset Origin Ubuntu fbset Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fdupes Origin Ubuntu fdupes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fetchmail Origin Ubuntu fetchmail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ffmpeg Origin Ubuntu ffmpeg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ffmpeg-dbg Origin Ubuntu ffmpeg-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ffmpeg-doc Origin Ubuntu ffmpeg-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fglrx-modaliases Origin Ubuntu fglrx-modaliases Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug file Origin Ubuntu file Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug file-roller Origin Ubuntu file-roller Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug finch Origin Ubuntu finch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug finch-dev Origin Ubuntu finch-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug findutils Origin Ubuntu findutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug finger Origin Ubuntu finger Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox Origin Ubuntu firefox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-2-dbg Origin Ubuntu firefox-2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-2-dev Origin Ubuntu firefox-2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-3.0-dev Origin Ubuntu firefox-3.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-3.5-dbg Origin Ubuntu firefox-3.5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-3.5-dev Origin Ubuntu firefox-3.5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-branding Origin Ubuntu firefox-branding Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-dbg Origin Ubuntu firefox-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-dev Origin Ubuntu firefox-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-gnome-support Origin Ubuntu firefox-gnome-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firefox-gnome-support-dbg Origin Ubuntu firefox-gnome-support-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flac Origin Ubuntu flac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flash-kernel Origin Ubuntu flash-kernel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flex Origin Ubuntu flex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flex-doc Origin Ubuntu flex-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flex-old Origin Ubuntu flex-old Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flex-old-doc Origin Ubuntu flex-old-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flite1-dev Origin Ubuntu flite1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fltk1.1-doc Origin Ubuntu fltk1.1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fontconfig Origin Ubuntu fontconfig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fontconfig-config Origin Ubuntu fontconfig-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fontforge Origin Ubuntu fontforge Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foo2zjs Origin Ubuntu foo2zjs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foomatic-db Origin Ubuntu foomatic-db Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foomatic-db-engine Origin Ubuntu foomatic-db-engine Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foomatic-db-gutenprint Origin Ubuntu foomatic-db-gutenprint Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foomatic-filters Origin Ubuntu foomatic-filters Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fortune-mod Origin Ubuntu fortune-mod Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fortunes-min Origin Ubuntu fortunes-min Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fortunes-ubuntu-server Origin Ubuntu fortunes-ubuntu-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freecdb Origin Ubuntu freecdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeglut3 Origin Ubuntu freeglut3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeglut3-dbg Origin Ubuntu freeglut3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeglut3-dev Origin Ubuntu freeglut3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeradius Origin Ubuntu freeradius Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeradius-common Origin Ubuntu freeradius-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeradius-dbg Origin Ubuntu freeradius-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freeradius-utils Origin Ubuntu freeradius-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freespacenotifier Origin Ubuntu freespacenotifier Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freetds-common Origin Ubuntu freetds-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug freetds-dev Origin Ubuntu freetds-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug friendly-recovery Origin Ubuntu friendly-recovery Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ftp Origin Ubuntu ftp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fuse-utils Origin Ubuntu fuse-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug g++ Origin Ubuntu g++ Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug g++-4.4 Origin Ubuntu g++-4.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug g++-4.4-multilib Origin Ubuntu g++-4.4-multilib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug g++-multilib Origin Ubuntu g++-multilib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gamin Origin Ubuntu gamin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gawk Origin Ubuntu gawk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gawk-doc Origin Ubuntu gawk-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gbrainy Origin Ubuntu gbrainy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcalctool Origin Ubuntu gcalctool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc Origin Ubuntu gcc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4 Origin Ubuntu gcc-4.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4-base Origin Ubuntu gcc-4.4-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4-doc Origin Ubuntu gcc-4.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4-multilib Origin Ubuntu gcc-4.4-multilib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4-plugin-dev Origin Ubuntu gcc-4.4-plugin-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4-source Origin Ubuntu gcc-4.4-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-4.4-spu Origin Ubuntu gcc-4.4-spu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-doc Origin Ubuntu gcc-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-multilib Origin Ubuntu gcc-multilib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcc-spu Origin Ubuntu gcc-spu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gccxml Origin Ubuntu gccxml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj Origin Ubuntu gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-4.4-base Origin Ubuntu gcj-4.4-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-4.4-jdk Origin Ubuntu gcj-4.4-jdk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-4.4-jre Origin Ubuntu gcj-4.4-jre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-4.4-jre-headless Origin Ubuntu gcj-4.4-jre-headless Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-4.4-jre-lib Origin Ubuntu gcj-4.4-jre-lib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-4.4-source Origin Ubuntu gcj-4.4-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-jdk Origin Ubuntu gcj-jdk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-jre Origin Ubuntu gcj-jre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gcj-jre-headless Origin Ubuntu gcj-jre-headless Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gconf-defaults-service Origin Ubuntu gconf-defaults-service Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gconf-editor Origin Ubuntu gconf-editor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gconf2 Origin Ubuntu gconf2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gconf2-common Origin Ubuntu gconf2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdb Origin Ubuntu gdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdb-doc Origin Ubuntu gdb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdebi Origin Ubuntu gdebi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdebi-core Origin Ubuntu gdebi-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdebi-kde Origin Ubuntu gdebi-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdm Origin Ubuntu gdm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gdm-guest-session Origin Ubuntu gdm-guest-session Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gedit Origin Ubuntu gedit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gedit-common Origin Ubuntu gedit-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gedit-dev Origin Ubuntu gedit-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug genext2fs Origin Ubuntu genext2fs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug genisoimage Origin Ubuntu genisoimage Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug genromfs Origin Ubuntu genromfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug geoip-database Origin Ubuntu geoip-database Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug germinate Origin Ubuntu germinate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gettext Origin Ubuntu gettext Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gettext-base Origin Ubuntu gettext-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gettext-doc Origin Ubuntu gettext-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gettext-el Origin Ubuntu gettext-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfortran Origin Ubuntu gfortran Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfortran-4.4 Origin Ubuntu gfortran-4.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfortran-4.4-doc Origin Ubuntu gfortran-4.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfortran-4.4-multilib Origin Ubuntu gfortran-4.4-multilib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfortran-doc Origin Ubuntu gfortran-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfortran-multilib Origin Ubuntu gfortran-multilib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfs-tools Origin Ubuntu gfs-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfs2-tools Origin Ubuntu gfs2-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gftp-common Origin Ubuntu gftp-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gftp-gtk Origin Ubuntu gftp-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfxboot Origin Ubuntu gfxboot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfxboot-theme-ubuntu Origin Ubuntu gfxboot-theme-ubuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ggzcore-bin Origin Ubuntu ggzcore-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ghostscript Origin Ubuntu ghostscript Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ghostscript-cups Origin Ubuntu ghostscript-cups Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ghostscript-doc Origin Ubuntu ghostscript-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ghostscript-x Origin Ubuntu ghostscript-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug giflib-dbg Origin Ubuntu giflib-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug giflib-tools Origin Ubuntu giflib-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gij Origin Ubuntu gij Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp Origin Ubuntu gimp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-data Origin Ubuntu gimp-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-dbg Origin Ubuntu gimp-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-common Origin Ubuntu gimp-help-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-de Origin Ubuntu gimp-help-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-en Origin Ubuntu gimp-help-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-es Origin Ubuntu gimp-help-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-fr Origin Ubuntu gimp-help-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-it Origin Ubuntu gimp-help-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-ko Origin Ubuntu gimp-help-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-nl Origin Ubuntu gimp-help-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-no Origin Ubuntu gimp-help-no Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-pl Origin Ubuntu gimp-help-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-ru Origin Ubuntu gimp-help-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gimp-help-sv Origin Ubuntu gimp-help-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir-repository-dev Origin Ubuntu gir-repository-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-atk-1.0 Origin Ubuntu gir1.0-atk-1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-clutter-1.0 Origin Ubuntu gir1.0-clutter-1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-dbusmenu-glib-0.2 Origin Ubuntu gir1.0-dbusmenu-glib-0.2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-freedesktop Origin Ubuntu gir1.0-freedesktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-glib-2.0 Origin Ubuntu gir1.0-glib-2.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-gstreamer-0.10 Origin Ubuntu gir1.0-gstreamer-0.10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-gtk-2.0 Origin Ubuntu gir1.0-gtk-2.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gir1.0-pango-1.0 Origin Ubuntu gir1.0-pango-1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug git-core Origin Ubuntu git-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug git-doc Origin Ubuntu git-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gitk Origin Ubuntu gitk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gkbd-capplet Origin Ubuntu gkbd-capplet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gksu Origin Ubuntu gksu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gle-doc Origin Ubuntu gle-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug glibc-doc Origin Ubuntu glibc-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-about Origin Ubuntu gnome-about Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-accessibility-themes Origin Ubuntu gnome-accessibility-themes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-accessibility-themes-extras Origin Ubuntu gnome-accessibility-themes-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-applets Origin Ubuntu gnome-applets Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-applets-data Origin Ubuntu gnome-applets-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-applets-dbg Origin Ubuntu gnome-applets-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-bluetooth Origin Ubuntu gnome-bluetooth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-codec-install Origin Ubuntu gnome-codec-install Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-common Origin Ubuntu gnome-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-control-center Origin Ubuntu gnome-control-center Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-control-center-dev Origin Ubuntu gnome-control-center-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-desktop-data Origin Ubuntu gnome-desktop-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-disk-utility Origin Ubuntu gnome-disk-utility Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-doc-utils Origin Ubuntu gnome-doc-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-games-common Origin Ubuntu gnome-games-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-icon-theme Origin Ubuntu gnome-icon-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-keyring Origin Ubuntu gnome-keyring Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-mag Origin Ubuntu gnome-mag Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-mahjongg Origin Ubuntu gnome-mahjongg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-media Origin Ubuntu gnome-media Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-media-common Origin Ubuntu gnome-media-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-menus Origin Ubuntu gnome-menus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-mime-data Origin Ubuntu gnome-mime-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-nettool Origin Ubuntu gnome-nettool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-orca Origin Ubuntu gnome-orca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-panel Origin Ubuntu gnome-panel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-panel-data Origin Ubuntu gnome-panel-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-panel-dbg Origin Ubuntu gnome-panel-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-pkg-tools Origin Ubuntu gnome-pkg-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-power-manager Origin Ubuntu gnome-power-manager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-screensaver Origin Ubuntu gnome-screensaver Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-session Origin Ubuntu gnome-session Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-session-bin Origin Ubuntu gnome-session-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-session-canberra Origin Ubuntu gnome-session-canberra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-settings-daemon Origin Ubuntu gnome-settings-daemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-settings-daemon-dev Origin Ubuntu gnome-settings-daemon-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-sudoku Origin Ubuntu gnome-sudoku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-system-monitor Origin Ubuntu gnome-system-monitor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-system-tools Origin Ubuntu gnome-system-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-terminal Origin Ubuntu gnome-terminal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-terminal-data Origin Ubuntu gnome-terminal-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-themes-selected Origin Ubuntu gnome-themes-selected Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-themes-ubuntu Origin Ubuntu gnome-themes-ubuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide Origin Ubuntu gnome-user-guide Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ar Origin Ubuntu gnome-user-guide-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ast Origin Ubuntu gnome-user-guide-ast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-be Origin Ubuntu gnome-user-guide-be Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-bg Origin Ubuntu gnome-user-guide-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-bn Origin Ubuntu gnome-user-guide-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ca Origin Ubuntu gnome-user-guide-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-cs Origin Ubuntu gnome-user-guide-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-da Origin Ubuntu gnome-user-guide-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-de Origin Ubuntu gnome-user-guide-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-dv Origin Ubuntu gnome-user-guide-dv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-el Origin Ubuntu gnome-user-guide-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-en Origin Ubuntu gnome-user-guide-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-eo Origin Ubuntu gnome-user-guide-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-es Origin Ubuntu gnome-user-guide-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-et Origin Ubuntu gnome-user-guide-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-eu Origin Ubuntu gnome-user-guide-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-fa Origin Ubuntu gnome-user-guide-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-fi Origin Ubuntu gnome-user-guide-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-fr Origin Ubuntu gnome-user-guide-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-gl Origin Ubuntu gnome-user-guide-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-gu Origin Ubuntu gnome-user-guide-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-he Origin Ubuntu gnome-user-guide-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-hu Origin Ubuntu gnome-user-guide-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-id Origin Ubuntu gnome-user-guide-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ig Origin Ubuntu gnome-user-guide-ig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-is Origin Ubuntu gnome-user-guide-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-it Origin Ubuntu gnome-user-guide-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ja Origin Ubuntu gnome-user-guide-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-km Origin Ubuntu gnome-user-guide-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ko Origin Ubuntu gnome-user-guide-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-lv Origin Ubuntu gnome-user-guide-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ml Origin Ubuntu gnome-user-guide-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ms Origin Ubuntu gnome-user-guide-ms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-nb Origin Ubuntu gnome-user-guide-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ne Origin Ubuntu gnome-user-guide-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-nl Origin Ubuntu gnome-user-guide-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-nn Origin Ubuntu gnome-user-guide-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-oc Origin Ubuntu gnome-user-guide-oc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-pa Origin Ubuntu gnome-user-guide-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-pl Origin Ubuntu gnome-user-guide-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-pt Origin Ubuntu gnome-user-guide-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ro Origin Ubuntu gnome-user-guide-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-ru Origin Ubuntu gnome-user-guide-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-sk Origin Ubuntu gnome-user-guide-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-sq Origin Ubuntu gnome-user-guide-sq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-sv Origin Ubuntu gnome-user-guide-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-tet Origin Ubuntu gnome-user-guide-tet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-th Origin Ubuntu gnome-user-guide-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-tr Origin Ubuntu gnome-user-guide-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-uk Origin Ubuntu gnome-user-guide-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-vi Origin Ubuntu gnome-user-guide-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-guide-zh Origin Ubuntu gnome-user-guide-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-user-share Origin Ubuntu gnome-user-share Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-utils Origin Ubuntu gnome-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnomine Origin Ubuntu gnomine Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnu-efi Origin Ubuntu gnu-efi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnu-standards Origin Ubuntu gnu-standards Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnugo Origin Ubuntu gnugo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnupg Origin Ubuntu gnupg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnupg-agent Origin Ubuntu gnupg-agent Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnupg-curl Origin Ubuntu gnupg-curl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnupg-doc Origin Ubuntu gnupg-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnupg2 Origin Ubuntu gnupg2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnutls-doc Origin Ubuntu gnutls-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug go-home-applet Origin Ubuntu go-home-applet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gob2 Origin Ubuntu gob2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gobjc Origin Ubuntu gobjc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gobjc-4.4 Origin Ubuntu gobjc-4.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gobject-introspection Origin Ubuntu gobject-introspection Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gparted Origin Ubuntu gparted Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gperf Origin Ubuntu gperf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gpgv Origin Ubuntu gpgv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gptsync-udeb Origin Ubuntu gptsync-udeb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug granatier Origin Ubuntu granatier Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug graphviz Origin Ubuntu graphviz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug graphviz-dev Origin Ubuntu graphviz-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug graphviz-doc Origin Ubuntu graphviz-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grep Origin Ubuntu grep Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug groff Origin Ubuntu groff Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug groff-base Origin Ubuntu groff-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug groovy Origin Ubuntu groovy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug groovy-doc Origin Ubuntu groovy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grub Origin Ubuntu grub Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grub-common Origin Ubuntu grub-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grub-doc Origin Ubuntu grub-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grub-legacy-doc Origin Ubuntu grub-legacy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grub-pc Origin Ubuntu grub-pc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gs Origin Ubuntu gs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gs-common Origin Ubuntu gs-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsfonts Origin Ubuntu gsfonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsfonts-x11 Origin Ubuntu gsfonts-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer-tools Origin Ubuntu gstreamer-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-alsa Origin Ubuntu gstreamer0.10-alsa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-doc Origin Ubuntu gstreamer0.10-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-esd Origin Ubuntu gstreamer0.10-esd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-gnonlin Origin Ubuntu gstreamer0.10-gnonlin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-gnonlin-dbg Origin Ubuntu gstreamer0.10-gnonlin-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-gnonlin-doc Origin Ubuntu gstreamer0.10-gnonlin-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-nice Origin Ubuntu gstreamer0.10-nice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-base Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-base-apps Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-base-apps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-base-dbg Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-base-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-base-doc Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-base-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-good Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-good Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-good-dbg Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-good-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-good-doc Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-good-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-pulseaudio Origin Ubuntu gstreamer0.10-pulseaudio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-tools Origin Ubuntu gstreamer0.10-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-x Origin Ubuntu gstreamer0.10-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk-doc-tools Origin Ubuntu gtk-doc-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk-im-libthai Origin Ubuntu gtk-im-libthai Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk-sharp2-gapi Origin Ubuntu gtk-sharp2-gapi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk2-engines Origin Ubuntu gtk2-engines Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk2-engines-murrine Origin Ubuntu gtk2-engines-murrine Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk2-engines-pixbuf Origin Ubuntu gtk2-engines-pixbuf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtk2-engines-qtcurve Origin Ubuntu gtk2-engines-qtcurve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtkmm-documentation Origin Ubuntu gtkmm-documentation Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gucharmap Origin Ubuntu gucharmap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug guile-1.8 Origin Ubuntu guile-1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug guile-1.8-dev Origin Ubuntu guile-1.8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug guile-1.8-doc Origin Ubuntu guile-1.8-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug guile-1.8-libs Origin Ubuntu guile-1.8-libs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gutenprint-doc Origin Ubuntu gutenprint-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gutenprint-locales Origin Ubuntu gutenprint-locales Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gvfs Origin Ubuntu gvfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gvfs-backends Origin Ubuntu gvfs-backends Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gvfs-bin Origin Ubuntu gvfs-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gvfs-fuse Origin Ubuntu gvfs-fuse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gwenview Origin Ubuntu gwenview Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gwibber Origin Ubuntu gwibber Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gwibber-service Origin Ubuntu gwibber-service Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gzip Origin Ubuntu gzip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hal Origin Ubuntu hal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hal-doc Origin Ubuntu hal-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hal-info Origin Ubuntu hal-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hardening-includes Origin Ubuntu hardening-includes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hardening-wrapper Origin Ubuntu hardening-wrapper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hdparm Origin Ubuntu hdparm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hdparm-dbg Origin Ubuntu hdparm-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hello Origin Ubuntu hello Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hello-debhelper Origin Ubuntu hello-debhelper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug help2man Origin Ubuntu help2man Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hevea Origin Ubuntu hevea Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hfsplus Origin Ubuntu hfsplus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hfsutils Origin Ubuntu hfsutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hicolor-icon-theme Origin Ubuntu hicolor-icon-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hostname Origin Ubuntu hostname Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hpijs Origin Ubuntu hpijs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hpijs-ppds Origin Ubuntu hpijs-ppds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hplip Origin Ubuntu hplip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hplip-data Origin Ubuntu hplip-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hplip-dbg Origin Ubuntu hplip-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hplip-doc Origin Ubuntu hplip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hspell Origin Ubuntu hspell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug html2text Origin Ubuntu html2text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug htmldoc Origin Ubuntu htmldoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug htmldoc-common Origin Ubuntu htmldoc-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug human-theme Origin Ubuntu human-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug humanity-icon-theme Origin Ubuntu humanity-icon-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell Origin Ubuntu hunspell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-ar Origin Ubuntu hunspell-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-da Origin Ubuntu hunspell-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-de-at Origin Ubuntu hunspell-de-at Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-de-ch Origin Ubuntu hunspell-de-ch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-de-de Origin Ubuntu hunspell-de-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-en-ca Origin Ubuntu hunspell-en-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-en-us Origin Ubuntu hunspell-en-us Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-eu-es Origin Ubuntu hunspell-eu-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-fr Origin Ubuntu hunspell-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-gl-es Origin Ubuntu hunspell-gl-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-hu Origin Ubuntu hunspell-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-ne Origin Ubuntu hunspell-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-ro Origin Ubuntu hunspell-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-se Origin Ubuntu hunspell-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-sr Origin Ubuntu hunspell-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-tools Origin Ubuntu hunspell-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-uz Origin Ubuntu hunspell-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hunspell-vi Origin Ubuntu hunspell-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hwdata Origin Ubuntu hwdata Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iamerican Origin Ubuntu iamerican Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iasl Origin Ubuntu iasl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibmasm-utils Origin Ubuntu ibmasm-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus Origin Ubuntu ibus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-anthy Origin Ubuntu ibus-anthy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-chewing Origin Ubuntu ibus-chewing Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-gtk Origin Ubuntu ibus-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-hangul Origin Ubuntu ibus-hangul Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-m17n Origin Ubuntu ibus-m17n Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-pinyin Origin Ubuntu ibus-pinyin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-pinyin-db-open-phrase Origin Ubuntu ibus-pinyin-db-open-phrase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-qt4 Origin Ubuntu ibus-qt4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-table Origin Ubuntu ibus-table Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-table-cangjie Origin Ubuntu ibus-table-cangjie Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-table-erbi Origin Ubuntu ibus-table-erbi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-table-extraphrase Origin Ubuntu ibus-table-extraphrase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-table-wubi Origin Ubuntu ibus-table-wubi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-table-yong Origin Ubuntu ibus-table-yong Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ibus-unikey Origin Ubuntu ibus-unikey Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icedtea-6-jre-cacao Origin Ubuntu icedtea-6-jre-cacao Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icedtea6-plugin Origin Ubuntu icedtea6-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icon-naming-utils Origin Ubuntu icon-naming-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iconc Origin Ubuntu iconc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icont Origin Ubuntu icont Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iconx Origin Ubuntu iconx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icoutils Origin Ubuntu icoutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icu-doc Origin Ubuntu icu-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug idle Origin Ubuntu idle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug idle-python2.6 Origin Ubuntu idle-python2.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ifenslave-2.6 Origin Ubuntu ifenslave-2.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ifupdown Origin Ubuntu ifupdown Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ijsgutenprint Origin Ubuntu ijsgutenprint Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug im-switch Origin Ubuntu im-switch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug imagemagick Origin Ubuntu imagemagick Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug imagemagick-dbg Origin Ubuntu imagemagick-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug imagemagick-doc Origin Ubuntu imagemagick-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug imhangul Origin Ubuntu imhangul Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indent Origin Ubuntu indent Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indent-doc Origin Ubuntu indent-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-applet Origin Ubuntu indicator-applet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-applet-session Origin Ubuntu indicator-applet-session Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-application Origin Ubuntu indicator-application Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-me Origin Ubuntu indicator-me Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-messages Origin Ubuntu indicator-messages Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-session Origin Ubuntu indicator-session Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug indicator-sound Origin Ubuntu indicator-sound Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug info Origin Ubuntu info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug initramfs-tools Origin Ubuntu initramfs-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug initramfs-tools-bin Origin Ubuntu initramfs-tools-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug initscripts Origin Ubuntu initscripts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug inkscape Origin Ubuntu inkscape Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug inputattach Origin Ubuntu inputattach Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug insserv Origin Ubuntu insserv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug install-info Origin Ubuntu install-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug install-package Origin Ubuntu install-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug installation-guide-amd64 Origin Ubuntu installation-guide-amd64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug installation-guide-i386 Origin Ubuntu installation-guide-i386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug installation-guide-ia64 Origin Ubuntu installation-guide-ia64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug installation-guide-powerpc Origin Ubuntu installation-guide-powerpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug installation-guide-sparc Origin Ubuntu installation-guide-sparc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug installation-report Origin Ubuntu installation-report Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug intel-gpu-tools Origin Ubuntu intel-gpu-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug intltool Origin Ubuntu intltool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug intltool-debian Origin Ubuntu intltool-debian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iproute Origin Ubuntu iproute Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iproute-dev Origin Ubuntu iproute-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iproute-doc Origin Ubuntu iproute-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ipsec-tools Origin Ubuntu ipsec-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iptables Origin Ubuntu iptables Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iptables-dev Origin Ubuntu iptables-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iptraf Origin Ubuntu iptraf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iputils-arping Origin Ubuntu iputils-arping Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iputils-ping Origin Ubuntu iputils-ping Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iputils-tracepath Origin Ubuntu iputils-tracepath Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ipvsadm Origin Ubuntu ipvsadm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irb1.8 Origin Ubuntu irb1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irda-utils Origin Ubuntu irda-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irqbalance Origin Ubuntu irqbalance Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irssi Origin Ubuntu irssi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irssi-dev Origin Ubuntu irssi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iso-codes Origin Ubuntu iso-codes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug isoquery Origin Ubuntu isoquery Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ispell Origin Ubuntu ispell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ivy Origin Ubuntu ivy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ivy-doc Origin Ubuntu ivy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jade Origin Ubuntu jade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jadetex Origin Ubuntu jadetex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug janino Origin Ubuntu janino Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug java-common Origin Ubuntu java-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug javacc Origin Ubuntu javacc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug javahelper Origin Ubuntu javahelper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jflex Origin Ubuntu jflex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jfsutils Origin Ubuntu jfsutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jigit Origin Ubuntu jigit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jlex Origin Ubuntu jlex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jockey-common Origin Ubuntu jockey-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jockey-gtk Origin Ubuntu jockey-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jockey-kde Origin Ubuntu jockey-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug john Origin Ubuntu john Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug john-data Origin Ubuntu john-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jsvc Origin Ubuntu jsvc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug juk Origin Ubuntu juk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug junit Origin Ubuntu junit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug junit-doc Origin Ubuntu junit-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug junit4 Origin Ubuntu junit4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug junit4-doc Origin Ubuntu junit4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jython Origin Ubuntu jython Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jython-doc Origin Ubuntu jython-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jython-gcj Origin Ubuntu jython-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug k3b Origin Ubuntu k3b Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug k3b-data Origin Ubuntu k3b-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug k3b-dbg Origin Ubuntu k3b-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kaddressbook Origin Ubuntu kaddressbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kaffeine Origin Ubuntu kaffeine Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kaffeine-dbg Origin Ubuntu kaffeine-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kalarm Origin Ubuntu kalarm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kalgebra Origin Ubuntu kalgebra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kalzium Origin Ubuntu kalzium Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kalzium-data Origin Ubuntu kalzium-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kamera Origin Ubuntu kamera Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kanagram Origin Ubuntu kanagram Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kapman Origin Ubuntu kapman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kappfinder Origin Ubuntu kappfinder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kapptemplate Origin Ubuntu kapptemplate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kate Origin Ubuntu kate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug katomic Origin Ubuntu katomic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbattleship Origin Ubuntu kbattleship Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbd Origin Ubuntu kbd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kblackbox Origin Ubuntu kblackbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kblocks Origin Ubuntu kblocks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbluetooth Origin Ubuntu kbluetooth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbounce Origin Ubuntu kbounce Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbreakout Origin Ubuntu kbreakout Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbruch Origin Ubuntu kbruch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbugbuster Origin Ubuntu kbugbuster Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcachegrind Origin Ubuntu kcachegrind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcalc Origin Ubuntu kcalc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcharselect Origin Ubuntu kcharselect Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcm-gtk Origin Ubuntu kcm-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcm-touchpad Origin Ubuntu kcm-touchpad Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcolorchooser Origin Ubuntu kcolorchooser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcron Origin Ubuntu kcron Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-icons-mono Origin Ubuntu kde-icons-mono Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ar Origin Ubuntu kde-l10n-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-bg Origin Ubuntu kde-l10n-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ca Origin Ubuntu kde-l10n-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ca-valencia Origin Ubuntu kde-l10n-ca-valencia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-cs Origin Ubuntu kde-l10n-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-csb Origin Ubuntu kde-l10n-csb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-da Origin Ubuntu kde-l10n-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-de Origin Ubuntu kde-l10n-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-el Origin Ubuntu kde-l10n-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-engb Origin Ubuntu kde-l10n-engb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-eo Origin Ubuntu kde-l10n-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-es Origin Ubuntu kde-l10n-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-et Origin Ubuntu kde-l10n-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-eu Origin Ubuntu kde-l10n-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-fi Origin Ubuntu kde-l10n-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-fr Origin Ubuntu kde-l10n-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-fy Origin Ubuntu kde-l10n-fy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ga Origin Ubuntu kde-l10n-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-gl Origin Ubuntu kde-l10n-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-gu Origin Ubuntu kde-l10n-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-he Origin Ubuntu kde-l10n-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-hi Origin Ubuntu kde-l10n-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-hr Origin Ubuntu kde-l10n-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-hu Origin Ubuntu kde-l10n-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-id Origin Ubuntu kde-l10n-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-is Origin Ubuntu kde-l10n-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-it Origin Ubuntu kde-l10n-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ja Origin Ubuntu kde-l10n-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-kk Origin Ubuntu kde-l10n-kk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-km Origin Ubuntu kde-l10n-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-kn Origin Ubuntu kde-l10n-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ko Origin Ubuntu kde-l10n-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-lt Origin Ubuntu kde-l10n-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-lv Origin Ubuntu kde-l10n-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-mai Origin Ubuntu kde-l10n-mai Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-mk Origin Ubuntu kde-l10n-mk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ml Origin Ubuntu kde-l10n-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-nb Origin Ubuntu kde-l10n-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-nds Origin Ubuntu kde-l10n-nds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-nl Origin Ubuntu kde-l10n-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-nn Origin Ubuntu kde-l10n-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-pa Origin Ubuntu kde-l10n-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-pl Origin Ubuntu kde-l10n-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-pt Origin Ubuntu kde-l10n-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ptbr Origin Ubuntu kde-l10n-ptbr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ro Origin Ubuntu kde-l10n-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-ru Origin Ubuntu kde-l10n-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-si Origin Ubuntu kde-l10n-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-sk Origin Ubuntu kde-l10n-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-sl Origin Ubuntu kde-l10n-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-sr Origin Ubuntu kde-l10n-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-sv Origin Ubuntu kde-l10n-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-tg Origin Ubuntu kde-l10n-tg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-tr Origin Ubuntu kde-l10n-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-uk Origin Ubuntu kde-l10n-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-wa Origin Ubuntu kde-l10n-wa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-zhcn Origin Ubuntu kde-l10n-zhcn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-l10n-zhtw Origin Ubuntu kde-l10n-zhtw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-minimal Origin Ubuntu kde-minimal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-style-qtcurve Origin Ubuntu kde-style-qtcurve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-window-manager Origin Ubuntu kde-window-manager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kde-zeroconf Origin Ubuntu kde-zeroconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeaccessibility Origin Ubuntu kdeaccessibility Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeaccessibility-dbg Origin Ubuntu kdeaccessibility-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeadmin Origin Ubuntu kdeadmin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeadmin-dbg Origin Ubuntu kdeadmin-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeartwork-dbg Origin Ubuntu kdeartwork-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase Origin Ubuntu kdebase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-apps Origin Ubuntu kdebase-apps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-bin Origin Ubuntu kdebase-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-data Origin Ubuntu kdebase-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-dbg Origin Ubuntu kdebase-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-plasma Origin Ubuntu kdebase-plasma Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-runtime Origin Ubuntu kdebase-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-runtime-data Origin Ubuntu kdebase-runtime-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-runtime-dbg Origin Ubuntu kdebase-runtime-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace Origin Ubuntu kdebase-workspace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace-bin Origin Ubuntu kdebase-workspace-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace-data Origin Ubuntu kdebase-workspace-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace-dbg Origin Ubuntu kdebase-workspace-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace-dev Origin Ubuntu kdebase-workspace-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace-kgreet-plugins Origin Ubuntu kdebase-workspace-kgreet-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebase-workspace-wallpapers Origin Ubuntu kdebase-workspace-wallpapers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdebindings-dbg Origin Ubuntu kdebindings-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeedu Origin Ubuntu kdeedu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeedu-dbg Origin Ubuntu kdeedu-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeedu-kvtml-data Origin Ubuntu kdeedu-kvtml-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegames Origin Ubuntu kdegames Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegames-card-data Origin Ubuntu kdegames-card-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegames-dbg Origin Ubuntu kdegames-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegames-mahjongg-data Origin Ubuntu kdegames-mahjongg-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegraphics Origin Ubuntu kdegraphics Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegraphics-dbg Origin Ubuntu kdegraphics-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdegraphics-strigi-plugins Origin Ubuntu kdegraphics-strigi-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdelibs-bin Origin Ubuntu kdelibs-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdelibs5 Origin Ubuntu kdelibs5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdelibs5-data Origin Ubuntu kdelibs5-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdelibs5-dbg Origin Ubuntu kdelibs5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdelibs5-dev Origin Ubuntu kdelibs5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdelirc Origin Ubuntu kdelirc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdemultimedia Origin Ubuntu kdemultimedia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdemultimedia-dbg Origin Ubuntu kdemultimedia-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdemultimedia-dev Origin Ubuntu kdemultimedia-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdemultimedia-kio-plugins Origin Ubuntu kdemultimedia-kio-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdenetwork Origin Ubuntu kdenetwork Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdenetwork-dbg Origin Ubuntu kdenetwork-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdenetwork-filesharing Origin Ubuntu kdenetwork-filesharing Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepasswd Origin Ubuntu kdepasswd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim Origin Ubuntu kdepim Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-dbg Origin Ubuntu kdepim-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-dev Origin Ubuntu kdepim-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-doc Origin Ubuntu kdepim-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-groupware Origin Ubuntu kdepim-groupware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-kresources Origin Ubuntu kdepim-kresources Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-runtime Origin Ubuntu kdepim-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-runtime-dbg Origin Ubuntu kdepim-runtime-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-strigi-plugins Origin Ubuntu kdepim-strigi-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepim-wizards Origin Ubuntu kdepim-wizards Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepimlibs-data Origin Ubuntu kdepimlibs-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepimlibs-dbg Origin Ubuntu kdepimlibs-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepimlibs5 Origin Ubuntu kdepimlibs5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdepimlibs5-dev Origin Ubuntu kdepimlibs5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeplasma-addons Origin Ubuntu kdeplasma-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeplasma-addons-dbg Origin Ubuntu kdeplasma-addons-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk Origin Ubuntu kdesdk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk-dbg Origin Ubuntu kdesdk-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk-dev Origin Ubuntu kdesdk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk-kio-plugins Origin Ubuntu kdesdk-kio-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk-misc Origin Ubuntu kdesdk-misc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk-scripts Origin Ubuntu kdesdk-scripts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesdk-strigi-plugins Origin Ubuntu kdesdk-strigi-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesnake Origin Ubuntu kdesnake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdesudo Origin Ubuntu kdesudo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdetoys Origin Ubuntu kdetoys Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdetoys-dbg Origin Ubuntu kdetoys-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeutils Origin Ubuntu kdeutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdeutils-dbg Origin Ubuntu kdeutils-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdewallpapers Origin Ubuntu kdewallpapers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdewebdev Origin Ubuntu kdewebdev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdewebdev-dbg Origin Ubuntu kdewebdev-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdf Origin Ubuntu kdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdiamond Origin Ubuntu kdiamond Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdiamond-kde4 Origin Ubuntu kdiamond-kde4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kdm Origin Ubuntu kdm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug keepalived Origin Ubuntu keepalived Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kernel-wedge Origin Ubuntu kernel-wedge Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kerneloops-daemon Origin Ubuntu kerneloops-daemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kexec-tools Origin Ubuntu kexec-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug keymapper Origin Ubuntu keymapper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug keyutils Origin Ubuntu keyutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug keyutils-dbg Origin Ubuntu keyutils-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kfilereplace Origin Ubuntu kfilereplace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kfind Origin Ubuntu kfind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kfloppy Origin Ubuntu kfloppy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kfourinline Origin Ubuntu kfourinline Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kgamma Origin Ubuntu kgamma Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kgeography Origin Ubuntu kgeography Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kgeography-data Origin Ubuntu kgeography-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kget Origin Ubuntu kget Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kgoldrunner Origin Ubuntu kgoldrunner Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kgpg Origin Ubuntu kgpg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug khangman Origin Ubuntu khangman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug khelpcenter4 Origin Ubuntu khelpcenter4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kig Origin Ubuntu kig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kigo Origin Ubuntu kigo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug killbots Origin Ubuntu killbots Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kimagemapeditor Origin Ubuntu kimagemapeditor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kinfocenter Origin Ubuntu kinfocenter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kipi-plugins Origin Ubuntu kipi-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kipi-plugins-doc Origin Ubuntu kipi-plugins-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kiriki Origin Ubuntu kiriki Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kjots Origin Ubuntu kjots Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kjumpingcube Origin Ubuntu kjumpingcube Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug klettres Origin Ubuntu klettres Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug klettres-data Origin Ubuntu klettres-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug klibc-utils Origin Ubuntu klibc-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug klines Origin Ubuntu klines Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug klinkstatus Origin Ubuntu klinkstatus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug klipper Origin Ubuntu klipper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmag Origin Ubuntu kmag Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmahjongg Origin Ubuntu kmahjongg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmail Origin Ubuntu kmail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmines Origin Ubuntu kmines Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmix Origin Ubuntu kmix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmousetool Origin Ubuntu kmousetool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmouth Origin Ubuntu kmouth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmozillahelper Origin Ubuntu kmozillahelper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmplot Origin Ubuntu kmplot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmtrace Origin Ubuntu kmtrace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug knetwalk Origin Ubuntu knetwalk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug knm-runtime Origin Ubuntu knm-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug knode Origin Ubuntu knode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug knotes Origin Ubuntu knotes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kolf Origin Ubuntu kolf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kollision Origin Ubuntu kollision Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kolourpaint4 Origin Ubuntu kolourpaint4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kommander Origin Ubuntu kommander Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kompare Origin Ubuntu kompare Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konq-plugins Origin Ubuntu konq-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konq-plugins-l10n Origin Ubuntu konq-plugins-l10n Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konqueror Origin Ubuntu konqueror Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konqueror-nsplugins Origin Ubuntu konqueror-nsplugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konqueror-plugin-searchbar Origin Ubuntu konqueror-plugin-searchbar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konquest Origin Ubuntu konquest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konsole Origin Ubuntu konsole Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konsolekalendar Origin Ubuntu konsolekalendar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kontact Origin Ubuntu kontact Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konversation Origin Ubuntu konversation Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konversation-dbg Origin Ubuntu konversation-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konwert Origin Ubuntu konwert Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konwert-dev Origin Ubuntu konwert-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug konwert-filters Origin Ubuntu konwert-filters Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kopete Origin Ubuntu kopete Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kopete-message-indicator Origin Ubuntu kopete-message-indicator Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug korganizer Origin Ubuntu korganizer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kpackagekit Origin Ubuntu kpackagekit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kpartloader Origin Ubuntu kpartloader Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kpartx Origin Ubuntu kpartx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kpat Origin Ubuntu kpat Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kppp Origin Ubuntu kppp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krb5-config Origin Ubuntu krb5-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krb5-doc Origin Ubuntu krb5-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krb5-multidev Origin Ubuntu krb5-multidev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krb5-user Origin Ubuntu krb5-user Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krdc Origin Ubuntu krdc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kreversi Origin Ubuntu kreversi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krfb Origin Ubuntu krfb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug krosspython Origin Ubuntu krosspython Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kruler Origin Ubuntu kruler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksame Origin Ubuntu ksame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kscd Origin Ubuntu kscd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kshisen Origin Ubuntu kshisen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksirk Origin Ubuntu ksirk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksnapshot Origin Ubuntu ksnapshot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kspaceduel Origin Ubuntu kspaceduel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksquares Origin Ubuntu ksquares Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kstars Origin Ubuntu kstars Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kstars-data Origin Ubuntu kstars-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksudoku Origin Ubuntu ksudoku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksysguard Origin Ubuntu ksysguard Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksysguardd Origin Ubuntu ksysguardd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ksystemlog Origin Ubuntu ksystemlog Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kteatime Origin Ubuntu kteatime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktimer Origin Ubuntu ktimer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktimetracker Origin Ubuntu ktimetracker Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktorrent Origin Ubuntu ktorrent Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktorrent-data Origin Ubuntu ktorrent-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktorrent-dbg Origin Ubuntu ktorrent-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktouch Origin Ubuntu ktouch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktron Origin Ubuntu ktron Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktuberling Origin Ubuntu ktuberling Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kturtle Origin Ubuntu kturtle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ktux Origin Ubuntu ktux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubrick Origin Ubuntu kubrick Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-debug-installer Origin Ubuntu kubuntu-debug-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-debug-installer-dbg Origin Ubuntu kubuntu-debug-installer-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-default-settings Origin Ubuntu kubuntu-default-settings Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-desktop Origin Ubuntu kubuntu-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-docs Origin Ubuntu kubuntu-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-firefox-installer Origin Ubuntu kubuntu-firefox-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-konqueror-shortcuts Origin Ubuntu kubuntu-konqueror-shortcuts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-netbook Origin Ubuntu kubuntu-netbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-netbook-default-settings Origin Ubuntu kubuntu-netbook-default-settings Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-notification-helper Origin Ubuntu kubuntu-notification-helper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-notification-helper-dbg Origin Ubuntu kubuntu-notification-helper-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kuiviewer Origin Ubuntu kuiviewer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kuser Origin Ubuntu kuser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kvkbd Origin Ubuntu kvkbd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kvm Origin Ubuntu kvm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kwalletmanager Origin Ubuntu kwalletmanager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kweather Origin Ubuntu kweather Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kwin Origin Ubuntu kwin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kwin-style-qtcurve Origin Ubuntu kwin-style-qtcurve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kwordquiz Origin Ubuntu kwordquiz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kwrite Origin Ubuntu kwrite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lacheck Origin Ubuntu lacheck Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug landscape-client Origin Ubuntu landscape-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug landscape-common Origin Ubuntu landscape-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-aa Origin Ubuntu language-pack-aa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-aa-base Origin Ubuntu language-pack-aa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-af Origin Ubuntu language-pack-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-af-base Origin Ubuntu language-pack-af-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-am Origin Ubuntu language-pack-am Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-am-base Origin Ubuntu language-pack-am-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-an Origin Ubuntu language-pack-an Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-an-base Origin Ubuntu language-pack-an-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ar Origin Ubuntu language-pack-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ar-base Origin Ubuntu language-pack-ar-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-as Origin Ubuntu language-pack-as Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-as-base Origin Ubuntu language-pack-as-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ast Origin Ubuntu language-pack-ast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ast-base Origin Ubuntu language-pack-ast-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-az Origin Ubuntu language-pack-az Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-az-base Origin Ubuntu language-pack-az-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-be Origin Ubuntu language-pack-be Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-be-base Origin Ubuntu language-pack-be-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ber Origin Ubuntu language-pack-ber Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ber-base Origin Ubuntu language-pack-ber-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bg Origin Ubuntu language-pack-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bg-base Origin Ubuntu language-pack-bg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bn Origin Ubuntu language-pack-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bn-base Origin Ubuntu language-pack-bn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bo Origin Ubuntu language-pack-bo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bo-base Origin Ubuntu language-pack-bo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-br Origin Ubuntu language-pack-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-br-base Origin Ubuntu language-pack-br-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bs Origin Ubuntu language-pack-bs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-bs-base Origin Ubuntu language-pack-bs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ca Origin Ubuntu language-pack-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ca-base Origin Ubuntu language-pack-ca-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-crh Origin Ubuntu language-pack-crh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-crh-base Origin Ubuntu language-pack-crh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-cs Origin Ubuntu language-pack-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-cs-base Origin Ubuntu language-pack-cs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-csb Origin Ubuntu language-pack-csb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-csb-base Origin Ubuntu language-pack-csb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-cy Origin Ubuntu language-pack-cy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-cy-base Origin Ubuntu language-pack-cy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-da Origin Ubuntu language-pack-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-da-base Origin Ubuntu language-pack-da-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-de Origin Ubuntu language-pack-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-de-base Origin Ubuntu language-pack-de-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-dv Origin Ubuntu language-pack-dv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-dv-base Origin Ubuntu language-pack-dv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-dz Origin Ubuntu language-pack-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-dz-base Origin Ubuntu language-pack-dz-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-el Origin Ubuntu language-pack-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-el-base Origin Ubuntu language-pack-el-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-en Origin Ubuntu language-pack-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-en-base Origin Ubuntu language-pack-en-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-eo Origin Ubuntu language-pack-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-eo-base Origin Ubuntu language-pack-eo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-es Origin Ubuntu language-pack-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-es-base Origin Ubuntu language-pack-es-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-et Origin Ubuntu language-pack-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-et-base Origin Ubuntu language-pack-et-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-eu Origin Ubuntu language-pack-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-eu-base Origin Ubuntu language-pack-eu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fa Origin Ubuntu language-pack-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fa-base Origin Ubuntu language-pack-fa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fi Origin Ubuntu language-pack-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fi-base Origin Ubuntu language-pack-fi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fil Origin Ubuntu language-pack-fil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fil-base Origin Ubuntu language-pack-fil-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fo Origin Ubuntu language-pack-fo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fo-base Origin Ubuntu language-pack-fo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fr Origin Ubuntu language-pack-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fr-base Origin Ubuntu language-pack-fr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fur Origin Ubuntu language-pack-fur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fur-base Origin Ubuntu language-pack-fur-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fy Origin Ubuntu language-pack-fy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-fy-base Origin Ubuntu language-pack-fy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ga Origin Ubuntu language-pack-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ga-base Origin Ubuntu language-pack-ga-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gd Origin Ubuntu language-pack-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gd-base Origin Ubuntu language-pack-gd-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gl Origin Ubuntu language-pack-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gl-base Origin Ubuntu language-pack-gl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-aa Origin Ubuntu language-pack-gnome-aa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-aa-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-aa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-af Origin Ubuntu language-pack-gnome-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-af-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-af-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-am Origin Ubuntu language-pack-gnome-am Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-am-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-am-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-an Origin Ubuntu language-pack-gnome-an Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-an-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-an-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ar Origin Ubuntu language-pack-gnome-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ar-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ar-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-as Origin Ubuntu language-pack-gnome-as Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-as-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-as-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ast Origin Ubuntu language-pack-gnome-ast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ast-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ast-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-az Origin Ubuntu language-pack-gnome-az Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-az-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-az-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-be Origin Ubuntu language-pack-gnome-be Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-be-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-be-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ber Origin Ubuntu language-pack-gnome-ber Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ber-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ber-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bg Origin Ubuntu language-pack-gnome-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bg-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-bg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bn Origin Ubuntu language-pack-gnome-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bn-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-bn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bo Origin Ubuntu language-pack-gnome-bo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bo-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-bo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-br Origin Ubuntu language-pack-gnome-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-br-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-br-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bs Origin Ubuntu language-pack-gnome-bs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-bs-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-bs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ca Origin Ubuntu language-pack-gnome-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ca-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ca-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-crh Origin Ubuntu language-pack-gnome-crh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-crh-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-crh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-cs Origin Ubuntu language-pack-gnome-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-cs-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-cs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-csb Origin Ubuntu language-pack-gnome-csb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-csb-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-csb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-cy Origin Ubuntu language-pack-gnome-cy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-cy-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-cy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-da Origin Ubuntu language-pack-gnome-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-da-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-da-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-de Origin Ubuntu language-pack-gnome-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-de-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-de-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-dv Origin Ubuntu language-pack-gnome-dv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-dv-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-dv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-dz Origin Ubuntu language-pack-gnome-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-dz-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-dz-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-el Origin Ubuntu language-pack-gnome-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-el-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-el-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-en Origin Ubuntu language-pack-gnome-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-en-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-en-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-eo Origin Ubuntu language-pack-gnome-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-eo-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-eo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-es Origin Ubuntu language-pack-gnome-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-es-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-es-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-et Origin Ubuntu language-pack-gnome-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-et-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-et-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-eu Origin Ubuntu language-pack-gnome-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-eu-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-eu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fa Origin Ubuntu language-pack-gnome-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fa-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fi Origin Ubuntu language-pack-gnome-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fi-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fil Origin Ubuntu language-pack-gnome-fil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fil-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fil-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fo Origin Ubuntu language-pack-gnome-fo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fo-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fr Origin Ubuntu language-pack-gnome-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fr-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fur Origin Ubuntu language-pack-gnome-fur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fur-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fur-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fy Origin Ubuntu language-pack-gnome-fy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-fy-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-fy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ga Origin Ubuntu language-pack-gnome-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ga-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ga-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-gd Origin Ubuntu language-pack-gnome-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-gd-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-gd-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-gl Origin Ubuntu language-pack-gnome-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-gl-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-gl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-gu Origin Ubuntu language-pack-gnome-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-gu-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-gu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ha Origin Ubuntu language-pack-gnome-ha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ha-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ha-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-he Origin Ubuntu language-pack-gnome-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-he-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-he-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hi Origin Ubuntu language-pack-gnome-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hi-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-hi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hr Origin Ubuntu language-pack-gnome-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hr-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-hr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ht Origin Ubuntu language-pack-gnome-ht Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ht-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ht-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hu Origin Ubuntu language-pack-gnome-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hu-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-hu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hy Origin Ubuntu language-pack-gnome-hy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-hy-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-hy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ia Origin Ubuntu language-pack-gnome-ia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ia-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ia-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-id Origin Ubuntu language-pack-gnome-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-id-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-id-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ig Origin Ubuntu language-pack-gnome-ig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ig-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ig-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-is Origin Ubuntu language-pack-gnome-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-is-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-is-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-it Origin Ubuntu language-pack-gnome-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-it-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-it-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-iu Origin Ubuntu language-pack-gnome-iu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-iu-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-iu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ja Origin Ubuntu language-pack-gnome-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ja-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ja-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ka Origin Ubuntu language-pack-gnome-ka Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ka-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ka-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-kk Origin Ubuntu language-pack-gnome-kk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-kk-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-kk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-km Origin Ubuntu language-pack-gnome-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-km-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-km-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-kn Origin Ubuntu language-pack-gnome-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-kn-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-kn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ko Origin Ubuntu language-pack-gnome-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ko-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ko-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ks Origin Ubuntu language-pack-gnome-ks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ks-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ks-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ku Origin Ubuntu language-pack-gnome-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ku-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ku-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-kw Origin Ubuntu language-pack-gnome-kw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-kw-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-kw-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ky Origin Ubuntu language-pack-gnome-ky Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ky-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ky-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-la Origin Ubuntu language-pack-gnome-la Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-la-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-la-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lg Origin Ubuntu language-pack-gnome-lg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lg-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-lg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-li Origin Ubuntu language-pack-gnome-li Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-li-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-li-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lo Origin Ubuntu language-pack-gnome-lo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lo-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-lo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lt Origin Ubuntu language-pack-gnome-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lt-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-lt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lv Origin Ubuntu language-pack-gnome-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-lv-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-lv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mai Origin Ubuntu language-pack-gnome-mai Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mai-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mai-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mg Origin Ubuntu language-pack-gnome-mg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mg-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mi Origin Ubuntu language-pack-gnome-mi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mi-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mk Origin Ubuntu language-pack-gnome-mk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mk-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ml Origin Ubuntu language-pack-gnome-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ml-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ml-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mn Origin Ubuntu language-pack-gnome-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mn-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mr Origin Ubuntu language-pack-gnome-mr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mr-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ms Origin Ubuntu language-pack-gnome-ms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ms-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ms-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mt Origin Ubuntu language-pack-gnome-mt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-mt-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-mt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nan Origin Ubuntu language-pack-gnome-nan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nan-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-nan-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nb Origin Ubuntu language-pack-gnome-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nb-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-nb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nds Origin Ubuntu language-pack-gnome-nds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nds-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-nds-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ne Origin Ubuntu language-pack-gnome-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ne-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ne-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nl Origin Ubuntu language-pack-gnome-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nl-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-nl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nn Origin Ubuntu language-pack-gnome-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nn-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-nn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nso Origin Ubuntu language-pack-gnome-nso Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-nso-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-nso-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-oc Origin Ubuntu language-pack-gnome-oc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-oc-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-oc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-om Origin Ubuntu language-pack-gnome-om Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-om-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-om-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-or Origin Ubuntu language-pack-gnome-or Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-or-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-or-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pa Origin Ubuntu language-pack-gnome-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pa-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-pa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pap Origin Ubuntu language-pack-gnome-pap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pap-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-pap-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pl Origin Ubuntu language-pack-gnome-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pl-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-pl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pt Origin Ubuntu language-pack-gnome-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-pt-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-pt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ro Origin Ubuntu language-pack-gnome-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ro-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ro-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ru Origin Ubuntu language-pack-gnome-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ru-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ru-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-rw Origin Ubuntu language-pack-gnome-rw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-rw-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-rw-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sa Origin Ubuntu language-pack-gnome-sa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sa-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sc Origin Ubuntu language-pack-gnome-sc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sc-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sd Origin Ubuntu language-pack-gnome-sd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sd-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sd-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-se Origin Ubuntu language-pack-gnome-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-se-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-se-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-shs Origin Ubuntu language-pack-gnome-shs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-shs-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-shs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-si Origin Ubuntu language-pack-gnome-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-si-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-si-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sk Origin Ubuntu language-pack-gnome-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sk-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sl Origin Ubuntu language-pack-gnome-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sl-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-so Origin Ubuntu language-pack-gnome-so Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-so-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-so-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sq Origin Ubuntu language-pack-gnome-sq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sq-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sq-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sr Origin Ubuntu language-pack-gnome-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sr-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-st Origin Ubuntu language-pack-gnome-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-st-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-st-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sv Origin Ubuntu language-pack-gnome-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-sv-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-sv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ta Origin Ubuntu language-pack-gnome-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ta-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ta-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-te Origin Ubuntu language-pack-gnome-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-te-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-te-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tg Origin Ubuntu language-pack-gnome-tg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tg-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-tg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-th Origin Ubuntu language-pack-gnome-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-th-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-th-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ti Origin Ubuntu language-pack-gnome-ti Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ti-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ti-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tk Origin Ubuntu language-pack-gnome-tk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tk-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-tk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tl Origin Ubuntu language-pack-gnome-tl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tl-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-tl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tlh Origin Ubuntu language-pack-gnome-tlh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tlh-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-tlh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tr Origin Ubuntu language-pack-gnome-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tr-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-tr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ts Origin Ubuntu language-pack-gnome-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ts-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ts-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tt Origin Ubuntu language-pack-gnome-tt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-tt-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-tt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ug Origin Ubuntu language-pack-gnome-ug Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ug-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ug-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-uk Origin Ubuntu language-pack-gnome-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-uk-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-uk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ur Origin Ubuntu language-pack-gnome-ur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ur-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ur-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-uz Origin Ubuntu language-pack-gnome-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-uz-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-uz-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ve Origin Ubuntu language-pack-gnome-ve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-ve-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-ve-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-vi Origin Ubuntu language-pack-gnome-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-vi-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-vi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-wa Origin Ubuntu language-pack-gnome-wa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-wa-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-wa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-wo Origin Ubuntu language-pack-gnome-wo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-wo-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-wo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-xh Origin Ubuntu language-pack-gnome-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-xh-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-xh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-yi Origin Ubuntu language-pack-gnome-yi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-yi-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-yi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-yo Origin Ubuntu language-pack-gnome-yo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-yo-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-yo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zh Origin Ubuntu language-pack-gnome-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zh-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-zh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zh-hans Origin Ubuntu language-pack-gnome-zh-hans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zh-hans-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-zh-hans-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zh-hant Origin Ubuntu language-pack-gnome-zh-hant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zh-hant-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-zh-hant-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zu Origin Ubuntu language-pack-gnome-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gnome-zu-base Origin Ubuntu language-pack-gnome-zu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gu Origin Ubuntu language-pack-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-gu-base Origin Ubuntu language-pack-gu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ha Origin Ubuntu language-pack-ha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ha-base Origin Ubuntu language-pack-ha-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-he Origin Ubuntu language-pack-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-he-base Origin Ubuntu language-pack-he-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hi Origin Ubuntu language-pack-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hi-base Origin Ubuntu language-pack-hi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hne Origin Ubuntu language-pack-hne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hne-base Origin Ubuntu language-pack-hne-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hr Origin Ubuntu language-pack-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hr-base Origin Ubuntu language-pack-hr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hsb Origin Ubuntu language-pack-hsb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hsb-base Origin Ubuntu language-pack-hsb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ht Origin Ubuntu language-pack-ht Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ht-base Origin Ubuntu language-pack-ht-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hu Origin Ubuntu language-pack-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hu-base Origin Ubuntu language-pack-hu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hy Origin Ubuntu language-pack-hy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-hy-base Origin Ubuntu language-pack-hy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ia Origin Ubuntu language-pack-ia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ia-base Origin Ubuntu language-pack-ia-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-id Origin Ubuntu language-pack-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-id-base Origin Ubuntu language-pack-id-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ig Origin Ubuntu language-pack-ig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ig-base Origin Ubuntu language-pack-ig-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-is Origin Ubuntu language-pack-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-is-base Origin Ubuntu language-pack-is-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-it Origin Ubuntu language-pack-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-it-base Origin Ubuntu language-pack-it-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-iu Origin Ubuntu language-pack-iu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-iu-base Origin Ubuntu language-pack-iu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ja Origin Ubuntu language-pack-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ja-base Origin Ubuntu language-pack-ja-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ka Origin Ubuntu language-pack-ka Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ka-base Origin Ubuntu language-pack-ka-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-aa Origin Ubuntu language-pack-kde-aa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-aa-base Origin Ubuntu language-pack-kde-aa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-af Origin Ubuntu language-pack-kde-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-af-base Origin Ubuntu language-pack-kde-af-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-am Origin Ubuntu language-pack-kde-am Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-am-base Origin Ubuntu language-pack-kde-am-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-an Origin Ubuntu language-pack-kde-an Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-an-base Origin Ubuntu language-pack-kde-an-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ar Origin Ubuntu language-pack-kde-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ar-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ar-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-as Origin Ubuntu language-pack-kde-as Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-as-base Origin Ubuntu language-pack-kde-as-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ast Origin Ubuntu language-pack-kde-ast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ast-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ast-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-az Origin Ubuntu language-pack-kde-az Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-az-base Origin Ubuntu language-pack-kde-az-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-be Origin Ubuntu language-pack-kde-be Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-be-base Origin Ubuntu language-pack-kde-be-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-bg Origin Ubuntu language-pack-kde-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-bg-base Origin Ubuntu language-pack-kde-bg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-bn Origin Ubuntu language-pack-kde-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-bn-base Origin Ubuntu language-pack-kde-bn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-br Origin Ubuntu language-pack-kde-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-br-base Origin Ubuntu language-pack-kde-br-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-bs Origin Ubuntu language-pack-kde-bs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-bs-base Origin Ubuntu language-pack-kde-bs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ca Origin Ubuntu language-pack-kde-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ca-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ca-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-crh Origin Ubuntu language-pack-kde-crh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-crh-base Origin Ubuntu language-pack-kde-crh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-cs Origin Ubuntu language-pack-kde-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-cs-base Origin Ubuntu language-pack-kde-cs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-csb Origin Ubuntu language-pack-kde-csb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-csb-base Origin Ubuntu language-pack-kde-csb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-cy Origin Ubuntu language-pack-kde-cy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-cy-base Origin Ubuntu language-pack-kde-cy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-da Origin Ubuntu language-pack-kde-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-da-base Origin Ubuntu language-pack-kde-da-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-de Origin Ubuntu language-pack-kde-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-de-base Origin Ubuntu language-pack-kde-de-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-dv Origin Ubuntu language-pack-kde-dv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-dv-base Origin Ubuntu language-pack-kde-dv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-dz Origin Ubuntu language-pack-kde-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-dz-base Origin Ubuntu language-pack-kde-dz-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-el Origin Ubuntu language-pack-kde-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-el-base Origin Ubuntu language-pack-kde-el-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-en Origin Ubuntu language-pack-kde-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-en-base Origin Ubuntu language-pack-kde-en-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-eo Origin Ubuntu language-pack-kde-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-eo-base Origin Ubuntu language-pack-kde-eo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-es Origin Ubuntu language-pack-kde-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-es-base Origin Ubuntu language-pack-kde-es-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-et Origin Ubuntu language-pack-kde-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-et-base Origin Ubuntu language-pack-kde-et-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-eu Origin Ubuntu language-pack-kde-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-eu-base Origin Ubuntu language-pack-kde-eu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fa Origin Ubuntu language-pack-kde-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fa-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fi Origin Ubuntu language-pack-kde-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fi-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fil Origin Ubuntu language-pack-kde-fil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fil-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fil-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fo Origin Ubuntu language-pack-kde-fo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fo-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fr Origin Ubuntu language-pack-kde-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fr-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fur Origin Ubuntu language-pack-kde-fur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fur-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fur-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fy Origin Ubuntu language-pack-kde-fy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-fy-base Origin Ubuntu language-pack-kde-fy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ga Origin Ubuntu language-pack-kde-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ga-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ga-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-gd Origin Ubuntu language-pack-kde-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-gd-base Origin Ubuntu language-pack-kde-gd-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-gl Origin Ubuntu language-pack-kde-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-gl-base Origin Ubuntu language-pack-kde-gl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-gu Origin Ubuntu language-pack-kde-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-gu-base Origin Ubuntu language-pack-kde-gu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ha Origin Ubuntu language-pack-kde-ha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ha-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ha-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-he Origin Ubuntu language-pack-kde-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-he-base Origin Ubuntu language-pack-kde-he-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hi Origin Ubuntu language-pack-kde-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hi-base Origin Ubuntu language-pack-kde-hi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hne Origin Ubuntu language-pack-kde-hne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hne-base Origin Ubuntu language-pack-kde-hne-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hr Origin Ubuntu language-pack-kde-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hr-base Origin Ubuntu language-pack-kde-hr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hsb Origin Ubuntu language-pack-kde-hsb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hsb-base Origin Ubuntu language-pack-kde-hsb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ht Origin Ubuntu language-pack-kde-ht Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ht-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ht-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hu Origin Ubuntu language-pack-kde-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hu-base Origin Ubuntu language-pack-kde-hu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hy Origin Ubuntu language-pack-kde-hy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hy-base Origin Ubuntu language-pack-kde-hy-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ia Origin Ubuntu language-pack-kde-ia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ia-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ia-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-id Origin Ubuntu language-pack-kde-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-id-base Origin Ubuntu language-pack-kde-id-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-is Origin Ubuntu language-pack-kde-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-is-base Origin Ubuntu language-pack-kde-is-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-it Origin Ubuntu language-pack-kde-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-it-base Origin Ubuntu language-pack-kde-it-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ja Origin Ubuntu language-pack-kde-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ja-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ja-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ka Origin Ubuntu language-pack-kde-ka Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ka-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ka-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kk Origin Ubuntu language-pack-kde-kk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kk-base Origin Ubuntu language-pack-kde-kk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kl Origin Ubuntu language-pack-kde-kl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kl-base Origin Ubuntu language-pack-kde-kl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-km Origin Ubuntu language-pack-kde-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-km-base Origin Ubuntu language-pack-kde-km-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kn Origin Ubuntu language-pack-kde-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kn-base Origin Ubuntu language-pack-kde-kn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ko Origin Ubuntu language-pack-kde-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ko-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ko-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ku Origin Ubuntu language-pack-kde-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ku-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ku-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kw Origin Ubuntu language-pack-kde-kw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-kw-base Origin Ubuntu language-pack-kde-kw-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ky Origin Ubuntu language-pack-kde-ky Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ky-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ky-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-la Origin Ubuntu language-pack-kde-la Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-la-base Origin Ubuntu language-pack-kde-la-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-li Origin Ubuntu language-pack-kde-li Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-li-base Origin Ubuntu language-pack-kde-li-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-lo Origin Ubuntu language-pack-kde-lo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-lo-base Origin Ubuntu language-pack-kde-lo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-lt Origin Ubuntu language-pack-kde-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-lt-base Origin Ubuntu language-pack-kde-lt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-lv Origin Ubuntu language-pack-kde-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-lv-base Origin Ubuntu language-pack-kde-lv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mai Origin Ubuntu language-pack-kde-mai Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mai-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mai-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mg Origin Ubuntu language-pack-kde-mg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mg-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mi Origin Ubuntu language-pack-kde-mi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mi-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mk Origin Ubuntu language-pack-kde-mk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mk-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ml Origin Ubuntu language-pack-kde-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ml-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ml-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mn Origin Ubuntu language-pack-kde-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mn-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mr Origin Ubuntu language-pack-kde-mr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mr-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ms Origin Ubuntu language-pack-kde-ms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ms-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ms-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mt Origin Ubuntu language-pack-kde-mt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-mt-base Origin Ubuntu language-pack-kde-mt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nb Origin Ubuntu language-pack-kde-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nb-base Origin Ubuntu language-pack-kde-nb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nds Origin Ubuntu language-pack-kde-nds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nds-base Origin Ubuntu language-pack-kde-nds-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ne Origin Ubuntu language-pack-kde-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ne-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ne-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nl Origin Ubuntu language-pack-kde-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nl-base Origin Ubuntu language-pack-kde-nl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nn Origin Ubuntu language-pack-kde-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-nn-base Origin Ubuntu language-pack-kde-nn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-oc Origin Ubuntu language-pack-kde-oc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-oc-base Origin Ubuntu language-pack-kde-oc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-om Origin Ubuntu language-pack-kde-om Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-om-base Origin Ubuntu language-pack-kde-om-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-or Origin Ubuntu language-pack-kde-or Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-or-base Origin Ubuntu language-pack-kde-or-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-pa Origin Ubuntu language-pack-kde-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-pa-base Origin Ubuntu language-pack-kde-pa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-pl Origin Ubuntu language-pack-kde-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-pl-base Origin Ubuntu language-pack-kde-pl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-pt Origin Ubuntu language-pack-kde-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-pt-base Origin Ubuntu language-pack-kde-pt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ro Origin Ubuntu language-pack-kde-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ro-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ro-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ru Origin Ubuntu language-pack-kde-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ru-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ru-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-rw Origin Ubuntu language-pack-kde-rw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-rw-base Origin Ubuntu language-pack-kde-rw-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sc Origin Ubuntu language-pack-kde-sc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sc-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sd Origin Ubuntu language-pack-kde-sd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sd-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sd-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-se Origin Ubuntu language-pack-kde-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-se-base Origin Ubuntu language-pack-kde-se-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-shs Origin Ubuntu language-pack-kde-shs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-shs-base Origin Ubuntu language-pack-kde-shs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-si Origin Ubuntu language-pack-kde-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-si-base Origin Ubuntu language-pack-kde-si-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sk Origin Ubuntu language-pack-kde-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sk-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sl Origin Ubuntu language-pack-kde-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sl-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-so Origin Ubuntu language-pack-kde-so Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-so-base Origin Ubuntu language-pack-kde-so-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sq Origin Ubuntu language-pack-kde-sq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sq-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sq-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sr Origin Ubuntu language-pack-kde-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sr-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ss Origin Ubuntu language-pack-kde-ss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ss-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ss-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-st Origin Ubuntu language-pack-kde-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-st-base Origin Ubuntu language-pack-kde-st-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sv Origin Ubuntu language-pack-kde-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-sv-base Origin Ubuntu language-pack-kde-sv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ta Origin Ubuntu language-pack-kde-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ta-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ta-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-te Origin Ubuntu language-pack-kde-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-te-base Origin Ubuntu language-pack-kde-te-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tg Origin Ubuntu language-pack-kde-tg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tg-base Origin Ubuntu language-pack-kde-tg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-th Origin Ubuntu language-pack-kde-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-th-base Origin Ubuntu language-pack-kde-th-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ti Origin Ubuntu language-pack-kde-ti Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ti-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ti-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tl Origin Ubuntu language-pack-kde-tl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tl-base Origin Ubuntu language-pack-kde-tl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tlh Origin Ubuntu language-pack-kde-tlh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tlh-base Origin Ubuntu language-pack-kde-tlh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tr Origin Ubuntu language-pack-kde-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tr-base Origin Ubuntu language-pack-kde-tr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ts Origin Ubuntu language-pack-kde-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ts-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ts-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tt Origin Ubuntu language-pack-kde-tt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-tt-base Origin Ubuntu language-pack-kde-tt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ug Origin Ubuntu language-pack-kde-ug Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ug-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ug-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-uk Origin Ubuntu language-pack-kde-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-uk-base Origin Ubuntu language-pack-kde-uk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ur Origin Ubuntu language-pack-kde-ur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-ur-base Origin Ubuntu language-pack-kde-ur-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-uz Origin Ubuntu language-pack-kde-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-uz-base Origin Ubuntu language-pack-kde-uz-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-vi Origin Ubuntu language-pack-kde-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-vi-base Origin Ubuntu language-pack-kde-vi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-wa Origin Ubuntu language-pack-kde-wa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-wa-base Origin Ubuntu language-pack-kde-wa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-wo Origin Ubuntu language-pack-kde-wo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-wo-base Origin Ubuntu language-pack-kde-wo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-xh Origin Ubuntu language-pack-kde-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-xh-base Origin Ubuntu language-pack-kde-xh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-yi Origin Ubuntu language-pack-kde-yi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-yi-base Origin Ubuntu language-pack-kde-yi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-yo Origin Ubuntu language-pack-kde-yo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-yo-base Origin Ubuntu language-pack-kde-yo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zh Origin Ubuntu language-pack-kde-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zh-base Origin Ubuntu language-pack-kde-zh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zh-hans Origin Ubuntu language-pack-kde-zh-hans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zh-hans-base Origin Ubuntu language-pack-kde-zh-hans-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zh-hant Origin Ubuntu language-pack-kde-zh-hant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zh-hant-base Origin Ubuntu language-pack-kde-zh-hant-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zu Origin Ubuntu language-pack-kde-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-zu-base Origin Ubuntu language-pack-kde-zu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kk Origin Ubuntu language-pack-kk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kk-base Origin Ubuntu language-pack-kk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-km Origin Ubuntu language-pack-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-km-base Origin Ubuntu language-pack-km-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kn Origin Ubuntu language-pack-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kn-base Origin Ubuntu language-pack-kn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ko Origin Ubuntu language-pack-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ko-base Origin Ubuntu language-pack-ko-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ks Origin Ubuntu language-pack-ks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ks-base Origin Ubuntu language-pack-ks-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ku Origin Ubuntu language-pack-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ku-base Origin Ubuntu language-pack-ku-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kw Origin Ubuntu language-pack-kw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kw-base Origin Ubuntu language-pack-kw-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ky Origin Ubuntu language-pack-ky Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ky-base Origin Ubuntu language-pack-ky-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-la Origin Ubuntu language-pack-la Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-la-base Origin Ubuntu language-pack-la-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lg Origin Ubuntu language-pack-lg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lg-base Origin Ubuntu language-pack-lg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-li Origin Ubuntu language-pack-li Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-li-base Origin Ubuntu language-pack-li-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lo Origin Ubuntu language-pack-lo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lo-base Origin Ubuntu language-pack-lo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lt Origin Ubuntu language-pack-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lt-base Origin Ubuntu language-pack-lt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lv Origin Ubuntu language-pack-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-lv-base Origin Ubuntu language-pack-lv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mai Origin Ubuntu language-pack-mai Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mai-base Origin Ubuntu language-pack-mai-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mg Origin Ubuntu language-pack-mg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mg-base Origin Ubuntu language-pack-mg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mi Origin Ubuntu language-pack-mi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mi-base Origin Ubuntu language-pack-mi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mk Origin Ubuntu language-pack-mk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mk-base Origin Ubuntu language-pack-mk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ml Origin Ubuntu language-pack-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ml-base Origin Ubuntu language-pack-ml-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mn Origin Ubuntu language-pack-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mn-base Origin Ubuntu language-pack-mn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mr Origin Ubuntu language-pack-mr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mr-base Origin Ubuntu language-pack-mr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ms Origin Ubuntu language-pack-ms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ms-base Origin Ubuntu language-pack-ms-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mt Origin Ubuntu language-pack-mt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-mt-base Origin Ubuntu language-pack-mt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nan Origin Ubuntu language-pack-nan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nan-base Origin Ubuntu language-pack-nan-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nb Origin Ubuntu language-pack-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nb-base Origin Ubuntu language-pack-nb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nds Origin Ubuntu language-pack-nds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nds-base Origin Ubuntu language-pack-nds-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ne Origin Ubuntu language-pack-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ne-base Origin Ubuntu language-pack-ne-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nl Origin Ubuntu language-pack-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nl-base Origin Ubuntu language-pack-nl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nn Origin Ubuntu language-pack-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nn-base Origin Ubuntu language-pack-nn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nr Origin Ubuntu language-pack-nr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nr-base Origin Ubuntu language-pack-nr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nso Origin Ubuntu language-pack-nso Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-nso-base Origin Ubuntu language-pack-nso-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-oc Origin Ubuntu language-pack-oc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-oc-base Origin Ubuntu language-pack-oc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-om Origin Ubuntu language-pack-om Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-om-base Origin Ubuntu language-pack-om-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-or Origin Ubuntu language-pack-or Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-or-base Origin Ubuntu language-pack-or-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pa Origin Ubuntu language-pack-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pa-base Origin Ubuntu language-pack-pa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pap Origin Ubuntu language-pack-pap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pap-base Origin Ubuntu language-pack-pap-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pl Origin Ubuntu language-pack-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pl-base Origin Ubuntu language-pack-pl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pt Origin Ubuntu language-pack-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-pt-base Origin Ubuntu language-pack-pt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ro Origin Ubuntu language-pack-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ro-base Origin Ubuntu language-pack-ro-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ru Origin Ubuntu language-pack-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ru-base Origin Ubuntu language-pack-ru-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-rw Origin Ubuntu language-pack-rw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-rw-base Origin Ubuntu language-pack-rw-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sa Origin Ubuntu language-pack-sa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sa-base Origin Ubuntu language-pack-sa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sc Origin Ubuntu language-pack-sc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sc-base Origin Ubuntu language-pack-sc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sd Origin Ubuntu language-pack-sd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sd-base Origin Ubuntu language-pack-sd-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-se Origin Ubuntu language-pack-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-se-base Origin Ubuntu language-pack-se-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-shs Origin Ubuntu language-pack-shs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-shs-base Origin Ubuntu language-pack-shs-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-si Origin Ubuntu language-pack-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-si-base Origin Ubuntu language-pack-si-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sk Origin Ubuntu language-pack-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sk-base Origin Ubuntu language-pack-sk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sl Origin Ubuntu language-pack-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sl-base Origin Ubuntu language-pack-sl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-so Origin Ubuntu language-pack-so Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-so-base Origin Ubuntu language-pack-so-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sq Origin Ubuntu language-pack-sq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sq-base Origin Ubuntu language-pack-sq-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sr Origin Ubuntu language-pack-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sr-base Origin Ubuntu language-pack-sr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ss Origin Ubuntu language-pack-ss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ss-base Origin Ubuntu language-pack-ss-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-st Origin Ubuntu language-pack-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-st-base Origin Ubuntu language-pack-st-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sv Origin Ubuntu language-pack-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-sv-base Origin Ubuntu language-pack-sv-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ta Origin Ubuntu language-pack-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ta-base Origin Ubuntu language-pack-ta-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-te Origin Ubuntu language-pack-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-te-base Origin Ubuntu language-pack-te-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tg Origin Ubuntu language-pack-tg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tg-base Origin Ubuntu language-pack-tg-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-th Origin Ubuntu language-pack-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-th-base Origin Ubuntu language-pack-th-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ti Origin Ubuntu language-pack-ti Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ti-base Origin Ubuntu language-pack-ti-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tk Origin Ubuntu language-pack-tk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tk-base Origin Ubuntu language-pack-tk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tl Origin Ubuntu language-pack-tl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tl-base Origin Ubuntu language-pack-tl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tlh Origin Ubuntu language-pack-tlh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tlh-base Origin Ubuntu language-pack-tlh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tn Origin Ubuntu language-pack-tn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tn-base Origin Ubuntu language-pack-tn-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tr Origin Ubuntu language-pack-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tr-base Origin Ubuntu language-pack-tr-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ts Origin Ubuntu language-pack-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ts-base Origin Ubuntu language-pack-ts-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tt Origin Ubuntu language-pack-tt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-tt-base Origin Ubuntu language-pack-tt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ug Origin Ubuntu language-pack-ug Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ug-base Origin Ubuntu language-pack-ug-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-uk Origin Ubuntu language-pack-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-uk-base Origin Ubuntu language-pack-uk-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ur Origin Ubuntu language-pack-ur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ur-base Origin Ubuntu language-pack-ur-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-uz Origin Ubuntu language-pack-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-uz-base Origin Ubuntu language-pack-uz-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ve Origin Ubuntu language-pack-ve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-ve-base Origin Ubuntu language-pack-ve-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-vi Origin Ubuntu language-pack-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-vi-base Origin Ubuntu language-pack-vi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-wa Origin Ubuntu language-pack-wa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-wa-base Origin Ubuntu language-pack-wa-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-wo Origin Ubuntu language-pack-wo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-wo-base Origin Ubuntu language-pack-wo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-xh Origin Ubuntu language-pack-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-xh-base Origin Ubuntu language-pack-xh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-yi Origin Ubuntu language-pack-yi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-yi-base Origin Ubuntu language-pack-yi-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-yo Origin Ubuntu language-pack-yo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-yo-base Origin Ubuntu language-pack-yo-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zh Origin Ubuntu language-pack-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zh-base Origin Ubuntu language-pack-zh-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zh-hans Origin Ubuntu language-pack-zh-hans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zh-hans-base Origin Ubuntu language-pack-zh-hans-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zh-hant Origin Ubuntu language-pack-zh-hant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zh-hant-base Origin Ubuntu language-pack-zh-hant-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zu Origin Ubuntu language-pack-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-zu-base Origin Ubuntu language-pack-zu-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-selector Origin Ubuntu language-selector Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-selector-common Origin Ubuntu language-selector-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-selector-qt Origin Ubuntu language-selector-qt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-af Origin Ubuntu language-support-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-am Origin Ubuntu language-support-am Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ar Origin Ubuntu language-support-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-as Origin Ubuntu language-support-as Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-bg Origin Ubuntu language-support-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-bn Origin Ubuntu language-support-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-bo Origin Ubuntu language-support-bo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ca Origin Ubuntu language-support-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-cs Origin Ubuntu language-support-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-da Origin Ubuntu language-support-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-de Origin Ubuntu language-support-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-dz Origin Ubuntu language-support-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-el Origin Ubuntu language-support-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-en Origin Ubuntu language-support-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-eo Origin Ubuntu language-support-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-es Origin Ubuntu language-support-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-et Origin Ubuntu language-support-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-eu Origin Ubuntu language-support-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fa Origin Ubuntu language-support-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fi Origin Ubuntu language-support-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fo Origin Ubuntu language-support-fo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-am Origin Ubuntu language-support-fonts-am Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ar Origin Ubuntu language-support-fonts-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-as Origin Ubuntu language-support-fonts-as Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-bn Origin Ubuntu language-support-fonts-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-bo Origin Ubuntu language-support-fonts-bo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-dz Origin Ubuntu language-support-fonts-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-el Origin Ubuntu language-support-fonts-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-fa Origin Ubuntu language-support-fonts-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-gu Origin Ubuntu language-support-fonts-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-he Origin Ubuntu language-support-fonts-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-hi Origin Ubuntu language-support-fonts-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ii Origin Ubuntu language-support-fonts-ii Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ja Origin Ubuntu language-support-fonts-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-km Origin Ubuntu language-support-fonts-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-kn Origin Ubuntu language-support-fonts-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ko Origin Ubuntu language-support-fonts-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-lo Origin Ubuntu language-support-fonts-lo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ml Origin Ubuntu language-support-fonts-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-mn Origin Ubuntu language-support-fonts-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-mnc Origin Ubuntu language-support-fonts-mnc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-mr Origin Ubuntu language-support-fonts-mr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-my Origin Ubuntu language-support-fonts-my Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ne Origin Ubuntu language-support-fonts-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-or Origin Ubuntu language-support-fonts-or Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-pa Origin Ubuntu language-support-fonts-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ta Origin Ubuntu language-support-fonts-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-te Origin Ubuntu language-support-fonts-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-th Origin Ubuntu language-support-fonts-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-ur Origin Ubuntu language-support-fonts-ur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-yi Origin Ubuntu language-support-fonts-yi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-zh Origin Ubuntu language-support-fonts-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-zh-hans Origin Ubuntu language-support-fonts-zh-hans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fonts-zh-hant Origin Ubuntu language-support-fonts-zh-hant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-fr Origin Ubuntu language-support-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ga Origin Ubuntu language-support-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-gd Origin Ubuntu language-support-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-gl Origin Ubuntu language-support-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-gu Origin Ubuntu language-support-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-gv Origin Ubuntu language-support-gv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-he Origin Ubuntu language-support-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-hi Origin Ubuntu language-support-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-hr Origin Ubuntu language-support-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-hu Origin Ubuntu language-support-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-hy Origin Ubuntu language-support-hy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-id Origin Ubuntu language-support-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ii Origin Ubuntu language-support-ii Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-am Origin Ubuntu language-support-input-am Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-ar Origin Ubuntu language-support-input-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-bn Origin Ubuntu language-support-input-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-gu Origin Ubuntu language-support-input-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-hi Origin Ubuntu language-support-input-hi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-ja Origin Ubuntu language-support-input-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-kn Origin Ubuntu language-support-input-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-ko Origin Ubuntu language-support-input-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-ml Origin Ubuntu language-support-input-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-ne Origin Ubuntu language-support-input-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-pa Origin Ubuntu language-support-input-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-ta Origin Ubuntu language-support-input-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-te Origin Ubuntu language-support-input-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-th Origin Ubuntu language-support-input-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-vi Origin Ubuntu language-support-input-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-zh Origin Ubuntu language-support-input-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-zh-hans Origin Ubuntu language-support-input-zh-hans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-input-zh-hant Origin Ubuntu language-support-input-zh-hant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-is Origin Ubuntu language-support-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-it Origin Ubuntu language-support-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ja Origin Ubuntu language-support-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-km Origin Ubuntu language-support-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-kn Origin Ubuntu language-support-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ko Origin Ubuntu language-support-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ku Origin Ubuntu language-support-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-lo Origin Ubuntu language-support-lo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-lt Origin Ubuntu language-support-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-lv Origin Ubuntu language-support-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ml Origin Ubuntu language-support-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-mn Origin Ubuntu language-support-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-mnc Origin Ubuntu language-support-mnc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-mr Origin Ubuntu language-support-mr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-my Origin Ubuntu language-support-my Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-nb Origin Ubuntu language-support-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ne Origin Ubuntu language-support-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-nl Origin Ubuntu language-support-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-nn Origin Ubuntu language-support-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-nr Origin Ubuntu language-support-nr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-nso Origin Ubuntu language-support-nso Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-or Origin Ubuntu language-support-or Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-pa Origin Ubuntu language-support-pa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-pl Origin Ubuntu language-support-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-pt Origin Ubuntu language-support-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ro Origin Ubuntu language-support-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ru Origin Ubuntu language-support-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-se Origin Ubuntu language-support-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-sk Origin Ubuntu language-support-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-sl Origin Ubuntu language-support-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-sr Origin Ubuntu language-support-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ss Origin Ubuntu language-support-ss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-st Origin Ubuntu language-support-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-sv Origin Ubuntu language-support-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ta Origin Ubuntu language-support-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-te Origin Ubuntu language-support-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-th Origin Ubuntu language-support-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-tl Origin Ubuntu language-support-tl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-tn Origin Ubuntu language-support-tn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ts Origin Ubuntu language-support-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-uk Origin Ubuntu language-support-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ur Origin Ubuntu language-support-ur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-uz Origin Ubuntu language-support-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-ve Origin Ubuntu language-support-ve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-vi Origin Ubuntu language-support-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-af Origin Ubuntu language-support-writing-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ar Origin Ubuntu language-support-writing-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-bg Origin Ubuntu language-support-writing-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ca Origin Ubuntu language-support-writing-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-cs Origin Ubuntu language-support-writing-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-da Origin Ubuntu language-support-writing-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-de Origin Ubuntu language-support-writing-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-el Origin Ubuntu language-support-writing-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-en Origin Ubuntu language-support-writing-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-eo Origin Ubuntu language-support-writing-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-es Origin Ubuntu language-support-writing-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-et Origin Ubuntu language-support-writing-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-eu Origin Ubuntu language-support-writing-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-fa Origin Ubuntu language-support-writing-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-fi Origin Ubuntu language-support-writing-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-fo Origin Ubuntu language-support-writing-fo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-fr Origin Ubuntu language-support-writing-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ga Origin Ubuntu language-support-writing-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-gd Origin Ubuntu language-support-writing-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-gl Origin Ubuntu language-support-writing-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-gv Origin Ubuntu language-support-writing-gv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-he Origin Ubuntu language-support-writing-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-hr Origin Ubuntu language-support-writing-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-hu Origin Ubuntu language-support-writing-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-hy Origin Ubuntu language-support-writing-hy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-id Origin Ubuntu language-support-writing-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-is Origin Ubuntu language-support-writing-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-it Origin Ubuntu language-support-writing-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ku Origin Ubuntu language-support-writing-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-lt Origin Ubuntu language-support-writing-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-lv Origin Ubuntu language-support-writing-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-nb Origin Ubuntu language-support-writing-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ne Origin Ubuntu language-support-writing-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-nl Origin Ubuntu language-support-writing-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-nn Origin Ubuntu language-support-writing-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-nr Origin Ubuntu language-support-writing-nr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-nso Origin Ubuntu language-support-writing-nso Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-pl Origin Ubuntu language-support-writing-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-pt Origin Ubuntu language-support-writing-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ro Origin Ubuntu language-support-writing-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ru Origin Ubuntu language-support-writing-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-se Origin Ubuntu language-support-writing-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-sk Origin Ubuntu language-support-writing-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-sl Origin Ubuntu language-support-writing-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-sr Origin Ubuntu language-support-writing-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ss Origin Ubuntu language-support-writing-ss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-st Origin Ubuntu language-support-writing-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-sv Origin Ubuntu language-support-writing-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-th Origin Ubuntu language-support-writing-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-tl Origin Ubuntu language-support-writing-tl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-tn Origin Ubuntu language-support-writing-tn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ts Origin Ubuntu language-support-writing-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-uk Origin Ubuntu language-support-writing-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-uz Origin Ubuntu language-support-writing-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-ve Origin Ubuntu language-support-writing-ve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-vi Origin Ubuntu language-support-writing-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-xh Origin Ubuntu language-support-writing-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-writing-zu Origin Ubuntu language-support-writing-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-xh Origin Ubuntu language-support-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-yi Origin Ubuntu language-support-yi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-zh Origin Ubuntu language-support-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-zh-hans Origin Ubuntu language-support-zh-hans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-zh-hant Origin Ubuntu language-support-zh-hant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-support-zu Origin Ubuntu language-support-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug laptop-detect Origin Ubuntu laptop-detect Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug latex-beamer Origin Ubuntu latex-beamer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug latex-sanskrit Origin Ubuntu latex-sanskrit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug latex-xcolor Origin Ubuntu latex-xcolor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug launchpad-integration Origin Ubuntu launchpad-integration Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lbdb Origin Ubuntu lbdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldap-auth-client Origin Ubuntu ldap-auth-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldap-auth-config Origin Ubuntu ldap-auth-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldap-utils Origin Ubuntu ldap-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldm Origin Ubuntu ldm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldm-server Origin Ubuntu ldm-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldm-ubuntu-theme Origin Ubuntu ldm-ubuntu-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ldp-docbook-xsl Origin Ubuntu ldp-docbook-xsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ledit Origin Ubuntu ledit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug less Origin Ubuntu less Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lftp Origin Ubuntu lftp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32asound2 Origin Ubuntu lib32asound2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32asound2-dev Origin Ubuntu lib32asound2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32bz2-1.0 Origin Ubuntu lib32bz2-1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32bz2-dev Origin Ubuntu lib32bz2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32ffi-dev Origin Ubuntu lib32ffi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32ffi5 Origin Ubuntu lib32ffi5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gcc1 Origin Ubuntu lib32gcc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gcc1-dbg Origin Ubuntu lib32gcc1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gfortran3 Origin Ubuntu lib32gfortran3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gfortran3-dbg Origin Ubuntu lib32gfortran3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gmp3 Origin Ubuntu lib32gmp3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gmp3-dev Origin Ubuntu lib32gmp3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gmpxx4 Origin Ubuntu lib32gmpxx4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gomp1 Origin Ubuntu lib32gomp1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32gomp1-dbg Origin Ubuntu lib32gomp1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32icu-dev Origin Ubuntu lib32icu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32icu42 Origin Ubuntu lib32icu42 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32ncurses5 Origin Ubuntu lib32ncurses5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32ncurses5-dev Origin Ubuntu lib32ncurses5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32ncursesw5 Origin Ubuntu lib32ncursesw5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32ncursesw5-dev Origin Ubuntu lib32ncursesw5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32objc2 Origin Ubuntu lib32objc2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32objc2-dbg Origin Ubuntu lib32objc2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32readline5 Origin Ubuntu lib32readline5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32readline5-dev Origin Ubuntu lib32readline5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32readline6 Origin Ubuntu lib32readline6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32readline6-dev Origin Ubuntu lib32readline6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32stdc++6 Origin Ubuntu lib32stdc++6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32stdc++6-4.4-dbg Origin Ubuntu lib32stdc++6-4.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32v4l-0 Origin Ubuntu lib32v4l-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32v4l-dev Origin Ubuntu lib32v4l-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32z1 Origin Ubuntu lib32z1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib32z1-dev Origin Ubuntu lib32z1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64asound2 Origin Ubuntu lib64asound2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64asound2-dev Origin Ubuntu lib64asound2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64bz2-1.0 Origin Ubuntu lib64bz2-1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64bz2-dev Origin Ubuntu lib64bz2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64expat1 Origin Ubuntu lib64expat1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64expat1-dev Origin Ubuntu lib64expat1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64ffi-dev Origin Ubuntu lib64ffi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64ffi5 Origin Ubuntu lib64ffi5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gcc1 Origin Ubuntu lib64gcc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gcc1-dbg Origin Ubuntu lib64gcc1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gfortran3 Origin Ubuntu lib64gfortran3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gfortran3-dbg Origin Ubuntu lib64gfortran3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gmp3 Origin Ubuntu lib64gmp3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gmp3-dev Origin Ubuntu lib64gmp3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gmpxx4 Origin Ubuntu lib64gmpxx4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gomp1 Origin Ubuntu lib64gomp1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64gomp1-dbg Origin Ubuntu lib64gomp1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64mpfr-dev Origin Ubuntu lib64mpfr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64mpfr1 Origin Ubuntu lib64mpfr1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64ncurses5 Origin Ubuntu lib64ncurses5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64ncurses5-dev Origin Ubuntu lib64ncurses5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64objc2 Origin Ubuntu lib64objc2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64objc2-dbg Origin Ubuntu lib64objc2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64readline5 Origin Ubuntu lib64readline5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64readline5-dev Origin Ubuntu lib64readline5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64readline6 Origin Ubuntu lib64readline6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64readline6-dev Origin Ubuntu lib64readline6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64spe2-2 Origin Ubuntu lib64spe2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64spe2-dev Origin Ubuntu lib64spe2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64stdc++6 Origin Ubuntu lib64stdc++6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64stdc++6-4.4-dbg Origin Ubuntu lib64stdc++6-4.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64z1 Origin Ubuntu lib64z1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lib64z1-dev Origin Ubuntu lib64z1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaa1 Origin Ubuntu libaa1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaa1-dbg Origin Ubuntu libaa1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaa1-dev Origin Ubuntu libaa1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaal-dev Origin Ubuntu libaal-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaccess-bridge-java Origin Ubuntu libaccess-bridge-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaccess-bridge-java-jni Origin Ubuntu libaccess-bridge-java-jni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libacl1 Origin Ubuntu libacl1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libacl1-dev Origin Ubuntu libacl1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libadns1 Origin Ubuntu libadns1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libadns1-dev Origin Ubuntu libadns1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaio-dev Origin Ubuntu libaio-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaio1 Origin Ubuntu libaio1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaio1-dbg Origin Ubuntu libaio1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libakonadi-dev Origin Ubuntu libakonadi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libakonadiprivate1 Origin Ubuntu libakonadiprivate1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libalgorithm-diff-perl Origin Ubuntu libalgorithm-diff-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libamd2.2.0 Origin Ubuntu libamd2.2.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libanthy-dev Origin Ubuntu libanthy-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libanthy0 Origin Ubuntu libanthy0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libantlr-dev Origin Ubuntu libantlr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libantlr-java Origin Ubuntu libantlr-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libantlr-java-gcj Origin Ubuntu libantlr-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libao-dbg Origin Ubuntu libao-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libao-dev Origin Ubuntu libao-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libao2 Origin Ubuntu libao2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaopalliance-java Origin Ubuntu libaopalliance-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache-mod-auth-kerb Origin Ubuntu libapache-mod-auth-kerb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-auth-kerb Origin Ubuntu libapache2-mod-auth-kerb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-auth-mysql Origin Ubuntu libapache2-mod-auth-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-auth-pgsql Origin Ubuntu libapache2-mod-auth-pgsql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-auth-plain Origin Ubuntu libapache2-mod-auth-plain Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-axis2c Origin Ubuntu libapache2-mod-axis2c Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-macro Origin Ubuntu libapache2-mod-macro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-perl2 Origin Ubuntu libapache2-mod-perl2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-perl2-dev Origin Ubuntu libapache2-mod-perl2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-perl2-doc Origin Ubuntu libapache2-mod-perl2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-php5 Origin Ubuntu libapache2-mod-php5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-python Origin Ubuntu libapache2-mod-python Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-python-doc Origin Ubuntu libapache2-mod-python-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-reload-perl Origin Ubuntu libapache2-reload-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapm-dev Origin Ubuntu libapm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapm1 Origin Ubuntu libapm1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapparmor-dev Origin Ubuntu libapparmor-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapparmor-perl Origin Ubuntu libapparmor-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapparmor1 Origin Ubuntu libapparmor1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libappconfig-perl Origin Ubuntu libappconfig-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libappindicator-dev Origin Ubuntu libappindicator-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libappindicator-doc Origin Ubuntu libappindicator-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libappindicator0 Origin Ubuntu libappindicator0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libappindicator0.0-cil Origin Ubuntu libappindicator0.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libappindicator0.1-cil-dev Origin Ubuntu libappindicator0.1-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapr1 Origin Ubuntu libapr1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapr1-dbg Origin Ubuntu libapr1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapr1-dev Origin Ubuntu libapr1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaprutil1 Origin Ubuntu libaprutil1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaprutil1-dbd-sqlite3 Origin Ubuntu libaprutil1-dbd-sqlite3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaprutil1-dbg Origin Ubuntu libaprutil1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaprutil1-dev Origin Ubuntu libaprutil1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaprutil1-ldap Origin Ubuntu libaprutil1-ldap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapt-pkg-dev Origin Ubuntu libapt-pkg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapt-pkg-doc Origin Ubuntu libapt-pkg-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapt-pkg-perl Origin Ubuntu libapt-pkg-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libarchive-dev Origin Ubuntu libarchive-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libarchive-zip-perl Origin Ubuntu libarchive-zip-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libarchive1 Origin Ubuntu libarchive1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libart-2.0-2 Origin Ubuntu libart-2.0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libart-2.0-dev Origin Ubuntu libart-2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libart2.0-cil Origin Ubuntu libart2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libart2.0-cil-dev Origin Ubuntu libart2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm-dev Origin Ubuntu libasm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm-java Origin Ubuntu libasm-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm-java-doc Origin Ubuntu libasm-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm1 Origin Ubuntu libasm1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm2-java Origin Ubuntu libasm2-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm2-java-doc Origin Ubuntu libasm2-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm3-java Origin Ubuntu libasm3-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasm3-java-doc Origin Ubuntu libasm3-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasound2 Origin Ubuntu libasound2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasound2-dev Origin Ubuntu libasound2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasound2-doc Origin Ubuntu libasound2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libasound2-plugins Origin Ubuntu libasound2-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaspell-dev Origin Ubuntu libaspell-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaspell15 Origin Ubuntu libaspell15 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libassuan-dev Origin Ubuntu libassuan-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatasmart-dev Origin Ubuntu libatasmart-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatasmart4 Origin Ubuntu libatasmart4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatk1.0-0 Origin Ubuntu libatk1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatk1.0-data Origin Ubuntu libatk1.0-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatk1.0-dbg Origin Ubuntu libatk1.0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatk1.0-dev Origin Ubuntu libatk1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatk1.0-doc Origin Ubuntu libatk1.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatm1 Origin Ubuntu libatm1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatm1-dev Origin Ubuntu libatm1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatomic-ops-dev Origin Ubuntu libatomic-ops-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatspi-dbg Origin Ubuntu libatspi-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatspi-dev Origin Ubuntu libatspi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libatspi1.0-0 Origin Ubuntu libatspi1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libattica-dev Origin Ubuntu libattica-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libattica0 Origin Ubuntu libattica0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libattr1 Origin Ubuntu libattr1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libattr1-dev Origin Ubuntu libattr1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaudio-dev Origin Ubuntu libaudio-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaudio2 Origin Ubuntu libaudio2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaudiofile-dev Origin Ubuntu libaudiofile-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaudiofile0 Origin Ubuntu libaudiofile0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaudiofile0-dbg Origin Ubuntu libaudiofile0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaugeas-dev Origin Ubuntu libaugeas-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaugeas-ruby1.8 Origin Ubuntu libaugeas-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaugeas0 Origin Ubuntu libaugeas0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libauthen-sasl-perl Origin Ubuntu libauthen-sasl-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-client-dev Origin Ubuntu libavahi-client-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-client3 Origin Ubuntu libavahi-client3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-common-data Origin Ubuntu libavahi-common-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-common-dev Origin Ubuntu libavahi-common-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-common3 Origin Ubuntu libavahi-common3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-compat-libdnssd-dev Origin Ubuntu libavahi-compat-libdnssd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-compat-libdnssd1 Origin Ubuntu libavahi-compat-libdnssd1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-core-dev Origin Ubuntu libavahi-core-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-core6 Origin Ubuntu libavahi-core6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-glib-dev Origin Ubuntu libavahi-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-glib1 Origin Ubuntu libavahi-glib1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-gobject-dev Origin Ubuntu libavahi-gobject-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-gobject0 Origin Ubuntu libavahi-gobject0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-qt3-1 Origin Ubuntu libavahi-qt3-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-qt3-dev Origin Ubuntu libavahi-qt3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-qt4-1 Origin Ubuntu libavahi-qt4-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-qt4-dev Origin Ubuntu libavahi-qt4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-ui-dev Origin Ubuntu libavahi-ui-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavahi-ui0 Origin Ubuntu libavahi-ui0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavalon-framework-java Origin Ubuntu libavalon-framework-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavalon-framework-java-doc Origin Ubuntu libavalon-framework-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavc1394-0 Origin Ubuntu libavc1394-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavc1394-dev Origin Ubuntu libavc1394-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavcodec-dev Origin Ubuntu libavcodec-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavcodec52 Origin Ubuntu libavcodec52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavdevice-dev Origin Ubuntu libavdevice-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavdevice52 Origin Ubuntu libavdevice52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavfilter-dev Origin Ubuntu libavfilter-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavfilter0 Origin Ubuntu libavfilter0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavformat-dev Origin Ubuntu libavformat-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavformat52 Origin Ubuntu libavformat52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavutil-dev Origin Ubuntu libavutil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavutil49 Origin Ubuntu libavutil49 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxiom-java Origin Ubuntu libaxiom-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis-java Origin Ubuntu libaxis-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis-java-doc Origin Ubuntu libaxis-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis-java-gcj Origin Ubuntu libaxis-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis-java-gcj Origin Ubuntu libaxis-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis2c-dev Origin Ubuntu libaxis2c-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis2c-doc Origin Ubuntu libaxis2c-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libaxis2c0 Origin Ubuntu libaxis2c0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libb-keywords-perl Origin Ubuntu libb-keywords-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbabl-0.0-0 Origin Ubuntu libbabl-0.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbabl-0.0-0-dev Origin Ubuntu libbabl-0.0-0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbabl-0.0-doc Origin Ubuntu libbabl-0.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbackport-util-concurrent-java Origin Ubuntu libbackport-util-concurrent-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbackport-util-concurrent-java-doc Origin Ubuntu libbackport-util-concurrent-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbase-java-openoffice.org Origin Ubuntu libbase-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcel-java Origin Ubuntu libbcel-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcel-java-doc Origin Ubuntu libbcel-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcmail-java Origin Ubuntu libbcmail-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcmail-java-doc Origin Ubuntu libbcmail-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcmail-java-gcj Origin Ubuntu libbcmail-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcpg-java Origin Ubuntu libbcpg-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcpg-java-doc Origin Ubuntu libbcpg-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcpg-java-gcj Origin Ubuntu libbcpg-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcprov-java Origin Ubuntu libbcprov-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcprov-java-doc Origin Ubuntu libbcprov-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbcprov-java-gcj Origin Ubuntu libbcprov-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbctsp-java Origin Ubuntu libbctsp-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbctsp-java-doc Origin Ubuntu libbctsp-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbctsp-java-gcj Origin Ubuntu libbctsp-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbeagle-dbg Origin Ubuntu libbeagle-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbeagle-dev Origin Ubuntu libbeagle-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbeagle1 Origin Ubuntu libbeagle1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbeecrypt-dev Origin Ubuntu libbeecrypt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbeecrypt7 Origin Ubuntu libbeecrypt7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libberkeleydb-perl Origin Ubuntu libberkeleydb-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbind-dev Origin Ubuntu libbind-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbind9-60 Origin Ubuntu libbind9-60 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbit-vector-perl Origin Ubuntu libbit-vector-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libblas-dev Origin Ubuntu libblas-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libblas-doc Origin Ubuntu libblas-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libblas3gf Origin Ubuntu libblas3gf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libblkid-dev Origin Ubuntu libblkid-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libblkid1 Origin Ubuntu libblkid1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbluetooth-dev Origin Ubuntu libbluetooth-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbluetooth3 Origin Ubuntu libbluetooth3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbogl-dev Origin Ubuntu libbogl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbogl0 Origin Ubuntu libbogl0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbonobo2-0 Origin Ubuntu libbonobo2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbonobo2-common Origin Ubuntu libbonobo2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbonobo2-dev Origin Ubuntu libbonobo2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbonoboui2-0 Origin Ubuntu libbonoboui2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbonoboui2-common Origin Ubuntu libbonoboui2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbonoboui2-dev Origin Ubuntu libbonoboui2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-date-time1.40-dev Origin Ubuntu libboost-date-time1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-date-time1.40.0 Origin Ubuntu libboost-date-time1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-dbg Origin Ubuntu libboost-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-dev Origin Ubuntu libboost-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-doc Origin Ubuntu libboost-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-filesystem1.40-dev Origin Ubuntu libboost-filesystem1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-filesystem1.40.0 Origin Ubuntu libboost-filesystem1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-graph1.40-dev Origin Ubuntu libboost-graph1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-graph1.40.0 Origin Ubuntu libboost-graph1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-iostreams1.40-dev Origin Ubuntu libboost-iostreams1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-iostreams1.40.0 Origin Ubuntu libboost-iostreams1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-math1.40-dev Origin Ubuntu libboost-math1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-math1.40.0 Origin Ubuntu libboost-math1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-program-options1.40-dev Origin Ubuntu libboost-program-options1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-program-options1.40.0 Origin Ubuntu libboost-program-options1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-python1.40-dev Origin Ubuntu libboost-python1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-python1.40.0 Origin Ubuntu libboost-python1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-regex1.40-dev Origin Ubuntu libboost-regex1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-regex1.40.0 Origin Ubuntu libboost-regex1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-serialization1.40-dev Origin Ubuntu libboost-serialization1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-serialization1.40.0 Origin Ubuntu libboost-serialization1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-signals1.40-dev Origin Ubuntu libboost-signals1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-signals1.40.0 Origin Ubuntu libboost-signals1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-system1.40-dev Origin Ubuntu libboost-system1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-system1.40.0 Origin Ubuntu libboost-system1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-test1.40-dev Origin Ubuntu libboost-test1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-test1.40.0 Origin Ubuntu libboost-test1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-thread1.40-dev Origin Ubuntu libboost-thread1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-thread1.40.0 Origin Ubuntu libboost-thread1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-wave1.40-dev Origin Ubuntu libboost-wave1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost-wave1.40.0 Origin Ubuntu libboost-wave1.40.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost1.40-all-dev Origin Ubuntu libboost1.40-all-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost1.40-dbg Origin Ubuntu libboost1.40-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost1.40-dev Origin Ubuntu libboost1.40-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libboost1.40-doc Origin Ubuntu libboost1.40-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbrasero-media-dev Origin Ubuntu libbrasero-media-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbrasero-media0 Origin Ubuntu libbrasero-media0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbrlapi-dev Origin Ubuntu libbrlapi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbrlapi0.5 Origin Ubuntu libbrlapi0.5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbsd-dev Origin Ubuntu libbsd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbsd-resource-perl Origin Ubuntu libbsd-resource-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbsd0 Origin Ubuntu libbsd0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbsd0-dbg Origin Ubuntu libbsd0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbsf-java Origin Ubuntu libbsf-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbtf1.1.0 Origin Ubuntu libbtf1.1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbusiness-isbn-data-perl Origin Ubuntu libbusiness-isbn-data-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbusiness-isbn-perl Origin Ubuntu libbusiness-isbn-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbz2-1.0 Origin Ubuntu libbz2-1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libbz2-dev Origin Ubuntu libbz2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc-ares-dev Origin Ubuntu libc-ares-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc-ares2 Origin Ubuntu libc-ares2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc-bin Origin Ubuntu libc-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc-dev-bin Origin Ubuntu libc-dev-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc3p0-java Origin Ubuntu libc3p0-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc3p0-java-doc Origin Ubuntu libc3p0-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6 Origin Ubuntu libc6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-amd64 Origin Ubuntu libc6-amd64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-dbg Origin Ubuntu libc6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-dev Origin Ubuntu libc6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-dev-amd64 Origin Ubuntu libc6-dev-amd64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-dev-i386 Origin Ubuntu libc6-dev-i386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-dev-ppc64 Origin Ubuntu libc6-dev-ppc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-dev-sparc64 Origin Ubuntu libc6-dev-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-i386 Origin Ubuntu libc6-i386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-i686 Origin Ubuntu libc6-i686 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-pic Origin Ubuntu libc6-pic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-ppc64 Origin Ubuntu libc6-ppc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-prof Origin Ubuntu libc6-prof Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparc64 Origin Ubuntu libc6-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparc64b Origin Ubuntu libc6-sparc64b Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparc64v Origin Ubuntu libc6-sparc64v Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparc64v2 Origin Ubuntu libc6-sparc64v2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparcv9b Origin Ubuntu libc6-sparcv9b Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparcv9v Origin Ubuntu libc6-sparcv9v Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-sparcv9v2 Origin Ubuntu libc6-sparcv9v2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6-xen Origin Ubuntu libc6-xen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6.1 Origin Ubuntu libc6.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6.1-dbg Origin Ubuntu libc6.1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6.1-dev Origin Ubuntu libc6.1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6.1-pic Origin Ubuntu libc6.1-pic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libc6.1-prof Origin Ubuntu libc6.1-prof Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcaca-dev Origin Ubuntu libcaca-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcaca0 Origin Ubuntu libcaca0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo-directfb2 Origin Ubuntu libcairo-directfb2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo-directfb2-dev Origin Ubuntu libcairo-directfb2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo-perl Origin Ubuntu libcairo-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo2 Origin Ubuntu libcairo2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo2-dbg Origin Ubuntu libcairo2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo2-dev Origin Ubuntu libcairo2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairo2-doc Origin Ubuntu libcairo2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairomm-1.0-1 Origin Ubuntu libcairomm-1.0-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairomm-1.0-dev Origin Ubuntu libcairomm-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcairomm-1.0-doc Origin Ubuntu libcairomm-1.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcamd2.2.0 Origin Ubuntu libcamd2.2.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcamel1.2-14 Origin Ubuntu libcamel1.2-14 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcamel1.2-dev Origin Ubuntu libcamel1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-dev Origin Ubuntu libcanberra-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-doc Origin Ubuntu libcanberra-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gstreamer Origin Ubuntu libcanberra-gstreamer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gstreamer-dbg Origin Ubuntu libcanberra-gstreamer-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gtk-dev Origin Ubuntu libcanberra-gtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gtk-module Origin Ubuntu libcanberra-gtk-module Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gtk-module-dbg Origin Ubuntu libcanberra-gtk-module-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gtk0 Origin Ubuntu libcanberra-gtk0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-gtk0-dbg Origin Ubuntu libcanberra-gtk0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-pulse Origin Ubuntu libcanberra-pulse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra-pulse-dbg Origin Ubuntu libcanberra-pulse-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra0 Origin Ubuntu libcanberra0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcanberra0-dbg Origin Ubuntu libcanberra0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcap-dev Origin Ubuntu libcap-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcap-ng-dev Origin Ubuntu libcap-ng-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcap-ng0 Origin Ubuntu libcap-ng0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcap2 Origin Ubuntu libcap2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcarp-clan-perl Origin Ubuntu libcarp-clan-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libccolamd2.7.1 Origin Ubuntu libccolamd2.7.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libccs-dev Origin Ubuntu libccs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libccs3 Origin Ubuntu libccs3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdb-dev Origin Ubuntu libcdb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdb1 Origin Ubuntu libcdb1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdio-cdda-dev Origin Ubuntu libcdio-cdda-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdio-cdda0 Origin Ubuntu libcdio-cdda0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdio-dev Origin Ubuntu libcdio-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdio-paranoia-dev Origin Ubuntu libcdio-paranoia-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdio-paranoia0 Origin Ubuntu libcdio-paranoia0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdio10 Origin Ubuntu libcdio10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdparanoia-dev Origin Ubuntu libcdparanoia-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcdparanoia0 Origin Ubuntu libcdparanoia0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcfitsio3 Origin Ubuntu libcfitsio3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcfitsio3-dbg Origin Ubuntu libcfitsio3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcfitsio3-dev Origin Ubuntu libcfitsio3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcfitsio3-doc Origin Ubuntu libcfitsio3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcglib-java Origin Ubuntu libcglib-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcglib-java-doc Origin Ubuntu libcglib-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libchart-perl Origin Ubuntu libchart-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcheese-gtk-dev Origin Ubuntu libcheese-gtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcheese-gtk18 Origin Ubuntu libcheese-gtk18 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libchewing3 Origin Ubuntu libchewing3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libchewing3-data Origin Ubuntu libchewing3-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libchewing3-dev Origin Ubuntu libchewing3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcholmod1.7.1 Origin Ubuntu libcholmod1.7.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libck-connector-dev Origin Ubuntu libck-connector-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libck-connector0 Origin Ubuntu libck-connector0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclamav-dev Origin Ubuntu libclamav-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclamav6 Origin Ubuntu libclamav6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclass-accessor-perl Origin Ubuntu libclass-accessor-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclass-data-inheritable-perl Origin Ubuntu libclass-data-inheritable-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclass-inspector-perl Origin Ubuntu libclass-inspector-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcln-dev Origin Ubuntu libcln-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcln6 Origin Ubuntu libcln6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclone-perl Origin Ubuntu libclone-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcloog-ppl-dev Origin Ubuntu libcloog-ppl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcloog-ppl0 Origin Ubuntu libcloog-ppl0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclucene-dev Origin Ubuntu libclucene-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclucene0ldbl Origin Ubuntu libclucene0ldbl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutk-0.2-0 Origin Ubuntu libclutk-0.2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutk-dev Origin Ubuntu libclutk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-1.0-0 Origin Ubuntu libclutter-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-1.0-dbg Origin Ubuntu libclutter-1.0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-1.0-dev Origin Ubuntu libclutter-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-1.0-doc Origin Ubuntu libclutter-1.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-gtk-0.10-0 Origin Ubuntu libclutter-gtk-0.10-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-gtk-0.10-dbg Origin Ubuntu libclutter-gtk-0.10-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-gtk-0.10-dev Origin Ubuntu libclutter-gtk-0.10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclutter-gtk-0.10-doc Origin Ubuntu libclutter-gtk-0.10-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcman-dev Origin Ubuntu libcman-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcman3 Origin Ubuntu libcman3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcolamd2.7.1 Origin Ubuntu libcolamd2.7.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcomerr2 Origin Ubuntu libcomerr2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcomerr2-dbg Origin Ubuntu libcomerr2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-attributes-java Origin Ubuntu libcommons-attributes-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-attributes-java-doc Origin Ubuntu libcommons-attributes-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-beanutils-java Origin Ubuntu libcommons-beanutils-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-beanutils-java-doc Origin Ubuntu libcommons-beanutils-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-cli-java Origin Ubuntu libcommons-cli-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-codec-java Origin Ubuntu libcommons-codec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-codec-java-doc Origin Ubuntu libcommons-codec-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-collections-java Origin Ubuntu libcommons-collections-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-collections3-java Origin Ubuntu libcommons-collections3-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-collections3-java-doc Origin Ubuntu libcommons-collections3-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-daemon-java Origin Ubuntu libcommons-daemon-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-dbcp-java Origin Ubuntu libcommons-dbcp-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-discovery-java Origin Ubuntu libcommons-discovery-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-discovery-java-doc Origin Ubuntu libcommons-discovery-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-fileupload-java Origin Ubuntu libcommons-fileupload-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-httpclient-java Origin Ubuntu libcommons-httpclient-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-httpclient-java-doc Origin Ubuntu libcommons-httpclient-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-io-java Origin Ubuntu libcommons-io-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-io-java-doc Origin Ubuntu libcommons-io-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-jxpath-java Origin Ubuntu libcommons-jxpath-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-jxpath-java-doc Origin Ubuntu libcommons-jxpath-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-lang-java Origin Ubuntu libcommons-lang-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-lang-java-doc Origin Ubuntu libcommons-lang-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-logging-java Origin Ubuntu libcommons-logging-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-logging-java-doc Origin Ubuntu libcommons-logging-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-net-java Origin Ubuntu libcommons-net-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-pool-java Origin Ubuntu libcommons-pool-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-pool-java-doc Origin Ubuntu libcommons-pool-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-vfs-java Origin Ubuntu libcommons-vfs-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-vfs-java-doc Origin Ubuntu libcommons-vfs-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcompizconfig0 Origin Ubuntu libcompizconfig0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcompizconfig0-dev Origin Ubuntu libcompizconfig0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcompress-raw-zlib-perl Origin Ubuntu libcompress-raw-zlib-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libconfig-inifiles-perl Origin Ubuntu libconfig-inifiles-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libconfig-tiny-perl Origin Ubuntu libconfig-tiny-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libconvert-asn1-perl Origin Ubuntu libconvert-asn1-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libconvert-binhex-perl Origin Ubuntu libconvert-binhex-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libconvert-tnef-perl Origin Ubuntu libconvert-tnef-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libconvert-uulib-perl Origin Ubuntu libconvert-uulib-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcorosync-dev Origin Ubuntu libcorosync-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcorosync4 Origin Ubuntu libcorosync4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcouchdb-glib-1.0-2 Origin Ubuntu libcouchdb-glib-1.0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcouchdb-glib-dev Origin Ubuntu libcouchdb-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcppunit-1.12-1 Origin Ubuntu libcppunit-1.12-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcppunit-dev Origin Ubuntu libcppunit-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcppunit-doc Origin Ubuntu libcppunit-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcrack2 Origin Ubuntu libcrack2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcrack2-dev Origin Ubuntu libcrack2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcroco3 Origin Ubuntu libcroco3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcroco3-dev Origin Ubuntu libcroco3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcrypt-blowfish-perl Origin Ubuntu libcrypt-blowfish-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcrypt-openssl-bignum-perl Origin Ubuntu libcrypt-openssl-bignum-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcrypt-openssl-random-perl Origin Ubuntu libcrypt-openssl-random-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcrypt-openssl-rsa-perl Origin Ubuntu libcrypt-openssl-rsa-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcryptsetup-dev Origin Ubuntu libcryptsetup-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcryptsetup1 Origin Ubuntu libcryptsetup1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcryptui-dev Origin Ubuntu libcryptui-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcryptui0 Origin Ubuntu libcryptui0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcsparse2.2.3 Origin Ubuntu libcsparse2.2.3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libct4 Origin Ubuntu libct4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcucul-dev Origin Ubuntu libcucul-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcups2 Origin Ubuntu libcups2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcups2-dev Origin Ubuntu libcups2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupscgi1 Origin Ubuntu libcupscgi1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupscgi1-dev Origin Ubuntu libcupscgi1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsdriver1 Origin Ubuntu libcupsdriver1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsdriver1-dev Origin Ubuntu libcupsdriver1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsimage2 Origin Ubuntu libcupsimage2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsimage2-dev Origin Ubuntu libcupsimage2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsmime1 Origin Ubuntu libcupsmime1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsmime1-dev Origin Ubuntu libcupsmime1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsppdc1 Origin Ubuntu libcupsppdc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcupsppdc1-dev Origin Ubuntu libcupsppdc1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcurl3 Origin Ubuntu libcurl3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcurl3-dbg Origin Ubuntu libcurl3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcurl3-gnutls Origin Ubuntu libcurl3-gnutls Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcurl4-gnutls-dev Origin Ubuntu libcurl4-gnutls-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcurl4-openssl-dev Origin Ubuntu libcurl4-openssl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwidget-dev Origin Ubuntu libcwidget-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwidget-doc Origin Ubuntu libcwidget-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwidget3 Origin Ubuntu libcwidget3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwidget3-dbg Origin Ubuntu libcwidget3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcxsparse2.2.3 Origin Ubuntu libcxsparse2.2.3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdaemon-dev Origin Ubuntu libdaemon-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdaemon0 Origin Ubuntu libdaemon0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdaemon0-dbg Origin Ubuntu libdaemon0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdate-manip-perl Origin Ubuntu libdate-manip-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdatrie-dev Origin Ubuntu libdatrie-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdatrie-doc Origin Ubuntu libdatrie-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdatrie1 Origin Ubuntu libdatrie1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdatrie1-bin Origin Ubuntu libdatrie1-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb-dev Origin Ubuntu libdb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7 Origin Ubuntu libdb4.7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7++ Origin Ubuntu libdb4.7++ Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7++-dev Origin Ubuntu libdb4.7++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7-dbg Origin Ubuntu libdb4.7-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7-dev Origin Ubuntu libdb4.7-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7-java Origin Ubuntu libdb4.7-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7-java-dev Origin Ubuntu libdb4.7-java-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.7-java-gcj Origin Ubuntu libdb4.7-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8 Origin Ubuntu libdb4.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8++ Origin Ubuntu libdb4.8++ Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8++-dev Origin Ubuntu libdb4.8++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8-dbg Origin Ubuntu libdb4.8-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8-dev Origin Ubuntu libdb4.8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8-java Origin Ubuntu libdb4.8-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8-java-dev Origin Ubuntu libdb4.8-java-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdb4.8-java-gcj Origin Ubuntu libdb4.8-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbd-mysql-perl Origin Ubuntu libdbd-mysql-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbd-sqlite3-perl Origin Ubuntu libdbd-sqlite3-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbi-perl Origin Ubuntu libdbi-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-1-3 Origin Ubuntu libdbus-1-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-1-dev Origin Ubuntu libdbus-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-glib-1-2 Origin Ubuntu libdbus-glib-1-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-glib-1-2-dbg Origin Ubuntu libdbus-glib-1-2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-glib-1-dev Origin Ubuntu libdbus-glib-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-glib-1-doc Origin Ubuntu libdbus-glib-1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-qt-1-1c2 Origin Ubuntu libdbus-qt-1-1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbus-qt-1-dev Origin Ubuntu libdbus-qt-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbusmenu-glib-dev Origin Ubuntu libdbusmenu-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbusmenu-glib1 Origin Ubuntu libdbusmenu-glib1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbusmenu-gtk-dev Origin Ubuntu libdbusmenu-gtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbusmenu-gtk1 Origin Ubuntu libdbusmenu-gtk1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbusmenu-qt-dev Origin Ubuntu libdbusmenu-qt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdbusmenu-qt2 Origin Ubuntu libdbusmenu-qt2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdc1394-22 Origin Ubuntu libdc1394-22 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdc1394-22-dbg Origin Ubuntu libdc1394-22-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdc1394-22-dev Origin Ubuntu libdc1394-22-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdc1394-22-doc Origin Ubuntu libdc1394-22-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdebconfclient0 Origin Ubuntu libdebconfclient0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdebconfclient0-dev Origin Ubuntu libdebconfclient0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdebian-installer-extra4 Origin Ubuntu libdebian-installer-extra4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdebian-installer4 Origin Ubuntu libdebian-installer4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdebian-installer4-dev Origin Ubuntu libdebian-installer4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdecoration0 Origin Ubuntu libdecoration0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdecoration0-dev Origin Ubuntu libdecoration0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdesktopcouch-glib-1.0-2 Origin Ubuntu libdesktopcouch-glib-1.0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdesktopcouch-glib-dev Origin Ubuntu libdesktopcouch-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevel-leak-perl Origin Ubuntu libdevel-leak-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevel-stacktrace-perl Origin Ubuntu libdevel-stacktrace-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevel-symdump-perl Origin Ubuntu libdevel-symdump-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevhelp-1-1 Origin Ubuntu libdevhelp-1-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevhelp-1-dev Origin Ubuntu libdevhelp-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevkit-power-gobject-dev Origin Ubuntu libdevkit-power-gobject-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevkit-power-gobject1 Origin Ubuntu libdevkit-power-gobject1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevmapper-dev Origin Ubuntu libdevmapper-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevmapper-event1.02.1 Origin Ubuntu libdevmapper-event1.02.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdevmapper1.02.1 Origin Ubuntu libdevmapper1.02.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdigest-hmac-perl Origin Ubuntu libdigest-hmac-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdigest-sha1-perl Origin Ubuntu libdigest-sha1-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-1.2-0 Origin Ubuntu libdirectfb-1.2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-1.2-0-dbg Origin Ubuntu libdirectfb-1.2-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-bin Origin Ubuntu libdirectfb-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-bin-dbg Origin Ubuntu libdirectfb-bin-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-dev Origin Ubuntu libdirectfb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-extra Origin Ubuntu libdirectfb-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdirectfb-extra-dbg Origin Ubuntu libdirectfb-extra-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdjvulibre-dev Origin Ubuntu libdjvulibre-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdjvulibre-text Origin Ubuntu libdjvulibre-text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdjvulibre21 Origin Ubuntu libdjvulibre21 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdlm-dev Origin Ubuntu libdlm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdlm3 Origin Ubuntu libdlm3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdlmcontrol-dev Origin Ubuntu libdlmcontrol-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdlmcontrol3 Origin Ubuntu libdlmcontrol3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdmraid-dev Origin Ubuntu libdmraid-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdmraid1.0.0.rc16 Origin Ubuntu libdmraid1.0.0.rc16 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdmx-dev Origin Ubuntu libdmx-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdmx1 Origin Ubuntu libdmx1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdmx1-dbg Origin Ubuntu libdmx1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdns64 Origin Ubuntu libdns64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdnsjava-java Origin Ubuntu libdnsjava-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdom4j-java Origin Ubuntu libdom4j-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdom4j-java-doc Origin Ubuntu libdom4j-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdotconf-dev Origin Ubuntu libdotconf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdotconf1.0 Origin Ubuntu libdotconf1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-dev Origin Ubuntu libdrm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-intel1 Origin Ubuntu libdrm-intel1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-intel1-dbg Origin Ubuntu libdrm-intel1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-nouveau1 Origin Ubuntu libdrm-nouveau1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-nouveau1-dbg Origin Ubuntu libdrm-nouveau1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-radeon1 Origin Ubuntu libdrm-radeon1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm-radeon1-dbg Origin Ubuntu libdrm-radeon1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm2 Origin Ubuntu libdrm2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrm2-dbg Origin Ubuntu libdrm2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdrools-core-java Origin Ubuntu libdrools-core-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdv4 Origin Ubuntu libdv4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdv4-dev Origin Ubuntu libdv4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdw-dev Origin Ubuntu libdw-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libdw1 Origin Ubuntu libdw1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeasymock-java Origin Ubuntu libeasymock-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeasymock-java-doc Origin Ubuntu libeasymock-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libebackend1.2-0 Origin Ubuntu libebackend1.2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libebackend1.2-dev Origin Ubuntu libebackend1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libebook1.2-9 Origin Ubuntu libebook1.2-9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libebook1.2-dev Origin Ubuntu libebook1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecal1.2-7 Origin Ubuntu libecal1.2-7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecal1.2-dev Origin Ubuntu libecal1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecj-java Origin Ubuntu libecj-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecj-java-gcj Origin Ubuntu libecj-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-con-svn-05 Origin Ubuntu libecore-con-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-config-svn-05 Origin Ubuntu libecore-config-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-dbg Origin Ubuntu libecore-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-dev Origin Ubuntu libecore-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-doc Origin Ubuntu libecore-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-evas-svn-05 Origin Ubuntu libecore-evas-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-fb-svn-05 Origin Ubuntu libecore-fb-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-file-svn-05 Origin Ubuntu libecore-file-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-imf-svn-05 Origin Ubuntu libecore-imf-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-input-svn-05 Origin Ubuntu libecore-input-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-ipc-svn-05 Origin Ubuntu libecore-ipc-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-job-svn-05 Origin Ubuntu libecore-job-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-svn-05 Origin Ubuntu libecore-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-txt-svn-05 Origin Ubuntu libecore-txt-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecore-x-svn-05 Origin Ubuntu libecore-x-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecpg-compat3 Origin Ubuntu libecpg-compat3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecpg-dev Origin Ubuntu libecpg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecpg6 Origin Ubuntu libecpg6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecryptfs-dev Origin Ubuntu libecryptfs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libecryptfs0 Origin Ubuntu libecryptfs0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedata-book1.2-2 Origin Ubuntu libedata-book1.2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedata-book1.2-dev Origin Ubuntu libedata-book1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedata-cal1.2-6 Origin Ubuntu libedata-cal1.2-6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedata-cal1.2-dev Origin Ubuntu libedata-cal1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedataserver1.2-11 Origin Ubuntu libedataserver1.2-11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedataserver1.2-dev Origin Ubuntu libedataserver1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedataserverui1.2-8 Origin Ubuntu libedataserverui1.2-8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedataserverui1.2-dev Origin Ubuntu libedataserverui1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedit-dev Origin Ubuntu libedit-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedit2 Origin Ubuntu libedit2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedje-bin Origin Ubuntu libedje-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedje-dbg Origin Ubuntu libedje-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedje-dev Origin Ubuntu libedje-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedje-doc Origin Ubuntu libedje-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libedje-svn-05 Origin Ubuntu libedje-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeet-dbg Origin Ubuntu libeet-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeet-dev Origin Ubuntu libeet-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeet-doc Origin Ubuntu libeet-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeet1 Origin Ubuntu libeet1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeggdbus-1-0 Origin Ubuntu libeggdbus-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeggdbus-1-dev Origin Ubuntu libeggdbus-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeggdbus-1-doc Origin Ubuntu libeggdbus-1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libegroupwise1.2-13 Origin Ubuntu libegroupwise1.2-13 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libegroupwise1.2-dev Origin Ubuntu libegroupwise1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeigen2-dev Origin Ubuntu libeigen2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeigen2-doc Origin Ubuntu libeigen2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeina-dbg Origin Ubuntu libeina-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeina-dev Origin Ubuntu libeina-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeina-doc Origin Ubuntu libeina-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeina-svn-05 Origin Ubuntu libeina-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelementary-data Origin Ubuntu libelementary-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelementary-dbg Origin Ubuntu libelementary-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelementary-dev Origin Ubuntu libelementary-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelementary-svn-05 Origin Ubuntu libelementary-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelf-dev Origin Ubuntu libelf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelf1 Origin Ubuntu libelf1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelfg0 Origin Ubuntu libelfg0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libelfg0-dev Origin Ubuntu libelfg0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libemail-address-perl Origin Ubuntu libemail-address-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libembryo-bin Origin Ubuntu libembryo-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libembryo-dbg Origin Ubuntu libembryo-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libembryo-dev Origin Ubuntu libembryo-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libembryo-doc Origin Ubuntu libembryo-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libembryo0 Origin Ubuntu libembryo0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libenca-dbg Origin Ubuntu libenca-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libenca-dev Origin Ubuntu libenca-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libenca0 Origin Ubuntu libenca0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libenchant-dev Origin Ubuntu libenchant-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libenchant-voikko Origin Ubuntu libenchant-voikko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libenchant1c2a Origin Ubuntu libenchant1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libept-dev Origin Ubuntu libept-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libept0 Origin Ubuntu libept0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libepub-dev Origin Ubuntu libepub-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libepub0 Origin Ubuntu libepub0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liberror-perl Origin Ubuntu liberror-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libesd0 Origin Ubuntu libesd0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libesd0-dev Origin Ubuntu libesd0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libespeak-dev Origin Ubuntu libespeak-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libespeak1 Origin Ubuntu libespeak1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libeucalyptus-commons-ext-java Origin Ubuntu libeucalyptus-commons-ext-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevas-dbg Origin Ubuntu libevas-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevas-dev Origin Ubuntu libevas-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevas-doc Origin Ubuntu libevas-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevas-svn-05 Origin Ubuntu libevas-svn-05 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevas-svn-05-engines-core Origin Ubuntu libevas-svn-05-engines-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevas-svn-05-engines-x Origin Ubuntu libevas-svn-05-engines-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevdocument-dev Origin Ubuntu libevdocument-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevdocument2 Origin Ubuntu libevdocument2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevent-1.4-2 Origin Ubuntu libevent-1.4-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevent-core-1.4-2 Origin Ubuntu libevent-core-1.4-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevent-dev Origin Ubuntu libevent-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevent-extra-1.4-2 Origin Ubuntu libevent-extra-1.4-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevview-dev Origin Ubuntu libevview-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libevview2 Origin Ubuntu libevview2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexcalibur-logkit-java Origin Ubuntu libexcalibur-logkit-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexception-class-perl Origin Ubuntu libexception-class-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexchange-storage1.2-3 Origin Ubuntu libexchange-storage1.2-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexchange-storage1.2-dev Origin Ubuntu libexchange-storage1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexempi-dev Origin Ubuntu libexempi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexempi3 Origin Ubuntu libexempi3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexempi3-dbg Origin Ubuntu libexempi3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexif-dev Origin Ubuntu libexif-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexif12 Origin Ubuntu libexif12 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexiv2-6 Origin Ubuntu libexiv2-6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexiv2-dev Origin Ubuntu libexiv2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexiv2-doc Origin Ubuntu libexiv2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexpat1 Origin Ubuntu libexpat1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libexpat1-dev Origin Ubuntu libexpat1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libextutils-depends-perl Origin Ubuntu libextutils-depends-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libextutils-pkgconfig-perl Origin Ubuntu libextutils-pkgconfig-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libezmorph-java Origin Ubuntu libezmorph-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfacile-ocaml-dev Origin Ubuntu libfacile-ocaml-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfakekey-dev Origin Ubuntu libfakekey-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfakekey0 Origin Ubuntu libfakekey0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfence-dev Origin Ubuntu libfence-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfence4 Origin Ubuntu libfence4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libffado-dev Origin Ubuntu libffado-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libffado2 Origin Ubuntu libffado2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libffi-dev Origin Ubuntu libffi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libffi5 Origin Ubuntu libffi5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libffi5-dbg Origin Ubuntu libffi5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfftw3-3 Origin Ubuntu libfftw3-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfftw3-dev Origin Ubuntu libfftw3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfftw3-doc Origin Ubuntu libfftw3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-basedir-perl Origin Ubuntu libfile-basedir-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-copy-recursive-perl Origin Ubuntu libfile-copy-recursive-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-desktopentry-perl Origin Ubuntu libfile-desktopentry-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-find-rule-perl Origin Ubuntu libfile-find-rule-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-find-rule-perl-perl Origin Ubuntu libfile-find-rule-perl-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-homedir-perl Origin Ubuntu libfile-homedir-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-remove-perl Origin Ubuntu libfile-remove-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-rsyncp-perl Origin Ubuntu libfile-rsyncp-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-spec-perl Origin Ubuntu libfile-spec-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfile-which-perl Origin Ubuntu libfile-which-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfindlib-ocaml Origin Ubuntu libfindlib-ocaml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfindlib-ocaml-dev Origin Ubuntu libfindlib-ocaml-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflac++-dev Origin Ubuntu libflac++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflac++6 Origin Ubuntu libflac++6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflac-dev Origin Ubuntu libflac-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflac-doc Origin Ubuntu libflac-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflac8 Origin Ubuntu libflac8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfli-dev Origin Ubuntu libfli-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfli1 Origin Ubuntu libfli1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflickrnet-cil-dev Origin Ubuntu libflickrnet-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflickrnet2.2-cil Origin Ubuntu libflickrnet2.2-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflite1 Origin Ubuntu libflite1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfltk1.1 Origin Ubuntu libfltk1.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfltk1.1-dbg Origin Ubuntu libfltk1.1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfltk1.1-dev Origin Ubuntu libfltk1.1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libflute-java-openoffice.org Origin Ubuntu libflute-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfont-afm-perl Origin Ubuntu libfont-afm-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfont-ttf-perl Origin Ubuntu libfont-ttf-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontconfig1 Origin Ubuntu libfontconfig1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontconfig1-dbg Origin Ubuntu libfontconfig1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontconfig1-dev Origin Ubuntu libfontconfig1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontenc-dev Origin Ubuntu libfontenc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontenc1 Origin Ubuntu libfontenc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontenc1-dbg Origin Ubuntu libfontenc1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontforge-dev Origin Ubuntu libfontforge-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfontforge1 Origin Ubuntu libfontforge1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfonts-java-openoffice.org Origin Ubuntu libfonts-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libformula-java-openoffice.org Origin Ubuntu libformula-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfreeradius-dev Origin Ubuntu libfreeradius-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfreeradius2 Origin Ubuntu libfreeradius2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfreetype6 Origin Ubuntu libfreetype6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfreetype6-dev Origin Ubuntu libfreetype6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfreezethaw-perl Origin Ubuntu libfreezethaw-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfribidi-dev Origin Ubuntu libfribidi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfribidi0 Origin Ubuntu libfribidi0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfs-dev Origin Ubuntu libfs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfs6 Origin Ubuntu libfs6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfs6-dbg Origin Ubuntu libfs6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libftdi-dev Origin Ubuntu libftdi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libftdi1 Origin Ubuntu libftdi1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libftdipp-dev Origin Ubuntu libftdipp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfuse-dev Origin Ubuntu libfuse-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfuse2 Origin Ubuntu libfuse2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgadu-dev Origin Ubuntu libgadu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgadu-doc Origin Ubuntu libgadu-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgadu3 Origin Ubuntu libgadu3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgadu3-dbg Origin Ubuntu libgadu3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-common Origin Ubuntu libgail-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-dbg Origin Ubuntu libgail-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-dev Origin Ubuntu libgail-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-doc Origin Ubuntu libgail-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-gnome-dbg Origin Ubuntu libgail-gnome-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-gnome-dev Origin Ubuntu libgail-gnome-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail-gnome-module Origin Ubuntu libgail-gnome-module Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgail18 Origin Ubuntu libgail18 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgamin-dev Origin Ubuntu libgamin-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgamin0 Origin Ubuntu libgamin0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgc-dev Origin Ubuntu libgc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgc1c2 Origin Ubuntu libgc1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcc1 Origin Ubuntu libgcc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcc1-dbg Origin Ubuntu libgcc1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj-bc Origin Ubuntu libgcj-bc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj-common Origin Ubuntu libgcj-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj-doc Origin Ubuntu libgcj-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj10 Origin Ubuntu libgcj10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj10-awt Origin Ubuntu libgcj10-awt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj10-dbg Origin Ubuntu libgcj10-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcj10-dev Origin Ubuntu libgcj10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconf2-4 Origin Ubuntu libgconf2-4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconf2-dev Origin Ubuntu libgconf2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconf2.0-cil Origin Ubuntu libgconf2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconf2.0-cil-dev Origin Ubuntu libgconf2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconfmm-2.6-1c2 Origin Ubuntu libgconfmm-2.6-1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconfmm-2.6-dev Origin Ubuntu libgconfmm-2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgconfmm-2.6-doc Origin Ubuntu libgconfmm-2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcr-dev Origin Ubuntu libgcr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcr0 Origin Ubuntu libgcr0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcrypt11 Origin Ubuntu libgcrypt11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcrypt11-dbg Origin Ubuntu libgcrypt11-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcrypt11-dev Origin Ubuntu libgcrypt11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgcrypt11-doc Origin Ubuntu libgcrypt11-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd-barcode-perl Origin Ubuntu libgd-barcode-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd-gd2-perl Origin Ubuntu libgd-gd2-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd-graph-perl Origin Ubuntu libgd-graph-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd-text-perl Origin Ubuntu libgd-text-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd2-noxpm Origin Ubuntu libgd2-noxpm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd2-noxpm-dev Origin Ubuntu libgd2-noxpm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd2-xpm Origin Ubuntu libgd2-xpm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgd2-xpm-dev Origin Ubuntu libgd2-xpm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgda-4.0-4 Origin Ubuntu libgda-4.0-4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgda-4.0-4-dbg Origin Ubuntu libgda-4.0-4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgda-4.0-common Origin Ubuntu libgda-4.0-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgda-4.0-dev Origin Ubuntu libgda-4.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgda-4.0-doc Origin Ubuntu libgda-4.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata-common Origin Ubuntu libgdata-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata-dev Origin Ubuntu libgdata-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata-doc Origin Ubuntu libgdata-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata-google1.2-1 Origin Ubuntu libgdata-google1.2-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata-google1.2-dev Origin Ubuntu libgdata-google1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata1.2-1 Origin Ubuntu libgdata1.2-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata1.2-dev Origin Ubuntu libgdata1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdata6 Origin Ubuntu libgdata6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdb-dev Origin Ubuntu libgdb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdbm-dev Origin Ubuntu libgdbm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdbm3 Origin Ubuntu libgdbm3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdict-1.0-6 Origin Ubuntu libgdict-1.0-6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdict-1.0-dev Origin Ubuntu libgdict-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdiplus Origin Ubuntu libgdiplus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdl-1-3 Origin Ubuntu libgdl-1-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdl-1-common Origin Ubuntu libgdl-1-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdl-1-dbg Origin Ubuntu libgdl-1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdl-1-dev Origin Ubuntu libgdl-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdraw4 Origin Ubuntu libgdraw4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdu-dev Origin Ubuntu libgdu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdu-gtk-dev Origin Ubuntu libgdu-gtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdu-gtk0 Origin Ubuntu libgdu-gtk0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgdu0 Origin Ubuntu libgdu0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgegl-0.0-0 Origin Ubuntu libgegl-0.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgegl-0.0-dev Origin Ubuntu libgegl-0.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgegl-0.0-doc Origin Ubuntu libgegl-0.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeoip-dev Origin Ubuntu libgeoip-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeoip1 Origin Ubuntu libgeoip1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-ejb-3.0-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-ejb-3.0-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-jacc-1.1-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-jacc-1.1-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-jms-1.1-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-jms-1.1-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-jpa-3.0-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-jpa-3.0-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java Origin Ubuntu libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgfortran3 Origin Ubuntu libgfortran3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgfortran3-dbg Origin Ubuntu libgfortran3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libggz-dev Origin Ubuntu libggz-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libggz2 Origin Ubuntu libggz2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libggzcore-dev Origin Ubuntu libggzcore-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libggzcore9 Origin Ubuntu libggzcore9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libggzmod-dev Origin Ubuntu libggzmod-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libggzmod4 Origin Ubuntu libggzmod4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgif-dev Origin Ubuntu libgif-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgif4 Origin Ubuntu libgif4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgimp2.0 Origin Ubuntu libgimp2.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgimp2.0-dev Origin Ubuntu libgimp2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgimp2.0-doc Origin Ubuntu libgimp2.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgirepository1.0-0 Origin Ubuntu libgirepository1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgirepository1.0-dev Origin Ubuntu libgirepository1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgksu2-0 Origin Ubuntu libgksu2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgksu2-dev Origin Ubuntu libgksu2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-dev Origin Ubuntu libgl1-mesa-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-dri Origin Ubuntu libgl1-mesa-dri Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-dri-dbg Origin Ubuntu libgl1-mesa-dri-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-glx Origin Ubuntu libgl1-mesa-glx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-glx-dbg Origin Ubuntu libgl1-mesa-glx-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-swx11 Origin Ubuntu libgl1-mesa-swx11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-swx11-dbg Origin Ubuntu libgl1-mesa-swx11-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-swx11-dev Origin Ubuntu libgl1-mesa-swx11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgl1-mesa-swx11-i686 Origin Ubuntu libgl1-mesa-swx11-i686 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglade2-0 Origin Ubuntu libglade2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglade2-dev Origin Ubuntu libglade2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglade2.0-cil Origin Ubuntu libglade2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglade2.0-cil-dev Origin Ubuntu libglade2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglademm-2.4-1c2a Origin Ubuntu libglademm-2.4-1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglademm-2.4-dbg Origin Ubuntu libglademm-2.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglademm-2.4-dev Origin Ubuntu libglademm-2.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglademm-2.4-doc Origin Ubuntu libglademm-2.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgladeui-1-9 Origin Ubuntu libgladeui-1-9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgladeui-1-dev Origin Ubuntu libgladeui-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgle3 Origin Ubuntu libgle3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgle3-dev Origin Ubuntu libgle3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib-perl Origin Ubuntu libglib-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-0 Origin Ubuntu libglib2.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-0-dbg Origin Ubuntu libglib2.0-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-cil Origin Ubuntu libglib2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-cil-dev Origin Ubuntu libglib2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-data Origin Ubuntu libglib2.0-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-dev Origin Ubuntu libglib2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglib2.0-doc Origin Ubuntu libglib2.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglibmm-2.4-1c2a Origin Ubuntu libglibmm-2.4-1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglibmm-2.4-dbg Origin Ubuntu libglibmm-2.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglibmm-2.4-dev Origin Ubuntu libglibmm-2.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglibmm-2.4-doc Origin Ubuntu libglibmm-2.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglitz-glx1 Origin Ubuntu libglitz-glx1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglitz-glx1-dev Origin Ubuntu libglitz-glx1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglitz1 Origin Ubuntu libglitz1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglitz1-dev Origin Ubuntu libglitz1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglu1-mesa Origin Ubuntu libglu1-mesa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglu1-mesa-dev Origin Ubuntu libglu1-mesa-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libglu1-xorg-dev Origin Ubuntu libglu1-xorg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgluezilla Origin Ubuntu libgluezilla Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmime-2.4-2 Origin Ubuntu libgmime-2.4-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmime-2.4-dev Origin Ubuntu libgmime-2.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmime-2.4-doc Origin Ubuntu libgmime-2.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmime2.4-cil Origin Ubuntu libgmime2.4-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmime2.4-cil-dev Origin Ubuntu libgmime2.4-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmm-dev Origin Ubuntu libgmm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmp3-dev Origin Ubuntu libgmp3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmp3-doc Origin Ubuntu libgmp3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmp3c2 Origin Ubuntu libgmp3c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgmpxx4ldbl Origin Ubuntu libgmpxx4ldbl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-bluetooth-dev Origin Ubuntu libgnome-bluetooth-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-bluetooth7 Origin Ubuntu libgnome-bluetooth7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-desktop-2-17 Origin Ubuntu libgnome-desktop-2-17 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-desktop-dev Origin Ubuntu libgnome-desktop-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-keyring-dev Origin Ubuntu libgnome-keyring-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-keyring0 Origin Ubuntu libgnome-keyring0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-keyring1.0-cil Origin Ubuntu libgnome-keyring1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-keyring1.0-cil-dev Origin Ubuntu libgnome-keyring1.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-mag-dev Origin Ubuntu libgnome-mag-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-mag2 Origin Ubuntu libgnome-mag2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-media-dev Origin Ubuntu libgnome-media-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-media0 Origin Ubuntu libgnome-media0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-menu-dev Origin Ubuntu libgnome-menu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-menu2 Origin Ubuntu libgnome-menu2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-pilot2 Origin Ubuntu libgnome-pilot2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-pilot2-dev Origin Ubuntu libgnome-pilot2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-vfs2.0-cil Origin Ubuntu libgnome-vfs2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-vfs2.0-cil-dev Origin Ubuntu libgnome-vfs2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-vfsmm-2.6-1c2a Origin Ubuntu libgnome-vfsmm-2.6-1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-vfsmm-2.6-dev Origin Ubuntu libgnome-vfsmm-2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-vfsmm-2.6-doc Origin Ubuntu libgnome-vfsmm-2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-window-settings-dev Origin Ubuntu libgnome-window-settings-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome-window-settings1 Origin Ubuntu libgnome-window-settings1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-0 Origin Ubuntu libgnome2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-canvas-perl Origin Ubuntu libgnome2-canvas-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-common Origin Ubuntu libgnome2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-dbg Origin Ubuntu libgnome2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-dev Origin Ubuntu libgnome2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-doc Origin Ubuntu libgnome2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-perl Origin Ubuntu libgnome2-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2-vfs-perl Origin Ubuntu libgnome2-vfs-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2.0-cil-dev Origin Ubuntu libgnome2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnome2.24-cil Origin Ubuntu libgnome2.24-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvas2-0 Origin Ubuntu libgnomecanvas2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvas2-common Origin Ubuntu libgnomecanvas2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvas2-dbg Origin Ubuntu libgnomecanvas2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvas2-dev Origin Ubuntu libgnomecanvas2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvas2-doc Origin Ubuntu libgnomecanvas2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvasmm-2.6-1c2a Origin Ubuntu libgnomecanvasmm-2.6-1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvasmm-2.6-dev Origin Ubuntu libgnomecanvasmm-2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecanvasmm-2.6-doc Origin Ubuntu libgnomecanvasmm-2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecups1.0-1 Origin Ubuntu libgnomecups1.0-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomecups1.0-dev Origin Ubuntu libgnomecups1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomedesktop2.0-cil-dev Origin Ubuntu libgnomedesktop2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomedesktop2.20-cil Origin Ubuntu libgnomedesktop2.20-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomekbd-common Origin Ubuntu libgnomekbd-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomekbd-dev Origin Ubuntu libgnomekbd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomekbd4 Origin Ubuntu libgnomekbd4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomemm-2.6-1c2 Origin Ubuntu libgnomemm-2.6-1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomemm-2.6-dev Origin Ubuntu libgnomemm-2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomemm-2.6-doc Origin Ubuntu libgnomemm-2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomepanel2.24-cil Origin Ubuntu libgnomepanel2.24-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomepanel2.24-cil-dev Origin Ubuntu libgnomepanel2.24-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprint2.2-0 Origin Ubuntu libgnomeprint2.2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprint2.2-data Origin Ubuntu libgnomeprint2.2-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprint2.2-dev Origin Ubuntu libgnomeprint2.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprint2.2-doc Origin Ubuntu libgnomeprint2.2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprintui2.2-0 Origin Ubuntu libgnomeprintui2.2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprintui2.2-common Origin Ubuntu libgnomeprintui2.2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprintui2.2-dev Origin Ubuntu libgnomeprintui2.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeprintui2.2-doc Origin Ubuntu libgnomeprintui2.2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeui-0 Origin Ubuntu libgnomeui-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeui-0-dbg Origin Ubuntu libgnomeui-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeui-common Origin Ubuntu libgnomeui-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeui-dev Origin Ubuntu libgnomeui-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeui-doc Origin Ubuntu libgnomeui-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeuimm-2.6-1c2a Origin Ubuntu libgnomeuimm-2.6-1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeuimm-2.6-dev Origin Ubuntu libgnomeuimm-2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomeuimm-2.6-doc Origin Ubuntu libgnomeuimm-2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomevfs2-0 Origin Ubuntu libgnomevfs2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomevfs2-0-dbg Origin Ubuntu libgnomevfs2-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomevfs2-common Origin Ubuntu libgnomevfs2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomevfs2-dev Origin Ubuntu libgnomevfs2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnomevfs2-extra Origin Ubuntu libgnomevfs2-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnuinet-java Origin Ubuntu libgnuinet-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnujaf-java Origin Ubuntu libgnujaf-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnumail-java Origin Ubuntu libgnumail-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnutls-dev Origin Ubuntu libgnutls-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnutls26 Origin Ubuntu libgnutls26 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgnutls26-dbg Origin Ubuntu libgnutls26-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgomp1 Origin Ubuntu libgomp1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgomp1-dbg Origin Ubuntu libgomp1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgoocanvas-common Origin Ubuntu libgoocanvas-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgoocanvas-dev Origin Ubuntu libgoocanvas-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgoocanvas3 Origin Ubuntu libgoocanvas3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgoogle-collections-java Origin Ubuntu libgoogle-collections-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgp11-0 Origin Ubuntu libgp11-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgp11-dev Origin Ubuntu libgp11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpg-error-dev Origin Ubuntu libgpg-error-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpg-error0 Origin Ubuntu libgpg-error0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpgme11 Origin Ubuntu libgpgme11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpgme11-dev Origin Ubuntu libgpgme11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgphoto2-2 Origin Ubuntu libgphoto2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgphoto2-2-dev Origin Ubuntu libgphoto2-2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgphoto2-port0 Origin Ubuntu libgphoto2-port0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpm-dev Origin Ubuntu libgpm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpm2 Origin Ubuntu libgpm2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpmg1-dev Origin Ubuntu libgpmg1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpod-common Origin Ubuntu libgpod-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpod-dev Origin Ubuntu libgpod-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpod-doc Origin Ubuntu libgpod-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpod-nogtk-dev Origin Ubuntu libgpod-nogtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpod4 Origin Ubuntu libgpod4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpod4-nogtk Origin Ubuntu libgpod4-nogtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgraphite-dev Origin Ubuntu libgraphite-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgraphite3 Origin Ubuntu libgraphite3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgraphite3-dbg Origin Ubuntu libgraphite3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgraphviz-dev Origin Ubuntu libgraphviz-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgraphviz4 Origin Ubuntu libgraphviz4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgs-dev Origin Ubuntu libgs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgs-esp-dev Origin Ubuntu libgs-esp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgs8 Origin Ubuntu libgs8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-1-114 Origin Ubuntu libgsf-1-114 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-1-114-dbg Origin Ubuntu libgsf-1-114-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-1-common Origin Ubuntu libgsf-1-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-1-dev Origin Ubuntu libgsf-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-gnome-1-114 Origin Ubuntu libgsf-gnome-1-114 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-gnome-1-114-dbg Origin Ubuntu libgsf-gnome-1-114-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsf-gnome-1-dev Origin Ubuntu libgsf-gnome-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsl0-dbg Origin Ubuntu libgsl0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsl0-dev Origin Ubuntu libgsl0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsl0ldbl Origin Ubuntu libgsl0ldbl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsm1 Origin Ubuntu libgsm1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsm1-dbg Origin Ubuntu libgsm1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgsm1-dev Origin Ubuntu libgsm1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssapi-krb5-2 Origin Ubuntu libgssapi-krb5-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssdp-1.0-2 Origin Ubuntu libgssdp-1.0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssdp-1.0-dbg Origin Ubuntu libgssdp-1.0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssdp-1.0-dev Origin Ubuntu libgssdp-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssdp-doc Origin Ubuntu libgssdp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssglue-dev Origin Ubuntu libgssglue-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssglue1 Origin Ubuntu libgssglue1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgssrpc4 Origin Ubuntu libgssrpc4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstfarsight0.10-0 Origin Ubuntu libgstfarsight0.10-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstfarsight0.10-dbg Origin Ubuntu libgstfarsight0.10-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstfarsight0.10-dev Origin Ubuntu libgstfarsight0.10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstfarsight0.10-doc Origin Ubuntu libgstfarsight0.10-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstreamer-plugins-base0.10-0 Origin Ubuntu libgstreamer-plugins-base0.10-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstreamer-plugins-base0.10-dev Origin Ubuntu libgstreamer-plugins-base0.10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstreamer0.10-0 Origin Ubuntu libgstreamer0.10-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstreamer0.10-0-dbg Origin Ubuntu libgstreamer0.10-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgstreamer0.10-dev Origin Ubuntu libgstreamer0.10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk-directfb-2.0-0 Origin Ubuntu libgtk-directfb-2.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk-directfb-2.0-dev Origin Ubuntu libgtk-directfb-2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk-vnc-1.0-0 Origin Ubuntu libgtk-vnc-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk-vnc-1.0-0-dbg Origin Ubuntu libgtk-vnc-1.0-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk-vnc-1.0-dev Origin Ubuntu libgtk-vnc-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2-perl Origin Ubuntu libgtk2-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2-perl-doc Origin Ubuntu libgtk2-perl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-0 Origin Ubuntu libgtk2.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-0-dbg Origin Ubuntu libgtk2.0-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-bin Origin Ubuntu libgtk2.0-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-cil Origin Ubuntu libgtk2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-cil-dev Origin Ubuntu libgtk2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-common Origin Ubuntu libgtk2.0-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-dev Origin Ubuntu libgtk2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtk2.0-doc Origin Ubuntu libgtk2.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml-editor-common Origin Ubuntu libgtkhtml-editor-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml-editor-dev Origin Ubuntu libgtkhtml-editor-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml-editor0 Origin Ubuntu libgtkhtml-editor0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml3.14-19 Origin Ubuntu libgtkhtml3.14-19 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml3.14-cil-dev Origin Ubuntu libgtkhtml3.14-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml3.14-dbg Origin Ubuntu libgtkhtml3.14-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml3.14-dev Origin Ubuntu libgtkhtml3.14-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkhtml3.16-cil Origin Ubuntu libgtkhtml3.16-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkmm-2.4-1c2a Origin Ubuntu libgtkmm-2.4-1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkmm-2.4-dbg Origin Ubuntu libgtkmm-2.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkmm-2.4-dev Origin Ubuntu libgtkmm-2.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkmm-2.4-doc Origin Ubuntu libgtkmm-2.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtksourceview2-2.0-cil Origin Ubuntu libgtksourceview2-2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtksourceview2-cil-dev Origin Ubuntu libgtksourceview2-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtksourceview2.0-0 Origin Ubuntu libgtksourceview2.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtksourceview2.0-common Origin Ubuntu libgtksourceview2.0-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtksourceview2.0-dev Origin Ubuntu libgtksourceview2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtksourceview2.0-doc Origin Ubuntu libgtksourceview2.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkspell-dev Origin Ubuntu libgtkspell-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtkspell0 Origin Ubuntu libgtkspell0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtop2-7 Origin Ubuntu libgtop2-7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtop2-common Origin Ubuntu libgtop2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgtop2-dev Origin Ubuntu libgtop2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgucharmap2-dev Origin Ubuntu libgucharmap2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgucharmap7 Origin Ubuntu libgucharmap7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgudev-1.0-0 Origin Ubuntu libgudev-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgudev-1.0-dev Origin Ubuntu libgudev-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-1.0-3 Origin Ubuntu libgupnp-1.0-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-1.0-dbg Origin Ubuntu libgupnp-1.0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-1.0-dev Origin Ubuntu libgupnp-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-doc Origin Ubuntu libgupnp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-igd-1.0-2 Origin Ubuntu libgupnp-igd-1.0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-igd-1.0-dbg Origin Ubuntu libgupnp-igd-1.0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-igd-1.0-dev Origin Ubuntu libgupnp-igd-1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgupnp-igd-1.0-doc Origin Ubuntu libgupnp-igd-1.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgutenprint-dev Origin Ubuntu libgutenprint-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgutenprint-doc Origin Ubuntu libgutenprint-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgutenprint2 Origin Ubuntu libgutenprint2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgutenprintui2-1 Origin Ubuntu libgutenprintui2-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgutenprintui2-dev Origin Ubuntu libgutenprintui2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgvfscommon-dev Origin Ubuntu libgvfscommon-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgvfscommon0 Origin Ubuntu libgvfscommon0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgweather-common Origin Ubuntu libgweather-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgweather-dev Origin Ubuntu libgweather-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgweather1 Origin Ubuntu libgweather1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgwt-dev-java Origin Ubuntu libgwt-dev-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgwt-user-java Origin Ubuntu libgwt-user-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhal-dev Origin Ubuntu libhal-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhal-storage-dev Origin Ubuntu libhal-storage-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhal-storage1 Origin Ubuntu libhal-storage1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhal1 Origin Ubuntu libhal1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhamcrest-java Origin Ubuntu libhamcrest-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhangul-dev Origin Ubuntu libhangul-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhangul0 Origin Ubuntu libhangul0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhangul0-data Origin Ubuntu libhangul0-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhangul0-dbg Origin Ubuntu libhangul0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhesiod-dev Origin Ubuntu libhesiod-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhesiod0 Origin Ubuntu libhesiod0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhfsp-dev Origin Ubuntu libhfsp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhfsp0 Origin Ubuntu libhfsp0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhogweed1 Origin Ubuntu libhogweed1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhook-lexwrap-perl Origin Ubuntu libhook-lexwrap-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhpmud-dev Origin Ubuntu libhpmud-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhpmud0 Origin Ubuntu libhpmud0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhsqldb-java Origin Ubuntu libhsqldb-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhsqldb-java-doc Origin Ubuntu libhsqldb-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhsqldb-java-gcj Origin Ubuntu libhsqldb-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhtml-format-perl Origin Ubuntu libhtml-format-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhtml-parser-perl Origin Ubuntu libhtml-parser-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhtml-tagset-perl Origin Ubuntu libhtml-tagset-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhtml-template-perl Origin Ubuntu libhtml-template-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhtml-tree-perl Origin Ubuntu libhtml-tree-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhunspell-1.2-0 Origin Ubuntu libhunspell-1.2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhunspell-dev Origin Ubuntu libhunspell-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhx-dev Origin Ubuntu libhx-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhx-doc Origin Ubuntu libhx-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhx22 Origin Ubuntu libhx22 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhyphen-dev Origin Ubuntu libhyphen-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libhyphen0 Origin Ubuntu libhyphen0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libibus-dev Origin Ubuntu libibus-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libibus-qt-dev Origin Ubuntu libibus-qt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libibus-qt1 Origin Ubuntu libibus-qt1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libibus1 Origin Ubuntu libibus1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libical-dev Origin Ubuntu libical-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libical0 Origin Ubuntu libical0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libice-dev Origin Ubuntu libice-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libice6 Origin Ubuntu libice6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libice6-dbg Origin Ubuntu libice6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libicu-dev Origin Ubuntu libicu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libicu42 Origin Ubuntu libicu42 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libicu42-dbg Origin Ubuntu libicu42-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libid3-3.8.3-dev Origin Ubuntu libid3-3.8.3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libid3-3.8.3c2a Origin Ubuntu libid3-3.8.3c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libid3tag0 Origin Ubuntu libid3tag0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libid3tag0-dev Origin Ubuntu libid3tag0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libident Origin Ubuntu libident Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libident-dev Origin Ubuntu libident-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libidl-dev Origin Ubuntu libidl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libidl0 Origin Ubuntu libidl0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libidn11 Origin Ubuntu libidn11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libidn11-dev Origin Ubuntu libidn11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libido-0.1-0 Origin Ubuntu libido-0.1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libido-0.1-dev Origin Ubuntu libido-0.1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libiec61883-0 Origin Ubuntu libiec61883-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libiec61883-dev Origin Ubuntu libiec61883-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libieee1284-3 Origin Ubuntu libieee1284-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libieee1284-3-dev Origin Ubuntu libieee1284-3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libifp-dev Origin Ubuntu libifp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libifp4 Origin Ubuntu libifp4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libijs-0.35 Origin Ubuntu libijs-0.35 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libijs-dev Origin Ubuntu libijs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libilmbase-dev Origin Ubuntu libilmbase-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libilmbase6 Origin Ubuntu libilmbase6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libimlib2 Origin Ubuntu libimlib2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libimlib2-dev Origin Ubuntu libimlib2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libimobiledevice-dev Origin Ubuntu libimobiledevice-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libimobiledevice-doc Origin Ubuntu libimobiledevice-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libimobiledevice0 Origin Ubuntu libimobiledevice0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libimobiledevice0-dbg Origin Ubuntu libimobiledevice0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindi-dev Origin Ubuntu libindi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindi0 Origin Ubuntu libindi0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate-dev Origin Ubuntu libindicate-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate-doc Origin Ubuntu libindicate-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate-gtk-dev Origin Ubuntu libindicate-gtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate-gtk2 Origin Ubuntu libindicate-gtk2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate-qt-dev Origin Ubuntu libindicate-qt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate-qt0 Origin Ubuntu libindicate-qt0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicate4 Origin Ubuntu libindicate4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicator-dev Origin Ubuntu libindicator-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libindicator0 Origin Ubuntu libindicator0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libintl-perl Origin Ubuntu libintl-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libio-dirent-perl Origin Ubuntu libio-dirent-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libio-multiplex-perl Origin Ubuntu libio-multiplex-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libio-pty-perl Origin Ubuntu libio-pty-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libio-socket-inet6-perl Origin Ubuntu libio-socket-inet6-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libio-string-perl Origin Ubuntu libio-string-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libio-stringy-perl Origin Ubuntu libio-stringy-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libiodbc2 Origin Ubuntu libiodbc2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libiodbc2-dev Origin Ubuntu libiodbc2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libipc-run-perl Origin Ubuntu libipc-run-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libipc-run3-perl Origin Ubuntu libipc-run3-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libipc-sharedcache-perl Origin Ubuntu libipc-sharedcache-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libipc-sharelite-perl Origin Ubuntu libipc-sharelite-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libipc-signal-perl Origin Ubuntu libipc-signal-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libirman-dev Origin Ubuntu libirman-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libisc60 Origin Ubuntu libisc60 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libisccc60 Origin Ubuntu libisccc60 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libisccfg60 Origin Ubuntu libisccfg60 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libiw-dev Origin Ubuntu libiw-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libiw30 Origin Ubuntu libiw30 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjack-dev Origin Ubuntu libjack-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjack0 Origin Ubuntu libjack0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjamon-java Origin Ubuntu libjamon-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjarjar-java Origin Ubuntu libjarjar-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjarjar-java-doc Origin Ubuntu libjarjar-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjasper-dev Origin Ubuntu libjasper-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjasper1 Origin Ubuntu libjasper1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjavassist-java Origin Ubuntu libjavassist-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjavassist-java-doc Origin Ubuntu libjavassist-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjaxen-java Origin Ubuntu libjaxen-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjaxen-java-doc Origin Ubuntu libjaxen-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjaxme-java Origin Ubuntu libjaxme-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjaxme-java-doc Origin Ubuntu libjaxme-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjaxp1.3-java Origin Ubuntu libjaxp1.3-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjaxp1.3-java-gcj Origin Ubuntu libjaxp1.3-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjdepend-java Origin Ubuntu libjdepend-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjdom1-java Origin Ubuntu libjdom1-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjdom1-java-doc Origin Ubuntu libjdom1-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjettison-java Origin Ubuntu libjettison-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjetty-java Origin Ubuntu libjetty-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjetty-java-doc Origin Ubuntu libjetty-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjexcelapi-java Origin Ubuntu libjexcelapi-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjexcelapi-java-doc Origin Ubuntu libjexcelapi-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjibx-java Origin Ubuntu libjibx-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjibx-java-doc Origin Ubuntu libjibx-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjline-java Origin Ubuntu libjline-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjline-java-doc Origin Ubuntu libjline-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjmock-java Origin Ubuntu libjmock-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjmock-java-doc Origin Ubuntu libjmock-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjoda-time-java Origin Ubuntu libjoda-time-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjpeg-progs Origin Ubuntu libjpeg-progs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjpeg62 Origin Ubuntu libjpeg62 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjpeg62-dbg Origin Ubuntu libjpeg62-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjpeg62-dev Origin Ubuntu libjpeg62-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjs-jquery Origin Ubuntu libjs-jquery Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjsch-java Origin Ubuntu libjsch-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjsch-java-doc Origin Ubuntu libjsch-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjson-glib-1.0-0 Origin Ubuntu libjson-glib-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjson-glib-1.0-0-dbg Origin Ubuntu libjson-glib-1.0-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjson-glib-dev Origin Ubuntu libjson-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjson-glib-doc Origin Ubuntu libjson-glib-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjson-java Origin Ubuntu libjson-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjug-java Origin Ubuntu libjug-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjunitperf-java Origin Ubuntu libjunitperf-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjunitperf-java-doc Origin Ubuntu libjunitperf-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libk3b-dev Origin Ubuntu libk3b-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libk3b6 Origin Ubuntu libk3b6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libk3b6-extracodecs Origin Ubuntu libk3b6-extracodecs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libk5crypto3 Origin Ubuntu libk5crypto3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkadm5clnt-mit7 Origin Ubuntu libkadm5clnt-mit7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkadm5srv-mit7 Origin Ubuntu libkadm5srv-mit7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkcddb-dev Origin Ubuntu libkcddb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkcddb4 Origin Ubuntu libkcddb4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdb5-4 Origin Ubuntu libkdb5-4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdcraw8 Origin Ubuntu libkdcraw8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdcraw8-dev Origin Ubuntu libkdcraw8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdecorations4 Origin Ubuntu libkdecorations4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdeedu-dev Origin Ubuntu libkdeedu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdeedu4 Origin Ubuntu libkdeedu4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdegames-dev Origin Ubuntu libkdegames-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdegames5 Origin Ubuntu libkdegames5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkdepim4 Origin Ubuntu libkdepim4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkephal4 Origin Ubuntu libkephal4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkexiv2-8 Origin Ubuntu libkexiv2-8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkexiv2-8-dev Origin Ubuntu libkexiv2-8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkeyutils-dev Origin Ubuntu libkeyutils-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkeyutils1 Origin Ubuntu libkeyutils1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkfontinst4 Origin Ubuntu libkfontinst4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkipi7 Origin Ubuntu libkipi7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkipi7-dev Origin Ubuntu libkipi7-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkleo4 Origin Ubuntu libkleo4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libklibc Origin Ubuntu libklibc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libklibc-dev Origin Ubuntu libklibc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libklu1.1.0 Origin Ubuntu libklu1.1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkonq5 Origin Ubuntu libkonq5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkonq5-dev Origin Ubuntu libkonq5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkonq5-templates Origin Ubuntu libkonq5-templates Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkonqsidebarplugin4 Origin Ubuntu libkonqsidebarplugin4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkonqsidebarplugin4-dev Origin Ubuntu libkonqsidebarplugin4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkopete-dev Origin Ubuntu libkopete-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkopete4 Origin Ubuntu libkopete4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkpathsea-dev Origin Ubuntu libkpathsea-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkpathsea5 Origin Ubuntu libkpathsea5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkpgp4 Origin Ubuntu libkpgp4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkrb5-3 Origin Ubuntu libkrb5-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkrb5-dbg Origin Ubuntu libkrb5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkrb5-dev Origin Ubuntu libkrb5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkrb5support0 Origin Ubuntu libkrb5support0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksane-dev Origin Ubuntu libksane-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksane0 Origin Ubuntu libksane0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksba-dev Origin Ubuntu libksba-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksba8 Origin Ubuntu libksba8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkscreensaver5 Origin Ubuntu libkscreensaver5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksgrd4 Origin Ubuntu libksgrd4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksieve4 Origin Ubuntu libksieve4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libksignalplotter4 Origin Ubuntu libksignalplotter4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkwineffects1 Origin Ubuntu libkwineffects1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libkworkspace4 Origin Ubuntu libkworkspace4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblancelot-dev Origin Ubuntu liblancelot-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblancelot0 Origin Ubuntu liblancelot0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblapack-dev Origin Ubuntu liblapack-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblapack-doc Origin Ubuntu liblapack-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblapack3gf Origin Ubuntu liblapack3gf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblastfm-dbg Origin Ubuntu liblastfm-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblastfm-dev Origin Ubuntu liblastfm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblastfm-fingerprint0 Origin Ubuntu liblastfm-fingerprint0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblastfm0 Origin Ubuntu liblastfm0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblauncher-0.1-0 Origin Ubuntu liblauncher-0.1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblauncher-0.1-dev Origin Ubuntu liblauncher-0.1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblaunchpad-integration-cil-dev Origin Ubuntu liblaunchpad-integration-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblaunchpad-integration-dev Origin Ubuntu liblaunchpad-integration-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblaunchpad-integration1 Origin Ubuntu liblaunchpad-integration1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblaunchpad-integration1.0-cil Origin Ubuntu liblaunchpad-integration1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblayout-java-openoffice.org Origin Ubuntu liblayout-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblcms1 Origin Ubuntu liblcms1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblcms1-dev Origin Ubuntu liblcms1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libldap-2.4-2 Origin Ubuntu libldap-2.4-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libldap-2.4-2-dbg Origin Ubuntu libldap-2.4-2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libldap2-dev Origin Ubuntu libldap2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libldl2.0.1 Origin Ubuntu libldl2.0.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libledit-ocaml-dev Origin Ubuntu libledit-ocaml-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblensfun-data Origin Ubuntu liblensfun-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblensfun-dev Origin Ubuntu liblensfun-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblensfun-doc Origin Ubuntu liblensfun-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblensfun0 Origin Ubuntu liblensfun0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblircclient-dev Origin Ubuntu liblircclient-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblircclient0 Origin Ubuntu liblircclient0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblist-moreutils-perl Origin Ubuntu liblist-moreutils-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libllvm2.7 Origin Ubuntu libllvm2.7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libloader-java-openoffice.org Origin Ubuntu libloader-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblocale-gettext-perl Origin Ubuntu liblocale-gettext-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblockfile-dev Origin Ubuntu liblockfile-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblockfile1 Origin Ubuntu liblockfile1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblog-log4perl-perl Origin Ubuntu liblog-log4perl-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblog4j1.2-java Origin Ubuntu liblog4j1.2-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblog4j1.2-java-doc Origin Ubuntu liblog4j1.2-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblog4j1.2-java-gcj Origin Ubuntu liblog4j1.2-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblog4net-cil-dev Origin Ubuntu liblog4net-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblog4net1.2-cil Origin Ubuntu liblog4net1.2-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblogkit-java Origin Ubuntu liblogkit-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblogthread-dev Origin Ubuntu liblogthread-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblogthread3 Origin Ubuntu liblogthread3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libloudmouth1-0 Origin Ubuntu libloudmouth1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libloudmouth1-0-dbg Origin Ubuntu libloudmouth1-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libloudmouth1-dev Origin Ubuntu libloudmouth1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblouis-data Origin Ubuntu liblouis-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblouis-dev Origin Ubuntu liblouis-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblouis0 Origin Ubuntu liblouis0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblpint-bonobo-dev Origin Ubuntu liblpint-bonobo-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblpint-bonobo0 Origin Ubuntu liblpint-bonobo0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblpsolve55-dev Origin Ubuntu liblpsolve55-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblqr-1-0 Origin Ubuntu liblqr-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblqr-1-0-dbg Origin Ubuntu liblqr-1-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblqr-1-0-dev Origin Ubuntu liblqr-1-0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblsofui4 Origin Ubuntu liblsofui4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libltdl-dev Origin Ubuntu libltdl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libltdl7 Origin Ubuntu libltdl7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblua5.1-0 Origin Ubuntu liblua5.1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblua5.1-0-dbg Origin Ubuntu liblua5.1-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblua5.1-0-dev Origin Ubuntu liblua5.1-0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblwres60 Origin Ubuntu liblwres60 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblzma-dev Origin Ubuntu liblzma-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblzma-doc Origin Ubuntu liblzma-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblzma1 Origin Ubuntu liblzma1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblzo2-2 Origin Ubuntu liblzo2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liblzo2-dev Origin Ubuntu liblzo2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libm17n-0 Origin Ubuntu libm17n-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libm17n-0-dbg Origin Ubuntu libm17n-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libm17n-dev Origin Ubuntu libm17n-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmaa-dev Origin Ubuntu libmaa-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmaa2 Origin Ubuntu libmaa2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmad0 Origin Ubuntu libmad0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmad0-dev Origin Ubuntu libmad0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagic-dev Origin Ubuntu libmagic-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagic1 Origin Ubuntu libmagic1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagick++-dev Origin Ubuntu libmagick++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagick++2 Origin Ubuntu libmagick++2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagickcore-dev Origin Ubuntu libmagickcore-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagickcore2 Origin Ubuntu libmagickcore2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagickcore2-extra Origin Ubuntu libmagickcore2-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagickwand-dev Origin Ubuntu libmagickwand-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmagickwand2 Origin Ubuntu libmagickwand2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmail-dkim-perl Origin Ubuntu libmail-dkim-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmail-sendmail-perl Origin Ubuntu libmail-sendmail-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmail-spf-perl Origin Ubuntu libmail-spf-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmailtools-perl Origin Ubuntu libmailtools-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmalaga-dev Origin Ubuntu libmalaga-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmalaga7 Origin Ubuntu libmalaga7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmarble-dev Origin Ubuntu libmarble-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmarble4 Origin Ubuntu libmarble4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmdbodbc Origin Ubuntu libmdbodbc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmdbtools Origin Ubuntu libmdbtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmeanwhile-dev Origin Ubuntu libmeanwhile-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmeanwhile1 Origin Ubuntu libmeanwhile1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmetacity-dev Origin Ubuntu libmetacity-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmetacity-private0 Origin Ubuntu libmetacity-private0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmhash-dev Origin Ubuntu libmhash-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmhash2 Origin Ubuntu libmhash2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmilter-dev Origin Ubuntu libmilter-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmilter1.0.1 Origin Ubuntu libmilter1.0.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmilter1.0.1-dbg Origin Ubuntu libmilter1.0.1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmime-tools-perl Origin Ubuntu libmime-tools-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmime-types-perl Origin Ubuntu libmime-types-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmimelib4 Origin Ubuntu libmimelib4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmldbm-perl Origin Ubuntu libmldbm-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmng-dev Origin Ubuntu libmng-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmng1 Origin Ubuntu libmng1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmockobjects-java Origin Ubuntu libmockobjects-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmockobjects-java-doc Origin Ubuntu libmockobjects-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmodplug-dev Origin Ubuntu libmodplug-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmodplug0c2 Origin Ubuntu libmodplug0c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-accessibility1.0-cil Origin Ubuntu libmono-accessibility1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-accessibility2.0-cil Origin Ubuntu libmono-accessibility2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-addins-cil-dev Origin Ubuntu libmono-addins-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-addins-gui-cil-dev Origin Ubuntu libmono-addins-gui-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-addins-gui0.2-cil Origin Ubuntu libmono-addins-gui0.2-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-addins0.2-cil Origin Ubuntu libmono-addins0.2-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-bytefx0.7.6.1-cil Origin Ubuntu libmono-bytefx0.7.6.1-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-bytefx0.7.6.2-cil Origin Ubuntu libmono-bytefx0.7.6.2-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-c5-1.0-cil Origin Ubuntu libmono-c5-1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-cairo1.0-cil Origin Ubuntu libmono-cairo1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-cairo2.0-cil Origin Ubuntu libmono-cairo2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-cecil-private-cil Origin Ubuntu libmono-cecil-private-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-cil-dev Origin Ubuntu libmono-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-corlib1.0-cil Origin Ubuntu libmono-corlib1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-corlib2.0-cil Origin Ubuntu libmono-corlib2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-cscompmgd7.0-cil Origin Ubuntu libmono-cscompmgd7.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-cscompmgd8.0-cil Origin Ubuntu libmono-cscompmgd8.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-data-tds1.0-cil Origin Ubuntu libmono-data-tds1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-data-tds2.0-cil Origin Ubuntu libmono-data-tds2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-data1.0-cil Origin Ubuntu libmono-data1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-data2.0-cil Origin Ubuntu libmono-data2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-db2-1.0-cil Origin Ubuntu libmono-db2-1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-dev Origin Ubuntu libmono-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-getoptions1.0-cil Origin Ubuntu libmono-getoptions1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-getoptions2.0-cil Origin Ubuntu libmono-getoptions2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-i18n-west1.0-cil Origin Ubuntu libmono-i18n-west1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-i18n-west2.0-cil Origin Ubuntu libmono-i18n-west2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-i18n1.0-cil Origin Ubuntu libmono-i18n1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-i18n2.0-cil Origin Ubuntu libmono-i18n2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-ldap1.0-cil Origin Ubuntu libmono-ldap1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-ldap2.0-cil Origin Ubuntu libmono-ldap2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-management2.0-cil Origin Ubuntu libmono-management2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-messaging-rabbitmq2.0-cil Origin Ubuntu libmono-messaging-rabbitmq2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-messaging2.0-cil Origin Ubuntu libmono-messaging2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-microsoft-build2.0-cil Origin Ubuntu libmono-microsoft-build2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-microsoft7.0-cil Origin Ubuntu libmono-microsoft7.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-microsoft8.0-cil Origin Ubuntu libmono-microsoft8.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-npgsql1.0-cil Origin Ubuntu libmono-npgsql1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-npgsql2.0-cil Origin Ubuntu libmono-npgsql2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-oracle1.0-cil Origin Ubuntu libmono-oracle1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-oracle2.0-cil Origin Ubuntu libmono-oracle2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-peapi1.0-cil Origin Ubuntu libmono-peapi1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-peapi2.0-cil Origin Ubuntu libmono-peapi2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-posix1.0-cil Origin Ubuntu libmono-posix1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-posix2.0-cil Origin Ubuntu libmono-posix2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-rabbitmq2.0-cil Origin Ubuntu libmono-rabbitmq2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-relaxng1.0-cil Origin Ubuntu libmono-relaxng1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-relaxng2.0-cil Origin Ubuntu libmono-relaxng2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-security1.0-cil Origin Ubuntu libmono-security1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-security2.0-cil Origin Ubuntu libmono-security2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-sharpzip0.6-cil Origin Ubuntu libmono-sharpzip0.6-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-sharpzip0.84-cil Origin Ubuntu libmono-sharpzip0.84-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-sharpzip2.6-cil Origin Ubuntu libmono-sharpzip2.6-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-sharpzip2.84-cil Origin Ubuntu libmono-sharpzip2.84-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-simd2.0-cil Origin Ubuntu libmono-simd2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-sqlite1.0-cil Origin Ubuntu libmono-sqlite1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-sqlite2.0-cil Origin Ubuntu libmono-sqlite2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-data1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-data1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-data2.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-data2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-ldap1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-ldap1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-ldap2.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-ldap2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-messaging1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-messaging1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-messaging2.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-messaging2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-runtime1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-runtime1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-runtime2.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-runtime2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-web-mvc1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-web-mvc1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-web1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-web1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system-web2.0-cil Origin Ubuntu libmono-system-web2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system1.0-cil Origin Ubuntu libmono-system1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-system2.0-cil Origin Ubuntu libmono-system2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-wcf3.0-cil Origin Ubuntu libmono-wcf3.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-webbrowser0.5-cil Origin Ubuntu libmono-webbrowser0.5-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-winforms1.0-cil Origin Ubuntu libmono-winforms1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono-winforms2.0-cil Origin Ubuntu libmono-winforms2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono0 Origin Ubuntu libmono0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono0-dbg Origin Ubuntu libmono0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono1.0-cil Origin Ubuntu libmono1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmono2.0-cil Origin Ubuntu libmono2.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpcdec-dev Origin Ubuntu libmpcdec-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpcdec3 Origin Ubuntu libmpcdec3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpfr-dev Origin Ubuntu libmpfr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpfr-doc Origin Ubuntu libmpfr-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmpfr1ldbl Origin Ubuntu libmpfr1ldbl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmsn-dev Origin Ubuntu libmsn-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmsn0.3 Origin Ubuntu libmsn0.3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmsn0.3-dbg Origin Ubuntu libmsn0.3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmtp-dev Origin Ubuntu libmtp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmtp-doc Origin Ubuntu libmtp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmtp8 Origin Ubuntu libmtp8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmusicbrainz4-dev Origin Ubuntu libmusicbrainz4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmusicbrainz4c2a Origin Ubuntu libmusicbrainz4c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmvel-java Origin Ubuntu libmvel-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmx4j-java Origin Ubuntu libmx4j-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmx4j-java-gcj Origin Ubuntu libmx4j-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmysql-java Origin Ubuntu libmysql-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmysqlclient-dev Origin Ubuntu libmysqlclient-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmysqlclient16 Origin Ubuntu libmysqlclient16 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmysqlclient16-dev Origin Ubuntu libmysqlclient16-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmysqld-dev Origin Ubuntu libmysqld-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmysqld-pic Origin Ubuntu libmysqld-pic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmythes-dev Origin Ubuntu libmythes-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnautilus-extension-dev Origin Ubuntu libnautilus-extension-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnautilus-extension1 Origin Ubuntu libnautilus-extension1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libncurses5 Origin Ubuntu libncurses5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libncurses5-dbg Origin Ubuntu libncurses5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libncurses5-dev Origin Ubuntu libncurses5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libncursesw5 Origin Ubuntu libncursesw5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libncursesw5-dbg Origin Ubuntu libncursesw5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libncursesw5-dev Origin Ubuntu libncursesw5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libndesk-dbus-glib1.0-cil Origin Ubuntu libndesk-dbus-glib1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libndesk-dbus-glib1.0-cil-dev Origin Ubuntu libndesk-dbus-glib1.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libndesk-dbus1.0-cil Origin Ubuntu libndesk-dbus1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libndesk-dbus1.0-cil-dev Origin Ubuntu libndesk-dbus1.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon25-dev Origin Ubuntu libneon25-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon27 Origin Ubuntu libneon27 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon27-dbg Origin Ubuntu libneon27-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon27-dev Origin Ubuntu libneon27-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon27-gnutls Origin Ubuntu libneon27-gnutls Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon27-gnutls-dbg Origin Ubuntu libneon27-gnutls-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libneon27-gnutls-dev Origin Ubuntu libneon27-gnutls-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-cidr-perl Origin Ubuntu libnet-cidr-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-daemon-perl Origin Ubuntu libnet-daemon-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-dbus-perl Origin Ubuntu libnet-dbus-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-dns-perl Origin Ubuntu libnet-dns-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-dns-resolver-programmable-perl Origin Ubuntu libnet-dns-resolver-programmable-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-ip-perl Origin Ubuntu libnet-ip-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-ldap-perl Origin Ubuntu libnet-ldap-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-server-perl Origin Ubuntu libnet-server-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-snmp-perl Origin Ubuntu libnet-snmp-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-telnet-perl Origin Ubuntu libnet-telnet-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnet-xwhois-perl Origin Ubuntu libnet-xwhois-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnetaddr-ip-perl Origin Ubuntu libnetaddr-ip-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnetbook-launcher-0 Origin Ubuntu libnetbook-launcher-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnetbook-launcher-dev Origin Ubuntu libnetbook-launcher-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnetpbm10 Origin Ubuntu libnetpbm10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnetpbm10-dev Origin Ubuntu libnetpbm10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnettle3 Origin Ubuntu libnettle3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnetty-java Origin Ubuntu libnetty-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnewt-dev Origin Ubuntu libnewt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnewt-pic Origin Ubuntu libnewt-pic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnewt0.52 Origin Ubuntu libnewt0.52 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnfsidmap-dev Origin Ubuntu libnfsidmap-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnfsidmap2 Origin Ubuntu libnfsidmap2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnice-dev Origin Ubuntu libnice-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnice-doc Origin Ubuntu libnice-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnice0 Origin Ubuntu libnice0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnih-dbus-dev Origin Ubuntu libnih-dbus-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnih-dbus1 Origin Ubuntu libnih-dbus1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnih-dev Origin Ubuntu libnih-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnih1 Origin Ubuntu libnih1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnjb-dev Origin Ubuntu libnjb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnjb-doc Origin Ubuntu libnjb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnjb5 Origin Ubuntu libnjb5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnl-dev Origin Ubuntu libnl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnl-doc Origin Ubuntu libnl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnl1 Origin Ubuntu libnl1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnm-glib-dev Origin Ubuntu libnm-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnm-glib2 Origin Ubuntu libnm-glib2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnm-util-dev Origin Ubuntu libnm-util-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnm-util1 Origin Ubuntu libnm-util1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnotify-dev Origin Ubuntu libnotify-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnotify-doc Origin Ubuntu libnotify-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnotify1 Origin Ubuntu libnotify1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnova-0.12-2 Origin Ubuntu libnova-0.12-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnova-dev Origin Ubuntu libnova-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnspr4-0d Origin Ubuntu libnspr4-0d Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnspr4-0d-dbg Origin Ubuntu libnspr4-0d-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnspr4-dev Origin Ubuntu libnspr4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnss-db Origin Ubuntu libnss-db Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnss-ldap Origin Ubuntu libnss-ldap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnss-mdns Origin Ubuntu libnss-mdns Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnss3-1d Origin Ubuntu libnss3-1d Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnss3-1d-dbg Origin Ubuntu libnss3-1d-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnss3-dev Origin Ubuntu libnss3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libntfs-3g-dev Origin Ubuntu libntfs-3g-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libntfs-3g75 Origin Ubuntu libntfs-3g75 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libntfs-dev Origin Ubuntu libntfs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libntfs10 Origin Ubuntu libntfs10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnumber-compare-perl Origin Ubuntu libnumber-compare-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnunit-cil-dev Origin Ubuntu libnunit-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnunit-doc Origin Ubuntu libnunit-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnunit2.4-cil Origin Ubuntu libnunit2.4-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libobjc2 Origin Ubuntu libobjc2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libobjc2-dbg Origin Ubuntu libobjc2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libodbcinstq1c2 Origin Ubuntu libodbcinstq1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libofa0 Origin Ubuntu libofa0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libofa0-dev Origin Ubuntu libofa0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogg-dbg Origin Ubuntu libogg-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogg-dev Origin Ubuntu libogg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogg0 Origin Ubuntu libogg0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboil0.3 Origin Ubuntu liboil0.3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboil0.3-dbg Origin Ubuntu liboil0.3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboil0.3-dev Origin Ubuntu liboil0.3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboil0.3-doc Origin Ubuntu liboil0.3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libokularcore1 Origin Ubuntu libokularcore1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboobs-1-4 Origin Ubuntu liboobs-1-4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboobs-1-4-dbg Origin Ubuntu liboobs-1-4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboobs-1-dev Origin Ubuntu liboobs-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopagent1 Origin Ubuntu libopagent1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenais-dev Origin Ubuntu libopenais-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenais3 Origin Ubuntu libopenais3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenbabel-dev Origin Ubuntu libopenbabel-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenbabel3 Origin Ubuntu libopenbabel3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopencryptoki-dev Origin Ubuntu libopencryptoki-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopencryptoki0 Origin Ubuntu libopencryptoki0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenexr-dev Origin Ubuntu libopenexr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenexr6 Origin Ubuntu libopenexr6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenipmi-dev Origin Ubuntu libopenipmi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenipmi0 Origin Ubuntu libopenipmi0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenobex1 Origin Ubuntu libopenobex1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenobex1-dev Origin Ubuntu libopenobex1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenssl-ruby Origin Ubuntu libopenssl-ruby Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenssl-ruby1.8 Origin Ubuntu libopenssl-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopie-dev Origin Ubuntu libopie-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopts25 Origin Ubuntu libopts25 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopts25-dev Origin Ubuntu libopts25-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liborbit2 Origin Ubuntu liborbit2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liborbit2-dev Origin Ubuntu liborbit2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboro-java Origin Ubuntu liboro-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liboro-java-doc Origin Ubuntu liboro-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libosmesa6 Origin Ubuntu libosmesa6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libosmesa6-dev Origin Ubuntu libosmesa6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libosp-dev Origin Ubuntu libosp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libosp5 Origin Ubuntu libosp5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libossp-uuid-dev Origin Ubuntu libossp-uuid-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libossp-uuid16 Origin Ubuntu libossp-uuid16 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libostyle-dev Origin Ubuntu libostyle-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libostyle1c2 Origin Ubuntu libostyle1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libotf-dev Origin Ubuntu libotf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libotf0 Origin Ubuntu libotf0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libotf0-dbg Origin Ubuntu libotf0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libotr2 Origin Ubuntu libotr2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libotr2-dev Origin Ubuntu libotr2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libow-util-ant-tasks-java Origin Ubuntu libow-util-ant-tasks-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libp11-1 Origin Ubuntu libp11-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libp11-1-dbg Origin Ubuntu libp11-1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libp11-dev Origin Ubuntu libp11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpackagekit-glib-12 Origin Ubuntu libpackagekit-glib-12 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpackagekit-glib-dev Origin Ubuntu libpackagekit-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpackagekit-glib2-12 Origin Ubuntu libpackagekit-glib2-12 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpackagekit-glib2-dev Origin Ubuntu libpackagekit-glib2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpackagekit-qt-12 Origin Ubuntu libpackagekit-qt-12 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpackagekit-qt-dev Origin Ubuntu libpackagekit-qt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-ck-connector Origin Ubuntu libpam-ck-connector Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-cracklib Origin Ubuntu libpam-cracklib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-doc Origin Ubuntu libpam-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-gnome-keyring Origin Ubuntu libpam-gnome-keyring Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-krb5 Origin Ubuntu libpam-krb5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-ldap Origin Ubuntu libpam-ldap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-modules Origin Ubuntu libpam-modules Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-mount Origin Ubuntu libpam-mount Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-opie Origin Ubuntu libpam-opie Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-p11 Origin Ubuntu libpam-p11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-radius-auth Origin Ubuntu libpam-radius-auth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-runtime Origin Ubuntu libpam-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam-smbpass Origin Ubuntu libpam-smbpass Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam0g Origin Ubuntu libpam0g Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpam0g-dev Origin Ubuntu libpam0g-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpanel-applet2-0 Origin Ubuntu libpanel-applet2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpanel-applet2-dev Origin Ubuntu libpanel-applet2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpanel-applet2-doc Origin Ubuntu libpanel-applet2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpango-perl Origin Ubuntu libpango-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpango1.0-0 Origin Ubuntu libpango1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpango1.0-0-dbg Origin Ubuntu libpango1.0-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpango1.0-common Origin Ubuntu libpango1.0-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpango1.0-dev Origin Ubuntu libpango1.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpango1.0-doc Origin Ubuntu libpango1.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpangomm-1.4-1 Origin Ubuntu libpangomm-1.4-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpangomm-1.4-dbg Origin Ubuntu libpangomm-1.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpangomm-1.4-dev Origin Ubuntu libpangomm-1.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpangomm-1.4-doc Origin Ubuntu libpangomm-1.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpaper-dev Origin Ubuntu libpaper-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpaper-utils Origin Ubuntu libpaper-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpaper1 Origin Ubuntu libpaper1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparams-util-perl Origin Ubuntu libparams-util-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparse-cpan-meta-perl Origin Ubuntu libparse-cpan-meta-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparse-debcontrol-perl Origin Ubuntu libparse-debcontrol-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparse-debianchangelog-perl Origin Ubuntu libparse-debianchangelog-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparted0 Origin Ubuntu libparted0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparted0-dev Origin Ubuntu libparted0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparted0debian1 Origin Ubuntu libparted0debian1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparted0debian1-dbg Origin Ubuntu libparted0debian1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcap-dev Origin Ubuntu libpcap-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcap0.8 Origin Ubuntu libpcap0.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcap0.8-dbg Origin Ubuntu libpcap0.8-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcap0.8-dev Origin Ubuntu libpcap0.8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpci-dev Origin Ubuntu libpci-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpci3 Origin Ubuntu libpci3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpciaccess-dev Origin Ubuntu libpciaccess-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpciaccess0 Origin Ubuntu libpciaccess0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcre3 Origin Ubuntu libpcre3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcre3-dbg Origin Ubuntu libpcre3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcre3-dev Origin Ubuntu libpcre3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcrecpp0 Origin Ubuntu libpcrecpp0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcsclite-dev Origin Ubuntu libpcsclite-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpcsclite1 Origin Ubuntu libpcsclite1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpentaho-reporting-flow-engine-java-openoffice.org Origin Ubuntu libpentaho-reporting-flow-engine-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libperl-critic-perl Origin Ubuntu libperl-critic-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libperl-dev Origin Ubuntu libperl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libperl-minimumversion-perl Origin Ubuntu libperl-minimumversion-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libperl5.10 Origin Ubuntu libperl5.10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpg-java Origin Ubuntu libpg-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpgtypes3 Origin Ubuntu libpgtypes3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libphonon-dev Origin Ubuntu libphonon-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libphonon4 Origin Ubuntu libphonon4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpisock-dev Origin Ubuntu libpisock-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpisock9 Origin Ubuntu libpisock9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpisync1 Origin Ubuntu libpisync1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpixman-1-0 Origin Ubuntu libpixman-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpixman-1-0-dbg Origin Ubuntu libpixman-1-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpixman-1-dev Origin Ubuntu libpixman-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpkcs11-helper1 Origin Ubuntu libpkcs11-helper1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpkcs11-helper1-dev Origin Ubuntu libpkcs11-helper1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplasma-applet-system-monitor4 Origin Ubuntu libplasma-applet-system-monitor4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplasma-geolocation-interface4 Origin Ubuntu libplasma-geolocation-interface4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplasma3 Origin Ubuntu libplasma3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplasmaclock4 Origin Ubuntu libplasmaclock4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplasmagenericshell4 Origin Ubuntu libplasmagenericshell4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplist++-dev Origin Ubuntu libplist++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplist++1 Origin Ubuntu libplist++1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplist-dbg Origin Ubuntu libplist-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplist-dev Origin Ubuntu libplist-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplist1 Origin Ubuntu libplist1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplrpc-perl Origin Ubuntu libplrpc-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplymouth-dev Origin Ubuntu libplymouth-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libplymouth2 Origin Ubuntu libplymouth2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpng12-0 Origin Ubuntu libpng12-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpng12-dev Origin Ubuntu libpng12-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpod-coverage-perl Origin Ubuntu libpod-coverage-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpod-simple-perl Origin Ubuntu libpod-simple-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpod-spell-perl Origin Ubuntu libpod-spell-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-agent-1-0 Origin Ubuntu libpolkit-agent-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-agent-1-dev Origin Ubuntu libpolkit-agent-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-backend-1-0 Origin Ubuntu libpolkit-backend-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-backend-1-dev Origin Ubuntu libpolkit-backend-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-gobject-1-0 Origin Ubuntu libpolkit-gobject-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-gobject-1-dev Origin Ubuntu libpolkit-gobject-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-gtk-1-0 Origin Ubuntu libpolkit-gtk-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-gtk-1-dev Origin Ubuntu libpolkit-gtk-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-qt-1-0 Origin Ubuntu libpolkit-qt-1-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpolkit-qt-1-dev Origin Ubuntu libpolkit-qt-1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-dev Origin Ubuntu libpoppler-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-glib-dev Origin Ubuntu libpoppler-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-glib4 Origin Ubuntu libpoppler-glib4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-qt-dev Origin Ubuntu libpoppler-qt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-qt2 Origin Ubuntu libpoppler-qt2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-qt4-3 Origin Ubuntu libpoppler-qt4-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler-qt4-dev Origin Ubuntu libpoppler-qt4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpoppler5 Origin Ubuntu libpoppler5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpopt-dev Origin Ubuntu libpopt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpopt0 Origin Ubuntu libpopt0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libportaudio2 Origin Ubuntu libportaudio2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpostproc-dev Origin Ubuntu libpostproc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpostproc51 Origin Ubuntu libpostproc51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libppi-perl Origin Ubuntu libppi-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libppl-c2 Origin Ubuntu libppl-c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libppl-doc Origin Ubuntu libppl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libppl0.10-dev Origin Ubuntu libppl0.10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libppl7 Origin Ubuntu libppl7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpq-dev Origin Ubuntu libpq-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpq5 Origin Ubuntu libpq5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprobe-perl-perl Origin Ubuntu libprobe-perl-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libproc-dev Origin Ubuntu libproc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libproc-waitstat-perl Origin Ubuntu libproc-waitstat-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprocesscore4 Origin Ubuntu libprocesscore4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprocessui4 Origin Ubuntu libprocessui4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprotobuf-dev Origin Ubuntu libprotobuf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprotobuf5 Origin Ubuntu libprotobuf5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprotoc-dev Origin Ubuntu libprotoc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libprotoc5 Origin Ubuntu libprotoc5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libproxool-java Origin Ubuntu libproxool-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libproxy-dev Origin Ubuntu libproxy-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libproxy0 Origin Ubuntu libproxy0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpspell-dev Origin Ubuntu libpspell-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpst-dev Origin Ubuntu libpst-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpst4 Origin Ubuntu libpst4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpth-dev Origin Ubuntu libpth-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpth20 Origin Ubuntu libpth20 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpthread-stubs0 Origin Ubuntu libpthread-stubs0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpthread-stubs0-dev Origin Ubuntu libpthread-stubs0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse-browse0 Origin Ubuntu libpulse-browse0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse-browse0-dbg Origin Ubuntu libpulse-browse0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse-dev Origin Ubuntu libpulse-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse-mainloop-glib0 Origin Ubuntu libpulse-mainloop-glib0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse-mainloop-glib0-dbg Origin Ubuntu libpulse-mainloop-glib0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse0 Origin Ubuntu libpulse0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpulse0-dbg Origin Ubuntu libpulse0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpurple-bin Origin Ubuntu libpurple-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpurple-dev Origin Ubuntu libpurple-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpurple0 Origin Ubuntu libpurple0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpwl-dev Origin Ubuntu libpwl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpwl4 Origin Ubuntu libpwl4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpython2.6 Origin Ubuntu libpython2.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpython3.1 Origin Ubuntu libpython3.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqalculate-dev Origin Ubuntu libqalculate-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqalculate-doc Origin Ubuntu libqalculate-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqalculate4 Origin Ubuntu libqalculate4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqca2 Origin Ubuntu libqca2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqca2-dev Origin Ubuntu libqca2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqca2-doc Origin Ubuntu libqca2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqca2-plugin-ossl Origin Ubuntu libqca2-plugin-ossl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqdox-java Origin Ubuntu libqdox-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqdox-java-doc Origin Ubuntu libqdox-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqedje-dev Origin Ubuntu libqedje-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqedje0a Origin Ubuntu libqedje0a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqimageblitz-dbg Origin Ubuntu libqimageblitz-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqimageblitz-dev Origin Ubuntu libqimageblitz-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqimageblitz4 Origin Ubuntu libqimageblitz4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqjson-dev Origin Ubuntu libqjson-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqjson0 Origin Ubuntu libqjson0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqjson0-dbg Origin Ubuntu libqjson0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqscintilla2-5 Origin Ubuntu libqscintilla2-5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqscintilla2-designer Origin Ubuntu libqscintilla2-designer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqscintilla2-dev Origin Ubuntu libqscintilla2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqscintilla2-doc Origin Ubuntu libqscintilla2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt3-compat-headers Origin Ubuntu libqt3-compat-headers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt3-headers Origin Ubuntu libqt3-headers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt3-mt Origin Ubuntu libqt3-mt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt3-mt-dev Origin Ubuntu libqt3-mt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-assistant Origin Ubuntu libqt4-assistant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-dbg Origin Ubuntu libqt4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-dbus Origin Ubuntu libqt4-dbus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-designer Origin Ubuntu libqt4-designer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-dev Origin Ubuntu libqt4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-gui Origin Ubuntu libqt4-gui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-help Origin Ubuntu libqt4-help Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-multimedia Origin Ubuntu libqt4-multimedia Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-network Origin Ubuntu libqt4-network Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-opengl Origin Ubuntu libqt4-opengl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-opengl-dev Origin Ubuntu libqt4-opengl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-phonon-dev Origin Ubuntu libqt4-phonon-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-qt3support Origin Ubuntu libqt4-qt3support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-script Origin Ubuntu libqt4-script Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-scripttools Origin Ubuntu libqt4-scripttools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-sql Origin Ubuntu libqt4-sql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-sql-mysql Origin Ubuntu libqt4-sql-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-sql-odbc Origin Ubuntu libqt4-sql-odbc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-sql-psql Origin Ubuntu libqt4-sql-psql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-sql-sqlite Origin Ubuntu libqt4-sql-sqlite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-sql-sqlite2 Origin Ubuntu libqt4-sql-sqlite2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-svg Origin Ubuntu libqt4-svg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-test Origin Ubuntu libqt4-test Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-webkit Origin Ubuntu libqt4-webkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-webkit-dbg Origin Ubuntu libqt4-webkit-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-xml Origin Ubuntu libqt4-xml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-xmlpatterns Origin Ubuntu libqt4-xmlpatterns Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqt4-xmlpatterns-dbg Origin Ubuntu libqt4-xmlpatterns-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtcore4 Origin Ubuntu libqtcore4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtgui4 Origin Ubuntu libqtgui4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-core Origin Ubuntu libqtscript4-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-doc Origin Ubuntu libqtscript4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-gui Origin Ubuntu libqtscript4-gui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-network Origin Ubuntu libqtscript4-network Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-sql Origin Ubuntu libqtscript4-sql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-uitools Origin Ubuntu libqtscript4-uitools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqtscript4-xml Origin Ubuntu libqtscript4-xml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqwt5-doc Origin Ubuntu libqwt5-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqwt5-qt3 Origin Ubuntu libqwt5-qt3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqwt5-qt3-dev Origin Ubuntu libqwt5-qt3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqwt5-qt4 Origin Ubuntu libqwt5-qt4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqwt5-qt4-dev Origin Ubuntu libqwt5-qt4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqyoto4.5-cil Origin Ubuntu libqyoto4.5-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqyotoshared1 Origin Ubuntu libqyotoshared1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqzion-dev Origin Ubuntu libqzion-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libqzion0a Origin Ubuntu libqzion0a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libradius1 Origin Ubuntu libradius1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libradius1-dev Origin Ubuntu libradius1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librampart-dev Origin Ubuntu librampart-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librampart-doc Origin Ubuntu librampart-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librampart0 Origin Ubuntu librampart0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraptor1 Origin Ubuntu libraptor1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraptor1-dbg Origin Ubuntu libraptor1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraptor1-dev Origin Ubuntu libraptor1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraptor1-doc Origin Ubuntu libraptor1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librarian-dev Origin Ubuntu librarian-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librarian0 Origin Ubuntu librarian0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librasqal2 Origin Ubuntu librasqal2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librasqal2-dev Origin Ubuntu librasqal2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraw1394-11 Origin Ubuntu libraw1394-11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraw1394-dev Origin Ubuntu libraw1394-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libraw1394-doc Origin Ubuntu libraw1394-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librcc-dev Origin Ubuntu librcc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librcc0 Origin Ubuntu librcc0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librccgtk2-0 Origin Ubuntu librccgtk2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librcd-dev Origin Ubuntu librcd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librcd0 Origin Ubuntu librcd0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librdf0 Origin Ubuntu librdf0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librdf0-dev Origin Ubuntu librdf0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline-dev Origin Ubuntu libreadline-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline-java Origin Ubuntu libreadline-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline-java-doc Origin Ubuntu libreadline-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline-ruby1.8 Origin Ubuntu libreadline-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline5 Origin Ubuntu libreadline5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline5-dbg Origin Ubuntu libreadline5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline5-dev Origin Ubuntu libreadline5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline6 Origin Ubuntu libreadline6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline6-dbg Origin Ubuntu libreadline6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadline6-dev Origin Ubuntu libreadline6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadonly-perl Origin Ubuntu libreadonly-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreadonly-xs-perl Origin Ubuntu libreadonly-xs-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librecode-dev Origin Ubuntu librecode-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librecode0 Origin Ubuntu librecode0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libregexp-java Origin Ubuntu libregexp-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libregexp-java-doc Origin Ubuntu libregexp-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libreiser4-dev Origin Ubuntu libreiser4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librelp-dev Origin Ubuntu librelp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librelp0 Origin Ubuntu librelp0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librepository-java-openoffice.org Origin Ubuntu librepository-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libroman-perl Origin Ubuntu libroman-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpc-xml-perl Origin Ubuntu librpc-xml-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpcsecgss-dev Origin Ubuntu librpcsecgss-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpcsecgss3 Origin Ubuntu librpcsecgss3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpm-dbg Origin Ubuntu librpm-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpm-dev Origin Ubuntu librpm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpm0 Origin Ubuntu librpm0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpmbuild0 Origin Ubuntu librpmbuild0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librpmio0 Origin Ubuntu librpmio0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librrd-dev Origin Ubuntu librrd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librrd-ruby1.8 Origin Ubuntu librrd-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librrd4 Origin Ubuntu librrd4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librrds-perl Origin Ubuntu librrds-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librsvg2-2 Origin Ubuntu librsvg2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librsvg2-2.0-cil-dev Origin Ubuntu librsvg2-2.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librsvg2-2.18-cil Origin Ubuntu librsvg2-2.18-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librsvg2-common Origin Ubuntu librsvg2-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librsvg2-dbg Origin Ubuntu librsvg2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug librsvg2-dev Origin Ubuntu librsvg2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libruby Origin Ubuntu libruby Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libruby1.8 Origin Ubuntu libruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libruby1.8-dbg Origin Ubuntu libruby1.8-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsac-java Origin Ubuntu libsac-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsac-java-doc Origin Ubuntu libsac-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsac-java-gcj Origin Ubuntu libsac-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsamplerate0 Origin Ubuntu libsamplerate0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsamplerate0-dev Origin Ubuntu libsamplerate0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsane Origin Ubuntu libsane Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsane-dbg Origin Ubuntu libsane-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsane-dev Origin Ubuntu libsane-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsasl2-2 Origin Ubuntu libsasl2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsasl2-dev Origin Ubuntu libsasl2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsasl2-modules Origin Ubuntu libsasl2-modules Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsasl2-modules-sql Origin Ubuntu libsasl2-modules-sql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsbigudrv-dev Origin Ubuntu libsbigudrv-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsbigudrv0 Origin Ubuntu libsbigudrv0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libschroedinger-1.0-0 Origin Ubuntu libschroedinger-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libschroedinger-dev Origin Ubuntu libschroedinger-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libschroedinger-doc Origin Ubuntu libschroedinger-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsctp-dev Origin Ubuntu libsctp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsctp1 Origin Ubuntu libsctp1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2-dev Origin Ubuntu libsdl1.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2debian Origin Ubuntu libsdl1.2debian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2debian-all Origin Ubuntu libsdl1.2debian-all Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2debian-alsa Origin Ubuntu libsdl1.2debian-alsa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2debian-esd Origin Ubuntu libsdl1.2debian-esd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2debian-oss Origin Ubuntu libsdl1.2debian-oss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsdl1.2debian-pulseaudio Origin Ubuntu libsdl1.2debian-pulseaudio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsearchclient-dev Origin Ubuntu libsearchclient-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsearchclient0 Origin Ubuntu libsearchclient0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libselinux1 Origin Ubuntu libselinux1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libselinux1-dev Origin Ubuntu libselinux1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsensors4 Origin Ubuntu libsensors4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsensors4-dev Origin Ubuntu libsensors4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsepol1 Origin Ubuntu libsepol1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsepol1-dev Origin Ubuntu libsepol1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libserializer-java-openoffice.org Origin Ubuntu libserializer-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libservlet2.4-java Origin Ubuntu libservlet2.4-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libservlet2.4-java-doc Origin Ubuntu libservlet2.4-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libservlet2.4-java-gcj Origin Ubuntu libservlet2.4-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libservlet2.5-java Origin Ubuntu libservlet2.5-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libservlet2.5-java-doc Origin Ubuntu libservlet2.5-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsexy-dev Origin Ubuntu libsexy-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsexy-doc Origin Ubuntu libsexy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsexy2 Origin Ubuntu libsexy2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsgmls-perl Origin Ubuntu libsgmls-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsgutils2-2 Origin Ubuntu libsgutils2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsgutils2-dev Origin Ubuntu libsgutils2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libshadow-ruby1.8 Origin Ubuntu libshadow-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libshout3 Origin Ubuntu libshout3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libshout3-dev Origin Ubuntu libshout3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsigc++-2.0-0c2a Origin Ubuntu libsigc++-2.0-0c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsigc++-2.0-dev Origin Ubuntu libsigc++-2.0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsigc++-2.0-doc Origin Ubuntu libsigc++-2.0-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsilc-1.1-2 Origin Ubuntu libsilc-1.1-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsilc-1.1-2-dbg Origin Ubuntu libsilc-1.1-2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsilc-dev Origin Ubuntu libsilc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsilcclient-1.1-3 Origin Ubuntu libsilcclient-1.1-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsilcclient-1.1-3-dbg Origin Ubuntu libsilcclient-1.1-3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libslang2 Origin Ubuntu libslang2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libslang2-dev Origin Ubuntu libslang2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libslang2-pic Origin Ubuntu libslang2-pic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libslf4j-java Origin Ubuntu libslf4j-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libslp-dev Origin Ubuntu libslp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libslp1 Origin Ubuntu libslp1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsm-dev Origin Ubuntu libsm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsm6 Origin Ubuntu libsm6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsm6-dbg Origin Ubuntu libsm6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsmbclient Origin Ubuntu libsmbclient Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsmbclient-dev Origin Ubuntu libsmbclient-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsmokeqt4-3 Origin Ubuntu libsmokeqt4-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsmokeqt4-dev Origin Ubuntu libsmokeqt4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsmokesoprano3 Origin Ubuntu libsmokesoprano3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsndfile1 Origin Ubuntu libsndfile1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsndfile1-dev Origin Ubuntu libsndfile1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsnmp-base Origin Ubuntu libsnmp-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsnmp-dev Origin Ubuntu libsnmp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsnmp-perl Origin Ubuntu libsnmp-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsnmp15 Origin Ubuntu libsnmp15 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsnmp15-dbg Origin Ubuntu libsnmp15-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsocket6-perl Origin Ubuntu libsocket6-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsolidcontrol4 Origin Ubuntu libsolidcontrol4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsolidcontrolifaces4 Origin Ubuntu libsolidcontrolifaces4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoprano-dbg Origin Ubuntu libsoprano-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoprano-dev Origin Ubuntu libsoprano-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoprano-doc Origin Ubuntu libsoprano-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoprano4 Origin Ubuntu libsoprano4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoup-gnome2.4-1 Origin Ubuntu libsoup-gnome2.4-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoup-gnome2.4-dev Origin Ubuntu libsoup-gnome2.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoup2.4-1 Origin Ubuntu libsoup2.4-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoup2.4-dbg Origin Ubuntu libsoup2.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoup2.4-dev Origin Ubuntu libsoup2.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsoup2.4-doc Origin Ubuntu libsoup2.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsp1-dev Origin Ubuntu libsp1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsp1c2 Origin Ubuntu libsp1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspe2-2 Origin Ubuntu libspe2-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspe2-dev Origin Ubuntu libspe2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspe2-doc Origin Ubuntu libspe2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspectre-dev Origin Ubuntu libspectre-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspectre1 Origin Ubuntu libspectre1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspectre1-dbg Origin Ubuntu libspectre1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspeechd-dev Origin Ubuntu libspeechd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspeechd2 Origin Ubuntu libspeechd2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspeex-dev Origin Ubuntu libspeex-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspeex1 Origin Ubuntu libspeex1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspeexdsp-dev Origin Ubuntu libspeexdsp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspeexdsp1 Origin Ubuntu libspeexdsp1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspiro-dev Origin Ubuntu libspiro-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspiro0 Origin Ubuntu libspiro0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libspiro0-dbg Origin Ubuntu libspiro0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsqlite0 Origin Ubuntu libsqlite0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsqlite0-dev Origin Ubuntu libsqlite0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsqlite3-0 Origin Ubuntu libsqlite3-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsqlite3-0-dbg Origin Ubuntu libsqlite3-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsqlite3-dev Origin Ubuntu libsqlite3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libss2 Origin Ubuntu libss2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libss2-dbg Origin Ubuntu libss2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssh-4 Origin Ubuntu libssh-4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssh-dbg Origin Ubuntu libssh-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssh-dev Origin Ubuntu libssh-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssh-doc Origin Ubuntu libssh-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssl-dev Origin Ubuntu libssl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssl0.9.8 Origin Ubuntu libssl0.9.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libssl0.9.8-dbg Origin Ubuntu libssl0.9.8-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstartup-notification0 Origin Ubuntu libstartup-notification0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstartup-notification0-dev Origin Ubuntu libstartup-notification0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstax-java Origin Ubuntu libstax-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstax-java-doc Origin Ubuntu libstax-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstdc++6 Origin Ubuntu libstdc++6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstdc++6-4.4-dbg Origin Ubuntu libstdc++6-4.4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstdc++6-4.4-dev Origin Ubuntu libstdc++6-4.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstdc++6-4.4-doc Origin Ubuntu libstdc++6-4.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstdc++6-4.4-pic Origin Ubuntu libstdc++6-4.4-pic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstlport4.6-dev Origin Ubuntu libstlport4.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstlport4.6ldbl Origin Ubuntu libstlport4.6ldbl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstreamanalyzer-dev Origin Ubuntu libstreamanalyzer-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstreamanalyzer0 Origin Ubuntu libstreamanalyzer0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstreams-dev Origin Ubuntu libstreams-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstreams0 Origin Ubuntu libstreams0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstrigihtmlgui-dev Origin Ubuntu libstrigihtmlgui-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstrigihtmlgui0 Origin Ubuntu libstrigihtmlgui0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstrigiqtdbusclient-dev Origin Ubuntu libstrigiqtdbusclient-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstrigiqtdbusclient0 Origin Ubuntu libstrigiqtdbusclient0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstring-format-perl Origin Ubuntu libstring-format-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstringtemplate-java Origin Ubuntu libstringtemplate-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstylebook-java Origin Ubuntu libstylebook-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsub-name-perl Origin Ubuntu libsub-name-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsub-uplevel-perl Origin Ubuntu libsub-uplevel-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-dbg Origin Ubuntu libsuitesparse-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-dev Origin Ubuntu libsuitesparse-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-doc Origin Ubuntu libsuitesparse-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsvn-dev Origin Ubuntu libsvn-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsvn-doc Origin Ubuntu libsvn-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsvn-perl Origin Ubuntu libsvn-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsvn1 Origin Ubuntu libsvn1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswscale-dev Origin Ubuntu libswscale-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswscale0 Origin Ubuntu libswscale0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-cairo-gtk-3.5-jni Origin Ubuntu libswt-cairo-gtk-3.5-jni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-glx-gtk-3.5-jni Origin Ubuntu libswt-glx-gtk-3.5-jni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-gnome-gtk-3.5-jni Origin Ubuntu libswt-gnome-gtk-3.5-jni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-gtk-3.5-java Origin Ubuntu libswt-gtk-3.5-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-gtk-3.5-java-gcj Origin Ubuntu libswt-gtk-3.5-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-gtk-3.5-jni Origin Ubuntu libswt-gtk-3.5-jni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libswt-mozilla-gtk-3.5-jni Origin Ubuntu libswt-mozilla-gtk-3.5-jni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsybdb5 Origin Ubuntu libsybdb5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsys-hostname-long-perl Origin Ubuntu libsys-hostname-long-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsysfs-dev Origin Ubuntu libsysfs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsysfs2 Origin Ubuntu libsysfs2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libt1-5 Origin Ubuntu libt1-5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libt1-5-dbg Origin Ubuntu libt1-5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libt1-dev Origin Ubuntu libt1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libt1-doc Origin Ubuntu libt1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtag-extras-dev Origin Ubuntu libtag-extras-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtag-extras1 Origin Ubuntu libtag-extras1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtag1-dev Origin Ubuntu libtag1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtag1-doc Origin Ubuntu libtag1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtag1-vanilla Origin Ubuntu libtag1-vanilla Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtag1c2a Origin Ubuntu libtag1c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtagc0 Origin Ubuntu libtagc0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtagc0-dev Origin Ubuntu libtagc0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtagcoll2-dev Origin Ubuntu libtagcoll2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtalloc-dev Origin Ubuntu libtalloc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtalloc2 Origin Ubuntu libtalloc2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtask-weaken-perl Origin Ubuntu libtask-weaken-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtaskmanager4 Origin Ubuntu libtaskmanager4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtasn1-3 Origin Ubuntu libtasn1-3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtasn1-3-bin Origin Ubuntu libtasn1-3-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtasn1-3-dbg Origin Ubuntu libtasn1-3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtasn1-3-dev Origin Ubuntu libtasn1-3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtdb-dev Origin Ubuntu libtdb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtdb1 Origin Ubuntu libtdb1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-farsight-dev Origin Ubuntu libtelepathy-farsight-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-farsight-doc Origin Ubuntu libtelepathy-farsight-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-farsight0 Origin Ubuntu libtelepathy-farsight0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-farsight0-dbg Origin Ubuntu libtelepathy-farsight0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-glib-dev Origin Ubuntu libtelepathy-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-glib-doc Origin Ubuntu libtelepathy-glib-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-glib0 Origin Ubuntu libtelepathy-glib0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtelepathy-glib0-dbg Origin Ubuntu libtelepathy-glib0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtemplate-perl Origin Ubuntu libtemplate-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtemplate-perl-doc Origin Ubuntu libtemplate-perl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libterm-readkey-perl Origin Ubuntu libterm-readkey-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libterm-size-perl Origin Ubuntu libterm-size-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-classapi-perl Origin Ubuntu libtest-classapi-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-cpan-meta-perl Origin Ubuntu libtest-cpan-meta-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-deep-perl Origin Ubuntu libtest-deep-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-differences-perl Origin Ubuntu libtest-differences-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-exception-perl Origin Ubuntu libtest-exception-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-minimumversion-perl Origin Ubuntu libtest-minimumversion-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-nowarnings-perl Origin Ubuntu libtest-nowarnings-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-number-delta-perl Origin Ubuntu libtest-number-delta-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-object-perl Origin Ubuntu libtest-object-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-pod-coverage-perl Origin Ubuntu libtest-pod-coverage-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-pod-perl Origin Ubuntu libtest-pod-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-script-perl Origin Ubuntu libtest-script-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-subcalls-perl Origin Ubuntu libtest-subcalls-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtest-tester-perl Origin Ubuntu libtest-tester-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtext-charwidth-perl Origin Ubuntu libtext-charwidth-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtext-diff-perl Origin Ubuntu libtext-diff-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtext-format-perl Origin Ubuntu libtext-format-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtext-glob-perl Origin Ubuntu libtext-glob-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtext-iconv-perl Origin Ubuntu libtext-iconv-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtext-wrapi18n-perl Origin Ubuntu libtext-wrapi18n-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtextwrap-dev Origin Ubuntu libtextwrap-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtextwrap1 Origin Ubuntu libtextwrap1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libthai-data Origin Ubuntu libthai-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libthai-dev Origin Ubuntu libthai-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libthai-doc Origin Ubuntu libthai-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libthai0 Origin Ubuntu libthai0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtheora-dbg Origin Ubuntu libtheora-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtheora-dev Origin Ubuntu libtheora-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtheora-doc Origin Ubuntu libtheora-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtheora0 Origin Ubuntu libtheora0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtidy-0.99-0 Origin Ubuntu libtidy-0.99-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtidy-dev Origin Ubuntu libtidy-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtie-ixhash-perl Origin Ubuntu libtie-ixhash-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtiff-doc Origin Ubuntu libtiff-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtiff-tools Origin Ubuntu libtiff-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtiff4 Origin Ubuntu libtiff4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtiff4-dev Origin Ubuntu libtiff4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtiffxx0c2 Origin Ubuntu libtiffxx0c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtimedate-perl Origin Ubuntu libtimedate-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtomcat6-java Origin Ubuntu libtomcat6-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtommath-dev Origin Ubuntu libtommath-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtommath-docs Origin Ubuntu libtommath-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtommath0 Origin Ubuntu libtommath0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtool Origin Ubuntu libtool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtool-doc Origin Ubuntu libtool-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtotem-plparser-dbg Origin Ubuntu libtotem-plparser-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtotem-plparser-dev Origin Ubuntu libtotem-plparser-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtotem-plparser17 Origin Ubuntu libtotem-plparser17 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libts-0.0-0 Origin Ubuntu libts-0.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libts-0.0-0-dbg Origin Ubuntu libts-0.0-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libts-bin Origin Ubuntu libts-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libts-dev Origin Ubuntu libts-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtspi-dev Origin Ubuntu libtspi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtspi1 Origin Ubuntu libtspi1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtunepimp-dev Origin Ubuntu libtunepimp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtunepimp5 Origin Ubuntu libtunepimp5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtunepimp5-dbg Origin Ubuntu libtunepimp5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtut-dev Origin Ubuntu libtut-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libubuntuone-1.0-1 Origin Ubuntu libubuntuone-1.0-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libubuntuone-dev Origin Ubuntu libubuntuone-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libubuntuone1.0-cil Origin Ubuntu libubuntuone1.0-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libubuntuone1.0-cil-dev Origin Ubuntu libubuntuone1.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libucl-dev Origin Ubuntu libucl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libucl1 Origin Ubuntu libucl1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libudev-dev Origin Ubuntu libudev-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libudev0 Origin Ubuntu libudev0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libudf-dev Origin Ubuntu libudf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libudf0 Origin Ubuntu libudf0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libumfpack5.4.0 Origin Ubuntu libumfpack5.4.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunicode-map8-perl Origin Ubuntu libunicode-map8-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunicode-string-perl Origin Ubuntu libunicode-string-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libuniconf4.6 Origin Ubuntu libuniconf4.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libuninameslist-dev Origin Ubuntu libuninameslist-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libuninameslist0 Origin Ubuntu libuninameslist0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunique-1.0-0 Origin Ubuntu libunique-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunique-dev Origin Ubuntu libunique-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunique-doc Origin Ubuntu libunique-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunix-syslog-perl Origin Ubuntu libunix-syslog-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunwind-setjmp0 Origin Ubuntu libunwind-setjmp0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunwind-setjmp0-dev Origin Ubuntu libunwind-setjmp0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunwind7 Origin Ubuntu libunwind7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libunwind7-dev Origin Ubuntu libunwind7-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libupower-glib-dev Origin Ubuntu libupower-glib-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libupower-glib1 Origin Ubuntu libupower-glib1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libupsclient1 Origin Ubuntu libupsclient1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libupsclient1-dev Origin Ubuntu libupsclient1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liburi-perl Origin Ubuntu liburi-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusb++-0.1-4c2 Origin Ubuntu libusb++-0.1-4c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusb++-dev Origin Ubuntu libusb++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusb-0.1-4 Origin Ubuntu libusb-0.1-4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusb-1.0-0 Origin Ubuntu libusb-1.0-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusb-1.0-0-dev Origin Ubuntu libusb-1.0-0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusb-dev Origin Ubuntu libusb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusbmuxd-dev Origin Ubuntu libusbmuxd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusbmuxd1 Origin Ubuntu libusbmuxd1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libusbmuxd1-dbg Origin Ubuntu libusbmuxd1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libuuid-perl Origin Ubuntu libuuid-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libuuid1 Origin Ubuntu libuuid1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libv4l-0 Origin Ubuntu libv4l-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libv4l-dev Origin Ubuntu libv4l-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvala-dev Origin Ubuntu libvala-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvala0 Origin Ubuntu libvala0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvala0-dbg Origin Ubuntu libvala0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvdpau-dev Origin Ubuntu libvdpau-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvdpau-doc Origin Ubuntu libvdpau-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvdpau1 Origin Ubuntu libvdpau1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvformat1 Origin Ubuntu libvformat1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvformat1-dev Origin Ubuntu libvformat1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvigraimpex-dev Origin Ubuntu libvigraimpex-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvigraimpex-doc Origin Ubuntu libvigraimpex-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvigraimpex2ldbl Origin Ubuntu libvigraimpex2ldbl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvirt-bin Origin Ubuntu libvirt-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvirt-dev Origin Ubuntu libvirt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvirt-doc Origin Ubuntu libvirt-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvirt0 Origin Ubuntu libvirt0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvirt0-dbg Origin Ubuntu libvirt0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvirtodbc-dev Origin Ubuntu libvirtodbc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvisual-0.4-0 Origin Ubuntu libvisual-0.4-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvisual-0.4-dev Origin Ubuntu libvisual-0.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvisual-0.4-plugins Origin Ubuntu libvisual-0.4-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvncserver-dev Origin Ubuntu libvncserver-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvncserver0 Origin Ubuntu libvncserver0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvncserver0-dbg Origin Ubuntu libvncserver0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvoikko-dev Origin Ubuntu libvoikko-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvoikko1 Origin Ubuntu libvoikko1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvorbis-dbg Origin Ubuntu libvorbis-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvorbis-dev Origin Ubuntu libvorbis-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvorbis0a Origin Ubuntu libvorbis0a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvorbisenc2 Origin Ubuntu libvorbisenc2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvorbisfile3 Origin Ubuntu libvorbisfile3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvte-common Origin Ubuntu libvte-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvte-dev Origin Ubuntu libvte-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvte-doc Origin Ubuntu libvte-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvte0.16-cil Origin Ubuntu libvte0.16-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvte0.16-cil-dev Origin Ubuntu libvte0.16-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvte9 Origin Ubuntu libvte9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwavpack-dev Origin Ubuntu libwavpack-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwavpack1 Origin Ubuntu libwavpack1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwbclient0 Origin Ubuntu libwbclient0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libweather-ion4 Origin Ubuntu libweather-ion4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwebkit-1.0-2 Origin Ubuntu libwebkit-1.0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwebkit-1.0-2-dbg Origin Ubuntu libwebkit-1.0-2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwebkit-1.0-common Origin Ubuntu libwebkit-1.0-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwebkit-cil-dev Origin Ubuntu libwebkit-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwebkit-dev Origin Ubuntu libwebkit-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwebkit1.1-cil Origin Ubuntu libwebkit1.1-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwibble-dev Origin Ubuntu libwibble-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwmf-bin Origin Ubuntu libwmf-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwmf-dev Origin Ubuntu libwmf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwmf-doc Origin Ubuntu libwmf-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwmf0.2-7 Origin Ubuntu libwmf0.2-7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwmf0.2-7-gtk Origin Ubuntu libwmf0.2-7-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwnck-common Origin Ubuntu libwnck-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwnck-dev Origin Ubuntu libwnck-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwnck1.0-cil-dev Origin Ubuntu libwnck1.0-cil-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwnck2.20-cil Origin Ubuntu libwnck2.20-cil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwnck22 Origin Ubuntu libwnck22 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwoodstox-java Origin Ubuntu libwoodstox-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpd-stream8c2a Origin Ubuntu libwpd-stream8c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpd8-dev Origin Ubuntu libwpd8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpd8-doc Origin Ubuntu libwpd8-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpd8c2a Origin Ubuntu libwpd8c2a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpg-0.1-1 Origin Ubuntu libwpg-0.1-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpg-dev Origin Ubuntu libwpg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwpg-doc Origin Ubuntu libwpg-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwps-0.1-1 Origin Ubuntu libwps-0.1-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwps-dev Origin Ubuntu libwps-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwps-doc Origin Ubuntu libwps-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwrap0 Origin Ubuntu libwrap0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwrap0-dev Origin Ubuntu libwrap0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwsdl4j-java Origin Ubuntu libwsdl4j-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwsdl4j-java-doc Origin Ubuntu libwsdl4j-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwss4j-java Origin Ubuntu libwss4j-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwvstreams-dev Origin Ubuntu libwvstreams-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwvstreams4.6-base Origin Ubuntu libwvstreams4.6-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwvstreams4.6-doc Origin Ubuntu libwvstreams4.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwvstreams4.6-extras Origin Ubuntu libwvstreams4.6-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwvstreams4.6-qt Origin Ubuntu libwvstreams4.6-qt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libwww-perl Origin Ubuntu libwww-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-6 Origin Ubuntu libx11-6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-6-dbg Origin Ubuntu libx11-6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-data Origin Ubuntu libx11-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-dev Origin Ubuntu libx11-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-xcb-dev Origin Ubuntu libx11-xcb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-xcb1 Origin Ubuntu libx11-xcb1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx11-xcb1-dbg Origin Ubuntu libx11-xcb1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx86-1 Origin Ubuntu libx86-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx86-dbg Origin Ubuntu libx86-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libx86-dev Origin Ubuntu libx86-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxalan2-java Origin Ubuntu libxalan2-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxalan2-java-doc Origin Ubuntu libxalan2-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxalan2-java-gcj Origin Ubuntu libxalan2-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxapian-dev Origin Ubuntu libxapian-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxapian15 Origin Ubuntu libxapian15 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxapian15-dbg Origin Ubuntu libxapian15-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxau-dev Origin Ubuntu libxau-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxau6 Origin Ubuntu libxau6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxau6-dbg Origin Ubuntu libxau6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxaw7 Origin Ubuntu libxaw7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxaw7-dbg Origin Ubuntu libxaw7-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxaw7-dev Origin Ubuntu libxaw7-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-atom1 Origin Ubuntu libxcb-atom1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-atom1-dev Origin Ubuntu libxcb-atom1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-aux0 Origin Ubuntu libxcb-aux0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-aux0-dev Origin Ubuntu libxcb-aux0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-composite0 Origin Ubuntu libxcb-composite0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-composite0-dbg Origin Ubuntu libxcb-composite0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-composite0-dev Origin Ubuntu libxcb-composite0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-damage0 Origin Ubuntu libxcb-damage0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-damage0-dbg Origin Ubuntu libxcb-damage0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-damage0-dev Origin Ubuntu libxcb-damage0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-dpms0 Origin Ubuntu libxcb-dpms0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-dpms0-dbg Origin Ubuntu libxcb-dpms0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-dpms0-dev Origin Ubuntu libxcb-dpms0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-dri2-0 Origin Ubuntu libxcb-dri2-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-dri2-0-dbg Origin Ubuntu libxcb-dri2-0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-dri2-0-dev Origin Ubuntu libxcb-dri2-0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-event1 Origin Ubuntu libxcb-event1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-event1-dev Origin Ubuntu libxcb-event1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-glx0 Origin Ubuntu libxcb-glx0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-glx0-dbg Origin Ubuntu libxcb-glx0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-glx0-dev Origin Ubuntu libxcb-glx0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-icccm1 Origin Ubuntu libxcb-icccm1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-icccm1-dev Origin Ubuntu libxcb-icccm1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-image0 Origin Ubuntu libxcb-image0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-image0-dev Origin Ubuntu libxcb-image0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-keysyms1 Origin Ubuntu libxcb-keysyms1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-keysyms1-dev Origin Ubuntu libxcb-keysyms1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-property1 Origin Ubuntu libxcb-property1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-property1-dev Origin Ubuntu libxcb-property1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-randr0 Origin Ubuntu libxcb-randr0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-randr0-dbg Origin Ubuntu libxcb-randr0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-randr0-dev Origin Ubuntu libxcb-randr0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-record0 Origin Ubuntu libxcb-record0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-record0-dbg Origin Ubuntu libxcb-record0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-record0-dev Origin Ubuntu libxcb-record0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-render-util0 Origin Ubuntu libxcb-render-util0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-render-util0-dev Origin Ubuntu libxcb-render-util0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-render0 Origin Ubuntu libxcb-render0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-render0-dbg Origin Ubuntu libxcb-render0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-render0-dev Origin Ubuntu libxcb-render0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-reply1 Origin Ubuntu libxcb-reply1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-reply1-dev Origin Ubuntu libxcb-reply1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-res0 Origin Ubuntu libxcb-res0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-res0-dbg Origin Ubuntu libxcb-res0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-res0-dev Origin Ubuntu libxcb-res0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-screensaver0 Origin Ubuntu libxcb-screensaver0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-screensaver0-dbg Origin Ubuntu libxcb-screensaver0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-screensaver0-dev Origin Ubuntu libxcb-screensaver0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-shape0 Origin Ubuntu libxcb-shape0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-shape0-dbg Origin Ubuntu libxcb-shape0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-shape0-dev Origin Ubuntu libxcb-shape0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-shm0 Origin Ubuntu libxcb-shm0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-shm0-dbg Origin Ubuntu libxcb-shm0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-shm0-dev Origin Ubuntu libxcb-shm0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-sync0 Origin Ubuntu libxcb-sync0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-sync0-dbg Origin Ubuntu libxcb-sync0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-sync0-dev Origin Ubuntu libxcb-sync0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xevie0 Origin Ubuntu libxcb-xevie0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xevie0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xevie0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xevie0-dev Origin Ubuntu libxcb-xevie0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xf86dri0 Origin Ubuntu libxcb-xf86dri0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xf86dri0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xf86dri0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xf86dri0-dev Origin Ubuntu libxcb-xf86dri0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xfixes0 Origin Ubuntu libxcb-xfixes0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xfixes0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xfixes0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xfixes0-dev Origin Ubuntu libxcb-xfixes0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xinerama0 Origin Ubuntu libxcb-xinerama0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xinerama0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xinerama0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xinerama0-dev Origin Ubuntu libxcb-xinerama0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xprint0 Origin Ubuntu libxcb-xprint0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xprint0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xprint0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xprint0-dev Origin Ubuntu libxcb-xprint0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xtest0 Origin Ubuntu libxcb-xtest0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xtest0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xtest0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xtest0-dev Origin Ubuntu libxcb-xtest0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xv0 Origin Ubuntu libxcb-xv0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xv0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xv0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xv0-dev Origin Ubuntu libxcb-xv0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xvmc0 Origin Ubuntu libxcb-xvmc0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xvmc0-dbg Origin Ubuntu libxcb-xvmc0-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb-xvmc0-dev Origin Ubuntu libxcb-xvmc0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb1 Origin Ubuntu libxcb1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb1-dbg Origin Ubuntu libxcb1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcb1-dev Origin Ubuntu libxcb1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcomposite-dev Origin Ubuntu libxcomposite-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcomposite1 Origin Ubuntu libxcomposite1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcomposite1-dbg Origin Ubuntu libxcomposite1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcursor-dev Origin Ubuntu libxcursor-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcursor1 Origin Ubuntu libxcursor1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxcursor1-dbg Origin Ubuntu libxcursor1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxdamage-dev Origin Ubuntu libxdamage-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxdamage1 Origin Ubuntu libxdamage1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxdamage1-dbg Origin Ubuntu libxdamage1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxdmcp-dev Origin Ubuntu libxdmcp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxdmcp6 Origin Ubuntu libxdmcp6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxdmcp6-dbg Origin Ubuntu libxdmcp6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxen3 Origin Ubuntu libxen3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxen3-dev Origin Ubuntu libxen3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxerces2-java Origin Ubuntu libxerces2-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxerces2-java-doc Origin Ubuntu libxerces2-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxerces2-java-gcj Origin Ubuntu libxerces2-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxext-dev Origin Ubuntu libxext-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxext6 Origin Ubuntu libxext6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxext6-dbg Origin Ubuntu libxext6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxfixes-dev Origin Ubuntu libxfixes-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxfixes3 Origin Ubuntu libxfixes3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxfixes3-dbg Origin Ubuntu libxfixes3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxfont-dev Origin Ubuntu libxfont-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxfont1 Origin Ubuntu libxfont1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxfont1-dbg Origin Ubuntu libxfont1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxft-dev Origin Ubuntu libxft-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxft2 Origin Ubuntu libxft2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxft2-dbg Origin Ubuntu libxft2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxi-dev Origin Ubuntu libxi-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxi6 Origin Ubuntu libxi6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxi6-dbg Origin Ubuntu libxi6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine-dev Origin Ubuntu libxine-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1 Origin Ubuntu libxine1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-bin Origin Ubuntu libxine1-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-console Origin Ubuntu libxine1-console Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-dbg Origin Ubuntu libxine1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-doc Origin Ubuntu libxine1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-ffmpeg Origin Ubuntu libxine1-ffmpeg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-gnome Origin Ubuntu libxine1-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-misc-plugins Origin Ubuntu libxine1-misc-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxine1-x Origin Ubuntu libxine1-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxinerama-dev Origin Ubuntu libxinerama-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxinerama1 Origin Ubuntu libxinerama1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxinerama1-dbg Origin Ubuntu libxinerama1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxkbfile-dev Origin Ubuntu libxkbfile-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxkbfile1 Origin Ubuntu libxkbfile1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxkbfile1-dbg Origin Ubuntu libxkbfile1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxklavier-dev Origin Ubuntu libxklavier-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxklavier16 Origin Ubuntu libxklavier16 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml++2.6-2 Origin Ubuntu libxml++2.6-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml++2.6-dbg Origin Ubuntu libxml++2.6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml++2.6-dev Origin Ubuntu libxml++2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml++2.6-doc Origin Ubuntu libxml++2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-commons-resolver1.1-java Origin Ubuntu libxml-commons-resolver1.1-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-commons-resolver1.1-java-doc Origin Ubuntu libxml-commons-resolver1.1-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-commons-resolver1.1-java-gcj Origin Ubuntu libxml-commons-resolver1.1-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-dom-perl Origin Ubuntu libxml-dom-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-filter-buffertext-perl Origin Ubuntu libxml-filter-buffertext-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-handler-yawriter-perl Origin Ubuntu libxml-handler-yawriter-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-java-openoffice.org Origin Ubuntu libxml-java-openoffice.org Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-libxml-perl Origin Ubuntu libxml-libxml-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-namespacesupport-perl Origin Ubuntu libxml-namespacesupport-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-parser-perl Origin Ubuntu libxml-parser-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-perl Origin Ubuntu libxml-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-regexp-perl Origin Ubuntu libxml-regexp-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-sax-expat-perl Origin Ubuntu libxml-sax-expat-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-sax-machines-perl Origin Ubuntu libxml-sax-machines-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-sax-perl Origin Ubuntu libxml-sax-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-sax-writer-perl Origin Ubuntu libxml-sax-writer-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-security-java Origin Ubuntu libxml-security-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-simple-perl Origin Ubuntu libxml-simple-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-twig-perl Origin Ubuntu libxml-twig-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml-xpath-perl Origin Ubuntu libxml-xpath-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml2 Origin Ubuntu libxml2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml2-dbg Origin Ubuntu libxml2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml2-dev Origin Ubuntu libxml2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml2-doc Origin Ubuntu libxml2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxml2-utils Origin Ubuntu libxml2-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmlrpc-c3 Origin Ubuntu libxmlrpc-c3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmlrpc-c3-dev Origin Ubuntu libxmlrpc-c3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmlrpc-core-c3 Origin Ubuntu libxmlrpc-core-c3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmlrpc-core-c3-dev Origin Ubuntu libxmlrpc-core-c3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmlrpc-ruby Origin Ubuntu libxmlrpc-ruby Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmltok1 Origin Ubuntu libxmltok1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmltok1-dev Origin Ubuntu libxmltok1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmu-dev Origin Ubuntu libxmu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmu-headers Origin Ubuntu libxmu-headers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmu6 Origin Ubuntu libxmu6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmu6-dbg Origin Ubuntu libxmu6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmuu-dev Origin Ubuntu libxmuu-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmuu1 Origin Ubuntu libxmuu1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxmuu1-dbg Origin Ubuntu libxmuu1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxom-java Origin Ubuntu libxom-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxom-java-doc Origin Ubuntu libxom-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxp-dev Origin Ubuntu libxp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxp6 Origin Ubuntu libxp6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxp6-dbg Origin Ubuntu libxp6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxplc0.3.13 Origin Ubuntu libxplc0.3.13 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxplc0.3.13-dev Origin Ubuntu libxplc0.3.13-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxpm-dev Origin Ubuntu libxpm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxpm4 Origin Ubuntu libxpm4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxpm4-dbg Origin Ubuntu libxpm4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxpp2-java Origin Ubuntu libxpp2-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxpp3-java Origin Ubuntu libxpp3-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxrandr-dev Origin Ubuntu libxrandr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxrandr2 Origin Ubuntu libxrandr2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxrandr2-dbg Origin Ubuntu libxrandr2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxrender-dev Origin Ubuntu libxrender-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxrender1 Origin Ubuntu libxrender1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxrender1-dbg Origin Ubuntu libxrender1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxres-dev Origin Ubuntu libxres-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxres1 Origin Ubuntu libxres1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxres1-dbg Origin Ubuntu libxres1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxslt1-dbg Origin Ubuntu libxslt1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxslt1-dev Origin Ubuntu libxslt1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxslt1.1 Origin Ubuntu libxslt1.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxsltc-java Origin Ubuntu libxsltc-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxsltc-java-gcj Origin Ubuntu libxsltc-java-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxss-dev Origin Ubuntu libxss-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxss1 Origin Ubuntu libxss1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxss1-dbg Origin Ubuntu libxss1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxstream-java Origin Ubuntu libxstream-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxt-dev Origin Ubuntu libxt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxt6 Origin Ubuntu libxt6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxt6-dbg Origin Ubuntu libxt6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxtst-dev Origin Ubuntu libxtst-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxtst6 Origin Ubuntu libxtst6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxtst6-dbg Origin Ubuntu libxtst6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxv-dev Origin Ubuntu libxv-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxv1 Origin Ubuntu libxv1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxv1-dbg Origin Ubuntu libxv1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxvmc-dev Origin Ubuntu libxvmc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxvmc1 Origin Ubuntu libxvmc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxvmc1-dbg Origin Ubuntu libxvmc1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86dga-dev Origin Ubuntu libxxf86dga-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86dga1 Origin Ubuntu libxxf86dga1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86dga1-dbg Origin Ubuntu libxxf86dga1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86misc-dev Origin Ubuntu libxxf86misc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86misc1 Origin Ubuntu libxxf86misc1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86misc1-dbg Origin Ubuntu libxxf86misc1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86vm-dev Origin Ubuntu libxxf86vm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86vm1 Origin Ubuntu libxxf86vm1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxxf86vm1-dbg Origin Ubuntu libxxf86vm1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libyaml-0-2 Origin Ubuntu libyaml-0-2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libyaml-dev Origin Ubuntu libyaml-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libyaml-perl Origin Ubuntu libyaml-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libyaml-syck-perl Origin Ubuntu libyaml-syck-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libyaml-tiny-perl Origin Ubuntu libyaml-tiny-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libytnef0 Origin Ubuntu libytnef0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libytnef0-dev Origin Ubuntu libytnef0-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libzephyr-dev Origin Ubuntu libzephyr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libzephyr4 Origin Ubuntu libzephyr4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libzip-dev Origin Ubuntu libzip-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libzip1 Origin Ubuntu libzip1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liferea Origin Ubuntu liferea Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liferea-data Origin Ubuntu liferea-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug liferea-dbg Origin Ubuntu liferea-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug light-themes Origin Ubuntu light-themes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug likewise-open Origin Ubuntu likewise-open Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lilo Origin Ubuntu lilo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lilo-doc Origin Ubuntu lilo-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lintian Origin Ubuntu lintian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux Origin Ubuntu linux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-386 Origin Ubuntu linux-386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-generic Origin Ubuntu linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-generic-pae Origin Ubuntu linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-server Origin Ubuntu linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-alsa-lucid-generic Origin Ubuntu linux-backports-modules-alsa-lucid-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-alsa-lucid-generic-pae Origin Ubuntu linux-backports-modules-alsa-lucid-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-alsa-lucid-server Origin Ubuntu linux-backports-modules-alsa-lucid-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-headers-lucid-generic Origin Ubuntu linux-backports-modules-headers-lucid-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-headers-lucid-generic-pae Origin Ubuntu linux-backports-modules-headers-lucid-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-headers-lucid-server Origin Ubuntu linux-backports-modules-headers-lucid-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-generic Origin Ubuntu linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-generic-pae Origin Ubuntu linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-server Origin Ubuntu linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-wireless-lucid-generic Origin Ubuntu linux-backports-modules-wireless-lucid-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-wireless-lucid-generic-pae Origin Ubuntu linux-backports-modules-wireless-lucid-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-backports-modules-wireless-lucid-server Origin Ubuntu linux-backports-modules-wireless-lucid-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-doc Origin Ubuntu linux-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-dove Origin Ubuntu linux-dove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-ec2 Origin Ubuntu linux-ec2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-ec2-doc Origin Ubuntu linux-ec2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-ec2-source-2.6.32 Origin Ubuntu linux-ec2-source-2.6.32 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-firmware Origin Ubuntu linux-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-generic Origin Ubuntu linux-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-generic-pae Origin Ubuntu linux-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.31-607-imx51 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.31-607-imx51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.31-800-st1-5 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.31-800-st1-5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-204 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-204 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-204-dove Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-204-dove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-386 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-generic Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-generic-pae Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-ia64 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-ia64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-powerpc Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-powerpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-powerpc-smp Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-powerpc-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-powerpc64-smp Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-powerpc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-preempt Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-preempt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-server Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-sparc64 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-sparc64-smp Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-sparc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-21-versatile Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-21-versatile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-305 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-305 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.32-305-ec2 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.32-305-ec2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.33-500 Origin Ubuntu linux-headers-2.6.33-500 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-2.6.33-500-omap Origin Ubuntu linux-headers-2.6.33-500-omap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-386 Origin Ubuntu linux-headers-386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-dove Origin Ubuntu linux-headers-dove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-ec2 Origin Ubuntu linux-headers-ec2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-generic Origin Ubuntu linux-headers-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-generic-pae Origin Ubuntu linux-headers-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-ia64 Origin Ubuntu linux-headers-ia64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-imx51 Origin Ubuntu linux-headers-imx51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-lbm-2.6.32-21-generic Origin Ubuntu linux-headers-lbm-2.6.32-21-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-lbm-2.6.32-21-generic-pae Origin Ubuntu linux-headers-lbm-2.6.32-21-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-lbm-2.6.32-21-server Origin Ubuntu linux-headers-lbm-2.6.32-21-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-omap Origin Ubuntu linux-headers-omap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-powerpc Origin Ubuntu linux-headers-powerpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-powerpc-smp Origin Ubuntu linux-headers-powerpc-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-powerpc64-smp Origin Ubuntu linux-headers-powerpc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-server Origin Ubuntu linux-headers-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-sparc64 Origin Ubuntu linux-headers-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-sparc64-smp Origin Ubuntu linux-headers-sparc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-versatile Origin Ubuntu linux-headers-versatile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-headers-virtual Origin Ubuntu linux-headers-virtual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-ia64 Origin Ubuntu linux-ia64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image Origin Ubuntu linux-image Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.31-607-imx51 Origin Ubuntu linux-image-2.6.31-607-imx51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.31-800-st1-5 Origin Ubuntu linux-image-2.6.31-800-st1-5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-204-dove Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-204-dove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-386 Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-generic Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-generic-pae Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-ia64 Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-ia64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-powerpc Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-powerpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-powerpc-smp Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-powerpc-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-powerpc64-smp Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-powerpc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-server Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-sparc64 Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-sparc64-smp Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-sparc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-versatile Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-versatile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-21-virtual Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-21-virtual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.32-305-ec2 Origin Ubuntu linux-image-2.6.32-305-ec2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-2.6.33-500-omap Origin Ubuntu linux-image-2.6.33-500-omap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-386 Origin Ubuntu linux-image-386 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-dove Origin Ubuntu linux-image-dove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-ec2 Origin Ubuntu linux-image-ec2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-generic Origin Ubuntu linux-image-generic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-generic-pae Origin Ubuntu linux-image-generic-pae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-ia64 Origin Ubuntu linux-image-ia64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-imx51 Origin Ubuntu linux-image-imx51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-omap Origin Ubuntu linux-image-omap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-powerpc Origin Ubuntu linux-image-powerpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-powerpc-smp Origin Ubuntu linux-image-powerpc-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-powerpc64-smp Origin Ubuntu linux-image-powerpc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-server Origin Ubuntu linux-image-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-sparc64 Origin Ubuntu linux-image-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-sparc64-smp Origin Ubuntu linux-image-sparc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-versatile Origin Ubuntu linux-image-versatile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-image-virtual Origin Ubuntu linux-image-virtual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-imx51 Origin Ubuntu linux-imx51 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-libc-dev Origin Ubuntu linux-libc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-omap Origin Ubuntu linux-omap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-powerpc Origin Ubuntu linux-powerpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-powerpc-smp Origin Ubuntu linux-powerpc-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-powerpc64-smp Origin Ubuntu linux-powerpc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-server Origin Ubuntu linux-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-sound-base Origin Ubuntu linux-sound-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-source Origin Ubuntu linux-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-source-2.6.32 Origin Ubuntu linux-source-2.6.32 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-sparc64 Origin Ubuntu linux-sparc64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-sparc64-smp Origin Ubuntu linux-sparc64-smp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-tools Origin Ubuntu linux-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-tools-2.6.32-21 Origin Ubuntu linux-tools-2.6.32-21 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-tools-common Origin Ubuntu linux-tools-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-virtual Origin Ubuntu linux-virtual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-wlan-ng Origin Ubuntu linux-wlan-ng Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-wlan-ng-doc Origin Ubuntu linux-wlan-ng-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linuxdoc-tools Origin Ubuntu linuxdoc-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linuxdoc-tools-latex Origin Ubuntu linuxdoc-tools-latex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linuxdoc-tools-text Origin Ubuntu linuxdoc-tools-text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linuxprinting.org-ppds-extra Origin Ubuntu linuxprinting.org-ppds-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lirc Origin Ubuntu lirc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug livecd-rootfs Origin Ubuntu livecd-rootfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lksctp-tools Origin Ubuntu lksctp-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug llvm Origin Ubuntu llvm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug llvm-dev Origin Ubuntu llvm-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug llvm-doc Origin Ubuntu llvm-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lm-sensors Origin Ubuntu lm-sensors Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lmodern Origin Ubuntu lmodern Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug localechooser-data Origin Ubuntu localechooser-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug locales Origin Ubuntu locales Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lockfile-progs Origin Ubuntu lockfile-progs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug logcheck Origin Ubuntu logcheck Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug logcheck-database Origin Ubuntu logcheck-database Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug login Origin Ubuntu login Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug logrotate Origin Ubuntu logrotate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug logtail Origin Ubuntu logtail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug logwatch Origin Ubuntu logwatch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lokalize Origin Ubuntu lokalize Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lp-solve Origin Ubuntu lp-solve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lp-solve-doc Origin Ubuntu lp-solve-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb Origin Ubuntu lsb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-base Origin Ubuntu lsb-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-core Origin Ubuntu lsb-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-cxx Origin Ubuntu lsb-cxx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-desktop Origin Ubuntu lsb-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-graphics Origin Ubuntu lsb-graphics Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-printing Origin Ubuntu lsb-printing Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsb-release Origin Ubuntu lsb-release Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lshw Origin Ubuntu lshw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lskat Origin Ubuntu lskat Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsof Origin Ubuntu lsof Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lsscsi Origin Ubuntu lsscsi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltrace Origin Ubuntu ltrace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltsp-client Origin Ubuntu ltsp-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltsp-client-core Origin Ubuntu ltsp-client-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltsp-server Origin Ubuntu ltsp-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltsp-server-standalone Origin Ubuntu ltsp-server-standalone Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltspfs Origin Ubuntu ltspfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltspfsd Origin Ubuntu ltspfsd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ltspfsd-core Origin Ubuntu ltspfsd-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lua5.1 Origin Ubuntu lua5.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lua5.1-doc Origin Ubuntu lua5.1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug luatex Origin Ubuntu luatex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lupin-casper Origin Ubuntu lupin-casper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lupin-support Origin Ubuntu lupin-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lvm2 Origin Ubuntu lvm2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lynx Origin Ubuntu lynx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lynx-cur Origin Ubuntu lynx-cur Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lzma Origin Ubuntu lzma Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lzma-dev Origin Ubuntu lzma-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug m17n-contrib Origin Ubuntu m17n-contrib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug m17n-db Origin Ubuntu m17n-db Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug m2300w Origin Ubuntu m2300w Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug m4 Origin Ubuntu m4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug m4-doc Origin Ubuntu m4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mac-fdisk Origin Ubuntu mac-fdisk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mailman Origin Ubuntu mailman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug make Origin Ubuntu make Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug make-doc Origin Ubuntu make-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug makedev Origin Ubuntu makedev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug makedumpfile Origin Ubuntu makedumpfile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug malaga-bin Origin Ubuntu malaga-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug malaga-doc Origin Ubuntu malaga-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug man-db Origin Ubuntu man-db Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug manpages Origin Ubuntu manpages Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug manpages-dev Origin Ubuntu manpages-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug marble Origin Ubuntu marble Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug marble-data Origin Ubuntu marble-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mauve Origin Ubuntu mauve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug maven-ant-helper Origin Ubuntu maven-ant-helper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug maven-repo-helper Origin Ubuntu maven-repo-helper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mawk Origin Ubuntu mawk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug maximus Origin Ubuntu maximus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbr Origin Ubuntu mbr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mdadm Origin Ubuntu mdadm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mdbtools Origin Ubuntu mdbtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mdbtools-dev Origin Ubuntu mdbtools-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mdbtools-gmdb Origin Ubuntu mdbtools-gmdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mdetect Origin Ubuntu mdetect Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug media-player-info Origin Ubuntu media-player-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug memtest86+ Origin Ubuntu memtest86+ Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mesa-common-dev Origin Ubuntu mesa-common-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug metacity Origin Ubuntu metacity Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug metacity-common Origin Ubuntu metacity-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug migrationtools Origin Ubuntu migrationtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mime-construct Origin Ubuntu mime-construct Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mime-support Origin Ubuntu mime-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug min12xxw Origin Ubuntu min12xxw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug miscfiles Origin Ubuntu miscfiles Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mkelfimage Origin Ubuntu mkelfimage Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mklibs Origin Ubuntu mklibs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mklibs-copy Origin Ubuntu mklibs-copy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mknbi Origin Ubuntu mknbi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mktemp Origin Ubuntu mktemp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mkvmlinuz Origin Ubuntu mkvmlinuz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mlocate Origin Ubuntu mlocate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mobile-broadband-provider-info Origin Ubuntu mobile-broadband-provider-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug modemmanager Origin Ubuntu modemmanager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug module-init-tools Origin Ubuntu module-init-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-2.0-devel Origin Ubuntu mono-2.0-devel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-2.0-gac Origin Ubuntu mono-2.0-gac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-csharp-shell Origin Ubuntu mono-csharp-shell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-dbg Origin Ubuntu mono-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-devel Origin Ubuntu mono-devel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-gac Origin Ubuntu mono-gac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-gmcs Origin Ubuntu mono-gmcs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-jay Origin Ubuntu mono-jay Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-runtime Origin Ubuntu mono-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-runtime-dbg Origin Ubuntu mono-runtime-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mono-utils Origin Ubuntu mono-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug monodoc-base Origin Ubuntu monodoc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug monodoc-browser Origin Ubuntu monodoc-browser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug monodoc-manual Origin Ubuntu monodoc-manual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug monodoc-webkit-manual Origin Ubuntu monodoc-webkit-manual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mount Origin Ubuntu mount Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mountall Origin Ubuntu mountall Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mouseemu Origin Ubuntu mouseemu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mousetweaks Origin Ubuntu mousetweaks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mozilla-devscripts Origin Ubuntu mozilla-devscripts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mozvoikko Origin Ubuntu mozvoikko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mscompress Origin Ubuntu mscompress Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mtools Origin Ubuntu mtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mtr-tiny Origin Ubuntu mtr-tiny Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mtx Origin Ubuntu mtx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug multiboot-doc Origin Ubuntu multiboot-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug multipath-tools Origin Ubuntu multipath-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug munin Origin Ubuntu munin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug munin-common Origin Ubuntu munin-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug munin-node Origin Ubuntu munin-node Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mutt Origin Ubuntu mutt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mutt-dbg Origin Ubuntu mutt-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-af Origin Ubuntu myspell-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-bg Origin Ubuntu myspell-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ca Origin Ubuntu myspell-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-cs Origin Ubuntu myspell-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-de-de-oldspell Origin Ubuntu myspell-de-de-oldspell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-el-gr Origin Ubuntu myspell-el-gr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-en-au Origin Ubuntu myspell-en-au Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-en-gb Origin Ubuntu myspell-en-gb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-en-za Origin Ubuntu myspell-en-za Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-eo Origin Ubuntu myspell-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-es Origin Ubuntu myspell-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-et Origin Ubuntu myspell-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-fa Origin Ubuntu myspell-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-fo Origin Ubuntu myspell-fo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-fr Origin Ubuntu myspell-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ga Origin Ubuntu myspell-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-gd Origin Ubuntu myspell-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-gv Origin Ubuntu myspell-gv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-he Origin Ubuntu myspell-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-hr Origin Ubuntu myspell-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-hy Origin Ubuntu myspell-hy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-it Origin Ubuntu myspell-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ku Origin Ubuntu myspell-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-lt Origin Ubuntu myspell-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-lv Origin Ubuntu myspell-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-nb Origin Ubuntu myspell-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-nl Origin Ubuntu myspell-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-nn Origin Ubuntu myspell-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-nr Origin Ubuntu myspell-nr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ns Origin Ubuntu myspell-ns Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-pl Origin Ubuntu myspell-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-pt Origin Ubuntu myspell-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-pt-br Origin Ubuntu myspell-pt-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-pt-pt Origin Ubuntu myspell-pt-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ru Origin Ubuntu myspell-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-sk Origin Ubuntu myspell-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-sl Origin Ubuntu myspell-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ss Origin Ubuntu myspell-ss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-st Origin Ubuntu myspell-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-sv-se Origin Ubuntu myspell-sv-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-th Origin Ubuntu myspell-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-tn Origin Ubuntu myspell-tn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-tools Origin Ubuntu myspell-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ts Origin Ubuntu myspell-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-uk Origin Ubuntu myspell-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-ve Origin Ubuntu myspell-ve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-xh Origin Ubuntu myspell-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug myspell-zu Origin Ubuntu myspell-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-client Origin Ubuntu mysql-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-client-5.1 Origin Ubuntu mysql-client-5.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-client-core-5.1 Origin Ubuntu mysql-client-core-5.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-common Origin Ubuntu mysql-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-server Origin Ubuntu mysql-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-server-5.1 Origin Ubuntu mysql-server-5.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mysql-server-core-5.1 Origin Ubuntu mysql-server-core-5.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nabi Origin Ubuntu nabi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios-images Origin Ubuntu nagios-images Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios-nrpe-server Origin Ubuntu nagios-nrpe-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios-plugins Origin Ubuntu nagios-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios-plugins-basic Origin Ubuntu nagios-plugins-basic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios-plugins-standard Origin Ubuntu nagios-plugins-standard Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios3 Origin Ubuntu nagios3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios3-cgi Origin Ubuntu nagios3-cgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios3-common Origin Ubuntu nagios3-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios3-core Origin Ubuntu nagios3-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios3-dbg Origin Ubuntu nagios3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nagios3-doc Origin Ubuntu nagios3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nano Origin Ubuntu nano Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nant Origin Ubuntu nant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nas-doc Origin Ubuntu nas-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nasm Origin Ubuntu nasm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus Origin Ubuntu nautilus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-data Origin Ubuntu nautilus-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-dbg Origin Ubuntu nautilus-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-gksu Origin Ubuntu nautilus-gksu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-sendto Origin Ubuntu nautilus-sendto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-sendto-empathy Origin Ubuntu nautilus-sendto-empathy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-share Origin Ubuntu nautilus-share Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nbd-client Origin Ubuntu nbd-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nbd-server Origin Ubuntu nbd-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ncurses-base Origin Ubuntu ncurses-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ncurses-bin Origin Ubuntu ncurses-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ncurses-term Origin Ubuntu ncurses-term Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ndisgtk Origin Ubuntu ndisgtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ndiswrapper-common Origin Ubuntu ndiswrapper-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ndiswrapper-utils-1.9 Origin Ubuntu ndiswrapper-utils-1.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug net-tools Origin Ubuntu net-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netbase Origin Ubuntu netbase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netbook-launcher Origin Ubuntu netbook-launcher Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netbook-launcher-efl Origin Ubuntu netbook-launcher-efl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netcat-openbsd Origin Ubuntu netcat-openbsd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netpbm Origin Ubuntu netpbm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nettle-dbg Origin Ubuntu nettle-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nettle-dev Origin Ubuntu nettle-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug network-manager Origin Ubuntu network-manager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug network-manager-dev Origin Ubuntu network-manager-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug network-manager-gnome Origin Ubuntu network-manager-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug network-manager-kde Origin Ubuntu network-manager-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug network-manager-pptp Origin Ubuntu network-manager-pptp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug network-manager-pptp-gnome Origin Ubuntu network-manager-pptp-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug newlib-spu Origin Ubuntu newlib-spu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nfs-common Origin Ubuntu nfs-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nfs-kernel-server Origin Ubuntu nfs-kernel-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nih-dbus-tool Origin Ubuntu nih-dbus-tool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nmap Origin Ubuntu nmap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug notification-daemon Origin Ubuntu notification-daemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug notify-osd Origin Ubuntu notify-osd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug notify-osd-icons Origin Ubuntu notify-osd-icons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug noweb Origin Ubuntu noweb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nowebm Origin Ubuntu nowebm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ntfs-3g Origin Ubuntu ntfs-3g Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ntfsprogs Origin Ubuntu ntfsprogs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ntp Origin Ubuntu ntp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ntp-doc Origin Ubuntu ntp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ntpdate Origin Ubuntu ntpdate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug numlockx Origin Ubuntu numlockx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nut Origin Ubuntu nut Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nut-cgi Origin Ubuntu nut-cgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nut-snmp Origin Ubuntu nut-snmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-173-modaliases Origin Ubuntu nvidia-173-modaliases Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-185-modaliases Origin Ubuntu nvidia-185-modaliases Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-96-modaliases Origin Ubuntu nvidia-96-modaliases Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-common Origin Ubuntu nvidia-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-current-modaliases Origin Ubuntu nvidia-current-modaliases Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-settings Origin Ubuntu nvidia-settings Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug obex-data-server Origin Ubuntu obex-data-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug obexd-client Origin Ubuntu obexd-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml Origin Ubuntu ocaml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-base Origin Ubuntu ocaml-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-base-nox Origin Ubuntu ocaml-base-nox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-compiler-libs Origin Ubuntu ocaml-compiler-libs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-findlib Origin Ubuntu ocaml-findlib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-interp Origin Ubuntu ocaml-interp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-native-compilers Origin Ubuntu ocaml-native-compilers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-nox Origin Ubuntu ocaml-nox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocfs2-tools Origin Ubuntu ocfs2-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocfs2-tools-dev Origin Ubuntu ocfs2-tools-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocfs2console Origin Ubuntu ocfs2console Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug odbcinst Origin Ubuntu odbcinst Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug odbcinst1debian1 Origin Ubuntu odbcinst1debian1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oem-config Origin Ubuntu oem-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oem-config-debconf Origin Ubuntu oem-config-debconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oem-config-gtk Origin Ubuntu oem-config-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oem-config-kde Origin Ubuntu oem-config-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug okteta Origin Ubuntu okteta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug okular Origin Ubuntu okular Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug okular-dev Origin Ubuntu okular-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug okular-extra-backends Origin Ubuntu okular-extra-backends Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug onboard Origin Ubuntu onboard Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-iscsi Origin Ubuntu open-iscsi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-iscsi-utils Origin Ubuntu open-iscsi-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openais Origin Ubuntu openais Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openais-dbg Origin Ubuntu openais-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openbsd-inetd Origin Ubuntu openbsd-inetd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opencryptoki Origin Ubuntu opencryptoki Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opencryptoki-dbg Origin Ubuntu opencryptoki-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openipmi Origin Ubuntu openipmi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjade Origin Ubuntu openjade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-dbg Origin Ubuntu openjdk-6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-demo Origin Ubuntu openjdk-6-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-doc Origin Ubuntu openjdk-6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-jdk Origin Ubuntu openjdk-6-jdk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-jre Origin Ubuntu openjdk-6-jre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-jre-headless Origin Ubuntu openjdk-6-jre-headless Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-jre-lib Origin Ubuntu openjdk-6-jre-lib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openjdk-6-source Origin Ubuntu openjdk-6-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openobex-apps Origin Ubuntu openobex-apps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-base Origin Ubuntu openoffice.org-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-base-core Origin Ubuntu openoffice.org-base-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-calc Origin Ubuntu openoffice.org-calc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-common Origin Ubuntu openoffice.org-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-core Origin Ubuntu openoffice.org-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-dev Origin Ubuntu openoffice.org-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-dev-doc Origin Ubuntu openoffice.org-dev-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-draw Origin Ubuntu openoffice.org-draw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-emailmerge Origin Ubuntu openoffice.org-emailmerge Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-evolution Origin Ubuntu openoffice.org-evolution Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-filter-binfilter Origin Ubuntu openoffice.org-filter-binfilter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-gcj Origin Ubuntu openoffice.org-gcj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-gnome Origin Ubuntu openoffice.org-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-gtk Origin Ubuntu openoffice.org-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-br Origin Ubuntu openoffice.org-help-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-ca Origin Ubuntu openoffice.org-help-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-cs Origin Ubuntu openoffice.org-help-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-da Origin Ubuntu openoffice.org-help-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-de Origin Ubuntu openoffice.org-help-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-dz Origin Ubuntu openoffice.org-help-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-el Origin Ubuntu openoffice.org-help-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-en-gb Origin Ubuntu openoffice.org-help-en-gb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-en-us Origin Ubuntu openoffice.org-help-en-us Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-es Origin Ubuntu openoffice.org-help-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-et Origin Ubuntu openoffice.org-help-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-eu Origin Ubuntu openoffice.org-help-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-fi Origin Ubuntu openoffice.org-help-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-fr Origin Ubuntu openoffice.org-help-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-gl Origin Ubuntu openoffice.org-help-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-hi-in Origin Ubuntu openoffice.org-help-hi-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-hu Origin Ubuntu openoffice.org-help-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-it Origin Ubuntu openoffice.org-help-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-ja Origin Ubuntu openoffice.org-help-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-km Origin Ubuntu openoffice.org-help-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-ko Origin Ubuntu openoffice.org-help-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-nl Origin Ubuntu openoffice.org-help-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-om Origin Ubuntu openoffice.org-help-om Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-pl Origin Ubuntu openoffice.org-help-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-pt Origin Ubuntu openoffice.org-help-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-pt-br Origin Ubuntu openoffice.org-help-pt-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-ru Origin Ubuntu openoffice.org-help-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-sl Origin Ubuntu openoffice.org-help-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-sv Origin Ubuntu openoffice.org-help-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-zh-cn Origin Ubuntu openoffice.org-help-zh-cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-help-zh-tw Origin Ubuntu openoffice.org-help-zh-tw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-af Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-ca Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-de Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-en-us Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-en-us Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-fr Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-hr Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-hu Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-it Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-lt Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-pl Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-ro Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-sh Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-sh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-sl Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-sr Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-hyphenation-zu Origin Ubuntu openoffice.org-hyphenation-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-impress Origin Ubuntu openoffice.org-impress Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-java-common Origin Ubuntu openoffice.org-java-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-kde Origin Ubuntu openoffice.org-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-af Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ar Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-as Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-as Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-as-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-as-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ast Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-be-by Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-be-by Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-bg Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-bn Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-bn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-br Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-bs Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-bs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ca Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-common Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-cs Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-cy Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-cy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-da Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-de Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-dz Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-dz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-el Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-en-gb Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-en-gb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-en-za Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-en-za Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-eo Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-eo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-es Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-et Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-eu Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-fa Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-fa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-fi Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-fr Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ga Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-gl Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-gu Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-gu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-gu-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-gu-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-he Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-hi-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-hi-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-hr Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-hr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-hu Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-id Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-it Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ja Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ka Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ka Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-km Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-km Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-kn Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-kn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ko Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ku Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ku Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-lt Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-lv Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-lv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-mk Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-mk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ml Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ml-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ml-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-mn Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-mr Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-mr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-mr-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-mr-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-nb Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-nb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ne Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-nl Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-nn Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-nn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-nr Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-nr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ns Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ns Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-oc Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-oc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-om Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-om Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-or Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-or Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-or-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-or-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-pa-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-pa-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-pl Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-pt Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-pt-br Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-pt-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ro Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ru Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-rw Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-rw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-si Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-sk Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-sl Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-sr Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ss Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-st Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-st Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-sv Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-sv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ta Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ta Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ta-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ta-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-te Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-te Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-te-in Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-te-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-tg Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-tg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-th Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-tn Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-tn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-tr Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ts Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ug Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ug Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-uk Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-uz Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-uz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-ve Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-ve Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-vi Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-xh Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-xh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-za Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-za Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-zh-cn Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-zh-cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-zh-tw Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-zh-tw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-l10n-zu Origin Ubuntu openoffice.org-l10n-zu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-math Origin Ubuntu openoffice.org-math Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-officebean Origin Ubuntu openoffice.org-officebean Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-style-andromeda Origin Ubuntu openoffice.org-style-andromeda Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-style-galaxy Origin Ubuntu openoffice.org-style-galaxy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-style-human Origin Ubuntu openoffice.org-style-human Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-style-industrial Origin Ubuntu openoffice.org-style-industrial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-style-oxygen Origin Ubuntu openoffice.org-style-oxygen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-style-tango Origin Ubuntu openoffice.org-style-tango Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-ca Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-cs Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-de Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-de-ch Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-de-ch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-en-au Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-en-au Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-en-us Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-en-us Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-fr Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-hu Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-it Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-ne Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-ne Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-pl Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-ro Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-ru Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-thesaurus-sk Origin Ubuntu openoffice.org-thesaurus-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-voikko Origin Ubuntu openoffice.org-voikko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-writer Origin Ubuntu openoffice.org-writer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openoffice.org-writer-ia64-dummy Origin Ubuntu openoffice.org-writer-ia64-dummy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openprinting-ppds Origin Ubuntu openprinting-ppds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openprinting-ppds-extra Origin Ubuntu openprinting-ppds-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openslp-doc Origin Ubuntu openslp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opensp Origin Ubuntu opensp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssh-blacklist Origin Ubuntu openssh-blacklist Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssh-blacklist-extra Origin Ubuntu openssh-blacklist-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssh-client Origin Ubuntu openssh-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssh-server Origin Ubuntu openssh-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssl Origin Ubuntu openssl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssl-blacklist Origin Ubuntu openssl-blacklist Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssl-blacklist-extra Origin Ubuntu openssl-blacklist-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openssl-doc Origin Ubuntu openssl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openvpn Origin Ubuntu openvpn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openvpn-blacklist Origin Ubuntu openvpn-blacklist Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opie-client Origin Ubuntu opie-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opie-server Origin Ubuntu opie-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oprofile Origin Ubuntu oprofile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug orbit2 Origin Ubuntu orbit2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug os-prober Origin Ubuntu os-prober Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oxygen-cursor-theme Origin Ubuntu oxygen-cursor-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oxygen-cursor-theme-extra Origin Ubuntu oxygen-cursor-theme-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oxygen-icon-theme Origin Ubuntu oxygen-icon-theme Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug oxygen-icon-theme-complete Origin Ubuntu oxygen-icon-theme-complete Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug packagekit Origin Ubuntu packagekit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug packagekit-backend-apt Origin Ubuntu packagekit-backend-apt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug palapeli Origin Ubuntu palapeli Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug palo Origin Ubuntu palo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parley Origin Ubuntu parley Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parley-data Origin Ubuntu parley-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parted Origin Ubuntu parted Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parted-doc Origin Ubuntu parted-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug passwd Origin Ubuntu passwd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug patch Origin Ubuntu patch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug patchutils Origin Ubuntu patchutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pax Origin Ubuntu pax Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pbbuttonsd Origin Ubuntu pbbuttonsd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pbbuttonsd-dev Origin Ubuntu pbbuttonsd-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pbuilder Origin Ubuntu pbuilder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pciutils Origin Ubuntu pciutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pcmciautils Origin Ubuntu pcmciautils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pdksh Origin Ubuntu pdksh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl Origin Ubuntu perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl-base Origin Ubuntu perl-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl-debug Origin Ubuntu perl-debug Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl-doc Origin Ubuntu perl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl-modules Origin Ubuntu perl-modules Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perl-suid Origin Ubuntu perl-suid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perlmagick Origin Ubuntu perlmagick Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug perltidy Origin Ubuntu perltidy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pessulus Origin Ubuntu pessulus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgf Origin Ubuntu pgf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phonon Origin Ubuntu phonon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phonon-backend-xine Origin Ubuntu phonon-backend-xine Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phonon-backends-dbg Origin Ubuntu phonon-backends-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phonon-dbg Origin Ubuntu phonon-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php-pear Origin Ubuntu php-pear Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5 Origin Ubuntu php5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-cgi Origin Ubuntu php5-cgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-cli Origin Ubuntu php5-cli Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-common Origin Ubuntu php5-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-curl Origin Ubuntu php5-curl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-dbg Origin Ubuntu php5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-dev Origin Ubuntu php5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-gd Origin Ubuntu php5-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-gmp Origin Ubuntu php5-gmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-ldap Origin Ubuntu php5-ldap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-mysql Origin Ubuntu php5-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-odbc Origin Ubuntu php5-odbc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-pgsql Origin Ubuntu php5-pgsql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-pspell Origin Ubuntu php5-pspell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-recode Origin Ubuntu php5-recode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-snmp Origin Ubuntu php5-snmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-sqlite Origin Ubuntu php5-sqlite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-sybase Origin Ubuntu php5-sybase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-tidy Origin Ubuntu php5-tidy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-xmlrpc Origin Ubuntu php5-xmlrpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php5-xsl Origin Ubuntu php5-xsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin Origin Ubuntu pidgin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin-data Origin Ubuntu pidgin-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin-dbg Origin Ubuntu pidgin-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin-dev Origin Ubuntu pidgin-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin-libnotify Origin Ubuntu pidgin-libnotify Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pinentry-doc Origin Ubuntu pinentry-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pinentry-gtk2 Origin Ubuntu pinentry-gtk2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pinentry-qt4 Origin Ubuntu pinentry-qt4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pinyin-database Origin Ubuntu pinyin-database Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pitivi Origin Ubuntu pitivi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pkg-config Origin Ubuntu pkg-config Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pkg-create-dbgsym Origin Ubuntu pkg-create-dbgsym Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pkg-kde-tools Origin Ubuntu pkg-kde-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pkgbinarymangler Origin Ubuntu pkgbinarymangler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-dataengines-addons Origin Ubuntu plasma-dataengines-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-dataengines-workspace Origin Ubuntu plasma-dataengines-workspace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-desktop Origin Ubuntu plasma-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-netbook Origin Ubuntu plasma-netbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-runners-addons Origin Ubuntu plasma-runners-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-scriptengine-javascript Origin Ubuntu plasma-scriptengine-javascript Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-scriptengine-python Origin Ubuntu plasma-scriptengine-python Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-scriptengine-superkaramba Origin Ubuntu plasma-scriptengine-superkaramba Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-wallpapers-addons Origin Ubuntu plasma-wallpapers-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-facebook Origin Ubuntu plasma-widget-facebook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-folderview Origin Ubuntu plasma-widget-folderview Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-kimpanel Origin Ubuntu plasma-widget-kimpanel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-kimpanel-backend-ibus Origin Ubuntu plasma-widget-kimpanel-backend-ibus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-ktorrent Origin Ubuntu plasma-widget-ktorrent Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-kubuntu-feedback Origin Ubuntu plasma-widget-kubuntu-feedback Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-lancelot Origin Ubuntu plasma-widget-lancelot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-message-indicator Origin Ubuntu plasma-widget-message-indicator Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-networkmanagement Origin Ubuntu plasma-widget-networkmanagement Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-networkmanagement-dbg Origin Ubuntu plasma-widget-networkmanagement-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widget-quickaccess Origin Ubuntu plasma-widget-quickaccess Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widgets-addons Origin Ubuntu plasma-widgets-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plasma-widgets-workspace Origin Ubuntu plasma-widgets-workspace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plymouth Origin Ubuntu plymouth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plymouth-label Origin Ubuntu plymouth-label Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plymouth-theme-kubuntu-logo Origin Ubuntu plymouth-theme-kubuntu-logo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plymouth-theme-ubuntu-logo Origin Ubuntu plymouth-theme-ubuntu-logo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plymouth-theme-ubuntu-text Origin Ubuntu plymouth-theme-ubuntu-text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug plymouth-x11 Origin Ubuntu plymouth-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pm-utils Origin Ubuntu pm-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pm-utils-powersave-policy Origin Ubuntu pm-utils-powersave-policy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pmac-fdisk Origin Ubuntu pmac-fdisk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pmake Origin Ubuntu pmake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pngquant Origin Ubuntu pngquant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pnm2ppa Origin Ubuntu pnm2ppa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug po-debconf Origin Ubuntu po-debconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug po4a Origin Ubuntu po4a Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug policykit-1 Origin Ubuntu policykit-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug policykit-1-doc Origin Ubuntu policykit-1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug policykit-1-gnome Origin Ubuntu policykit-1-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug policykit-desktop-privileges Origin Ubuntu policykit-desktop-privileges Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug policyrcd-script-zg2 Origin Ubuntu policyrcd-script-zg2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug polkit-kde-1 Origin Ubuntu polkit-kde-1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug poppler-dbg Origin Ubuntu poppler-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug poppler-utils Origin Ubuntu poppler-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug popularity-contest Origin Ubuntu popularity-contest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug portaudio19-dev Origin Ubuntu portaudio19-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug portaudio19-doc Origin Ubuntu portaudio19-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug portmap Origin Ubuntu portmap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix Origin Ubuntu postfix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-cdb Origin Ubuntu postfix-cdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-dev Origin Ubuntu postfix-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-doc Origin Ubuntu postfix-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-ldap Origin Ubuntu postfix-ldap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-mysql Origin Ubuntu postfix-mysql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-pcre Origin Ubuntu postfix-pcre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postfix-pgsql Origin Ubuntu postfix-pgsql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql Origin Ubuntu postgresql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-8.4 Origin Ubuntu postgresql-8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-client Origin Ubuntu postgresql-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-client-8.4 Origin Ubuntu postgresql-client-8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-client-common Origin Ubuntu postgresql-client-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-common Origin Ubuntu postgresql-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-contrib Origin Ubuntu postgresql-contrib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-contrib-8.4 Origin Ubuntu postgresql-contrib-8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-doc Origin Ubuntu postgresql-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-doc-8.4 Origin Ubuntu postgresql-doc-8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug postgresql-server-dev-8.4 Origin Ubuntu postgresql-server-dev-8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powermgmt-base Origin Ubuntu powermgmt-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powernap Origin Ubuntu powernap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powerpc-utils Origin Ubuntu powerpc-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powertop Origin Ubuntu powertop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powerwake Origin Ubuntu powerwake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug poxml Origin Ubuntu poxml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ppp Origin Ubuntu ppp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ppp-dev Origin Ubuntu ppp-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pppconfig Origin Ubuntu pppconfig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pppoeconf Origin Ubuntu pppoeconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pptp-linux Origin Ubuntu pptp-linux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pptpd Origin Ubuntu pptpd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug preview-latex-style Origin Ubuntu preview-latex-style Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug printer-applet Origin Ubuntu printer-applet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug procmail Origin Ubuntu procmail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug procps Origin Ubuntu procps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug prosper Origin Ubuntu prosper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug protobuf-compiler Origin Ubuntu protobuf-compiler Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ps2eps Origin Ubuntu ps2eps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ps3-kboot Origin Ubuntu ps3-kboot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ps3pf-utils Origin Ubuntu ps3pf-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug psfontmgr Origin Ubuntu psfontmgr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug psmisc Origin Ubuntu psmisc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug psutils Origin Ubuntu psutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pth-dbg Origin Ubuntu pth-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio Origin Ubuntu pulseaudio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-esound-compat Origin Ubuntu pulseaudio-esound-compat Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-esound-compat-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-esound-compat-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-bluetooth Origin Ubuntu pulseaudio-module-bluetooth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-bluetooth-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-bluetooth-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-gconf Origin Ubuntu pulseaudio-module-gconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-gconf-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-gconf-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-jack Origin Ubuntu pulseaudio-module-jack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-jack-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-jack-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-lirc Origin Ubuntu pulseaudio-module-lirc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-lirc-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-lirc-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-raop Origin Ubuntu pulseaudio-module-raop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-raop-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-raop-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-x11 Origin Ubuntu pulseaudio-module-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-x11-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-x11-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-zeroconf Origin Ubuntu pulseaudio-module-zeroconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-module-zeroconf-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-module-zeroconf-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-utils Origin Ubuntu pulseaudio-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pulseaudio-utils-dbg Origin Ubuntu pulseaudio-utils-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug puppet Origin Ubuntu puppet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug puppet-common Origin Ubuntu puppet-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug puppetmaster Origin Ubuntu puppetmaster Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pwgen Origin Ubuntu pwgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pxljr Origin Ubuntu pxljr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pybootchartgui Origin Ubuntu pybootchartgui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pymacs Origin Ubuntu pymacs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pyqt4-dev-tools Origin Ubuntu pyqt4-dev-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python Origin Ubuntu python Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-adns Origin Ubuntu python-adns Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-all Origin Ubuntu python-all Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-all-dbg Origin Ubuntu python-all-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-all-dev Origin Ubuntu python-all-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-appindicator Origin Ubuntu python-appindicator Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-apport Origin Ubuntu python-apport Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-apt Origin Ubuntu python-apt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-apt-dbg Origin Ubuntu python-apt-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-apt-dev Origin Ubuntu python-apt-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-apt-doc Origin Ubuntu python-apt-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-aptdaemon Origin Ubuntu python-aptdaemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-aptdaemon-gtk Origin Ubuntu python-aptdaemon-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-avahi Origin Ubuntu python-avahi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-beautifulsoup Origin Ubuntu python-beautifulsoup Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-bittorrent Origin Ubuntu python-bittorrent Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-boto Origin Ubuntu python-boto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-brlapi Origin Ubuntu python-brlapi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-bsddb3 Origin Ubuntu python-bsddb3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-bsddb3-dbg Origin Ubuntu python-bsddb3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-bsddb3-doc Origin Ubuntu python-bsddb3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-bugbuddy Origin Ubuntu python-bugbuddy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cairo Origin Ubuntu python-cairo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cairo-dbg Origin Ubuntu python-cairo-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cairo-dev Origin Ubuntu python-cairo-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cddb Origin Ubuntu python-cddb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-central Origin Ubuntu python-central Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cheetah Origin Ubuntu python-cheetah Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-clientcookie Origin Ubuntu python-clientcookie Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-configglue Origin Ubuntu python-configglue Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-configobj Origin Ubuntu python-configobj Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-couchdb Origin Ubuntu python-couchdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-crypto Origin Ubuntu python-crypto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-crypto-dbg Origin Ubuntu python-crypto-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cups Origin Ubuntu python-cups Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cupshelpers Origin Ubuntu python-cupshelpers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cxx Origin Ubuntu python-cxx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-cxx-dev Origin Ubuntu python-cxx-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dateutil Origin Ubuntu python-dateutil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dbg Origin Ubuntu python-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dbus Origin Ubuntu python-dbus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dbus-dbg Origin Ubuntu python-dbus-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dbus-doc Origin Ubuntu python-dbus-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-debian Origin Ubuntu python-debian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-desktopcouch Origin Ubuntu python-desktopcouch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-desktopcouch-records Origin Ubuntu python-desktopcouch-records Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dev Origin Ubuntu python-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dictclient Origin Ubuntu python-dictclient Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dictdlib Origin Ubuntu python-dictdlib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-distribute-doc Origin Ubuntu python-distribute-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-distutils-extra Origin Ubuntu python-distutils-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-django Origin Ubuntu python-django Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-django-doc Origin Ubuntu python-django-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-dnspython Origin Ubuntu python-dnspython Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-doc Origin Ubuntu python-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-docutils Origin Ubuntu python-docutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mx-base-dbg Origin Ubuntu python-egenix-mx-base-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mx-base-dev Origin Ubuntu python-egenix-mx-base-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxbeebase Origin Ubuntu python-egenix-mxbeebase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxbeebase-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxbeebase-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxdatetime Origin Ubuntu python-egenix-mxdatetime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxdatetime-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxdatetime-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxproxy Origin Ubuntu python-egenix-mxproxy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxproxy-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxproxy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxqueue Origin Ubuntu python-egenix-mxqueue Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxqueue-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxqueue-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxstack Origin Ubuntu python-egenix-mxstack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxstack-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxstack-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxtexttools Origin Ubuntu python-egenix-mxtexttools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxtexttools-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxtexttools-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxtools Origin Ubuntu python-egenix-mxtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxtools-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxtools-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxuid Origin Ubuntu python-egenix-mxuid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxuid-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxuid-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxurl Origin Ubuntu python-egenix-mxurl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-egenix-mxurl-doc Origin Ubuntu python-egenix-mxurl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-eggtrayicon Origin Ubuntu python-eggtrayicon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-enchant Origin Ubuntu python-enchant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-epydoc Origin Ubuntu python-epydoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-evince Origin Ubuntu python-evince Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-evolution Origin Ubuntu python-evolution Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-examples Origin Ubuntu python-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-eyed3 Origin Ubuntu python-eyed3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-farsight Origin Ubuntu python-farsight Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-fontforge Origin Ubuntu python-fontforge Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-formencode Origin Ubuntu python-formencode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-fstab Origin Ubuntu python-fstab Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gamin Origin Ubuntu python-gamin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gamin-dbg Origin Ubuntu python-gamin-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gconf Origin Ubuntu python-gconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gd Origin Ubuntu python-gd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gd-dbg Origin Ubuntu python-gd-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gda Origin Ubuntu python-gda Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gdbm Origin Ubuntu python-gdbm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gdbm-dbg Origin Ubuntu python-gdbm-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gdl Origin Ubuntu python-gdl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-genetic Origin Ubuntu python-genetic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-genshi Origin Ubuntu python-genshi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-genshi-doc Origin Ubuntu python-genshi-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-geoip Origin Ubuntu python-geoip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-geoip-dbg Origin Ubuntu python-geoip-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gksu2 Origin Ubuntu python-gksu2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-glade2 Origin Ubuntu python-glade2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gmenu Origin Ubuntu python-gmenu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gmenu-dbg Origin Ubuntu python-gmenu-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2 Origin Ubuntu python-gnome2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-dbg Origin Ubuntu python-gnome2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-desktop Origin Ubuntu python-gnome2-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-desktop-dbg Origin Ubuntu python-gnome2-desktop-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-desktop-dev Origin Ubuntu python-gnome2-desktop-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-desktop-doc Origin Ubuntu python-gnome2-desktop-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-dev Origin Ubuntu python-gnome2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-doc Origin Ubuntu python-gnome2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-extras-dbg Origin Ubuntu python-gnome2-extras-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnome2-extras-dev Origin Ubuntu python-gnome2-extras-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnomeapplet Origin Ubuntu python-gnomeapplet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnomecanvas Origin Ubuntu python-gnomecanvas Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnomedesktop Origin Ubuntu python-gnomedesktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnomekeyring Origin Ubuntu python-gnomekeyring Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnomeprint Origin Ubuntu python-gnomeprint Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gnupginterface Origin Ubuntu python-gnupginterface Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gobject Origin Ubuntu python-gobject Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gobject-dbg Origin Ubuntu python-gobject-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gobject-dev Origin Ubuntu python-gobject-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gpod Origin Ubuntu python-gpod Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gst0.10 Origin Ubuntu python-gst0.10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gst0.10-dbg Origin Ubuntu python-gst0.10-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gst0.10-dev Origin Ubuntu python-gst0.10-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtk-vnc Origin Ubuntu python-gtk-vnc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtk2 Origin Ubuntu python-gtk2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtk2-dbg Origin Ubuntu python-gtk2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtk2-dev Origin Ubuntu python-gtk2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtk2-doc Origin Ubuntu python-gtk2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtk2-tutorial Origin Ubuntu python-gtk2-tutorial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtkmozembed Origin Ubuntu python-gtkmozembed Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtksourceview2 Origin Ubuntu python-gtksourceview2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtkspell Origin Ubuntu python-gtkspell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-gtop Origin Ubuntu python-gtop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-htmlgen Origin Ubuntu python-htmlgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-httplib2 Origin Ubuntu python-httplib2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ibus Origin Ubuntu python-ibus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-image-store-proxy Origin Ubuntu python-image-store-proxy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging Origin Ubuntu python-imaging Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging-dbg Origin Ubuntu python-imaging-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging-doc Origin Ubuntu python-imaging-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging-sane Origin Ubuntu python-imaging-sane Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging-sane-dbg Origin Ubuntu python-imaging-sane-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging-tk Origin Ubuntu python-imaging-tk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-imaging-tk-dbg Origin Ubuntu python-imaging-tk-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-indicate Origin Ubuntu python-indicate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-iniparse Origin Ubuntu python-iniparse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-jabber Origin Ubuntu python-jabber Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-jinja2 Origin Ubuntu python-jinja2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-jinja2-dbg Origin Ubuntu python-jinja2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-jinja2-doc Origin Ubuntu python-jinja2-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-kde4 Origin Ubuntu python-kde4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-kde4-dev Origin Ubuntu python-kde4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-kde4-doc Origin Ubuntu python-kde4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-launchpad-integration Origin Ubuntu python-launchpad-integration Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-launchpad-integration-dbg Origin Ubuntu python-launchpad-integration-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-launchpadlib Origin Ubuntu python-launchpadlib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-lazr.restfulclient Origin Ubuntu python-lazr.restfulclient Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-lazr.uri Origin Ubuntu python-lazr.uri Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ldap Origin Ubuntu python-ldap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ldap-dbg Origin Ubuntu python-ldap-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-levenshtein Origin Ubuntu python-levenshtein Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-librdf Origin Ubuntu python-librdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-libvirt Origin Ubuntu python-libvirt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-libxml2 Origin Ubuntu python-libxml2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-libxml2-dbg Origin Ubuntu python-libxml2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-libxslt1 Origin Ubuntu python-libxslt1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-libxslt1-dbg Origin Ubuntu python-libxslt1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-louis Origin Ubuntu python-louis Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-lxml Origin Ubuntu python-lxml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-lxml-dbg Origin Ubuntu python-lxml-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-lxml-doc Origin Ubuntu python-lxml-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-m2crypto Origin Ubuntu python-m2crypto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-magic Origin Ubuntu python-magic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-magic-dbg Origin Ubuntu python-magic-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-mako Origin Ubuntu python-mako Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-mediaprofiles Origin Ubuntu python-mediaprofiles Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-metacity Origin Ubuntu python-metacity Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-minimal Origin Ubuntu python-minimal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-moinmoin Origin Ubuntu python-moinmoin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-mutagen Origin Ubuntu python-mutagen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-mysqldb Origin Ubuntu python-mysqldb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-mysqldb-dbg Origin Ubuntu python-mysqldb-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-nevow Origin Ubuntu python-nevow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-newt Origin Ubuntu python-newt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-newt-dbg Origin Ubuntu python-newt-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-nose Origin Ubuntu python-nose Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-notify Origin Ubuntu python-notify Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-numpy Origin Ubuntu python-numpy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-numpy-dbg Origin Ubuntu python-numpy-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-numpy-doc Origin Ubuntu python-numpy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-oauth Origin Ubuntu python-oauth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ogg Origin Ubuntu python-ogg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ogg-dbg Origin Ubuntu python-ogg-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-old-doctools Origin Ubuntu python-old-doctools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-openid Origin Ubuntu python-openid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-openssl Origin Ubuntu python-openssl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-openssl-dbg Origin Ubuntu python-openssl-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-openssl-doc Origin Ubuntu python-openssl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-packagekit Origin Ubuntu python-packagekit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pam Origin Ubuntu python-pam Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pam-dbg Origin Ubuntu python-pam-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-papyon Origin Ubuntu python-papyon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-paramiko Origin Ubuntu python-paramiko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-paste Origin Ubuntu python-paste Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pastedeploy Origin Ubuntu python-pastedeploy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pastescript Origin Ubuntu python-pastescript Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pexpect Origin Ubuntu python-pexpect Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pisock Origin Ubuntu python-pisock Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pisock-dbg Origin Ubuntu python-pisock-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pkg-resources Origin Ubuntu python-pkg-resources Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-plist Origin Ubuntu python-plist Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-problem-report Origin Ubuntu python-problem-report Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-protobuf Origin Ubuntu python-protobuf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-psycopg2 Origin Ubuntu python-psycopg2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-psycopg2-dbg Origin Ubuntu python-psycopg2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyao Origin Ubuntu python-pyao Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyao-dbg Origin Ubuntu python-pyao-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyasn1 Origin Ubuntu python-pyasn1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyatspi Origin Ubuntu python-pyatspi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pycurl Origin Ubuntu python-pycurl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pycurl-dbg Origin Ubuntu python-pycurl-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pygments Origin Ubuntu python-pygments Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pygoocanvas Origin Ubuntu python-pygoocanvas Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pygresql Origin Ubuntu python-pygresql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pygresql-dbg Origin Ubuntu python-pygresql-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyicu Origin Ubuntu python-pyicu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyicu-dbg Origin Ubuntu python-pyicu-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyinotify Origin Ubuntu python-pyinotify Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyinotify-doc Origin Ubuntu python-pyinotify-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pylibacl Origin Ubuntu python-pylibacl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pylibacl-dbg Origin Ubuntu python-pylibacl-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyorbit Origin Ubuntu python-pyorbit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyorbit-dbg Origin Ubuntu python-pyorbit-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyorbit-dev Origin Ubuntu python-pyorbit-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyrex Origin Ubuntu python-pyrex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyvorbis Origin Ubuntu python-pyvorbis Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyvorbis-dbg Origin Ubuntu python-pyvorbis-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyxattr Origin Ubuntu python-pyxattr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyxattr-dbg Origin Ubuntu python-pyxattr-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qscintilla2 Origin Ubuntu python-qscintilla2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4 Origin Ubuntu python-qt4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-dbg Origin Ubuntu python-qt4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-dbus Origin Ubuntu python-qt4-dbus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-dbus-dbg Origin Ubuntu python-qt4-dbus-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-dev Origin Ubuntu python-qt4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-doc Origin Ubuntu python-qt4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-phonon Origin Ubuntu python-qt4-phonon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-phonon-dbg Origin Ubuntu python-qt4-phonon-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-sql Origin Ubuntu python-qt4-sql Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-qt4-sql-dbg Origin Ubuntu python-qt4-sql-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-rdflib Origin Ubuntu python-rdflib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-renderpm Origin Ubuntu python-renderpm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-reportlab Origin Ubuntu python-reportlab Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-reportlab-accel Origin Ubuntu python-reportlab-accel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-reportlab-doc Origin Ubuntu python-reportlab-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-roman Origin Ubuntu python-roman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-rrdtool Origin Ubuntu python-rrdtool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-rsvg Origin Ubuntu python-rsvg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-scgi Origin Ubuntu python-scgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-scriptutil Origin Ubuntu python-scriptutil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-serial Origin Ubuntu python-serial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-setuptools Origin Ubuntu python-setuptools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-simplejson Origin Ubuntu python-simplejson Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-simpletal Origin Ubuntu python-simpletal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-sip Origin Ubuntu python-sip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-sip-dbg Origin Ubuntu python-sip-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-sip-dev Origin Ubuntu python-sip-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-sip4-dbg Origin Ubuntu python-sip4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-sip4-dev Origin Ubuntu python-sip4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-smartpm Origin Ubuntu python-smartpm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-smbc Origin Ubuntu python-smbc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-software-properties Origin Ubuntu python-software-properties Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-speechd Origin Ubuntu python-speechd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-sphinx Origin Ubuntu python-sphinx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-subversion Origin Ubuntu python-subversion Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-subversion-dbg Origin Ubuntu python-subversion-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-support Origin Ubuntu python-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-svn Origin Ubuntu python-svn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-svn-dbg Origin Ubuntu python-svn-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-telepathy Origin Ubuntu python-telepathy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-tickcount Origin Ubuntu python-tickcount Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-tk Origin Ubuntu python-tk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-tk-dbg Origin Ubuntu python-tk-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-totem-plparser Origin Ubuntu python-totem-plparser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted Origin Ubuntu python-twisted Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-bin Origin Ubuntu python-twisted-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-bin-dbg Origin Ubuntu python-twisted-bin-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-conch Origin Ubuntu python-twisted-conch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-core Origin Ubuntu python-twisted-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-lore Origin Ubuntu python-twisted-lore Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-mail Origin Ubuntu python-twisted-mail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-names Origin Ubuntu python-twisted-names Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-news Origin Ubuntu python-twisted-news Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-runner Origin Ubuntu python-twisted-runner Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-runner-dbg Origin Ubuntu python-twisted-runner-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-web Origin Ubuntu python-twisted-web Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-twisted-words Origin Ubuntu python-twisted-words Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ubuntuone Origin Ubuntu python-ubuntuone Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ubuntuone-client Origin Ubuntu python-ubuntuone-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ubuntuone-storageprotocol Origin Ubuntu python-ubuntuone-storageprotocol Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-uniconvertor Origin Ubuntu python-uniconvertor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-uniconvertor-dbg Origin Ubuntu python-uniconvertor-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-unit Origin Ubuntu python-unit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-uno Origin Ubuntu python-uno Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-urlgrabber Origin Ubuntu python-urlgrabber Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-utidylib Origin Ubuntu python-utidylib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-van.pydeb Origin Ubuntu python-van.pydeb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-virtinst Origin Ubuntu python-virtinst Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-virtkey Origin Ubuntu python-virtkey Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-vobject Origin Ubuntu python-vobject Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-vte Origin Ubuntu python-vte Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-vte-dbg Origin Ubuntu python-vte-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-wadllib Origin Ubuntu python-wadllib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-webkit Origin Ubuntu python-webkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-webkit-dev Origin Ubuntu python-webkit-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-wnck Origin Ubuntu python-wnck Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-xapian Origin Ubuntu python-xapian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-xcbgen Origin Ubuntu python-xcbgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-xdg Origin Ubuntu python-xdg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-xkit Origin Ubuntu python-xkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-xmpp Origin Ubuntu python-xmpp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-yaml Origin Ubuntu python-yaml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-yaml-dbg Origin Ubuntu python-yaml-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-zope.interface Origin Ubuntu python-zope.interface Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-zope.interface-dbg Origin Ubuntu python-zope.interface-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python2.6 Origin Ubuntu python2.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python2.6-dbg Origin Ubuntu python2.6-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python2.6-dev Origin Ubuntu python2.6-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python2.6-doc Origin Ubuntu python2.6-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python2.6-examples Origin Ubuntu python2.6-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python2.6-minimal Origin Ubuntu python2.6-minimal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3 Origin Ubuntu python3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-all Origin Ubuntu python3-all Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-all-dbg Origin Ubuntu python3-all-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-all-dev Origin Ubuntu python3-all-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-bsddb3 Origin Ubuntu python3-bsddb3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-bsddb3-dbg Origin Ubuntu python3-bsddb3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-dbg Origin Ubuntu python3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-dev Origin Ubuntu python3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-doc Origin Ubuntu python3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-examples Origin Ubuntu python3-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-minimal Origin Ubuntu python3-minimal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-pkg-resources Origin Ubuntu python3-pkg-resources Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3-setuptools Origin Ubuntu python3-setuptools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3.1 Origin Ubuntu python3.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3.1-dbg Origin Ubuntu python3.1-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3.1-dev Origin Ubuntu python3.1-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3.1-doc Origin Ubuntu python3.1-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3.1-examples Origin Ubuntu python3.1-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python3.1-minimal Origin Ubuntu python3.1-minimal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qemu-common Origin Ubuntu qemu-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qemu-kvm Origin Ubuntu qemu-kvm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt-x11-free-dbg Origin Ubuntu qt-x11-free-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt3-apps-dev Origin Ubuntu qt3-apps-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt3-designer Origin Ubuntu qt3-designer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt3-dev-tools Origin Ubuntu qt3-dev-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt3-doc Origin Ubuntu qt3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-demos Origin Ubuntu qt4-demos Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-demos-dbg Origin Ubuntu qt4-demos-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-designer Origin Ubuntu qt4-designer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-dev-tools Origin Ubuntu qt4-dev-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-doc Origin Ubuntu qt4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-doc-html Origin Ubuntu qt4-doc-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qt4-qmake Origin Ubuntu qt4-qmake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quadrapassel Origin Ubuntu quadrapassel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quagga Origin Ubuntu quagga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quagga-doc Origin Ubuntu quagga-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quassel Origin Ubuntu quassel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quassel-data Origin Ubuntu quassel-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quassel-dbg Origin Ubuntu quassel-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quilt Origin Ubuntu quilt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quota Origin Ubuntu quota Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qyoto-dev Origin Ubuntu qyoto-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rabbitmq-server Origin Ubuntu rabbitmq-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug racoon Origin Ubuntu racoon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug radeontool Origin Ubuntu radeontool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug radiusclient1 Origin Ubuntu radiusclient1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug radvd Origin Ubuntu radvd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug raptor-utils Origin Ubuntu raptor-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rarian-compat Origin Ubuntu rarian-compat Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rasqal-utils Origin Ubuntu rasqal-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rdate Origin Ubuntu rdate Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rdesktop Origin Ubuntu rdesktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rdoc Origin Ubuntu rdoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rdoc1.8 Origin Ubuntu rdoc1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug re2c Origin Ubuntu re2c Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug readline-common Origin Ubuntu readline-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug realpath Origin Ubuntu realpath Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug recode Origin Ubuntu recode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug recode-doc Origin Ubuntu recode-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redboot-imx51-babbage Origin Ubuntu redboot-imx51-babbage Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redboot-tools Origin Ubuntu redboot-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redhat-cluster-suite Origin Ubuntu redhat-cluster-suite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redland-utils Origin Ubuntu redland-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug reiser4progs Origin Ubuntu reiser4progs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug reiserfsprogs Origin Ubuntu reiserfsprogs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rgmanager Origin Ubuntu rgmanager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhino Origin Ubuntu rhino Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhino-doc Origin Ubuntu rhino-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhythmbox Origin Ubuntu rhythmbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhythmbox-dbg Origin Ubuntu rhythmbox-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhythmbox-plugin-cdrecorder Origin Ubuntu rhythmbox-plugin-cdrecorder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhythmbox-plugins Origin Ubuntu rhythmbox-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rhythmbox-ubuntuone-music-store Origin Ubuntu rhythmbox-ubuntuone-music-store Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rocs Origin Ubuntu rocs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rpm Origin Ubuntu rpm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rpm-common Origin Ubuntu rpm-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rpm2cpio Origin Ubuntu rpm2cpio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rrdtool Origin Ubuntu rrdtool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rrdtool-dbg Origin Ubuntu rrdtool-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rrdtool-tcl Origin Ubuntu rrdtool-tcl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rsync Origin Ubuntu rsync Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rsyslog Origin Ubuntu rsyslog Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rsyslog-doc Origin Ubuntu rsyslog-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rtkit Origin Ubuntu rtkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ruby Origin Ubuntu ruby Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ruby-dev Origin Ubuntu ruby-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ruby1.8 Origin Ubuntu ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ruby1.8-dev Origin Ubuntu ruby1.8-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabayon Origin Ubuntu sabayon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug samba Origin Ubuntu samba Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug samba-common Origin Ubuntu samba-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug samba-common-bin Origin Ubuntu samba-common-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug samba-dbg Origin Ubuntu samba-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug samba-doc Origin Ubuntu samba-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug samba-doc-pdf Origin Ubuntu samba-doc-pdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sane-utils Origin Ubuntu sane-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sasl2-bin Origin Ubuntu sasl2-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug scons Origin Ubuntu scons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug screen Origin Ubuntu screen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug screen-resolution-extra Origin Ubuntu screen-resolution-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug screensaver-default-images Origin Ubuntu screensaver-default-images Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug scribus Origin Ubuntu scribus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug scribus-doc Origin Ubuntu scribus-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug scrollkeeper Origin Ubuntu scrollkeeper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug seabios Origin Ubuntu seabios Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug seahorse Origin Ubuntu seahorse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug seahorse-plugins Origin Ubuntu seahorse-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sed Origin Ubuntu sed Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sensible-utils Origin Ubuntu sensible-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug setserial Origin Ubuntu setserial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sg3-utils Origin Ubuntu sg3-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgml-base Origin Ubuntu sgml-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgml-data Origin Ubuntu sgml-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgmls-doc Origin Ubuntu sgmls-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgmlspl Origin Ubuntu sgmlspl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgmltools-lite Origin Ubuntu sgmltools-lite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shared-desktop-ontologies Origin Ubuntu shared-desktop-ontologies Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shared-mime-info Origin Ubuntu shared-mime-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sharutils Origin Ubuntu sharutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sharutils-doc Origin Ubuntu sharutils-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shorewall Origin Ubuntu shorewall Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shorewall-shell Origin Ubuntu shorewall-shell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug showfoto Origin Ubuntu showfoto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shtool Origin Ubuntu shtool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug siege Origin Ubuntu siege Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug silo Origin Ubuntu silo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug simple-scan Origin Ubuntu simple-scan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sip4 Origin Ubuntu sip4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug skanlite Origin Ubuntu skanlite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug slapd Origin Ubuntu slapd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug slapd-dbg Origin Ubuntu slapd-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug slice Origin Ubuntu slice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug slugimage Origin Ubuntu slugimage Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug smartdimmer Origin Ubuntu smartdimmer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug smartmontools Origin Ubuntu smartmontools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug smbclient Origin Ubuntu smbclient Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug smbfs Origin Ubuntu smbfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug snmp Origin Ubuntu snmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug snmpd Origin Ubuntu snmpd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug software-center Origin Ubuntu software-center Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug software-properties-gtk Origin Ubuntu software-properties-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug software-properties-kde Origin Ubuntu software-properties-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug soprano-daemon Origin Ubuntu soprano-daemon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sp Origin Ubuntu sp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spamassassin Origin Ubuntu spamassassin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spamc Origin Ubuntu spamc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sparc-utils Origin Ubuntu sparc-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug speech-dispatcher Origin Ubuntu speech-dispatcher Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug speedcrunch Origin Ubuntu speedcrunch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug speex-doc Origin Ubuntu speex-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug splix Origin Ubuntu splix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sqlite Origin Ubuntu sqlite Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sqlite-doc Origin Ubuntu sqlite-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sqlite3 Origin Ubuntu sqlite3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sqlite3-doc Origin Ubuntu sqlite3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squashfs-tools Origin Ubuntu squashfs-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squashfs-tools-dbg Origin Ubuntu squashfs-tools-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squid Origin Ubuntu squid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squid-common Origin Ubuntu squid-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squid-langpack Origin Ubuntu squid-langpack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ss-dev Origin Ubuntu ss-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ssh Origin Ubuntu ssh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ssh-askpass-gnome Origin Ubuntu ssh-askpass-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ssh-import Origin Ubuntu ssh-import Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sshfs Origin Ubuntu sshfs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sshfs-dbg Origin Ubuntu sshfs-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ssl-cert Origin Ubuntu ssl-cert Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug step Origin Ubuntu step Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug strace Origin Ubuntu strace Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug strigi-dbg Origin Ubuntu strigi-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug subversion Origin Ubuntu subversion Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug subversion-tools Origin Ubuntu subversion-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sudo Origin Ubuntu sudo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sweeper Origin Ubuntu sweeper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug swig Origin Ubuntu swig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug swig-doc Origin Ubuntu swig-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug swig1.3-doc Origin Ubuntu swig1.3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug synaptic Origin Ubuntu synaptic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug syslinux Origin Ubuntu syslinux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sysstat Origin Ubuntu sysstat Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-config-cluster Origin Ubuntu system-config-cluster Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-config-kickstart Origin Ubuntu system-config-kickstart Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-config-printer-common Origin Ubuntu system-config-printer-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-config-printer-gnome Origin Ubuntu system-config-printer-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-config-printer-kde Origin Ubuntu system-config-printer-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-config-printer-udev Origin Ubuntu system-config-printer-udev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-tools-backends Origin Ubuntu system-tools-backends Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug system-tools-backends-dev Origin Ubuntu system-tools-backends-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug systemsettings Origin Ubuntu systemsettings Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sysv-rc Origin Ubuntu sysv-rc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sysvinit-utils Origin Ubuntu sysvinit-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sysvutils Origin Ubuntu sysvutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tar Origin Ubuntu tar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tar-doc Origin Ubuntu tar-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tasksel Origin Ubuntu tasksel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tasksel-data Origin Ubuntu tasksel-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl Origin Ubuntu tcl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl-dev Origin Ubuntu tcl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl-doc Origin Ubuntu tcl-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl8.4 Origin Ubuntu tcl8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl8.4-dev Origin Ubuntu tcl8.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl8.4-doc Origin Ubuntu tcl8.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl8.5 Origin Ubuntu tcl8.5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl8.5-dev Origin Ubuntu tcl8.5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcl8.5-doc Origin Ubuntu tcl8.5-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcpd Origin Ubuntu tcpd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tcpdump Origin Ubuntu tcpdump Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tdb-dev Origin Ubuntu tdb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tdb-tools Origin Ubuntu tdb-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tdsodbc Origin Ubuntu tdsodbc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-butterfly Origin Ubuntu telepathy-butterfly Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-gabble Origin Ubuntu telepathy-gabble Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-gabble-dbg Origin Ubuntu telepathy-gabble-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-haze Origin Ubuntu telepathy-haze Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-idle Origin Ubuntu telepathy-idle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-mission-control-5 Origin Ubuntu telepathy-mission-control-5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-mission-control-5-dbg Origin Ubuntu telepathy-mission-control-5-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telepathy-salut Origin Ubuntu telepathy-salut Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug telnet Origin Ubuntu telnet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tex-common Origin Ubuntu tex-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tex4ht Origin Ubuntu tex4ht Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tex4ht-common Origin Ubuntu tex4ht-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texi2html Origin Ubuntu texi2html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texinfo Origin Ubuntu texinfo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texinfo-doc-nonfree Origin Ubuntu texinfo-doc-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive Origin Ubuntu texlive Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-base Origin Ubuntu texlive-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-bibtex-extra Origin Ubuntu texlive-bibtex-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-binaries Origin Ubuntu texlive-binaries Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-common Origin Ubuntu texlive-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-base Origin Ubuntu texlive-doc-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-bg Origin Ubuntu texlive-doc-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-cs+sk Origin Ubuntu texlive-doc-cs+sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-de Origin Ubuntu texlive-doc-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-en Origin Ubuntu texlive-doc-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-es Origin Ubuntu texlive-doc-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-fi Origin Ubuntu texlive-doc-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-fr Origin Ubuntu texlive-doc-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-it Origin Ubuntu texlive-doc-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-ja Origin Ubuntu texlive-doc-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-ko Origin Ubuntu texlive-doc-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-mn Origin Ubuntu texlive-doc-mn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-nl Origin Ubuntu texlive-doc-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-pl Origin Ubuntu texlive-doc-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-pt Origin Ubuntu texlive-doc-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-ru Origin Ubuntu texlive-doc-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-si Origin Ubuntu texlive-doc-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-th Origin Ubuntu texlive-doc-th Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-tr Origin Ubuntu texlive-doc-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-uk Origin Ubuntu texlive-doc-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-vi Origin Ubuntu texlive-doc-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-doc-zh Origin Ubuntu texlive-doc-zh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-extra-utils Origin Ubuntu texlive-extra-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-font-utils Origin Ubuntu texlive-font-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-fonts-extra Origin Ubuntu texlive-fonts-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-fonts-extra-doc Origin Ubuntu texlive-fonts-extra-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-fonts-recommended Origin Ubuntu texlive-fonts-recommended Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-fonts-recommended-doc Origin Ubuntu texlive-fonts-recommended-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-generic-recommended Origin Ubuntu texlive-generic-recommended Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-humanities-doc Origin Ubuntu texlive-humanities-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-african Origin Ubuntu texlive-lang-african Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-all Origin Ubuntu texlive-lang-all Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-arabic Origin Ubuntu texlive-lang-arabic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-armenian Origin Ubuntu texlive-lang-armenian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-croatian Origin Ubuntu texlive-lang-croatian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-cyrillic Origin Ubuntu texlive-lang-cyrillic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-czechslovak Origin Ubuntu texlive-lang-czechslovak Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-danish Origin Ubuntu texlive-lang-danish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-dutch Origin Ubuntu texlive-lang-dutch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-finnish Origin Ubuntu texlive-lang-finnish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-french Origin Ubuntu texlive-lang-french Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-german Origin Ubuntu texlive-lang-german Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-greek Origin Ubuntu texlive-lang-greek Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-hebrew Origin Ubuntu texlive-lang-hebrew Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-hungarian Origin Ubuntu texlive-lang-hungarian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-indic Origin Ubuntu texlive-lang-indic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-italian Origin Ubuntu texlive-lang-italian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-latin Origin Ubuntu texlive-lang-latin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-latvian Origin Ubuntu texlive-lang-latvian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-lithuanian Origin Ubuntu texlive-lang-lithuanian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-mongolian Origin Ubuntu texlive-lang-mongolian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-norwegian Origin Ubuntu texlive-lang-norwegian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-other Origin Ubuntu texlive-lang-other Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-polish Origin Ubuntu texlive-lang-polish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-portuguese Origin Ubuntu texlive-lang-portuguese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-spanish Origin Ubuntu texlive-lang-spanish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-swedish Origin Ubuntu texlive-lang-swedish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-tibetan Origin Ubuntu texlive-lang-tibetan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-ukenglish Origin Ubuntu texlive-lang-ukenglish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-lang-vietnamese Origin Ubuntu texlive-lang-vietnamese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-latex-base Origin Ubuntu texlive-latex-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-latex-base-doc Origin Ubuntu texlive-latex-base-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-latex-extra Origin Ubuntu texlive-latex-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-latex-extra-doc Origin Ubuntu texlive-latex-extra-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-latex-recommended Origin Ubuntu texlive-latex-recommended Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-latex-recommended-doc Origin Ubuntu texlive-latex-recommended-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-luatex Origin Ubuntu texlive-luatex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-math-extra Origin Ubuntu texlive-math-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-metapost-doc Origin Ubuntu texlive-metapost-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-pictures Origin Ubuntu texlive-pictures Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-pictures-doc Origin Ubuntu texlive-pictures-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-pstricks Origin Ubuntu texlive-pstricks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-pstricks-doc Origin Ubuntu texlive-pstricks-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-publishers Origin Ubuntu texlive-publishers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-publishers-doc Origin Ubuntu texlive-publishers-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-science Origin Ubuntu texlive-science Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug texlive-science-doc Origin Ubuntu texlive-science-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tftp-hpa Origin Ubuntu tftp-hpa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tftpd-hpa Origin Ubuntu tftpd-hpa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird Origin Ubuntu thunderbird Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-dbg Origin Ubuntu thunderbird-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-dev Origin Ubuntu thunderbird-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-gnome-support Origin Ubuntu thunderbird-gnome-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-gnome-support-dbg Origin Ubuntu thunderbird-gnome-support-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-af Origin Ubuntu thunderbird-locale-af Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ar Origin Ubuntu thunderbird-locale-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-be Origin Ubuntu thunderbird-locale-be Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-bg Origin Ubuntu thunderbird-locale-bg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-bn-bd Origin Ubuntu thunderbird-locale-bn-bd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ca Origin Ubuntu thunderbird-locale-ca Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-cs Origin Ubuntu thunderbird-locale-cs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-da Origin Ubuntu thunderbird-locale-da Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-de Origin Ubuntu thunderbird-locale-de Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-el Origin Ubuntu thunderbird-locale-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-en-gb Origin Ubuntu thunderbird-locale-en-gb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-es-ar Origin Ubuntu thunderbird-locale-es-ar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-es-es Origin Ubuntu thunderbird-locale-es-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-et Origin Ubuntu thunderbird-locale-et Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-eu Origin Ubuntu thunderbird-locale-eu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-fi Origin Ubuntu thunderbird-locale-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-fr Origin Ubuntu thunderbird-locale-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-fy-nl Origin Ubuntu thunderbird-locale-fy-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ga-ie Origin Ubuntu thunderbird-locale-ga-ie Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-gl Origin Ubuntu thunderbird-locale-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-he Origin Ubuntu thunderbird-locale-he Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-hu Origin Ubuntu thunderbird-locale-hu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-id Origin Ubuntu thunderbird-locale-id Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-is Origin Ubuntu thunderbird-locale-is Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-it Origin Ubuntu thunderbird-locale-it Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ja Origin Ubuntu thunderbird-locale-ja Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ka Origin Ubuntu thunderbird-locale-ka Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ko Origin Ubuntu thunderbird-locale-ko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-lt Origin Ubuntu thunderbird-locale-lt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-mk Origin Ubuntu thunderbird-locale-mk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-nb-no Origin Ubuntu thunderbird-locale-nb-no Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-nl Origin Ubuntu thunderbird-locale-nl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-nn-no Origin Ubuntu thunderbird-locale-nn-no Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-pa-in Origin Ubuntu thunderbird-locale-pa-in Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-pl Origin Ubuntu thunderbird-locale-pl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-pt-br Origin Ubuntu thunderbird-locale-pt-br Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-pt-pt Origin Ubuntu thunderbird-locale-pt-pt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ro Origin Ubuntu thunderbird-locale-ro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ru Origin Ubuntu thunderbird-locale-ru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-si Origin Ubuntu thunderbird-locale-si Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-sk Origin Ubuntu thunderbird-locale-sk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-sl Origin Ubuntu thunderbird-locale-sl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-sq Origin Ubuntu thunderbird-locale-sq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-sr Origin Ubuntu thunderbird-locale-sr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-sv-se Origin Ubuntu thunderbird-locale-sv-se Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-ta-lk Origin Ubuntu thunderbird-locale-ta-lk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-tr Origin Ubuntu thunderbird-locale-tr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-uk Origin Ubuntu thunderbird-locale-uk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-vi Origin Ubuntu thunderbird-locale-vi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-zh-cn Origin Ubuntu thunderbird-locale-zh-cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thunderbird-locale-zh-tw Origin Ubuntu thunderbird-locale-zh-tw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tidy Origin Ubuntu tidy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tidy-doc Origin Ubuntu tidy-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug time Origin Ubuntu time Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tinycdb Origin Ubuntu tinycdb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tipa Origin Ubuntu tipa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tipa-doc Origin Ubuntu tipa-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk Origin Ubuntu tk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk-dev Origin Ubuntu tk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk-doc Origin Ubuntu tk-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk8.4 Origin Ubuntu tk8.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk8.4-dev Origin Ubuntu tk8.4-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk8.4-doc Origin Ubuntu tk8.4-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk8.5 Origin Ubuntu tk8.5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk8.5-dev Origin Ubuntu tk8.5-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tk8.5-doc Origin Ubuntu tk8.5-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tmispell-voikko Origin Ubuntu tmispell-voikko Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tofrodos Origin Ubuntu tofrodos Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomboy Origin Ubuntu tomboy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomcat6 Origin Ubuntu tomcat6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomcat6-admin Origin Ubuntu tomcat6-admin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomcat6-common Origin Ubuntu tomcat6-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomcat6-docs Origin Ubuntu tomcat6-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomcat6-examples Origin Ubuntu tomcat6-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tomcat6-user Origin Ubuntu tomcat6-user Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug toshset Origin Ubuntu toshset Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug totem Origin Ubuntu totem Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug totem-common Origin Ubuntu totem-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug totem-dbg Origin Ubuntu totem-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug totem-mozilla Origin Ubuntu totem-mozilla Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug totem-plugins Origin Ubuntu totem-plugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug traceroute Origin Ubuntu traceroute Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transfig Origin Ubuntu transfig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug translate-toolkit Origin Ubuntu translate-toolkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug translate-toolkit-dev-doc Origin Ubuntu translate-toolkit-dev-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transmission-common Origin Ubuntu transmission-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transmission-gtk Origin Ubuntu transmission-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trousers Origin Ubuntu trousers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trousers-dbg Origin Ubuntu trousers-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trscripts Origin Ubuntu trscripts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tsclient Origin Ubuntu tsclient Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tsconf Origin Ubuntu tsconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-alee Origin Ubuntu ttf-alee Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arabeyes Origin Ubuntu ttf-arabeyes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arphic-bkai00mp Origin Ubuntu ttf-arphic-bkai00mp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arphic-bsmi00lp Origin Ubuntu ttf-arphic-bsmi00lp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arphic-gbsn00lp Origin Ubuntu ttf-arphic-gbsn00lp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arphic-gkai00mp Origin Ubuntu ttf-arphic-gkai00mp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arphic-ukai Origin Ubuntu ttf-arphic-ukai Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-arphic-uming Origin Ubuntu ttf-arphic-uming Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-bengali-fonts Origin Ubuntu ttf-bengali-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-dejavu Origin Ubuntu ttf-dejavu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-dejavu-core Origin Ubuntu ttf-dejavu-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-dejavu-extra Origin Ubuntu ttf-dejavu-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-devanagari-fonts Origin Ubuntu ttf-devanagari-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-dustin Origin Ubuntu ttf-dustin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-dzongkha Origin Ubuntu ttf-dzongkha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-farsiweb Origin Ubuntu ttf-farsiweb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-freefont Origin Ubuntu ttf-freefont Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-gujarati-fonts Origin Ubuntu ttf-gujarati-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-indic-fonts Origin Ubuntu ttf-indic-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-indic-fonts-core Origin Ubuntu ttf-indic-fonts-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kacst Origin Ubuntu ttf-kacst Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kacst-one Origin Ubuntu ttf-kacst-one Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kannada-fonts Origin Ubuntu ttf-kannada-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-khmeros Origin Ubuntu ttf-khmeros Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-khmeros-core Origin Ubuntu ttf-khmeros-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-lao Origin Ubuntu ttf-lao Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-liberation Origin Ubuntu ttf-liberation Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-malayalam-fonts Origin Ubuntu ttf-malayalam-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-manchufont Origin Ubuntu ttf-manchufont Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-mgopen Origin Ubuntu ttf-mgopen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-nafees Origin Ubuntu ttf-nafees Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-opensymbol Origin Ubuntu ttf-opensymbol Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-oriya-fonts Origin Ubuntu ttf-oriya-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-punjabi-fonts Origin Ubuntu ttf-punjabi-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-sil-abyssinica Origin Ubuntu ttf-sil-abyssinica Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-sil-ezra Origin Ubuntu ttf-sil-ezra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-sil-padauk Origin Ubuntu ttf-sil-padauk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-sil-scheherazade Origin Ubuntu ttf-sil-scheherazade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-sil-yi Origin Ubuntu ttf-sil-yi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-takao-gothic Origin Ubuntu ttf-takao-gothic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-takao-mincho Origin Ubuntu ttf-takao-mincho Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-takao-pgothic Origin Ubuntu ttf-takao-pgothic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-tamil-fonts Origin Ubuntu ttf-tamil-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-telugu-fonts Origin Ubuntu ttf-telugu-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-thai-tlwg Origin Ubuntu ttf-thai-tlwg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-tmuni Origin Ubuntu ttf-tmuni Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-unfonts Origin Ubuntu ttf-unfonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-unfonts-core Origin Ubuntu ttf-unfonts-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-unfonts-extra Origin Ubuntu ttf-unfonts-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-unifont Origin Ubuntu ttf-unifont Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-vlgothic Origin Ubuntu ttf-vlgothic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-wqy-microhei Origin Ubuntu ttf-wqy-microhei Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-wqy-zenhei Origin Ubuntu ttf-wqy-zenhei Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug twisted-doc Origin Ubuntu twisted-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug txt2man Origin Ubuntu txt2man Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug type-handling Origin Ubuntu type-handling Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tzdata Origin Ubuntu tzdata Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tzdata-java Origin Ubuntu tzdata-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity Origin Ubuntu ubiquity Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-casper Origin Ubuntu ubiquity-casper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-frontend-debconf Origin Ubuntu ubiquity-frontend-debconf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-frontend-gtk Origin Ubuntu ubiquity-frontend-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-frontend-kde Origin Ubuntu ubiquity-frontend-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-slideshow-kubuntu Origin Ubuntu ubiquity-slideshow-kubuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-slideshow-ubuntu Origin Ubuntu ubiquity-slideshow-ubuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubiquity-ubuntu-artwork Origin Ubuntu ubiquity-ubuntu-artwork Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uboot-envtools Origin Ubuntu uboot-envtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uboot-mkimage Origin Ubuntu uboot-mkimage Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubufox Origin Ubuntu ubufox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-artwork Origin Ubuntu ubuntu-artwork Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-desktop Origin Ubuntu ubuntu-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-docs Origin Ubuntu ubuntu-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-keyring Origin Ubuntu ubuntu-keyring Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-minimal Origin Ubuntu ubuntu-minimal Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-mono Origin Ubuntu ubuntu-mono Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-netbook Origin Ubuntu ubuntu-netbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-netbook-default-settings Origin Ubuntu ubuntu-netbook-default-settings Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-serverguide Origin Ubuntu ubuntu-serverguide Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-sounds Origin Ubuntu ubuntu-sounds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-standard Origin Ubuntu ubuntu-standard Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-system-service Origin Ubuntu ubuntu-system-service Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-virt-server Origin Ubuntu ubuntu-virt-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-wallpapers Origin Ubuntu ubuntu-wallpapers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntuone-client Origin Ubuntu ubuntuone-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntuone-client-gnome Origin Ubuntu ubuntuone-client-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ucf Origin Ubuntu ucf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug udev Origin Ubuntu udev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug udhcpc Origin Ubuntu udhcpc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug udisks Origin Ubuntu udisks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug udisks-doc Origin Ubuntu udisks-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uec-component-listener Origin Ubuntu uec-component-listener Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ufw Origin Ubuntu ufw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug umbrello Origin Ubuntu umbrello Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unattended-upgrades Origin Ubuntu unattended-upgrades Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unclutter Origin Ubuntu unclutter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unifont Origin Ubuntu unifont Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unixodbc Origin Ubuntu unixodbc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unixodbc-dev Origin Ubuntu unixodbc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uno-libs3 Origin Ubuntu uno-libs3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uno-libs3-dbg Origin Ubuntu uno-libs3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unzip Origin Ubuntu unzip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-inetd Origin Ubuntu update-inetd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-manager Origin Ubuntu update-manager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-manager-core Origin Ubuntu update-manager-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-manager-kde Origin Ubuntu update-manager-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-motd Origin Ubuntu update-motd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-notifier Origin Ubuntu update-notifier Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug update-notifier-common Origin Ubuntu update-notifier-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug upower Origin Ubuntu upower Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug upower-doc Origin Ubuntu upower-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug upstart Origin Ubuntu upstart Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug upx-ucl Origin Ubuntu upx-ucl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ure Origin Ubuntu ure Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ure-dbg Origin Ubuntu ure-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ureadahead Origin Ubuntu ureadahead Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usb-creator-common Origin Ubuntu usb-creator-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usb-creator-gtk Origin Ubuntu usb-creator-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usb-creator-kde Origin Ubuntu usb-creator-kde Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usbmuxd Origin Ubuntu usbmuxd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug usbutils Origin Ubuntu usbutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug user-setup Origin Ubuntu user-setup Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug userconfig Origin Ubuntu userconfig Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug util-linux Origin Ubuntu util-linux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug util-linux-locales Origin Ubuntu util-linux-locales Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uuid-dev Origin Ubuntu uuid-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uuid-runtime Origin Ubuntu uuid-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uuidcdef Origin Ubuntu uuidcdef Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vala-doc Origin Ubuntu vala-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug valac Origin Ubuntu valac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug valac-dbg Origin Ubuntu valac-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug valgrind Origin Ubuntu valgrind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vbetool Origin Ubuntu vbetool Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vblade Origin Ubuntu vblade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vgabios Origin Ubuntu vgabios Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim Origin Ubuntu vim Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-common Origin Ubuntu vim-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-dbg Origin Ubuntu vim-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-doc Origin Ubuntu vim-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-gnome Origin Ubuntu vim-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-gui-common Origin Ubuntu vim-gui-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-runtime Origin Ubuntu vim-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vim-tiny Origin Ubuntu vim-tiny Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vinagre Origin Ubuntu vinagre Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vinagre-dev Origin Ubuntu vinagre-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vino Origin Ubuntu vino Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug virt-manager Origin Ubuntu virt-manager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug virtinst Origin Ubuntu virtinst Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug virtuoso-nepomuk Origin Ubuntu virtuoso-nepomuk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vlan Origin Ubuntu vlan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug voikko-fi Origin Ubuntu voikko-fi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vorbis-tools Origin Ubuntu vorbis-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vorbisgain Origin Ubuntu vorbisgain Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vsftpd Origin Ubuntu vsftpd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug w3m Origin Ubuntu w3m Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wakeonlan Origin Ubuntu wakeonlan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wamerican Origin Ubuntu wamerican Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug watershed Origin Ubuntu watershed Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wbrazilian Origin Ubuntu wbrazilian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wbritish Origin Ubuntu wbritish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wbulgarian Origin Ubuntu wbulgarian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wcatalan Origin Ubuntu wcatalan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wdanish Origin Ubuntu wdanish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wdiff Origin Ubuntu wdiff Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wdiff-doc Origin Ubuntu wdiff-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wdutch Origin Ubuntu wdutch Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug webfav Origin Ubuntu webfav Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug webservice-office-zoho Origin Ubuntu webservice-office-zoho Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wfaroese Origin Ubuntu wfaroese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wfrench Origin Ubuntu wfrench Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wgalician-minimos Origin Ubuntu wgalician-minimos Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wget Origin Ubuntu wget Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug whiptail Origin Ubuntu whiptail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug whois Origin Ubuntu whois Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug winbind Origin Ubuntu winbind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug window-picker-applet Origin Ubuntu window-picker-applet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wireless-crda Origin Ubuntu wireless-crda Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wireless-tools Origin Ubuntu wireless-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wirish Origin Ubuntu wirish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug witalian Origin Ubuntu witalian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wmanx Origin Ubuntu wmanx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wngerman Origin Ubuntu wngerman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wnorwegian Origin Ubuntu wnorwegian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wodim Origin Ubuntu wodim Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wogerman Origin Ubuntu wogerman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wpasupplicant Origin Ubuntu wpasupplicant Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wpolish Origin Ubuntu wpolish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wportuguese Origin Ubuntu wportuguese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wspanish Origin Ubuntu wspanish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wswedish Origin Ubuntu wswedish Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wswiss Origin Ubuntu wswiss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wukrainian Origin Ubuntu wukrainian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wvdial Origin Ubuntu wvdial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x-dev Origin Ubuntu x-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x-ttcidfont-conf Origin Ubuntu x-ttcidfont-conf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-apps Origin Ubuntu x11-apps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-common Origin Ubuntu x11-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-session-utils Origin Ubuntu x11-session-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-utils Origin Ubuntu x11-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-xfs-utils Origin Ubuntu x11-xfs-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-xkb-utils Origin Ubuntu x11-xkb-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11-xserver-utils Origin Ubuntu x11-xserver-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-bigreqs-dev Origin Ubuntu x11proto-bigreqs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-composite-dev Origin Ubuntu x11proto-composite-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-core-dev Origin Ubuntu x11proto-core-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-damage-dev Origin Ubuntu x11proto-damage-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-dmx-dev Origin Ubuntu x11proto-dmx-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-dri2-dev Origin Ubuntu x11proto-dri2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-fixes-dev Origin Ubuntu x11proto-fixes-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-fonts-dev Origin Ubuntu x11proto-fonts-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-gl-dev Origin Ubuntu x11proto-gl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-input-dev Origin Ubuntu x11proto-input-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-kb-dev Origin Ubuntu x11proto-kb-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-print-dev Origin Ubuntu x11proto-print-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-randr-dev Origin Ubuntu x11proto-randr-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-record-dev Origin Ubuntu x11proto-record-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-render-dev Origin Ubuntu x11proto-render-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-resource-dev Origin Ubuntu x11proto-resource-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-scrnsaver-dev Origin Ubuntu x11proto-scrnsaver-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-video-dev Origin Ubuntu x11proto-video-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xcmisc-dev Origin Ubuntu x11proto-xcmisc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xext-dev Origin Ubuntu x11proto-xext-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xf86bigfont-dev Origin Ubuntu x11proto-xf86bigfont-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xf86dga-dev Origin Ubuntu x11proto-xf86dga-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xf86dri-dev Origin Ubuntu x11proto-xf86dri-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xf86misc-dev Origin Ubuntu x11proto-xf86misc-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xf86vidmode-dev Origin Ubuntu x11proto-xf86vidmode-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x11proto-xinerama-dev Origin Ubuntu x11proto-xinerama-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xapian-doc Origin Ubuntu xapian-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xauth Origin Ubuntu xauth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaw3dg Origin Ubuntu xaw3dg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaw3dg-dev Origin Ubuntu xaw3dg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xbase-clients Origin Ubuntu xbase-clients Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xbitmaps Origin Ubuntu xbitmaps Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xcb-proto Origin Ubuntu xcb-proto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xchat-gnome Origin Ubuntu xchat-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xchat-gnome-common Origin Ubuntu xchat-gnome-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xcursor-themes Origin Ubuntu xcursor-themes Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xdg-user-dirs Origin Ubuntu xdg-user-dirs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xdg-user-dirs-gtk Origin Ubuntu xdg-user-dirs-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xdg-utils Origin Ubuntu xdg-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-100dpi Origin Ubuntu xfonts-100dpi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-75dpi Origin Ubuntu xfonts-75dpi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-base Origin Ubuntu xfonts-base Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-encodings Origin Ubuntu xfonts-encodings Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-mathml Origin Ubuntu xfonts-mathml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-scalable Origin Ubuntu xfonts-scalable Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-unifont Origin Ubuntu xfonts-unifont Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-utils Origin Ubuntu xfonts-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-wqy Origin Ubuntu xfonts-wqy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfpt Origin Ubuntu xfpt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfsdump Origin Ubuntu xfsdump Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfslibs-dev Origin Ubuntu xfslibs-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfsprogs Origin Ubuntu xfsprogs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xinetd Origin Ubuntu xinetd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xinit Origin Ubuntu xinit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xinput Origin Ubuntu xinput Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xkb-data Origin Ubuntu xkb-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xkb-data-i18n Origin Ubuntu xkb-data-i18n Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xlibmesa-gl-dev Origin Ubuntu xlibmesa-gl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xml-core Origin Ubuntu xml-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xml-twig-tools Origin Ubuntu xml-twig-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmlto Origin Ubuntu xmlto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xmltoman Origin Ubuntu xmltoman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xnest Origin Ubuntu xnest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xorg Origin Ubuntu xorg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xorg-dev Origin Ubuntu xorg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xorg-docs Origin Ubuntu xorg-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xorg-docs-core Origin Ubuntu xorg-docs-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xorg-sgml-doctools Origin Ubuntu xorg-sgml-doctools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xrestop Origin Ubuntu xrestop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xscreensaver Origin Ubuntu xscreensaver Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xscreensaver-data Origin Ubuntu xscreensaver-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xscreensaver-gl Origin Ubuntu xscreensaver-gl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-common Origin Ubuntu xserver-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xephyr Origin Ubuntu xserver-xephyr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg Origin Ubuntu xserver-xorg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-core Origin Ubuntu xserver-xorg-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-core-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-core-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-dev Origin Ubuntu xserver-xorg-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-all Origin Ubuntu xserver-xorg-input-all Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-evdev Origin Ubuntu xserver-xorg-input-evdev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-evdev-dev Origin Ubuntu xserver-xorg-input-evdev-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-mouse Origin Ubuntu xserver-xorg-input-mouse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-synaptics Origin Ubuntu xserver-xorg-input-synaptics Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-synaptics-dev Origin Ubuntu xserver-xorg-input-synaptics-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-vmmouse Origin Ubuntu xserver-xorg-input-vmmouse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-input-wacom Origin Ubuntu xserver-xorg-input-wacom Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-all Origin Ubuntu xserver-xorg-video-all Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-apm Origin Ubuntu xserver-xorg-video-apm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ark Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ark Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ati Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ati Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ati-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ati-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-chips Origin Ubuntu xserver-xorg-video-chips Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-cirrus Origin Ubuntu xserver-xorg-video-cirrus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-fbdev Origin Ubuntu xserver-xorg-video-fbdev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-geode Origin Ubuntu xserver-xorg-video-geode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-geode-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-geode-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-i128 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-i128 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-i740 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-i740 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-intel Origin Ubuntu xserver-xorg-video-intel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-intel-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-intel-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-mach64 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-mach64 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-mach64-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-mach64-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-mga Origin Ubuntu xserver-xorg-video-mga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-neomagic Origin Ubuntu xserver-xorg-video-neomagic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-nouveau Origin Ubuntu xserver-xorg-video-nouveau Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-nv Origin Ubuntu xserver-xorg-video-nv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-openchrome Origin Ubuntu xserver-xorg-video-openchrome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-r128 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-r128 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-r128-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-r128-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-radeon Origin Ubuntu xserver-xorg-video-radeon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-radeon-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-radeon-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-rendition Origin Ubuntu xserver-xorg-video-rendition Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-s3 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-s3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-s3virge Origin Ubuntu xserver-xorg-video-s3virge Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-savage Origin Ubuntu xserver-xorg-video-savage Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-siliconmotion Origin Ubuntu xserver-xorg-video-siliconmotion Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-sis Origin Ubuntu xserver-xorg-video-sis Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-sisusb Origin Ubuntu xserver-xorg-video-sisusb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-suncg14 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-suncg14 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-suncg3 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-suncg3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-suncg6 Origin Ubuntu xserver-xorg-video-suncg6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-sunffb Origin Ubuntu xserver-xorg-video-sunffb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-sunleo Origin Ubuntu xserver-xorg-video-sunleo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-suntcx Origin Ubuntu xserver-xorg-video-suntcx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-tdfx Origin Ubuntu xserver-xorg-video-tdfx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-trident Origin Ubuntu xserver-xorg-video-trident Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-tseng Origin Ubuntu xserver-xorg-video-tseng Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-v4l Origin Ubuntu xserver-xorg-video-v4l Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-vesa Origin Ubuntu xserver-xorg-video-vesa Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-vmware Origin Ubuntu xserver-xorg-video-vmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-voodoo Origin Ubuntu xserver-xorg-video-voodoo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xsltproc Origin Ubuntu xsltproc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xterm Origin Ubuntu xterm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xtrans-dev Origin Ubuntu xtrans-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xul-ext-webfav Origin Ubuntu xul-ext-webfav Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xulrunner-1.9.2 Origin Ubuntu xulrunner-1.9.2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xulrunner-1.9.2-dbg Origin Ubuntu xulrunner-1.9.2-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xulrunner-1.9.2-dev Origin Ubuntu xulrunner-1.9.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xulrunner-1.9.2-testsuite-dev Origin Ubuntu xulrunner-1.9.2-testsuite-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xulrunner-dev Origin Ubuntu xulrunner-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xutils Origin Ubuntu xutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xutils-dev Origin Ubuntu xutils-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvfb Origin Ubuntu xvfb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xz-utils Origin Ubuntu xz-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yaboot Origin Ubuntu yaboot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yapps2 Origin Ubuntu yapps2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yapps2-runtime Origin Ubuntu yapps2-runtime Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yasm Origin Ubuntu yasm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yelp Origin Ubuntu yelp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zenity Origin Ubuntu zenity Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zip Origin Ubuntu zip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zlib1g Origin Ubuntu zlib1g Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zlib1g-dbg Origin Ubuntu zlib1g-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zlib1g-dev Origin Ubuntu zlib1g-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zsh Origin Ubuntu zsh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zsh-dbg Origin Ubuntu zsh-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zsh-dev Origin Ubuntu zsh-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zsh-doc Origin Ubuntu zsh-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcommons-fileupload-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libcommons-fileupload-java/amd64 Supported 5y apt-xapian-index/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgtkhtml-editor-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgtkhtml-editor-common/armel Supported 18m xfce4-fsguard-plugin/sparc Task xubuntu-desktop libxcb-xv0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb-xv0/i386 Supported 3y python-reportlab-doc/armel Supported 18m wngerman/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wngerman/i386 Supported 3y libgtkspell0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgtkspell0/armel Supported 18m libkwineffects1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkwineffects1/i386 Supported 3y slapd/armel Supported 18m fbset/amd64 Supported 5y cron/sparc Task minimal pidgin-otr/i386 Task xubuntu-desktop eucalyptus-java-common/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus eucalyptus-java-common/i386 Supported 5y python-gtkglext1/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde apache2-mpm-prefork/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liburi-perl/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libspectre1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsexy-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-dz/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dz/i386 Supported 3y mysql-client-5.1/ia64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend konwert-filters/armel Supported 18m libapache2-mod-axis2c/i386 Task eucalyptus-cluster, eucalyptus-node libapache2-mod-axis2c/i386 Supported 5y language-pack-iu-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmailtools-perl/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmailtools-perl/armel Supported 18m libwibble-dev/i386 Supported 18m language-pack-ht/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ht/armel Supported 18m libklu1.1.0/i386 Supported 18m libiodbc2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libsox1a/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ug/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug/amd64 Supported 3y sasl2-bin/armel Supported 18m ttf-kacst/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libreadline-java/armel Supported 18m gir1.0-clutter-1.0/armel Supported 18m libreiser4-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-pt-base/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-gnome-pt-base/i386 Supported 3y language-support-as/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-common/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-rrdtool/armel Supported 18m python-smartpm/amd64 Task server, uec python-smartpm/amd64 Supported 5y libasm2-java/armel Supported 18m mono-utils/armel Supported 18m lib32ncursesw5/i386 Supported 18m default-jdk-doc/armel Supported 18m libwpd-stream8c2a/armel Supported 18m language-pack-kde-hr/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr/i386 Supported 3y language-pack-sk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvformat1/armel Supported 18m libgeoip1/armel Task standard libgeoip1/armel Supported 18m language-pack-kde-zu/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-impress/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook openoffice.org-impress/amd64 Supported 3y language-pack-gd/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live squid/i386 Supported 5y language-pack-sl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-image-generic-pae/i386 Supported 5y libcrypt-ssleay-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-es-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpackagekit-qt-12/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpackagekit-qt-12/armel Supported 18m python-docutils/i386 Supported 3y libvala-dev/amd64 Supported 18m libboost-regex1.40-dev/i386 Supported 18m libjettison-java/i386 Supported 18m tomcat6-common/powerpc Task tomcat-server texlive-doc-pt/armel Supported 18m wamerican/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, netbook-live wamerican/amd64 Supported 5y devicekit-power-doc/i386 Supported 18m libecryptfs0/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live language-pack-kde-ug-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug-base/armel Supported 18m at/powerpc Task standard devhelp-common/armel Supported 18m language-support-fonts-ur/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ur/armel Supported 18m libreadline6-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-xh/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xul-ext-webfav/i386 Task ubuntu-netbook xul-ext-webfav/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ms-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms-base/amd64 Supported 3y liblog4j1.2-java-doc/i386 Supported 18m kde-l10n-ru/i386 Supported 18m libboost-system1.40.0/i386 Supported 18m python-central/sparc Task minimal hunspell-uz/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cup/armel Supported 18m ispell/armel Supported 18m python-simplejson/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-simplejson/i386 Supported 5y gccxml/i386 Supported 18m libicu42/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libicu42/amd64 Supported 5y libgail18/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgail18/amd64 Supported 3y mono-runtime/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook mono-runtime/i386 Supported 3y libgnome-pilot2-dev/i386 Supported 18m libgmp3-doc/amd64 Supported 18m openoffice.org-evolution/i386 Supported 3y libgnomecanvasmm-2.6-doc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-mk/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mk/armel Supported 18m libvorbisfile3/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvorbisfile3/i386 Supported 3y libdom4j-java-doc/i386 Supported 18m gcompris-sound-pt/armel Task edubuntu-dvd-live pkg-config/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnomecanvasmm-2.6-1c2a/i386 Supported 18m libraptor1/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libantlr-java/armel Supported 18m libdevhelp-1-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-br-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-user-guide-eu/i386 Supported 18m language-pack-gnome-de-base/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live inputattach/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook inputattach/amd64 Supported 3y libenca0/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend emacs23-common/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-nb-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nb-base/amd64 Supported 3y slice/armel Supported 18m libgnome-mag-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-ti/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblapack3gf/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde linux-libc-dev/i386 Build-Essential yes linux-libc-dev/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend linux-libc-dev/i386 Supported 5y libxmlrpc-core-c3-dev/amd64 Supported 18m liboil0.3-doc/amd64 Supported 18m libwpd8c2a/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libwpd8c2a/armel Supported 18m language-pack-gnome-tk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ve/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ve/i386 Supported 3y libtdb1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libtdb1/armel Supported 18m kexec-tools/armel Supported 18m language-pack-gnome-om-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdegames-dbg/amd64 Supported 18m kvkbd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libhesiod-dev/armel Supported 18m gnome-user-guide-ca/armel Supported 18m tomcat6-admin/amd64 Task tomcat-server tomcat6-admin/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-sl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmpfr1ldbl/sparc Build-Essential yes libmpfr1ldbl/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend python-librdf/i386 Supported 3y libbackport-util-concurrent-java-doc/amd64 Supported 18m python-aptdaemon-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-pl-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl-base/armel Supported 18m libjasper1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libjasper1/amd64 Supported 3y libattr1/i386 Task minimal libattr1/i386 Supported 5y libdatetime-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-sl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live modemmanager/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-ts-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libevas-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-sv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnet-daemon-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-or/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live preview-latex-style/armel Supported 18m language-pack-kde-th/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-th/amd64 Supported 3y zip/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook thunderbird-locale-es-ar/amd64 Supported 18m procmail/amd64 Task mail-server procmail/amd64 Supported 5y python-openssl/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook evince/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-uz-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-uz-base/i386 Supported 3y libfaad2/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libotr2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libstdc++6/i386 Task minimal libstdc++6/i386 Supported 5y libavahi-common-data/armel Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libavahi-common-data/armel Supported 18m libmono-rabbitmq2.0-cil/i386 Supported 3y linux-backports-modules-headers-lucid-generic-pae/amd64 Supported 5y lib32gfortran3/i386 Supported 18m knotes/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde knotes/i386 Supported 3y libxml-commons-resolver1.1-java-gcj/i386 Supported 18m libsgutils2-2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsgutils2-2/i386 Supported 5y ibus-table/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ibus-table/armel Supported 18m speech-dispatcher/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook language-support-zu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-zu/i386 Supported 3y nic-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y language-pack-la/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgcr-dev/i386 Supported 18m libgraphite-dev/armel Supported 18m x11proto-scrnsaver-dev/amd64 Supported 3y libc6-i386/i386 Supported 18m language-pack-kde-ka/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gksu2/amd64 Supported 18m language-selector-common/i386 Task standard, mythbuntu-live language-selector-common/i386 Supported 5y libxcb-image0/armel Supported 18m defoma/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook defoma/amd64 Supported 5y checksecurity/amd64 Supported 5y language-support-he/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-he/armel Supported 18m libboost-wave1.40-dev/amd64 Supported 18m gwibber-service/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook yelp/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libqzion0a/i386 Supported 18m libxxf86misc1-dbg/amd64 Supported 18m libusb-1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libusb-1.0-0/amd64 Supported 3y open-iscsi-udeb/armel Supported 18m libssh-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-tl-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqtscript4-xml/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde amarok-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-fa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdmx-dev/i386 Supported 18m libtest-object-perl/amd64 Supported 18m libdigest-hmac-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdigest-hmac-perl/armel Supported 18m libnih1/sparc Task minimal xfce4-power-manager/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-uz-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcrypt-openssl-bignum-perl/i386 Supported 5y language-pack-kde-ss/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live liblog4j1.2-java-gcj/amd64 Supported 18m language-pack-gl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmng1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend acpi-support/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook apparmor-docs/amd64 Supported 18m libfribidi0/powerpc Task minimal libhyphen-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ta/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ta/armel Supported 18m xapian-doc/amd64 Supported 18m libgksu2-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xfce4-weather-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop user-setup/armel Supported 18m libopenipmi0/armel Supported 18m apturl-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde apturl-kde/armel Supported 18m language-pack-kde-ia-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ia-base/amd64 Supported 3y libltdl7/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libltdl7/i386 Supported 5y libgtk2.0-0-dbg/amd64 Supported 18m apt-xapian-index/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook apt-xapian-index/armel Supported 18m libgraphite3/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libgraphite3/i386 Supported 3y python-xapian/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-xapian/amd64 Supported 5y libportaudio2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook uuid-dev/amd64 Supported 18m python-twisted-web/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-twisted-web/armel Supported 18m libgcrypt11-dev/armel Supported 18m kdelibs5/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdelibs5/i386 Supported 3y gnome-mahjongg/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-mahjongg/armel Supported 18m libxml++2.6-doc/amd64 Supported 18m clamav-freshclam/armel Supported 18m python-gobject-dbg/armel Supported 18m libglibmm-2.4-doc/amd64 Supported 18m tasksel/i386 Task minimal tasksel/i386 Supported 5y language-pack-so/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live texlive-lang-finnish/armel Supported 18m language-pack-mr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live php5-pgsql/ia64 Task edubuntu-server telepathy-mission-control-5/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-ts/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ts/amd64 Supported 3y mlocate/powerpc Task standard dvb-apps/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-gnome2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-gnome2/i386 Supported 3y openoffice.org-l10n-mr-in/armel Supported 18m libmailtools-perl/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmailtools-perl/i386 Supported 5y libegroupwise1.2-13/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libegroupwise1.2-13/armel Supported 18m spamassassin/armel Supported 18m python-aptdaemon-gtk/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook nautilus-gksu/amd64 Supported 3y isoquery/amd64 Supported 3y libbcpg-java-gcj/armel Supported 18m update-manager/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook update-manager/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-et/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-et/i386 Supported 3y libk5crypto3/amd64 Build-Essential yes libk5crypto3/amd64 Task minimal libk5crypto3/amd64 Supported 5y libkpathsea-dev/armel Supported 18m libcfitsio3-dev/i386 Supported 18m language-pack-crh/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live computer-janitor/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libhtml-parser-perl/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgconf2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libavdevice-dev/i386 Supported 18m libqt4-test/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ht-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ht-base/i386 Supported 3y linux/i386 Supported 3y ksquares/amd64 Task edubuntu-desktop-kde ksquares/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-or/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or/armel Supported 18m nic-shared-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m libclutter-1.0-dev/armel Supported 18m libtut-dev/amd64 Supported 18m gsfonts/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gsfonts/i386 Supported 5y language-pack-pap-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pap-base/armel Supported 18m libdbus-glib-1-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-kk-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libimobiledevice-doc/armel Supported 18m libnet-dbus-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-nso/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gzip/ia64 Task minimal ifenslave-2.6/i386 Supported 5y mythtv-transcode-utils/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpulse-browse0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libpulse-browse0/armel Supported 18m konqueror/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libsoup2.4-1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook keyutils-dbg/armel Supported 18m libgdu-gtk0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-npgsql2.0-cil/armel Supported 18m libsuitesparse-dbg/i386 Supported 18m python-pkg-resources/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-writing-nb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nb/i386 Supported 3y updates-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y libcloog-ppl-dev/armel Supported 18m libtommath-dev/armel Supported 18m language-support-af/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-sync0/amd64 Supported 18m mono-runtime-dbg/i386 Supported 18m libregexp-java-doc/armel Supported 18m gcompris-sound-en/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-or/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or/amd64 Supported 3y libgstreamer0.10-0-dbg/i386 Supported 18m libcrypt-ssleay-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend jockey-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook jockey-gtk/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-si/armel Supported 18m xfonts-unifont/i386 Supported 5y umbrello/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-ts-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wfaroese/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-br/amd64 Supported 3y language-support-se/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-dpms0-dbg/i386 Supported 18m libgnomeui-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnomeui-0/armel Supported 18m language-pack-gnome-or-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or-base/amd64 Supported 3y libxinerama1-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-se/i386 Supported 3y libhtml-fromtext-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend php-pear/i386 Supported 5y texlive-fonts-recommended-doc/i386 Supported 3y libpaper-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpaper-utils/amd64 Supported 5y libusbmuxd-dev/armel Supported 18m libstartup-notification0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libstartup-notification0/armel Supported 18m ubuntu-edu-preschool/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde hunspell-en-ca/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, netbook-live hunspell-en-ca/i386 Supported 3y ttf-dejavu-mono-udeb/armel Supported 18m quassel-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-st/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdegames-card-data/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde umbrello/amd64 Task edubuntu-desktop-kde umbrello/amd64 Supported 3y xaw3dg/amd64 Supported 18m libmtp-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-bn/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-egenix-mxtools/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-egenix-mxtools/armel Supported 18m hunspell-ne/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-ne/armel Supported 18m libggzmod-dev/i386 Supported 18m ant1.8-doc/armel Supported 18m dput/i386 Supported 5y desktop-file-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook desktop-file-utils/amd64 Supported 3y mythbuntu-desktop/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend pessulus/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome console-setup/armel Task minimal console-setup/armel Supported 18m libdevkit-power-gobject-dev/i386 Supported 18m esound-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook esound-common/i386 Supported 3y x11proto-render-dev/i386 Supported 3y ncurses-bin/i386 Task minimal ncurses-bin/i386 Supported 5y libxcb-xprint0-dev/armel Supported 18m libslp-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-mi/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mi/armel Supported 18m libgnome-media0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnome-media0/i386 Supported 3y libperl5.10/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libperl5.10/amd64 Supported 5y xfce4-systemload-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop thunderbird-locale-ar/powerpc Task xubuntu-live libgc1c2/amd64 Task standard libgc1c2/amd64 Supported 5y libgdu-gtk0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgdu-gtk0/armel Supported 18m libevent-extra-1.4-2/amd64 Supported 18m netbook-launcher/i386 Task ubuntu-netbook netbook-launcher/i386 Supported 18m libntfs-3g-dev/i386 Supported 18m libqtscript4-gui/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libqtscript4-gui/armel Supported 18m openoffice.org-base-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-base-core/armel Supported 18m gcompris-sound-hi/armel Task edubuntu-dvd-live libxft2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ubuntu-sounds/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-cairo2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-cairo2.0-cil/armel Supported 18m evolution-dbg/i386 Supported 18m ksysguardd/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde tomcat6/powerpc Task tomcat-server libnet-dbus-perl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnet-dbus-perl/i386 Supported 3y libvte-doc/amd64 Supported 18m ntpdate/armel Task minimal ntpdate/armel Supported 18m apache2.2-common/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend logrotate/i386 Task minimal logrotate/i386 Supported 5y hplip-data/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook hplip-data/armel Supported 18m partman-auto-crypto/armel Supported 18m texlive-lang-hebrew/i386 Supported 3y language-pack-hy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live sqlite-doc/armel Supported 18m xfonts-wqy/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-wqy/i386 Supported 3y language-pack-am-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/i386 Supported 3y systemsettings/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde wukrainian/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libc6-i686/i386 Task minimal libc6-i686/i386 Supported 5y libxdmcp-dev/armel Supported 18m ttf-bengali-fonts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde branding-ubuntu/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook branding-ubuntu/i386 Supported 3y xserver-xorg-video-intel/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-intel/i386 Supported 3y libdirectfb-1.2-0-dbg/armel Supported 18m libxcb-xv0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libparted0debian1-dbg/armel Supported 18m libdvdnav4/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunderbird-locale-en-gb/armel Supported 18m libc6-amd64/i386 Supported 5y python-geoip/amd64 Supported 3y liblqr-1-0-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-pl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xinetd/armel Supported 18m xubuntu-gdm-theme/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-cy-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-ur/powerpc Task edubuntu-dvd-live whois/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook texlive-doc-tr/armel Supported 18m libjarjar-java/amd64 Supported 18m libpulse0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook nagios3-common/amd64 Supported 5y libjaxme-java-doc/amd64 Supported 18m idle/amd64 Supported 3y libxcb-xprint0-dbg/amd64 Supported 18m python-xcbgen/armel Supported 18m libclone-perl/i386 Supported 18m python-uniconvertor-dbg/i386 Supported 18m language-support-input-th/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-th/armel Supported 18m usbutils-udeb/i386 Supported 5y language-pack-kde-mk-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-om/armel Supported 18m irqbalance/i386 Task standard irqbalance/i386 Supported 5y pciutils/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend pciutils/i386 Supported 5y python-virtkey/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-virtkey/i386 Supported 3y kubuntu-netbook-default-settings/sparc Task kubuntu-netbook mythbuntu-live-autostart/ia64 Task mythbuntu-live ubiquity-casper/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live kdesdk/amd64 Supported 3y myspell-sk/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-sk/i386 Supported 3y apport-symptoms/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu/i386 Supported 3y libacl1-dev/armel Supported 18m klibc-utils-floppy-udeb/armel Supported 18m language-pack-id/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id/amd64 Supported 3y kdepim-doc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-gu-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gu-base/armel Supported 18m ttf-arphic-bsmi00lp/amd64 Supported 3y libntfs-3g75-udeb/armel Supported 18m language-pack-gnome-si-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/armel Supported 18m libpcre3-dbg/armel Supported 18m language-pack-st-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtut-dev/armel Supported 18m gnome-power-manager/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-power-manager/armel Supported 18m hpijs-ppds/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kfourinline/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-support-dz/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libelementary-svn-05/sparc Task ubuntu-netbook puppet/armel Supported 18m language-pack-kde-ss/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ss/armel Supported 18m mdbtools-gmdb/i386 Supported 3y libembryo-bin/armel Supported 18m language-pack-kde-de/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-help-br/armel Supported 18m libedit2/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libedit2/armel Supported 18m language-pack-gnome-fy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy/amd64 Supported 3y nic-firmware/i386 Supported 5y udpkg/amd64 Supported 5y language-pack-kde-lv-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lv-base/i386 Supported 3y gvfs/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdc1394-22/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libeggdbus-1-dev/i386 Supported 18m myspell-zu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-zu/amd64 Supported 3y libwbclient0/ia64 Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-writing-id/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-collections-java/ia64 Task tomcat-server pidgin-otr/sparc Task xubuntu-desktop e2fsprogs/ia64 Task minimal language-pack-kde-az-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-az-base/amd64 Supported 3y language-pack-kn-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-svn-dbg/i386 Supported 18m vim-common/sparc Task minimal camlp4/amd64 Supported 3y docbook-xsl/amd64 Supported 18m gcompris-sound-en/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libtextwrap1/armel Supported 18m pidgin-data/powerpc Task xubuntu-desktop openoffice.org-style-human/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-style-human/amd64 Supported 3y iputils-arping/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libexporter-lite-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-et/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-et/amd64 Supported 3y installation-guide-powerpc/i386 Supported 18m libcupsdriver1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libcupsdriver1/amd64 Supported 5y libccolamd2.7.1/i386 Supported 18m rasqal-utils/armel Supported 18m dmidecode/i386 Task minimal dmidecode/i386 Supported 5y info/powerpc Task standard mythbuntu-common/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend numlockx/armel Supported 18m gnome-about/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-about/i386 Supported 3y swig/amd64 Supported 18m xserver-xorg/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcanberra0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcanberra0/amd64 Supported 3y gimp-help-no/armel Supported 18m libcommons-pool-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, tomcat-server libcommons-pool-java/i386 Supported 5y libparted0/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live gnome-user-guide-zh/armel Supported 18m libgnome2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnome2-0/armel Supported 18m libxcb-screensaver0-dbg/amd64 Supported 18m libncurses5/sparc Task minimal linuxdoc-tools/i386 Supported 18m ufw/sparc Task standard tomcat6-user/armel Supported 18m lib32readline5-dev/amd64 Supported 18m aumix/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcanberra-gstreamer/armel Supported 18m libkonq5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde nano/amd64 Task standard nano/amd64 Supported 5y language-pack-pa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa/i386 Supported 3y lib64readline6/amd64 Supported 18m libxfconf-0-2/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ltrace/armel Task standard ltrace/armel Supported 18m libltdl7/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libltdl7/armel Supported 18m dvd+rw-tools-dbg/amd64 Supported 18m ispell/i386 Supported 18m lockfile-progs/sparc Task minimal libdebian-installer4/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live language-pack-kde-crh/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh/armel Supported 18m freetds-dev/i386 Supported 18m libqt4-opengl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libqt4-opengl/amd64 Supported 3y language-support-ro/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ro/armel Supported 18m apt-setup-udeb/i386 Supported 5y libggzcore9/armel Supported 18m vbetool/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook vbetool/amd64 Supported 5y xchat-common/armel Task xubuntu-desktop libgdata-google1.2-1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-cirrus/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-cirrus/armel Supported 18m ttf-sjfonts/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-thesaurus-fr/amd64 Supported 18m module-init-tools/powerpc Task minimal openoffice.org-draw/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-draw/armel Supported 18m xutils/i386 Supported 18m libndesk-dbus-glib1.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libndesk-dbus-glib1.0-cil/armel Supported 18m language-support-writing-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdirectfb-1.2-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdirectfb-1.2-0/armel Supported 18m gnome-menus/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-menus/i386 Supported 3y libeggdbus-1-doc/amd64 Supported 18m libgda-4.0-4-dbg/amd64 Supported 18m libslp-dev/armel Supported 18m libavahi-qt4-dev/amd64 Supported 18m nic-usb-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y postgresql-8.4/powerpc Task postgresql-server, edubuntu-server libhttp-server-simple-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openssl/i386 Build-Essential yes openssl/i386 Task minimal openssl/i386 Supported 5y language-pack-uk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-keyring/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnome-keyring/amd64 Supported 3y openjade/i386 Supported 18m mdbtools-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-as-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-as-base/i386 Supported 3y libboost-regex1.40.0/amd64 Supported 18m libmono-addins-cil-dev/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-ku/i386 Supported 18m python-qt4-phonon/armel Supported 18m gettext-base/i386 Task standard, mythbuntu-live gettext-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-ga/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga/i386 Supported 3y libgoffice-0.8-8-common/sparc Task xubuntu-desktop language-support-fonts-ii/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hans/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live exim4-dbg/amd64 Supported 18m openoffice.org-l10n-eu/i386 Supported 18m openoffice.org-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-gtk/amd64 Supported 3y mono-utils/amd64 Supported 18m automake/amd64 Supported 5y kdesdk-dbg/i386 Supported 18m nbd-client/armel Supported 18m libelfg0-dev/armel Supported 18m myspell-eo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-eo/amd64 Supported 3y language-pack-mai-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mai-base/amd64 Supported 3y libqalculate4/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libqalculate4/armel Supported 18m language-pack-csb/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live obexd-client/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook obexd-client/amd64 Supported 3y xscreensaver-data/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook software-properties-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook software-properties-gtk/armel Supported 18m winbind/armel Task samba-server winbind/armel Supported 18m virtinst/armel Supported 18m linux-headers-generic/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook linux-headers-generic/i386 Supported 5y pymacs/i386 Supported 3y di-utils-terminfo/amd64 Supported 5y ttf-wqy-zenhei/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-wqy-zenhei/armel Supported 18m libsnmp-dev/i386 Supported 18m wget-udeb/armel Supported 18m python-reportlab-accel/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libusbmuxd1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook liborbit2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook liborbit2/armel Supported 18m telepathy-idle/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-fil/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbus-glib-1-2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdbus-glib-1-2/armel Supported 18m language-pack-gnome-shs-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs-base/i386 Supported 3y language-pack-kde-dz/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dz/i386 Supported 3y libgnome-keyring1.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libxml++2.6-doc/i386 Supported 18m libpulse0/powerpc Task ubuntu-desktop, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gvfs-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gvfs-bin/amd64 Supported 3y nvidia-glx-96-dev/i386 Supported 18m thunderbird-locale-gl/i386 Supported 18m language-pack-om-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nvidia-173-modaliases/armel Supported 18m libjpeg-progs/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjpeg-progs/i386 Supported 3y language-pack-gnome-hr/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hr/i386 Supported 3y gnome-user-guide-sq/amd64 Supported 18m edubuntu-artwork/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-live perl-base/armel Task minimal perl-base/armel Supported 18m python-cheetah/i386 Task uec python-cheetah/i386 Supported 5y ttf-malayalam-fonts-udeb/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nan/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nan/i386 Supported 3y partman-ext3/i386 Supported 5y help2man/armel Supported 18m liblwres60/amd64 Task standard liblwres60/amd64 Supported 5y language-support-fonts-mn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-mn/armel Supported 18m libcln6/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcln6/armel Supported 18m liblaunchpad-integration1.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook liblaunchpad-integration1.0-cil/amd64 Supported 3y libclutter-gtk-0.10-dev/amd64 Supported 18m libdb4.8++/armel Supported 18m libqt4-sql-psql/amd64 Supported 3y language-pack-cs-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-cs-base/amd64 Supported 3y python-pyorbit-dbg/i386 Supported 18m kpackagekit/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kpackagekit/armel Supported 18m python-gd/amd64 Supported 3y libkonqsidebarplugin4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkonqsidebarplugin4/amd64 Supported 3y libxdmcp6/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libkdeedu4/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libkdeedu4/i386 Supported 3y linux-backports-modules-headers-lucid-server/i386 Supported 5y libqalculate-dev/i386 Supported 18m language-support-eo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/amd64 Supported 5y kdelibs-bin/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdelibs-bin/amd64 Supported 3y keymapper/amd64 Supported 18m language-pack-ar/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libpopt0/sparc Task minimal liblua5.1-0-dbg/amd64 Supported 18m libsp1c2/i386 Supported 18m python-couchdb/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libostyle-dev/armel Supported 18m language-pack-sc/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sc/amd64 Supported 3y libcolamd2.7.1/ia64 Task xubuntu-desktop ubuntu-docs/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-kde4-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-tr/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live compizconfig-backend-gconf/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop compizconfig-backend-gconf/i386 Supported 3y tidy/armel Supported 18m launchpad-integration/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libfont-ttf-perl/i386 Supported 18m libvte-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libstreamanalyzer0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libstreamanalyzer0/amd64 Supported 3y libconvert-binhex-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libconvert-binhex-perl/armel Supported 18m python-gda/armel Supported 18m nautilus-sendto/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook nautilus-sendto/armel Supported 18m oprofile/i386 Supported 18m libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libgeronimo-jta-1.0.1b-spec-java/amd64 Supported 5y language-pack-mi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-help-ja/i386 Supported 18m myspell-ku/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxmlrpc-ruby/i386 Supported 5y kdelibs5-dbg/amd64 Supported 18m gettext/i386 Supported 5y gir1.0-glib-2.0/amd64 Supported 18m apturl/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook apturl/i386 Supported 3y partman-lvm/i386 Supported 5y ubuntu-docs/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-mk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ecosconfig-imx/armel Supported 18m php5-dbg/i386 Supported 18m cervisia/i386 Supported 3y thunderbird-locale-ar/i386 Task xubuntu-live thunderbird-locale-ar/i386 Supported 18m python-papyon/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-papyon/i386 Supported 3y x-ttcidfont-conf/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook x-ttcidfont-conf/amd64 Supported 5y libhsqldb-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libhsqldb-java/amd64 Supported 5y libgdiplus/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libedata-book1.2-dev/armel Supported 18m ntp/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcwidget-dev/armel Supported 18m libsexy2/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend libsexy2/amd64 Supported 3y libapt-pkg-doc/amd64 Supported 18m libmpeg2-4/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend totem-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook liblwres60/sparc Task standard libqjson0-dbg/armel Supported 18m edubuntu-desktop/i386 Task edubuntu-desktop-gnome myspell-gv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python3-all/amd64 Supported 3y libterm-size-perl/i386 Supported 5y firewire-core-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m kjumpingcube/armel Task edubuntu-desktop-kde kjumpingcube/armel Supported 18m libdirectfb-1.2-0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdirectfb-1.2-0/i386 Supported 5y openoffice.org-draw/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook openoffice.org-draw/i386 Supported 3y ntp/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend groovy/armel Supported 18m libhtml-format-perl/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libhtml-format-perl/i386 Supported 5y python-unit/i386 Supported 3y libjug-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libjug-java/i386 Supported 5y libvigraimpex-dev/i386 Supported 18m libtelepathy-farsight0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libtelepathy-farsight0/i386 Supported 3y hunspell-en-ca/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, netbook-live xserver-xorg-video-mga/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-mga/i386 Supported 3y vim-tiny/amd64 Task minimal vim-tiny/amd64 Supported 5y tomcat6-docs/ia64 Task tomcat-server nautilus/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook nautilus/armel Supported 18m g++-4.4-multilib/amd64 Supported 18m libgail-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook lib64gcc1/sparc Build-Essential yes lib64gcc1/sparc Task minimal openoffice.org-l10n-sl/i386 Supported 18m procps/armel Task minimal procps/armel Supported 18m ntp-doc/armel Supported 18m language-support-writing-da/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-da/i386 Supported 3y libice6-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-eo/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpulse-dev/armel Supported 18m libatspi-dbg/armel Supported 18m libegroupwise1.2-13/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook kaffeine/armel Supported 18m laptop-detect/ia64 Task minimal exo-utils/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend pinentry-gtk2/powerpc Task edubuntu-desktop-kde libmono-microsoft8.0-cil/amd64 Supported 3y ibus-table-extraphrase/ia64 Task ubuntu-dvd-live ri-li/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-se/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-se/armel Supported 18m libmagickcore2/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-ta/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ta/amd64 Supported 3y openprinting-ppds-extra/i386 Task print-server openprinting-ppds-extra/i386 Supported 5y openoffice.org-hyphenation-fr/i386 Supported 18m libdbusmenu-qt2/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libc-ares2/amd64 Supported 18m thunderbird-locale-pt-br/i386 Supported 18m language-pack-gd-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gd-base/armel Supported 18m language-pack-en/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-fo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-input-evdev/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-input-evdev/armel Supported 18m smarty/powerpc Task edubuntu-server libpam-smbpass/powerpc Task samba-server python-twisted-names/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libhtml-tree-perl/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend phonon-backend-xine/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-hy-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hy-base/i386 Supported 3y libbcpg-java/amd64 Supported 18m language-pack-nds-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nds-base/amd64 Supported 3y language-pack-vi-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live postfix-doc/armel Supported 18m linux-backports-modules-alsa-2.6.32-21-generic-pae/armel Supported 18m language-pack-kde-tlh/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tlh/i386 Supported 3y nautilus/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook nautilus/amd64 Supported 3y python-sphinx/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-el/i386 Supported 18m liboro-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus liboro-java/amd64 Supported 5y libndesk-dbus1.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libndesk-dbus1.0-cil/i386 Supported 3y liblzma1/ia64 Build-Essential yes liblzma1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live apport-retrace/i386 Supported 5y librpmio0/i386 Supported 5y language-pack-so-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so-base/armel Supported 18m cpu-checker/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ibus-table-erbi/i386 Task ubuntu-dvd-live ibus-table-erbi/i386 Supported 3y dhcp3-common/amd64 Task minimal dhcp3-common/amd64 Supported 5y language-pack-ug/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ug/amd64 Supported 3y libpam-runtime/i386 Task minimal libpam-runtime/i386 Supported 5y language-pack-gnome-mt/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perlmagick/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend perlmagick/amd64 Supported 3y language-pack-kde-ti/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live oxygen-icon-theme/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde oxygen-icon-theme/amd64 Supported 3y language-pack-zu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libasm2-java-doc/amd64 Supported 18m libxcb-dri2-0-dev/armel Supported 18m libcdio-paranoia0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvisual-0.4-dev/armel Supported 18m pidgin-dbg/armel Supported 18m ttf-sjfonts/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-twisted-bin-dbg/amd64 Supported 18m keymapper/i386 Supported 18m libgnomeui-0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnomeui-0/i386 Supported 3y ocaml-base/i386 Supported 18m human-theme/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-live libaccess-bridge-java-jni/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-gobject-1-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpolkit-gobject-1-0/armel Supported 18m libeina-svn-05/sparc Task ubuntu-netbook libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libgeronimo-interceptor-3.0-spec-java/amd64 Supported 5y libanthy-dev/armel Supported 18m hplip/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook hplip/armel Supported 18m libruby1.8/amd64 Supported 5y libmusicbrainz4-dev/i386 Supported 18m language-support-uz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-uz/amd64 Supported 3y jfsutils/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live jfsutils/armel Supported 18m help2man/i386 Supported 18m libmagick++2/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libmagick++2/amd64 Supported 3y xaw3dg/i386 Supported 18m libstylebook-java/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ta/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-dustin/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-bo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnetbook-launcher-0/i386 Task ubuntu-netbook libnetbook-launcher-0/i386 Supported 18m libmad0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-ss/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ss/amd64 Supported 3y abiword-common/armel Task xubuntu-desktop libpcap0.8-dbg/armel Supported 18m libsnmp15/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-s3virge/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-uk-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-uk-base/i386 Supported 3y language-pack-ts-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ts-base/amd64 Supported 3y libgtkmm-2.4-dev/i386 Supported 18m language-pack-th-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th/armel Supported 18m kwin-style-qtcurve/amd64 Supported 3y libxcomposite1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook nvidia-173/amd64 Supported 3y libtagc0/sparc Task xubuntu-desktop byobu/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook byobu/i386 Supported 5y libotf0-dbg/armel Supported 18m xfonts-75dpi/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xfonts-75dpi/armel Supported 18m libplist1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libplist1/armel Supported 18m autopkgtest/amd64 Supported 5y ktouch/powerpc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-help-en-us/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook kickseed-common/armel Supported 18m flite1-dev/armel Supported 18m ttf-lao/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-sphinx/i386 Supported 18m parted-doc/amd64 Supported 18m scsi-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y language-pack-dz/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-dz/armel Supported 18m libusb-dev/armel Supported 18m language-support-writing-fr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-fr/amd64 Supported 3y language-support-writing-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hu/amd64 Supported 3y gnome-user-guide-sv/i386 Supported 18m language-support-sl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-sl/armel Supported 18m language-pack-gnome-af/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcomposite-dev/amd64 Supported 18m apt-utils/amd64 Task minimal apt-utils/amd64 Supported 5y xserver-xorg-core-dbg/i386 Supported 18m mscompress/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook mscompress/i386 Supported 3y language-pack-kde-az/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-az/i386 Supported 3y language-pack-lo-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lo-base/i386 Supported 3y python-gconf/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcairo-perl/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook message-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/armel Supported 18m imhangul/amd64 Supported 3y libgnome-pilot2-dev/armel Supported 18m ttf-wqy-microhei/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-wqy-microhei/armel Supported 18m orbit2/amd64 Supported 18m libevas-doc/armel Supported 18m cpp-4.4-doc/i386 Supported 18m libgphoto2-port0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgphoto2-port0/armel Supported 18m language-pack-bs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bs/amd64 Supported 3y libgconf2.0-cil-dev/amd64 Supported 18m language-pack-ro-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ro-base/armel Supported 18m libsearchclient0/i386 Supported 18m language-pack-gnome-gu/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gu/i386 Supported 3y libpod-spell-perl/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-wo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yi-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yi-base/armel Supported 18m ksquares/i386 Task edubuntu-desktop-kde ksquares/i386 Supported 3y gnome-desktop-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libtheora-doc/i386 Supported 18m byobu/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook indicator-application/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook indicator-application/amd64 Supported 3y language-pack-ja/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libavahi-common3/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libavahi-common3/amd64 Supported 5y kde-l10n-eu/i386 Supported 18m language-pack-ku-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-user-guide-nb/i386 Supported 18m python-crypto/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-crypto/amd64 Supported 5y libnotify-doc/amd64 Supported 18m chrpath/armel Supported 18m libdbi-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gimp-help-common/armel Task xubuntu-live gimp-help-common/armel Supported 18m libcupscgi1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libcupscgi1/armel Supported 18m libgmime-2.4-2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgmime-2.4-2/i386 Supported 3y vim-runtime/amd64 Task server, uec, xubuntu-desktop vim-runtime/amd64 Supported 5y vim-runtime/powerpc Task server, uec, xubuntu-desktop libmono-system-runtime2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-system-runtime2.0-cil/amd64 Supported 3y cdrdao/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde cdrdao/amd64 Supported 3y language-support-bo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-bo/amd64 Supported 3y openprinting-ppds-extra/armel Task print-server openprinting-ppds-extra/armel Supported 18m language-pack-mk-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kde-l10n-ja/armel Supported 18m hunspell-ro/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-ro/armel Supported 18m libvisual-0.4-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvisual-0.4-0/armel Supported 18m linux-wlan-ng/amd64 Supported 3y gstreamer0.10-alsa/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-lg-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lg-base/amd64 Supported 3y gconf2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnova-0.12-2/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-nb-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lv/amd64 Supported 3y libgl1-mesa-glx/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook thunderbird-locale-is/amd64 Supported 18m libcommons-pool-java-doc/amd64 Supported 18m python-launchpad-integration/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook fs-core-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/i386 Supported 5y libcupsppdc1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook linux-wlan-ng-doc/armel Supported 18m php5-sqlite/amd64 Supported 5y telepathy-salut/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libdbus-1-3/armel Task minimal libdbus-1-3/armel Supported 18m xserver-xorg-video-neomagic/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-neomagic/amd64 Supported 3y aumix-common/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend net-tools/i386 Task minimal net-tools/i386 Supported 5y libxml-regexp-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-el-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-el-base/i386 Supported 3y libblkid1/ia64 Task minimal jython/armel Supported 18m texlive-bibtex-extra/amd64 Supported 3y postgresql-doc/amd64 Task postgresql-server postgresql-doc/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live autogen/amd64 Supported 18m tcl-dev/armel Supported 18m language-support-writing-es/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gimp-help-sv/armel Supported 18m libatk1.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgdu-gtk-dev/amd64 Supported 18m libavformat52/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libbase-java-openoffice.org/amd64 Supported 18m language-pack-sv-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li/armel Supported 18m gcc-4.4/i386 Build-Essential yes gcc-4.4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcc-4.4/i386 Supported 5y mono-jay/armel Supported 18m libsndfile1/powerpc Task ubuntu-desktop, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcurl3-gnutls/powerpc Build-Essential yes libcurl3-gnutls/powerpc Task minimal foomatic-db-gutenprint/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libedit2/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend x11-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook x11-utils/amd64 Supported 3y libpackagekit-qt-12/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpackagekit-qt-12/i386 Supported 3y libgstreamer-plugins-base0.10-dev/armel Supported 18m libgstreamer-plugins-base0.10-dev/i386 Supported 18m libatspi1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook libatspi1.0-0/armel Supported 18m thunderbird-locale-pa-in/armel Supported 18m trousers/amd64 Supported 18m kruler/armel Supported 18m vim-tiny/sparc Task minimal libpango1.0-dev/armel Supported 18m python-vobject/amd64 Supported 3y librccgtk2-0/i386 Supported 18m ghostscript-cups/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-input-kn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxcb-dpms0-dev/i386 Supported 18m gnome-user-guide-el/i386 Supported 18m libkcddb-dev/i386 Supported 18m xchat/armel Task xubuntu-desktop libgsf-gnome-1-114/armel Supported 18m sysv-rc/armel Task minimal sysv-rc/armel Supported 18m language-pack-gnome-mt/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mt/armel Supported 18m myspell-en-za/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live myspell-en-za/armel Supported 18m tcl/i386 Task xubuntu-desktop tcl/i386 Supported 3y libcurl4-gnutls-dev/i386 Supported 18m thunderbird-gnome-support/armel Supported 18m ttf-manchufont/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-manchufont/amd64 Supported 3y libmono-relaxng2.0-cil/i386 Supported 3y libxcb-record0-dev/armel Supported 18m x11proto-xf86bigfont-dev/i386 Supported 18m userconfig/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde userconfig/armel Supported 18m python-qt4-sql/amd64 Supported 18m language-pack-tr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tr/i386 Supported 3y kdebase-bin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde lib32objc2-dbg/armel Supported 18m sqlite3-doc/i386 Supported 18m gcompris-sound-so/i386 Task edubuntu-dvd-live libcupsimage2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcupsimage2/armel Supported 18m libsdl-image1.2/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcairo-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnomecanvasmm-2.6-doc/i386 Supported 18m postgresql-client-common/armel Task postgresql-server, edubuntu-server postgresql-client-common/armel Supported 18m python-apt-dev/amd64 Supported 18m module-init-tools-udeb/armel Supported 18m libsoprano4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libsoprano4/amd64 Supported 3y libfakekey0/sparc Task ubuntu-netbook xserver-xorg-video-mach64-dbg/armel Supported 18m libplasma3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde hicolor-icon-theme/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook hicolor-icon-theme/i386 Supported 3y python-twisted/armel Supported 18m gnome-mime-data/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook openoffice.org-help-cs/armel Supported 18m libxine1-ffmpeg/i386 Supported 18m libvncserver-dev/armel Supported 18m myspell-pt-pt/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libgutenprint2/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libjasper-dev/armel Supported 18m libxext6/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend gnome-user-share/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnome-user-share/armel Supported 18m libkrb5-3/powerpc Build-Essential yes libkrb5-3/powerpc Task minimal db4.7-doc/amd64 Supported 18m myspell-uk/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libslang2/armel Task minimal libslang2/armel Supported 18m drbd8-utils/amd64 Supported 5y discover1-data/i386 Supported 18m language-pack-kde-ca/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ca/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-hi-in/i386 Supported 3y language-pack-nds/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnutls-dev/armel Supported 18m libgnome2-vfs-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libtiff4/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libtiff4/armel Supported 18m openoffice.org-dev/i386 Supported 18m language-pack-kk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-en-us/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook totem-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-id-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id-base/i386 Supported 3y language-pack-fy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpulse0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook fftw2/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live landscape-client/amd64 Supported 5y libindi-dev/amd64 Supported 18m libpango1.0-0-dbg/amd64 Supported 18m libgnomeprint2.2-data/i386 Supported 18m libumfpack5.4.0/amd64 Supported 18m language-support-writing-he/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-he/amd64 Supported 3y libisccfg60/powerpc Task standard libytnef0/armel Supported 18m language-pack-gnome-gl/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/i386 Supported 3y language-pack-nl/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvlccore2/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ig/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfce-keyboard-shortcuts/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqt4-sql/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntu-netbook-default-settings/amd64 Task ubuntu-netbook ubuntu-netbook-default-settings/amd64 Supported 18m libgnomecanvas2-dev/i386 Supported 18m libindicate-qt-dev/amd64 Supported 18m indent/armel Supported 18m bomber/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libjug-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libjug-java/amd64 Supported 5y python-dbus-dbg/i386 Supported 18m libcommons-discovery-java/armel Supported 18m libck-connector0/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook hunspell-en-us/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook openoffice.org-help-ko/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-is-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-is-base/armel Supported 18m gstreamer0.10-gnonlin/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop gstreamer0.10-gnonlin/i386 Supported 3y wdiff/i386 Task xubuntu-desktop wdiff/i386 Supported 5y dvdauthor/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend wbulgarian/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wbulgarian/amd64 Supported 3y python/powerpc Task minimal language-support-nb/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libreadline-java/i386 Supported 18m pulseaudio/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook linux-backports-modules-wireless-lucid-server/amd64 Supported 5y language-support-writing-fa/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnome-user-guide-nl/armel Supported 18m xserver-xorg-video-sis/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-sis/i386 Supported 3y language-pack-kde-fr-base/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fr-base/amd64 Supported 3y language-pack-kde-or-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-or-base/amd64 Supported 3y smbclient/armel Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook smbclient/armel Supported 18m kdebase-workspace-kgreet-plugins/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde klines/amd64 Task edubuntu-desktop-kde klines/amd64 Supported 3y kubuntu-debug-installer/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kubuntu-debug-installer/amd64 Supported 3y bdf2psf/i386 Supported 18m wbulgarian/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wbulgarian/i386 Supported 3y openoffice.org-l10n-de/armel Supported 18m wportuguese/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wportuguese/amd64 Supported 3y libvte9-udeb/i386 Supported 18m libid3-3.8.3-dev/armel Supported 18m openoffice.org-help-pt/amd64 Supported 18m akonadi-server/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libopagent1/i386 Supported 18m python-bsddb3/amd64 Supported 18m python-pkg-resources/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook apport-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-om-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-om-base/amd64 Supported 3y readline-common/powerpc Build-Essential yes readline-common/powerpc Task minimal nvidia-glx-173/amd64 Supported 3y language-support-writing-it/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libavalon-framework-java-doc/armel Supported 18m libdom4j-java-doc/armel Supported 18m libneon27-gnutls/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libneon27-gnutls/amd64 Supported 5y gcompris-sound-tr/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-th-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th-base/amd64 Supported 3y libstdc++6-4.4-dbg/i386 Supported 18m libc6-i686/amd64 Supported 5y language-pack-ky/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kmines/sparc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-pt/sparc Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live kcachegrind/amd64 Supported 3y libgtkhtml3.14-dbg/armel Supported 18m libdaemon0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-sk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubiquity-slideshow-xubuntu/armel Task xubuntu-live libupower-glib1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook xutils/armel Supported 18m libvorbis-dbg/amd64 Supported 18m libgudev-1.0-dev/armel Supported 18m locales/armel Task minimal locales/armel Supported 18m libcholmod1.7.1/i386 Supported 18m language-pack-kde-te-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nb-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nb-base/i386 Supported 3y libgnomekbd-dev/armel Supported 18m erlang-inets/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook erlang-inets/i386 Supported 3y python-configglue/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-configglue/i386 Supported 3y libecal1.2-7/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgmime2.4-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgmime2.4-cil/i386 Supported 3y libgnome-desktop-dev/armel Supported 18m libxv1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-mg-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-pa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pcmcia-storage-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m libtag1-doc/armel Supported 18m libnetpbm10/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gstreamer0.10-plugins-base-apps/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-sv-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sv-base/i386 Supported 3y python-genshi/amd64 Supported 5y ttf-arabeyes/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtextwrap-dev/armel Supported 18m check/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-hy/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-lt/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-lt/armel Supported 18m libwpg-doc/armel Supported 18m libpolkit-backend-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpolkit-backend-1-0/i386 Supported 5y language-support-writing-eu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtksourceview2-cil-dev/amd64 Supported 18m libxfcegui4-4/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-nso/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsac-java-gcj/armel Supported 18m language-pack-kde-crh-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh-base/armel Supported 18m libksgrd4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde totem/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook totem/armel Supported 18m hwdata/amd64 Supported 3y python-vte-dbg/armel Supported 18m libgl1-mesa-glx-dbg/amd64 Supported 18m coreutils/armel Task minimal coreutils/armel Supported 18m libstringtemplate-java/armel Supported 18m fglrx/i386 Supported 3y alien/amd64 Supported 5y zenity/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook foomatic-db-gutenprint/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde foomatic-db-gutenprint/amd64 Supported 3y libsvn1/i386 Supported 5y lib32gcc1-dbg/i386 Supported 18m python-gtk2-dbg/amd64 Supported 18m kolourpaint4/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kolourpaint4/i386 Supported 3y language-pack-kde-hr/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr/armel Supported 18m language-pack-kn-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kn-base/amd64 Supported 3y gftp-common/i386 Supported 3y ttf-thai-tlwg/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-thai-tlwg/amd64 Supported 3y language-pack-wa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pinentry-qt4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-problem-report/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvcdinfo0/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ucf/amd64 Task minimal ucf/amd64 Supported 5y libcdaudio1/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend texlive-lang-spanish/armel Supported 18m ibus-table-erbi/ia64 Task ubuntu-dvd-live texlive-lang-lithuanian/amd64 Supported 3y ttf-tamil-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-tamil-fonts/i386 Supported 3y xfce4-quicklauncher-plugin/powerpc Task xubuntu-desktop gtk2-engines-xfce/armel Task xubuntu-desktop xfce4-dict/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-ku/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku/i386 Supported 3y inputattach/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-sc/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedje-doc/armel Supported 18m speedcrunch/armel Supported 18m libcppunit-doc/amd64 Supported 18m libxcb-sync0/armel Supported 18m wpolish/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk-base/amd64 Supported 3y lib64objc2-dbg/armel Supported 18m gtk2-engines/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gtk2-engines/amd64 Supported 3y libio-multiplex-perl/i386 Supported 5y language-pack-es/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live mkelfimage/i386 Supported 3y libxmu-headers/i386 Supported 18m libstax-java-doc/armel Supported 18m gtk2-engines/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gtk2-engines/i386 Supported 3y nvidia-glx-185/amd64 Supported 3y tasksel/ia64 Task minimal libxcb-xv0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb-xv0/armel Supported 18m libbabl-0.0-doc/armel Supported 18m python-pyxattr/i386 Supported 3y language-pack-pap-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pap-base/i386 Supported 3y gfortran/amd64 Supported 5y dosfstools/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tango-icon-theme/armel Task xubuntu-desktop ltrace/powerpc Task standard libqwt5-qt3/armel Supported 18m initscripts/i386 Task minimal initscripts/i386 Supported 5y libidl0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook htmldoc/i386 Supported 18m kde-l10n-da/i386 Supported 18m cdebconf-gtk-entropy/armel Supported 18m exaile/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-af/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-om/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdevmapper1.02.1-udeb/armel Supported 18m libxfconf-0-2/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kmix/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kmix/i386 Supported 3y libcanberra0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook linux-image-ec2/i386 Supported 5y rhythmbox-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-te/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqt4-xml/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend nagios-plugins-standard/armel Supported 18m libxfce4util4/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfli1/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libfli1/i386 Supported 3y x11proto-xf86vidmode-dev/armel Supported 18m language-support-writing-eo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-vesa/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-vesa/amd64 Supported 3y libjunitperf-java/amd64 Supported 18m icedtea6-plugin/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libx11-xcb1/armel Supported 18m erlang-runtime-tools/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook bcmwl-kernel-source/amd64 Supported 3y libatk1.0-dbg/i386 Supported 18m lm-sensors/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libopenssl-ruby1.8/armel Supported 18m gnome-user-guide-vi/i386 Supported 18m libglitz1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libglitz1/armel Supported 18m language-pack-bn-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libmpcdec3/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmpcdec3/amd64 Supported 3y libgnomemm-2.6-doc/i386 Supported 18m libaio1/powerpc Task virt-host kpartx/armel Supported 18m libserializer-java-openoffice.org/armel Supported 18m m17n-contrib/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook xfprint4/i386 Task xubuntu-desktop gcc/sparc Build-Essential yes gcc/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend linux-backports-modules-wireless-2.6.32-21-server/amd64 Supported 5y python-ldap/i386 Supported 3y libdecoration0-dev/i386 Supported 18m ltrace/ia64 Task standard kernel-image-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y libcanberra-pulse-dbg/armel Supported 18m serial-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m libpolkit-backend-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpolkit-backend-1-0/amd64 Supported 5y pkgbinarymangler/amd64 Supported 18m libmtp8/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libmtp8/amd64 Supported 3y gcompris/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-gv/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-gv/armel Supported 18m tk8.5/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kblocks/armel Task edubuntu-desktop-kde kblocks/armel Supported 18m busybox-initramfs/armel Task minimal busybox-initramfs/armel Supported 18m linux-headers-2.6.32-21-generic/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook linux-headers-2.6.32-21-generic/amd64 Supported 5y ttf-devanagari-fonts/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kwin/i386 Supported 3y clamav-dbg/amd64 Supported 18m kmahjongg/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kmahjongg/amd64 Supported 3y gcompris-sound-hi/ia64 Task edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-fbdev/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-fbdev/armel Supported 18m language-support-writing-fa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libytnef0-dev/armel Supported 18m linux-headers-lbm-2.6.32-21-generic-pae/armel Supported 18m libmeanwhile1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook partman-xfs/i386 Supported 5y m17n-db/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook m17n-db/amd64 Supported 3y system-config-cluster/i386 Supported 3y libmarble-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-uz-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtiff4-dev/armel Supported 18m libksieve4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libksieve4/armel Supported 18m libcairomm-1.0-1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libcairomm-1.0-1/armel Supported 18m libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libgeronimo-j2ee-connector-1.5-spec-java/i386 Supported 5y wspanish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wspanish/amd64 Supported 3y libpolkit-agent-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpolkit-agent-1-0/amd64 Supported 3y language-pack-se/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-ch/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcupsmime1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libcupsmime1/i386 Supported 5y libconvert-uulib-perl/amd64 Supported 5y language-pack-kde-ga-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga-base/i386 Supported 3y texlive-doc-bg/i386 Supported 3y language-pack-kde-rw-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw-base/i386 Supported 3y nuvola-icon-theme/amd64 Task edubuntu-desktop-kde libpisock9/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libpisock9/armel Supported 18m language-pack-gnome-nb/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nb/armel Supported 18m djvulibre-dbg/amd64 Supported 18m libavahi-compat-libdnssd-dev/amd64 Supported 18m libboost1.40-dev/armel Supported 18m libboost-doc/amd64 Supported 18m language-support-input-kn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-kn/armel Supported 18m libsoap-lite-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ms/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms/i386 Supported 3y libxml2/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ca/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ca/i386 Supported 3y libobby-0.4-1/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-so/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so/amd64 Supported 3y python-gnupginterface/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-gnupginterface/armel Supported 18m gcompris-sound-ru/ia64 Task edubuntu-dvd-live kde-l10n-lt/i386 Supported 18m libgconf2-4/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-se/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-se/i386 Supported 3y xmltoman/amd64 Supported 18m kde-l10n-kk/amd64 Supported 18m language-pack-lt-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live radeontool/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libqwt5-qt3-dev/amd64 Supported 18m clamav-base/armel Supported 18m amarok-utils/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libtest-differences-perl/amd64 Supported 18m libgnomevfs2-extra/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-writing-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live partconf-mkfstab/armel Supported 18m libqdox-java-doc/armel Supported 18m language-pack-st-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st-base/amd64 Supported 3y dpsyco-devel/armel Supported 18m python-numpy/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxext-dev/i386 Supported 3y abiword-plugin-mathview/armel Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-eo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eo/amd64 Supported 3y libjpeg62-dev/armel Supported 18m libmailtools-perl/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libotr2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libvirt-doc/armel Supported 18m procps/powerpc Task minimal language-pack-bn-base/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-bn-base/i386 Supported 3y glibc-doc/i386 Supported 3y language-pack-kde-zh/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mysql-server-core-5.1/sparc Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libblas3gf/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde module-init-tools/armel Task minimal module-init-tools/armel Supported 18m language-pack-gnome-lg-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ar/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live linux-headers-lbm-2.6.32-21-generic/armel Supported 18m librpc-xml-perl/amd64 Task standard librpc-xml-perl/amd64 Supported 5y libedje-svn-05/i386 Task ubuntu-netbook libedje-svn-05/i386 Supported 18m update-manager-kde/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libdbi-perl/powerpc Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-fil/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live texlive-generic-recommended/armel Supported 18m plymouth-theme-ubuntu-logo/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook plymouth-theme-ubuntu-logo/i386 Supported 3y edubuntu-desktop/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome intltool/amd64 Supported 3y xserver-xorg-video-r128/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook m4-doc/i386 Supported 18m cdrom-retriever/amd64 Supported 5y language-pack-aa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openssh-client/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openssh-client/i386 Supported 5y libstringtemplate-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libstringtemplate-java/amd64 Supported 5y autoconf/i386 Supported 5y language-pack-kde-it-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tlh-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-data-tds2.0-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-data-tds2.0-cil/armel Supported 18m libecj-java/ia64 Task tomcat-server char-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/armel Supported 18m libintl-perl/amd64 Supported 18m language-pack-rw-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfuse2/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-fonts-el/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libboost-test1.40.0/armel Supported 18m pcmcia-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y ibus-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ibus-gtk/amd64 Supported 3y aspell-tl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aspell-tl/amd64 Supported 3y gettext-base/amd64 Task standard, mythbuntu-live gettext-base/amd64 Supported 5y cmake/i386 Supported 3y libgtk-directfb-2.0-dev/armel Supported 18m language-pack-ne-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dvdauthor/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdbus-qt-1-1c2/armel Supported 18m lvm2-udeb/amd64 Supported 5y libbsd-resource-perl/armel Supported 18m lowmemcheck/i386 Supported 5y libsnmp-base/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libswt-gtk-3.5-jni/armel Supported 18m expect/armel Supported 18m gnome-control-center/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook tuxtype-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde autotools-dev/amd64 Supported 5y nvidia-180-libvdpau-dev/armel Supported 18m language-pack-fa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fa/amd64 Supported 3y python-rdflib/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook kdeedu/i386 Supported 3y libindicate4/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libindicate4/armel Supported 18m libcfitsio3-dev/amd64 Supported 18m libgnomecanvasmm-2.6-dev/i386 Supported 18m language-pack-aa/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-aa/armel Supported 18m mythtv-theme-retro-osd/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend compiz-fusion-bcop/i386 Supported 18m libgail-gnome-dbg/armel Supported 18m texlive-science/i386 Supported 3y libnet-ssleay-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-hu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglade2-0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libglade2-0/i386 Supported 3y libkopete4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkopete4/armel Supported 18m language-support-input-am/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-am/armel Supported 18m krb5-config/amd64 Supported 5y libfontforge-dev/i386 Supported 18m postgresql-8.4/sparc Task postgresql-server, edubuntu-server gdm-guest-session/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kde-am/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-am/i386 Supported 3y language-pack-kde-da/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da/armel Supported 18m libsysfs2-udeb/armel Supported 18m libcloog-ppl0/armel Supported 18m texinfo-doc-nonfree/armel Supported 18m language-pack-kde-wa-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wa-base/i386 Supported 3y tcpdump/powerpc Task standard libdrm-intel1-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-sl/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sl/armel Supported 18m wdiff-doc/i386 Supported 18m ttf-dustin/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libenchant1c2a/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libenchant1c2a/armel Supported 18m liblouis-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook language-pack-gnome-ml/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ml/i386 Supported 3y erlang-public-key/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-dv-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv-base/armel Supported 18m libpolkit-gtk-1-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgail-gnome-module/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libgail-gnome-module/amd64 Supported 3y edubuntu-server/amd64 Task edubuntu-server libgstreamer0.10-0-dbg/armel Supported 18m language-pack-kn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcompizconfig0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libcompizconfig0/i386 Supported 3y language-pack-ku-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku-base/amd64 Supported 3y mythtv-transcode-utils/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxcb-xevie0/armel Supported 18m libwebkit-1.0-2-dbg/i386 Supported 18m llvm-doc/i386 Supported 18m gnome-user-guide-be/i386 Supported 18m libphonon4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libphonon4/armel Supported 18m apmd/amd64 Supported 18m python3.1-minimal/i386 Supported 3y ubuntu-virt-server/ia64 Task virt-host python-distribute-doc/amd64 Supported 18m libtasn1-3/armel Build-Essential yes libtasn1-3/armel Task minimal libtasn1-3/armel Supported 18m libjpeg-progs/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjpeg-progs/armel Supported 18m xserver-xorg-video-tseng/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-tseng/i386 Supported 3y kde-l10n-eu/armel Supported 18m libpolkit-gobject-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpolkit-gobject-1-0/i386 Supported 5y cvsps/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-gu-in/armel Supported 18m xserver-xorg-core/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-core/i386 Supported 3y libloudmouth1-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libloudmouth1-0/armel Supported 18m update-manager-core/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend update-manager-core/armel Supported 18m telepathy-haze/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmpcdec3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgoffice-0.8-8/amd64 Task xubuntu-desktop foomatic-db-gutenprint/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde foomatic-db-gutenprint/i386 Supported 3y mousepad/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-st-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st-base/armel Supported 18m language-pack-kde-sd-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mg/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-it/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-it/i386 Supported 3y language-pack-kde-or-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xulrunner-1.9.2-dbg/armel Supported 18m libvncserver0-dbg/i386 Supported 18m libplymouth-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-mr/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pulseaudio-module-gconf/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook pulseaudio-module-gconf/amd64 Supported 3y samba-doc/armel Task samba-server samba-doc/armel Supported 18m libbonoboui2-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsasl2-modules-sql/armel Supported 18m hunspell-uz/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error0-udeb/armel Supported 18m libfontconfig1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-af/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-af/i386 Supported 3y sqlite3/armel Supported 18m myspell-nb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-nb/i386 Supported 3y language-pack-gnome-is-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libudf0/armel Supported 18m main-menu/armel Supported 18m language-pack-gnome-pt/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-gnome-pt/amd64 Supported 3y openoffice.org-l10n-fi/i386 Supported 18m libaudio2/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libgdbm3/amd64 Build-Essential yes libgdbm3/amd64 Task minimal libgdbm3/amd64 Supported 5y checkbox/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook checkbox/armel Supported 18m libart2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libart2.0-cil/i386 Supported 3y language-pack-mr-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mr-base/amd64 Supported 3y openoffice.org-l10n-pa-in/i386 Supported 3y libenca-dev/amd64 Supported 18m kde-l10n-et/i386 Supported 18m libgsf-1-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook uuid-dev/i386 Supported 18m libntfs-dev/i386 Supported 18m indicator-applet/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook indicator-applet/amd64 Supported 3y libmono-system-web1.0-cil/armel Supported 18m language-pack-kde-gl-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gl-base/amd64 Supported 3y gnupg-curl/amd64 Build-Essential yes gnupg-curl/amd64 Task minimal gnupg-curl/amd64 Supported 5y language-pack-kde-csb-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-es/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live libindicate-qt0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libdmraid1.0.0.rc16/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live libdbd-sqlite3-perl/amd64 Supported 18m libcanberra-dev/i386 Supported 18m wnorwegian/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs/armel Supported 18m libtest-number-delta-perl/amd64 Supported 18m libgda-4.0-common/armel Supported 18m jfsutils/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live libecore-x-svn-05/powerpc Task ubuntu-netbook python-smbc/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libeucalyptus-commons-ext-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libeucalyptus-commons-ext-java/amd64 Supported 5y kcharselect/i386 Supported 3y nvidia-current-dev/amd64 Supported 18m apturl-kde/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-zh-hant/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hant/amd64 Supported 3y pulseaudio-esound-compat/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libavahi-common-data/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook bacula-director-mysql/amd64 Supported 5y python-dbus-doc/armel Supported 18m python2.6-minimal/amd64 Task minimal python2.6-minimal/amd64 Supported 5y python-imaging/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvdpau-dev/armel Supported 18m language-support-ss/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdmraid1.0.0.rc16/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live language-pack-kde-st/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-st/amd64 Supported 3y bluez-cups/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook bluez-cups/i386 Supported 3y language-support-input-vi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstlport4.6-dev/armel Supported 18m libt1-dev/amd64 Supported 18m linux-headers-2.6.32-21/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook linux-headers-2.6.32-21/i386 Supported 5y libcap-ng-dev/armel Supported 18m openoffice.org-thesaurus-cs/i386 Supported 18m language-pack-gnome-kk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdatetime-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunderbird-locale-ja/armel Task xubuntu-live thunderbird-locale-ja/armel Supported 18m checkbox/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook checkbox/amd64 Supported 5y libcommons-pool-java/ia64 Task tomcat-server tuxpaint-plugins-default/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde popularity-contest/i386 Task standard popularity-contest/i386 Supported 5y tcl8.4-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ml-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ml-base/i386 Supported 3y virtuoso-nepomuk/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde virtuoso-nepomuk/i386 Supported 3y sed/armel Task minimal sed/armel Supported 18m apparmor/i386 Task standard apparmor/i386 Supported 5y gconf-editor/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook librsvg2-2.0-cil-dev/amd64 Supported 18m kde-icons-mono/armel Supported 18m libloudmouth1-0-dbg/armel Supported 18m check/i386 Supported 18m language-pack-es-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libswscale0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libexo-common/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-an/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-an/i386 Supported 3y anacron/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook anacron/i386 Supported 3y ubuntu-virt-server/i386 Task eucalyptus-node, virt-host ubuntu-virt-server/i386 Supported 5y sshfs-dbg/i386 Supported 18m dpkg/i386 Task minimal dpkg/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-ta-in/i386 Supported 18m gnome-session-canberra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook iproute-doc/i386 Supported 18m nautilus-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-indic-fonts-core/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-indic-fonts-core/armel Supported 18m xmltv-util/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-yi/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdb/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xdg-utils/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook xdg-utils/armel Supported 18m language-pack-ku/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live texlive-luatex/amd64 Supported 3y language-pack-kde-dz/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dz/amd64 Supported 3y branding-ubuntu/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook branding-ubuntu/armel Supported 18m language-pack-hr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-csb/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/i386 Supported 3y liblogthread3/armel Supported 18m choose-mirror/i386 Supported 5y libm17n-0-dbg/armel Supported 18m libdb-dev/amd64 Supported 18m librrds-perl/i386 Supported 5y adium-theme-ubuntu/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-gtk2-tutorial/amd64 Supported 3y libp11-dev/amd64 Supported 18m arora/amd64 Supported 3y python-twisted/i386 Supported 3y mousetweaks/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-ia-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librasqal2-dev/i386 Supported 18m language-pack-tl/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live cdebconf-newt-detect-keys/armel Supported 18m hunspell-gl-es/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-gl-es/i386 Supported 3y ksnapshot/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libexchange-storage1.2-3/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-aa-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libss2/powerpc Task minimal language-pack-gnome-sq/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-en-base/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-gnome-en-base/i386 Supported 3y language-pack-kde-eu/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eu/amd64 Supported 3y hunspell/amd64 Supported 18m libweather-ion4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libppl-c2/armel Supported 18m libkdeedu-dev/amd64 Supported 18m shared-mime-info/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook bacula-sd-pgsql/i386 Supported 5y texlive-lang-danish/i386 Supported 3y checkbox-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook checkbox-gtk/armel Supported 18m kcm-touchpad/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kcm-touchpad/i386 Supported 3y libtunepimp5-dbg/armel Supported 18m libfile-remove-perl/i386 Supported 18m libgnomeui-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnomeui-common/i386 Supported 3y libgl1-mesa-swx11-i686/i386 Supported 3y language-pack-gnome-cs-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cs-base/amd64 Supported 3y libhangul0/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libhangul0/armel Supported 18m libdatrie-doc/armel Supported 18m language-support-writing-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-se/i386 Supported 3y libmono-cscompmgd7.0-cil/armel Supported 18m mklibs-copy/i386 Supported 18m libdca0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mono-runtime-dbg/amd64 Supported 18m kwalletmanager/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kwalletmanager/amd64 Supported 3y libxapian15/ia64 Task minimal libnet-dns-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libtest-exception-perl/amd64 Supported 18m libostyle1c2/i386 Supported 18m readline-common/armel Build-Essential yes readline-common/armel Task minimal readline-common/armel Supported 18m libgtkglext1/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-sip/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-pycurl/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-hu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-th/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglib2.0-data/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook md-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/armel Supported 18m xfwm4-themes/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libnih1/powerpc Task minimal python-gnomeapplet/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook python-gnomeapplet/amd64 Supported 3y kubrick/amd64 Task edubuntu-desktop-kde kubrick/amd64 Supported 3y php5-dev/amd64 Supported 18m libexpat1-udeb/armel Supported 18m gnome-settings-daemon-dev/i386 Supported 18m language-support-fo/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libogg0/powerpc Task ubuntu-desktop, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook dictionaries-common-dev/armel Supported 18m libpth20/armel Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libpth20/armel Supported 18m language-pack-gnome-fy-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy-base/armel Supported 18m libmpich1.0gf/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libjs-jquery/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook lib32v4l-0/armel Supported 18m python-couchdb/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-couchdb/amd64 Supported 3y libqjson-dev/i386 Supported 18m postgresql-common/amd64 Task postgresql-server, edubuntu-server postgresql-common/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-lg/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libasm2-java-doc/armel Supported 18m language-support-fo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librasqal2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde librasqal2/armel Supported 18m hunspell-ne/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libklibc/sparc Task minimal gnumeric-common/ia64 Task xubuntu-desktop cli-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook cli-common/i386 Supported 3y libhal-storage1/powerpc Task ubuntu-desktop, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xml-core/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ftp/amd64 Task standard ftp/amd64 Supported 5y desktop-webmail/i386 Supported 18m language-pack-gnome-yo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtest-minimumversion-perl/armel Supported 18m language-pack-kde-pl/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wswedish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wswedish/amd64 Supported 3y ttf-lyx/amd64 Task xubuntu-desktop kdelibs5-data/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libboost-thread1.40-dev/amd64 Supported 18m vim-dbg/amd64 Supported 18m libdb4.7-java-gcj/amd64 Supported 18m tzdata/i386 Task minimal tzdata/i386 Supported 5y language-pack-mai/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mn/armel Supported 18m texlive-base/i386 Supported 3y gstreamer-tools/i386 Supported 3y locales/amd64 Task minimal locales/amd64 Supported 5y libnet-daemon-perl/i386 Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libnet-daemon-perl/i386 Supported 5y libglibmm-2.4-dev/amd64 Supported 18m lsb-desktop/i386 Supported 3y libgdome2-cpp-smart0c2a/ia64 Task xubuntu-desktop language-support-writing-en/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, netbook-live kstars-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kstars-data/amd64 Supported 3y x11-session-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook x11-session-utils/amd64 Supported 3y python-django/armel Supported 18m myspell-ts/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ts/armel Supported 18m libmeanwhile1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libjaxme-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libjaxme-java/i386 Supported 5y libgd-text-perl/i386 Supported 3y libvirt0-dbg/i386 Supported 18m kapman/ia64 Task edubuntu-desktop-kde xserver-xorg-video-r128/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-r128/amd64 Supported 3y libbeagle1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libbeagle1/amd64 Supported 3y libdb4.8-java-gcj/i386 Supported 18m language-pack-fa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libntfs-3g75-udeb/i386 Supported 5y libiw-dev/armel Supported 18m vlc-data/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome2-vfs-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook nvidia-185-modaliases/i386 Supported 3y hunspell-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-ne/i386 Supported 3y lib32bz2-1.0/i386 Supported 18m gcompris-sound-sv/ia64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vala-doc/i386 Supported 18m bind9-host/sparc Task standard libjpeg62-dbg/amd64 Supported 18m libaa1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook librpc-xml-perl/ia64 Task standard kdebase-workspace-kgreet-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdebase-workspace-kgreet-plugins/amd64 Supported 3y ivy/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus ivy/amd64 Supported 5y python-oauth/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-oauth/amd64 Supported 5y language-support-writing-he/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxrender1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxrender1/i386 Supported 5y portmap/i386 Supported 5y kigo/sparc Task edubuntu-desktop-kde libmono-data-tds2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-l10n-pt/i386 Supported 18m evolution-webcal/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook evolution-webcal/amd64 Supported 3y libjson-glib-dev/i386 Supported 18m ubufox/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ubufox/amd64 Supported 3y ttf-lyx/sparc Task xubuntu-desktop ubiquity-frontend-kde/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live juk/amd64 Supported 3y kde-l10n-uk/armel Supported 18m partman-base/armel Supported 18m genext2fs/armel Supported 18m liblink-grammar4/powerpc Task xubuntu-desktop libxml-simple-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libopenbabel-dev/i386 Supported 18m python-pygoocanvas/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop python-pygoocanvas/armel Supported 18m cdebconf-newt-terminal/armel Supported 18m libcorosync4/armel Supported 18m emacs23-el/armel Supported 18m trousers-dbg/i386 Supported 18m libgnome-media0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnome-media0/amd64 Supported 3y libept-dev/amd64 Supported 18m libxmu6-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-te-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-te-base/amd64 Supported 3y language-pack-or/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gnupg-agent/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde metacity/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-dejavu-mono-udeb/i386 Supported 18m language-pack-kde-sc/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sc/i386 Supported 3y libido-0.1-dev/armel Supported 18m language-pack-tt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedje-dbg/armel Supported 18m libavahi-compat-libdnssd1/armel Supported 18m language-pack-oc/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dia-gnome/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde lsof/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend texlive-latex-recommended/armel Supported 18m libsctp1/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-ti/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ti/i386 Supported 3y libsvn-doc/amd64 Supported 18m kiriki/ia64 Task edubuntu-desktop-kde tzdata-java/sparc Task ubuntu-dvd-live, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-br-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-br-base/armel Supported 18m libxfconf-0-2/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ssh-import/armel Task uec ssh-import/armel Supported 18m edubuntu-artwork/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-live texlive-doc-de/amd64 Supported 3y gawk/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gawk/i386 Supported 5y language-pack-sr-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sr-base/armel Supported 18m libnfsidmap2/i386 Supported 5y ttf-bengali-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-bengali-fonts/i386 Supported 3y myspell-zu/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-glade2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libv4l-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libv4l-0/amd64 Supported 5y libloudmouth1-0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-fonts-mn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libwmf-dev/amd64 Supported 18m libmarble-dev/amd64 Supported 18m texlive-lang-croatian/armel Supported 18m grep/powerpc Task minimal language-support-writing-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hu/i386 Supported 3y libtimedate-perl/powerpc Build-Essential yes libtimedate-perl/powerpc Task minimal language-pack-nds/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libapache2-mod-auth-kerb/armel Supported 18m php5-pgsql/i386 Task edubuntu-server php5-pgsql/i386 Supported 5y language-support-zh-hans/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmail-sendmail-perl/armel Supported 18m xorg-sgml-doctools/armel Supported 18m sgmls-doc/i386 Supported 18m libsasl2-modules/sparc Build-Essential yes libsasl2-modules/sparc Task minimal gdm/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ubuntu-edu-tertiary/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libmono-ldap2.0-cil/i386 Supported 3y qcad/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gnome-user-guide-lv/armel Supported 18m popularity-contest/ia64 Task standard ksnapshot/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde tdb-tools/amd64 Supported 5y xfce4-terminal/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libswt-cairo-gtk-3.5-jni/i386 Supported 18m zip/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook zip/i386 Supported 5y language-support-fonts-ii/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo/armel Supported 18m tofrodos/i386 Supported 18m libpulse0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpulse0/i386 Supported 3y python-lazr.uri/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxml++2.6-2/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde nettle-dbg/amd64 Supported 18m python-cxx/armel Supported 18m language-pack-gnome-ti-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nabi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdl-1-common/i386 Supported 18m xserver-xorg-video-i740/amd64 Supported 3y kde-l10n-ga/armel Supported 18m xaos/armel Task edubuntu-desktop-gnome lib64stdc++6/i386 Supported 18m anacron/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-orca/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook gnome-orca/amd64 Supported 3y language-pack-kde-nb-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live indicator-session/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook indicator-session/i386 Supported 3y irqbalance/sparc Task standard libmime-types-perl/i386 Supported 5y aptitude/armel Task minimal aptitude/armel Supported 18m xterm/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xterm/i386 Supported 3y libebml0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-commons-resolver1.1-java-doc/armel Supported 18m murrine-themes/sparc Task xubuntu-desktop libelementary-data/armel Task ubuntu-netbook libelementary-data/armel Supported 18m libgnomecanvas2-doc/amd64 Supported 18m gedit-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gedit-common/i386 Supported 3y default-jre-headless/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, tomcat-server default-jre-headless/amd64 Supported 5y groovy-doc/i386 Supported 18m disk-detect/armel Supported 18m libnjb5/amd64 Supported 18m updates-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m evolution-data-server-dev/i386 Supported 18m gcc-4.4-base/powerpc Task minimal network-manager-pptp/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook openslp-doc/amd64 Supported 18m language-support-bg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-se/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lv-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-xdg/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-xdg/i386 Supported 3y gnome-user-guide-ast/armel Supported 18m libntfs10/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libntfs10/i386 Supported 5y libgfortran3/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpolkit-backend-1-0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-sr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ed/amd64 Task standard ed/amd64 Supported 5y libxss1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook recode/i386 Supported 3y libxrender1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-lt-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lt-base/i386 Supported 3y libavcodec-dev/amd64 Supported 18m language-support-ro/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/amd64 Supported 3y erlang-ssl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook lib32ffi-dev/armel Supported 18m python-psycopg2/amd64 Supported 5y libxml-writer-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend busybox-static/ia64 Task standard lsb-base/sparc Task minimal phonon-backends-dbg/i386 Supported 18m libmono-addins0.2-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-addins0.2-cil/amd64 Supported 3y vim-dbg/armel Supported 18m libcommons-codec-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libcommons-codec-java/amd64 Supported 5y libflac-dev/i386 Supported 18m python-urlgrabber/amd64 Supported 5y exim4-dbg/i386 Supported 18m dbus-x11/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook dbus-x11/armel Supported 18m libgnomekbd-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnomekbd-common/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-la-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-la-base/amd64 Supported 3y libpolkit-qt-1-0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpolkit-qt-1-0/armel Supported 18m libclutter-gtk-0.10-dbg/armel Supported 18m php5-dev/i386 Supported 18m tsconf/powerpc Task ubuntu-desktop, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libqt4-svg/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libqt4-svg/armel Supported 18m language-support-writing-sl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-sl/armel Supported 18m xfce4-mixer/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdbd-sqlite3-perl/i386 Supported 18m openoffice.org-help-en-gb/i386 Supported 3y irssi/amd64 Supported 3y libdw1/i386 Supported 18m libido-0.1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libido-0.1-0/amd64 Supported 3y freecdb/armel Supported 18m language-pack-kde-hy-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libfence-dev/armel Supported 18m libpolkit-qt-1-0/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ktouch/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ktouch/amd64 Supported 3y python-debian/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-debian/i386 Supported 3y postgresql-contrib-8.4/ia64 Task postgresql-server gdebi/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-bs/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python3.1-doc/armel Supported 18m os-prober/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live libdirectfb-extra/amd64 Supported 18m libqt4-dbg/armel Supported 18m debootstrap/amd64 Supported 5y libvirt-doc/amd64 Supported 18m libmono-sharpzip0.6-cil/i386 Supported 3y bsdutils/i386 Task minimal bsdutils/i386 Supported 5y konsole/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde konsole/amd64 Supported 3y pybootchartgui/i386 Supported 18m libbrasero-media-dev/i386 Supported 18m update-inetd/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xfce4-clipman-plugin/i386 Task xubuntu-desktop texlive-lang-latin/i386 Supported 3y gcompris/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libgl1-mesa-dri-dbg/i386 Supported 18m libstreams-dev/i386 Supported 18m libjpeg-progs/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmail-dkim-perl/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-crh-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libconvert-tnef-perl/i386 Supported 5y language-pack-gnome-pt-base/armel Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-pt-base/armel Supported 18m libnspr4-0d-dbg/armel Supported 18m gconf2-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gconf2-common/amd64 Supported 3y fat-modules-2.6.32-21-generic-di/amd64 Supported 5y udisks-doc/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-mr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mr/amd64 Supported 3y ktron/ia64 Task edubuntu-desktop-kde psfontmgr/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook psfontmgr/amd64 Supported 5y a2ps/i386 Task xubuntu-desktop libemail-find-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqdox-java-doc/amd64 Supported 18m libnice-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-gd/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gd/i386 Supported 3y libxml-java-openoffice.org/i386 Supported 18m partman-md/armel Supported 18m gnome-desktop-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-desktop-data/armel Supported 18m language-support-lo/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dia-gnome/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde dia-gnome/i386 Supported 3y language-pack-uk-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-uk-base/armel Supported 18m postgresql-doc-8.4/armel Task postgresql-server postgresql-doc-8.4/armel Supported 18m kde-l10n-nl/amd64 Supported 18m plymouth-label/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook compizconfig-backend-gconf/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop compizconfig-backend-gconf/amd64 Supported 3y libavahi-client3/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libavahi-client3/amd64 Supported 5y libfont-ttf-perl/amd64 Supported 18m language-pack-zh-hant/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/armel Supported 18m libsamplerate0-dev/amd64 Supported 18m libavahi-core-dev/armel Supported 18m xserver-xorg-input-synaptics/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-input-synaptics/armel Supported 18m libxmltv-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-sax-expat-perl/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-sax-expat-perl/i386 Supported 5y libhdhomerun1/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libido-0.1-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook kstars-data/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ko-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/i386 Supported 3y language-pack-gnome-ga-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live nvidia-96/armel Supported 18m tcl/amd64 Task xubuntu-desktop tcl/amd64 Supported 3y patchutils/armel Supported 18m libgstfarsight0.10-dev/i386 Supported 18m myspell-af/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-af/amd64 Supported 3y libavahi-common-data/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, samba-server, tomcat-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libavahi-common-data/i386 Supported 5y epydoc-doc/i386 Supported 18m texlive-doc-ko/amd64 Supported 3y libmono-system-ldap1.0-cil/armel Supported 18m libsox-fmt-alsa/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bridge-utils/i386 Task eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, virt-host bridge-utils/i386 Supported 5y nut-snmp/armel Supported 18m libweather-ion4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libweather-ion4/amd64 Supported 3y hunspell-hu/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-it/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gobjc-4.4/i386 Supported 18m libdevkit-power-gobject1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook dovecot-pop3d/sparc Task mail-server libkonq5/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkonq5/amd64 Supported 3y libmono-sharpzip2.84-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-sharpzip2.84-cil/amd64 Supported 3y python-problem-report/powerpc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook kreversi/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kreversi/i386 Supported 3y db4.7-doc/i386 Supported 18m thunderbird/amd64 Task xubuntu-desktop thunderbird/amd64 Supported 3y java-common/armel Task ubuntu-dvd-live, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live java-common/armel Supported 18m ttf-tmuni-udeb/amd64 Supported 18m python-farsight/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-l10n-hr/armel Supported 18m kapptemplate/i386 Supported 3y language-pack-kde-mi-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-nn/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-nn/armel Supported 18m ttf-kannada-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-kannada-fonts/i386 Supported 3y libxcb-res0-dbg/amd64 Supported 18m libao-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-zh-hant-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-am/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libccs3/armel Supported 18m python-egenix-mxqueue/armel Supported 18m libgail-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook libgail-common/i386 Supported 3y groff-base/amd64 Task standard groff-base/amd64 Supported 5y libservlet2.5-java/armel Task tomcat-server libservlet2.5-java/armel Supported 18m libreadline6/i386 Build-Essential yes libreadline6/i386 Task minimal libreadline6/i386 Supported 5y libappindicator-dev/armel Supported 18m libmono1.0-cil/amd64 Supported 3y language-pack-or-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or-base/i386 Supported 3y language-pack-gnome-ms/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gdebi-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gdebi-kde/i386 Supported 3y rescue-mode/armel Supported 18m samba-common/sparc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libglitz-glx1-dev/armel Supported 18m libgpm2/i386 Task minimal libgpm2/i386 Supported 5y libatasmart-dev/amd64 Supported 18m libxcb-xtest0/armel Supported 18m python-imaging-sane/amd64 Supported 3y cdrom-retriever/armel Supported 18m python-gtksourceview2/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook netcat-openbsd/amd64 Task minimal netcat-openbsd/amd64 Supported 5y language-pack-kde-yi/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yi/i386 Supported 3y openoffice.org-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-gnome/i386 Supported 3y preseed-common/armel Supported 18m libmono-posix2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook linuxdoc-tools/armel Supported 18m libart2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmeanwhile-dev/armel Supported 18m language-support-writing-vi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lsb-release/i386 Task minimal lsb-release/i386 Supported 5y kdm/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gvfs-fuse/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook kdepim-wizards/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdepim-wizards/armel Supported 18m xcursor-themes/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook xcursor-themes/i386 Supported 3y language-pack-gnome-zh-hant/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hant/i386 Supported 3y python-zope.interface/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-tt/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xul-ext-webfav/sparc Task ubuntu-netbook icu-doc/amd64 Supported 18m postgresql-doc/ia64 Task postgresql-server openoffice.org-hyphenation-sh/armel Supported 18m libfftw3-dev/amd64 Supported 18m realpath/amd64 Supported 18m language-support-lt/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live initramfs-tools/armel Task minimal initramfs-tools/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-nr/armel Supported 18m libcap2/amd64 Task minimal libcap2/amd64 Supported 5y libsoap-lite-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdirectfb-bin-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-wo-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live imagemagick/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-user-guide-pa/i386 Supported 18m libtext-wrapi18n-perl/sparc Task minimal libindicate-doc/amd64 Supported 18m libcrypt-openssl-random-perl/armel Supported 18m dput/amd64 Supported 5y lib64expat1/amd64 Supported 18m elilo-installer/i386 Supported 5y language-pack-shs/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ko/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de-base/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de-base/i386 Supported 3y ggzcore-bin/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-rw/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ne/i386 Supported 3y libwbclient0/sparc Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook wvdial/armel Supported 18m kteatime/armel Supported 18m language-pack-gnome-ks-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-sr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-sr/amd64 Supported 3y libpolkit-qt-1-0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpolkit-qt-1-0/i386 Supported 3y ttf-khmeros/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live oxygen-icon-theme/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde oxygen-icon-theme/i386 Supported 3y libraptor1-dbg/amd64 Supported 18m rocs/i386 Supported 3y kdebase-bin/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdebase-bin/i386 Supported 3y libcommons-vfs-java/i386 Supported 18m libtasn1-3-bin/armel Supported 18m kgamma/i386 Supported 3y language-pack-kde-crh/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh/i386 Supported 3y libdigest-sha1-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdigest-sha1-perl/amd64 Supported 5y libio-string-perl/i386 Task minimal libio-string-perl/i386 Supported 5y libbeagle-dev/i386 Supported 18m gir1.0-pango-1.0/armel Supported 18m texlive-doc-ja/amd64 Supported 3y python-gst0.10/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook bash-completion/sparc Task standard language-pack-kde-fy-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fy-base/amd64 Supported 3y libid3-3.8.3c2a/amd64 Supported 18m gnugo/armel Task edubuntu-desktop-kde gnugo/armel Supported 18m puppet/amd64 Supported 5y qt-x11-free-dbg/i386 Supported 18m libgoocanvas3/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libgd2-xpm/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-server, ubuntu-netbook libgd2-xpm/i386 Supported 5y libcanberra-gtk-module-dbg/amd64 Supported 18m libevas-svn-05-engines-x/i386 Task ubuntu-netbook libevas-svn-05-engines-x/i386 Supported 18m kblackbox/amd64 Task edubuntu-desktop-kde kblackbox/amd64 Supported 3y gtk2-engines-xfce/sparc Task xubuntu-desktop tidy-doc/i386 Supported 18m libbusiness-isbn-data-perl/amd64 Supported 18m kalgebra/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-ast/i386 Supported 18m language-pack-kde-ja-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja-base/armel Supported 18m python-pyxattr/armel Supported 18m liblogthread-dev/i386 Supported 18m texlive-lang-mongolian/i386 Supported 3y gawk/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook qt4-demos-dbg/armel Supported 18m nvidia-185-libvdpau-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-fi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fi-base/i386 Supported 3y language-pack-fr/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-fr/amd64 Supported 3y crypto-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y bind9-host/i386 Task standard bind9-host/i386 Supported 5y libgd-barcode-perl/armel Supported 18m x11proto-fixes-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-an/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ar/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ar/armel Supported 18m libdesktopcouch-glib-dev/i386 Supported 18m liboil0.3/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook liboil0.3/armel Supported 18m python-ibus/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-ibus/i386 Supported 3y language-pack-gnome-ta-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ta-base/armel Supported 18m tmispell-voikko/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tmispell-voikko/amd64 Supported 3y texlive-lang-cyrillic/armel Supported 18m gobby/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-writing-id/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live konqueror-plugin-searchbar/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde konqueror-plugin-searchbar/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-aa/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-aa/armel Supported 18m libgnome-keyring0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook lib64readline6-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-si/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-si/i386 Supported 3y libgsl0ldbl/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook kernel-image-2.6.32-21-generic-pae-di/i386 Supported 5y language-pack-kde-sv-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv-base/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-zh-base/armel Supported 18m libxslt1-dbg/i386 Supported 18m libstdc++6-4.4-doc/i386 Supported 3y language-pack-gnome-dv/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv/armel Supported 18m mythmusic/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpth20/sparc Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libavahi-core6/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libavahi-core6/amd64 Supported 5y language-support-ca/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ca/armel Supported 18m cups-driver-gutenprint/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook cups-driver-gutenprint/i386 Supported 5y myspell-uk/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ku/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ku/amd64 Supported 3y myspell-hr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqwt5-doc/i386 Supported 18m espeak-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook espeak-data/armel Supported 18m libotr2-dev/i386 Supported 18m libxml++2.6-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-so-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgutenprint-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nds/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nds/i386 Supported 3y python2.6-minimal/ia64 Task minimal libwebkit1.1-cil/i386 Supported 3y mono-gac/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook mono-gac/i386 Supported 3y liblancelot0/amd64 Supported 3y enscript/amd64 Supported 3y python-ubuntuone/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-nevow/amd64 Supported 3y libstartup-notification0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fortune-mod/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend tinycdb/i386 Supported 18m libpci3/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-sv/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-sv/amd64 Supported 3y language-pack-lg-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/amd64 Supported 3y busybox-udeb/armel Supported 18m openoffice.org-thesaurus-fr/i386 Supported 18m libboost-regex1.40-dev/armel Supported 18m cdebconf-text-udeb/i386 Supported 5y libtext-bidi-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nic-pcmcia-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m libicu42/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvorbis0a/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvorbis0a/i386 Supported 3y indicator-me/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook indicator-me/amd64 Supported 3y maven-ant-helper/i386 Supported 18m perl-base/sparc Task minimal language-support-fonts-hi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-hi/i386 Supported 3y ttf-tmuni/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgc-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-dv-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libplymouth2/ia64 Task minimal libboost1.40-all-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-mt/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt/armel Supported 18m language-pack-kde-ml-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-lt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-lt/i386 Supported 3y libfile-desktopentry-perl/armel Supported 18m w3m/i386 Task standard w3m/i386 Supported 5y tuxmath/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libimage-size-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend liblua5.1-0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook liblua5.1-0/armel Supported 18m ttf-manchufont/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-manchufont/armel Supported 18m python-egenix-mxuid-doc/amd64 Supported 18m libnet-ssleay-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ccache/armel Supported 18m language-pack-nn-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-microsoft8.0-cil/i386 Supported 3y libkdeedu4/ia64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libperl-dev/amd64 Supported 18m language-support-writing-ga/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libeigen2-dev/i386 Supported 18m libfontconfig1-dev/amd64 Supported 3y qemu-kvm/powerpc Task virt-host python-renderpm/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-renderpm/i386 Supported 3y libpython2.6/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpython2.6/amd64 Supported 5y libusb-1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libusb-1.0-0/armel Supported 18m libmalaga-dev/i386 Supported 18m xfswitch-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop liblzma1/powerpc Build-Essential yes liblzma1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnet-snmp-perl/amd64 Supported 5y m17n-contrib/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gfxboot/i386 Supported 5y librasqal2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook librasqal2/amd64 Supported 3y gcompris-sound-nn/sparc Task edubuntu-dvd-live gnome-themes-ubuntu/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook plymouth-x11/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook plymouth-x11/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-tk/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcdio-cdda0/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcdio-cdda0/i386 Supported 3y libsqlite3-0-dbg/amd64 Supported 18m kdebase-runtime-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdebase-runtime-data/armel Supported 18m telepathy-gabble/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook telepathy-gabble/i386 Supported 3y serial-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y libaugeas-dev/i386 Supported 18m libgadu3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgadu3/armel Supported 18m xdg-user-dirs/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook plasma-widget-kimpanel-backend-ibus/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde librpm0/i386 Supported 5y indicator-me/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libxml2-dbg/amd64 Supported 18m abiword-plugin-mathview/sparc Task xubuntu-desktop dictionaries-common-dev/i386 Supported 18m language-support-writing-de/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-vi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-vi/i386 Supported 3y python-sip4-dbg/i386 Supported 18m language-support-input-zh-hans/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-zh-hans/amd64 Supported 3y gnome-user-guide-dv/i386 Supported 18m libattr1-dev/amd64 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-af/armel Supported 18m partconf-mkfstab/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-wa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsilcclient-1.1-3/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook kdeadmin/i386 Supported 3y libxml-writer-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxine1-misc-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxine1-misc-plugins/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-ks/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live printer-applet/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libxi6/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgcj10-dbg/armel Supported 18m language-pack-bg/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bg/amd64 Supported 3y language-pack-lo-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live texlive-doc-ja/i386 Supported 3y gconf-editor/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gconf-editor/i386 Supported 3y libwnck-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libparams-util-perl/amd64 Supported 18m libqtcore4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libmono-sharpzip2.84-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-sharpzip2.84-cil/armel Supported 18m texlive-doc-ja/armel Supported 18m transcode-doc/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gd-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-aptdaemon-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-aptdaemon-gtk/i386 Supported 3y libdirectfb-1.2-0-udeb/i386 Supported 18m libmagickcore-dev/i386 Supported 18m x11proto-record-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-pa-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pa-base/armel Supported 18m kaddressbook/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-quickaccess/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-quickaccess/amd64 Supported 3y ncurses-base/powerpc Task minimal libgutenprint2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgutenprint2/armel Supported 18m fuse-utils/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend openoffice.org-thesaurus-de/armel Supported 18m language-support-writing-ga/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-ga/i386 Supported 3y libpam-runtime/sparc Task minimal language-pack-gnome-uk/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-uk/amd64 Supported 3y libtest-cpan-meta-perl/armel Supported 18m python-xkit/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-yo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yo/armel Supported 18m xfce4-mailwatch-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop libmyth-0.23-0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend kubuntu-notification-helper/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kubuntu-notification-helper/amd64 Supported 3y libidl0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook cdebconf-text-udeb/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-fi/amd64 Supported 18m language-support-gl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-gl/amd64 Supported 3y portaudio19-dev/amd64 Supported 18m libgnome2-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-eo/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eo/amd64 Supported 3y python-gobject/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-gobject/amd64 Supported 5y libexporter-lite-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libbcprov-java-gcj/armel Supported 18m language-pack-kde-yi-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-messaging2.0-cil/armel Supported 18m language-pack-et-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-et-base/i386 Supported 3y language-support-fonts-te/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-te/amd64 Supported 3y libtomcat6-java/i386 Task tomcat-server libtomcat6-java/i386 Supported 5y libxcomposite1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxcomposite1/amd64 Supported 3y language-support-writing-el/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-el/armel Supported 18m kdeplasma-addons/i386 Supported 18m libgmp3-dev/i386 Supported 18m libexif-dev/armel Supported 18m mono-2.0-gac/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook mono-2.0-gac/amd64 Supported 3y language-pack-pt-base/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-pt-base/i386 Supported 3y libthai-data/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libthai-data/amd64 Supported 5y desktop-file-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gperf/armel Supported 18m libgnomevfs2-dev/armel Supported 18m lib32ncursesw5/armel Supported 18m libjaxp1.3-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libjaxp1.3-java/i386 Supported 5y libboost-thread1.40-dev/armel Supported 18m libcompizconfig0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-support-fa/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live totem-dbg/amd64 Supported 18m libdvbpsi5/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend authbind/sparc Task tomcat-server libxcb-reply1/amd64 Supported 18m libdaemon0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdaemon0/armel Supported 18m libosp5/armel Supported 18m linux-backports-modules-alsa-lucid-generic-pae/armel Supported 18m rdate/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live rdate/amd64 Supported 5y python-imaging-tk-dbg/i386 Supported 18m xfce4-terminal/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ksame/amd64 Task edubuntu-desktop-kde ksame/amd64 Supported 3y libmagickcore2/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libmagickcore2/amd64 Supported 3y mouse-modules-2.6.32-21-generic-di/amd64 Supported 5y libice6-dbg/amd64 Supported 18m libxcb-xinerama0/amd64 Supported 18m libxau6-dbg/i386 Supported 18m libmono-system-web2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libqtgui4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libqtgui4/i386 Supported 3y libxcb-render0-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-gu/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnautilus-extension1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libnautilus-extension1/amd64 Supported 3y libdv4/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook seahorse/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-et/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error0/powerpc Build-Essential yes libgpg-error0/powerpc Task minimal dmsetup-udeb/amd64 Supported 5y php5-dbg/armel Supported 18m krb5-doc/i386 Supported 18m language-pack-kde-ku/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnotify-doc/armel Supported 18m libtunepimp-dev/i386 Supported 18m libgpm2/sparc Task minimal librrd4/i386 Supported 5y linux-headers-2.6.32-21/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook texlive-lang-vietnamese/i386 Supported 3y thunderbird-locale-el/armel Supported 18m thunar-media-tags-plugin/ia64 Task xubuntu-desktop libcolamd2.7.1/sparc Task xubuntu-desktop gnome-user-guide-tr/armel Supported 18m language-pack-gnome-da-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lt/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-sr/armel Supported 18m libxdmcp6-dbg/amd64 Supported 18m udisks/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook udisks/armel Supported 18m ntp-doc/amd64 Supported 18m pptp-linux/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook pptp-linux/i386 Supported 3y libxml-simple-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-simple-perl/i386 Supported 18m libhttp-cache-transparent-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-van.pydeb/armel Supported 18m libapache2-mod-perl2/armel Supported 18m ttf-takao-pgothic/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook lib64stdc++6/amd64 Supported 18m texlive-latex-base/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-csb/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/amd64 Supported 3y python3-dbg/armel Supported 18m language-support-gl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-backports-modules-wireless-lucid-generic/armel Supported 18m gcompris-sound-da/i386 Task edubuntu-dvd-live libjpeg-progs/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xfce4-quicklauncher-plugin/sparc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-oc-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-oc-base/armel Supported 18m libkscreensaver5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-wa/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ntfsprogs/sparc Task ubuntu-desktop, ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-dvd-live, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook linux-headers-lbm-2.6.32-21-server/amd64 Supported 5y language-pack-da-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pulseaudio-dbg/amd64 Supported 18m libecore-txt-svn-05/sparc Task ubuntu-netbook libatk1.0-data/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libatk1.0-data/amd64 Supported 3y language-support-ts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ts/amd64 Supported 3y language-pack-kde-da-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da-base/armel Supported 18m language-pack-pa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa/amd64 Supported 3y inkscape/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libappindicator0.1-cil-dev/i386 Supported 18m language-pack-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python2.6-dbg/armel Supported 18m language-support-fonts-ii/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-ii/i386 Supported 3y language-pack-kde-oc-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc-base/amd64 Supported 3y qyoto-dev/amd64 Supported 18m libxxf86vm-dev/armel Supported 18m libgnome-window-settings1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnome-window-settings1/amd64 Supported 3y python3.1/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-sa-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa-base/amd64 Supported 3y language-support-fonts-yi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-tk/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libaa1-dev/amd64 Supported 18m xubuntu-icon-theme/sparc Task xubuntu-desktop libid3-3.8.3c2a/i386 Supported 18m plasma-scriptengine-python/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libavahi-client3/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libipc-sharelite-perl/armel Supported 18m libmjpegtools-1.9/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ubiquity-slideshow-ubuntu/powerpc Task ubuntu-live, netbook-live rhythmbox/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libimlib2/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdb4.7-java/armel Supported 18m libupsclient1-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-vi/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-eu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-eu/i386 Supported 3y pngquant/armel Supported 18m fakeroot/armel Build-Essential yes fakeroot/armel Supported 18m python-minimal/i386 Task minimal python-minimal/i386 Supported 5y libstrigiqtdbusclient-dev/i386 Supported 18m libqt3-mt/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntu-sounds/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ubuntu-sounds/i386 Supported 3y odbcinst1debian1/armel Supported 18m quagga/armel Supported 18m libgtk-vnc-1.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop gcompris-sound-el/armel Task edubuntu-dvd-live libfindlib-ocaml-dev/amd64 Supported 18m libxcb-glx0/amd64 Supported 18m libqt4-designer/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ro/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdvdread4/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcdb1/armel Supported 18m libnunit2.4-cil/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-writing-fi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libnspr4-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-eu-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live rhythmbox-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook hunspell-de-de/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-de/i386 Supported 3y language-pack-ks-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-ta-in/armel Supported 18m language-support-writing-zu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-zu/armel Supported 18m linux-source-2.6.32/i386 Supported 5y ubufox/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpaper-dev/i386 Supported 18m libasm3-java/armel Supported 18m texlive-lang-all/amd64 Supported 3y erlang-os-mon/i386 Supported 5y libgnome-pilot2-dev/amd64 Supported 18m python-gtksourceview2/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gcj-4.4-jdk/amd64 Supported 3y gir1.0-atk-1.0/armel Supported 18m xfonts-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook rhythmbox-plugin-cdrecorder/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook kdegraphics-strigi-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdegraphics-strigi-plugins/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-he-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-he-base/i386 Supported 3y libwps-0.1-1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libfile-remove-perl/amd64 Supported 18m libfreetype6/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libfreetype6/i386 Supported 5y openssl-blacklist-extra/armel Supported 18m wswedish/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqscintilla2-doc/armel Supported 18m language-pack-ml/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ml/amd64 Supported 3y libiw30/armel Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, ubuntu-netbook libiw30/armel Supported 18m ubuntu-standard/sparc Task standard mozilla-devscripts/i386 Supported 18m language-pack-fr/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-fr/i386 Supported 3y language-pack-id/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xorg/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xorg/amd64 Supported 3y libapm1/amd64 Supported 18m ipsec-tools/armel Supported 18m crypto-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y language-pack-mi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/i386 Supported 3y language-support-writing-ve/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aspell-tl/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aspell-tl/armel Supported 18m libtag-extras1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-gu/i386 Supported 3y libbsf-java/armel Supported 18m language-support-writing-cs/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-cs/i386 Supported 3y libfcgi-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-webkit/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xfce4-power-manager/amd64 Task xubuntu-desktop erlang-public-key/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook texlive-pictures/armel Supported 18m libdirectfb-extra-dbg/i386 Supported 18m systemsettings/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-pa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-pa/amd64 Supported 3y libclass-methodmaker-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-kl-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kde-l10n-nb/i386 Supported 18m python-crypto/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-sl/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-yaml/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, uec python-yaml/i386 Supported 5y texlive-doc-en/amd64 Supported 3y python-gtk2-tutorial/armel Supported 18m hplip-dbg/i386 Supported 18m libnet-upnp-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ant/armel Supported 18m librsvg2-2/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook manpages/sparc Build-Essential yes manpages/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend serial-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y libccs-dev/amd64 Supported 18m libxv1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxv1/i386 Supported 3y attr/amd64 Supported 5y pulseaudio-esound-compat-dbg/i386 Supported 18m libapache2-mod-python-doc/amd64 Supported 5y libgnome2-canvas-perl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnome2-canvas-perl/armel Supported 18m language-pack-kde-ha/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu-base/armel Supported 18m language-pack-kde-ga/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-eo/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-st/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-st/amd64 Supported 3y xserver-xorg-video-radeon/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ktouch/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ktouch/armel Supported 18m texlive-doc-base/i386 Supported 3y python-avahi/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-takao-gothic/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-takao-gothic/i386 Supported 3y rhino-doc/armel Supported 18m myspell-en-gb/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live myspell-en-gb/armel Supported 18m language-pack-fa-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fa-base/armel Supported 18m python-doc/i386 Supported 18m libxrandr-dev/armel Supported 18m libxfcegui4-4/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libkwineffects1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xfce4-weather-plugin/armel Task xubuntu-desktop tuxpaint/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-numpy-dbg/armel Supported 18m python-brlapi/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook python-brlapi/amd64 Supported 3y python-mmkeys/i386 Task xubuntu-desktop xserver-xorg-input-all/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-input-all/armel Supported 18m kubuntu-desktop/sparc Task kubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libbctsp-java-doc/i386 Supported 18m libcdparanoia0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook dnsutils/armel Task standard dnsutils/armel Supported 18m python-gst0.10/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook dovecot-postfix/amd64 Supported 5y xlibmesa-gl-dev/armel Supported 18m kmplot/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kmplot/i386 Supported 3y language-pack-gnome-so-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live iputils-ping/amd64 Task minimal iputils-ping/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-nb-no/armel Supported 18m libsamplerate0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsamplerate0/armel Supported 18m libkscreensaver5/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde telepathy-butterfly/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libcsparse2.2.3/armel Supported 18m language-pack-kde-lt/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lt/i386 Supported 3y debian-installer/armel Supported 18m default-jdk-builddep/armel Supported 18m python-cheetah/sparc Task uec language-pack-kde-mr-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mr-base/i386 Supported 3y ssh/i386 Supported 5y libtk-tablematrix-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpaper-utils/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpaper-utils/armel Supported 18m python-xapian/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libwmf0.2-7/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook bind9utils/armel Task dns-server bind9utils/armel Supported 18m language-pack-sq/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sq/i386 Supported 3y libxxf86dga1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook avahi-autoipd/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook openoffice.org-dev-doc/amd64 Supported 18m gcc-4.4/amd64 Build-Essential yes gcc-4.4/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcc-4.4/amd64 Supported 5y language-support-pa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-pa/i386 Supported 3y language-pack-kde-an-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-an-base/i386 Supported 3y libaspell15/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libaspell15/armel Supported 18m language-pack-gnome-mg-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsox-fmt-base/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxcb-xvmc0-dev/armel Supported 18m libgraphite3/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook language-pack-gnome-mr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-imaging/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-imaging/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ky/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqalculate-dev/amd64 Supported 18m language-support-writing-en/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, netbook-live language-support-writing-en/amd64 Supported 3y texlive-lang-czechslovak/i386 Supported 3y gedit-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gedit-common/armel Supported 18m libjaxen-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libjaxen-java/i386 Supported 5y php5-curl/ia64 Task edubuntu-server language-pack-ar-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-ar-base/i386 Supported 3y python-openssl-doc/i386 Supported 18m texlive-fonts-recommended/i386 Supported 3y language-pack-gnome-ia/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ia/amd64 Supported 3y language-pack-kde-nb/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-rw-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtag1c2a/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libtag1c2a/armel Supported 18m less/armel Task minimal less/armel Supported 18m libmimelib4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libgadu3/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-writing-hr/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-hr/i386 Supported 3y cryptsetup/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live cryptsetup/armel Supported 18m makedev/sparc Task minimal libhunspell-1.2-0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libhunspell-1.2-0/armel Supported 18m language-pack-kde-ha/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ha/i386 Supported 3y xserver-xorg-video-apm/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-apm/amd64 Supported 3y language-pack-ml/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ml/i386 Supported 3y librarian0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook brltty-udeb/armel Supported 18m libck-connector0/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libck-connector0/i386 Supported 5y libmvel-java/armel Supported 18m qt3-designer/i386 Supported 18m mytharchive/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend digikam-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-hy/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hy/amd64 Supported 3y kpackagekit/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde tzsetup-udeb/armel Supported 18m libnet-ldap-perl/amd64 Supported 5y gfs-tools/amd64 Supported 5y libaa1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-lxml/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-lxml/armel Supported 18m python-avahi/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-avahi/armel Supported 18m plasma-widgets-addons/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde plasma-widgets-addons/amd64 Supported 3y libmagickwand2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libmagickwand2/i386 Supported 3y libucl-dev/amd64 Supported 18m python-gtk2-dbg/i386 Supported 18m kde-l10n-ko/armel Supported 18m language-pack-kde-et-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-et-base/amd64 Supported 3y libipc-run3-perl/armel Supported 18m language-pack-hy/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcompizconfig0/armel Supported 18m language-pack-gnome-sr/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live transmission-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-fonts-zh/armel Supported 18m sqlite/armel Supported 18m libchewing3/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libchewing3/armel Supported 18m default-jre-headless/sparc Task tomcat-server bzip2/i386 Build-Essential yes bzip2/i386 Task minimal bzip2/i386 Supported 5y cryptsetup/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live cryptsetup/amd64 Supported 5y libfribidi0-udeb/i386 Supported 5y libpam-ck-connector/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpam-ck-connector/i386 Supported 5y vlc-plugin-pulse/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgoocanvas-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libgoocanvas-common/amd64 Supported 3y libgtkhtml3.14-dev/armel Supported 18m libezmorph-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libezmorph-java/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-en-base/ia64 Task ubuntu-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live libgail-dbg/i386 Supported 18m language-pack-kde-dv-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-at/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-at/armel Supported 18m language-pack-gnome-eu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eu/amd64 Supported 3y dpkg-dev/powerpc Build-Essential yes kpartloader/armel Supported 18m strace/armel Task standard strace/armel Supported 18m language-pack-kde-gu-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live telepathy-gabble/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libxxf86vm-dev/amd64 Supported 18m totem-mozilla/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook digikam-dbg/i386 Supported 18m upower/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook oem-config/armel Supported 18m libcanberra-gstreamer-dbg/i386 Supported 18m libatk1.0-udeb/amd64 Supported 18m acpi-support/armel Supported 18m language-pack-kde-tg/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live abiword-plugin-mathview/ia64 Task xubuntu-desktop libnm-util1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnm-util1/amd64 Supported 3y tftp-hpa/armel Supported 18m libgnomeui-dev/armel Supported 18m language-pack-ur-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-id/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-id/amd64 Supported 3y gnome-user-guide-nl/amd64 Supported 18m openbsd-inetd/armel Supported 18m language-pack-gnome-sd-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd-base/i386 Supported 3y libneon27-gnutls/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook lib32ncursesw5-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-ky-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc-base/i386 Supported 3y ltsp-client/i386 Supported 3y libgd-gd2-perl/amd64 Supported 3y module-init-tools/sparc Task minimal libgpod-nogtk-dev/amd64 Supported 18m libpam0g/i386 Task minimal libpam0g/i386 Supported 5y gcompris-sound-mr/armel Task edubuntu-dvd-live libpurple0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-sq-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-oauth/armel Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-oauth/armel Supported 18m language-pack-gnome-ha/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha/i386 Supported 3y language-support-nb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxine1-ffmpeg/armel Supported 18m umbrello/sparc Task edubuntu-desktop-kde sgml-base/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend sgml-base/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-te/armel Supported 18m libgdata1.2-1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgdata1.2-1/armel Supported 18m libice6-dbg/i386 Supported 18m console-terminus/amd64 Task minimal console-terminus/amd64 Supported 5y python3-dev/armel Supported 18m libnss-files-udeb/i386 Supported 5y texlive-lang-portuguese/amd64 Supported 3y hdhomerun-config-gui/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-lazr.restfulclient/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxcb-atom1-dev/i386 Supported 18m libradius1/amd64 Supported 5y libgdata-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook kate/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kate/i386 Supported 3y libpulse-mainloop-glib0-dbg/i386 Supported 18m kde-l10n-cs/armel Supported 18m libqalculate4/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libpulse0-dbg/armel Supported 18m freetds-common/amd64 Supported 5y bluez/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook bluez/armel Supported 18m texlive-fonts-extra-doc/amd64 Supported 3y nic-pcmcia-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/armel Supported 18m perl/sparc Build-Essential yes perl/sparc Task minimal libgoffice-0.8-8/ia64 Task xubuntu-desktop libxfont1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxfont1/armel Supported 18m libfltk1.1-dev/amd64 Supported 18m python-dictdlib/i386 Supported 18m libecore-con-svn-05/powerpc Task ubuntu-netbook lib64expat1-dev/i386 Supported 18m desktop-webmail/amd64 Supported 18m linux-headers-generic-pae/i386 Supported 5y language-pack-kde-lo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kstars/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libeggdbus-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libeggdbus-1-0/amd64 Supported 5y nfs-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y lilo/armel Supported 18m ktorrent-dbg/i386 Supported 18m freespacenotifier/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde digikam/i386 Supported 3y language-pack-gnome-tlh/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmono-system-web-mvc1.0-cil/amd64 Supported 3y libaiksaurus-1.2-data/i386 Task xubuntu-desktop fbset/armel Supported 18m kubuntu-notification-helper/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde postfix-mysql/i386 Supported 5y libxaw7/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxaw7/i386 Supported 5y procps/sparc Task minimal bacula-console/amd64 Supported 5y dictfmt/i386 Supported 18m fat-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y scim-bridge-client-gtk/amd64 Task xubuntu-desktop libeasymock-java-doc/i386 Supported 18m python-indicate/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-indicate/armel Supported 18m language-pack-ca/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ca/i386 Supported 3y libxaw7-dev/i386 Supported 18m ttf-vlgothic/armel Supported 18m nic-pcmcia-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y kubuntu-debug-installer/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde opencryptoki/i386 Supported 18m manpages-dev/amd64 Build-Essential yes manpages-dev/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend manpages-dev/amd64 Supported 5y libcupsimage2/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcupsimage2/amd64 Supported 5y liblensfun-data/amd64 Supported 3y libcanberra-gtk-module/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcanberra-gtk-module/amd64 Supported 3y gperf/i386 Supported 18m gimp-dbg/amd64 Supported 18m python-fontforge/amd64 Supported 18m texlive-lang-french/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-st/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-st/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-nb-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-edu-secondary/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-pt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dz-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gamin/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gamin/armel Supported 18m libtelepathy-farsight0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook indent-doc/armel Supported 18m mount/amd64 Task minimal mount/amd64 Supported 5y language-pack-eo/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-eo/amd64 Supported 3y kdegraphics-dbg/amd64 Supported 18m guile-1.8-doc/amd64 Supported 18m openoffice.org-l10n-be-by/amd64 Supported 18m ubuntu-minimal/sparc Task minimal gcompris-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ibus-pinyin-db-android/ia64 Task edubuntu-dvd-live libxcb-randr0-dbg/amd64 Supported 18m python-genshi/i386 Supported 5y python3-bsddb3-dbg/i386 Supported 3y wdutch/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libss2/armel Task minimal libss2/armel Supported 18m kdepasswd/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdepasswd/amd64 Supported 3y ttf-bengali-fonts/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-bengali-fonts/amd64 Supported 3y kdebase/amd64 Supported 3y binutils/powerpc Build-Essential yes binutils/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend evolution-exchange/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgmime2.4-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgmime2.4-cil/amd64 Supported 3y libecore-svn-05/powerpc Task ubuntu-netbook libopencryptoki-dev/i386 Supported 18m libhsqldb-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libhsqldb-java/i386 Supported 5y irda-utils/armel Supported 18m language-pack-gnome-dv/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-ko/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-ko/amd64 Supported 3y language-pack-kde-se-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-se-base/amd64 Supported 3y libkrb5support0/i386 Build-Essential yes libkrb5support0/i386 Task minimal libkrb5support0/i386 Supported 5y language-pack-as/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-as/amd64 Supported 3y libglitz1-dev/armel Supported 18m libgcc1-dbg/amd64 Supported 18m mythbuntu-control-centre/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxp6-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-eo-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eo-base/armel Supported 18m libsdl1.2debian/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libtool/armel Supported 18m libgtk2.0-common/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgtk2.0-common/armel Supported 18m language-support-bg/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-bg/i386 Supported 3y libpoppler-glib4/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-ko/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ko/amd64 Supported 3y gdebi-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gdebi-kde/armel Supported 18m usb-creator-kde/armel Supported 18m libbit-vector-perl/i386 Supported 18m pinentry-doc/amd64 Supported 18m myspell-eo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-eo/armel Supported 18m language-pack-kde-hr-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/armel Supported 18m dvd+rw-tools/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libbctsp-java/i386 Supported 18m libmdbtools/amd64 Supported 5y python-apport/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-apport/amd64 Supported 5y language-pack-kde-shs-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-shs-base/armel Supported 18m language-pack-ar/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gstreamer0.10-tools/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gstreamer0.10-tools/i386 Supported 3y libxrender-dev/armel Supported 18m libqtscript4-core/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde lib64readline5/amd64 Supported 18m xulrunner-dev/armel Supported 18m texlive-extra-utils/i386 Supported 3y libqt4-dbus/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libqt4-dbus/amd64 Supported 3y window-picker-applet/ia64 Task ubuntu-netbook openoffice.org-l10n-bn/i386 Supported 3y tasksel-data/i386 Task minimal tasksel-data/i386 Supported 5y kde-style-qtcurve/amd64 Supported 3y libgtkhtml3.16-cil/i386 Supported 18m libcolamd2.7.1/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libcolamd2.7.1/i386 Supported 3y samba-dbg/armel Supported 18m virtio-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y bbdb/amd64 Supported 3y gsfonts-x11/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libsbigudrv0/armel Supported 18m feh/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgtk2.0-0-dbg/i386 Supported 18m libxcb-xfixes0-dbg/amd64 Supported 18m latex-beamer/i386 Supported 3y libqt4-sql-mysql/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libqt4-sql-mysql/armel Supported 18m totem/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook kdebase-workspace-dev/armel Supported 18m libtalloc-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-br/armel Supported 18m gvfs/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gvfs/armel Supported 18m libevdocument2/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libevdocument2/amd64 Supported 3y libxml-libxml-perl/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nvidia-180-kernel-source/amd64 Supported 18m libshout3/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpurple0/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook exim4-dev/armel Supported 18m libcommons-attributes-java/i386 Supported 18m language-support-fonts-ur/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live vgabios/powerpc Task virt-host libxft2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxft2/i386 Supported 5y libqtscript4-gui/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libatk1.0-dev/amd64 Supported 18m tcl8.5/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde tcl8.5/amd64 Supported 3y libxrandr2/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxrandr2/i386 Supported 3y cdbs/armel Supported 18m libpam-gnome-keyring/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook partman-auto/amd64 Supported 5y likewise-open/i386 Supported 5y voikko-fi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live voikko-fi/amd64 Supported 3y language-support-ru/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live psmisc/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend aspell/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnome-settings-daemon/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-settings-daemon/amd64 Supported 3y xz-utils/powerpc Build-Essential yes libgnome-mag-dev/armel Supported 18m python-all-dev/amd64 Supported 18m python-pycurl/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libtar/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu/amd64 Supported 3y language-pack-te-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bn/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-gnome-bn/i386 Supported 3y libdevmapper-event1.02.1/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, virt-host libdevmapper-event1.02.1/i386 Supported 5y mysql-server-5.1/i386 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend mysql-server-5.1/i386 Supported 5y ghostscript-doc/armel Supported 18m language-support-tl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-tl/amd64 Supported 3y xfpt/i386 Supported 18m libdb4.7/i386 Supported 5y smarty/amd64 Task edubuntu-server language-support-writing-it/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-it/armel Supported 18m openoffice.org-java-common/amd64 Supported 3y language-pack-kde-nb/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-networkmanagement/i386 Supported 18m libhamcrest-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libhamcrest-java/i386 Supported 5y libsepol1/powerpc Task minimal nobootloader/armel Supported 18m language-pack-gnome-pap-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-es-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-es-base/armel Supported 18m ppp-udeb/i386 Supported 5y libqyoto4.5-cil/armel Supported 18m kanagram/armel Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kanagram/armel Supported 18m language-pack-kde-nb-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live usb-discover/i386 Supported 5y erlang-xmerl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook erlang-xmerl/amd64 Supported 3y python-cairo/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-cairo/armel Supported 18m libcommons-jxpath-java-doc/amd64 Supported 18m language-support-writing-es/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgsf-1-114-dbg/i386 Supported 18m python-egenix-mxtools-doc/amd64 Supported 18m python-pylibacl/amd64 Supported 3y python-wadllib/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpam-opie/i386 Supported 5y nano-udeb/armel Supported 18m libecryptfs-dev/amd64 Supported 18m libgwt-user-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libgwt-user-java/i386 Supported 5y policykit-1/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libndesk-dbus-glib1.0-cil-dev/amd64 Supported 18m libspeechd-dev/i386 Supported 18m libclutter-1.0-doc/armel Supported 18m lib32stdc++6/i386 Supported 18m libedataserverui1.2-8/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gir1.0-clutter-1.0/amd64 Supported 18m mythtv-backend-master/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpq-dev/amd64 Supported 18m evolution-data-server/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook evolution-data-server/i386 Supported 3y libpst4/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-se/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-se/armel Supported 18m libfile-find-rule-perl/armel Supported 18m python-gnupginterface/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ivy/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus ivy/i386 Supported 5y python-gnomecanvas/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-gnomecanvas/i386 Supported 3y language-pack-kde-ar-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ar-base/i386 Supported 3y sgmltools-lite/i386 Supported 18m libusbmuxd1/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libusbmuxd1/armel Supported 18m dmz-cursor-theme/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libmono-system-runtime2.0-cil/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-system-runtime2.0-cil/i386 Supported 3y gnome-themes-ubuntu/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnet-domain-tld-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dcraw/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmime-tools-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdemultimedia-kio-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdemultimedia-kio-plugins/amd64 Supported 3y vim-common/ia64 Task minimal libdaemon-dev/armel Supported 18m mousepad/i386 Task xubuntu-desktop rsyslog/armel Task minimal rsyslog/armel Supported 18m mime-support/amd64 Task minimal mime-support/amd64 Supported 5y python-pyatspi/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook libindi0/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-eu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-eu/armel Supported 18m gimp-data/armel Task xubuntu-desktop gimp-data/armel Supported 18m pinentry-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-fo-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fo-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-aa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsane-dbg/amd64 Supported 18m update-notifier-common/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook update-notifier-common/i386 Supported 5y tzdata/amd64 Task minimal tzdata/amd64 Supported 5y libexo-common/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ja/amd64 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja/amd64 Supported 3y python3.1-dbg/armel Supported 18m libgtk2.0-0-dbg/armel Supported 18m cron/ia64 Task minimal libgtkspell-dev/i386 Supported 18m cramfsprogs/i386 Supported 18m lib32asound2-dev/i386 Supported 18m lib32ffi5/amd64 Supported 18m env-preseed/amd64 Supported 5y libblas-dev/amd64 Supported 18m language-pack-tlh-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tlh-base/i386 Supported 3y libjson-glib-doc/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-nn/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-vi/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-vi/amd64 Supported 3y lua5.1-doc/armel Supported 18m usb-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/armel Supported 18m fastjar/armel Supported 18m firefox-gnome-support/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-reportlab-doc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-km-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkworkspace4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libkworkspace4/amd64 Supported 3y libxvmc1/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libgnomeuimm-2.6-1c2a/i386 Supported 18m libgudev-1.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook evolution/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook evolution/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-ug/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-arphic-gkai00mp/armel Supported 18m debhelper/armel Supported 18m language-pack-ru/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-am-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-am-base/armel Supported 18m dc/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-ms/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ms/amd64 Supported 3y language-support-eu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-eu/amd64 Supported 3y gnome-session-bin/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ibus/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook tsconf/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook kappfinder/amd64 Supported 3y latex-sanskrit/amd64 Supported 3y hfsplus/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live language-support-hr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-hr/armel Supported 18m sabayon/armel Task edubuntu-desktop-gnome sabayon/armel Supported 18m language-pack-kde-ka/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ka/i386 Supported 3y libxxf86dga1-dbg/amd64 Supported 18m libgmp3c2/i386 Build-Essential yes libgmp3c2/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libgmp3c2/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ti-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libopenobex1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook php-pear/armel Supported 18m language-support-fonts-he/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mai/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-bn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-bn/i386 Supported 3y libcupsimage2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook feh/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libebackend1.2-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libebackend1.2-0/armel Supported 18m myspell-el-gr/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-el-gr/armel Supported 18m libdlm3/amd64 Supported 5y libjson-glib-dev/armel Supported 18m texlive-lang-indic/i386 Supported 3y udpkg/armel Supported 18m gpgv/amd64 Build-Essential yes gpgv/amd64 Task minimal gpgv/amd64 Supported 5y language-pack-th-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th-base/armel Supported 18m qt3-apps-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-bo/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bo/i386 Supported 3y language-pack-kde-la-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live update-manager/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook update-manager/i386 Supported 3y libk5crypto3/i386 Build-Essential yes libk5crypto3/i386 Task minimal libk5crypto3/i386 Supported 5y language-pack-kde-mr/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mr/armel Supported 18m pulseaudio-module-zeroconf-dbg/amd64 Supported 18m linux-firmware/amd64 Supported 5y killbots/armel Task edubuntu-desktop-kde killbots/armel Supported 18m openssl-blacklist-extra/amd64 Supported 5y python-speechd/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook libnetpbm10/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libnetpbm10/i386 Supported 18m libfont-afm-perl/amd64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfont-afm-perl/amd64 Supported 5y load-iso/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-eu/amd64 Supported 18m language-pack-it-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-it-base/amd64 Supported 3y libpcsclite-dev/armel Supported 18m bomber/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-sc-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sc-base/amd64 Supported 3y libglitz-glx1/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libtommath0/armel Supported 18m mythtv-backend/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcompris-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-lg-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/armel Supported 18m clamav/i386 Supported 5y thunderbird-locale-sl/armel Supported 18m ttf-dejavu-extra/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend ttf-dejavu-extra/amd64 Supported 5y libevas-svn-05/amd64 Task ubuntu-netbook libevas-svn-05/amd64 Supported 18m nic-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/i386 Supported 5y ltspfsd/amd64 Supported 3y libgnome-menu2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnome-menu2/i386 Supported 3y php5-mysql/ia64 Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libifp4/i386 Supported 18m open-iscsi/i386 Supported 5y language-pack-kde-ne/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ne/i386 Supported 3y junit4/armel Supported 18m modemmanager/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-xh/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-xh/amd64 Supported 3y libmpeg2-4/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend thunderbird-locale-bn-bd/i386 Supported 18m xubuntu-icon-theme/ia64 Task xubuntu-desktop x11proto-composite-dev/armel Supported 18m libgtksourceview2.0-common/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libgtksourceview2.0-common/i386 Supported 3y libcln6/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcln6/i386 Supported 3y libxcb-composite0-dbg/armel Supported 18m gdebi-core/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-kde-uz-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uz-base/armel Supported 18m alsa-base/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook alsa-base/i386 Supported 3y libgphoto2-2/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-gnome-ru-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live exim4/armel Supported 18m libschroedinger-1.0-0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libschroedinger-1.0-0/amd64 Supported 3y libkeyutils1/sparc Build-Essential yes libkeyutils1/sparc Task minimal language-pack-gnome-ts/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ts/i386 Supported 3y kdepim-groupware/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde myspell-fr/ia64 Task xubuntu-live libtspi-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-nn/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nn/armel Supported 18m qemu-kvm/armel Supported 18m usbmuxd/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnomedesktop2.20-cil/amd64 Supported 18m language-pack-ug/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsybdb5/armel Supported 18m mozilla-devscripts/armel Supported 18m hevea/amd64 Supported 18m system-config-printer-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde system-config-printer-kde/i386 Supported 3y plymouth/ia64 Task minimal plasma-wallpapers-addons/armel Supported 18m language-pack-gnome-fur/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-pycurl/i386 Task ubuntu-desktop, server, uec, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-pycurl/i386 Supported 5y lockfile-progs/ia64 Task minimal libgssdp-1.0-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-sk-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libeet1/powerpc Task ubuntu-netbook language-pack-kde-rw/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw/armel Supported 18m libtextwrap1/i386 Supported 3y rarian-compat/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-input-vi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-vi/i386 Supported 3y openoffice.org-l10n-gu-in/i386 Supported 18m libxslt1-dbg/armel Supported 18m libstdc++6-4.4-dev/powerpc Build-Essential yes libxcb-xvmc0/amd64 Supported 18m libvlc2/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-ht/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgcr0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgtk-directfb-2.0-0-udeb/amd64 Supported 18m libkdecorations4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde oss-compat/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-hu/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libqzion-dev/i386 Supported 18m libboost-regex1.40.0/armel Supported 18m libpisync1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libpisync1/armel Supported 18m libdb4.7-dev/amd64 Supported 18m liblpint-bonobo-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-bo-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bo-base/amd64 Supported 3y gnome-panel-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-panel-data/amd64 Supported 3y couchdb-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook synaptic/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook synaptic/i386 Supported 3y libpam-krb5/i386 Supported 5y python-gobject-dbg/amd64 Supported 18m libmono2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook env-preseed/armel Supported 18m libaio1-dbg/armel Supported 18m libjack-dev/amd64 Supported 18m libcouchdb-glib-dev/i386 Supported 18m language-support-fonts-he/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmagickwand-dev/i386 Supported 18m language-pack-yi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yi/armel Supported 18m libxml-sax-writer-perl/i386 Supported 18m fb-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/armel Supported 18m language-pack-kde-el/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/i386 Supported 3y language-pack-gnome-mai/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libbsd0-udeb/i386 Supported 5y libdatetime-timezone-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-fr/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live livecd-rootfs/i386 Supported 3y iconc/amd64 Supported 18m libxcb-xevie0-dev/armel Supported 18m python-oauth/sparc Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-mako/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libokularcore1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkrb5-dev/amd64 Supported 18m gtk-sharp2-gapi/armel Supported 18m apturl-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde apturl-kde/i386 Supported 3y language-pack-oc-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-oc-base/i386 Supported 3y libjasper1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgcj-bc/armel Supported 18m libecal1.2-7/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libecal1.2-7/i386 Supported 3y language-pack-gnome-mai/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-he/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-aptdaemon/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-aptdaemon/i386 Supported 3y gnome-media-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmagickwand2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libmagickwand2/armel Supported 18m openoffice.org-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop openoffice.org-gtk/armel Supported 18m gcompris-sound-cs/sparc Task edubuntu-dvd-live libdbd-mysql-perl/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libvcdinfo0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome-menu-dev/armel Supported 18m libglibmm-2.4-dbg/amd64 Supported 18m libmyth-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgnome-vfs2.0-cil-dev/amd64 Supported 18m python-webkit/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-webkit/amd64 Supported 3y libfacile-ocaml-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-gnome/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-gnome/amd64 Supported 3y ubuntu-artwork/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook rgmanager/i386 Supported 5y libmsn0.3-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-yo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gsfonts/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gsfonts/amd64 Supported 5y libmath-round-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend logcheck/armel Supported 18m libglitz1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libappconfig-perl/armel Supported 18m ltspfs/i386 Supported 3y gnupg-agent/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libggzmod4/armel Supported 18m language-support-input-gu/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-gu/armel Supported 18m language-pack-gnome-iu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libapparmor1/i386 Task standard libapparmor1/i386 Supported 5y monodoc-base/amd64 Supported 3y libpulse-browse0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libpulse-browse0/amd64 Supported 3y language-pack-kde-kl/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hardening-wrapper/i386 Supported 18m xinput/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook capplets-data/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libkipi7-dev/amd64 Supported 18m libusbmuxd-dev/amd64 Supported 18m libtotem-plparser-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-br-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libplasma-geolocation-interface4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libplasma-geolocation-interface4/amd64 Supported 3y libebook1.2-dev/amd64 Supported 18m espeak-data/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook espeak-data/i386 Supported 3y cdebconf-priority/armel Supported 18m tomcat6-admin/armel Task tomcat-server tomcat6-admin/armel Supported 18m libproxy-dev/amd64 Supported 18m wodim/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook wodim/i386 Supported 3y libxcb-render-util0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxcb-render-util0/amd64 Supported 5y acpid/armel Supported 18m language-pack-tt-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libc6-dev-i386/armel Supported 18m libxxf86dga1-dbg/i386 Supported 18m openoffice.org-thesaurus-it/amd64 Supported 18m myspell-pt-pt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live myspell-pt-pt/i386 Supported 3y libfuse2-udeb/i386 Supported 5y ttf-freefont-udeb/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-pl/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pl/i386 Supported 3y libxml-libxml-perl/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-libxml-perl/i386 Supported 5y konsolekalendar/i386 Supported 3y libprocessui4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libprocessui4/i386 Supported 3y gnome-common/i386 Supported 18m libijs-0.35/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-xcbgen/i386 Supported 18m plymouth-theme-kubuntu-logo/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde plymouth-theme-kubuntu-logo/i386 Supported 3y openoffice.org-l10n-st/i386 Supported 3y libneon27-gnutls-dev/i386 Supported 18m kdesdk-misc/amd64 Supported 3y python-cupshelpers/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-s3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-s3/armel Supported 18m language-pack-gnome-mi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libostyle-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-tg-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live time/ia64 Task standard cramfsprogs/armel Supported 18m sox/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-nn-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nn-base/i386 Supported 3y language-pack-aa/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-aa/i386 Supported 3y libsvn-dev/amd64 Supported 18m tzdata-java/ia64 Task ubuntu-dvd-live, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kde-l10n-fr/amd64 Supported 18m libgamin0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgamin0/armel Supported 18m xserver-xorg-video-mach64/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-mach64/amd64 Supported 3y ocaml-base/armel Supported 18m language-pack-mai/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libparted0debian1/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libparted0debian1/i386 Supported 5y ksystemlog/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ksystemlog/armel Supported 18m xserver-xorg-video-sisusb/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-sisusb/armel Supported 18m monodoc-browser/amd64 Supported 3y espeak/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook espeak/armel Supported 18m bcrelay/i386 Supported 5y libmysqlclient16/amd64 Task lamp-server, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libmysqlclient16/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-gu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdjvulibre21/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdjvulibre21/amd64 Supported 3y network-manager-pptp-gnome/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook network-manager-pptp-gnome/armel Supported 18m kde-l10n-hi/amd64 Supported 18m language-pack-en-base/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-en-base/amd64 Supported 3y language-pack-tk-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live qt3-dev-tools/amd64 Supported 18m libgnome2-dbg/amd64 Supported 18m python-twisted-names/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-twisted-names/amd64 Supported 3y python-gnome2-desktop/amd64 Supported 18m lib32bz2-1.0/armel Supported 18m laptop-detect/i386 Task minimal laptop-detect/i386 Supported 5y libcarp-clan-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcarp-clan-perl/armel Supported 18m lbdb/i386 Supported 3y language-pack-gnome-sl-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live erlang-runtime-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook quagga-doc/amd64 Supported 18m mauve/armel Supported 18m libparted0-udeb/armel Supported 18m gucharmap/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gucharmap/i386 Supported 3y ubiquity-slideshow-kubuntu/sparc Task kubuntu-live nvidia-current/amd64 Supported 3y libupsclient1-dev/i386 Supported 18m libpopt0-udeb/armel Supported 18m language-pack-kde-de-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libthunar-vfs-1-2/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend command-not-found/powerpc Task standard libyaml-0-2/armel Task uec libyaml-0-2/armel Supported 18m libschroedinger-1.0-0/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libschroedinger-1.0-0/i386 Supported 3y vim-tiny/armel Task minimal vim-tiny/armel Supported 18m language-pack-gnome-te-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live opencryptoki-dbg/amd64 Supported 18m hunspell-vi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tftpd-hpa/i386 Supported 5y libldap2-dev/amd64 Supported 18m python-cups/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-cups/i386 Supported 3y libxml2-utils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libclutter-gtk-0.10-doc/amd64 Supported 18m gnome-mahjongg/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-mahjongg/i386 Supported 3y grub-common/armel Supported 18m language-pack-gnome-nan-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nan-base/armel Supported 18m libbz2-1.0/amd64 Build-Essential yes libbz2-1.0/amd64 Task minimal libbz2-1.0/amd64 Supported 5y libhangul-dev/i386 Supported 18m language-pack-tt-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live portaudio19-doc/amd64 Supported 18m kdelibs-bin/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-totem-plparser/amd64 Supported 18m language-pack-yi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yi/i386 Supported 3y openoffice.org-style-human/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook openoffice.org-common/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook openoffice.org-common/amd64 Supported 3y scribus/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde xfce4-session/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdesdk-scripts/i386 Supported 3y libbeagle-dbg/armel Supported 18m libgd-gd2-perl/armel Supported 18m kde-l10n-et/armel Supported 18m partman-multipath/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ht-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ht-base/armel Supported 18m dvd+rw-tools/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook dvd+rw-tools/armel Supported 18m anthy/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live anthy/armel Supported 18m language-pack-gnome-ca-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xmltv-gui/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bcmwl-modaliases/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook bcmwl-modaliases/amd64 Supported 3y libx264-85/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend vino/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop kdiamond-kde4/i386 Supported 18m language-pack-kde-ja-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live compiz-fusion-plugins-main/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop openoffice.org-l10n-pt/amd64 Supported 18m libnss-mdns/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgl1-mesa-swx11-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-te/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libice-dev/armel Supported 18m bogofilter/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libbind-dev/i386 Supported 18m bovo/powerpc Task edubuntu-desktop-kde libcups2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook openoffice.org-l10n-nb/armel Supported 18m libgtksourceview2.0-doc/i386 Supported 18m libgucharmap7/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgucharmap7/armel Supported 18m makedev/ia64 Task minimal libnunit-cil-dev/i386 Supported 3y language-pack-kde-ga-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkeyutils1/ia64 Build-Essential yes libkeyutils1/ia64 Task minimal lib32z1-dev/armel Supported 18m packagekit/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde packagekit/i386 Supported 3y libmono-npgsql2.0-cil/amd64 Supported 3y poppler-utils/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libeigen2-doc/amd64 Supported 18m mono-runtime-dbg/armel Supported 18m libgluezilla/armel Supported 18m librepository-java-openoffice.org/i386 Supported 18m libxml2-udeb/armel Supported 18m libxml-xpath-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook lupin-support/armel Supported 18m rsyslog-doc/armel Supported 18m libncurses5/powerpc Task minimal libcommons-vfs-java-doc/amd64 Supported 18m libgimp2.0/powerpc Task xubuntu-desktop libgsm1-dbg/armel Supported 18m libclucene-dev/amd64 Supported 18m libpam0g-dev/i386 Supported 18m language-support-writing-nb/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nb/armel Supported 18m gvfs-bin/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook smbfs/i386 Task samba-server smbfs/i386 Supported 5y librrd-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-wa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-wa-base/i386 Supported 3y libmono0-dbg/armel Supported 18m xserver-xorg-video-openchrome/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-openchrome/i386 Supported 3y hal/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend hal/amd64 Supported 3y libxau6-dbg/amd64 Supported 18m language-support-fonts-bn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-bn/i386 Supported 3y kde-zeroconf/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-devanagari-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-pyorbit/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libusbmuxd1/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnome-system-tools/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnome-system-tools/amd64 Supported 3y openoffice.org-hyphenation-lt/armel Supported 18m fb-modules-2.6.32-21-generic-di/amd64 Supported 5y language-pack-ku-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku-base/armel Supported 18m bzr/armel Supported 18m kalgebra/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kalgebra/i386 Supported 3y ca-certificates-java/powerpc Task ubuntu-dvd-live, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ant1.8/i386 Supported 5y libwbclient0/armel Task ubuntu-desktop, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libwbclient0/armel Supported 18m cman/amd64 Supported 5y erlang-dev/i386 Supported 18m language-pack-fi/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fi/amd64 Supported 3y language-pack-tg-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tg-base/i386 Supported 3y example-content/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook example-content/i386 Supported 3y slapd-dbg/amd64 Supported 18m libecore-evas-svn-05/amd64 Task ubuntu-netbook libecore-evas-svn-05/amd64 Supported 18m empathy-dbg/i386 Supported 18m ltsp-client/armel Supported 18m libdbusmenu-qt-dev/amd64 Supported 18m python-mysqldb/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-mysqldb/i386 Supported 3y libmono-system-web-mvc1.0-cil/armel Supported 18m openvpn-blacklist/armel Supported 18m libgcj10-awt/amd64 Supported 3y iamerican/amd64 Supported 18m libsnmp15-dbg/armel Supported 18m obex-data-server/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook obex-data-server/amd64 Supported 3y libcupsdriver1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libxml-security-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libxml-security-java/i386 Supported 5y swig1.3-doc/amd64 Supported 18m libgtk-vnc-1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libgtk-vnc-1.0-0/amd64 Supported 3y kapman/sparc Task edubuntu-desktop-kde libeina-svn-05/powerpc Task ubuntu-netbook libdc1394-22-doc/armel Supported 18m cdebconf-newt-entropy/i386 Supported 5y language-pack-es/sparc Task ubuntu-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live quilt/amd64 Supported 3y xserver-xorg/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-selector-qt/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde noweb/armel Supported 18m libprocessui4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde lp-solve/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop lp-solve/armel Supported 18m pulseaudio-module-zeroconf/amd64 Supported 18m libqt4-qt3support/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libqt4-qt3support/armel Supported 18m myspell-st/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libglu1-mesa-dev/amd64 Supported 3y xfce4-weather-plugin/sparc Task xubuntu-desktop libbluetooth-dev/amd64 Supported 18m libxcb-glx0/i386 Supported 18m language-support-ne/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-commons-resolver1.1-java-doc/i386 Supported 18m gstreamer0.10-plugins-good-dbg/amd64 Supported 18m liferea-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome liferea-data/amd64 Supported 3y oem-config-gtk/amd64 Supported 3y python-gdl/armel Supported 18m kde-l10n-ro/i386 Supported 18m amavisd-new/armel Supported 18m libplasmaclock4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libplasmaclock4/amd64 Supported 3y thunderbird-locale-ar/sparc Task xubuntu-live python-evince/armel Supported 18m ttf-sil-abyssinica/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-sil-abyssinica/amd64 Supported 3y libgp11-dev/armel Supported 18m libclass-accessor-perl/powerpc Task minimal libecore-evas-svn-05/ia64 Task ubuntu-netbook language-pack-eu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live smbfs/amd64 Task samba-server smbfs/amd64 Supported 5y libfile-copy-recursive-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook kde-l10n-ca/amd64 Supported 18m language-selector-common/amd64 Task standard, mythbuntu-live language-selector-common/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-zh-hant-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hant-base/armel Supported 18m libxcb-screensaver0-dev/amd64 Supported 18m libxcb-xprint0/amd64 Supported 18m language-pack-mi-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mi-base/i386 Supported 3y libkonq5-templates/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkonq5-templates/i386 Supported 3y language-pack-kde-ia/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ia/i386 Supported 3y file/i386 Task minimal file/i386 Supported 5y tcl8.5-dev/armel Supported 18m libprocessui4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libclutter-1.0-doc/amd64 Supported 18m libexiv2-6/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde myspell-nb/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-data-server/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-ca/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxml-parser-perl/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-parser-perl/i386 Supported 5y libpulse-mainloop-glib0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libpulse-mainloop-glib0/amd64 Supported 3y python-qt4-dev/i386 Supported 18m libkonq5-dev/amd64 Supported 18m python-gnome2-desktop-doc/i386 Supported 18m language-pack-hr-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-lt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-lt/amd64 Supported 3y kmail/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kmail/armel Supported 18m libxcb-damage0-dev/i386 Supported 18m language-pack-ber-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ber-base/amd64 Supported 3y myspell-ns/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkscreensaver5/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libkscreensaver5/armel Supported 18m libselinux1/amd64 Task minimal libselinux1/amd64 Supported 5y php5-ldap/armel Task edubuntu-server php5-ldap/armel Supported 18m language-pack-gnome-bg/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kaffeine/i386 Supported 3y language-pack-kde-yo-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pcmcia-storage-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/i386 Supported 5y language-pack-tr-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live aptitude-doc-en/armel Supported 18m plymouth-label/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook plymouth-label/i386 Supported 3y vorbisgain/amd64 Supported 3y libgcj10/armel Supported 18m mknbi/i386 Supported 5y archdetect/armel Supported 18m python-cairo/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-cairo/amd64 Supported 3y bsh-doc/i386 Supported 18m python-gtkspell/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-gtkspell/amd64 Supported 3y python-packagekit/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde gedit-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-csb/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-csb/armel Supported 18m kdepim-kresources/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdepim-kresources/amd64 Supported 3y language-pack-mai-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-dv/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libuuid-perl/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libuuid-perl/armel Supported 18m libytnef0-dev/i386 Supported 18m libbogl0/i386 Supported 18m language-support-te/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bacula-director-pgsql/i386 Supported 5y imagemagick-doc/armel Supported 18m libdevel-stacktrace-perl/amd64 Supported 18m lib64expat1-dev/amd64 Supported 18m ttf-sjfonts/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde mythgallery/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-libxml2/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-libxml2/i386 Supported 5y language-pack-zh/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh/i386 Supported 3y libpostproc51/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpostproc51/i386 Supported 3y language-support-writing-et/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live dosfstools-dbg/armel Supported 18m language-pack-gnome-nso-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nso-base/amd64 Supported 3y libplasma-geolocation-interface4/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-tlh-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live palo/armel Supported 18m libstax-java/amd64 Supported 18m libntfs-3g75-udeb/amd64 Supported 5y libnet-libidn-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ga/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtkhtml-editor-common/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-fonts-yi/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live usb-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m language-pack-kde-wo-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wo-base/armel Supported 18m xserver-xorg-video-siliconmotion/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-siliconmotion/armel Supported 18m ledit/amd64 Supported 3y xfwm4-themes/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxmuu1/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend linux-image-2.6.32-21-virtual/armel Supported 18m language-support-th/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ttf-tamil-fonts/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libcups2/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, print-server, samba-server, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libcups2/i386 Supported 5y libchart-perl/i386 Supported 3y libgdata-doc/amd64 Supported 18m language-pack-it/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live valac/armel Supported 18m dictfmt/amd64 Supported 18m nvidia-settings/i386 Supported 3y language-pack-se-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tango-icon-theme-common/ia64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-ig-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ig-base/armel Supported 18m dkms/i386 Supported 5y libssh-dbg/amd64 Supported 18m libdevmapper-event1.02.1/powerpc Task virt-host breathe-icon-theme/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-live language-pack-nds/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nds/armel Supported 18m libgraphite3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde libgraphite3/armel Supported 18m hdhomerun-config-gui/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend usb-creator-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook usb-creator-gtk/amd64 Supported 3y diveintopython-zh/armel Supported 18m python-jinja2-doc/armel Supported 18m python3-dbg/i386 Supported 3y mountmedia/amd64 Supported 5y lib32gomp1/amd64 Supported 18m pkg-kde-tools/amd64 Supported 18m python-virtkey/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pciutils/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-zu/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live finch-dev/armel Supported 18m dhcp3-client-udeb/armel Supported 18m libxcb-dpms0-dbg/amd64 Supported 18m libxrandr2/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxrandr2/armel Supported 18m language-pack-gnome-ha/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-et/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live edubuntu-server/i386 Task edubuntu-server gcompris-sound-hi/amd64 Task edubuntu-dvd-live jython-doc/i386 Supported 18m language-pack-fi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fi/armel Supported 18m language-pack-kde-it-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kspaceduel/ia64 Task edubuntu-desktop-kde libhangul0-data/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az/i386 Supported 3y libklibc/i386 Task minimal libklibc/i386 Supported 5y language-support-fonts-km/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-km/armel Supported 18m openoffice.org-style-human/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop openoffice.org-style-human/armel Supported 18m libwvstreams-dev/i386 Supported 18m libqtscript4-xml/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-aptdaemon-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-writing-nn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nn/amd64 Supported 3y libxres1/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxres1/i386 Supported 3y language-pack-kde-xh/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pbuilder/armel Supported 18m libpisock9/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook mythweather/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libglib2.0-data/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libglib2.0-data/i386 Supported 5y language-pack-hu/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hu/amd64 Supported 3y libqzion0a/amd64 Supported 18m groovy-doc/amd64 Supported 18m checkbox-cli/amd64 Supported 5y bzr/i386 Supported 5y ttf-tamil-fonts-udeb/i386 Supported 18m libsexy2/sparc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-frontend libtest-cpan-meta-perl/i386 Supported 18m initscripts/sparc Task minimal language-pack-gnome-gl/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/armel Supported 18m vym/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde klibc-utils/ia64 Task minimal konqueror/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde squashfs-tools/amd64 Supported 5y libaxis-java-gcj/amd64 Supported 18m python-pyinotify-doc/amd64 Supported 18m libgc-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-oc/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live bacula-sd-sqlite3/armel Supported 18m language-pack-aa/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live kdebase-bin/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-crypto/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-crypto/armel Supported 18m plymouth-theme-kubuntu-logo/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde xz-utils/i386 Build-Essential yes xz-utils/i386 Supported 5y wspanish/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-gd/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-gd/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-mg-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libio-socket-ssl-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gcc-4.4-base/sparc Task minimal ruby1.8/amd64 Supported 5y libflac8/i386 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libflac8/i386 Supported 3y gimp/amd64 Task xubuntu-desktop gimp/amd64 Supported 3y language-pack-kde-ne/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ne/armel Supported 18m pcmciautils/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-uz/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-uz/amd64 Supported 3y libexiv2-6/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libqjson0-dbg/i386 Supported 18m language-pack-kde-ml-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ml-base/armel Supported 18m clamav-daemon/armel Supported 18m mono-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ha-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha-base/i386 Supported 3y lib64z1/amd64 Supported 18m lib32ffi-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-si-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/amd64 Supported 3y vlan/amd64 Task eucalyptus-cluster, eucalyptus-node vlan/amd64 Supported 5y language-support-input-zh-hant/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live tuxpaint-data/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde dmraid/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live dmraid/amd64 Supported 5y libdw1/armel Supported 18m kubuntu-netbook-default-settings/armel Task kubuntu-netbook kubuntu-netbook-default-settings/armel Supported 18m kolourpaint4/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kolourpaint4/armel Supported 18m language-support-te/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-te/i386 Supported 3y libcamd2.2.0/i386 Supported 18m libpcre3-dbg/i386 Supported 18m libaugeas-dev/amd64 Supported 18m gnome-power-manager/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-power-manager/i386 Supported 3y wnorwegian/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wnorwegian/i386 Supported 3y fancontrol/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook fancontrol/armel Supported 18m libgsf-1-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnss3-1d/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, tomcat-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnss3-1d/amd64 Supported 5y perlmagick/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend postgresql-server-dev-8.4/armel Supported 18m util-linux-locales/armel Supported 18m language-pack-gnome-tt-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tt-base/amd64 Supported 3y kde-l10n-ca-valencia/i386 Supported 18m traceroute/amd64 Supported 5y libxfont-dev/i386 Supported 18m libical0/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libcanberra-gtk-dev/amd64 Supported 18m openoffice.org-l10n-ug/armel Supported 18m linuxdoc-tools-latex/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ve-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libebook1.2-9/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libebook1.2-9/amd64 Supported 3y bind9/sparc Task dns-server pm-utils/armel Task ubuntu-desktop, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook pm-utils/armel Supported 18m libkonq5/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-ms-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ms-base/amd64 Supported 3y kapman/i386 Task edubuntu-desktop-kde kapman/i386 Supported 3y libffi5-dbg/armel Supported 18m libpcre3-udeb/i386 Supported 18m unixodbc-dev/amd64 Supported 18m language-support-input-ml/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live konqueror/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde konqueror/armel Supported 18m debconf/i386 Task minimal debconf/i386 Supported 5y language-pack-gnome-nso/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nso/i386 Supported 3y language-pack-om-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-om-base/i386 Supported 3y libsensors4/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libdecoration0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libdotconf1.0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook language-pack-gnome-tt/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tt/armel Supported 18m language-pack-kde-km/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-km/i386 Supported 3y python-pastedeploy/amd64 Supported 5y iputils-arping/amd64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend iputils-arping/amd64 Supported 5y scim-gtk2-immodule/sparc Task xubuntu-desktop gnome-terminal/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-tn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tn/i386 Supported 3y language-pack-gnome-ne/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ne/amd64 Supported 3y libical0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libical0/amd64 Supported 3y language-pack-kde-ta/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ta/armel Supported 18m language-pack-gnome-ar/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-ar/armel Supported 18m uec-component-listener/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster uec-component-listener/amd64 Supported 5y language-pack-kde-fi-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fi-base/armel Supported 18m make/sparc Build-Essential yes make/sparc Task minimal debian-installer/i386 Supported 5y partman-auto-raid/i386 Supported 5y language-pack-gnome-shs/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs/armel Supported 18m libswscale0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-metacity/armel Supported 18m usbutils/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nautilus-dbg/amd64 Supported 18m libxcb-res0-dev/i386 Supported 18m evolution-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgsm1/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libgsm1/i386 Supported 3y python-egenix-mxproxy/armel Supported 18m kdesnake/sparc Task edubuntu-desktop-kde udhcpc/i386 Supported 3y libssl0.9.8/powerpc Task minimal libavfilter0/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libavfilter0/amd64 Supported 3y libglu1-xorg-dev/i386 Supported 18m gcompris-sound-it/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/armel Supported 18m libssl0.9.8/ia64 Task minimal metacity-common/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook kdebase-plasma/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libkdepim4/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-kk-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/amd64 Supported 3y mono-gac/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook linux-image-generic/i386 Supported 5y clvm/amd64 Supported 5y language-pack-kde-hu-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu-base/armel Supported 18m libieee1284-3-dev/amd64 Supported 18m librampart-dev/amd64 Supported 18m myspell-sk/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-sk/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-ru/armel Supported 18m libemail-address-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libemail-address-perl/amd64 Supported 18m ark/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde mythtv-frontend/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libneon27-dev/armel Supported 18m lockfile-progs/armel Task minimal lockfile-progs/armel Supported 18m okular-extra-backends/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde okular-extra-backends/amd64 Supported 3y openoffice.org-voikko/amd64 Supported 18m libxml-namespacesupport-perl/armel Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-namespacesupport-perl/armel Supported 18m libical0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook apparmor/amd64 Task standard apparmor/amd64 Supported 5y language-pack-tl/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-xh/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live libasm3-java-doc/amd64 Supported 18m libgnome2-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-reportlab/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-reportlab/i386 Supported 3y linux-386/i386 Supported 5y kickseed-common/amd64 Supported 5y language-support-fonts-hi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsndfile1/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsndfile1/amd64 Supported 3y libqt4-help/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde glchess/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdegames-card-data/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdegames-card-data/i386 Supported 3y kdepim-kresources/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde linux-source-2.6.32/armel Supported 18m gcompris-sound-sv/sparc Task edubuntu-dvd-live language-pack-en-base/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-gnome-yi-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libboost1.40-dbg/amd64 Supported 18m libsexy-dev/i386 Supported 18m language-support-lt/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live psutils/ia64 Task xubuntu-desktop mysql-server-5.1/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend gparted/amd64 Task ubuntu-live, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live gparted/amd64 Supported 3y libreadline6/armel Build-Essential yes libreadline6/armel Task minimal libreadline6/armel Supported 18m scrollkeeper/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend scrollkeeper/i386 Supported 3y libc-bin/i386 Task minimal libc-bin/i386 Supported 5y libtelepathy-glib0-dbg/amd64 Supported 18m libterm-readkey-perl/amd64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libterm-readkey-perl/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-mr-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libmilter1.0.1-dbg/i386 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-sl/i386 Supported 18m libnova-0.12-2/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libnova-0.12-2/i386 Supported 3y openoffice.org-l10n-ast/armel Supported 18m libcompizconfig0-dev/i386 Supported 18m language-pack-csb-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb-base/i386 Supported 3y libpkcs11-helper1-dev/amd64 Supported 18m xserver-xorg-video-radeon/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-radeon/amd64 Supported 3y ppp-udeb/amd64 Supported 5y lib32asound2-dev/armel Supported 18m hwdata/i386 Supported 3y libaio1-udeb/armel Supported 18m mozvoikko/armel Supported 18m apt-cdrom-setup/amd64 Supported 5y hunspell-uz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zu-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedata-cal1.2-6/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook initscripts/ia64 Task minimal language-pack-gnome-tt-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gamin/amd64 Supported 18m sudo/ia64 Task minimal libhangul0-data/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt/i386 Supported 3y libxdamage1-dbg/i386 Supported 18m libatspi1.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook libjson-glib-1.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libjson-glib-1.0-0/i386 Supported 3y ttf-thai-tlwg/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook smarty/ia64 Task edubuntu-server xfonts-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xfonts-utils/amd64 Supported 5y language-pack-kde-bg-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtspi-dev/armel Supported 18m language-pack-kw-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kw-base/i386 Supported 3y libswt-gnome-gtk-3.5-jni/i386 Supported 18m ure/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook ure/amd64 Supported 3y mtools/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook exim4-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-az-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live installation-guide-amd64/amd64 Supported 18m xfce4-screenshooter/sparc Task xubuntu-desktop language-support-writing-en/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, netbook-live language-support-hu/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-hu/i386 Supported 3y amarok-common/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ttf-opensymbol/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook ttf-opensymbol/i386 Supported 3y python3-all-dev/armel Supported 18m libxext6/amd64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libxext6/amd64 Supported 5y wireless-tools/i386 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook wireless-tools/i386 Supported 5y kde-l10n-ru/amd64 Supported 18m libxcb-keysyms1/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libfribidi0-udeb/amd64 Supported 5y librpc-xml-perl/armel Task standard librpc-xml-perl/armel Supported 18m language-pack-gnome-km-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-km-base/armel Supported 18m libnewt-dev/amd64 Supported 18m libkdegames5/i386 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libkdegames5/i386 Supported 3y language-pack-kde-fo-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libjack0/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libjack0/amd64 Supported 3y libxmu6-dbg/i386 Supported 18m grub-doc/armel Supported 18m x11proto-fonts-dev/i386 Supported 18m lzma/amd64 Task minimal lzma/amd64 Supported 5y libtelepathy-glib-doc/i386 Supported 18m libieee1284-3/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook update-manager-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde update-manager-kde/armel Supported 18m libpackagekit-qt-dev/armel Supported 18m libsoup2.4-1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxcb-icccm1/i386 Supported 18m language-pack-gnome-gd-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live pitivi/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-gnome-sd/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live computer-janitor-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libappindicator0.0-cil/armel Supported 18m notify-osd-icons/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-writing-tl/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-tl/amd64 Supported 3y ttf-takao-gothic/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live linux-sound-base/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnome2-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook notify-osd-icons/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook notify-osd-icons/armel Supported 18m language-pack-kde-ug/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsgutils2-2/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ecosconfig-imx/i386 Supported 18m python-gnome2-dbg/i386 Supported 18m myspell-gd/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-gd/armel Supported 18m language-pack-nb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nb/i386 Supported 3y libggzcore-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-cs/amd64 Supported 18m libcap2/powerpc Task minimal gnome-user-guide-fr/armel Supported 18m tasksel-data/sparc Task minimal gnome-user-guide-el/amd64 Supported 18m language-pack-kde-tr-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tr-base/armel Supported 18m gcompris-sound-nb/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-en/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-en/i386 Supported 3y libxapian15-dbg/armel Supported 18m language-pack-is-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-is-base/amd64 Supported 3y wdanish/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdanish/i386 Supported 3y libisccc60/i386 Task standard libisccc60/i386 Supported 5y postfix/amd64 Task eucalyptus-cloud, mail-server postfix/amd64 Supported 5y openoffice.org-style-industrial/armel Supported 18m linux-headers-server/i386 Supported 5y libgfortran3-dbg/i386 Supported 18m libemail-valid-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libwvstreams4.6-qt/armel Supported 18m libncurses5-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ms/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms/armel Supported 18m libept0/ia64 Task minimal gcompris-sound-mr/powerpc Task edubuntu-dvd-live gnomine/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop gnomine/amd64 Supported 3y libcheese-gtk18/amd64 Task ubuntu-netbook libcheese-gtk18/amd64 Supported 3y libpci3/i386 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libpci3/i386 Supported 5y simple-scan/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook simple-scan/amd64 Supported 3y gigolo/i386 Task xubuntu-desktop language-pack-kk-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kk-base/amd64 Supported 3y gcompris-sound-ru/powerpc Task edubuntu-dvd-live libxml-namespacesupport-perl/powerpc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libboost-python1.40.0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libboost-python1.40.0/armel Supported 18m libsctp1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libsctp1/armel Supported 18m language-pack-gnome-nl-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-he/amd64 Supported 18m apache2-mpm-event/i386 Supported 5y indicator-messages/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook indicator-messages/i386 Supported 3y libmetacity-dev/amd64 Supported 18m libxslt1.1/sparc Task ubuntu-desktop, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libksieve4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-bittorrent/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-vi/i386 Supported 18m libgpgme11/i386 Task ubuntu-desktop, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook libgpgme11/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ka/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-ko/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mythbuntu-default-settings/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-ms-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live floppy-modules-2.6.32-21-generic-di/i386 Supported 5y libfcgi-perl/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend python-couchdb/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ibus-chewing/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-chewing/armel Supported 18m dovecot-pop3d/powerpc Task mail-server libsocket6-perl/amd64 Supported 5y libgssglue-dev/i386 Supported 18m language-support-uz/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libvdpau-doc/amd64 Supported 18m libpam-modules/powerpc Task minimal libcommons-pool-java-doc/i386 Supported 18m jockey-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde jockey-kde/i386 Supported 3y python-bugbuddy/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome python-bugbuddy/amd64 Supported 3y libgnome-vfsmm-2.6-dev/i386 Supported 18m libc6-i686/armel Supported 18m makedev/armel Task minimal makedev/armel Supported 18m libnewt0.52/ia64 Task minimal language-pack-gnome-lt/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lt/amd64 Supported 3y language-support-zh/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live perl-debug/i386 Supported 18m language-pack-gnome-eu-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libavutil-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-tlh/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live culmus/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xauth/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend xfonts-utils/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libmono-system-data2.0-cil/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmono-system-data2.0-cil/amd64 Supported 3y sgml-data/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook sgml-data/amd64 Supported 3y libpam0g-dev/armel Supported 18m cheese/i386 Task ubuntu-netbook cheese/i386 Supported 3y vlc/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ppp-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/i386 Supported 5y libmagic-dev/armel Supported 18m libamd2.2.0/armel Supported 18m libcupsppdc1-dev/amd64 Supported 18m libwmf0.2-7-gtk/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libwmf0.2-7-gtk/armel Supported 18m language-support-mn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-mn/amd64 Supported 3y libboost-doc/armel Supported 18m python-jabber/armel Supported 18m libcommons-io-java/armel Supported 18m language-support-ca/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ca/i386 Supported 3y block-modules-2.6.32-21-generic-di/amd64 Supported 5y gnome-media-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-media-common/armel Supported 18m libdlm-dev/i386 Supported 18m xserver-common/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-gnomeapplet/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook python-gnomeapplet/i386 Supported 3y xfce-keyboard-shortcuts/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-kde-an-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt/armel Supported 18m swig1.3-doc/i386 Supported 18m python-pam-dbg/i386 Supported 18m language-pack-id-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id-base/armel Supported 18m libtask-weaken-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend jython-gcj/armel Supported 18m language-pack-gnome-ka/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/armel Supported 18m libcommons-net-java/i386 Supported 18m libmono-sharpzip0.6-cil/armel Supported 18m network-console/amd64 Supported 5y pulseaudio-module-lirc/amd64 Supported 18m language-pack-km/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libssl0.9.8-udeb/i386 Supported 5y openjdk-6-jre-lib/armel Task ubuntu-dvd-live, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openjdk-6-jre-lib/armel Supported 18m libdaemon0-dbg/amd64 Supported 18m zlib1g-dbg/i386 Supported 18m irda-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y python-examples/i386 Supported 3y plymouth-theme-ubuntu-logo/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gedit/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gedit/armel Supported 18m libpixman-1-0/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-fr-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live gvfs-backends/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gvfs-backends/amd64 Supported 3y language-pack-kde-pt/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libparams-util-perl/i386 Supported 18m logtail/i386 Supported 5y language-pack-li/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li/i386 Supported 3y language-support-de/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live librampart-dev/i386 Supported 18m libisccc60/amd64 Task standard libisccc60/amd64 Supported 5y gnutls-doc/amd64 Supported 18m wdanish/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wdanish/amd64 Supported 3y install-info/sparc Task standard libmagickcore-dev/amd64 Supported 18m libgnome-mag-dev/i386 Supported 18m libopenbabel3/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libopenbabel3/amd64 Supported 3y packagekit-backend-apt/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde packagekit-backend-apt/i386 Supported 3y libtheora0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libtheora0/armel Supported 18m language-pack-ru-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live klettres-data/armel Supported 18m language-pack-gnome-si-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/i386 Supported 3y librrd-dev/amd64 Supported 18m python-qt4-dbus/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde python-qt4-dbus/amd64 Supported 3y libiec61883-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libiec61883-0/armel Supported 18m libboost-program-options1.40.0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libboost-program-options1.40.0/armel Supported 18m libmeanwhile-dev/i386 Supported 18m kdebase-plasma/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdebase-plasma/i386 Supported 3y language-pack-gnome-te/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnomeprint2.2-doc/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ga/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live smartmontools/armel Supported 18m language-support-el/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ubuntu-standard/powerpc Task standard libpackagekit-glib2-12/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kmahjongg/sparc Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libaudiofile-dev/amd64 Supported 18m libdb4.8-dbg/i386 Supported 18m ureadahead/i386 Task minimal ureadahead/i386 Supported 5y libmikmod2/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-support-ro/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-ro/amd64 Supported 3y ggzcore-bin/armel Supported 18m kdewallpapers/armel Supported 18m libossp-uuid-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend dmsetup/amd64 Task minimal dmsetup/amd64 Supported 5y mscompress/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook mscompress/amd64 Supported 3y libatk1.0-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-el/amd64 Supported 18m libnunit2.4-cil/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libnunit2.4-cil/armel Supported 18m kde-l10n-tr/armel Supported 18m screen-resolution-extra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-codec-install/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook kde-l10n-hu/amd64 Supported 18m gedit/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gedit/amd64 Supported 3y usb-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/amd64 Supported 5y libjasper1/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook krdc/armel Supported 18m texlive-lang-polish/i386 Supported 3y gstreamer0.10-gnonlin-dbg/i386 Supported 18m kdewallpapers/i386 Supported 18m libxcb-composite0-dbg/amd64 Supported 18m rdoc1.8/amd64 Supported 5y python-all-dev/i386 Supported 18m gcc-doc/armel Supported 18m language-pack-csb/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb/i386 Supported 3y libservlet2.5-java-doc/i386 Supported 18m cpp-4.4-doc/amd64 Supported 18m libcdaudio1/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-ne/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ne/i386 Supported 3y libgutenprintui2-1/armel Supported 18m language-pack-an-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-an-base/armel Supported 18m language-pack-mt-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-gnome2-desktop/i386 Supported 18m kdelibs5-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libhfsp-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nl-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nl-base/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-si/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si/amd64 Supported 3y libglib2.0-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ltsp-server/armel Supported 18m libcanberra-gstreamer-dbg/armel Supported 18m language-support-input-hi/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live brltty-udeb/i386 Supported 5y python-egenix-mxtexttools-doc/i386 Supported 18m libxcb-xfixes0/amd64 Supported 18m djvulibre-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nso-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live python-openid/amd64 Supported 5y language-support-fonts-dz/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-dz/i386 Supported 3y language-pack-ast/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libloudmouth1-dev/armel Supported 18m xfonts-scalable/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xfonts-scalable/amd64 Supported 3y language-support-fo/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fo/armel Supported 18m libwmf0.2-7-gtk/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-kde-bs/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bs/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-dz/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live x11proto-print-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nan-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nl/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-nl/i386 Supported 3y language-pack-la/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-la/amd64 Supported 3y libbctsp-java-gcj/amd64 Supported 18m language-support-tn/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-tn/amd64 Supported 3y language-pack-gnome-am/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libupower-glib-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-as/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-as/armel Supported 18m libslang2-dev/amd64 Supported 18m libsoup2.4-doc/armel Supported 18m language-pack-cy-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live lzma/i386 Task minimal lzma/i386 Supported 5y libmhash2/amd64 Supported 18m kdegames-mahjongg-data/ia64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde libavc1394-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook sgml-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook sgml-data/armel Supported 18m libwww-mechanize-perl/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend seahorse/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook seahorse/amd64 Supported 3y libtie-ixhash-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libtie-ixhash-perl/amd64 Supported 5y libcdio10/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-pack-da/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-da/i386 Supported 3y liblog-log4perl-perl/amd64 Supported 5y yelp/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook yelp/amd64 Supported 3y console-setup/sparc Task minimal procmail/ia64 Task mail-server libpolkit-backend-1-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpolkit-backend-1-0/armel Supported 18m language-pack-gnome-fy/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy/i386 Supported 3y bsh-gcj/amd64 Supported 18m libgnomecanvasmm-2.6-1c2a/amd64 Supported 18m python-mutagen/ia64 Task xubuntu-desktop libparted0debian1/sparc Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend notify-osd/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gdb/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gdb/i386 Supported 5y language-pack-kde-uk/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk/i386 Supported 3y ghostscript/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ghostscript/amd64 Supported 5y quadrapassel/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libpoppler-dev/amd64 Supported 18m xfce4-smartbookmark-plugin/sparc Task xubuntu-desktop update-manager-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde update-manager-kde/amd64 Supported 3y chkrootkit/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-bs-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-el/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-el/i386 Supported 3y language-support-writing-xh/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-xh/i386 Supported 3y base-passwd/sparc Task minimal char-modules-2.6.32-21-generic-di/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-crh/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-crh/i386 Supported 3y ktuberling/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxcb1-dev/amd64 Supported 3y libsilc-dev/amd64 Supported 18m empathy-common/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook empathy-common/armel Supported 18m libnotify1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnotify1/amd64 Supported 3y dkms/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-nl-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nl-base/i386 Supported 3y language-pack-kde-tlh/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libsoup2.4-dbg/i386 Supported 18m libuuid1/amd64 Task minimal libuuid1/amd64 Supported 5y python-gtk2-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-gu-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook gcompris-sound-id/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-bo-base/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live upower/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-kde-sv/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv/i386 Supported 3y libmono-sqlite1.0-cil/amd64 Supported 3y hunspell-en-ca/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, netbook-live hunspell-en-ca/armel Supported 18m totem-mozilla/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-dv/powerpc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libkdeedu-dev/armel Supported 18m libgirepository1.0-dev/amd64 Supported 18m uuid-runtime/ia64 Task standard libxpm4-dbg/armel Supported 18m libapache2-mod-php5/ia64 Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libsox-fmt-alsa/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-support-writing-es/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdbus-glib-1-2-dbg/amd64 Supported 18m tuxtype/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libglib2.0-udeb/amd64 Supported 18m libcommons-dbcp-java/powerpc Task tomcat-server libgtk-directfb-2.0-dev/i386 Supported 18m cacao-source/armel Supported 18m language-support-fonts-ar/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live udisks-doc/i386 Supported 18m plymouth-theme-ubuntu-text/i386 Task standard plymouth-theme-ubuntu-text/i386 Supported 5y language-pack-zu-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zu-base/amd64 Supported 3y libnl1/armel Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnl1/armel Supported 18m libexo-common/ia64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libindicate4/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook ktux/i386 Supported 18m tomcat6-examples/armel Task tomcat-server tomcat6-examples/armel Supported 18m libspeexdsp1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-pack-gnome-ko-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ko-base/amd64 Supported 3y libqimageblitz-dbg/amd64 Supported 18m libossp-uuid-perl/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend kdebase-plasma/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kdebase-plasma/armel Supported 18m diffutils-doc/armel Supported 18m libcommons-codec-java/armel Supported 18m ksysguard/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ksysguard/amd64 Supported 3y language-pack-wo-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgpg-error0/sparc Build-Essential yes libgpg-error0/sparc Task minimal libgstreamer0.10-0/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsox-fmt-alsa/armel Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libnotify-dev/i386 Supported 18m ibus-table-yong/powerpc Task ubuntu-dvd-live libgnomekbd4/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnomekbd4/i386 Supported 3y libappindicator-doc/armel Supported 18m language-pack-so/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so/i386 Supported 3y ibus-table-cangjie/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-table-cangjie/amd64 Supported 3y texlive-science/amd64 Supported 3y gnutls-doc/armel Supported 18m base-files/i386 Task minimal base-files/i386 Supported 5y ttf-devanagari-fonts/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ttf-devanagari-fonts/i386 Supported 3y language-pack-kde-hu-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu-base/i386 Supported 3y scim/amd64 Task xubuntu-desktop gimp-data/i386 Task xubuntu-desktop gimp-data/i386 Supported 3y libxaw7/ia64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-central/amd64 Task minimal python-central/amd64 Supported 5y language-pack-sq/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live plasma-netbook/armel Task kubuntu-netbook plasma-netbook/armel Supported 18m libtag-extras-dev/i386 Supported 18m libmockobjects-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libmockobjects-java/amd64 Supported 5y mythtv-transcode-utils/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libdb4.8++-dev/i386 Supported 18m libpgtypes3/i386 Supported 18m kdelibs5-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kdelibs5-data/armel Supported 18m python-reportlab/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-reportlab/armel Supported 18m libgtkmathview0c2a/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-la/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libtext-bidi-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libshout3/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libshout3/armel Supported 18m marble/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libxi6/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxi6/armel Supported 18m libgomp1/powerpc Build-Essential yes libgomp1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-gnome2/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook curl/ia64 Task uec libenca0/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend ndiswrapper-common/armel Supported 18m librsvg2-common/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook freeradius-utils/armel Supported 18m wmanx/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mobile-broadband-provider-info/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook liblzma-doc/amd64 Supported 18m myspell-ve/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-ve/amd64 Supported 3y gnome-codec-install/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook gnome-codec-install/amd64 Supported 3y cdebconf-udeb/amd64 Supported 5y myspell-en-za/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, edubuntu-live, xubuntu-live, netbook-live myspell-en-za/amd64 Supported 3y xbase-clients/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend xbase-clients/i386 Supported 3y libaal-dev/armel Supported 18m xchat/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-kde-fil-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fil-base/armel Supported 18m libvoikko-dev/amd64 Supported 18m myspell-ga/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxfixes3/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxfixes3/armel Supported 18m sox/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend myspell-tn/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live myspell-tn/i386 Supported 3y libopenobex1-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-li-base/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lv/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live mysql-common/armel Task lamp-server, mail-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend mysql-common/armel Supported 18m hpijs-ppds/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde hpijs-ppds/amd64 Supported 3y librampart0/armel Supported 18m libgdome2-cpp-smart0c2a/amd64 Task xubuntu-desktop libdrm2/i386 Task minimal libdrm2/i386 Supported 5y augeas-lenses/amd64 Supported 5y language-pack-kde-csb-base/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-csb-base/armel Supported 18m language-pack-hne-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live partman-basicfilesystems/amd64 Supported 5y libjdepend-java/armel Supported 18m libxcb-aux0/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxcb-aux0/i386 Supported 3y rsyslog-doc/i386 Supported 18m cups-common/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook cups-common/amd64 Supported 5y kbreakout/powerpc Task edubuntu-desktop-kde language-pack-shs/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs/amd64 Supported 3y libnl1/i386 Task ubuntu-desktop, server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libnl1/i386 Supported 5y nas-doc/amd64 Supported 18m lsscsi/armel Supported 18m librasqal2-dev/armel Supported 18m libbcmail-java/amd64 Supported 18m texlive-pictures/amd64 Supported 3y foomatic-db-engine/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook python-simplejson/amd64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-simplejson/amd64 Supported 5y rhino/i386 Supported 18m xfsdump/i386 Supported 5y libtidy-0.99-0/i386 Supported 5y guile-1.8-dev/amd64 Supported 18m libdlmcontrol-dev/i386 Supported 18m bogofilter-common/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libxcomposite1-dbg/armel Supported 18m libgsl0-dbg/armel Supported 18m python-openssl-dbg/i386 Supported 18m cdebconf/armel Supported 18m lupin-casper/amd64 Supported 3y python-gnome2-desktop-dbg/armel Supported 18m libclutk-dev/amd64 Supported 18m apport/ia64 Task ubuntu-desktop, server, uec, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook dovecot-common/amd64 Task mail-server dovecot-common/amd64 Supported 5y ocaml-compiler-libs/i386 Supported 18m liborbit2/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-dvd-live, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook kbounce/amd64 Task edubuntu-desktop-kde kbounce/amd64 Supported 3y libxml-dom-perl/i386 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libxml-dom-perl/i386 Supported 18m python3-pkg-resources/amd64 Supported 3y antlr3-gcj/amd64 Supported 18m libledit-ocaml-dev/armel Supported 18m libmono-accessibility1.0-cil/armel Supported 18m tasksel-data/ia64 Task minimal libgnomevfs2-extra/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdmraid1.0.0.rc16/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live language-support-input-zh-hans/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-zh-hans/i386 Supported 3y kdewebdev-dbg/armel Supported 18m gzip/powerpc Task minimal libtext-diff-perl/armel Supported 18m libxres1/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libxres1/amd64 Supported 3y libindi0/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libindi0/armel Supported 18m language-pack-mai/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mai/i386 Supported 3y language-support-or/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ktorrent/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde ktorrent/i386 Supported 3y libndesk-dbus1.0-cil-dev/armel Supported 18m libxcb-xf86dri0-dbg/i386 Supported 18m transcode/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nettle-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-mn-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libedje-doc/i386 Supported 18m parley-data/amd64 Task kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde parley-data/amd64 Supported 3y libregexp-common-perl/ia64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend bzr-doc/i386 Supported 18m flac/amd64 Supported 3y language-pack-kde-yo-base/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-yo-base/amd64 Supported 3y libplist1/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libplist1/amd64 Supported 3y libbsd0/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libcommons-cli-java/i386 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libcommons-cli-java/i386 Supported 5y openoffice.org-base-core/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook lib64readline5/i386 Supported 18m language-pack-tg/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live evolution-common/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook evolution-common/amd64 Supported 3y ubiquity-slideshow-kubuntu/ia64 Task kubuntu-live ibus-table-wubi/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live ibus-table-wubi/i386 Supported 3y libmikmod2/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libboost-python1.40-dev/armel Supported 18m libfs6-dbg/i386 Supported 18m libhogweed1/amd64 Supported 18m libreadonly-perl/armel Supported 18m openoffice.org-writer/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, ubuntu-netbook openoffice.org-writer/i386 Supported 3y language-pack-kde-uk/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libss2-dbg/amd64 Supported 18m apache2.2-bin/armel Task lamp-server, edubuntu-server, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend apache2.2-bin/armel Supported 18m telepathy-mission-control-5/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook telepathy-mission-control-5/amd64 Supported 3y lsb-printing/amd64 Supported 3y libqalculate4/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde dolphin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde language-support-input-te/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-input-te/i386 Supported 3y libgl1-mesa-swx11-i686/amd64 Supported 3y python-pastedeploy/i386 Supported 5y wamerican/ia64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live, netbook-live gutenprint-doc/armel Supported 18m man-db/sparc Task standard libweather-ion4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libweather-ion4/i386 Supported 3y language-pack-kde-fur-base/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ta-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ta-base/amd64 Supported 3y tasksel/amd64 Task minimal tasksel/amd64 Supported 5y ubiquity-ubuntu-artwork/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live postgresql-common/i386 Task postgresql-server, edubuntu-server postgresql-common/i386 Supported 5y gnome-system-tools/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnome-system-tools/armel Supported 18m openoffice.org-help-dz/amd64 Supported 18m fb-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m libpangomm-1.4-dev/i386 Supported 18m libfile-desktopentry-perl/amd64 Supported 18m libgnomekbd4/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgnomekbd4/armel Supported 18m language-pack-sa-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live empathy-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook update-motd/sparc Task uec lib64stdc++6-4.4-dbg/armel Supported 18m kstars-data/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kstars-data/armel Supported 18m bacula-server/armel Supported 18m pkg-config/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook pkg-config/armel Supported 18m libxcb-xinerama0-dev/amd64 Supported 18m kdemultimedia/armel Supported 18m language-pack-kde-an/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-an/armel Supported 18m libffi-dev/armel Supported 18m scim-bridge-agent/sparc Task xubuntu-desktop xserver-xorg-video-r128-dbg/amd64 Supported 18m python-twisted-mail/i386 Supported 3y language-pack-gnome-an/ia64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libxslt1.1/ia64 Task ubuntu-desktop, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook ibus-unikey/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sd/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sd/amd64 Supported 3y bogl-bterm-udeb/amd64 Supported 5y libtk-tablematrix-perl/amd64 Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend nvidia-96-kernel-source/armel Supported 18m kmag/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde kmag/amd64 Supported 3y netpbm/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde netpbm/amd64 Supported 5y libmono-ldap1.0-cil/amd64 Supported 3y language-pack-kde-shs/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtk-vnc-1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libgtk-vnc-1.0-0/armel Supported 18m language-pack-wa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-wa-base/i386 Supported 3y libssh-doc/i386 Supported 18m libpython3.1/amd64 Supported 3y amor/i386 Supported 18m exaile/sparc Task xubuntu-desktop libnewt0.52/sparc Task minimal libdebian-installer4/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live libdebian-installer4/amd64 Supported 5y libgeronimo-jpa-3.0-spec-java/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libgeronimo-jpa-3.0-spec-java/amd64 Supported 5y dovecot-common/ia64 Task mail-server libaxis2c0/amd64 Task eucalyptus-cloud, eucalyptus-cluster, eucalyptus-node, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus libaxis2c0/amd64 Supported 5y language-pack-kde-la-base/sparc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libdebconfclient0-udeb/amd64 Supported 5y human-icon-theme/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-live libgnomepanel2.24-cil/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libenca-dbg/i386 Supported 18m gcc-4.4-multilib/sparc Build-Essential yes language-pack-gnome-se/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-se/i386 Supported 3y erlang-syntax-tools/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libhx-dev/amd64 Supported 18m xdg-user-dirs-gtk/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libmatroska0/sparc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend diff-doc/amd64 Supported 3y libvisual-0.4-plugins/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libvisual-0.4-plugins/i386 Supported 3y librccgtk2-0/armel Supported 18m build-essential/amd64 Build-Essential yes build-essential/amd64 Supported 5y germinate/amd64 Supported 5y nant/i386 Supported 18m gnome-control-center/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-fonts-pa/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-pa/armel Supported 18m libpam-cracklib/i386 Supported 5y libmarble4/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libmarble4/i386 Supported 3y libdb4.7-dbg/i386 Supported 18m vlan-modules-2.6.32-21-generic-pae-di/i386 Supported 5y cvs/amd64 Supported 5y libgnome-vfs2.0-cil/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libwnck22/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libgnome2-dev/armel Supported 18m libxcb-atom1-dev/armel Supported 18m libtiffxx0c2/i386 Supported 18m libxinerama1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook soprano-daemon/sparc Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-ky/armel Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ky/armel Supported 18m libgtk2.0-0/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libjmock-java/i386 Supported 18m kde-l10n-pa/amd64 Supported 18m language-pack-kde-om-base/i386 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-om-base/i386 Supported 3y language-pack-kde-ms/amd64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ms/amd64 Supported 3y language-pack-zh-hant/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/i386 Supported 3y liferea-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-cy/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-af/i386 Supported 3y language-support-writing-eu/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libboost-graph1.40-dev/i386 Supported 18m libdebconfclient0/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live libdebconfclient0/i386 Supported 5y gutenprint-locales/i386 Supported 18m libicu42/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-input-ja/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libstdc++6/amd64 Task minimal libstdc++6/amd64 Supported 5y language-pack-ti-base/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ti-base/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-zh-cn/armel Supported 18m icedtea-6-jre-cacao/i386 Task ubuntu-dvd-live, eucalyptus-cloud, eucalyptus-storage, eucalyptus-walrus, tomcat-server, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live icedtea-6-jre-cacao/i386 Supported 5y libgcj10-dev/armel Supported 18m python-rsvg/armel Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde python-rsvg/armel Supported 18m splix/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgtk2-perl/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook openoffice.org-l10n-cy/amd64 Supported 18m xserver-xorg-video-voodoo/amd64 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-voodoo/amd64 Supported 3y libpangomm-1.4-1/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libspectre-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ve-base/armel Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ve-base/armel Supported 18m libqt4-xmlpatterns-dbg/armel Supported 18m language-support-writing-eo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-writing-eo/i386 Supported 3y myspell-nb/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-codec-java-doc/armel Supported 18m speech-dispatcher/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-live, ubuntu-netbook speech-dispatcher/i386 Supported 3y libsepol1-dev/armel Supported 18m libtomcat6-java/sparc Task tomcat-server xfswitch-plugin/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-te-base/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libschroedinger-dev/amd64 Supported 18m libvisual-0.4-0/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdbus-qt-1-dev/amd64 Supported 18m edubuntu-menueditor/i386 Task edubuntu-desktop-gnome evolution-dev/amd64 Supported 18m linux-image-2.6.32-21-server/amd64 Supported 5y blogilo/armel Task kubuntu-netbook blogilo/armel Supported 18m kdebase-workspace-wallpapers/amd64 Supported 3y x11proto-core-dev/i386 Supported 3y defoma/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-fonts-bo/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-bo/i386 Supported 3y libuniconf4.6/i386 Supported 3y evolution-webcal/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook dmsetup-udeb/armel Supported 18m language-pack-sa/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa/amd64 Supported 3y tofrodos/armel Supported 18m libpulse0/armel Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libpulse0/armel Supported 18m liburi-perl/ia64 Task standard, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend language-pack-gnome-lt-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lt-base/i386 Supported 3y kalgebra/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde ubuntuone-client-gnome/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook ubuntuone-client-gnome/armel Supported 18m libwavpack1/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook language-support-fonts-am/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-fonts-am/amd64 Supported 3y libglitz1-dev/amd64 Supported 18m thunderbird-locale-bg/armel Supported 18m jflex/i386 Supported 18m python-xkit/i386 Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook python-xkit/i386 Supported 3y language-pack-gnome-ar/i386 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-gnome-ar/i386 Supported 3y libvdpau-dev/amd64 Supported 18m language-support-input-am/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libpurple-bin/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgtk-vnc-1.0-dev/amd64 Supported 18m libkipi7-dev/i386 Supported 18m gcompris-sound-so/armel Task edubuntu-dvd-live openoffice.org-l10n-id/armel Supported 18m libnetpbm10/ia64 Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde kubuntu-notification-helper/ia64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop-kde gstreamer0.10-gnonlin/powerpc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop language-pack-gnome-ve-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ve-base/amd64 Supported 3y link-grammar-dictionaries-en/sparc Task xubuntu-desktop libspeex-dev/armel Supported 18m libblas3gf/sparc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde libswt-gtk-3.5-java/armel Supported 18m texlive-doc-base/armel Supported 18m python-gtkglext1/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome, edubuntu-desktop-kde sysvinit-utils/powerpc Task minimal erlang-ssl/amd64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook erlang-ssl/amd64 Supported 5y libgmp3-doc/armel Supported 18m php5-xmlrpc/sparc Task edubuntu-server lib32stdc++6/amd64 Supported 18m language-pack-ar-base/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live language-pack-ar-base/amd64 Supported 3y linux-virtual/armel Supported 18m language-support-vi/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-vi/armel Supported 18m language-pack-sa-base/i386 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa-base/i386 Supported 3y ipsec-tools/i386 Supported 5y language-pack-nan-base/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libexo-common/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend libbeagle1/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop libbeagle1/armel Supported 18m ibus-pinyin/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-wqy/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgnome2-common/ia64 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook xserver-xorg-video-savage/powerpc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook gnumeric/amd64 Task xubuntu-desktop ubiquity-ubuntu-artwork/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-netbook-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, netbook-live ubiquity-ubuntu-artwork/armel Supported 18m language-pack-gnome-es/i386 Task ubuntu-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, netbook-live language-pack-gnome-es/i386 Supported 3y openjdk-6-demo/i386 Supported 3y libcdparanoia-dev/armel Supported 18m librdf0-dev/armel Supported 18m hunspell-de-de/armel Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live hunspell-de-de/armel Supported 18m language-pack-gnome-iu/sparc Task ubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live wspanish/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgtkhtml3.14-19/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgtkhtml3.14-19/i386 Supported 3y nautilus-data/armel Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook nautilus-data/armel Supported 18m laptop-detect/sparc Task minimal python-boto/sparc Task uec fat-modules-2.6.32-21-generic-di/armel Supported 18m libprotoc5/sparc Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook libgail-gnome-module/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop libgail-gnome-module/i386 Supported 3y language-pack-kde-eu/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live fancontrol/ia64 Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook language-support-hy/powerpc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libgdl-1-dbg/amd64 Supported 18m libgtkhtml3.14-dbg/i386 Supported 18m a2ps/ia64 Task xubuntu-desktop euca2ools/sparc Task uec libbz2-dev/amd64 Supported 18m python-gst0.10-dev/amd64 Supported 18m libgegl-0.0-0/powerpc Task xubuntu-desktop libdirectfb-extra/armel Supported 18m libboost-system1.40-dev/amd64 Supported 18m f-spot/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, ubuntu-netbook f-spot/i386 Supported 3y libsm6/amd64 Task ubuntu-desktop, eucalyptus-node, virt-host, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libsm6/amd64 Supported 5y sane-utils/sparc Task ubuntu-desktop, print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook irb1.8/i386 Supported 5y libaccess-bridge-java-jni/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libaccess-bridge-java-jni/amd64 Supported 3y myspell-ve/ia64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live libcommons-collections-java/i386 Task tomcat-server libcommons-collections-java/i386 Supported 5y language-pack-kde-dv/powerpc Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live language-support-tn/sparc Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live xfonts-scalable/sparc Task ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, kubuntu-netbook, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, ubuntu-netbook libdb4.8-java-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-ko/i386 Supported 18m language-pack-kde-cs/ia64 Task kubuntu-dvd-live, edubuntu-dvd-live gimp-help-common/amd64 Task xubuntu-live gimp-help-common/amd64 Supported 3y gle-doc/armel Supported 18m plasma-runners-addons/i386 Supported 3y libtest-deep-perl/i386 Supported 18m system-config-printer-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, edubuntu-desktop, xubuntu-desktop, ubuntu-netbook system-config-printer-gnome/i386 Supported 3y mysql-client/powerpc Task mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend libvigra