a2mp3 Origin Ubuntu a2mp3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug abs-guide Origin Ubuntu abs-guide Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug abuse-sfx Origin Ubuntu abuse-sfx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug abyss Origin Ubuntu abyss Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug acidrip Origin Ubuntu acidrip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug agrep Origin Ubuntu agrep Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug album Origin Ubuntu album Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug album-data Origin Ubuntu album-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena Origin Ubuntu alien-arena Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena-data Origin Ubuntu alien-arena-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alien-arena-server Origin Ubuntu alien-arena-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug alsa-firmware-loaders Origin Ubuntu alsa-firmware-loaders Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amiwm Origin Ubuntu amiwm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amoeba Origin Ubuntu amoeba Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug amoeba-data Origin Ubuntu amoeba-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug assaultcube Origin Ubuntu assaultcube Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug assaultcube-data Origin Ubuntu assaultcube-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug asterisk-prompt-es Origin Ubuntu asterisk-prompt-es Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug atari800 Origin Ubuntu atari800 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug atmel-firmware Origin Ubuntu atmel-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autodir Origin Ubuntu autodir Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug autodocktools Origin Ubuntu autodocktools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux Origin Ubuntu avidemux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-cli Origin Ubuntu avidemux-cli Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-common Origin Ubuntu avidemux-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-plugins-cli Origin Ubuntu avidemux-plugins-cli Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-plugins-common Origin Ubuntu avidemux-plugins-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-plugins-gtk Origin Ubuntu avidemux-plugins-gtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-plugins-qt Origin Ubuntu avidemux-plugins-qt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug avidemux-qt Origin Ubuntu avidemux-qt Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug axe Origin Ubuntu axe Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bgoffice-dict-downloader Origin Ubuntu bgoffice-dict-downloader Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug biomaj-watcher Origin Ubuntu biomaj-watcher Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug blockade Origin Ubuntu blockade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug boinc-amd-opencl Origin Ubuntu boinc-amd-opencl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug boinc-nvidia-cuda Origin Ubuntu boinc-nvidia-cuda Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug broadcom-sta-common Origin Ubuntu broadcom-sta-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug broadcom-sta-source Origin Ubuntu broadcom-sta-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-ac Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-ac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-bh7 Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-bh7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-common Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-extra Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-laser Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-laser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-laser1 Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-laser1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-cups-wrapper-mfc9420cn Origin Ubuntu brother-cups-wrapper-mfc9420cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-ac Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-ac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-bh7 Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-bh7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-common Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-extra Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-laser Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-laser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-laser1 Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-laser1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug brother-lpr-drivers-mfc9420cn Origin Ubuntu brother-lpr-drivers-mfc9420cn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bsdgames-nonfree Origin Ubuntu bsdgames-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug bugsx Origin Ubuntu bugsx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cbedic Origin Ubuntu cbedic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cclib-data Origin Ubuntu cclib-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug celestia-common-nonfree Origin Ubuntu celestia-common-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug chaplin Origin Ubuntu chaplin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug chocolate-doom Origin Ubuntu chocolate-doom Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cicero Origin Ubuntu cicero Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cim-schema Origin Ubuntu cim-schema Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ckermit Origin Ubuntu ckermit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-sql-oracle Origin Ubuntu cl-sql-oracle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-umlisp Origin Ubuntu cl-umlisp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cl-umlisp-orf Origin Ubuntu cl-umlisp-orf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cltl Origin Ubuntu cltl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clustalw Origin Ubuntu clustalw Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clustalw-mpi Origin Ubuntu clustalw-mpi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug clustalx Origin Ubuntu clustalx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug conserver-client Origin Ubuntu conserver-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug conserver-server Origin Ubuntu conserver-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug context-doc-nonfree Origin Ubuntu context-doc-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug context-nonfree Origin Ubuntu context-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug coq-doc Origin Ubuntu coq-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug coq-doc-html Origin Ubuntu coq-doc-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug coq-doc-pdf Origin Ubuntu coq-doc-pdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty Origin Ubuntu crafty Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty-books-medium Origin Ubuntu crafty-books-medium Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty-books-medtosmall Origin Ubuntu crafty-books-medtosmall Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crafty-books-small Origin Ubuntu crafty-books-small Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crash-whitepaper Origin Ubuntu crash-whitepaper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug crystalspace-glshader-cg Origin Ubuntu crystalspace-glshader-cg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cufflinks Origin Ubuntu cufflinks Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cuneiform Origin Ubuntu cuneiform Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cuneiform-common Origin Ubuntu cuneiform-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cytadela Origin Ubuntu cytadela Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cytadela-data Origin Ubuntu cytadela-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug cytadela-dbg Origin Ubuntu cytadela-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dahdi-firmware-nonfree Origin Ubuntu dahdi-firmware-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug darkice Origin Ubuntu darkice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug darksnow Origin Ubuntu darksnow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug devede Origin Ubuntu devede Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dgen Origin Ubuntu dgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug distributed-net Origin Ubuntu distributed-net Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug divxenc Origin Ubuntu divxenc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-linux-nonfree-html Origin Ubuntu doc-linux-nonfree-html Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-linux-nonfree-text Origin Ubuntu doc-linux-nonfree-text Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc Origin Ubuntu doc-rfc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-experimental Origin Ubuntu doc-rfc-experimental Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-fyi-bcp Origin Ubuntu doc-rfc-fyi-bcp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-informational Origin Ubuntu doc-rfc-informational Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-misc Origin Ubuntu doc-rfc-misc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-old-std Origin Ubuntu doc-rfc-old-std Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-others Origin Ubuntu doc-rfc-others Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-std Origin Ubuntu doc-rfc-std Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doc-rfc-std-proposed Origin Ubuntu doc-rfc-std-proposed Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug docbookwiki Origin Ubuntu docbookwiki Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug doom-wad-shareware Origin Ubuntu doom-wad-shareware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dosemu Origin Ubuntu dosemu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug drdsl Origin Ubuntu drdsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dssi-vst Origin Ubuntu dssi-vst Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvd-slideshow Origin Ubuntu dvd-slideshow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvd95 Origin Ubuntu dvd95 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdrip Origin Ubuntu dvdrip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdrip-doc Origin Ubuntu dvdrip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dvdwizard Origin Ubuntu dvdwizard Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dynagen Origin Ubuntu dynagen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dynamips Origin Ubuntu dynamips Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug dynare-matlab Origin Ubuntu dynare-matlab Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e-uae Origin Ubuntu e-uae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug e-uae-dbg Origin Ubuntu e-uae-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eagle Origin Ubuntu eagle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug eagle-data Origin Ubuntu eagle-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug easyspice Origin Ubuntu easyspice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug easytag-aac Origin Ubuntu easytag-aac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ebook-dev-alp Origin Ubuntu ebook-dev-alp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ec2-ami-tools Origin Ubuntu ec2-ami-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ec2-api-tools Origin Ubuntu ec2-api-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug echelon Origin Ubuntu echelon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug elmer-doc Origin Ubuntu elmer-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug embassy-phylip Origin Ubuntu embassy-phylip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug esix Origin Ubuntu esix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug etoys Origin Ubuntu etoys Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug etoys-doc Origin Ubuntu etoys-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exult Origin Ubuntu exult Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug exult-studio Origin Ubuntu exult-studio Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug faac Origin Ubuntu faac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fatrat-unpack Origin Ubuntu fatrat-unpack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festlex-oald Origin Ubuntu festlex-oald Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-don Origin Ubuntu festvox-don Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-ellpc11k Origin Ubuntu festvox-ellpc11k Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-en1 Origin Ubuntu festvox-en1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-rablpc16k Origin Ubuntu festvox-rablpc16k Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-rablpc8k Origin Ubuntu festvox-rablpc8k Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-us1 Origin Ubuntu festvox-us1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-us2 Origin Ubuntu festvox-us2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug festvox-us3 Origin Ubuntu festvox-us3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug figlet Origin Ubuntu figlet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firmware-b43-installer Origin Ubuntu firmware-b43-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firmware-b43-lpphy-installer Origin Ubuntu firmware-b43-lpphy-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firmware-b43legacy-installer Origin Ubuntu firmware-b43legacy-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug firmware-crystalhd Origin Ubuntu firmware-crystalhd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flashplugin-downloader Origin Ubuntu flashplugin-downloader Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flashplugin-installer Origin Ubuntu flashplugin-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug flashplugin-nonfree-extrasound Origin Ubuntu flashplugin-nonfree-extrasound Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug foiltex Origin Ubuntu foiltex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fonts-ipafont-nonfree-jisx0208 Origin Ubuntu fonts-ipafont-nonfree-jisx0208 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fonts-ipafont-nonfree-uigothic Origin Ubuntu fonts-ipafont-nonfree-uigothic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fonts-larabie-deco Origin Ubuntu fonts-larabie-deco Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fonts-larabie-straight Origin Ubuntu fonts-larabie-straight Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fonts-larabie-uncommon Origin Ubuntu fonts-larabie-uncommon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fonts-mikachan Origin Ubuntu fonts-mikachan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug frogatto Origin Ubuntu frogatto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug frogatto-data Origin Ubuntu frogatto-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fsl Origin Ubuntu fsl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fsl-4.1 Origin Ubuntu fsl-4.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug fsl-doc-4.1 Origin Ubuntu fsl-doc-4.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug game-data-packager Origin Ubuntu game-data-packager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gentle Origin Ubuntu gentle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug geoip-database-contrib Origin Ubuntu geoip-database-contrib Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfaim Origin Ubuntu gfaim Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gfaim-data Origin Ubuntu gfaim-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug glest-data Origin Ubuntu glest-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gliese Origin Ubuntu gliese Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gmap Origin Ubuntu gmap Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gmbox Origin Ubuntu gmbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gmerlin-encoders-extra Origin Ubuntu gmerlin-encoders-extra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gmp-doc Origin Ubuntu gmp-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnome-video-arcade Origin Ubuntu gnome-video-arcade Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gns3 Origin Ubuntu gns3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuboy-sdl Origin Ubuntu gnuboy-sdl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuboy-svga Origin Ubuntu gnuboy-svga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuboy-x Origin Ubuntu gnuboy-x Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuvd Origin Ubuntu gnuvd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gnuvd-gnome Origin Ubuntu gnuvd-gnome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gogo Origin Ubuntu gogo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug googleearth-package Origin Ubuntu googleearth-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug grinvin Origin Ubuntu grinvin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsfonts-other Origin Ubuntu gsfonts-other Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsl-doc-info Origin Ubuntu gsl-doc-info Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gsl-doc-pdf Origin Ubuntu gsl-doc-pdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse-dbg Origin Ubuntu gstreamer0.10-plugins-bad-multiverse-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug gtktrain Origin Ubuntu gtktrain Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug h264enc Origin Ubuntu h264enc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hannah-foo2zjs Origin Ubuntu hannah-foo2zjs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hevea-doc Origin Ubuntu hevea-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hijra-applet Origin Ubuntu hijra-applet Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug horae Origin Ubuntu horae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hts-voice-nitech-jp-atr503-m001 Origin Ubuntu hts-voice-nitech-jp-atr503-m001 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hwb Origin Ubuntu hwb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug hyperspec Origin Ubuntu hyperspec Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug icc-profiles Origin Ubuntu icc-profiles Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug idjc Origin Ubuntu idjc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ifeffit Origin Ubuntu ifeffit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ifeffit-doc Origin Ubuntu ifeffit-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug igv Origin Ubuntu igv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug imgtex Origin Ubuntu imgtex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug inform Origin Ubuntu inform Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug inform-docs Origin Ubuntu inform-docs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug intel-microcode Origin Ubuntu intel-microcode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iozone3 Origin Ubuntu iozone3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ipadic Origin Ubuntu ipadic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug iriverter Origin Ubuntu iriverter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug irpas Origin Ubuntu irpas Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug isight-firmware-tools Origin Ubuntu isight-firmware-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ivtv-utils Origin Ubuntu ivtv-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jajuk Origin Ubuntu jajuk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug jhove Origin Ubuntu jhove Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug julius Origin Ubuntu julius Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kbedic Origin Ubuntu kbedic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcemu Origin Ubuntu kcemu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kcemu-common Origin Ubuntu kcemu-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kic Origin Ubuntu kic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kmediafactory Origin Ubuntu kmediafactory Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kplayer Origin Ubuntu kplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kplayer-data Origin Ubuntu kplayer-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kplayer-doc Origin Ubuntu kplayer-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-restricted-addons Origin Ubuntu kubuntu-restricted-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug kubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu kubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lgeneral Origin Ubuntu lgeneral Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lgrind Origin Ubuntu lgrind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lha Origin Ubuntu lha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libapache2-mod-fastcgi Origin Ubuntu libapache2-mod-fastcgi Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libavidemux0 Origin Ubuntu libavidemux0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcamlpdf-ocaml-dev Origin Ubuntu libcamlpdf-ocaml-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcg Origin Ubuntu libcg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal-demo Origin Ubuntu libcgal-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal-dev Origin Ubuntu libcgal-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal-ipelets Origin Ubuntu libcgal-ipelets Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcgal8 Origin Ubuntu libcgal8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libclamunrar6 Origin Ubuntu libclamunrar6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++-demo Origin Ubuntu libcore++-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++-dev Origin Ubuntu libcore++-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++-doc Origin Ubuntu libcore++-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcore++1c2 Origin Ubuntu libcore++1c2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcplgasgano12 Origin Ubuntu libcplgasgano12 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcuneiform-dev Origin Ubuntu libcuneiform-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcuneiform0 Origin Ubuntu libcuneiform0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwd Origin Ubuntu libcwd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libcwd-doc Origin Ubuntu libcwd-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libegl1-sgx-omap3 Origin Ubuntu libegl1-sgx-omap3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libegl1-sgx-omap3-dbg Origin Ubuntu libegl1-sgx-omap3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libertas-firmware Origin Ubuntu libertas-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfaac-dev Origin Ubuntu libfaac-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfaac0 Origin Ubuntu libfaac0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfame-0.9 Origin Ubuntu libfame-0.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libfame-dev Origin Ubuntu libfame-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libforms-doc Origin Ubuntu libforms-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgeotiff-epsg Origin Ubuntu libgeotiff-epsg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgles1-sgx-omap3 Origin Ubuntu libgles1-sgx-omap3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgles1-sgx-omap3-dbg Origin Ubuntu libgles1-sgx-omap3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgles2-sgx-omap3 Origin Ubuntu libgles2-sgx-omap3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgles2-sgx-omap3-dbg Origin Ubuntu libgles2-sgx-omap3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgooglecharts-ruby Origin Ubuntu libgooglecharts-ruby Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgooglecharts-ruby1.8 Origin Ubuntu libgooglecharts-ruby1.8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpcl-dev Origin Ubuntu libgpcl-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgpcl0 Origin Ubuntu libgpcl0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-core-java Origin Ubuntu libgrinvin-core-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-core-java-doc Origin Ubuntu libgrinvin-core-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-generators-java Origin Ubuntu libgrinvin-generators-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-graphs-java Origin Ubuntu libgrinvin-graphs-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libgrinvin-help-java Origin Ubuntu libgrinvin-help-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libifeffit-perl Origin Ubuntu libifeffit-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjai-core-java Origin Ubuntu libjai-core-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjai-core-java-doc Origin Ubuntu libjai-core-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjai-imageio-core-java Origin Ubuntu libjai-imageio-core-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjai-imageio-core-java-doc Origin Ubuntu libjai-imageio-core-java-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libjulius-dev Origin Ubuntu libjulius-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmath-random-perl Origin Ubuntu libmath-random-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmetis-edf-dev Origin Ubuntu libmetis-edf-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmetis-edf4.1 Origin Ubuntu libmetis-edf4.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmotif-dev Origin Ubuntu libmotif-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmotif4 Origin Ubuntu libmotif4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmotif4-dbg Origin Ubuntu libmotif4-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmyth-0.25-0 Origin Ubuntu libmyth-0.25-0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmyth-dev Origin Ubuntu libmyth-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmyth-python Origin Ubuntu libmyth-python Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libmythtv-perl Origin Ubuntu libmythtv-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnauty-dev Origin Ubuntu libnauty-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libnauty1d Origin Ubuntu libnauty1d Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogmrip-dev Origin Ubuntu libogmrip-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libogmrip1 Origin Ubuntu libogmrip1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenvg1-sgx-omap3 Origin Ubuntu libopenvg1-sgx-omap3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libopenvg1-sgx-omap3-dbg Origin Ubuntu libopenvg1-sgx-omap3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparmetis-dev Origin Ubuntu libparmetis-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libparmetis3.1 Origin Ubuntu libparmetis3.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libpvcam Origin Ubuntu libpvcam Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsbigudrv2 Origin Ubuntu libsbigudrv2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsbigudrv2-dev Origin Ubuntu libsbigudrv2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libstar-parser-perl Origin Ubuntu libstar-parser-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-metis-3.1.0 Origin Ubuntu libsuitesparse-metis-3.1.0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-metis-dbg Origin Ubuntu libsuitesparse-metis-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libsuitesparse-metis-dev Origin Ubuntu libsuitesparse-metis-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtet1.4.2 Origin Ubuntu libtet1.4.2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtet1.4.2-dev Origin Ubuntu libtet1.4.2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libthrust-dev Origin Ubuntu libthrust-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtrain-bin Origin Ubuntu libtrain-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtrain-dev Origin Ubuntu libtrain-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtrain1 Origin Ubuntu libtrain1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtriangle-1.6 Origin Ubuntu libtriangle-1.6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libtriangle-dev Origin Ubuntu libtriangle-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libttspico-data Origin Ubuntu libttspico-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libttspico-dev Origin Ubuntu libttspico-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libttspico-utils Origin Ubuntu libttspico-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libttspico0 Origin Ubuntu libttspico0 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvideo-info-perl Origin Ubuntu libvideo-info-perl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvmtk-dev Origin Ubuntu libvmtk-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libvmtk0.9 Origin Ubuntu libvmtk0.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libworldwind-java Origin Ubuntu libworldwind-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libxar-dev Origin Ubuntu libxar-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libydpdict2 Origin Ubuntu libydpdict2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug libydpdict2-dev Origin Ubuntu libydpdict2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug linux-firmware-nonfree Origin Ubuntu linux-firmware-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lmbench Origin Ubuntu lmbench Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lmbench-doc Origin Ubuntu lmbench-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lubuntu-restricted-addons Origin Ubuntu lubuntu-restricted-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu lubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lugaru Origin Ubuntu lugaru Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug lugaru-data Origin Ubuntu lugaru-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug madfuload Origin Ubuntu madfuload Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug maelstrom Origin Ubuntu maelstrom Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mahara-mediaplayer Origin Ubuntu mahara-mediaplayer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mame Origin Ubuntu mame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mame-tools Origin Ubuntu mame-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug manpages-posix Origin Ubuntu manpages-posix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug manpages-posix-dev Origin Ubuntu manpages-posix-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug martian-modem Origin Ubuntu martian-modem Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug martian-modem-source Origin Ubuntu martian-modem-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mathematica-fonts Origin Ubuntu mathematica-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug matlab-gdf Origin Ubuntu matlab-gdf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug matlab-support Origin Ubuntu matlab-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola Origin Ubuntu mbrola Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-af1 Origin Ubuntu mbrola-af1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-br1 Origin Ubuntu mbrola-br1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-br3 Origin Ubuntu mbrola-br3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-cr1 Origin Ubuntu mbrola-cr1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-cz2 Origin Ubuntu mbrola-cz2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-de4 Origin Ubuntu mbrola-de4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-de5 Origin Ubuntu mbrola-de5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-de6 Origin Ubuntu mbrola-de6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-de7 Origin Ubuntu mbrola-de7 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-en1 Origin Ubuntu mbrola-en1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-es1 Origin Ubuntu mbrola-es1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-es2 Origin Ubuntu mbrola-es2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-fr1 Origin Ubuntu mbrola-fr1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-fr4 Origin Ubuntu mbrola-fr4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-gr1 Origin Ubuntu mbrola-gr1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-gr2 Origin Ubuntu mbrola-gr2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-hu1 Origin Ubuntu mbrola-hu1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-id1 Origin Ubuntu mbrola-id1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-it3 Origin Ubuntu mbrola-it3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-it4 Origin Ubuntu mbrola-it4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-la1 Origin Ubuntu mbrola-la1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-nl2 Origin Ubuntu mbrola-nl2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-pl1 Origin Ubuntu mbrola-pl1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-pt1 Origin Ubuntu mbrola-pt1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-ro1 Origin Ubuntu mbrola-ro1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-sw1 Origin Ubuntu mbrola-sw1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-sw2 Origin Ubuntu mbrola-sw2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-us1 Origin Ubuntu mbrola-us1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-us2 Origin Ubuntu mbrola-us2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mbrola-us3 Origin Ubuntu mbrola-us3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mecab-ipadic Origin Ubuntu mecab-ipadic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mecab-ipadic-utf8 Origin Ubuntu mecab-ipadic-utf8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug metis-edf Origin Ubuntu metis-edf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-bhtree Origin Ubuntu mgltools-bhtree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-cadd Origin Ubuntu mgltools-cadd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-dejavu Origin Ubuntu mgltools-dejavu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-geomutils Origin Ubuntu mgltools-geomutils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-gle Origin Ubuntu mgltools-gle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-mglutil Origin Ubuntu mgltools-mglutil Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-molkit Origin Ubuntu mgltools-molkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-networkeditor Origin Ubuntu mgltools-networkeditor Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-opengltk Origin Ubuntu mgltools-opengltk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pmv Origin Ubuntu mgltools-pmv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pmv-test Origin Ubuntu mgltools-pmv-test Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pyautodock Origin Ubuntu mgltools-pyautodock Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pybabel Origin Ubuntu mgltools-pybabel Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-pyglf Origin Ubuntu mgltools-pyglf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-scenario2 Origin Ubuntu mgltools-scenario2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-sff Origin Ubuntu mgltools-sff Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-support Origin Ubuntu mgltools-support Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-symserv Origin Ubuntu mgltools-symserv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-utpackages Origin Ubuntu mgltools-utpackages Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-viewerframework Origin Ubuntu mgltools-viewerframework Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-vision Origin Ubuntu mgltools-vision Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-visionlibraries Origin Ubuntu mgltools-visionlibraries Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-volume Origin Ubuntu mgltools-volume Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mgltools-webservices Origin Ubuntu mgltools-webservices Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug microcode.ctl Origin Ubuntu microcode.ctl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug midisport-firmware Origin Ubuntu midisport-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug motif-clients Origin Ubuntu motif-clients Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mp3diags Origin Ubuntu mp3diags Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mp3diags-doc Origin Ubuntu mp3diags-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mp3fs Origin Ubuntu mp3fs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mpglen Origin Ubuntu mpglen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mpi-specs Origin Ubuntu mpi-specs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-fonts Origin Ubuntu mplayer-fonts Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-skin-blue Origin Ubuntu mplayer-skin-blue Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayer-skins Origin Ubuntu mplayer-skins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mplayerthumbs Origin Ubuntu mplayerthumbs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mssstest Origin Ubuntu mssstest Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mytharchive Origin Ubuntu mytharchive Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbrowser Origin Ubuntu mythbrowser Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbuntu-apple-trailers Origin Ubuntu mythbuntu-apple-trailers Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbuntu-desktop Origin Ubuntu mythbuntu-desktop Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythbuntu-live Origin Ubuntu mythbuntu-live Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythgallery Origin Ubuntu mythgallery Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythgame Origin Ubuntu mythgame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythmusic Origin Ubuntu mythmusic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythnetvision Origin Ubuntu mythnetvision Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythnews Origin Ubuntu mythnews Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythplugins Origin Ubuntu mythplugins Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv Origin Ubuntu mythtv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-backend Origin Ubuntu mythtv-backend Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-backend-master Origin Ubuntu mythtv-backend-master Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-common Origin Ubuntu mythtv-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-database Origin Ubuntu mythtv-database Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-dbg Origin Ubuntu mythtv-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-doc Origin Ubuntu mythtv-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-frontend Origin Ubuntu mythtv-frontend Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-theme-mythbuntu Origin Ubuntu mythtv-theme-mythbuntu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythtv-transcode-utils Origin Ubuntu mythtv-transcode-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythweather Origin Ubuntu mythweather Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythweb Origin Ubuntu mythweb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug mythzoneminder Origin Ubuntu mythzoneminder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nautilus-dropbox Origin Ubuntu nautilus-dropbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nauty Origin Ubuntu nauty Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netdisco-mibs-installer Origin Ubuntu netdisco-mibs-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug netperf Origin Ubuntu netperf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ngspice Origin Ubuntu ngspice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ngspice-doc Origin Ubuntu ngspice-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nikto Origin Ubuntu nikto Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug noshell Origin Ubuntu noshell Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nouveau-firmware Origin Ubuntu nouveau-firmware Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nspluginviewer Origin Ubuntu nspluginviewer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nspluginwrapper Origin Ubuntu nspluginwrapper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nttcp Origin Ubuntu nttcp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug nvidia-cg-toolkit Origin Ubuntu nvidia-cg-toolkit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-book-en Origin Ubuntu ocaml-book-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-book-fr Origin Ubuntu ocaml-book-fr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ocaml-doc Origin Ubuntu ocaml-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip Origin Ubuntu ogmrip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-ac3 Origin Ubuntu ogmrip-ac3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-dirac Origin Ubuntu ogmrip-dirac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-doc Origin Ubuntu ogmrip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-mpeg Origin Ubuntu ogmrip-mpeg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-oggz Origin Ubuntu ogmrip-oggz Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-profiles Origin Ubuntu ogmrip-profiles Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ogmrip-video-copy Origin Ubuntu ogmrip-video-copy Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ooohg Origin Ubuntu ooohg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-dkms Origin Ubuntu open-vm-dkms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-source Origin Ubuntu open-vm-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-toolbox Origin Ubuntu open-vm-toolbox Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-tools Origin Ubuntu open-vm-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-tools-dbg Origin Ubuntu open-vm-tools-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug open-vm-tools-dev Origin Ubuntu open-vm-tools-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opendict-plugins-lingvosoft Origin Ubuntu opendict-plugins-lingvosoft Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opendrim-lmp-bios Origin Ubuntu opendrim-lmp-bios Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opendrim-lmp-ssh Origin Ubuntu opendrim-lmp-ssh Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opengles-sgx-omap3 Origin Ubuntu opengles-sgx-omap3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug opengles-sgx-omap3-dbg Origin Ubuntu opengles-sgx-omap3-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug openttd-opensfx Origin Ubuntu openttd-opensfx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug os8 Origin Ubuntu os8 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug othman Origin Ubuntu othman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug out-of-order Origin Ubuntu out-of-order Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug p7zip-rar Origin Ubuntu p7zip-rar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parmetis-doc Origin Ubuntu parmetis-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug parmetis-test Origin Ubuntu parmetis-test Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgmfindclip Origin Ubuntu pgmfindclip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pgplot5 Origin Ubuntu pgplot5 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug php-mythtv Origin Ubuntu php-mythtv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phylip Origin Ubuntu phylip Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug phylip-doc Origin Ubuntu phylip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-domains Origin Ubuntu picon-domains Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-misc Origin Ubuntu picon-misc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-news Origin Ubuntu picon-news Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-unknown Origin Ubuntu picon-unknown Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-usenix Origin Ubuntu picon-usenix Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-users Origin Ubuntu picon-users Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug picon-weather Origin Ubuntu picon-weather Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin-skype Origin Ubuntu pidgin-skype Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pidgin-skype-dbg Origin Ubuntu pidgin-skype-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug playonlinux Origin Ubuntu playonlinux Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug powder Origin Ubuntu powder Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pptview Origin Ubuntu pptview Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pq Origin Ubuntu pq Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug premail Origin Ubuntu premail Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ptex-jtex Origin Ubuntu ptex-jtex Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug pvcam-dkms Origin Ubuntu pvcam-dkms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-hijra Origin Ubuntu python-hijra Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ifeffit Origin Ubuntu python-ifeffit Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-ldap-doc Origin Ubuntu python-ldap-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-okasha Origin Ubuntu python-okasha Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-okasha-examples Origin Ubuntu python-okasha-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-othman Origin Ubuntu python-othman Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pygpu Origin Ubuntu python-pygpu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-pyopencl Origin Ubuntu python-pyopencl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug python-vmtk Origin Ubuntu python-vmtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug q-tools Origin Ubuntu q-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qcomicbook Origin Ubuntu qcomicbook Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qmail-src Origin Ubuntu qmail-src Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug qmhandle Origin Ubuntu qmhandle Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quake Origin Ubuntu quake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quake-server Origin Ubuntu quake-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quake3 Origin Ubuntu quake3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quake3-data Origin Ubuntu quake3-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug quake3-server Origin Ubuntu quake3-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-cran-maptools Origin Ubuntu r-cran-maptools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-cran-surveillance Origin Ubuntu r-cran-surveillance Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug r-revolution-revobase Origin Ubuntu r-revolution-revobase Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug raccoon Origin Ubuntu raccoon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rar Origin Ubuntu rar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug raster3d Origin Ubuntu raster3d Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug raster3d-doc Origin Ubuntu raster3d-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redeclipse Origin Ubuntu redeclipse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redeclipse-data Origin Ubuntu redeclipse-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redeclipse-dbg Origin Ubuntu redeclipse-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redeclipse-server Origin Ubuntu redeclipse-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug redeclipse-server-dbg Origin Ubuntu redeclipse-server-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug reminiscence Origin Ubuntu reminiscence Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug revolution-mkl Origin Ubuntu revolution-mkl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug revolution-r Origin Ubuntu revolution-r Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ripmake Origin Ubuntu ripmake Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ripoff-mp3-plugin Origin Ubuntu ripoff-mp3-plugin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rocksndiamonds Origin Ubuntu rocksndiamonds Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug rott Origin Ubuntu rott Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ruby-pgplot Origin Ubuntu ruby-pgplot Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ruby-pgplot-dbg Origin Ubuntu ruby-pgplot-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus Origin Ubuntu sabnzbdplus Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus-theme-classic Origin Ubuntu sabnzbdplus-theme-classic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus-theme-iphone Origin Ubuntu sabnzbdplus-theme-iphone Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus-theme-mobile Origin Ubuntu sabnzbdplus-theme-mobile Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus-theme-plush Origin Ubuntu sabnzbdplus-theme-plush Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sabnzbdplus-theme-smpl Origin Ubuntu sabnzbdplus-theme-smpl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sandboxgamemaker Origin Ubuntu sandboxgamemaker Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sapgui-package Origin Ubuntu sapgui-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten Origin Ubuntu sauerbraten Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-data Origin Ubuntu sauerbraten-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-dbg Origin Ubuntu sauerbraten-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-server Origin Ubuntu sauerbraten-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sauerbraten-wake6 Origin Ubuntu sauerbraten-wake6 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic Origin Ubuntu sdic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic-edict Origin Ubuntu sdic-edict Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic-eijiro Origin Ubuntu sdic-eijiro Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdic-gene95 Origin Ubuntu sdic-gene95 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdlmame Origin Ubuntu sdlmame Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sdlmame-tools Origin Ubuntu sdlmame-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug seaview Origin Ubuntu seaview Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug selfhtml Origin Ubuntu selfhtml Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug series60-remote Origin Ubuntu series60-remote Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sfcb Origin Ubuntu sfcb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sfcb-test Origin Ubuntu sfcb-test Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgb Origin Ubuntu sgb Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sgb-doc Origin Ubuntu sgb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug shapetools-tutorial Origin Ubuntu shapetools-tutorial Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sisu-markup-samples Origin Ubuntu sisu-markup-samples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sixpack Origin Ubuntu sixpack Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sl-modem-source Origin Ubuntu sl-modem-source Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug snmp-mibs-downloader Origin Ubuntu snmp-mibs-downloader Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sparse Origin Ubuntu sparse Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectemu-common Origin Ubuntu spectemu-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectemu-svga Origin Ubuntu spectemu-svga Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectemu-x11 Origin Ubuntu spectemu-x11 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spectrum-roms Origin Ubuntu spectrum-roms Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spellcast Origin Ubuntu spellcast Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug spellcast-doc Origin Ubuntu spellcast-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sqldeveloper-package Origin Ubuntu sqldeveloper-package Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-image3.9 Origin Ubuntu squeak-image3.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-plugin-image Origin Ubuntu squeak-plugin-image Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-sources3 Origin Ubuntu squeak-sources3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug squeak-sources3.9 Origin Ubuntu squeak-sources3.9 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug stardict-english-czech Origin Ubuntu stardict-english-czech Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug stardict-german-czech Origin Ubuntu stardict-german-czech Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug submux-dvd Origin Ubuntu submux-dvd Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug subtitleripper Origin Ubuntu subtitleripper Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sugar-etoys-activity Origin Ubuntu sugar-etoys-activity Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-client Origin Ubuntu sun-javadb-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-common Origin Ubuntu sun-javadb-common Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-core Origin Ubuntu sun-javadb-core Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-demo Origin Ubuntu sun-javadb-demo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-doc Origin Ubuntu sun-javadb-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug sun-javadb-javadoc Origin Ubuntu sun-javadb-javadoc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug susv2 Origin Ubuntu susv2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug susv3 Origin Ubuntu susv3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug svtools Origin Ubuntu svtools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug t1-xfree86-nonfree Origin Ubuntu t1-xfree86-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads2 Origin Ubuntu tads2 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads2-dev Origin Ubuntu tads2-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads3 Origin Ubuntu tads3 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads3-dev Origin Ubuntu tads3-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tads3-doc Origin Ubuntu tads3-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tclspice Origin Ubuntu tclspice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tclspice-dev Origin Ubuntu tclspice-dev Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug teamspeak-client Origin Ubuntu teamspeak-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug teamspeak-server Origin Ubuntu teamspeak-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tetgen Origin Ubuntu tetgen Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug thawab Origin Ubuntu thawab Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tiemu Origin Ubuntu tiemu Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tightvnc-java Origin Ubuntu tightvnc-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tijmp Origin Ubuntu tijmp Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug titantools Origin Ubuntu titantools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tome Origin Ubuntu tome Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tovid Origin Ubuntu tovid Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tovidgui Origin Ubuntu tovidgui Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transcode Origin Ubuntu transcode Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transcode-doc Origin Ubuntu transcode-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug transcode-utils Origin Ubuntu transcode-utils Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous Origin Ubuntu tremulous Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous-data Origin Ubuntu tremulous-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous-doc Origin Ubuntu tremulous-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tremulous-server Origin Ubuntu tremulous-server Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug triangle-bin Origin Ubuntu triangle-bin Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trn Origin Ubuntu trn Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug trn4 Origin Ubuntu trn4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-ipafont-jisx0208 Origin Ubuntu ttf-ipafont-jisx0208 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-ipafont-uigothic Origin Ubuntu ttf-ipafont-uigothic Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kochi-gothic-naga10 Origin Ubuntu ttf-kochi-gothic-naga10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-kochi-mincho-naga10 Origin Ubuntu ttf-kochi-mincho-naga10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-larabie-deco Origin Ubuntu ttf-larabie-deco Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-larabie-straight Origin Ubuntu ttf-larabie-straight Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-larabie-uncommon Origin Ubuntu ttf-larabie-uncommon Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-mathematica4.1 Origin Ubuntu ttf-mathematica4.1 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-mikachan Origin Ubuntu ttf-mikachan Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-mscorefonts-installer Origin Ubuntu ttf-mscorefonts-installer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-xfree86-nonfree Origin Ubuntu ttf-xfree86-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttf-xfree86-nonfree-syriac Origin Ubuntu ttf-xfree86-nonfree-syriac Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug tth Origin Ubuntu tth Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ttytter Origin Ubuntu ttytter Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uae Origin Ubuntu uae Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uae-dbg Origin Ubuntu uae-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-restricted-addons Origin Ubuntu ubuntu-restricted-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu ubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unace-nonfree Origin Ubuntu unace-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug unrar Origin Ubuntu unrar Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm Origin Ubuntu uqm Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-content Origin Ubuntu uqm-content Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-music Origin Ubuntu uqm-music Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-russian Origin Ubuntu uqm-russian Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug uqm-voice Origin Ubuntu uqm-voice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vice Origin Ubuntu vice Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug video-dvdrip-doc Origin Ubuntu video-dvdrip-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug videotrans Origin Ubuntu videotrans Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug virtualbox-guest-additions Origin Ubuntu virtualbox-guest-additions Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug virtualbox-guest-additions-iso Origin Ubuntu virtualbox-guest-additions-iso Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vmtk Origin Ubuntu vmtk Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vmware-manager Origin Ubuntu vmware-manager Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vmware-view-open-client Origin Ubuntu vmware-view-open-client Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vnc-java Origin Ubuntu vnc-java Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug vusb-analyzer Origin Ubuntu vusb-analyzer Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug w3-recs Origin Ubuntu w3-recs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wap-wml-tools Origin Ubuntu wap-wml-tools Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wdq2wav Origin Ubuntu wdq2wav Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug weirdx Origin Ubuntu weirdx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wine-gecko1.4 Origin Ubuntu wine-gecko1.4 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wnn7egg Origin Ubuntu wnn7egg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug wolf4sdl Origin Ubuntu wolf4sdl Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug worldwind Origin Ubuntu worldwind Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug worldwind-doc Origin Ubuntu worldwind-doc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug x-pgp-sig-el Origin Ubuntu x-pgp-sig-el Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaralx Origin Ubuntu xaralx Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaralx-examples Origin Ubuntu xaralx-examples Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xaralx-svg Origin Ubuntu xaralx-svg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfonts-naga10 Origin Ubuntu xfonts-naga10 Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xfractint Origin Ubuntu xfractint Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xjadeo Origin Ubuntu xjadeo Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xml2rfc Origin Ubuntu xml2rfc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ivtv Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ivtv Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xserver-xorg-video-ivtv-dbg Origin Ubuntu xserver-xorg-video-ivtv-dbg Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xsnow Origin Ubuntu xsnow Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xtide-data-nonfree Origin Ubuntu xtide-data-nonfree Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xtrs Origin Ubuntu xtrs Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xubuntu-restricted-addons Origin Ubuntu xubuntu-restricted-addons Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xubuntu-restricted-extras Origin Ubuntu xubuntu-restricted-extras Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvba-va-driver Origin Ubuntu xvba-va-driver Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvid4conf Origin Ubuntu xvid4conf Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug xvidenc Origin Ubuntu xvidenc Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug yale Origin Ubuntu yale Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug ydpdict Origin Ubuntu ydpdict Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zangband Origin Ubuntu zangband Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zangband-data Origin Ubuntu zangband-data Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zekr Origin Ubuntu zekr Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zekr-quran-translations-en Origin Ubuntu zekr-quran-translations-en Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug zeroc-ice-manual Origin Ubuntu zeroc-ice-manual Bugs https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug language-pack-kde-hu-base/armhf Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libgupnp-igd-1.0-4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libgupnp-igd-1.0-4/i386 Supported 5y gfs2-utils/amd64 Supported 5y wngerman/i386 Supported 5y libgtkspell0/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libgtkspell0/armel Supported 18m liboverlay-scrollbar3-0.2-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb slapd/armel Supported 18m heimdal-dbg/amd64 Supported 18m fbset/amd64 Supported 5y pidgin-otr/i386 Task xubuntu-desktop libnetfilter-conntrack-dev/armel Supported 18m apache2-mpm-prefork/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libxcb-icccm4/i386 Supported 18m libsexy-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-dz/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dz/i386 Supported 5y libnl-nf-3-dev/amd64 Supported 18m qt4-dev-tools/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full qt4-dev-tools/armel Supported 18m libmailtools-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libmailtools-perl/armel Supported 18m libwibble-dev/i386 Supported 18m wah-plugins/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins language-pack-fur-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ht/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ht/armel Supported 18m libxcb-xv0/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libxcb-xv0/i386 Supported 18m language-pack-kde-ug/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug/amd64 Supported 5y sasl2-bin/armel Supported 18m libreiser4-dev/i386 Supported 18m python-mutagen/armel Supported 18m language-pack-gnome-pt-base/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-pt-base/i386 Supported 5y php5-common/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-rrdtool/armel Supported 18m libkasten1core1/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1core1/amd64 Supported 5y ttf-fifthhorseman-dkg-handwriting/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta mono-utils/armel Supported 18m unity-2d-spread/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-2d-spread/amd64 Supported 5y default-jdk-doc/armel Supported 18m libxmlrpc-c++4/i386 Supported 18m libxatracker-dev/i386 Supported 18m libbamf0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libbamf0/i386 Supported 5y language-pack-kde-hr/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr/i386 Supported 5y foo-yc20/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins language-pack-sk-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgeoip1/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgeoip1/armel Supported 18m fonts-tlwg-typist/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-typist/amd64 Supported 5y libevince3-3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libevince3-3/armel Supported 18m language-pack-kde-kw/armhf Task edubuntu-dvd-live libgeoclue0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgeoclue0/armel Supported 18m amarok-common/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde linux-image-generic-pae/i386 Supported 5y libdvbpsi7/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kdegraphics-thumbnailers/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdegraphics-thumbnailers/armel Supported 18m ttf-indic-fonts/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libfm-gtk-data/amd64 Task lubuntu-core tomcat6-common/powerpc Task tomcat-server gnome-sudoku/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop wamerican/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, xubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live wamerican/amd64 Supported 5y libqtscript4-gui/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation libqtscript4-gui/armel Supported 18m libjavascriptcoregtk-3.0-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libjavascriptcoregtk-3.0-0/armel Supported 18m language-pack-kde-ug-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug-base/armel Supported 18m at/powerpc Task standard, kubuntu-active devhelp-common/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb devhelp-common/armel Supported 18m libkcal4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkcal4/i386 Supported 5y gcompris-sound-id/armhf Task edubuntu-dvd-live kdepim-kresources/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-lancelot/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libappindicator3-dev/amd64 Supported 18m libgtkhtml-4.0-common/i386 Supported 5y libwpg-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-xh/powerpc Task edubuntu-dvd-live python-defer/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-defer/armel Supported 18m language-pack-gnome-ms-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms-base/amd64 Supported 5y myspell-sw/i386 Supported 5y tk-dev/i386 Supported 18m libtimezonemap1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libtimezonemap1/armel Supported 18m libgweather-3-dev/amd64 Supported 18m libwnck-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cup/armel Supported 18m ispell/armel Supported 18m python-simplejson/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-simplejson/i386 Supported 5y gccxml/i386 Supported 18m libxcb-xtest0/amd64 Supported 18m libgail18/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libgail18/amd64 Supported 5y mono-runtime/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mono-runtime/i386 Supported 5y libakonadi-kmime4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-kmime4/i386 Supported 5y python-gi-cairo/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop python-gi-cairo/armel Supported 18m libisccfg82/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master speech-dispatcher-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-mk/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mk/armel Supported 18m libvorbisfile3/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvorbisfile3/i386 Supported 5y libdom4j-java-doc/i386 Supported 18m liblaunchpad-integration-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop liblaunchpad-integration-common/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-sr/amd64 Supported 5y gcompris-sound-pt/armel Task edubuntu-dvd-live libdpkg-perl/amd64 Build-Essential yes libdpkg-perl/amd64 Supported 5y libgnomecanvasmm-2.6-1c2a/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording lib32quadmath0/i386 Supported 18m libheimbase1-heimdal/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libheimbase1-heimdal/amd64 Supported 5y libantlr-java/armel Supported 18m vocproc/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins libmusicbrainz3-6/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, lubuntu-desktop libmusicbrainz3-6/amd64 Supported 5y mm-common/i386 Supported 18m inputattach/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop inputattach/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ps-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ps-base/i386 Supported 5y postgresql-doc-9.1/powerpc Task postgresql-server emacs23-common/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb emacs23-common/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-nb-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-nb-base/amd64 Supported 5y slice/armel Supported 18m python-louis/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libktnef4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libktnef4/amd64 Supported 5y nic-usb-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y linux-libc-dev/i386 Build-Essential yes linux-libc-dev/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop linux-libc-dev/i386 Supported 5y libxmlrpc-core-c3-dev/amd64 Supported 18m liferea-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome liferea-data/amd64 Supported 5y kjumpingcube/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kjumpingcube/armel Supported 18m libtdb1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libtdb1/armel Supported 18m libxxf86dga1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-swift/armel Supported 18m kexec-tools/armel Supported 18m kdegames-dbg/amd64 Supported 18m amarok-help-ru/armel Supported 18m ubiquity-slideshow-lubuntu/powerpc Task lubuntu-live kvkbd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde cloud-utils/armhf Task cloud-image libhesiod-dev/armel Supported 18m libavformat53/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop tomcat6-admin/amd64 Task tomcat-server tomcat6-admin/amd64 Supported 5y libindicator-messages-status-provider1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libindicator-messages-status-provider1/armel Supported 18m ubuntustudio-recording/i386 Task ubuntustudio-recording pcmanfm/amd64 Task lubuntu-core python3-crypto-dbg/i386 Supported 18m libbackport-util-concurrent-java-doc/amd64 Supported 18m libmono-oracle4.0-cil/amd64 Supported 18m language-pack-kde-pl-base/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl-base/armel Supported 18m libjasper1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjasper1/amd64 Supported 5y libncurses5-dev/armhf Task edubuntu-desktop-kde liblcms1-dev/amd64 Supported 18m libphat0/powerpc Task ubuntustudio-generation fonts-beteckna/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libdatetime-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdatetime-perl/armel Supported 18m libdee-1.0-4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libcommons-pool-java-doc/armel Supported 18m modemmanager/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libkprintutils4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome konwert-filters/armel Supported 18m libmath-round-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-sv-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-kde-zh-hant-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live calf-plugins/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins language-pack-kde-th/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-th/amd64 Supported 5y zip/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop thunderbird-locale-es-ar/amd64 Supported 18m procmail/amd64 Task mail-server procmail/amd64 Supported 5y evince/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kpartx-boot/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live kpartx-boot/armel Supported 18m language-pack-uz-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-uz-base/i386 Supported 5y libfaad2/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libotr2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libstdc++6/i386 Build-Essential yes libstdc++6/i386 Task minimal libstdc++6/i386 Supported 5y gir1.2-gnomekeyring-1.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gir1.2-gnomekeyring-1.0/i386 Supported 5y libavahi-common-data/armel Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libavahi-common-data/armel Supported 18m libjavascriptcoregtk-1.0-0-dbg/amd64 Supported 18m lib32gfortran3/i386 Supported 18m knotes/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde knotes/i386 Supported 5y libxml-commons-resolver1.1-java-gcj/i386 Supported 18m libsgutils2-2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsgutils2-2/i386 Supported 5y fglrx-updates/amd64 Supported 18m ibus-table/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ibus-table/armel Supported 18m xserver-xorg-video-r128/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop testng-doc/amd64 Supported 18m transcode-doc/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-cv/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kolf/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde cups-filters/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-la/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-twisted-runner/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-runner/amd64 Supported 5y libfile-listing-perl/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libfile-listing-perl/i386 Supported 5y libkpimidentities4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkpimidentities4/amd64 Supported 5y liblo7/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libc6-i386/i386 Supported 18m libqtscript4-xmlpatterns/amd64 Task ubuntustudio-generation language-selector-common/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live language-selector-common/i386 Supported 5y defoma/amd64 Task kubuntu-active notify-osd-icons/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master checksecurity/amd64 Supported 5y libglew1.6-dev/armel Supported 18m nagios-images/armel Supported 18m libheimntlm0-heimdal/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libheimntlm0-heimdal/armel Supported 18m appmenu-gtk3/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde appmenu-gtk3/amd64 Supported 5y open-iscsi-udeb/armel Supported 18m language-pack-kde-tl-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live python3-yaml/armel Supported 18m mplayer2/i386 Task lubuntu-desktop amarok-dbg/amd64 Supported 18m libkdesu5/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdesu5/amd64 Supported 5y kalzium-dbg/i386 Supported 18m libtest-object-perl/amd64 Supported 18m libdigest-hmac-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdigest-hmac-perl/armel Supported 18m xfce4-power-manager/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-uz-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libcrypt-openssl-bignum-perl/i386 Supported 5y libreoffice-evolution/amd64 Supported 18m zeitgeist-core/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libxrender1/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ubuntuone-client-dbg/amd64 Supported 18m libhunspell-1.3-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libhunspell-1.3-0/i386 Supported 5y libsaamf3-dev/armel Supported 18m libmng1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libdom4j-java-doc/amd64 Supported 18m apparmor-docs/amd64 Supported 18m libfribidi0/powerpc Task minimal ksaneplugin/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full ksaneplugin/amd64 Supported 5y libhyphen-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ta/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ta/armel Supported 18m xapian-doc/amd64 Supported 18m user-setup/armel Task xubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live user-setup/armel Supported 18m libopenipmi0/armel Supported 18m apturl-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde apturl-kde/armel Supported 18m app-install-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-ia-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ia-base/amd64 Supported 5y libwpd-0.9-9/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libltdl7/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libltdl7/i386 Supported 5y amarok-help-sv/amd64 Supported 18m libgtk2.0-0-dbg/amd64 Supported 18m apt-xapian-index/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop apt-xapian-index/armel Supported 18m libcloog-ppl0/i386 Supported 18m python-xapian/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-xapian/amd64 Supported 5y libproxy1-plugin-networkmanager/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libkwinnvidiahack4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-live, edubuntu-desktop-kde libkwinnvidiahack4/amd64 Supported 5y python-twisted-web/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-twisted-web/armel Supported 18m libgcrypt11-dev/armel Supported 18m python-pyparsing/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libreoffice-l10n-tg/i386 Supported 5y libnautilus-extension1a/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-gnupginterface/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-gnupginterface/armel Supported 18m ubuntuone-control-panel-common/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ubuntuone-control-panel-common/armel Supported 18m libkmime4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkmime4/amd64 Supported 5y libxml++2.6-doc/amd64 Supported 18m libcogl9/amd64 Supported 18m musescore-soundfont-gm/armel Task ubuntustudio-generation firefox-locale-bn/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live clamav-freshclam/armel Supported 18m python-gobject-dbg/armel Supported 18m libglibmm-2.4-doc/amd64 Supported 18m tasksel/i386 Task cloud-image tasksel/i386 Supported 5y libkwinactivenvidiahack4/armhf Task kubuntu-active texlive-lang-finnish/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-finnish/armel Supported 18m language-pack-mr/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kdoctools/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdoctools/i386 Supported 5y libjson0/armel Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libjson0/armel Supported 18m klettres-data/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libindicator3-dev/amd64 Supported 18m serial-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/amd64 Supported 5y libgnutls26/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-eu/armhf Task edubuntu-dvd-live mlocate/powerpc Task standard, kubuntu-active language-pack-kde-vi-base/armhf Task edubuntu-dvd-live compiz-gnome/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libreoffice-kde/armel Supported 18m dvb-apps/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gir1.2-totem-plparser-1.0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libmlt4/powerpc Task ubuntustudio-video libtasn1-3/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libtasn1-3/armel Supported 18m libmailtools-perl/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libmailtools-perl/i386 Supported 5y spamassassin/armel Supported 18m libutouch-geis1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop isoquery/amd64 Supported 5y libbcpg-java-gcj/armel Supported 18m update-manager/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop update-manager/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-tl/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hans/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live libk5crypto3/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libk5crypto3/amd64 Supported 5y watershed/amd64 Supported 5y libkpathsea-dev/armel Supported 18m python-appindicator/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice-l10n-ku/amd64 Supported 5y libcfitsio3-dev/i386 Supported 18m language-pack-crh/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libhtml-parser-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop fontforge-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-xh-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live libgconf2.0-cil/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libavdevice-dev/i386 Supported 18m jackd2-firewire/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libmemcached6/armel Supported 18m libasyncns-dev/armel Supported 18m libqt4-test/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording language-pack-kde-ht-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ht-base/i386 Supported 5y libassuan0-dbg/i386 Supported 18m libc6-dev-amd64/amd64 Supported 5y calligrastage/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full printer-driver-pxljr/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ksquares/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksquares/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-or/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or/armel Supported 18m fonts-oflb-asana-math/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome lubuntu-default-settings/amd64 Task lubuntu-core libyaml-0-2-dbg/i386 Supported 18m libyajl-dev/armel Supported 18m gsfonts/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gsfonts/i386 Supported 5y libicu48/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active-live, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libicu48/i386 Supported 5y language-pack-pap-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pap-base/armel Supported 18m libdbus-glib-1-dev/armel Supported 18m libavutil-extra-51/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording calligra-l10n-et/amd64 Supported 18m fonts-farsiweb-udeb/armel Supported 18m libimobiledevice-doc/armel Supported 18m libmono-system-ldap4.0-cil/armel Supported 18m libwvstreams4.6-extras/powerpc Task lubuntu-desktop ifenslave-2.6/i386 Supported 5y libnux-2.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libnux-2.0-0/amd64 Supported 5y firefox-locale-sk/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-sk/armel Supported 18m libsoup2.4-1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop keyutils-dbg/armel Supported 18m luatex/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta luatex/armel Supported 18m libmono-npgsql2.0-cil/armel Supported 18m language-pack-gnome-nl-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libcloog-ppl-dev/armel Supported 18m libtommath-dev/armel Supported 18m libdiscid0-dev/i386 Supported 18m dssi-host-jack/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins calligra-l10n-es/armel Supported 18m libxcb-sync0/amd64 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-sr/amd64 Supported 18m ttf-essays1743/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta mono-runtime-dbg/i386 Supported 18m libregexp-java-doc/armel Supported 18m dvdisaster-doc/i386 Task ubuntustudio-video libgee-dev/amd64 Supported 18m python-swift/i386 Supported 5y gcompris-sound-en/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-or/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or/amd64 Supported 5y firefox-locale-ka/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-ka/armel Supported 18m libtest-subcalls-perl/i386 Supported 18m libgstreamer0.10-0-dbg/i386 Supported 18m python3.2-dev/armel Supported 18m puredata-core/armel Task ubuntustudio-generation jockey-gtk/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop jockey-gtk/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-si/armel Supported 18m xfonts-unifont/i386 Supported 5y umbrello/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde partman-efi/armel Supported 18m os-prober/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live openoffice.org-l10n-br/amd64 Supported 18m libstdc++6-4.6-doc/i386 Supported 18m libgnomeui-0/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgnomeui-0/armel Supported 18m libgtk2.0-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop at-spi2-core/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libisofs-doc/amd64 Supported 18m pth-dbg/armel Supported 18m language-pack-gnome-or-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-or-base/amd64 Supported 5y libxinerama1-dbg/amd64 Supported 18m libgles2-mesa-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-se/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-se/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-nso/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libmxml1/powerpc Task ubuntustudio-generation liblogsys4/i386 Supported 5y libsaxon-java-gcj/armel Supported 18m texlive-fonts-recommended-doc/i386 Supported 5y odbcinst1debian2/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libpaper-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpaper-utils/amd64 Supported 5y libusbmuxd-dev/armel Supported 18m libcrypt-ssleay-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libopencv-flann2.3/powerpc Task ubuntustudio-video kdebase-workspace/armel Supported 18m hunspell-en-ca/i386 Supported 5y libdb5.1-sql/amd64 Supported 18m gcj-4.6-jdk/i386 Supported 5y python-docutils/i386 Supported 5y quassel-dbg/amd64 Supported 18m libparse-recdescent-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kdegames-card-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde umbrello/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde umbrello/amd64 Supported 5y libva-egl1/amd64 Supported 18m xaw3dg/amd64 Supported 18m ltsp-server-standalone/armel Supported 18m libmtp-dev/armel Supported 18m libstreams-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-bn/powerpc Task edubuntu-dvd-live fonts-droid/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta python-egenix-mxtools/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-egenix-mxtools/armel Supported 18m gobby-infinote/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-ms-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ms-base/amd64 Supported 5y libggzmod-dev/i386 Supported 18m dput/i386 Supported 5y libvala-0.14-0-dbg/amd64 Supported 18m libraw-dev/i386 Supported 18m libdns81/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libdns81/amd64 Supported 5y isc-dhcp-dev/i386 Supported 18m desktop-file-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop desktop-file-utils/amd64 Supported 5y mythbuntu-desktop/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master console-setup/armel Task minimal console-setup/armel Supported 18m hunspell-sv-se/amd64 Supported 5y esound-common/i386 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics esound-common/i386 Supported 18m libwebkitgtk-3.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libwebkitgtk-3.0-0/amd64 Supported 5y x11proto-render-dev/i386 Supported 5y appmenu-gtk3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde appmenu-gtk3/armel Supported 18m libxcb-xprint0-dev/armel Supported 18m mypaint/amd64 Task ubuntustudio-graphics libslp-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-mi/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mi/armel Supported 18m xfce4-systemload-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmodule-runtime-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgexiv2-dev/armel Supported 18m libgc1c2/amd64 Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libgc1c2/amd64 Supported 5y libgdu-gtk0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop libgdu-gtk0/armel Supported 18m libdbusmenu-gtk-doc/armel Supported 18m texlive-doc-pt/armel Supported 18m testng/i386 Supported 18m libdatetime-format-builder-perl/amd64 Supported 18m crypto-modules-3.2.0-23-virtual-di/i386 Supported 5y libcdio13/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcdio13/amd64 Supported 5y netbook-launcher/i386 Supported 18m python-oops/i386 Supported 5y sooperlooper/armhf Task ubuntustudio-generation gcompris-sound-hi/armel Task edubuntu-dvd-live libedataserver-1.2-15/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libedataserver-1.2-15/amd64 Supported 5y libmono-cairo2.0-cil/armel Supported 18m gir1.2-farstream-0.1/i386 Supported 18m evolution-dbg/i386 Supported 18m libopencc1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libopencc1/amd64 Supported 5y tomcat6/powerpc Task tomcat-server python3-cxx-dev/armel Supported 18m libnet-dbus-perl/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvte-doc/amd64 Supported 18m python-twisted-news/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording ntpdate/armel Task minimal ntpdate/armel Supported 18m logrotate/i386 Task minimal logrotate/i386 Supported 5y hplip-data/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop hplip-data/armel Supported 18m texlive-lang-hebrew/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-hebrew/i386 Supported 5y libpanel-applet-4-0/i386 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-hy/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live opencryptoki/armel Supported 18m language-pack-kde-nb/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-tt-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt-base/i386 Supported 5y libxdmcp-dev/armel Supported 18m liblzma5/armel Task minimal liblzma5/armel Supported 18m libwebkitgtk-dev/armel Supported 18m branding-ubuntu/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb branding-ubuntu/i386 Supported 5y language-pack-fr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-fr/i386 Supported 5y gir1.2-gladeui-2.0/amd64 Supported 18m libdvdnav4/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics thunderbird-locale-en-gb/armel Supported 18m libprison-dbg/i386 Supported 18m kcharselect/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libc6-amd64/i386 Supported 5y libmodule-build-perl/armel Supported 18m libav-tools/armhf Task ubuntustudio-video liblqr-1-0-dbg/amd64 Supported 18m libkntlm4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkntlm4/amd64 Supported 5y xinetd/armel Supported 18m language-pack-cy-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gcompris-sound-ur/powerpc Task edubuntu-dvd-live texlive-doc-tr/armel Supported 18m libjarjar-java/amd64 Supported 18m python-cairo/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvorbisfile3/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libjaxme-java-doc/amd64 Supported 18m postfix/powerpc Task mail-server libfftw3-dbg/amd64 Supported 18m libxcb-xprint0-dbg/amd64 Supported 18m virtio-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m python-xcbgen/armel Supported 18m libclone-perl/i386 Supported 5y python-uniconvertor-dbg/i386 Supported 18m python3-zope.fixers/i386 Supported 18m cdparanoia/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libnice-dbg/armel Supported 18m libtest-distribution-perl/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-om/armel Supported 18m irqbalance/i386 Task standard, kubuntu-active irqbalance/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-te/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-te/armel Supported 18m evolution-dev/armel Supported 18m libspeex-dbg/amd64 Supported 18m pciutils/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master pciutils/i386 Supported 5y python-virtkey/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop python-virtkey/i386 Supported 5y ffado-dbus-server/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libmysqlcppconn-dev/amd64 Supported 18m dconf-gsettings-backend/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop dconf-gsettings-backend/amd64 Supported 5y x11-utils/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop mythtv/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdb5.1-java-gcj/i386 Supported 18m kdesdk/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdesdk/amd64 Supported 5y texlive-lang-danish/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb myspell-sk/i386 Supported 5y apport-symptoms/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-hu/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-hu/i386 Supported 5y libacl1-dev/armel Supported 18m klibc-utils-floppy-udeb/armel Supported 18m language-pack-id/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id/amd64 Supported 5y language-pack-kde-gu-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gu-base/armel Supported 18m libopenbabel4/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-arphic-bsmi00lp/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-arphic-bsmi00lp/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-si-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/armel Supported 18m python-librdf/amd64 Supported 5y libpcre3-dbg/armel Supported 18m fonts-oflb-asana-math/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnuma-dev/amd64 Supported 18m python3-bsddb3-dbg/i386 Supported 5y gnome-power-manager/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-power-manager/armel Supported 18m kfourinline/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libmythes-1.2-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libmythes-1.2-0/i386 Supported 5y unity-2d-launcher/armel Supported 18m firewire-core-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/amd64 Supported 5y language-pack-kde-ss/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ss/armel Supported 18m kernel-image-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m mdbtools-gmdb/i386 Supported 5y libmtp-runtime/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libmtp-runtime/armel Supported 18m libtalloc-dev/i386 Supported 18m transmission-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libedit2/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libedit2/armel Supported 18m lib64objc3/armel Supported 18m language-pack-gnome-fy/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy/amd64 Supported 5y language-pack-kde-wae-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live udpkg/amd64 Supported 5y language-pack-kde-lv-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lv-base/i386 Supported 5y libnspr4-dbg/i386 Supported 18m libmono-relaxng4.0-cil/armel Supported 18m alsa-utils/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop openoffice.org-l10n-ku/amd64 Supported 18m libportsmf0/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording kaddressbook-mobile/armhf Task kubuntu-active myspell-zu/amd64 Supported 5y isc-dhcp-client-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-se/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-se/armel Supported 18m language-pack-kde-az-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-az-base/amd64 Supported 5y libkontactinterface4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkontactinterface4/amd64 Supported 5y python-svn-dbg/i386 Supported 18m libmime-tools-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master camlp4/amd64 Supported 5y docbook-xsl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome docbook-xsl/amd64 Supported 5y gcompris-sound-en/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libquvi-dev/i386 Supported 18m linux-backports-modules-cw-3.3-precise-generic-pae/amd64 Supported 5y pidgin-data/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libexporter-lite-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gcompris-sound-sl/armhf Task edubuntu-dvd-live myspell-et/amd64 Supported 5y installation-guide-powerpc/i386 Supported 18m libcupsdriver1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupsdriver1/amd64 Supported 5y plasma-active-settings/amd64 Task kubuntu-active libnl-3-200-udeb/amd64 Supported 5y dmidecode/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master dmidecode/i386 Supported 5y info/powerpc Task standard, kubuntu-active mythbuntu-common/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master numlockx/armel Supported 18m gwibber-service-twitter/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libqtbamf-dev/amd64 Supported 18m swig/amd64 Supported 18m xserver-xorg/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcanberra0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcanberra0/amd64 Supported 5y libpackagekit-glib2-14/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libtest-requires-perl/amd64 Supported 18m libcommons-pool-java/i386 Task tomcat-server libcommons-pool-java/i386 Supported 5y libgnome2-0/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins libgnome2-0/armel Supported 18m libxcb-screensaver0-dbg/amd64 Supported 18m edubuntu-live/i386 Task edubuntu-dvd-live edubuntu-live/i386 Supported 18m python-magic/amd64 Supported 5y language-pack-kde-uz-base/armhf Task edubuntu-dvd-live libisccc80/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libcanberra-gstreamer/armel Supported 18m ubuntu-wallpapers-precise/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb nano/amd64 Task standard, kubuntu-active nano/amd64 Supported 5y language-pack-pa/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa/i386 Supported 5y libqtscript4-opengl/i386 Task ubuntustudio-generation libcap2-bin/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcap2-bin/i386 Supported 5y ltrace/armel Task standard, kubuntu-active ltrace/armel Supported 18m libltdl7/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libltdl7/armel Supported 18m dvd+rw-tools-dbg/amd64 Supported 18m ispell/i386 Supported 18m fonts-tlwg-sawasdee/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-kacst-one/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-kacst-one/armel Supported 18m firefox-locale-it/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-kde-crh/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh/armel Supported 18m python-svn/amd64 Supported 5y freetds-dev/i386 Supported 18m gcc-4.5-doc/armel Supported 18m libqt4-opengl/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation libqt4-opengl/amd64 Supported 5y libqtopengl4-perl/amd64 Supported 18m apt-setup-udeb/i386 Supported 5y bluez-dbg/i386 Supported 18m xchat-common/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-mr/armhf Task edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-cirrus/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-cirrus/armel Supported 18m libxcomp3/armel Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-de-base/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-fr/amd64 Supported 18m module-init-tools/powerpc Task minimal language-pack-gnome-wa-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live uboot-mkimage/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live language-pack-gnome-nan-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nan-base/armel Supported 18m libjbig2dec0/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgmtk0-data/armel Task lubuntu-desktop gnome-menus/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-menus/i386 Supported 5y libmysqlclient18/i386 Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libmysqlclient18/i386 Supported 5y libjs-underscore/amd64 Supported 5y unity-lens-applications/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libslp-dev/armel Supported 18m libxml-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libavahi-qt4-dev/amd64 Supported 18m libgpod-cil/amd64 Supported 18m libwayland0-dbg/armel Supported 18m openssl/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master openssl/i386 Supported 5y language-pack-uk-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gnome-keyring/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gnome-keyring/amd64 Supported 5y openjade/i386 Supported 18m mdbtools-dev/armel Supported 18m libqt4-qt3support/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqt4-qt3support/armel Supported 18m libglu1-mesa-dev/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libglu1-mesa-dev/amd64 Supported 5y kmix/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libreoffice-help-fr/armel Supported 18m libgvpr1/amd64 Supported 5y linux-tools-3.2.0-23/amd64 Supported 5y python-qt4-phonon/armel Supported 18m gettext-base/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live gettext-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-ga/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-nb/amd64 Supported 18m hunspell-an/amd64 Supported 18m language-pack-kde-zh-hans/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live exim4-dbg/amd64 Supported 18m liblogsys-dev/armel Supported 18m openoffice.org-gtk/amd64 Supported 18m mono-utils/amd64 Supported 18m automake/amd64 Supported 5y kdesdk-dbg/i386 Supported 18m nbd-client/armel Supported 18m libelfg0-dev/armel Supported 18m myspell-eo/amd64 Supported 5y language-pack-mai-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mai-base/amd64 Supported 5y libmono-system-data4.0-cil/amd64 Supported 5y obexd-client/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde obexd-client/amd64 Supported 5y libjson0-dbg/armel Supported 18m software-properties-gtk/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop software-properties-gtk/armel Supported 18m libgbm1-dbg/armel Supported 18m winbind/armel Task samba-server winbind/armel Supported 18m fonts-tlwg-typewriter/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-typewriter/amd64 Supported 5y language-pack-gv/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gv/i386 Supported 5y qemu-kvm/armhf Task virt-host virtinst/armel Supported 18m linux-headers-generic/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop linux-headers-generic/i386 Supported 5y pymacs/i386 Supported 5y di-utils-terminfo/amd64 Supported 5y xz-lzma/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master ttf-wqy-zenhei/armel Supported 18m libsnmp-dev/i386 Supported 18m wget-udeb/armel Supported 18m python-twisted-web/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-gobject-2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-gobject-2/armel Supported 18m python-reportlab-accel/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop liborbit2/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins liborbit2/armel Supported 18m telepathy-idle/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libllvm-3.0-ocaml-dev/amd64 Supported 18m libdbus-glib-1-2/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libdbus-glib-1-2/armel Supported 18m language-pack-gnome-shs-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs-base/i386 Supported 5y xfce4-volumed/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libxml++2.6-doc/i386 Supported 18m libmono-webbrowser2.0-cil/i386 Supported 18m libmono-system-drawing4.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-system-drawing4.0-cil/amd64 Supported 5y libpulse0/powerpc Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs-bin/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-as-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-gl/i386 Supported 18m libjpeg-progs/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libjpeg-progs/i386 Supported 5y language-pack-gnome-hr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hr/i386 Supported 5y gir1.2-clutter-gst-1.0/armel Supported 18m python-twisted-bin/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop texlive-lang-greek/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb xfonts-scalable/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xfonts-scalable/armel Supported 18m ttf-staypuft/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta perl-base/armel Task minimal perl-base/armel Supported 18m libtirpc-dev/i386 Supported 18m libapt-pkg-dev/i386 Supported 18m python-cheetah/i386 Task cloud-image python-cheetah/i386 Supported 5y ttf-malayalam-fonts-udeb/i386 Supported 18m libenca0/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics language-pack-gnome-nan/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nan/i386 Supported 5y lib32stdc++6-4.6-dbg/amd64 Supported 18m help2man/armel Supported 18m python-cherrypy3/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gir1.2-folks-0.6/armel Supported 18m update-manager-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde update-manager-kde/armel Supported 18m libcln6/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libcln6/armel Supported 18m liblaunchpad-integration1.0-cil/amd64 Supported 18m libqt4-sql-psql/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqt4-sql-psql/amd64 Supported 5y rootskel/armel Supported 18m language-pack-cs-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-cs-base/amd64 Supported 5y python-pyorbit-dbg/i386 Supported 18m language-pack-yi/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkwinglesutils1/amd64 Supported 18m python-gd/amd64 Supported 5y libxdmcp6/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master librpmsign0/i386 Supported 5y libqalculate-dev/i386 Supported 18m firefox-locale-sv/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-sv/i386 Supported 5y xserver-xorg-video-mach64/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop jockey-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde jockey-kde/i386 Supported 5y xfce4-taskmanager/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-markupsafe/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb fonts-lao/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-lao/amd64 Supported 5y libnotify-bin/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libnotify-bin/armel Supported 18m kdelibs-bin/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdelibs-bin/amd64 Supported 5y keymapper/amd64 Supported 18m libxpm4/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gcompris-sound-af/armhf Task edubuntu-dvd-live texlive-lang-czechslovak/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb liblua5.1-0-dbg/amd64 Supported 18m libsp1c2/i386 Supported 18m unity-2d-dbg/amd64 Supported 18m libostyle-dev/armel Supported 18m language-pack-sc/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sc/amd64 Supported 5y usb-modeswitch/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop usb-modeswitch/amd64 Supported 5y python-kde4-doc/armel Supported 18m libedataserverui-3.0-dev/i386 Supported 18m compizconfig-backend-gconf/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb compizconfig-backend-gconf/i386 Supported 5y libsaamf3/i386 Supported 5y tidy/armel Supported 18m whiptail/armhf Task minimal libmikmod2/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libfont-ttf-perl/i386 Supported 18m libstreamanalyzer0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libstreamanalyzer0/amd64 Supported 5y libconvert-binhex-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libconvert-binhex-perl/armel Supported 18m nautilus-sendto/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop nautilus-sendto/armel Supported 18m libxv-dev/armel Supported 18m fortunes-min/i386 Supported 18m kalgebra-common/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kalgebra-common/armel Supported 18m kdelibs5-dbg/amd64 Supported 18m gettext/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta gettext/i386 Supported 5y libcurl3-nss/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libcurl3-nss/amd64 Supported 5y partman-lvm/i386 Supported 5y tumbler/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop rlwrap/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-lb/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live php5-dbg/i386 Supported 18m cervisia/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full cervisia/i386 Supported 5y thunderbird-locale-ar/i386 Supported 18m x-ttcidfont-conf/amd64 Task kubuntu-active libhsqldb-java/amd64 Supported 5y lv2fil/amd64 Task ubuntustudio-audio-plugins libdiscid0-dev/armel Supported 18m libedata-book1.2-dev/armel Supported 18m libcwidget-dev/armel Supported 18m libreoffice-l10n-ve/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ve/i386 Supported 5y libsexy2/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsexy2/amd64 Supported 5y libapt-pkg-doc/amd64 Supported 18m libokteta1gui1/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libokteta1gui1/amd64 Supported 5y libmpeg2-4/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics pulseaudio-module-zeroconf-dbg/armel Supported 18m nic-usb-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m python3-all/amd64 Supported 5y libterm-size-perl/i386 Supported 18m openoffice.org-draw/i386 Supported 18m kate-dbg/amd64 Supported 18m libhtml-format-perl/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libhtml-format-perl/i386 Supported 5y python-unit/i386 Supported 5y ubiquity-slideshow-edubuntu/powerpc Task edubuntu-live libdee-doc/amd64 Supported 18m libxfconf-0-2/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop indicator-datetime/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libimlib2-dev/armel Supported 18m libpackage-deprecationmanager-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpackage-deprecationmanager-perl/armel Supported 18m xserver-xorg-video-mga/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-mga/i386 Supported 5y vim-tiny/amd64 Task minimal vim-tiny/amd64 Supported 5y otf-freefont/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libffi-dev/armel Supported 18m nautilus/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop nautilus/armel Supported 18m libgail-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb openoffice.org-l10n-sl/i386 Supported 18m libijs-0.35/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gir1.2-gnomebluetooth-1.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb procps/armel Task minimal procps/armel Supported 18m libboost1.46-dbg/i386 Supported 18m libxdamage1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libice6-dbg/armel Supported 18m okteta/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libpulse-dev/armel Supported 18m libkggzmod4/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kde-workspace-dbg/amd64 Supported 18m exo-utils/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop unity-2d-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-sc-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live pinentry-gtk2/powerpc Task kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libmono-microsoft8.0-cil/amd64 Supported 18m libktorrent-l10n/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libktorrent-l10n/i386 Supported 5y ri-li/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-se/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-se/armel Supported 18m python-twisted-words/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libkdeedu-data/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdeedu-data/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ta/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ta/amd64 Supported 5y python-simplejson/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop openprinting-ppds-extra/i386 Supported 5y openoffice.org-hyphenation-fr/i386 Supported 18m libc-ares2/amd64 Supported 18m thunderbird-locale-pt-br/i386 Supported 18m libvala-0.16-0/armel Supported 18m language-pack-gnome-fil-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkabc4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome cmap-adobe-japan2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb cmap-adobe-japan2/armel Supported 18m libxfconf-0-2/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libwnck-3-dev/armel Supported 18m xserver-xorg-input-evdev/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-evdev/armel Supported 18m plasma-runners-addons/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full plasma-runners-addons/i386 Supported 5y kinfocenter/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde idle/i386 Supported 5y libpam-smbpass/powerpc Task samba-server libglade2-0/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libglade2-0/amd64 Supported 5y libhtml-tree-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop printer-driver-sag-gdi/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgpod-cil/armel Supported 18m edubuntu-menueditor/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-hy-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hy-base/i386 Supported 5y libcdio-paranoia1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcdio-paranoia1/amd64 Supported 5y libpostproc-extra-52/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording language-pack-vi-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live nova-compute/i386 Supported 5y postfix-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-tlh/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tlh/i386 Supported 5y nautilus/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop nautilus/amd64 Supported 5y python-sphinx/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-el/i386 Supported 18m liboro-java/amd64 Supported 18m startactive-ksplash-theme/armhf Task kubuntu-active ubiquity-slideshow-kubuntu/armhf Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live plymouth-theme-kubuntu-text/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plymouth-theme-kubuntu-text/armel Supported 18m libreoffice-help-en-gb/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-help-en-gb/armel Supported 18m wukrainian/i386 Supported 5y python-librdf/i386 Supported 5y apport-retrace/i386 Supported 5y language-pack-so-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so-base/armel Supported 18m nova-compute/armel Supported 18m kde-workspace-kgreet-plugins/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-workspace-kgreet-plugins/i386 Supported 5y ibus-table-erbi/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-erbi/i386 Supported 5y language-pack-kde-bg/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-ug/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ug/amd64 Supported 5y libpam-runtime/i386 Task minimal libpam-runtime/i386 Supported 5y perlmagick/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics perlmagick/amd64 Supported 5y libxml++2.6-2/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording haproxy/armel Supported 18m oxygen-icon-theme/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome oxygen-icon-theme/amd64 Supported 5y nvidia-96-updates-dev/amd64 Supported 18m anthy-common/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb anthy-common/i386 Supported 5y libvisual-0.4-dev/armel Supported 18m python-twisted-bin-dbg/amd64 Supported 18m keymapper/i386 Supported 18m libgnomeui-0/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgnomeui-0/i386 Supported 5y ocaml-base/i386 Supported 18m libsdl1.2-dbg/i386 Supported 18m python-netifaces-dbg/armel Supported 18m libmono-messaging4.0-cil/amd64 Supported 18m atomix/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libpolkit-gobject-1-0/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libpolkit-gobject-1-0/armel Supported 18m python-utidylib/i386 Supported 5y libanthy-dev/armel Supported 18m hplip/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop hplip/armel Supported 18m libruby1.8/amd64 Task kubuntu-active libruby1.8/amd64 Supported 5y transmission-dbg/i386 Supported 18m fonts-sil-doulos/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta jfsutils/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live jfsutils/armel Supported 18m help2man/i386 Supported 18m python-webob/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-webob/i386 Supported 5y liblaunchpad-integration-3.0-dev/amd64 Supported 18m libstylebook-java/i386 Supported 18m python-serial/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libqt4-declarative-particles/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqt4-declarative-particles/armel Supported 18m unity-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-common/amd64 Supported 5y gstreamer0.10-qapt/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde gstreamer0.10-qapt/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-en-gb/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb indicator-applet-complete/i386 Task edubuntu-desktop-gnome cmap-adobe-korea1/armel Supported 18m libkdepimui-mobile/armel Task kubuntu-active metacity-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb abiword-common/armel Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libpcap0.8-dbg/armel Supported 18m finch/i386 Supported 18m libattr1/i386 Task minimal libattr1/i386 Supported 5y language-pack-uk-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-uk-base/i386 Supported 5y language-pack-ts-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ts-base/amd64 Supported 5y libwacom-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgtkmm-2.4-dev/i386 Supported 18m perl/armel Build-Essential yes perl/armel Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, cloud-image, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop perl/armel Supported 18m libfarstream-0.1-dev/armel Supported 18m libglew1.6/armel Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libglew1.6/armel Supported 18m libqttest4-perl/armel Supported 18m language-pack-gnome-th/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th/armel Supported 18m nvidia-173/amd64 Supported 18m byobu/i386 Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb byobu/i386 Supported 5y libotf0-dbg/armel Supported 18m kdesdk-kio-plugins/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkexiv2-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libplist1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libplist1/armel Supported 18m autopkgtest/amd64 Supported 5y ktouch/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libexo-1-0/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-sphinx/i386 Supported 5y libnepomukutils4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnepomukutils4/amd64 Supported 5y mythbuntu-lightdm-theme/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-dz/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-dz/armel Supported 18m lxsession/amd64 Task lubuntu-core libusb-dev/armel Supported 18m libts-0.0-0/armhf Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics busybox-static/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live libgtk-vnc-2.0-0/powerpc Task ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-af/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libbsf-java/amd64 Supported 18m libxcomposite-dev/amd64 Supported 5y apt-utils/amd64 Task minimal apt-utils/amd64 Supported 5y xserver-xorg-core-dbg/i386 Supported 18m mscompress/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop mscompress/i386 Supported 5y mythweb/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-lo-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lo-base/i386 Supported 5y libqt4-xml/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording ttf-tuffy/amd64 Task ubuntustudio-font-meta libreoffice-help-sl/amd64 Supported 5y ttf-wqy-microhei/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ttf-wqy-microhei/armel Supported 18m orbit2/amd64 Supported 18m cpp-4.4-doc/i386 Supported 18m libgphoto2-port0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgphoto2-port0/armel Supported 18m language-pack-bs/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bs/amd64 Supported 5y zita-at1/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins thunar-archive-plugin/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgconf2.0-cil-dev/amd64 Supported 18m language-pack-ro-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ro-base/armel Supported 18m libsearchclient0/i386 Supported 18m language-pack-gnome-gu/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gu/i386 Supported 5y squashfs-modules-3.2.0-23-virtual-di/amd64 Supported 5y gir1.2-appindicator3-0.1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop amarok-help-nl/amd64 Supported 18m kde-runtime-dbg/i386 Supported 18m liblist-moreutils-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-yi-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yi-base/armel Supported 18m lxpanel/armhf Task lubuntu-core ksquares/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksquares/i386 Supported 5y gnome-desktop-data/powerpc Task xubuntu-desktop kexi/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kexi/i386 Supported 5y libqt4-sql/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libtheora-doc/i386 Supported 18m libmusicbrainz3-dev/i386 Supported 18m auctex/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full indicator-application/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop indicator-application/amd64 Supported 5y libavahi-common3/amd64 Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libavahi-common3/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-bo/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bo/amd64 Supported 5y kde-l10n-eu/i386 Supported 18m language-pack-ku-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-packagekit/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-crypto/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-crypto/amd64 Supported 5y chrpath/armel Supported 18m unity-scope-video-remote/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb mscompress/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kdegames-dbg/i386 Supported 18m libunity-core-5.0-dev/armel Supported 18m libcupscgi1/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupscgi1/armel Supported 18m vim-runtime/amd64 Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome vim-runtime/amd64 Supported 5y libxcb-doc/armel Supported 18m vim-runtime/powerpc Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libntrack0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libntrack0/armel Supported 18m cdrdao/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording cdrdao/amd64 Supported 5y libgail-3-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-oc/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-my-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-my-base/amd64 Supported 5y language-pack-kde-is/armhf Task edubuntu-dvd-live firefox-locale-ru/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live python-gtk2-dev/i386 Supported 18m python-dbus-dev/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-dbus-dev/i386 Supported 5y libnm-glib-vpn1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-qxl-dbg/armel Supported 18m libkms1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libppl9/i386 Supported 18m libvformat0/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-mk-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kde-l10n-ja/armel Supported 18m kruler/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full icc-profiles-free/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics libvisual-0.4-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvisual-0.4-0/armel Supported 18m linux-wlan-ng/amd64 Task lubuntu-live pcmcia-storage-modules-3.2.0-23-generic-di/i386 Supported 5y language-pack-gnome-lg-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lg-base/amd64 Supported 5y puredata-utils/powerpc Task ubuntustudio-generation language-pack-nb-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libvte-2.90-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-lv/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lv/amd64 Supported 5y ipmi-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m gobby-infinote/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgcr-3-1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcoroipcs-dev/armel Supported 18m kde-artwork-active/armhf Task kubuntu-active swig2.0-doc/amd64 Supported 18m libqtmultimediakit1/armhf Task kubuntu-active libcupsppdc1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-coverage-dbg/i386 Supported 18m gir1.2-rb-3.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb linux-wlan-ng-doc/armel Task lubuntu-live php5-sqlite/amd64 Supported 5y telepathy-salut/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libdbus-1-3/armel Task minimal libdbus-1-3/armel Supported 18m xserver-xorg-video-neomagic/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-neomagic/amd64 Supported 5y language-pack-kde-cy/armhf Task edubuntu-dvd-live xfsprogs/armhf Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libnm-glib4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop net-tools/i386 Task minimal net-tools/i386 Supported 5y libxml-regexp-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-el-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-el-base/i386 Supported 5y libkggzmod4/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkggzmod4/i386 Supported 5y libfdt1/armel Supported 18m language-pack-gnome-bem/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bem/i386 Supported 5y kdesdk-scripts/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-kde-ps/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ps/armel Supported 18m libtelepathy-logger-dev/i386 Supported 18m postgresql-doc/amd64 Task postgresql-server postgresql-doc/amd64 Supported 5y libapache2-mod-wsgi/amd64 Supported 5y libmono-rabbitmq2.0-cil/i386 Supported 18m libgtkspell-3-dev/amd64 Supported 18m autogen/amd64 Supported 18m tcl-dev/armel Supported 18m gimp-help-sv/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live gimp-help-sv/armel Supported 18m mime-construct/armel Supported 18m libaudio2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording reiser4progs/amd64 Supported 5y liblouis2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb liblouis2/armel Supported 18m libstdc++6-4.5-dbg/amd64 Supported 18m libkasten1core1/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1core1/armel Supported 18m ssh-import-id/armhf Task virt-host, cloud-image, openssh-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master printer-driver-min12xxw/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdc1394-22/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libdc1394-22/amd64 Supported 5y language-pack-li/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li/armel Supported 18m gnome-games-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop gnome-games-data/i386 Supported 5y libva1/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libva1/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-kk/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live audacious-plugins/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop calligrasheets/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active wamerican-insane/i386 Supported 18m firefox-locale-he/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-he/amd64 Supported 5y libsndfile1/powerpc Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libwxgtk2.8-0/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libcurl3-gnutls/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libvo-amrwbenc0/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording x11-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop x11-utils/amd64 Supported 5y libqtdee2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libqtdee2/armel Supported 18m libgstreamer-plugins-base0.10-dev/armel Supported 18m libgstreamer-plugins-base0.10-dev/i386 Supported 18m libresid-builder0c2a/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop thunderbird-locale-pa-in/armel Supported 18m trousers/amd64 Supported 18m kruler/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kruler/armel Supported 18m libpango1.0-dev/armel Supported 18m python-vobject/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-vobject/amd64 Supported 5y librccgtk2-0/i386 Supported 18m ttf-dejavu-core/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-dejavu-core/armel Supported 18m libmpc-dev/i386 Supported 18m ibus-table-cangjie3/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-cangjie3/amd64 Supported 5y openssh-server/armhf Task virt-host, cloud-image, openssh-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libnepomukquery4a/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ispell/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-kl-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libunity-dev/i386 Supported 18m libkcddb-dev/i386 Supported 18m libreoffice-common/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libreoffice-common/armel Supported 18m xchat/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-kl-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kl-base/i386 Supported 5y libgsf-gnome-1-114/armel Supported 18m sysv-rc/armel Task minimal sysv-rc/armel Supported 18m gobi-loader/armel Supported 18m ibus-m17n/powerpc Task ubuntustudio-desktop myspell-en-za/armel Supported 18m tcl/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation tcl/i386 Supported 5y libcurl4-gnutls-dev/i386 Supported 18m fonts-beteckna/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libmono-web4.0-cil/i386 Supported 5y zenity-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop emacs-goodies-el/amd64 Supported 5y libxcb-record0-dev/armel Supported 18m libgssapi3-heimdal/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-xdg/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop userconfig/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde userconfig/armel Supported 18m system-config-printer-kde/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-qt4-sql/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-qt4-sql/amd64 Supported 5y libconfig++8-dev/i386 Supported 18m language-pack-tr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-tr/i386 Supported 5y lib32objc2-dbg/armel Supported 18m libavfilter-extra-2/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording sqlite3-doc/i386 Supported 18m gcompris-sound-so/i386 Task edubuntu-dvd-live libcupsimage2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupsimage2/armel Supported 18m libsdl-image1.2/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording mythtv-common/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master sweeper/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-kde-gv-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gv-base/i386 Supported 5y plasma-widget-facebook/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-apt-dev/amd64 Supported 18m module-init-tools-udeb/armel Supported 18m libsoprano4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsoprano4/amd64 Supported 5y xserver-xorg-video-mach64-dbg/armel Supported 18m libplasma3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome laptop-detect/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-live, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-paste/amd64 Supported 5y libtdb1-dbg/i386 Supported 18m hicolor-icon-theme/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop hicolor-icon-theme/i386 Supported 5y python-twisted/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted/armel Supported 18m firefox-locale-bn/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-bn/amd64 Supported 5y memcached/armel Supported 18m libreoffice-l10n-ja/i386 Supported 5y lib32tinfo5/amd64 Supported 18m libtaskmanager4abi3/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libxine1-ffmpeg/i386 Task ubuntustudio-video libjasper-dev/armel Supported 18m libxext6/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master mythes-ne/i386 Supported 5y gnome-user-share/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-user-share/armel Supported 18m libkrb5-3/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-bsddb3-doc/amd64 Supported 5y gir1.2-colord-1.0/amd64 Supported 18m kimagemapeditor/armel Supported 18m libslang2/armel Task minimal libslang2/armel Supported 18m vinagre/armhf Task ubuntustudio-desktop xsettings-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde xsettings-kde/armel Supported 18m language-pack-kde-ca/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ca/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-hi-in/i386 Supported 18m libgnutls-dev/armel Supported 18m libtiff4/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libtiff4/armel Supported 18m libqtgstreamer-0.10-0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libqtgstreamer-0.10-0/amd64 Supported 5y omins/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins totem-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop language-pack-id-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id-base/i386 Supported 5y squashfs-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m language-pack-fy/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libvlc5/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master abgate/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins epoptes/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome landscape-client/amd64 Supported 5y libindi-dev/amd64 Supported 18m libpango1.0-0-dbg/amd64 Supported 18m user-setup/powerpc Task xubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libopencv-flann2.3/armel Task ubuntustudio-video python-glade2/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb, xubuntu-desktop fonts-khmeros/armel Supported 18m libytnef0/armel Supported 18m language-pack-gnome-gl/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/i386 Supported 5y libreoffice-help-sl/armel Supported 18m grub-pc-bin/armel Supported 18m python-dirspec/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-dirspec/amd64 Supported 5y nic-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m usb-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m python-gi-cairo/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop md-modules-3.2.0-23-virtual-di/amd64 Supported 5y fonts-sil-doulos/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta gir1.2-wnck-3.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libmono-relaxng4.0-cil/amd64 Supported 18m kdf/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libfontenc1-udeb/i386 Supported 18m python3-examples/armel Supported 18m lsb-base/armhf Task minimal ttf-xfree86-nonfree/powerpc Task ubuntustudio-font-meta libavahi-ui-gtk3-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libavahi-ui-gtk3-0/armel Supported 18m floppy-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m xfce4-indicator-plugin/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtinfo5/amd64 Task minimal libtinfo5/amd64 Supported 5y libindicate-qt-dev/amd64 Supported 18m indent/armel Supported 18m python-dbus-dbg/i386 Supported 18m libcommons-discovery-java/armel Supported 18m libcryptsetup4-udeb/amd64 Supported 5y t1-oldslavic/armel Task ubuntustudio-font-meta hunspell-en-us/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop openoffice.org-help-ko/amd64 Supported 18m libksba8/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libksba8/amd64 Supported 5y thunar-archive-plugin/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libqtscript4-xmlpatterns/armel Task ubuntustudio-generation gstreamer0.10-gnonlin/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb gstreamer0.10-gnonlin/i386 Supported 5y wdiff/i386 Supported 5y dvdauthor/i386 Task ubuntustudio-video thunderbird-locale-bn/armel Supported 18m language-pack-kde-sd-base/armhf Task edubuntu-dvd-live wbulgarian/amd64 Supported 5y python-kde4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-kde4/amd64 Supported 5y libpils2/i386 Supported 5y pulseaudio/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libusb-1.0-0/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libusb-1.0-0/amd64 Supported 5y libopencv-objdetect2.3/i386 Task ubuntustudio-video xserver-xorg-video-sis/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-sis/i386 Supported 5y libusb-1.0-0/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libusb-1.0-0/i386 Supported 5y language-pack-kde-fr-base/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fr-base/amd64 Supported 5y language-pack-kde-or-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-or-base/amd64 Supported 5y smbclient/armel Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop smbclient/armel Supported 18m language-pack-gnome-kw-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmono-microsoft-web-infrastructure1.0-cil/i386 Supported 18m klines/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde klines/amd64 Supported 5y kubuntu-debug-installer/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kubuntu-debug-installer/amd64 Supported 5y bdf2psf/i386 Supported 18m wbulgarian/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-de/armel Supported 18m wportuguese/amd64 Supported 5y libvte9-udeb/i386 Supported 18m libegl1-mesa-dbg/amd64 Supported 18m openoffice.org-help-pt/amd64 Supported 18m kcolorchooser/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full apport-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-ia-base/armhf Task edubuntu-dvd-live kanagram-dbg/amd64 Supported 18m readline-common/powerpc Build-Essential yes readline-common/powerpc Task minimal firefox-locale-mai/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-mai/amd64 Supported 5y libavalon-framework-java-doc/armel Supported 18m libreoffice-filter-binfilter/armel Supported 18m libneon27-gnutls/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libneon27-gnutls/amd64 Supported 5y printer-driver-hpcups/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xkb-data/armel Task minimal xkb-data/armel Supported 18m gcompris-sound-tr/amd64 Task edubuntu-dvd-live libcanberra0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-th-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th-base/amd64 Supported 5y libstdc++6-4.4-dbg/i386 Supported 18m libxrandr2-dbg/i386 Supported 18m python3-lxml-dbg/i386 Supported 18m libaudiofile1/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics fonts-linex/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta firewire-core-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m audacious/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kcachegrind/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kcachegrind/amd64 Supported 5y libglib2.0-0-dbg/i386 Supported 18m hunspell-ne/armel Supported 18m fonts-tlwg-kinnari/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-kinnari/armel Supported 18m language-pack-kde-my/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-my/armel Supported 18m ubiquity-slideshow-xubuntu/armel Task xubuntu-live firefox-locale-gu/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-gu/armel Supported 18m libvorbis-dbg/amd64 Supported 18m libgudev-1.0-dev/armel Supported 18m kubuntu-netbook-default-settings/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde locales/armel Task minimal locales/armel Supported 18m language-pack-kde-te-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-nb-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-nb-base/i386 Supported 5y akonadi-server/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqt4-sql-sqlite/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libgnomekbd-dev/armel Supported 18m erlang-inets/i386 Supported 5y python-configglue/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-configglue/i386 Supported 5y libgnome-keyring-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libavformat-dev/i386 Supported 18m libgnome-desktop-dev/armel Supported 18m xbitmaps/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-mg-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live python3-dbus.mainloop.qt-dbg/i386 Supported 18m libhttp-date-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libhttp-date-perl/armel Supported 18m libproxy1-plugin-networkmanager/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb partman-jfs/i386 Supported 5y gcompris-sound-nb/armhf Task edubuntu-dvd-live python-genshi/amd64 Supported 5y libnet-upnp-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libdbus-1-dev/amd64 Supported 18m libtextwrap-dev/armel Supported 18m ttf-ubuntu-font-family/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-ubuntu-font-family/armel Supported 18m python-talloc-dbg/amd64 Supported 18m libxmuu-dev/armel Supported 18m libwpg-doc/armel Supported 18m libpolkit-backend-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpolkit-backend-1-0/i386 Supported 5y libsys-hostname-long-perl/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libfluidsynth1/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-crh-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh-base/armel Supported 18m sane-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsmokeqtscript4-3/i386 Supported 18m hwdata/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop hwdata/amd64 Supported 5y libvo-aacenc0/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording amarok-utils/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde coreutils/armel Task minimal coreutils/armel Supported 18m fglrx/i386 Supported 5y alien/amd64 Supported 5y pm-utils/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libglewmx1.6-dev/armel Supported 18m libsvn1/i386 Supported 5y lib32gcc1-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-zu/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-gtk2-dbg/amd64 Supported 18m kolourpaint4/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kolourpaint4/i386 Supported 5y language-pack-kde-hr/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr/armel Supported 18m libpciaccess-dev/i386 Supported 18m mysql-server/armhf Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-kn-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kn-base/amd64 Supported 5y gftp-common/i386 Supported 5y ttf-thai-tlwg/amd64 Task kubuntu-active, ubuntustudio-graphics ttf-thai-tlwg/amd64 Supported 5y libquicktime2/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video libvcdinfo0/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video ucf/amd64 Task minimal ucf/amd64 Supported 5y libxcb-icccm4/armel Supported 18m lib32stdc++6-4.5-dbg/armel Supported 18m libnetpbm10-dev/armel Supported 18m texlive-lang-spanish/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-spanish/armel Supported 18m texlive-lang-lithuanian/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-lithuanian/amd64 Supported 5y libept1.4.12/amd64 Task cloud-image, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libept1.4.12/amd64 Supported 5y ttf-tamil-fonts/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-tamil-fonts/i386 Supported 5y libgps20/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libxext6/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master xfce4-quicklauncher-plugin/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-mach64/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop compiz-fusion-plugins-main/amd64 Supported 5y xfce4-dict/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-ku/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku/i386 Supported 5y libcppunit-doc/amd64 Supported 18m libxcb-sync0/armel Supported 18m libvlccore5/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libindicate5/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libindicate5/armel Supported 18m language-pack-kde-uk-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk-base/amd64 Supported 5y lib64objc2-dbg/armel Supported 18m gtk2-engines/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gtk2-engines/amd64 Supported 5y libio-multiplex-perl/i386 Supported 5y mkelfimage/i386 Supported 5y libxmu-headers/i386 Supported 18m libstax-java-doc/armel Supported 18m gtk2-engines/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gtk2-engines/i386 Supported 5y muon/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libxcb-xv0/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libxcb-xv0/armel Supported 18m libnl-genl-3-dev/i386 Supported 18m libbabl-0.0-doc/armel Supported 18m python-pyxattr/i386 Supported 5y language-pack-pap-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pap-base/i386 Supported 5y gfortran/amd64 Supported 5y dosfstools/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master ltrace/powerpc Task standard, kubuntu-active lxsession/i386 Task lubuntu-core initscripts/i386 Task minimal initscripts/i386 Supported 5y libidl0/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins libgoa-1.0-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgoa-1.0-common/armel Supported 18m gir1.2-gtksource-3.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gir1.2-gtksource-3.0/armel Supported 18m htmldoc/i386 Supported 18m baobab/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb baobab/armel Supported 18m libplot-dev/armel Supported 18m libdiscid0-dev/amd64 Supported 18m kde-l10n-da/i386 Supported 18m python-pysqlite2/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, lubuntu-desktop cdebconf-gtk-entropy/armel Supported 18m git-man/i386 Supported 5y libdevmapper1.02.1-udeb/armel Supported 18m libxfconf-0-2/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop fuse/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master fuse/armel Supported 18m python-gi/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-gi/i386 Supported 5y rhythmbox-dbg/i386 Supported 18m libqt4-xml/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libxfce4util4/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libfli1/i386 Supported 18m x11proto-xf86vidmode-dev/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full x11proto-xf86vidmode-dev/armel Supported 18m xserver-xorg-video-vesa/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-vesa/amd64 Supported 5y libjunitperf-java/amd64 Supported 18m libx11-xcb1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libx11-xcb1/armel Supported 18m bcmwl-kernel-source/amd64 Supported 5y nova-compute-kvm/armel Supported 18m indicator-messages-gtk2/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libatk1.0-dbg/i386 Supported 18m libcue1/armel Task ubuntustudio-desktop libcue1/armel Supported 18m libserf-dev/i386 Supported 18m language-pack-tk-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tk-base/amd64 Supported 5y libaio1/powerpc Task virt-host kpartx/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live kpartx/armel Supported 18m transmission-daemon/amd64 Supported 18m texlive-lang-polish/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libgles2-mesa-dbg/armel Supported 18m liboggkate1/amd64 Task ubuntustudio-video pyppd/i386 Supported 18m celestia-common/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-ldap/i386 Supported 5y libdecoration0-dev/i386 Supported 18m libutempter0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop firefox-locale-lv/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-lv/amd64 Supported 5y hunspell-kk/i386 Supported 5y testng-doc/i386 Supported 18m language-pack-kde-fo/armhf Task edubuntu-dvd-live ceph/armel Supported 18m libcanberra-pulse-dbg/armel Supported 18m language-pack-ta-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-backend-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpolkit-backend-1-0/amd64 Supported 5y pkgbinarymangler/amd64 Supported 18m gcompris/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kblocks/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kblocks/armel Supported 18m python3-markupsafe/armel Supported 18m firefox-locale-cs/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-cs/i386 Supported 5y busybox-initramfs/armel Task minimal busybox-initramfs/armel Supported 18m libjpeg8-dev/armel Supported 18m postgresql-doc-9.1/amd64 Task postgresql-server postgresql-doc-9.1/amd64 Supported 5y clamav-dbg/amd64 Supported 18m kmahjongg/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kmahjongg/amd64 Supported 5y xserver-xorg-video-fbdev/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-fbdev/armel Supported 18m libkonq5abi1/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkonq5abi1/armel Supported 18m libytnef0-dev/armel Supported 18m imagemagick-common/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics imagemagick-common/i386 Supported 5y apache2/armhf Task lamp-server wpasupplicant-udeb/armel Supported 18m hydrogen-drumkits/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libfparser-4.3/i386 Task edubuntu-desktop-gnome tumbler-common/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop pth-dbg/i386 Supported 18m firefox-locale-sv/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live system-config-cluster/i386 Supported 5y libcommons-net2-java-doc/amd64 Supported 18m libmarble-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-uz-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libtiff4-dev/armel Supported 18m libksieve4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libksieve4/armel Supported 18m libcairomm-1.0-1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libcairomm-1.0-1/armel Supported 18m libgmtk0-data/i386 Task lubuntu-desktop texlive-lang-indic/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb wspanish/amd64 Supported 5y libpolkit-agent-1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpolkit-agent-1-0/amd64 Supported 5y libcupsmime1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupsmime1/i386 Supported 5y libconvert-uulib-perl/amd64 Supported 5y ffado-tools/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording migration-assistant/i386 Supported 5y python-debian/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-ga-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-sw-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live texlive-doc-bg/i386 Supported 5y whysynth/amd64 Task ubuntustudio-generation language-pack-kde-rw-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw-base/i386 Supported 5y libpisock9/armel Task lubuntu-desktop libpisock9/armel Supported 18m language-pack-gnome-nb/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-nb/armel Supported 18m djvulibre-dbg/amd64 Supported 18m libavahi-compat-libdnssd-dev/amd64 Supported 18m libboost-doc/amd64 Supported 18m kdepasswd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libsoap-lite-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master partitionmanager/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde partitionmanager/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ca/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ca/i386 Supported 5y language-pack-so/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so/amd64 Supported 5y gimp-data-extras/armhf Task ubuntustudio-graphics firefox-locale-mk/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-mk/amd64 Supported 5y kde-l10n-lt/i386 Supported 18m libreoffice-help-nl/armel Supported 18m language-pack-kde-wa/armhf Task edubuntu-dvd-live libsane-common/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-se/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-se/i386 Supported 5y libwxbase2.8-0/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording xmltoman/amd64 Supported 18m ivy-doc/armel Supported 18m kde-l10n-kk/amd64 Supported 18m plasma-active-keyboardcontainer/amd64 Task kubuntu-active libp11-2/amd64 Supported 5y obconf/i386 Task lubuntu-desktop clamav-base/armel Supported 18m libreoffice-l10n-ta/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb kde-runtime/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-runtime/amd64 Supported 5y libcompfaceg1/powerpc Task lubuntu-desktop libtotem0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libtest-differences-perl/amd64 Supported 18m libdbd-mysql-perl/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master kalgebra-common/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kalgebra-common/i386 Supported 5y libxml-sax-base-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-sax-base-perl/amd64 Supported 18m partconf-mkfstab/armel Supported 18m xbitmaps/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xbitmaps/amd64 Supported 5y libgtk2-notify-perl/i386 Task xubuntu-desktop libgpg-error0-udeb/i386 Supported 5y python-configobj/armhf Task cloud-image, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gcc-4.5/i386 Supported 18m libxext-dev/i386 Supported 5y gfortran-4.6/i386 Supported 5y language-pack-gnome-eo/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eo/amd64 Supported 5y libjpeg62-dev/armel Supported 18m mythes-en-au/i386 Supported 5y libstax-java-doc/i386 Supported 18m libvirt-doc/armel Supported 18m calligra-l10n-sk/amd64 Supported 18m procps/powerpc Task minimal libdbus-c++-dbg/i386 Supported 18m libavahi-compat-libdnssd1/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master glibc-doc/i386 Supported 18m libblas3gf/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics language-pack-ne-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ne-base/i386 Supported 5y module-init-tools/armel Task minimal module-init-tools/armel Supported 18m libgladeui-common/i386 Supported 5y python-gnomekeyring/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-gnomekeyring/amd64 Supported 5y language-pack-ar/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libquvi-doc/i386 Supported 18m libfile-mimeinfo-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libfile-mimeinfo-perl/amd64 Supported 5y language-pack-kde-ko/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko/amd64 Supported 5y libxxf86vm1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdbi-perl/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-fil/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libhashkit0/armel Supported 18m libmygpo-qt1/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde texlive-generic-recommended/armel Task ubuntustudio-font-meta texlive-generic-recommended/armel Supported 18m language-pack-gnome-mhr-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live plymouth-theme-ubuntu-logo/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb plymouth-theme-ubuntu-logo/i386 Supported 5y php5-xmlrpc/amd64 Supported 5y libsaclm3/amd64 Supported 5y intltool/amd64 Supported 5y libclutter-gst-1.0-0/amd64 Supported 18m cdrom-retriever/amd64 Supported 5y stops/amd64 Task ubuntustudio-audio-plugins libmono-system-design4.0-cil/amd64 Supported 18m libkwineffects1abi3/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkwineffects1abi3/i386 Supported 5y libsalck3/i386 Supported 5y openssh-client/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master openssh-client/i386 Supported 5y autoconf/i386 Supported 5y language-pack-gnome-tlh-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmono-data-tds2.0-cil/armel Supported 18m libdbusmenu-gtk4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop dovecot-sieve/i386 Supported 5y bc/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bc/amd64 Supported 5y locales/i386 Task minimal locales/i386 Supported 5y ttf-fifthhorseman-dkg-handwriting/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta ant-optional/armel Supported 18m libboost-test-dev/armel Supported 18m gettext-base/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live gettext-base/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-lb-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lb-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-it-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ne-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live lvm2-udeb/amd64 Supported 5y libbsd-resource-perl/armel Supported 18m parole/armhf Task xubuntu-desktop tgt/i386 Supported 5y libdbd-pgsql/armel Supported 18m libsnmp-base/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-dv-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live expect/armel Supported 18m gnome-control-center/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libqscintilla2-doc/armel Supported 18m pulseaudio-utils-dbg/amd64 Supported 18m autotools-dev/amd64 Supported 5y ubuntu-sso-client-qt/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb language-pack-fa/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fa/amd64 Supported 5y gdb/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gdb/amd64 Supported 5y kdeedu/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdeedu/i386 Supported 5y postgresql-client-9.1/armhf Task postgresql-server gcc-4.6/armel Build-Essential yes gcc-4.6/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gcc-4.6/armel Supported 18m libcfitsio3-dev/amd64 Supported 18m language-pack-aa/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-aa/armel Supported 18m texlive-science/i386 Supported 5y libnet-ssleay-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libglade2-0/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libglade2-0/i386 Supported 5y libboost1.46-dbg/armel Supported 18m libkopete4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkopete4/armel Supported 18m qt3-examples/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-th-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gd/armhf Task edubuntu-dvd-live krb5-config/amd64 Supported 5y crda/armel Supported 18m re2c/armel Supported 18m gir1.2-webkit-3.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libreoffice-l10n-rw/armel Supported 18m language-pack-kde-am/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-am/i386 Supported 5y language-pack-kde-da/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da/armel Supported 18m libcloog-ppl0/armel Supported 18m texinfo-doc-nonfree/armel Supported 18m kajongg/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-wa-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wa-base/i386 Supported 5y libmono-winforms2.0-cil/armel Supported 18m tcpdump/powerpc Task standard, kubuntu-active libdrm-intel1-dbg/amd64 Supported 18m libsmokeqtscript4-3/armel Supported 18m language-pack-kde-sl/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sl/armel Supported 18m wdiff-doc/i386 Supported 18m libenchant1c2a/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libenchant1c2a/armel Supported 18m liblouis-data/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb resource-agents/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-ns/i386 Supported 18m libsackpt3-dev/i386 Supported 18m libgnomekbd7/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-dv-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv-base/armel Supported 18m rootskel/i386 Supported 5y libkdcraw20/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgstreamer0.10-0-dbg/armel Supported 18m libgucharmap-2-90-7/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop glib-networking-services/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcompizconfig0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcompizconfig0/i386 Supported 5y libtest-without-module-perl/i386 Supported 18m language-pack-ku-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku-base/amd64 Supported 5y libhashkit0/i386 Supported 5y thunderbird-locale-pa/amd64 Supported 18m mythtv-transcode-utils/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libxcb-xevie0/armel Supported 18m libphonon4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation libphonon4/armel Supported 18m apmd/amd64 Supported 18m gcompris-sound-zhcn/armel Task edubuntu-dvd-live erlang-asn1/i386 Supported 5y librest-doc/armel Supported 18m python-gnome2/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-gnome2/i386 Supported 5y libjpeg-progs/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libjpeg-progs/armel Supported 18m libjasper-dev/amd64 Supported 18m kde-l10n-eu/armel Supported 18m gcompris-sound-nn/armhf Task edubuntu-dvd-live libpolkit-gobject-1-0/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libpolkit-gobject-1-0/i386 Supported 5y cvsps/armel Supported 18m ttf-adf-mekanus/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libpolkit-qt-1-1/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libpolkit-qt-1-1/amd64 Supported 5y libid3-doc/i386 Supported 18m libloudmouth1-0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libloudmouth1-0/armel Supported 18m update-manager-core/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master update-manager-core/armel Supported 18m libgoffice-0.8-8/amd64 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop python-geoip-dbg/armel Supported 18m icedtea-netx/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb icedtea-netx/amd64 Supported 5y transcode/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-st-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st-base/armel Supported 18m language-pack-kde-sd-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live kde-config-telepathy-accounts/armhf Task kubuntu-active gimp-help-pl/armhf Task edubuntu-dvd-live libvncserver0-dbg/i386 Supported 18m libplymouth-dev/i386 Supported 18m pulseaudio-module-gconf/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop pulseaudio-module-gconf/amd64 Supported 5y lxinput/i386 Task lubuntu-desktop samba-doc/armel Task samba-server samba-doc/armel Supported 18m libtest-memory-cycle-perl/i386 Supported 18m libsasl2-modules-sql/armel Supported 18m gir1.2-gnomebluetooth-1.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gir1.2-gnomebluetooth-1.0/armel Supported 18m libimobiledevice2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libimobiledevice2/armel Supported 18m libnice10/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libnice10/i386 Supported 5y indicator-status-provider-pidgin/amd64 Task xubuntu-desktop indicator-status-provider-pidgin/amd64 Supported 18m language-pack-af/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-af/i386 Supported 5y myspell-nb/i386 Supported 5y libcoroipcs4/amd64 Supported 5y libudf0/armel Supported 18m main-menu/armel Supported 18m libkio5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openoffice.org-l10n-fi/i386 Supported 18m indicator-appmenu/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb indicator-appmenu/armel Supported 18m hunspell-ru/armel Supported 18m kde-style-oxygen/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-style-oxygen/armel Supported 18m kdegames-card-data/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libgdbm3/amd64 Build-Essential yes libgdbm3/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgdbm3/amd64 Supported 5y checkbox/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb checkbox/armel Supported 18m libart2.0-cil/i386 Supported 18m language-pack-mr-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mr-base/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-pa-in/i386 Supported 18m plasma-runners-addons/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libmono-system-web-services4.0-cil/amd64 Supported 5y python-xklavier/powerpc Task lubuntu-desktop kde-l10n-et/i386 Supported 18m libxml-sax-base-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-sax-base-perl/armel Supported 18m gir1.2-gweather-3.0/armel Supported 18m libqca2-dbg/armel Supported 18m libss2-dbg/armel Supported 18m ruby1.8-dev/armel Supported 18m swift-container/armel Supported 18m language-pack-kde-gl-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gl-base/amd64 Supported 5y language-pack-lb/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lb/amd64 Supported 5y language-pack-kde-csb-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live kde-l10n-zhcn/amd64 Supported 18m language-pack-es/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live python3-gdbm-dbg/i386 Supported 18m libmlt++3/powerpc Task ubuntustudio-video libcanberra-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-et/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-et/i386 Supported 5y language-pack-gnome-cs/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-cs/armel Supported 18m libtest-number-delta-perl/amd64 Supported 18m jfsutils/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live freespacenotifier/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libsaclm3-dev/i386 Supported 18m libmono-peapi4.0-cil/i386 Supported 18m libdjvulibre21/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libqtgstreamer-dev/armel Supported 18m kcharselect/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kcharselect/i386 Supported 5y fonts-tlwg-sawasdee/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop nvidia-current-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-zh-hant/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hant/amd64 Supported 5y bind9-host/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libobrender27/powerpc Task lubuntu-core bacula-director-mysql/amd64 Supported 5y kde-wallpapers/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kde-wallpapers/i386 Supported 5y python-dbus-doc/armel Supported 18m libquvi-scripts/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libquvi-scripts/i386 Supported 5y fonts-manchufont/i386 Task ubuntustudio-font-meta fonts-manchufont/i386 Supported 5y libvdpau-dev/armel Supported 18m cloud-initramfs-rescuevol/armhf Task cloud-image bluez-cups/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bluez-cups/i386 Supported 5y librelp0/armel Supported 18m libstlport4.6-dev/armel Supported 18m libdatetime-format-iso8601-perl/i386 Supported 18m libt1-dev/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-af/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-af/armel Supported 18m aspell/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcap-ng-dev/armel Supported 18m calligra-l10n-zhtw/armel Supported 18m openoffice.org-thesaurus-cs/i386 Supported 18m emacs23-el/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-st-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpipeline1/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master checkbox/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb checkbox/amd64 Supported 5y python-wadllib/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop tuxpaint-plugins-default/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome popularity-contest/i386 Task standard, kubuntu-active popularity-contest/i386 Supported 5y tcl8.4-dev/amd64 Supported 18m libmono-system-web-extensions4.0-cil/amd64 Supported 18m python-netaddr/armel Task edubuntu-desktop-gnome python-netaddr/armel Supported 18m language-pack-gnome-ml-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ml-base/i386 Supported 5y virtuoso-nepomuk/i386 Supported 18m sed/armel Task minimal sed/armel Supported 18m heimdal-docs/i386 Supported 18m frei0r-plugins/powerpc Task ubuntustudio-video libmono-compilerservices-symbolwriter4.0-cil/amd64 Supported 18m apparmor/i386 Task standard, kubuntu-active apparmor/i386 Supported 5y dbus-1-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ig/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqtassistantclient-dev/amd64 Supported 18m kde-icons-mono/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kde-icons-mono/armel Supported 18m libloudmouth1-0-dbg/armel Supported 18m language-pack-gnome-cv/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cv/armel Supported 18m libexo-common/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-an/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-an/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-as/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb anacron/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop anacron/i386 Supported 5y ubuntu-virt-server/i386 Task virt-host ubuntu-virt-server/i386 Supported 5y libglib2.0-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libglib2.0-bin/amd64 Supported 5y libkdewebkit5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome lxsession-edit/i386 Task lubuntu-desktop dpkg/i386 Task minimal dpkg/i386 Supported 5y texlive-lang-norwegian/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb iproute-doc/i386 Supported 18m multipath-tools-boot/armel Supported 18m gcompris-sound-sl/i386 Task edubuntu-dvd-live ttf-indic-fonts-core/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-indic-fonts-core/armel Supported 18m python-unittest2/armel Supported 18m gdb/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop xdg-utils/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xdg-utils/armel Supported 18m texlive-luatex/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-luatex/amd64 Supported 5y branding-ubuntu/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb branding-ubuntu/armel Supported 18m language-pack-am-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/armel Supported 18m libpackage-deprecationmanager-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpackage-deprecationmanager-perl/i386 Supported 18m language-pack-gnome-csb/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/i386 Supported 5y libidl-common/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins libincidenceeditorsng4-mobile/armel Task kubuntu-active liblogthread3/armel Supported 18m choose-mirror/i386 Supported 5y transmission/armel Task lubuntu-desktop libavahi-glib1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop librrds-perl/i386 Supported 5y python-gtk2-tutorial/amd64 Supported 5y libconfig++8/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording debianutils/armhf Task minimal lib32quadmath0/armel Supported 18m gir1.2-brasero-3.0/i386 Supported 18m printer-driver-ptouch/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-ptouch/armel Supported 18m python-twisted/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted/i386 Supported 5y libgweather-3-dev/armel Supported 18m amarok-help-sv/i386 Supported 18m libwavpack-dev/i386 Supported 18m hunspell-gl-es/i386 Supported 5y libyaml-syck-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libss2/powerpc Task minimal language-pack-gnome-en-base/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live language-pack-gnome-en-base/i386 Supported 5y hunspell/amd64 Supported 18m libassuan0-dbg/armel Supported 18m libegl1-mesa-drivers/i386 Supported 18m libsox-fmt-alsa/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video gconf-service/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gconf-service/amd64 Supported 5y libkdeedu-dev/amd64 Supported 18m shared-mime-info/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bacula-sd-pgsql/i386 Supported 5y texlive-lang-danish/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-danish/i386 Supported 5y checkbox-gtk/armel Supported 18m libutouch-grail1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libraul10/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libfile-remove-perl/i386 Supported 18m libgnomeui-common/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgnomeui-common/i386 Supported 5y libavcodec-extra-53/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libmdds-dev/armel Supported 18m openoffice.org-voikko/armel Supported 18m libtemplateparser4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libtemplateparser4/armel Supported 18m libwnck-3-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-cs-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-cs-base/amd64 Supported 5y python-gpod/armel Supported 18m libdatrie-doc/armel Supported 18m libdca0/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics kwalletmanager/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kwalletmanager/amd64 Supported 5y libnet-dns-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master xrestop/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libcupsdriver1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libtest-exception-perl/amd64 Supported 18m libclutter-1.0-dev/armel Supported 18m readline-common/armel Build-Essential yes readline-common/armel Task minimal readline-common/armel Supported 18m libgtk-vnc-2.0-0/amd64 Task ubuntustudio-desktop libgtk-vnc-2.0-0/amd64 Supported 18m python-pycurl/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-hu/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live gamine-data/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome texlive-fonts-extra/amd64 Supported 5y ldm/armel Supported 18m libmono-system-runtime-caching4.0-cil/i386 Supported 18m ttf-adf-romande/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta kaccessible/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kaccessible/i386 Supported 5y kubrick/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kubrick/amd64 Supported 5y libexpat1-udeb/armel Supported 18m gnome-settings-daemon-dev/i386 Supported 18m libgail-doc/armel Supported 18m libreoffice-l10n-sk/amd64 Supported 5y libogg0/powerpc Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording dictionaries-common-dev/armel Supported 18m language-pack-bs-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bs-base/armel Supported 18m libcompfaceg1/amd64 Task lubuntu-desktop libpth20/armel Task ubuntu-desktop, mail-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, lubuntu-desktop libpth20/armel Supported 18m xauth/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master xauth/i386 Supported 5y language-pack-gnome-fy-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy-base/armel Supported 18m libktorrent-dev/armel Supported 18m libmpfr-doc/amd64 Supported 18m language-pack-bem-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live speakup-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m indicator-status-provider-pidgin/armel Task xubuntu-desktop indicator-status-provider-pidgin/armel Supported 18m language-pack-gnome-si-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live mii-diag-udeb/armel Supported 18m python-couchdb/amd64 Supported 18m libsyncdaemon-1.0-1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb policykit-desktop-privileges/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gfortran-4.6/armel Supported 18m libmailtransport4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmailtransport4/amd64 Supported 5y postgresql-common/amd64 Task postgresql-server postgresql-common/amd64 Supported 5y libjte1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-libproxy/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb lib64gfortran3/i386 Supported 5y debconf-kde-dbg/i386 Supported 18m ftp/amd64 Task standard, kubuntu-active ftp/amd64 Supported 5y fat-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y libquadmath0/amd64 Build-Essential yes libquadmath0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libquadmath0/amd64 Supported 5y libtest-minimumversion-perl/armel Supported 18m language-pack-kde-pl/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live python-testtools/i386 Supported 18m python-gtk2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-gtk2/amd64 Supported 5y ttf-lyx/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-font-meta analitza-dbg/i386 Supported 18m fonts-tlwg-purisa/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop vim-dbg/amd64 Supported 18m libcommons-parent-java/i386 Supported 18m language-pack-mn/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mn/armel Supported 18m texlive-base/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-base/i386 Supported 5y gstreamer-tools/i386 Supported 5y locales/amd64 Task minimal locales/amd64 Supported 5y libnet-daemon-perl/i386 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libnet-daemon-perl/i386 Supported 5y libglibmm-2.4-dev/amd64 Supported 18m lsb-desktop/i386 Supported 5y ttf-goudybookletter/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta kstars-data/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kstars-data/amd64 Supported 5y libkasten1controllers1/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1controllers1/i386 Supported 5y xine-ui/i386 Task ubuntustudio-video x11-session-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop x11-session-utils/amd64 Supported 5y python-django/armel Supported 18m myspell-ts/armel Supported 18m share-like-connect/amd64 Task kubuntu-active apache2.2-bin/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master apache2.2-bin/amd64 Supported 5y libmeanwhile1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libjaxme-java/i386 Supported 18m xserver-xorg-video-nouveau/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgd-text-perl/i386 Supported 5y libvirt0-dbg/i386 Supported 18m unity-2d-shell/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-2d-shell/i386 Supported 5y xserver-xorg-video-r128/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-r128/amd64 Supported 5y dnsmasq-utils/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-mr/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-mr/amd64 Supported 5y ttf-adf-verana/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-fa/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libevent-dbg/amd64 Supported 18m libedataserverui-3.0-1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libedataserverui-3.0-1/armel Supported 18m audacity/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libiw-dev/armel Supported 18m libwind0-heimdal/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libwind0-heimdal/armel Supported 18m vlc-data/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kdelibs5-experimental-dev/amd64 Supported 18m libsmokebase3/armel Supported 18m ibus/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ibus/amd64 Supported 5y lib32bz2-1.0/i386 Supported 18m icc-profiles-free/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics libfftw3-3/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording firefox-locale-bn/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libjpeg62-dbg/amd64 Supported 18m libnice10/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libnice10/armel Supported 18m ivy/amd64 Supported 18m libparams-classify-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libparams-classify-perl/amd64 Supported 18m rhythmbox-mozilla/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox-mozilla/amd64 Supported 5y libqtwebkit-qmlwebkitplugin/armel Task kubuntu-active libqtwebkit-qmlwebkitplugin/armel Supported 18m libxrender1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxrender1/i386 Supported 5y zeitgeist-core/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop zeitgeist-core/i386 Supported 5y language-pack-sw-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sw-base/amd64 Supported 5y ristretto/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop comerr-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-pt/i386 Supported 18m libreoffice-l10n-uk/armel Supported 18m evolution-webcal/amd64 Supported 5y libjson-glib-dev/i386 Supported 18m lxsession/armel Task lubuntu-core fonts-khmeros/i386 Supported 5y libnet1/amd64 Supported 5y ubiquity-frontend-kde/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live juk/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full juk/amd64 Supported 5y kde-l10n-uk/armel Supported 18m libnl2-dbg/armel Supported 18m partman-base/armel Supported 18m libdmapsharing-3.0-dev/amd64 Supported 18m python-levenshtein/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full liblink-grammar4/powerpc Task xubuntu-desktop libcue-dev/i386 Supported 18m libopenbabel-dev/i386 Supported 18m python-pygoocanvas/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-video python-pygoocanvas/armel Supported 18m cdebconf-newt-terminal/armel Supported 18m fonts-beteckna/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta emacs23-el/armel Supported 18m screensaver-default-images/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdbi-doc/amd64 Supported 18m libept-dev/amd64 Supported 18m wget/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libruby1.9.1-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-te-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-te-base/amd64 Supported 5y language-pack-or/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ttf-dejavu-mono-udeb/i386 Supported 18m libido-0.1-dev/armel Supported 18m libavahi-compat-libdnssd1/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libavahi-compat-libdnssd1/armel Supported 18m kamera/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libwpd-dev/i386 Supported 18m python-numpy/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics texlive-latex-recommended/armel Task ubuntustudio-font-meta texlive-latex-recommended/armel Supported 18m libgpod-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgpod-common/amd64 Supported 5y python-greenlet/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome python-greenlet/amd64 Supported 5y ttf-adf-berenis/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta python-egenix-mxproxy-doc/i386 Supported 18m libsvn-doc/amd64 Supported 18m xfonts-base/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libegl1-mesa/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libegl1-mesa/armel Supported 18m language-pack-kde-br-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-br-base/armel Supported 18m libkwinactiveeffects1abi3/amd64 Task kubuntu-active libkwinactiveeffects1abi3/amd64 Supported 18m libdb4.8-dev/amd64 Supported 18m libxfconf-0-2/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop edubuntu-artwork/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome ssl-cert/armhf Task ubuntu-desktop, mail-server, print-server, ubuntu-usb, postgresql-server, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop texlive-doc-de/amd64 Supported 5y gawk/i386 Task virt-host, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation gawk/i386 Supported 5y python-xklavier/amd64 Task lubuntu-desktop firefox-locale-gd/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-gd/i386 Supported 5y ttf-bengali-fonts/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-bengali-fonts/i386 Supported 5y libv4l-0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libv4l-0/amd64 Supported 5y libloudmouth1-0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop emacs23-common/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb swh-plugins/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libwmf-dev/amd64 Supported 18m libmarble-dev/amd64 Supported 18m texlive-lang-croatian/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-croatian/armel Supported 18m grep/powerpc Task minimal libtimedate-perl/powerpc Build-Essential yes libtimedate-perl/powerpc Task cloud-image, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-nds/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgps20/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgps20/amd64 Supported 5y multiarch-support/armhf Task minimal libkrossui4/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active libapache2-mod-auth-kerb/armel Supported 18m php5-pgsql/i386 Supported 5y libmail-sendmail-perl/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libmail-sendmail-perl/armel Supported 18m kdemultimedia/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgdata13/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgdata13/i386 Supported 5y xorg-sgml-doctools/armel Supported 18m sgmls-doc/i386 Supported 18m sharutils/amd64 Supported 18m ubuntu-edu-tertiary/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-ldap2.0-cil/i386 Supported 18m libgcj-bc/i386 Supported 5y xserver-xorg-input-mouse/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-mouse/i386 Supported 5y tdb-tools/amd64 Task samba-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master tdb-tools/amd64 Supported 5y xfce4-terminal/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop language-pack-lb-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lb-base/i386 Supported 5y python3.2/amd64 Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics python3.2/amd64 Supported 5y libgnome-bluetooth8/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice-officebean/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-officebean/i386 Supported 5y zip/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop zip/i386 Supported 5y e2fsprogs/armhf Task minimal language-pack-ks/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ks/armel Supported 18m language-pack-gnome-lo/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lo/armel Supported 18m mythes-en-us/i386 Supported 5y tofrodos/i386 Supported 18m ed/armel Task standard, kubuntu-active ed/armel Supported 18m python-lazr.uri/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libubuntuoneui-3.0-1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb nettle-dbg/amd64 Supported 18m hunspell-ar/armel Supported 18m language-pack-gnome-ti-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libboost1.46-dev/armel Supported 18m installation-locale/armel Supported 18m nvidia-96-updates/amd64 Supported 18m libdconf-dbus-1-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libdconf-dbus-1-0/i386 Supported 5y kde-l10n-ga/armel Supported 18m xaos/armel Task edubuntu-desktop-gnome libtalloc2/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-sag-gdi/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-sag-gdi/i386 Supported 5y libkonq-common/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde anacron/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-prettytable/armel Supported 18m gnome-orca/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-orca/amd64 Supported 5y libtotem-plparser17/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop texlive-lang-portuguese/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb indicator-session/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb indicator-session/i386 Supported 5y libgnome-menu-3-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-greenlet-dbg/i386 Supported 18m message-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m libmime-types-perl/i386 Supported 5y aptitude/armel Task cloud-image aptitude/armel Supported 18m xterm/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xterm/i386 Supported 5y libxml-commons-resolver1.1-java-doc/armel Supported 18m texlive-pictures/amd64 Supported 5y libkhtml5/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkhtml5/amd64 Supported 5y linux-image-generic/armel Supported 18m default-jre-headless/amd64 Task tomcat-server, ubuntu-usb, edubuntu-usb default-jre-headless/amd64 Supported 5y libqtdee-dev/amd64 Supported 18m gir1.2-gweather-3.0/i386 Supported 18m libnjb5/amd64 Supported 18m evolution-data-server-dev/i386 Supported 18m lxinput/armel Task lubuntu-desktop qapt-deb-installer/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde qapt-deb-installer/i386 Supported 5y libgupnp-igd-1.0-4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop language-pack-lv-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libtokyocabinet-dev/amd64 Supported 18m librsync-dev/i386 Supported 18m python-xdg/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-xdg/i386 Supported 5y libpolkit-backend-1-0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop firefox-locale-nn/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-nn/amd64 Supported 5y language-pack-sr/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-pkg-resources/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-pkg-resources/i386 Supported 5y ed/amd64 Task standard, kubuntu-active ed/amd64 Supported 5y puredata-gui/armhf Task ubuntustudio-generation recode/i386 Supported 5y zeitgeist-core/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libxrender1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-lt-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lt-base/i386 Supported 5y libavcodec-dev/amd64 Supported 18m fonts-ipafont-gothic/amd64 Supported 18m language-pack-kde-ko-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/amd64 Supported 5y libgcj12/i386 Supported 5y apport/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libncurses5-dbg/i386 Supported 18m lib32ffi-dev/armel Supported 18m python-psycopg2/amd64 Supported 5y ubuntustudio-wallpapers/armel Task ubuntustudio-desktop libmono-addins0.2-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome rhythmbox-data/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcommons-codec-java/amd64 Supported 18m libflac-dev/i386 Supported 18m liblcms1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop liblcms1/i386 Supported 5y exim4-dbg/i386 Supported 18m dbus-x11/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop dbus-x11/armel Supported 18m xfconf/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgnomekbd-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgnomekbd-common/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-la-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-la-base/amd64 Supported 5y libxcb-glx0-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libheimbase1-heimdal/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master php5-dev/i386 Supported 5y tsconf/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libaudiofile1/i386 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libaudiofile1/i386 Supported 18m libdpkg-perl/armhf Build-Essential yes lubuntu-desktop/amd64 Task lubuntu-desktop python3-dbus/i386 Supported 18m openoffice.org-help-en-gb/i386 Supported 18m irssi/amd64 Supported 5y libdw1/i386 Supported 5y libido-0.1-0/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libido-0.1-0/amd64 Supported 18m freecdb/armel Supported 18m language-pack-kde-hy-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libfence-dev/armel Supported 18m software-center/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop software-center/i386 Supported 5y libfarstream-0.1-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libfarstream-0.1-0/i386 Supported 5y libmlt++3/armel Task ubuntustudio-video ktouch/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ktouch/amd64 Supported 5y libprison-dbg/amd64 Supported 18m libtest-strict-perl/amd64 Supported 18m python-debian/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-debian/i386 Supported 5y libradius1/amd64 Supported 5y lubuntu-artwork/powerpc Task lubuntu-core lxrandr/amd64 Task lubuntu-desktop language-pack-kde-bs/powerpc Task edubuntu-dvd-live libqt4-dbg/armel Supported 18m debootstrap/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome debootstrap/amd64 Supported 5y indicator-status-provider-mc5/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvirt-doc/amd64 Supported 18m bsdutils/i386 Task minimal bsdutils/i386 Supported 5y konsole/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde konsole/amd64 Supported 5y policykit-1-gnome/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop krita-data/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full krita-data/amd64 Supported 5y audacity/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording lib32objc3-dbg/amd64 Supported 18m update-inetd/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgrantlee-gui0/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgrantlee-gui0/armel Supported 18m texlive-lang-latin/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-latin/i386 Supported 5y libgl1-mesa-dri-dbg/i386 Supported 18m libstreams-dev/i386 Supported 18m ttf-adf-gillius/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libmail-dkim-perl/amd64 Supported 5y libsolid4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsolid4/armel Supported 18m libconvert-tnef-perl/i386 Supported 5y language-pack-gnome-pt-base/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-pt-base/armel Supported 18m fonts-kacst-one/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xplanet-images/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full xplanet-images/armel Supported 18m gconf2-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gconf2-common/amd64 Supported 5y libmono-posix4.0-cil/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-posix4.0-cil/i386 Supported 5y libreoffice-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libreoffice-kde/i386 Supported 5y libkdc2-heimdal/armel Supported 18m udisks-doc/amd64 Supported 18m libgtkhtml-4.0-dbg/amd64 Supported 18m libsoap-lite-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-mr/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mr/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-gv-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gv-base/amd64 Supported 5y libnl2-dev/armel Supported 18m libqdox-java-doc/amd64 Supported 18m libnice-doc/i386 Supported 18m ttf-summersby/armhf Task ubuntustudio-font-meta libntrack-qt4-1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libntrack-qt4-1/i386 Supported 5y language-pack-gnome-gd/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gd/i386 Supported 5y partman-md/armel Supported 18m language-pack-kde-mk-base/armhf Task edubuntu-dvd-live apache2-prefork-dev/armel Supported 18m gnome-desktop-data/armel Task xubuntu-desktop gir1.2-gnomekeyring-1.0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gir1.2-gnomekeyring-1.0/amd64 Supported 5y dia-gnome/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome dia-gnome/i386 Supported 5y language-pack-uk-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-uk-base/armel Supported 18m akonadi-backend-mysql/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome compizconfig-backend-gconf/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb compizconfig-backend-gconf/amd64 Supported 5y hdparm-udeb/armel Supported 18m libavahi-client3/amd64 Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libavahi-client3/amd64 Supported 5y libfont-ttf-perl/amd64 Supported 18m libgmtk0/armel Task lubuntu-desktop language-pack-zh-hant/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/armel Supported 18m libsamplerate0-dev/amd64 Supported 18m libavahi-core-dev/armel Supported 18m xserver-xorg-input-synaptics/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-synaptics/armel Supported 18m okular-dbg/armel Supported 18m libxml-sax-expat-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-sax-expat-perl/i386 Supported 18m language-pack-kde-ko-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ko-base/i386 Supported 5y libmono-system-windows-forms4.0-cil/amd64 Supported 18m libclutter-1.0-common/i386 Supported 18m libreoffice-help-en-us/powerpc Task edubuntu-live libxxf86dga1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop nic-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/amd64 Supported 5y tcl/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation tcl/amd64 Supported 5y whysynth/armel Task ubuntustudio-generation patchutils/armel Supported 18m libtest-distribution-perl/i386 Supported 18m libavahi-common-data/i386 Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libavahi-common-data/i386 Supported 5y libindicate5/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgpg-error0/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-django-openstack/i386 Supported 5y epydoc-doc/i386 Supported 18m libdb5.1-dbg/amd64 Supported 18m texlive-doc-ko/amd64 Supported 5y bridge-utils/i386 Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome bridge-utils/i386 Supported 5y libkwinactiveeffects1abi3/i386 Task kubuntu-active libkwinactiveeffects1abi3/i386 Supported 18m nut-snmp/armel Supported 18m gutenprint-doc/i386 Supported 18m libterm-readkey-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master melting/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgtlcore0.8/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-kl-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ruby1.8/powerpc Task kubuntu-active libav-tools/amd64 Task ubuntustudio-video libav-tools/amd64 Supported 5y libreoffice-help-gl/armel Supported 18m lib32mpfr4/i386 Supported 18m language-pack-gnome-yi/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmono-system-web-abstractions4.0-cil/armel Supported 18m language-pack-bem/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bem/armel Supported 18m python-problem-report/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kreversi/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kreversi/i386 Supported 5y thunderbird/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop thunderbird/amd64 Supported 5y language-pack-gv/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live java-common/armel Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb java-common/armel Supported 18m libqtwebkit4/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqtwebkit4/amd64 Supported 5y isc-dhcp-server-dbg/i386 Supported 18m libhessian-java-doc/amd64 Supported 18m language-pack-hsb/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/armel Supported 18m libdbd-freetds/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-hr/armel Supported 18m kapptemplate/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kapptemplate/i386 Supported 5y sylpheed/i386 Task lubuntu-desktop libfparser-4.3/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libkeduvocdocument4/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mesa-common-dev/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full mesa-common-dev/i386 Supported 5y libxcb-res0-dbg/amd64 Supported 18m libgirepository-1.0-1/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libao-dev/amd64 Supported 18m python-aptdaemon.pkcompat/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-aptdaemon.pkcompat/i386 Supported 5y language-pack-gnome-zh-hant-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live qt3-dev-tools/amd64 Supported 18m libccs3/armel Supported 18m python-egenix-mxqueue/armel Supported 18m libgail-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgail-common/i386 Supported 5y groff-base/amd64 Task standard, kubuntu-active groff-base/amd64 Supported 5y liblv2dynparamhost1-1/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording thunderbird-locale-es/amd64 Supported 18m libreadline6/i386 Build-Essential yes libreadline6/i386 Task minimal libreadline6/i386 Supported 5y libappindicator-dev/armel Supported 18m qt4-doc-html/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full php-mythtv/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-or-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or-base/i386 Supported 5y libgee2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop rescue-mode/armel Supported 18m libnl2-doc/amd64 Supported 18m libgpm2/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgpm2/i386 Supported 5y language-pack-ps/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libnet-telnet-perl/amd64 Supported 5y gimp-help-nn/amd64 Task edubuntu-dvd-live gimp-help-nn/amd64 Supported 5y libxcb-xtest0/armel Supported 18m python-imaging-sane/amd64 Supported 5y cdrom-retriever/armel Supported 18m netcat-openbsd/amd64 Task minimal netcat-openbsd/amd64 Supported 5y openoffice.org-gnome/i386 Supported 18m libclalsadrv2/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins preseed-common/armel Supported 18m linuxdoc-tools/armel Supported 18m ttf-dejavu-mono-udeb/armel Supported 18m libmeanwhile-dev/armel Supported 18m xserver-xorg-video-fbdev/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-fbdev/i386 Supported 5y libdevmapper1.02.1-udeb/amd64 Supported 5y libserf1/armel Supported 18m libpeas-dev/armel Supported 18m humanity-icon-theme/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libkimap4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkimap4/armel Supported 18m xcursor-themes/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xcursor-themes/i386 Supported 5y language-pack-gnome-zh-hant/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hant/i386 Supported 5y xfonts-encodings/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xfonts-encodings/armel Supported 18m language-pack-kde-fa-base/armhf Task edubuntu-dvd-live icu-doc/amd64 Supported 18m libfftw3-dev/amd64 Supported 18m lxappearance-obconf/armel Task lubuntu-desktop fs-core-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y libgcr-3-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgcr-3-common/armel Supported 18m cloud-initramfs-rescuevol/armel Task cloud-image cloud-initramfs-rescuevol/armel Supported 18m realpath/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live realpath/amd64 Supported 5y initramfs-tools/armel Task minimal initramfs-tools/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-nr/armel Supported 18m libcap2/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, dns-server, samba-server, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcap2/amd64 Supported 5y imagemagick/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libksieveui4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde unity-scope-video-remote/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libindicate-doc/amd64 Supported 18m libcrypt-openssl-random-perl/armel Supported 18m libkpimtextedit4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome dput/amd64 Supported 5y lib64expat1/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-cv-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cv-base/i386 Supported 5y elilo-installer/i386 Supported 5y language-pack-shs/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live wswiss/armel Supported 18m language-pack-kde-de-base/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de-base/i386 Supported 5y libgstreamer-perl/powerpc Task xubuntu-desktop libgcj12-awt/amd64 Supported 5y ntfs-3g-dbg/amd64 Supported 18m ggzcore-bin/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-rw/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live plasma-dataengines-addons/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde ttf-nanum-coding/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb ttf-nanum-coding/i386 Supported 5y wvdial/armel Task lubuntu-desktop wvdial/armel Supported 18m libtidy-0.99-0/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop language-pack-kde-el-base/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el-base/armel Supported 18m gtk3-engines-unico/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-kde4-dev/armel Supported 18m lubuntu-software-center/armel Task lubuntu-desktop oxygen-icon-theme/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome oxygen-icon-theme/i386 Supported 5y libdb-dev/amd64 Supported 18m libraptor1-dbg/amd64 Supported 18m rocs/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full rocs/i386 Supported 5y language-pack-mhr/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libcommons-vfs-java/i386 Supported 18m libtasn1-3-bin/armel Supported 18m libx11-doc/amd64 Supported 5y kgamma/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kgamma/i386 Supported 5y language-pack-ms-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ms-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-crh/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh/i386 Supported 5y python-pyudev/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde python-pyudev/amd64 Supported 5y libio-string-perl/i386 Task cloud-image libio-string-perl/i386 Supported 5y python-glance/amd64 Supported 5y ucf/armhf Task minimal firefox-locale-kk/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libproxy0.4-cil/armel Supported 18m lubuntu-desktop/armel Task lubuntu-desktop libssl1.0.0-udeb/amd64 Supported 5y libicu48/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active-live, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libicu48/amd64 Supported 5y libtar0/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop texlive-doc-ja/amd64 Supported 5y language-pack-kde-fy-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fy-base/amd64 Supported 5y libssl1.0.0-dbg/amd64 Supported 18m libkutils4/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libmono-system-windows-forms-datavisualization4.0-cil/i386 Supported 18m ufw/armhf Task standard, kubuntu-active libid3-3.8.3c2a/amd64 Supported 18m gnugo/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde gnugo/armel Supported 18m liblqr-1-0/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics liblqr-1-0/i386 Supported 5y qt-x11-free-dbg/i386 Supported 18m libgoocanvas3/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-video nvidia-96-updates-dev/i386 Supported 18m gcj-4.6-base/amd64 Supported 5y libgd2-xpm/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgd2-xpm/i386 Supported 5y gsfonts-other/amd64 Task ubuntustudio-font-meta vala-0.14-doc/armel Supported 18m choqok/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqtscript4-opengl/armhf Task ubuntustudio-generation kblackbox/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kblackbox/amd64 Supported 5y libxml-sax-base-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master amarok-help-pt-br/amd64 Supported 18m firefox-locale-ar/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-ar/i386 Supported 5y libbusiness-isbn-data-perl/amd64 Supported 18m gwibber-service-sina/i386 Supported 5y libntrack-gobject1/amd64 Supported 18m openoffice.org-l10n-ast/i386 Supported 18m language-pack-kde-ja-base/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja-base/armel Supported 18m libpci3-udeb/armel Supported 18m libnss-db/i386 Supported 5y libgtk2.0-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgtk2.0-common/armel Supported 18m kde-l10n-ug/amd64 Supported 18m autoconf/armel Supported 18m qt4-demos-dbg/armel Supported 18m language-pack-gnome-fi-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-fi-base/i386 Supported 5y language-pack-fr/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-fr/amd64 Supported 5y texlive-latex-recommended-doc/armhf Task ubuntustudio-font-meta xserver-xorg-video-openchrome-dbg/armel Supported 18m startactive-data/i386 Task kubuntu-active libhttp-message-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libhttp-message-perl/armel Supported 18m language-pack-kde-kk-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/armel Supported 18m libgd-barcode-perl/armel Supported 18m x11proto-fixes-dev/amd64 Supported 5y language-pack-kde-an/powerpc Task edubuntu-dvd-live libical-dbg/i386 Supported 18m libkdeedu-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnepomuk4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnepomuk4/amd64 Supported 5y libincidenceeditorsng4-mobile/armhf Task kubuntu-active python-ibus/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-ibus/i386 Supported 5y libxmlbeans-java/armel Supported 18m dragonplayer/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde dragonplayer/armel Supported 18m lightdm-kde-greeter/armel Task kubuntu-active indicator-messages-gtk2/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop tmispell-voikko/amd64 Supported 5y texlive-lang-cyrillic/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-cyrillic/armel Supported 18m lib32gmp-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-aa/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-aa/armel Supported 18m libgtksourceview-3.0-doc/armel Supported 18m curl-udeb/amd64 Supported 5y libgtkhtml-editor-4.0-0/i386 Supported 5y libunity-core-5.0-5/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb calligra-l10n-nds/armel Supported 18m ruby1.8-examples/i386 Supported 18m distro-info-data/i386 Supported 5y libtk-tablematrix-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-gdbm-dbg/armel Supported 18m tex4ht/armel Supported 18m kbruch/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ubuntustudio-recording/powerpc Task ubuntustudio-recording language-pack-kde-sv-base/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv-base/amd64 Supported 5y hyphen-en-us/i386 Supported 5y ttf-engadget/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta mtpaint/amd64 Task lubuntu-desktop libkpimutils4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkpimutils4/armel Supported 18m language-pack-kde-sq/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dv/armel Supported 18m desktop-file-utils/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop mythmusic/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libsoprano4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libtag1-dev/armel Supported 18m cups-driver-gutenprint/i386 Task print-server, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop cups-driver-gutenprint/i386 Supported 5y myspell-ku/amd64 Supported 5y language-pack-kde-mt/powerpc Task edubuntu-dvd-live espeak-data/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop espeak-data/armel Supported 18m libotr2-dev/i386 Supported 18m libxml++2.6-doc/armel Supported 18m dbus-test-runner/i386 Supported 18m ksaneplugin/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full firefox-locale-zh-hant/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-zh-hant/amd64 Supported 5y language-pack-csb/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb/armel Supported 18m language-pack-gnome-nds/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nds/i386 Supported 5y ubuntu-sso-client-gtk/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop input-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y python-kombu/amd64 Supported 5y mono-gac/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mono-gac/i386 Supported 5y enscript/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full enscript/amd64 Supported 5y ffado-tools/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-nevow/amd64 Supported 5y libgccxml-dev/armel Supported 18m python3-gi-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gv-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gv-base/amd64 Supported 5y liboverlay-scrollbar-0.2-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb liboverlay-scrollbar-0.2-0/i386 Supported 5y libnet-domain-tld-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libnet-domain-tld-perl/amd64 Supported 5y tinycdb/i386 Supported 18m language-pack-lg-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/amd64 Supported 5y busybox-udeb/armel Supported 18m openoffice.org-thesaurus-fr/i386 Supported 18m ibus-gtk3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ibus-gtk3/armel Supported 18m cdebconf-text-udeb/i386 Supported 5y libtext-bidi-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgnome-media-profiles-dev/amd64 Supported 18m lightdm-gtk-greeter/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libvorbis0a/i386 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libvorbis0a/i386 Supported 5y libmono-system-management4.0-cil/i386 Supported 18m rhythmbox-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox-data/i386 Supported 5y libmono-system-ldap4.0-cil/amd64 Supported 18m lubuntu-default-settings/i386 Task lubuntu-core maven-ant-helper/i386 Supported 18m libnfnetlink0-dbg/armel Supported 18m fglrx-dev/i386 Supported 18m texlive-lang-latin/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb python-iniparse/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgc-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-dv-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live qsynth/i386 Task ubuntustudio-generation libencode-locale-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libencode-locale-perl/armel Supported 18m unity-2d/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-2d/armel Supported 18m xfce4-notifyd/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libqtgconf-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-mt/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt/armel Supported 18m qjackctl/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording calligra-data/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active unity-2d-shell/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb dconf-service/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop dconf-service/armel Supported 18m language-pack-kde-ml-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live w3m/i386 Task cloud-image, server w3m/i386 Supported 5y libmono-system-web4.0-cil/armel Supported 18m tuxmath/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome hunspell-an/i386 Supported 18m firefox-locale-te/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-te/i386 Supported 5y liblua5.1-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop liblua5.1-0/armel Supported 18m libgnome-desktop-3-2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgnome-desktop-3-2/armel Supported 18m console-setup-udeb/armel Supported 18m libgtkimageview0/powerpc Task ubuntustudio-graphics language-pack-gnome-zh-hans-base/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live openoffice.org-hyphenation-en-us/amd64 Supported 18m libgsasl7/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ccache/armel Supported 18m leafpad/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop optipng/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-nn-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libfaad2/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmono-microsoft8.0-cil/i386 Supported 18m libwnck-3-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libwnck-3-0/armel Supported 18m libperl-dev/amd64 Supported 18m libeigen2-dev/i386 Supported 18m libpolkit-agent-1-dev/armel Supported 18m qemu-kvm/powerpc Task virt-host libtimezonemap1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libtimezonemap1/i386 Supported 5y python-renderpm/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-renderpm/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-in/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-in/i386 Supported 5y libusb-1.0-0/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libusb-1.0-0/armel Supported 18m libmalaga-dev/i386 Supported 18m calibre-bin/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome nagios-plugins/armel Supported 18m qsynth/armel Task ubuntustudio-generation libreoffice-l10n-bg/amd64 Supported 5y calligra-libs/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligra-libs/amd64 Supported 5y autotalent/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins libnet-snmp-perl/amd64 Supported 5y gfxboot/i386 Supported 5y libavformat53/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop libavformat53/i386 Supported 5y libva1/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libwxbase2.8-0/armhf Task edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libsqlite3-0-dbg/amd64 Supported 18m telepathy-gabble/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb telepathy-gabble/i386 Supported 5y libqgpsmm-dev/armel Supported 18m libaugeas-dev/i386 Supported 18m libgadu3/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libgadu3/armel Supported 18m pinentry-qt4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libxml2-dbg/amd64 Supported 18m dictionaries-common-dev/i386 Supported 18m ruby-minitest/amd64 Supported 18m libhcrypto4-heimdal/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libhcrypto4-heimdal/armel Supported 18m gnutls-bin/armel Supported 18m isc-dhcp-relay-dbg/armel Supported 18m libattr1-dev/amd64 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-af/armel Supported 18m partconf-mkfstab/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-wa/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live parley-data/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-pymongo/i386 Supported 18m language-pack-gnome-yo-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libxine1-misc-plugins/amd64 Task ubuntustudio-video oem-config-slideshow-ubuntu/amd64 Supported 5y libmission-control-plugins-doc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-gv-base/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ks/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live mdbtools-doc/amd64 Supported 18m printer-applet/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde transmission-qt/armel Supported 18m language-pack-gnome-ps-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bg/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-bg/amd64 Supported 5y libhamcrest-java-doc/armel Supported 18m libkexiv2-dev/amd64 Supported 18m launchpad-integration/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop texlive-doc-ja/armel Supported 18m transcode-doc/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master xserver-xorg-video-radeon-dbg/armel Supported 18m libmowgli2/armel Task ubuntustudio-desktop python-aptdaemon-gtk/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libverto-glib1/armel Supported 18m language-pack-mai-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmagickcore-dev/i386 Supported 18m x11proto-record-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-pa-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pa-base/armel Supported 18m kaddressbook/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ncurses-base/powerpc Task minimal libksane-dbg/armel Supported 18m kfourinline/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libgutenprint2/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgutenprint2/armel Supported 18m libxcb-composite0/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-zu-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-de/armel Supported 18m python-greenlet-dev/armel Supported 18m kaddressbook-mobile/amd64 Task kubuntu-active xubuntu-icon-theme/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-uk/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-uk/amd64 Supported 5y sylpheed-plugins/amd64 Task lubuntu-desktop python-twisted-conch/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libtest-cpan-meta-perl/armel Supported 18m lib32readline-gplv2-dev/i386 Supported 18m wamerican-small/armel Supported 18m language-pack-yo/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yo/armel Supported 18m xfce4-mailwatch-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice-l10n-ml/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ml/i386 Supported 5y libming1/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome cdebconf-text-udeb/amd64 Supported 5y portaudio19-dev/amd64 Supported 18m libgtkhtml-4.0-dev/i386 Supported 18m libhangul1-dbg/amd64 Supported 18m jovie/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full jovie/i386 Supported 5y openoffice.org-style-oxygen/i386 Supported 18m language-pack-kde-eo/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eo/amd64 Supported 5y libqwt-doc/armel Supported 18m libibverbs1/i386 Supported 5y python-gobject/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-gobject/amd64 Supported 5y libgnome-media-profiles-3.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgnome-media-profiles-3.0-0/i386 Supported 5y libreoffice-core/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libbcprov-java-gcj/armel Supported 18m libmono-messaging2.0-cil/armel Supported 18m language-pack-et-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-et-base/i386 Supported 5y libtomcat6-java/i386 Task tomcat-server libtomcat6-java/i386 Supported 5y libxcomposite1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcomposite1/amd64 Supported 5y libiptcdata0/amd64 Task ubuntustudio-graphics language-pack-wae-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-wae-base/amd64 Supported 5y thunar-media-tags-plugin/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kdeplasma-addons/i386 Supported 18m cups-driver-gutenprint/armhf Task print-server, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-pt-base/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-pt-base/i386 Supported 5y libakonadiprotocolinternals1/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libthai-data/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libthai-data/amd64 Supported 5y desktop-file-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gperf/armel Supported 18m libgsf-1-114/armhf Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libgnomevfs2-dev/armel Supported 18m lib32ncursesw5/armel Supported 18m libtokyocabinet8/i386 Task mail-server libtokyocabinet8/i386 Supported 5y libwacom2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libffi6/armhf Task minimal libjaxp1.3-java/i386 Supported 5y libxine1/armhf Task ubuntustudio-video libcompizconfig0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libntrack-qt4-dev/i386 Supported 18m grub-efi-ia32/armel Supported 18m totem-dbg/amd64 Supported 18m libtirpc1/amd64 Supported 5y libdaemon0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdaemon0/armel Supported 18m libosp5/armel Supported 18m libmono-system-configuration4.0-cil/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-system-configuration4.0-cil/i386 Supported 5y rdate/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live rdate/amd64 Supported 5y python-imaging-tk-dbg/i386 Supported 18m libevent-openssl-2.0-5/armel Supported 18m tofrodos/amd64 Supported 18m liblua5.1-rrd0/i386 Supported 18m kde-l10n-zhcn/armel Supported 18m libice6-dbg/amd64 Supported 18m libxcb-xinerama0/amd64 Supported 18m libxau6-dbg/i386 Supported 18m libqtgui4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libqtgui4/i386 Supported 5y postgresql-9.1/powerpc Task postgresql-server libburn-dev/i386 Supported 18m libxcb-render0-dev/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ia-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kde-workspace-kgreet-plugins/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-et/powerpc Task edubuntu-dvd-live libgpg-error0/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master xmltv-gui/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-wimpiggy/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome php5-dbg/armel Supported 18m krb5-doc/i386 Supported 18m libjbig2dec0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjbig2dec0/amd64 Supported 5y duplicity/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb duplicity/i386 Supported 5y libnotify-doc/armel Supported 18m librrd4/i386 Supported 5y texlive-lang-vietnamese/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-vietnamese/i386 Supported 5y thunderbird-locale-el/armel Supported 18m libtspi1/amd64 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-sr/armel Supported 18m libxenstore3.0/i386 Task virt-host libxenstore3.0/i386 Supported 5y libxklavier16/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxdmcp6-dbg/amd64 Supported 18m udisks/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop udisks/armel Supported 18m libyaml-0-2-dbg/amd64 Supported 18m ntp-doc/amd64 Supported 18m pptp-linux/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop pptp-linux/i386 Supported 5y libwnck-3-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libhttp-cache-transparent-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master ubuntu-sounds/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-2d-launcher/i386 Supported 18m liblightdm-gobject-1-doc/armel Supported 18m python-twisted-core/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-twisted-core/armel Supported 18m lib64stdc++6/amd64 Supported 5y libsexy2/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop texlive-latex-base/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-latex-base/amd64 Supported 5y appmenu-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde appmenu-gtk/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-csb/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-csb/amd64 Supported 5y python3-dbg/armel Supported 18m libwebkitgtk-3.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libfluidsynth1/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins libfile-copy-recursive-perl/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gcompris-sound-da/i386 Task edubuntu-dvd-live lib32bz2-1.0/amd64 Supported 18m libpqxx-3.1-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-kn-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkscreensaver5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-da-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libatk1.0-data/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libatk1.0-data/amd64 Supported 5y gir1.2-wnck-1.0/amd64 Supported 18m language-pack-kde-da-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da-base/armel Supported 18m language-pack-pa/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa/amd64 Supported 5y inkscape/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libappindicator0.1-cil-dev/i386 Supported 18m libmtdev1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libmtdev1/armel Supported 18m language-pack-dz/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc-base/amd64 Supported 5y libxxf86vm-dev/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libxxf86vm-dev/armel Supported 18m calligraflow/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full quota/i386 Supported 5y libhunspell-1.3-0-dbg/amd64 Supported 18m firefox-globalmenu/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-sa-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa-base/amd64 Supported 5y libstreams0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libstreams0/armel Supported 18m texlive-latex-base-doc/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-latex-base-doc/armel Supported 18m libaa1-dev/amd64 Supported 18m evolution-data-server/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb evolution-data-server/armel Supported 18m libid3-3.8.3c2a/i386 Supported 18m plasma-scriptengine-python/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libx11-6-dbg/amd64 Supported 18m libipc-sharelite-perl/armel Supported 18m libmjpegtools-1.9/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master ubiquity-slideshow-ubuntu/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live libdbd-mysql/i386 Supported 5y startactive/armhf Task kubuntu-active libxcb-dri2-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording create-resources/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full create-resources/armel Supported 18m calligra-l10n-zhcn/i386 Supported 18m kde-window-manager-active/armel Task kubuntu-active ttf-nanum-coding/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb ttf-nanum-coding/amd64 Supported 5y libsidplay2/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libreoffice-l10n-pt-br/amd64 Supported 5y gir1.2-polkit-1.0/i386 Supported 18m heimdal-dev/armel Supported 18m auctex/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full auctex/armel Supported 18m libupsclient1-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-cv-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cv-base/amd64 Supported 5y libzeitgeist-1.0-1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libexttextcat0/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libexttextcat0/armel Supported 18m plasma-active-settings/armel Task kubuntu-active fakeroot/armel Build-Essential yes fakeroot/armel Supported 18m python-minimal/i386 Task minimal python-minimal/i386 Supported 5y libmlt-data/amd64 Task ubuntustudio-video libstrigiqtdbusclient-dev/i386 Supported 18m ubuntu-sounds/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-sounds/i386 Supported 5y gstreamer0.10-x/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, ubuntustudio-desktop quagga/armel Supported 18m gcompris-sound-el/armel Task edubuntu-dvd-live nxproxy/armhf Task edubuntu-desktop-gnome python-lockfile/i386 Supported 5y libfindlib-ocaml-dev/amd64 Supported 18m libxcb-glx0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcb-glx0/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-br/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-br/amd64 Supported 5y ldm-ubuntu-theme/armel Supported 18m gtk3-engines-oxygen/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde gtk3-engines-oxygen/amd64 Supported 5y libdvdread4/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libcdb1/armel Supported 18m language-pack-kde-ps/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ps/amd64 Supported 5y libopenbabel4/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libopenbabel4/amd64 Supported 5y libgles1-mesa/i386 Supported 18m libnspr4-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-eu-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libexttextcat-data/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libexttextcat-data/amd64 Supported 5y rhythmbox-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb hunspell-de-de/i386 Supported 5y libpaper-dev/i386 Supported 18m libasm3-java/armel Supported 18m texlive-lang-all/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-all/amd64 Supported 5y ssh-askpass-gnome/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop printer-driver-c2esp/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-c2esp/armel Supported 18m erlang-os-mon/i386 Supported 5y ocaml-interp/armhf Task edubuntu-desktop-kde libakonadi-kabc4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-kabc4/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-wo/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libclass-singleton-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libclass-singleton-perl/amd64 Supported 18m libqtscript4-perl/i386 Supported 18m libdconf-dbus-1-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb xfonts-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ndisc6-udeb/amd64 Supported 5y ndisc6-udeb/armel Supported 18m python-testtools/armel Supported 18m ffado-mixer-qt4/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording language-pack-gnome-he-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-he-base/i386 Supported 5y aeolus/armel Task ubuntustudio-audio-plugins libnfnetlink0/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libnfnetlink0/i386 Supported 5y libfile-remove-perl/amd64 Supported 18m libreoffice-base-core/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libreoffice-base-core/i386 Supported 5y libfreetype6/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfreetype6/i386 Supported 5y libgweather-3-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb openssl-blacklist-extra/armel Supported 18m libclalsadrv2/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins postgresql-client/armhf Task postgresql-server language-pack-ml/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ml/amd64 Supported 5y libiw30/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libiw30/armel Supported 18m mozilla-devscripts/i386 Supported 18m xserver-xorg-video-intel/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-intel/i386 Supported 5y xorg/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xorg/amd64 Supported 5y libapm1/amd64 Supported 18m input-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m ipsec-tools/armel Supported 18m kde-workspace/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kde-workspace/armel Supported 18m libmono-windowsbase4.0-cil/i386 Supported 18m language-pack-kde-kk-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/i386 Supported 5y ktimer/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libunity-core-5.0-dev/amd64 Supported 18m libtag-extras1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ps2eps/armel Task ubuntustudio-font-meta ps2eps/armel Supported 18m python3-pygments/i386 Supported 18m gnome-settings-daemon-dev/amd64 Supported 18m xfce4-power-manager/amd64 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop texlive-pictures/armel Supported 18m parport-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y libavdevice-extra-53/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording qt-at-spi/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libisoburn-dev/i386 Supported 18m oneconf/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop oneconf/armel Supported 18m libclass-methodmaker-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kde-l10n-nb/i386 Supported 18m libfaac0/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master xscreensaver/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-yaml/i386 Task cloud-image, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-yaml/i386 Supported 5y texlive-doc-en/amd64 Supported 5y liblingua-preferred-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgtkmm-3.0-dbg/i386 Supported 18m hplip-dbg/i386 Supported 18m ant/armel Supported 18m librsvg2-2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop virtuoso-opensource-6.1-bin/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome fonts-okolaks/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libccs-dev/amd64 Supported 18m libxv1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxv1/i386 Supported 5y attr/amd64 Supported 5y openjdk-6-source/amd64 Supported 5y nux-tools/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb nux-tools/amd64 Supported 5y pulseaudio-esound-compat-dbg/i386 Supported 18m gir1.2-notify-0.7/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gir1.2-notify-0.7/armel Supported 18m mythbuntu-lirc-generator/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libapache2-mod-python-doc/amd64 Supported 5y translate-toolkit/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full translate-toolkit/i386 Supported 5y language-pack-gnome-hu-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-hu-base/armel Supported 18m libmono-system-componentmodel-composition4.0-cil/i386 Supported 18m fonts-bpg-georgian/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta anthy-common/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb libcrmcluster1-dev/i386 Supported 18m libtelepathy-qt4-2/armhf Task kubuntu-active libcogl-common/armel Supported 18m libdevhelp-3-0/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb myspell-st/amd64 Supported 5y libtest-inter-perl/amd64 Supported 18m ktouch/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ktouch/armel Supported 18m texlive-doc-base/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-doc-base/i386 Supported 5y konversation-dbg/amd64 Supported 18m libgarcon-common/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop rhino-doc/armel Supported 18m ttf-essays1743/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-fa-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fa-base/armel Supported 18m python-doc/i386 Supported 18m libvpx-doc/armel Supported 18m libxrandr-dev/armel Supported 18m libxfcegui4-4/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python3-gi/i386 Supported 18m gimp-help-fr/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live xfce4-weather-plugin/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop tuxpaint/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-numpy-dbg/armel Supported 18m compiz-gnome/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb compiz-gnome/armel Supported 18m libsdl1.2debian/armhf Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording xserver-xorg-input-all/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-all/armel Supported 18m libisc83/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libisc83/armel Supported 18m ubuntu-minimal/armhf Task minimal libbctsp-java-doc/i386 Supported 18m libcdparanoia0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop texlive-lang-swedish/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb dnsutils/armel Task standard, kubuntu-active dnsutils/armel Supported 18m sni-qt/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-gst0.10/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop dovecot-postfix/amd64 Supported 5y optipng/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full optipng/armel Supported 18m fonts-ecolier-court/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta gcompris-sound-zhcn/powerpc Task edubuntu-dvd-live kmplot/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kmplot/i386 Supported 5y fonts-tlwg-typewriter/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop iputils-ping/amd64 Task minimal iputils-ping/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-nb-no/armel Supported 18m libmemcached-dev/amd64 Supported 5y language-pack-ky-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ky-base/amd64 Supported 5y language-pack-kde-lt/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lt/i386 Supported 5y debian-installer/armel Supported 18m libnm-util-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-mr-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mr-base/i386 Supported 5y python-amqplib-doc/amd64 Supported 18m libevent-core-2.0-5/armel Supported 18m libreoffice-l10n-id/i386 Supported 5y initscripts/armhf Task minimal libtk-tablematrix-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kbreakout/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kbreakout/amd64 Supported 5y libuniconf4.6/powerpc Task lubuntu-desktop kbattleship/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libpaper-utils/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpaper-utils/armel Supported 18m bind9utils/armel Task dns-server bind9utils/armel Supported 18m language-pack-sq/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sq/i386 Supported 5y libcanberra-gtk0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libkexiv2-10/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkexiv2-10/i386 Supported 5y firefox-locale-pl/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-pl/amd64 Supported 5y libxatracker1-dbg/armel Supported 18m gcc-4.4/amd64 Supported 5y libhunspell-1.3-0-dbg/armel Supported 18m ubuntu-wallpapers-precise/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgexiv2-1-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-an-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-an-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-mg-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libexttextcat-data/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libexttextcat-data/armel Supported 18m unity-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gir1.2-atspi-2.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop gir1.2-atspi-2.0/i386 Supported 5y python-pylibacl/i386 Supported 5y language-pack-kde-lb-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libntrack-glib-dev/amd64 Supported 18m libedata-cal-1.2-13/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libedata-cal-1.2-13/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-st/armel Supported 18m python3-sip-dev/armel Supported 18m libjargs-java/armel Supported 18m python-imaging/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-imaging/i386 Supported 5y partman-utils/amd64 Supported 5y libmemcachedprotocol0/armel Supported 18m language-pack-gnome-ky/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqalculate-dev/amd64 Supported 18m libpam-modules/armel Task minimal libpam-modules/armel Supported 18m texlive-lang-czechslovak/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-czechslovak/i386 Supported 5y gwibber-service-sina/amd64 Supported 5y gedit-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gedit-common/armel Supported 18m libjaxen-java/i386 Supported 18m language-pack-kde-bs/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bs/armel Supported 18m fonts-lao/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfile-listing-perl/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop fonts-rufscript/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-openssl-doc/i386 Supported 18m texlive-fonts-recommended/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ia/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ia/amd64 Supported 5y libgupnp-1.0-dev/armel Supported 18m libtag1c2a/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtag1c2a/armel Supported 18m less/armel Task minimal less/armel Supported 18m smokegen-dbg/amd64 Supported 18m libgadu3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde cryptsetup/armel Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-live, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live cryptsetup/armel Supported 18m language-pack-kde-ha/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ha/i386 Supported 5y kmplot/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-ml/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ml/i386 Supported 5y adium-theme-ubuntu/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb texlive-xetex/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ntrack-module-libnl-0/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libotr2/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libotr2/armel Supported 18m libgeronimo-jta-1.1-spec-java-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-hy/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hy/amd64 Supported 5y libnet-ldap-perl/amd64 Supported 5y mono-dmcs/amd64 Supported 18m sudo/armhf Task minimal squashfs-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y libvte-2.90-9/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvte-2.90-9/amd64 Supported 5y python-lxml/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics python-lxml/armel Supported 18m python-avahi/armel Supported 18m plasma-widgets-addons/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plasma-widgets-addons/amd64 Supported 5y libusbmuxd1-dbg/armel Supported 18m pyppd/amd64 Supported 18m libparams-classify-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libparams-classify-perl/armel Supported 18m python-gtk2-dbg/i386 Supported 18m kde-l10n-ko/armel Supported 18m language-pack-kde-et-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-et-base/amd64 Supported 5y libipc-run3-perl/armel Supported 18m libcompizconfig0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcompizconfig0/armel Supported 18m language-pack-gnome-sr/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libksane-dev/armel Supported 18m augeas-doc/armel Supported 18m speakup-modules-3.2.0-23-generic-di/i386 Supported 5y libchewing3/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libchewing3/armel Supported 18m libavahi-qt4-1/i386 Supported 18m bzip2/i386 Build-Essential yes bzip2/i386 Task minimal bzip2/i386 Supported 5y cryptsetup/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-live, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live cryptsetup/amd64 Supported 5y libfribidi0-udeb/i386 Supported 5y libicu-dev/i386 Supported 18m mysql-server-5.5/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgoocanvas-common/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-video libgoocanvas-common/amd64 Supported 5y libprotoc7/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libprotoc7/armel Supported 18m packagekit-docs/amd64 Supported 18m ibus-table/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvpx1/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording kde-l10n-csb/armel Supported 18m python-imaging-doc/amd64 Supported 18m texlive-pstricks/powerpc Task ubuntustudio-font-meta hunspell-de-at/armel Supported 18m language-pack-gnome-eu/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-eu/amd64 Supported 5y dpkg-dev/powerpc Build-Essential yes kpartloader/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kpartloader/armel Supported 18m strace/armel Task standard, kubuntu-active strace/armel Supported 18m floppy-modules-3.2.0-23-virtual-di/amd64 Supported 5y libkms1/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libxxf86vm-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-tr-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libqtsql4-perl/i386 Supported 18m gsfonts-x11/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libcanberra-gtk-module-dbg/amd64 Supported 18m oem-config/armel Supported 18m ffado-dbus-server/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libffado2/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libwrap0/i386 Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, cloud-image, ubuntu-usb, openssh-server, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libwrap0/i386 Supported 5y libm17n-0/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libm17n-0/amd64 Supported 5y graphviz/i386 Supported 5y firefox-locale-lv/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libupower-glib-dev/i386 Supported 18m tftp-hpa/armel Supported 18m linux-backports-modules-headers-precise-generic-pae/amd64 Supported 5y po4a/amd64 Supported 18m gthumb-data/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-ur-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqtglib-2.0-0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde indicator-printers/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb indicator-printers/amd64 Supported 5y libpils2-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-lt/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lt/i386 Supported 5y openbsd-inetd/armel Supported 18m ladish/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording language-pack-gnome-sd-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd-base/i386 Supported 5y libneon27-gnutls/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop lib32ncursesw5-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-ky-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sc-base/i386 Supported 5y ltsp-client/i386 Supported 5y python3.2-dev/i386 Supported 5y libmono-microsoft-build-framework4.0-cil/i386 Supported 18m libgd-gd2-perl/amd64 Supported 5y libgpod-nogtk-dev/amd64 Supported 18m libpam0g/i386 Task minimal libpam0g/i386 Supported 5y qt4-doc-html/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full qt4-doc-html/amd64 Supported 5y libdxflib-2.2.0.0/armel Task edubuntu-desktop-gnome libreoffice-l10n-br/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-br/i386 Supported 5y fonts-thai-tlwg/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-thai-tlwg/amd64 Supported 5y python-oauth/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-oauth/armel Supported 18m thunderbird-locale-pt/armel Supported 18m language-pack-gnome-ha/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha/i386 Supported 5y kmines/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libxine1-ffmpeg/armel Task ubuntustudio-video libdlrestrictions-dev/armel Supported 18m sgml-base/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master sgml-base/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-te/armel Supported 18m libice6-dbg/i386 Supported 18m libdee-1.0-4/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libdee-1.0-4/armel Supported 18m python3-dev/armel Supported 18m libnss-files-udeb/i386 Supported 5y texlive-lang-portuguese/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-portuguese/amd64 Supported 5y libtotem-plparser17/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libtotem-plparser17/amd64 Supported 5y firefox-locale-vi/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libwebkitgtk-3.0-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libwebkitgtk-3.0-common/amd64 Supported 5y gnumeric-doc/armhf Task xubuntu-desktop unity/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity/amd64 Supported 5y libpulse-mainloop-glib0-dbg/i386 Supported 18m kde-l10n-cs/armel Supported 18m libpulse0-dbg/armel Supported 18m fonts-linex/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta freetds-common/amd64 Supported 5y kubuntu-default-settings/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde bluez/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bluez/armel Supported 18m thunderbird-locale-it/i386 Supported 18m plasma-widget-kimpanel/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libxfont1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxfont1/armel Supported 18m libfltk1.1-dev/amd64 Supported 18m libcurl3-nss/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop firefox-locale-th/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live irssi/armel Supported 18m lilo/armel Supported 18m libhessian-java/amd64 Supported 18m ktorrent-dbg/i386 Supported 18m libmono-system-web-mvc1.0-cil/amd64 Supported 18m fbset/armel Supported 18m libgssdp-doc/amd64 Supported 18m postfix-mysql/i386 Supported 5y libxaw7/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxaw7/i386 Supported 5y bacula-console/amd64 Supported 5y python-greenlet-dbg/amd64 Supported 18m dictfmt/i386 Supported 18m libeasymock-java-doc/i386 Supported 18m libreoffice-l10n-it/armel Supported 18m multipath-tools-boot/amd64 Supported 5y language-pack-ca/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ca/i386 Supported 5y libxaw7-dev/i386 Supported 18m opencryptoki/i386 Supported 18m manpages-dev/amd64 Build-Essential yes manpages-dev/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop manpages-dev/amd64 Supported 5y liblensfun-data/amd64 Task ubuntustudio-graphics qdbus/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libcanberra-gtk-module/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcanberra-gtk-module/amd64 Supported 5y scribus/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome scribus/armel Supported 18m gimp-dbg/amd64 Supported 18m libboost-regex1.46.1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full fonts-tlwg-garuda/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-garuda/amd64 Supported 5y libav-doc/armel Supported 18m texlive-lang-french/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-french/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-st/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-st/amd64 Supported 5y keystone-doc/armel Supported 18m lowmemcheck/amd64 Supported 5y xpra/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libmad0-dev/armel Supported 18m ubuntu-edu-secondary/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-pap-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libao-common/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop grub-efi-ia32-bin/amd64 Supported 5y indent-doc/armel Supported 18m ubuntuone-client-dbg/armel Supported 18m mount/amd64 Task minimal mount/amd64 Supported 5y language-pack-eo/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-eo/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-mk/i386 Supported 18m guile-1.8-doc/amd64 Supported 18m openoffice.org-l10n-be-by/amd64 Supported 18m libmono-2.0-1-dbg/i386 Supported 18m libgweather-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ktouch-data/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ktouch-data/armel Supported 18m libsmokeqimageblitz3/i386 Supported 18m libxcb-randr0-dbg/amd64 Supported 18m python-genshi/i386 Supported 5y libverto-dev/i386 Supported 18m libtest-strict-perl/i386 Supported 18m libss2/armel Task minimal libss2/armel Supported 18m kdepasswd/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kdepasswd/amd64 Supported 5y ttf-bengali-fonts/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-bengali-fonts/amd64 Supported 5y binutils/powerpc Build-Essential yes binutils/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libgnome2-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-audio-plugins libavformat-dev/amd64 Supported 18m fonts-nanum-coding/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb libopencryptoki-dev/i386 Supported 18m libhsqldb-java/i386 Supported 5y libmono-system-data-services-client4.0-cil/i386 Supported 18m libgtkmm-3.0-1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop irda-utils/armel Supported 18m libdjvulibre-text/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdjvulibre-text/amd64 Supported 5y kde-telepathy/i386 Task kubuntu-active language-pack-kde-se-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-se-base/amd64 Supported 5y libkrb5support0/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libkrb5support0/i386 Supported 5y linux-backports-modules-cw-3.3-3.2.0-23-generic-pae/amd64 Supported 5y libreoffice-style-oxygen/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libreoffice-style-oxygen/amd64 Supported 5y language-pack-as/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-as/amd64 Supported 5y cman/amd64 Supported 5y librpc-xml-perl/i386 Supported 18m language-pack-gnome-eo-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-eo-base/armel Supported 18m python-gmenu/armhf Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop libtool/armel Supported 18m indicator-messages-gtk2/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcompfaceg1/i386 Task lubuntu-desktop openoffice.org-l10n-or/i386 Supported 18m libgvnc-1.0-0-dbg/armel Supported 18m libutouch-evemu-dev/armel Supported 18m language-pack-ko/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ko/amd64 Supported 5y libtime-modules-perl/i386 Supported 5y usb-creator-kde/armel Supported 18m libbit-vector-perl/i386 Supported 18m pinentry-doc/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-mai-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live krdc/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full xfce4-indicator-plugin/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-hr-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/armel Supported 18m libmdb2/armel Supported 18m puppet/armel Supported 18m libbctsp-java/i386 Supported 18m python-apport/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-apport/amd64 Supported 5y gstreamer0.10-tools/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gstreamer0.10-tools/i386 Supported 5y libxrender-dev/armel Supported 18m python3-sip-dev/i386 Supported 18m python-egenix-mxtools/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb lib64readline5/amd64 Supported 18m ibus-gtk3/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libquorum4/i386 Supported 5y texlive-extra-utils/i386 Task ubuntustudio-font-meta texlive-extra-utils/i386 Supported 5y libqt4-dbus/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libqt4-dbus/amd64 Supported 5y libtinfo-dev/amd64 Supported 5y snmpd/armel Supported 18m gir1.2-ibus-1.0/amd64 Supported 18m tasksel-data/i386 Task cloud-image tasksel-data/i386 Supported 5y openstack-dashboard-ubuntu-theme/armel Supported 18m python-pastescript/armel Supported 18m libmjpegtools-1.9/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libcolamd2.7.1/i386 Task xubuntu-desktop libcanberra-gtk3-dev/i386 Supported 18m libserf1-dbg/i386 Supported 18m gpgsm/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libmono-2.0-dev/armel Supported 18m plasma-active-keyboardcontainer/powerpc Task kubuntu-active samba-dbg/armel Supported 18m freerdp-dbg/amd64 Supported 18m bbdb/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full bbdb/amd64 Supported 5y libgtk2.0-0-dbg/i386 Supported 18m libxcb-xfixes0-dbg/amd64 Supported 18m latex-beamer/i386 Task ubuntustudio-font-meta latex-beamer/i386 Supported 5y fonts-mgopen/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta fonts-mgopen/armel Supported 18m gir1.2-javascriptcoregtk-1.0/armel Supported 18m konsolekalendar/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full openoffice.org-l10n-br/armel Supported 18m gvfs/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs/armel Supported 18m libxml-libxml-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libksignalplotter4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libmono-system-runtime-durableinstancing4.0-cil/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-ka/amd64 Supported 5y libgnutls-openssl27/amd64 Supported 18m exim4-dev/armel Supported 18m language-pack-bn-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-bn-base/i386 Supported 5y mpg321/amd64 Task xubuntu-desktop vgabios/powerpc Task virt-host calligraplan/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1okteta1core1/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1okteta1core1/i386 Supported 5y libxft2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxft2/i386 Supported 5y liblilv-0-0/powerpc Task ubuntustudio-generation tcl8.5/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop tcl8.5/amd64 Supported 5y libxml-dom-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxrandr2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxrandr2/i386 Supported 5y cdbs/armel Supported 18m libpam-gnome-keyring/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop partman-auto/amd64 Supported 5y likewise-open/i386 Supported 5y libv4lconvert0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libv4lconvert0/amd64 Supported 5y voikko-fi/amd64 Supported 5y gsettings-desktop-schemas-dev/amd64 Supported 18m python-gflags/i386 Supported 5y libgles2-mesa-dev/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgles2-mesa-dev/armel Supported 18m nut-server/amd64 Supported 5y calligra-l10n-de/armel Supported 18m libmtp9/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libmtp9/armel Supported 18m aspell/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libwebkitgtk-3.0-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop liblv2dynparamhost1-1/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording xz-utils/powerpc Task minimal python-all-dev/amd64 Supported 5y libpodofo0.9.0/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libconfig++8/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording language-pack-kde-he/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-hu/amd64 Supported 5y ocfs2-tools-dev/amd64 Supported 18m libdevmapper-event1.02.1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdevmapper-event1.02.1/i386 Supported 5y qt4-bin-dbg/armel Supported 18m vorbis-tools-dbg/armel Supported 18m ghostscript-doc/armel Supported 18m liblzma5/armhf Task minimal gir1.2-atk-1.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gir1.2-atk-1.0/i386 Supported 5y openoffice.org-java-common/amd64 Supported 18m plasma-widget-networkmanagement/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-networkmanagement/i386 Supported 5y libhamcrest-java/i386 Supported 18m nobootloader/armel Supported 18m libfolks-dbg/amd64 Supported 18m libkimap4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkimap4/i386 Supported 5y liblqr-1-0/armel Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics liblqr-1-0/armel Supported 18m language-pack-kde-es-base/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-es-base/armel Supported 18m ppp-udeb/i386 Supported 5y libplumb2-dev/amd64 Supported 18m kanagram/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kanagram/armel Supported 18m libsam-dev/i386 Supported 18m usb-discover/i386 Supported 5y erlang-xmerl/amd64 Supported 5y python-cairo/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-cairo/armel Supported 18m liblzma-doc/armel Supported 18m libgsf-1-114-dbg/i386 Supported 18m python-egenix-mxtools-doc/amd64 Supported 18m python-pylibacl/amd64 Supported 5y libpoppler-glib-dev/amd64 Supported 18m libvo-amrwbenc0/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libdrm-nouveau1a/amd64 Task minimal libdrm-nouveau1a/amd64 Supported 5y nano-udeb/armel Supported 18m libnetfilter-conntrack-dev/i386 Supported 18m libecryptfs-dev/amd64 Supported 18m libspeechd-dev/i386 Supported 18m libstonith1-dev/i386 Supported 18m libclutter-1.0-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-ht-base/armhf Task edubuntu-dvd-live lib32stdc++6/i386 Supported 18m libgmp-dev/i386 Supported 18m libgail-3-0-dbg/armel Supported 18m darktable/amd64 Task ubuntustudio-graphics python-nose/armel Supported 18m mythtv-backend-master/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libpq-dev/amd64 Supported 18m libgail-3-dev/i386 Supported 18m libbluray1/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libsdl-pango1/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome evolution-data-server/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb evolution-data-server/i386 Supported 5y m4-doc/i386 Supported 18m libfile-find-rule-perl/armel Supported 18m python-gnupginterface/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libfftw3-3/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libfftw3-3/i386 Supported 5y language-pack-kde-fi/armhf Task edubuntu-dvd-live sooperlooper/armel Task ubuntustudio-generation language-pack-kde-ku-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ku-base/amd64 Supported 5y sgmltools-lite/i386 Supported 18m libusbmuxd1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libusbmuxd1/armel Supported 18m libmono-system-runtime2.0-cil/i386 Supported 18m dcraw/powerpc Task ubuntustudio-graphics tcl8.5-dev/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ru/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live kdemultimedia-kio-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kdemultimedia-kio-plugins/amd64 Supported 5y gnome-power-manager/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libdaemon-dev/armel Supported 18m librasqal3-dbg/amd64 Supported 18m libx11-doc/armel Supported 18m libmono-system-componentmodel-dataannotations4.0-cil/amd64 Supported 18m rsyslog/armel Task minimal rsyslog/armel Supported 18m mime-support/amd64 Task minimal mime-support/amd64 Supported 5y bamfdaemon/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb bamfdaemon/i386 Supported 5y libmms0/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop tzdata/armhf Task minimal pinentry-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-fo-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fo-base/armel Supported 18m libpam-radius-auth/armel Supported 18m libsane-dbg/amd64 Supported 18m update-notifier-common/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop update-notifier-common/i386 Supported 5y libsdl-pango1/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libbusiness-isbn-data-perl/armel Supported 18m libtextwrap1/armel Supported 18m libicc-utils2/amd64 Supported 18m libgrantlee-core0/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde blop/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording language-pack-kde-ja/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja/amd64 Supported 5y libxatracker1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxatracker1/amd64 Supported 5y libgtk2.0-0-dbg/armel Supported 18m kalzium-dbg/armel Supported 18m libgtkspell-dev/i386 Supported 18m cramfsprogs/i386 Supported 18m lib32asound2-dev/i386 Supported 18m gem2deb/armel Supported 18m env-preseed/amd64 Supported 5y libblas-dev/amd64 Supported 18m language-pack-tlh-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tlh-base/i386 Supported 5y libjson-glib-doc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-vi/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-vi/amd64 Supported 5y lua5.1-doc/armel Supported 18m fastjar/armel Supported 18m python-reportlab-doc/amd64 Supported 18m kdoctools/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdoctools/amd64 Supported 5y kde-workspace-dbg/i386 Supported 18m language-pack-kde-km-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live fonts-tlwg-typo/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-typo/armel Supported 18m libexporter-lite-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kdepimlibs-kio-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdepimlibs-kio-plugins/amd64 Supported 5y libmng-dev/armel Supported 18m evolution/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ug/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ttf-arphic-gkai00mp/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-arphic-gkai00mp/armel Supported 18m debhelper/armel Supported 18m libxatracker-dev/armel Supported 18m language-pack-tl-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org/amd64 Supported 18m libreoffice-help-eu/armel Supported 18m language-pack-ms/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ms/amd64 Supported 5y libglib2.0-udeb/i386 Supported 18m firefox-locale-sw/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live latex-sanskrit/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb latex-sanskrit/amd64 Supported 5y hfsplus/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, ubuntustudio-dvd-live gcompris-sound-pa/i386 Task edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-it/amd64 Supported 18m language-pack-kde-ka/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ka/i386 Supported 5y libwebkitgtk-3.0-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libxxf86dga1-dbg/amd64 Supported 18m kalarm/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kalarm/i386 Supported 5y language-pack-mt/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live calligra-l10n-el/i386 Supported 18m php-pear/armel Supported 18m pptp-linux/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libcoroipcc4/i386 Supported 5y libcupsimage2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop myspell-el-gr/armel Supported 18m libdlm3/amd64 Supported 5y libplumbgpl2-dev/i386 Supported 18m kdepim-doc/i386 Supported 18m libjson-glib-dev/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-he/armel Supported 18m texlive-lang-indic/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-indic/i386 Supported 5y libinfgtk-0.5-0/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome udpkg/armel Supported 18m gpgv/amd64 Build-Essential yes gpgv/amd64 Task minimal gpgv/amd64 Supported 5y language-pack-th-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th-base/armel Supported 18m qt3-apps-dev/armel Supported 18m kapptemplate/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libfaac0/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master krita/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full fonts-tlwg-typo/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop thunderbird-locale-gd/amd64 Supported 18m language-pack-kde-la-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mhr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mhr/i386 Supported 5y update-manager/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop update-manager/i386 Supported 5y libk5crypto3/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libk5crypto3/i386 Supported 5y language-pack-kde-mr/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mr/armel Supported 18m pulseaudio-module-zeroconf-dbg/amd64 Supported 18m linux-firmware/amd64 Supported 5y killbots/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde killbots/armel Supported 18m openssl-blacklist-extra/amd64 Supported 5y fonts-sil-scheherazade/armel Supported 18m libboost-program-options1.46.1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnetpbm10/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libnetpbm10/i386 Supported 5y libfont-afm-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libfont-afm-perl/amd64 Supported 5y load-iso/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-eu/amd64 Supported 18m language-pack-it-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-it-base/amd64 Supported 5y libgpod-cil/i386 Supported 18m nova-compute-kvm/i386 Supported 5y bomber/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-sc-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sc-base/amd64 Supported 5y libtommath0/armel Supported 18m linux-headers-lowlatency-pae/i386 Task ubuntustudio-desktop python3-lxml/amd64 Supported 18m mythtv-backend/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master gcompris-data/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-tl/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live tcpdump/armhf Task standard, kubuntu-active language-pack-gnome-mr/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lg-base/armel Supported 18m clamav/i386 Supported 5y thunderbird-locale-sl/armel Supported 18m liblrdf0/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording ttf-dejavu-extra/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-font-meta ttf-dejavu-extra/amd64 Supported 5y libdns81/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libdns81/i386 Supported 5y ecryptfs-utils/armhf Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live ltspfsd/amd64 Supported 5y libgnome-menu2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libgnome-menu2/i386 Supported 5y sp/amd64 Supported 18m libifp4/i386 Supported 18m open-iscsi/i386 Supported 5y language-pack-kde-ne/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ne/i386 Supported 5y junit4/armel Supported 18m plasma-active-imageviewer/amd64 Task kubuntu-active libwacom-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libwacom-common/i386 Supported 5y libpipeline-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ky-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-bn-bd/i386 Supported 18m libencode-locale-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libencode-locale-perl/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-fur-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gir1.2-timezonemap-1.0/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live compiz-plugins-main-dev/amd64 Supported 18m libcln6/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libcln6/i386 Supported 5y gdebi-core/powerpc Task lubuntu-desktop firefox-locale-pt/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live firefox-locale-pt/amd64 Supported 5y syslinux-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop syslinux-common/amd64 Supported 5y language-pack-kde-uz-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uz-base/armel Supported 18m liboverlay-scrollbar-0.2-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb liboverlay-scrollbar-0.2-0/amd64 Supported 5y alsa-base/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop alsa-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ru-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live exim4/armel Supported 18m libschroedinger-1.0-0/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libschroedinger-1.0-0/amd64 Supported 5y python-mlt3/armel Task ubuntustudio-video language-pack-gnome-ts/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ts/i386 Supported 5y libnova-dev/amd64 Supported 18m libncursesw5/armhf Task minimal language-pack-os/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgail-3-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgail-3-0/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-nn/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nn/armel Supported 18m qemu-kvm/armel Task virt-host qemu-kvm/armel Supported 18m usbmuxd/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsybdb5/armel Supported 18m libxcursor1-udeb/armel Supported 18m mozilla-devscripts/armel Supported 18m fonts-sil-charis/powerpc Task ubuntustudio-font-meta gir1.2-gwibber-gtk-0.2/i386 Supported 18m system-config-printer-kde/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde system-config-printer-kde/i386 Supported 5y pcmanfm/powerpc Task lubuntu-core plasma-wallpapers-addons/armel Supported 18m python-pycurl/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-pycurl/i386 Supported 5y libutouch-grail1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libutouch-grail1/i386 Supported 5y libgssdp-1.0-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-rw/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-rw/armel Supported 18m libtextwrap1/i386 Supported 5y ubuntu-defaults-zh-cn/armel Supported 18m python-logilab-astng/i386 Supported 18m fonts-breip/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta hyphen-en-us/armel Supported 18m gnome-control-center/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libxcb-xvmc0/amd64 Supported 18m ubiquity-slideshow-edubuntu/armel Task edubuntu-live gwibber-service-facebook/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gwibber-service-facebook/i386 Supported 5y linuxdoc-tools/i386 Supported 18m libisccc80/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libisccc80/amd64 Supported 5y oss-compat/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openshot/powerpc Task ubuntustudio-video libgnome-media-profiles-3.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ar/amd64 Supported 5y texlive-doc-es/i386 Supported 5y calligra-dev/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full calligra-dev/i386 Supported 5y language-pack-gnome-bo-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bo-base/amd64 Supported 5y libportaudiocpp0/amd64 Supported 18m gnome-panel-data/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome synaptic/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpam-krb5/i386 Supported 5y python-gobject-dbg/amd64 Supported 18m libgles1-mesa-dev/i386 Supported 18m libcln6/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome env-preseed/armel Supported 18m ghostscript/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libqtxml4-perl/amd64 Supported 18m libmagickwand-dev/i386 Supported 18m language-pack-yi/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yi/armel Supported 18m language-pack-os/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live unity-lens-files/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-kde-el/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/i386 Supported 5y libexttextcat0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libexttextcat0/i386 Supported 5y language-pack-gnome-mai/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libbsd0-udeb/i386 Supported 5y ksysguardd/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libavahi-common-dev/armel Supported 18m libsdl-ttf2.0-0/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkwinactiveglesutils1/amd64 Supported 18m libppix-regexp-perl/armel Supported 18m iconc/amd64 Supported 18m libxcb-xevie0-dev/armel Supported 18m speakup-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m python-mako/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libkrb5-dev/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-bg/i386 Supported 5y python-convoy/amd64 Supported 5y gtk-sharp2-gapi/armel Supported 18m libmono-sqlite4.0-cil/armel Supported 18m language-pack-oc-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-oc-base/i386 Supported 5y ttf-summersby/i386 Task ubuntustudio-font-meta libqtsensors1/powerpc Task kubuntu-active cmake/i386 Supported 5y libgcj-bc/armel Supported 18m kmail-mobile/powerpc Task kubuntu-active libmikmod2/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-telepathy-data/i386 Task kubuntu-active libfolks-dev/amd64 Supported 18m python-aptdaemon/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-aptdaemon/i386 Supported 5y libmono-system-drawing4.0-cil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libjpeg8/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjpeg8/amd64 Supported 5y openoffice.org-gtk/armel Supported 18m libid3-tools/i386 Supported 18m libvcdinfo0/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libgnome-menu-dev/armel Supported 18m libglibmm-2.4-dbg/amd64 Supported 18m gcc-4.6-multilib/armel Supported 18m libudev0/armhf Task minimal krita/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgnome-vfs2.0-cil-dev/amd64 Supported 18m zita-at1/armel Task ubuntustudio-audio-plugins kmousetool/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-gnome/amd64 Supported 18m ubuntu-artwork/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rgmanager/i386 Supported 5y libmsn0.3-dbg/armel Supported 18m libnet-daemon-perl/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master amarok-help-fr/amd64 Supported 18m libmath-round-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libmath-round-perl/amd64 Supported 18m logcheck/armel Supported 18m aptdaemon/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreiser4-dev/amd64 Supported 18m libappconfig-perl/armel Supported 18m ltspfs/i386 Supported 5y libtaskmanager4abi3/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libtaskmanager4abi3/amd64 Supported 5y libggzmod4/armel Supported 18m language-pack-kde-kn/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kn/armel Supported 18m liboggkate1/powerpc Task ubuntustudio-video openoffice.org-help-eu/i386 Supported 18m libimobiledevice2-dbg/armel Supported 18m kde-l10n-ia/amd64 Supported 18m libapparmor1/i386 Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome libapparmor1/i386 Supported 5y monodoc-base/amd64 Supported 5y kde-config-cron/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full linux-headers-3.2.0-23-virtual/armel Supported 18m libqtscript4-webkit/powerpc Task ubuntustudio-generation hardening-wrapper/i386 Supported 18m libmessageviewer4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libmessageviewer4/armel Supported 18m libusbmuxd-dev/amd64 Supported 18m libtotem-plparser-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-br-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libplasma-geolocation-interface4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libplasma-geolocation-interface4/amd64 Supported 5y libebook1.2-dev/amd64 Supported 18m libyajl-doc/i386 Supported 18m espeak-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop espeak-data/i386 Supported 5y thunderbird-locale-fy/armel Supported 18m cdebconf-priority/armel Supported 18m tomcat6-admin/armel Task tomcat-server tomcat6-admin/armel Supported 18m libreoffice-help-el/amd64 Supported 5y libproxy-dev/amd64 Supported 18m wodim/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-desktop wodim/i386 Supported 5y libwacom-dev/armel Supported 18m acpid/armel Task cloud-image, server acpid/armel Supported 18m g++-4.6-multilib/amd64 Supported 5y libc6-dev-i386/armel Supported 18m libxxf86dga1-dbg/i386 Supported 18m ubuntustudio-desktop/i386 Task ubuntustudio-desktop myspell-pt-pt/i386 Supported 5y libfuse2-udeb/i386 Supported 5y python-sqlalchemy-doc/amd64 Supported 18m ttf-freefont-udeb/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-pl/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-pl/i386 Supported 5y libakonadi-contact4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libxml-libxml-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-libxml-perl/i386 Supported 18m konsolekalendar/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full konsolekalendar/i386 Supported 5y ruby1.9.1-dev/i386 Supported 18m gnome-common/i386 Supported 18m python-cloudfiles/armel Supported 18m libatk1.0-dbg/armel Supported 18m python-xcbgen/i386 Supported 18m thunderbird-locale-gd/armel Supported 18m rfkill/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop net-tools/armhf Task minimal plymouth-theme-kubuntu-logo/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plymouth-theme-kubuntu-logo/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-st/i386 Supported 18m libneon27-gnutls-dev/i386 Supported 18m libboost-iostreams1.46-dev/amd64 Supported 18m kdesdk-misc/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdesdk-misc/amd64 Supported 5y xserver-xorg-video-s3/armel Supported 18m python-gobject-2-dev/amd64 Supported 18m cifs-utils/powerpc Task ubuntu-live, samba-server, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live libconvert-tnef-perl/armel Supported 18m libostyle-dev/i386 Supported 18m libts-0.0-0/i386 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics language-pack-gnome-tg-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live acl/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cramfsprogs/armel Supported 18m libcmis-0.2-0/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb liblockfile1/armhf Task minimal sox/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-nn-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nn-base/i386 Supported 5y language-pack-aa/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-aa/i386 Supported 5y malaga-bin/amd64 Supported 18m libsvn-dev/amd64 Supported 18m xserver-xorg-input-evdev/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kde-l10n-fr/amd64 Supported 18m libqt4-qt3support-dbg/i386 Supported 18m python3-apt-dbg/i386 Supported 18m libreoffice-l10n-pa-in/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb gcompris-sound-fr/armhf Task edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-mach64/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-mach64/amd64 Supported 5y ocaml-base/armel Supported 18m libkdcraw-dev/amd64 Supported 18m pulseaudio-module-bluetooth-dbg/amd64 Supported 18m libparted0debian1/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libparted0debian1/i386 Supported 5y libgsf-1-114/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libgsf-1-114/i386 Supported 18m ksystemlog/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksystemlog/armel Supported 18m maas-provision/armel Supported 18m xserver-xorg-video-sisusb/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-sisusb/armel Supported 18m monodoc-browser/amd64 Supported 5y espeak/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop espeak/armel Supported 18m linux-backports-modules-cw-3.3-3.2.0-23-generic/i386 Supported 5y python-wxversion/armel Task edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics indicator-application-gtk2/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop bcrelay/i386 Supported 5y lv2fil/armel Task ubuntustudio-audio-plugins libllvm3.0/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full samba/armhf Task samba-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gfortran-4.5-doc/amd64 Supported 18m libdjvulibre21/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdjvulibre21/amd64 Supported 5y liblwres80/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libhtml-tagset-perl/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kde-l10n-hi/amd64 Supported 18m app-install-data-partner/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop indicator-datetime/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb indicator-datetime/armel Supported 18m language-pack-en-base/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live language-pack-en-base/amd64 Supported 5y libklibc/armel Task minimal libklibc/armel Supported 18m zynjacku/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording language-pack-ja-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libgwibber2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb librdmacm1/armel Supported 18m libgnome2-dbg/amd64 Supported 18m python-twisted-names/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-names/amd64 Supported 5y virtuoso-opensource-6.1-common/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome lib32bz2-1.0/armel Supported 18m laptop-detect/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-live, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop laptop-detect/i386 Supported 5y postgresql-plpython-9.1/amd64 Supported 18m libcarp-clan-perl/armel Supported 18m openoffice.org-thesaurus-hu/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-sl-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live quagga-doc/amd64 Supported 18m kpat/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libparted0-udeb/armel Supported 18m gucharmap/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gucharmap/i386 Supported 5y nvidia-current/amd64 Supported 5y dosfstools/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master openssh-blacklist/armel Supported 18m libupsclient1-dev/i386 Supported 18m libpopt0-udeb/armel Supported 18m ttf-sjfonts/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta command-not-found/powerpc Task standard, kubuntu-active libyaml-0-2/armel Task cloud-image, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libyaml-0-2/armel Supported 18m nic-modules-3.2.0-23-generic-di/i386 Supported 5y libschroedinger-1.0-0/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libschroedinger-1.0-0/i386 Supported 5y vim-tiny/armel Task minimal vim-tiny/armel Supported 18m language-pack-gnome-te-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libccs-dev/i386 Supported 18m libcommons-discovery-java-doc/i386 Supported 18m libldap2-dev/amd64 Supported 18m python-cups/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-cups/i386 Supported 5y grub-common/armel Supported 18m kmahjongg/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kmahjongg/i386 Supported 5y libow-util-ant-tasks-java-doc/armel Supported 18m geoip-bin/armel Supported 18m libbz2-1.0/amd64 Task minimal libbz2-1.0/amd64 Supported 5y libhangul-dev/i386 Supported 18m language-pack-tt-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libxine1-plugins/powerpc Task ubuntustudio-video python-totem-plparser/amd64 Supported 18m language-pack-yi/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yi/i386 Supported 5y openoffice.org-common/amd64 Supported 18m scribus/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome xfce4-session/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop strace-udeb/amd64 Supported 5y xdiagnose/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libqtsensors1/amd64 Task kubuntu-active kdesdk-scripts/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdesdk-scripts/i386 Supported 5y hdparm-dbg/amd64 Supported 18m fonts-arphic-gkai00mp/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb fonts-arphic-gkai00mp/i386 Supported 5y libgd-gd2-perl/armel Supported 18m libiso9660-8/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video kde-l10n-et/armel Supported 18m libmodplug1/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop partman-multipath/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ht-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ht-base/armel Supported 18m jackd2/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording lshw/armhf Task standard, kubuntu-active dvd+rw-tools/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-desktop dvd+rw-tools/armel Supported 18m anthy/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb anthy/armel Supported 18m fonts-kacst/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-kacst/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ca-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live thunderbird-locale-sq/armel Supported 18m libhdate-dev/armel Supported 18m g++-4.4/armel Supported 18m language-pack-kde-ja-base/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libftgl2/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation libcrmcluster1-dev/armel Supported 18m python-oops-datedir-repo/amd64 Supported 5y libgl1-mesa-swx11-dbg/armel Supported 18m libice-dev/armel Supported 18m libbind-dev/i386 Supported 18m bovo/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libcups2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-gu/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gu/armel Supported 18m libapparmor1/armhf Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome xfwm4/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop nautilus/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libnunit-cil-dev/i386 Supported 18m libopenal-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics lib32z1-dev/armel Supported 18m fonts-sil-andika/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta liba52-0.7.4/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation libmono-npgsql2.0-cil/amd64 Supported 18m libeigen2-doc/amd64 Supported 18m kubuntu-desktop/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-decorator/i386 Supported 5y mono-runtime-dbg/armel Supported 18m itstool/amd64 Supported 18m libxml2-udeb/armel Supported 18m myspell-nb/armel Supported 18m gem/powerpc Task ubuntustudio-generation liblircclient0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop lupin-support/armel Supported 18m libmono-system-componentmodel-composition4.0-cil/armel Supported 18m libnm-gtk0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnm-gtk0/armel Supported 18m libcommons-vfs-java-doc/amd64 Supported 18m libgimp2.0/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics language-pack-lb/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgsm1-dbg/armel Supported 18m plasma-widget-facebook/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-facebook/amd64 Supported 5y libpam0g-dev/i386 Supported 18m libkdepimui-mobile/armhf Task kubuntu-active argyll/armel Task ubuntustudio-graphics libvirt-dev/amd64 Supported 18m smbfs/i386 Task samba-server smbfs/i386 Supported 5y libkdnssd4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome librrd-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-wa-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-wa-base/i386 Supported 5y libibus-1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libibus-1.0-0/amd64 Supported 5y libtest-fatal-perl/armel Supported 18m jack-capture/armel Task ubuntustudio-recording xserver-xorg-video-openchrome/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-openchrome/i386 Supported 5y libxau6-dbg/amd64 Supported 18m gir1.2-soup-2.4/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop gir1.2-soup-2.4/armel Supported 18m ttf-bitstream-vera/armel Task ubuntustudio-font-meta ttf-devanagari-fonts/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gnome-system-tools/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop openoffice.org-hyphenation-lt/armel Supported 18m plasma-widgets-active/amd64 Task kubuntu-active kapptemplate/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kapptemplate/armel Supported 18m language-pack-ku-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ku-base/armel Supported 18m plasma-widget-folderview/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kalgebra/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kalgebra/i386 Supported 5y fonts-f500/amd64 Task ubuntustudio-font-meta ca-certificates-java/powerpc Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb libntrack0/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libtdb-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-ru/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ru/amd64 Supported 5y erlang-dev/i386 Supported 5y edubuntu-wallpapers/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-fi/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-fi/amd64 Supported 5y language-pack-tg-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tg-base/i386 Supported 5y libnm-glib4/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnm-glib4/armel Supported 18m example-content/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb example-content/i386 Supported 5y slapd-dbg/amd64 Supported 18m firefox-locale-nn/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libreoffice-l10n-uz/amd64 Supported 5y lxtask/armel Task lubuntu-desktop libfolks25/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb openoffice.org-style-tango/amd64 Supported 18m akregator/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde akregator/amd64 Supported 5y empathy-dbg/i386 Supported 18m ltsp-client/armel Supported 18m gnome-games-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libplasma3/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-mysqldb/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-mysqldb/i386 Supported 5y libmono-system-web-mvc1.0-cil/armel Supported 18m rawtherapee/i386 Task ubuntustudio-graphics iamerican/amd64 Supported 18m muon/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde muon/amd64 Supported 5y glade/armel Supported 18m libsnmp15-dbg/armel Supported 18m obex-data-server/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop obex-data-server/amd64 Supported 5y advancecomp/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libcupsdriver1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-eo-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live kde-runtime/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgtk-vnc-1.0-0/amd64 Supported 5y librecad-data/armhf Task edubuntu-desktop-gnome libwpd-doc/armel Supported 18m libdlrestrictions1/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libdlrestrictions1/amd64 Supported 5y libdc1394-22-doc/armel Supported 18m cdebconf-newt-entropy/i386 Supported 5y libbrasero-media3-dev/amd64 Supported 18m quilt/amd64 Supported 5y nova-volume/i386 Supported 5y noweb/armel Supported 18m lp-solve/armel Task xubuntu-desktop pulseaudio-module-zeroconf/amd64 Supported 18m language-pack-kde-as-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-as-base/i386 Supported 5y libbluetooth-dev/amd64 Supported 18m libxcb-glx0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcb-glx0/i386 Supported 5y hdhomerun-config-gui/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-commons-resolver1.1-java-doc/i386 Supported 18m gstreamer0.10-plugins-good-dbg/amd64 Supported 18m oem-config-gtk/amd64 Supported 5y swift-proxy/amd64 Supported 5y kde-l10n-ro/i386 Supported 18m amavisd-new/armel Supported 18m language-pack-xh-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live libqtgstreamer-dev/i386 Supported 18m libntrack-glib2/armel Supported 18m libunity-core-5.0-dev/i386 Supported 18m xserver-xorg-video-qxl-dbg/i386 Supported 18m libclass-accessor-perl/powerpc Task cloud-image libvte-2.90-9/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvte-2.90-9/i386 Supported 5y hunspell-hu/armel Supported 18m smbfs/amd64 Task samba-server smbfs/amd64 Supported 5y libtelepathy-logger2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libtelepathy-logger2/armel Supported 18m texlive-latex-base/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libfile-copy-recursive-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kde-l10n-ca/amd64 Supported 18m language-selector-common/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live language-selector-common/amd64 Supported 5y python-egenix-mxstack-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-zh-hant-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zh-hant-base/armel Supported 18m libxcb-screensaver0-dev/amd64 Supported 18m libsunpinyin3/i386 Supported 18m foomatic-filters/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop foomatic-filters/armel Supported 18m libkonq5-templates/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkonq5-templates/i386 Supported 5y akonadi-server/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-nl-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-nl-base/i386 Supported 5y tcl8.5-dev/armel Supported 18m kde-config-touchpad/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-config-touchpad/i386 Supported 5y sound-theme-freedesktop/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop sound-theme-freedesktop/i386 Supported 5y apache2-doc/i386 Supported 5y libclutter-1.0-doc/amd64 Supported 18m libportmidi0/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libmount-dev/amd64 Supported 18m libxml-parser-perl/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libxml-parser-perl/i386 Supported 5y libtdb1-dbg/armel Supported 18m libpulse-mainloop-glib0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpulse-mainloop-glib0/amd64 Supported 5y python-qt4-dev/i386 Supported 18m firefox-locale-hr/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkonq5-dev/amd64 Supported 18m myspell-lt/amd64 Supported 5y kmail/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kmail/armel Supported 18m libxcb-damage0-dev/i386 Supported 18m language-pack-ber-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ber-base/amd64 Supported 5y libqt4-declarative/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libkscreensaver5/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkscreensaver5/armel Supported 18m libselinux1/amd64 Task minimal libselinux1/amd64 Supported 5y unity-greeter/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-greeter/armel Supported 18m php5-ldap/armel Supported 18m language-pack-gnome-gv/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libsigc++-2.0-dev/i386 Supported 18m libgnome-control-center-dev/i386 Supported 18m language-pack-tr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live aptitude-doc-en/armel Supported 18m plymouth-label/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop plymouth-label/i386 Supported 5y vorbisgain/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full vorbisgain/amd64 Supported 5y fonts-opendin/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libreoffice-l10n-eo/i386 Supported 5y transmission/i386 Task lubuntu-desktop vlan-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m archdetect/armel Supported 18m python-cairo/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-cairo/amd64 Supported 5y bsh-doc/i386 Supported 18m language-pack-kde-csb/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-csb/armel Supported 18m libwebkit1.1-cil/amd64 Supported 5y kdepim-kresources/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kdepim-kresources/amd64 Supported 5y ubuntu-desktop/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libflac-dev/amd64 Supported 18m libuuid-perl/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libuuid-perl/armel Supported 18m libytnef0-dev/i386 Supported 18m gimp-data-extras/amd64 Task ubuntustudio-graphics libbogl0/i386 Supported 18m bacula-director-pgsql/i386 Supported 5y imagemagick-doc/armel Supported 18m libmono-windowsbase4.0-cil/armel Supported 18m libdevel-stacktrace-perl/amd64 Supported 18m lib64expat1-dev/amd64 Supported 18m ttf-sjfonts/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta xsettings-kde/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde melting/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome remmina-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb remmina-common/amd64 Supported 5y mythgallery/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-libxml2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-libxml2/i386 Supported 5y gir1.2-nautilus-3.0/amd64 Supported 18m libcommons-logging-java/i386 Supported 18m libgsf-gnome-1-114-dbg/armel Supported 18m dosfstools-dbg/armel Supported 18m language-pack-gnome-nso-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nso-base/amd64 Supported 5y language-pack-kde-tlh-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live idle3/i386 Supported 5y libstax-java/amd64 Supported 18m libnet-libidn-perl/armel Supported 18m language-pack-ga/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libhttp-cache-transparent-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master xserver-xorg-video-siliconmotion/armel Supported 18m ledit/amd64 Supported 5y libunique-3.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libunique-3.0-0/i386 Supported 5y python-anyjson/armel Supported 18m gcc-4.5/armel Supported 18m language-pack-kde-tlh-base/armhf Task edubuntu-dvd-live libsmokeqtgui4-3/i386 Supported 18m tasks-icons/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libgoa-1.0-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcups2/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcups2/i386 Supported 5y libchart-perl/i386 Supported 5y libgdata-doc/amd64 Supported 18m glib-networking-services/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop valac/armel Supported 18m geoclue-examples/amd64 Supported 18m libwvstreams4.6-base/armel Task lubuntu-desktop libwvstreams4.6-base/armel Supported 18m nvidia-settings/i386 Supported 5y language-pack-br-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-br-base/armel Supported 18m thunderbird-locale-ga/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ig-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ig-base/armel Supported 18m libgcr-3-1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgcr-3-1/i386 Supported 5y dkms/i386 Supported 5y indicator-session/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libdevmapper-event1.02.1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop breathe-icon-theme/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome fb-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m language-pack-nds/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nds/armel Supported 18m language-pack-gnome-ast-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpstoedit-dev/i386 Supported 18m diveintopython-zh/armel Supported 18m indicator-power/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libpackagekit-qt2-dev/i386 Supported 18m mountmedia/amd64 Supported 5y lib32gomp1/amd64 Supported 18m texlive-font-utils/i386 Task ubuntustudio-font-meta texlive-font-utils/i386 Supported 5y libgs9/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgs9/i386 Supported 5y python-virtkey/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop xjadeo/armhf Task ubuntustudio-video pciutils/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master ffado-mixer-qt4/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording rhythmbox/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox/amd64 Supported 5y finch-dev/armel Supported 18m kgeography-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full hyphen-pa/amd64 Supported 5y libgles2-mesa/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation linux-tools-common/i386 Supported 5y libxcb-dpms0-dbg/amd64 Supported 18m ubuntustudio-video/armel Task ubuntustudio-video libxrandr2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxrandr2/armel Supported 18m libaudiofile-dev/amd64 Supported 18m gcompris-sound-hi/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-fi/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-fi/armel Supported 18m language-pack-kde-it-base/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libqtxml4-perl/i386 Supported 18m language-pack-gnome-az/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az/i386 Supported 5y libopenbabel4/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-opensystem-c4.0-cil/armel Supported 18m libklibc/i386 Task minimal libklibc/i386 Supported 5y valac-0.14-dbg/armel Supported 18m libhangul1/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libhangul1/armel Supported 18m pxljr/armel Task kubuntu-active pxljr/armel Supported 18m libkdewebkit5/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libwvstreams-dev/i386 Supported 18m libqtscript4-xml/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation lib32mpfr-dev/amd64 Supported 18m python-aptdaemon-gtk/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxres1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxres1/i386 Supported 5y libifp4/armel Supported 18m pbuilder/armel Supported 18m gir1.2-cogl-1.0/i386 Supported 18m libpackage-stash-xs-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpackage-stash-xs-perl/i386 Supported 18m libpisock9/powerpc Task lubuntu-desktop libglapi-mesa/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libglapi-mesa/i386 Supported 5y kde-baseapps-bin/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde pencil/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libglib2.0-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libglib2.0-data/i386 Supported 5y language-pack-hu/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-hu/amd64 Supported 5y fonts-mgopen/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta fonts-mgopen/i386 Supported 5y bzr/i386 Supported 5y md-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m lib32ffi6/armel Supported 18m language-pack-gnome-gl/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl/armel Supported 18m libobjc3-dbg/i386 Supported 18m python-qt4/armhf Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording erlang-ssh/i386 Supported 5y squashfs-tools/amd64 Supported 5y libimlib2/armhf Task lubuntu-core, ubuntustudio-video python-pyinotify-doc/amd64 Supported 18m libgc-dev/armel Supported 18m libreoffice-help-hu/armel Supported 18m libfm-gtk-data/armel Task lubuntu-core language-pack-gnome-is-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live bacula-sd-sqlite3/armel Supported 18m language-pack-aa/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live linux-server/armel Supported 18m python-crypto/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-crypto/armel Supported 18m xz-utils/i386 Task minimal xz-utils/i386 Supported 5y ruby1.8/amd64 Task kubuntu-active ruby1.8/amd64 Supported 5y libindi-dev/i386 Supported 18m libflac8/i386 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libflac8/i386 Supported 5y gimp/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics gimp/amd64 Supported 5y libneon27-gnutls-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-uz/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-uz/amd64 Supported 5y gladish/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording fonts-kacst/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kigo/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kigo/armel Supported 18m gwibber-service-identica/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gwibber-service-identica/i386 Supported 5y libqjson0-dbg/i386 Supported 18m language-pack-kde-ml-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ml-base/armel Supported 18m clamav-daemon/armel Supported 18m libxcb-render0-dev/i386 Supported 5y guvcview/armel Task lubuntu-desktop language-pack-gnome-ha-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha-base/i386 Supported 5y libxfixes3-udeb/armel Supported 18m lib64z1/amd64 Supported 18m lib32ffi-dev/i386 Supported 18m konquest/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-si-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/amd64 Supported 5y ktorrent/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ktorrent/amd64 Supported 5y libdata-section-perl/i386 Supported 18m dmraid/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live dmraid/amd64 Supported 5y libdw1/armel Supported 18m kubuntu-netbook-default-settings/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kubuntu-netbook-default-settings/armel Supported 18m kolourpaint4/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kolourpaint4/armel Supported 18m libdrm-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libklibc-dev/amd64 Supported 18m opencryptoki-dbg/amd64 Supported 18m dovecot-managesieved/i386 Supported 5y libpcre3-dbg/i386 Supported 18m libaugeas-dev/amd64 Supported 18m kdepim-kresources/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kdepim-kresources/armel Supported 18m gnome-power-manager/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-power-manager/i386 Supported 5y wnorwegian/i386 Supported 5y libnss3-1d/amd64 Task ubuntu-live, tomcat-server, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-dvd-live libnss3-1d/amd64 Supported 5y util-linux-locales/armel Supported 18m ffado-mixer-qt4/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording language-pack-gnome-tt-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tt-base/amd64 Supported 5y friendly-recovery/amd64 Task standard, kubuntu-active friendly-recovery/amd64 Supported 5y python-oops-amqp/armel Supported 18m libgnomekbd7/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgnomekbd7/i386 Supported 5y libsyndication4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libsyndication4/amd64 Supported 5y chromium-codecs-ffmpeg/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop libcanberra-gtk-dev/amd64 Supported 18m libexo-1-0/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop openoffice.org-l10n-ug/armel Supported 18m share-like-connect/i386 Task kubuntu-active linuxdoc-tools-latex/amd64 Supported 18m libcrmcluster1/i386 Supported 18m libreoffice-help-de/armel Supported 18m pm-utils/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop pm-utils/armel Supported 18m kdepasswd/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-ms-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ms-base/amd64 Supported 5y nova-vncproxy/amd64 Supported 5y libpengine3-dev/armel Supported 18m kapman/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kapman/i386 Supported 5y libpcre3-udeb/i386 Supported 18m konqueror/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full konqueror/armel Supported 18m debconf/i386 Task minimal debconf/i386 Supported 5y language-pack-gnome-nso/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nso/i386 Supported 5y language-pack-om-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-om-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-kw/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kw/armel Supported 18m libdotconf1.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop language-pack-gnome-tt/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tt/armel Supported 18m language-pack-kde-km/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-km/i386 Supported 5y python-pastedeploy/amd64 Supported 5y libkdgantt2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde iputils-arping/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop iputils-arping/amd64 Supported 5y gnome-terminal/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-gnome-ne/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ne/amd64 Supported 5y libical0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libical0/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ar/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ar/armel Supported 18m libqtdeclarative4-perl/armel Supported 18m libtommath-dev/i386 Supported 18m ldp-docbook-xsl/armel Supported 18m konsole/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde debian-installer/i386 Supported 5y libindicate-qt1/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libindicate-qt1/armel Supported 18m swift-object/i386 Supported 5y ttf-ancient-fonts/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-gnome-shs/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs/armel Supported 18m python-metacity/armel Supported 18m nautilus-dbg/amd64 Supported 18m libxvidcore4/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording swh-plugins/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording kdegraphics-thumbnailers/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full swig2.0-doc/armel Supported 18m bluez/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bluez/i386 Supported 5y libxcb-res0-dev/i386 Supported 18m mythbuntu-control-centre/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgsm1/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libgsm1/i386 Supported 5y libvncserver0-dbg/amd64 Supported 18m python-egenix-mxproxy/armel Supported 18m language-pack-ky-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live linux-doc/armel Supported 18m pata-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m gcompris-sound-it/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo/armel Supported 18m metacity-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ark-dbg/armel Supported 18m calligrawords-data/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligrawords-data/amd64 Supported 5y gir1.2-gnomekeyring-1.0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-kde-kk-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kk-base/amd64 Supported 5y pavucontrol/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libindi-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full amarok-help-en/i386 Supported 18m linux-image-generic/i386 Supported 5y erlang-corba/i386 Supported 5y clvm/amd64 Supported 5y language-pack-kde-hu-base/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu-base/armel Supported 18m libnl-3-doc/i386 Supported 18m libieee1284-3-dev/amd64 Supported 18m libboost1.46-doc/i386 Supported 18m libreoffice-officebean/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libdb5.1-java-gcj/armel Supported 18m mythes-de-ch/amd64 Supported 5y krb5-locales/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master openoffice.org-l10n-ru/armel Supported 18m libemail-address-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libemail-address-perl/amd64 Supported 18m ark/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde mythtv-frontend/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libneon27-dev/armel Supported 18m python-nova/i386 Supported 5y braindump/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full amarok-help-et/amd64 Supported 18m lockfile-progs/armel Task minimal lockfile-progs/armel Supported 18m libcpg-dev/i386 Supported 18m okular-extra-backends/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde okular-extra-backends/amd64 Supported 5y libmono-custommarshalers4.0-cil/i386 Supported 18m libxml-namespacesupport-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-namespacesupport-perl/armel Supported 18m python-cssutils/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gir1.2-gwibber-gtk-0.2/armel Supported 18m apparmor/amd64 Task standard, kubuntu-active apparmor/amd64 Supported 5y libasm3-java-doc/amd64 Supported 18m python-reportlab/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-reportlab/i386 Supported 5y kickseed-common/amd64 Supported 5y libsndfile1/amd64 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsndfile1/amd64 Supported 5y libx11-xcb1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libqt4-help/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording kdegames-card-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kdegames-card-data/i386 Supported 5y libknewstuff2-4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqt4-opengl-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full texlive-math-extra/i386 Supported 18m lxmenu-data/amd64 Task lubuntu-core po-debconf/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-en-base/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libsexy-dev/i386 Supported 18m libfreeradius-dev/i386 Supported 18m ruby1.8-dev/amd64 Supported 18m gparted/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live gparted/amd64 Supported 5y libreadline6/armel Build-Essential yes libreadline6/armel Task minimal libreadline6/armel Supported 18m scrollkeeper/i386 Task edubuntu-desktop-gnome libc-bin/i386 Task minimal libc-bin/i386 Supported 5y libtelepathy-glib0-dbg/amd64 Supported 18m parole/powerpc Task xubuntu-desktop libterm-readkey-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libterm-readkey-perl/amd64 Supported 18m libmilter1.0.1-dbg/i386 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-sl/i386 Supported 18m libnova-0.12-2/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libnova-0.12-2/i386 Supported 5y libxcb-shape0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop openoffice.org-l10n-ast/armel Supported 18m libcompizconfig0-dev/i386 Supported 18m language-pack-csb-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb-base/i386 Supported 5y libpkcs11-helper1-dev/amd64 Supported 18m python-subunit/i386 Supported 18m libgnomeui-common/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome xserver-xorg-video-radeon/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-radeon/amd64 Supported 5y kjumpingcube/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde lib32asound2-dev/armel Supported 18m hwdata/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop hwdata/i386 Supported 5y libaio1-udeb/armel Supported 18m mozvoikko/armel Supported 18m apt-cdrom-setup/amd64 Supported 5y kde-telepathy-auth-handler/armhf Task kubuntu-active plymouth-theme-xubuntu-text/powerpc Task xubuntu-desktop ubuntuone-control-panel/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libindicator-messages-status-provider-dev/i386 Supported 18m x11proto-randr-dev/amd64 Supported 5y libldap-2.4-2-dbg/amd64 Supported 18m libjavascriptcoregtk-3.0-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop devhelp-common/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-thai-tlwg/powerpc Task kubuntu-active, ubuntustudio-graphics libopencryptoki-dev/amd64 Supported 18m xfonts-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xfonts-utils/amd64 Supported 5y python-django-south/armel Supported 18m firefox-locale-pt/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live python-django-nose/armel Supported 18m fonts-nanum/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop fonts-nanum/armel Supported 18m libtspi-dev/armel Supported 18m language-pack-kw-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kw-base/i386 Supported 5y libgoa-1.0-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ure/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde ure/amd64 Supported 5y exim4-base/i386 Supported 5y usb-modeswitch-data/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop usb-modeswitch-data/amd64 Supported 5y libgucharmap-2-90-7/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ttf-opensymbol/i386 Task ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta ttf-opensymbol/i386 Supported 18m kde-runtime-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-runtime-data/i386 Supported 5y python3-all-dev/armel Supported 18m libxext6/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libxext6/amd64 Supported 5y perl-modules/armhf Build-Essential yes perl-modules/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, cloud-image, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kernel-image-3.2.0-23-virtual-di/i386 Supported 5y gir1.2-colord-1.0/armel Supported 18m kde-l10n-ru/amd64 Supported 18m libksieve4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libjavascriptcoregtk-1.0-0/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics libjavascriptcoregtk-1.0-0/armel Supported 18m libfribidi0-udeb/amd64 Supported 5y irda-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m librpc-xml-perl/armel Supported 18m language-pack-gnome-km-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-km-base/armel Supported 18m libdb5.1-java/armel Supported 18m libgrip-dev/armel Supported 18m libjack0/amd64 Supported 18m language-pack-kde-es/armhf Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libxmu6-dbg/i386 Supported 18m aisleriot/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop aisleriot/i386 Supported 5y x11proto-fonts-dev/i386 Supported 18m osmo/amd64 Task lubuntu-desktop libsaxonb-java-doc/i386 Supported 18m lzma/amd64 Supported 18m libtelepathy-glib-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nb/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live nic-shared-modules-3.2.0-23-virtual-di/i386 Supported 5y libpipeline1/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpipeline1/i386 Supported 5y python-xattr/armel Supported 18m language-pack-kde-mhr/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-lb/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lb/i386 Supported 5y libdatetime-format-mail-perl/armel Supported 18m erlang-ic/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-gd-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libschroedinger-1.0-0/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording python-pygresql/i386 Supported 5y libexiv2-11/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kl/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kl/armel Supported 18m e2fsprogs-dbg/amd64 Supported 18m notify-osd-icons/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master notify-osd-icons/armel Supported 18m libheimntlm0-heimdal/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libsgutils2-2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libutouch-frame1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop myspell-gd/armel Supported 18m language-pack-nb/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-nb/i386 Supported 5y libhx27/armel Supported 18m libggzcore-dev/i386 Supported 18m libnl-route-3-200/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnl-route-3-200/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-cs/amd64 Supported 18m libcap2/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, dns-server, samba-server, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-om-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-om-base/armel Supported 18m libnotify-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libnotify-bin/amd64 Supported 5y floppy-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y kdesdk/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full fonts-thai-tlwg/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-thai-tlwg/i386 Supported 5y language-pack-kde-tr-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tr-base/armel Supported 18m gcompris-sound-nb/armel Task edubuntu-dvd-live plasma-active-webbrowser/armel Task kubuntu-active language-pack-is-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-is-base/amd64 Supported 5y libapparmor1/powerpc Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome postfix/amd64 Task mail-server postfix/amd64 Supported 5y linux-headers-server/i386 Supported 5y firefox-locale-cs/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-cs/armel Supported 18m libwmf-dev/armel Supported 18m libgfortran3-dbg/i386 Supported 18m libemail-valid-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libemail-valid-perl/i386 Supported 5y libwvstreams4.6-qt/armel Supported 18m whysynth/powerpc Task ubuntustudio-generation libncurses5-dev/armel Task edubuntu-desktop-kde libncurses5-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ms/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms/armel Supported 18m gcompris-sound-mr/powerpc Task edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-fbdev/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libbs2b0/i386 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libhyphen-dev/i386 Supported 18m kde-runtime-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libpci3/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpci3/i386 Supported 5y chromium-codecs-ffmpeg/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop simple-scan/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop simple-scan/amd64 Supported 5y gigolo/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-sq-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmpg123-0/amd64 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kk-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kk-base/amd64 Supported 5y gcompris-sound-ru/powerpc Task edubuntu-dvd-live libxml-namespacesupport-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxdmcp6-udeb/amd64 Supported 18m ubuntu-sso-client/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libplumbgpl2-dev/armel Supported 18m liblouis-dev/i386 Supported 18m libsctp1/armel Supported 18m texlive-lang-norwegian/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libsasl2-modules-gssapi-mit/amd64 Supported 18m apache2-mpm-event/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-nso/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb language-pack-gnome-mhr-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mhr-base/armel Supported 18m indicator-messages/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop indicator-messages/i386 Supported 5y kig/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libreoffice-help-sk/armel Supported 18m python3-bsddb3/i386 Supported 5y php5-cgi/amd64 Supported 5y hunspell-sh/amd64 Supported 18m libmono-microsoft-build-utilities-v4.0-4.0-cil/i386 Supported 18m libksieve4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-vi/i386 Supported 18m libgpgme11/i386 Task ubuntu-desktop, mail-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, lubuntu-desktop libgpgme11/i386 Supported 5y apt-xapian-index/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop mythbuntu-default-settings/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master pulseaudio/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libfaac0/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master gamine-data/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libdw-dev/i386 Supported 18m libfcgi-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxdamage-dev/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libxdamage-dev/armel Supported 18m ibus-chewing/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-chewing/armel Supported 18m dovecot-pop3d/powerpc Task mail-server libreoffice-l10n-sl/i386 Supported 5y libsocket6-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libsocket6-perl/amd64 Supported 5y libgssglue-dev/i386 Supported 18m libaudio2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libaudio2/amd64 Supported 5y libvdpau-doc/amd64 Supported 18m libpam-modules/powerpc Task minimal libcommons-pool-java-doc/i386 Supported 18m indicator-appmenu/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-kde-lb-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lb-base/armel Supported 18m makedev/armel Task minimal makedev/armel Supported 18m glib-networking-services/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop glib-networking-services/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-lt/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lt/amd64 Supported 5y calligrawords-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active libterm-readkey-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libterm-readkey-perl/armel Supported 18m language-pack-gnome-lb-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live perl-debug/i386 Supported 18m obconf/powerpc Task lubuntu-desktop libavutil-dev/i386 Supported 18m libpython2.7/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpython2.7/i386 Supported 5y libgnome-keyring-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgnome-keyring-common/amd64 Supported 5y libyaml-syck-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-kk-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live keystone/amd64 Supported 5y libmono-system-data2.0-cil/amd64 Supported 5y sgml-data/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop sgml-data/amd64 Supported 5y libpam0g-dev/armel Supported 18m libavahi-compat-libdnssd1/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libavahi-compat-libdnssd1/i386 Supported 18m xubuntu-docs/armhf Task xubuntu-desktop ubuntu-sso-client-qt/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ubuntu-sso-client-qt/amd64 Supported 5y vlc/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libasound2-dbg/amd64 Supported 18m libtasn1-3/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-sw/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sw/amd64 Supported 5y glance-common/armel Supported 18m cdebconf-gtk-udeb/amd64 Supported 18m libftdi1-dbg/i386 Supported 18m libfreerdp1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb texlive-lang-spanish/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libcupsppdc1-dev/amd64 Supported 18m libwmf0.2-7-gtk/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libwmf0.2-7-gtk/armel Supported 18m librest-0.7-0-dbg/armel Supported 18m libtdb1/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libboost-doc/armel Supported 18m python-jabber/armel Supported 18m libgl1-mesa-dri-dbg/armel Supported 18m libkdepimdbusinterfaces4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkdepimdbusinterfaces4/i386 Supported 5y x11proto-randr-dev/armel Supported 18m libdlm-dev/i386 Supported 18m libmono-webbrowser2.0-cil/armel Supported 18m libxfont-dev/i386 Supported 18m libxcb-shape0-dev/i386 Supported 18m nova-cert/amd64 Supported 5y language-pack-kde-tt/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt/armel Supported 18m qemu-utils/amd64 Task virt-host qemu-utils/amd64 Supported 5y python-pam-dbg/i386 Supported 18m language-pack-id-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-id-base/armel Supported 18m mime-construct/amd64 Supported 5y libemail-address-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-an/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-an/amd64 Supported 5y landscape-client/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ka/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/armel Supported 18m libcommons-net-java/i386 Supported 18m ibus-table-cangjie-big/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb totem-dbg/armel Supported 18m network-console/amd64 Supported 5y pulseaudio-module-lirc/amd64 Supported 18m mda-lv2/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins openjdk-6-jre-lib/armel Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb openjdk-6-jre-lib/armel Supported 18m libdaemon0-dbg/amd64 Supported 18m zlib1g-dbg/i386 Supported 18m ubuntu-system-service/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-examples/i386 Supported 5y lxappearance/powerpc Task lubuntu-desktop gedit/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gedit/armel Supported 18m sunpinyin-utils/i386 Supported 18m cgroup-lite/armel Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome cgroup-lite/armel Supported 18m liba52-0.7.4/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation gvfs-backends/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs-backends/amd64 Supported 5y libparams-util-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libparams-util-perl/i386 Supported 18m logtail/i386 Supported 5y language-pack-li/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li/i386 Supported 5y gnutls-doc/amd64 Supported 18m wdanish/amd64 Supported 5y libthunarx-2-0/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop x11vnc/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-corlib2.0-cil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openshot-doc/armhf Task ubuntustudio-video language-pack-gd-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gd-base/i386 Supported 5y libbackport-util-concurrent-java/amd64 Supported 18m mysql-client/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master mysql-client/amd64 Supported 5y klettres-data/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full klettres-data/armel Supported 18m language-pack-gnome-si-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si-base/i386 Supported 5y librrd-dev/amd64 Supported 18m libglibmm-2.4-1c2a/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop python-qt4-dbus/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-qt4-dbus/amd64 Supported 5y libiec61883-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libiec61883-0/armel Supported 18m libmeanwhile-dev/i386 Supported 18m smartmontools/armel Supported 18m ubuntu-standard/powerpc Task standard, kubuntu-active ubuntu-wallpapers-precise/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-wallpapers-precise/amd64 Supported 5y libaprutil1-ldap/armhf Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libhpmud-dev/i386 Supported 18m puredata-core/armhf Task ubuntustudio-generation libqt3support4-perl/amd64 Supported 18m libdjvulibre-dev/amd64 Supported 18m kontact-mobile/i386 Task kubuntu-active ureadahead/i386 Task minimal ureadahead/i386 Supported 5y libqtwebkit4-dbg/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-en-gb/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-en-gb/i386 Supported 5y puredata-extra/powerpc Task ubuntustudio-generation ggzcore-bin/armel Supported 18m libtext-template-perl/amd64 Supported 18m libossp-uuid-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master dmsetup/amd64 Task minimal dmsetup/amd64 Supported 5y mscompress/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop mscompress/amd64 Supported 5y libpam-apparmor/amd64 Supported 18m libatk1.0-dev/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-el/amd64 Supported 18m libktorrent-dbg/i386 Supported 18m qemu-utils/powerpc Task virt-host mypaint-data/amd64 Task ubuntustudio-graphics kde-l10n-tr/armel Supported 18m python-appindicator/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-appindicator/armel Supported 18m kde-l10n-hu/amd64 Supported 18m gedit/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gedit/amd64 Supported 5y libclxclient3/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins krdc/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full krdc/armel Supported 18m texlive-lang-polish/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-polish/i386 Supported 5y libboost-program-options-dev/amd64 Supported 18m gstreamer0.10-gnonlin-dbg/i386 Supported 18m gvfs-daemons/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs-daemons/armel Supported 18m mail-stack-delivery/armel Supported 18m libxcb-composite0-dbg/amd64 Supported 18m libopenshiva0.8/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libopenshiva0.8/amd64 Supported 5y language-pack-lb-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lb-base/armel Supported 18m gcc-doc/armel Supported 18m language-pack-csb/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb/i386 Supported 5y libservlet2.5-java-doc/i386 Supported 18m x11proto-scrnsaver-dev/amd64 Supported 5y firefox-locale-ru/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-ru/i386 Supported 5y liblaunchpad-integration-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop liblaunchpad-integration-common/amd64 Supported 5y language-pack-ne/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ne/i386 Supported 5y language-pack-kde-nds-base/armhf Task edubuntu-dvd-live libgutenprintui2-1/armel Supported 18m libparse-recdescent-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kdelibs5-data/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome indi-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-nl-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-nl-base/amd64 Supported 5y libpam-cap/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-si/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-si/amd64 Supported 5y libglib2.0-cil/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openoffice.org-help-ja/i386 Supported 18m ltsp-server/armel Supported 18m libqtgui4/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording python-egenix-mxtexttools-doc/i386 Supported 18m libxdmcp6-udeb/armel Supported 18m language-pack-kde-mr-base/armhf Task edubuntu-dvd-live libxcb-xfixes0/amd64 Supported 18m djvulibre-dbg/i386 Supported 18m compiz-plugins-default/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-openid/amd64 Supported 5y kpartx/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live vala-0.14-doc/i386 Supported 18m libloudmouth1-dev/armel Supported 18m libreoffice-l10n-nr/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb xfonts-scalable/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xfonts-scalable/amd64 Supported 5y ttf-marvosym/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta xserver-xorg-video-radeon-dbg/i386 Supported 18m libegl1-mesa/amd64 Supported 18m language-pack-kde-bs/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bs/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-dz/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live x11proto-print-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nan-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live sylpheed-i18n/powerpc Task lubuntu-desktop python-amqplib/amd64 Supported 5y firefox-locale-en/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libgles1-mesa-dev/amd64 Supported 18m language-pack-la/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-la/amd64 Supported 5y python-keystoneclient/i386 Supported 5y libbctsp-java-gcj/amd64 Supported 18m subtitleeditor/powerpc Task ubuntustudio-video edubuntu-live/powerpc Task edubuntu-dvd-live rastertosag-gdi/powerpc Task kubuntu-active lxsession-edit/powerpc Task lubuntu-desktop libxcomp3/i386 Task edubuntu-desktop-gnome apturl/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop apturl/i386 Supported 5y gfortran-4.6-doc/i386 Supported 5y language-pack-kde-as/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-as/armel Supported 18m libslang2-dev/amd64 Supported 18m libsoup2.4-doc/armel Supported 18m python-pyparsing/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome lzma/i386 Supported 18m libgck-1-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libspnav-dev/i386 Supported 18m libebook-1.2-12/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libavc1394-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kde-runtime-dbg/amd64 Supported 18m sgml-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop sgml-data/armel Supported 18m seahorse/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb seahorse/amd64 Supported 5y libtie-ixhash-perl/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libtie-ixhash-perl/amd64 Supported 5y kde-wallpapers/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kde-wallpapers/armel Supported 18m language-pack-da/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-da/i386 Supported 5y libglapi-mesa/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop liblog-log4perl-perl/amd64 Supported 5y yelp/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop yelp/amd64 Supported 5y quagga-dbg/armel Supported 18m linux-backports-modules-cw-3.3-3.2.0-23-generic/armel Supported 18m libpolkit-backend-1-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpolkit-backend-1-0/armel Supported 18m language-pack-gnome-bem-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bem-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-fy/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fy/i386 Supported 5y libappindicator1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libappindicator1/armel Supported 18m bsh-gcj/amd64 Supported 18m libgtkhtml-4.0-0/amd64 Supported 5y libgnomecanvasmm-2.6-1c2a/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording gimp-gmic/armhf Task ubuntustudio-graphics python3-pyqt4.phonon-dbg/armel Supported 18m gdb/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gdb/i386 Supported 5y libweather-ion6/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libweather-ion6/armel Supported 18m libpackagekit-qt2-2/i386 Supported 18m language-pack-kde-uk/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk/i386 Supported 5y pidgin-microblog/armhf Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop eq10q/amd64 Task ubuntustudio-audio-plugins language-pack-wo/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live printer-driver-foo2zjs/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop update-manager-kde/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde update-manager-kde/amd64 Supported 5y libwebkitgtk-1.0-0-dbg/i386 Supported 18m g++-4.5/armel Supported 18m chkrootkit/amd64 Supported 5y language-pack-kl/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kl/amd64 Supported 5y kshisen/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-el/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-el/i386 Supported 5y gir1.2-unique-3.0/armel Supported 18m language-pack-gnome-crh/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-crh/i386 Supported 5y manpages/armhf Build-Essential yes manpages/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxcb1-dev/amd64 Supported 5y sunpinyin-data/amd64 Supported 18m empathy-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb empathy-common/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-sv/i386 Supported 18m dkms/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-nl-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-nl-base/i386 Supported 5y maas-provision-common/armel Supported 18m libkwinglutils1/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-live, edubuntu-desktop-kde libkwinglutils1/amd64 Supported 5y libuuid1/amd64 Task minimal libuuid1/amd64 Supported 5y python-gtk2-dbg/armel Supported 18m wmctrl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-gu-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libisoburn1/i386 Supported 18m plasma-active-webbrowser/powerpc Task kubuntu-active libav-tools/i386 Task ubuntustudio-video libav-tools/i386 Supported 5y libserd-0-0/i386 Task ubuntustudio-generation gstreamer0.10-nice/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop gcompris-sound-id/powerpc Task edubuntu-dvd-live wamerican-insane/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-as/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-as/armel Supported 18m language-pack-bo-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libguess1/amd64 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice-help-nl/i386 Supported 5y mpg321/i386 Task xubuntu-desktop upower/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop musescore/i386 Task ubuntustudio-generation lib32gmp10/amd64 Supported 18m libxcb-composite0/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master erlang-megaco/armel Supported 18m libcommon-sense-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master hunspell-en-ca/armel Supported 18m libdbusmenu-glib-doc/i386 Supported 18m totem-mozilla/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop cervisia/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full cervisia/amd64 Supported 5y libkdeedu-dev/armel Supported 18m libgirepository1.0-dev/amd64 Supported 18m libx11-xcb1-dbg/amd64 Supported 18m python3-yaml-dbg/armel Supported 18m python3-gi-cairo/armel Supported 18m libxpm4-dbg/armel Supported 18m rastertosag-gdi/armel Task kubuntu-active libsox-fmt-alsa/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libreoffice-java-common/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libdbus-glib-1-2-dbg/amd64 Supported 18m tuxtype/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgdk-pixbuf2.0-dev/i386 Supported 5y libglib2.0-udeb/amd64 Supported 18m libcommons-dbcp-java/powerpc Task tomcat-server xul-ext-ubufox/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtest-synopsis-perl/i386 Supported 18m xserver-xorg-video-nouveau/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop udisks-doc/i386 Supported 18m libfolks-eds-dev/i386 Supported 18m plymouth-theme-ubuntu-text/i386 Task standard, kubuntu-active plymouth-theme-ubuntu-text/i386 Supported 5y libweather-ion6/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libweather-ion6/i386 Supported 5y language-pack-kde-gl/powerpc Task edubuntu-dvd-live fonts-tlwg-sawasdee/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-sawasdee/armel Supported 18m language-pack-kde-be-base/armhf Task edubuntu-dvd-live ktux/i386 Supported 18m libdatrie1-bin/armel Supported 18m tomcat6-examples/armel Task tomcat-server tomcat6-examples/armel Supported 18m libnet1-dbg/armel Supported 18m xpad/powerpc Task lubuntu-desktop libibus-1.0-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ntpdate/armhf Task minimal python-support/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop sylpheed-i18n/i386 Task lubuntu-desktop language-pack-gnome-ko-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ko-base/amd64 Supported 5y libqimageblitz-dbg/amd64 Supported 18m thunar/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libossp-uuid-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gir1.2-unity-5.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-twisted-web/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-gu-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libcommons-codec-java/armel Supported 18m ksysguard/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksysguard/amd64 Supported 5y rubygems/armel Supported 18m step/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome step/amd64 Supported 5y libsox-fmt-alsa/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video ibus-table-yong/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libappindicator-doc/armel Supported 18m language-pack-so/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-so/i386 Supported 5y ibus-table-cangjie/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-cangjie/amd64 Supported 5y gir1.2-telepathyglib-0.12/amd64 Supported 18m gnutls-doc/armel Supported 18m base-files/i386 Task minimal base-files/i386 Supported 5y ttf-devanagari-fonts/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-devanagari-fonts/i386 Supported 5y language-pack-kde-hu-base/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu-base/i386 Supported 5y gimp-data/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics gimp-data/i386 Supported 5y python-central/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libnm-gtk-dev/armel Supported 18m plasma-netbook/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-netbook/armel Supported 18m cm-super-x11/amd64 Task ubuntustudio-font-meta libpgtypes3/i386 Supported 18m kdelibs5-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdelibs5-data/armel Supported 18m fonts-tlwg-waree/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-waree/amd64 Supported 5y python-reportlab/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-reportlab/armel Supported 18m audacity/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libnetfilter-conntrack3/armel Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnetfilter-conntrack3/armel Supported 18m libreoffice-l10n-nl/amd64 Supported 5y python-werkzeug/armel Supported 18m gtk2-engines-oxygen/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde gtk2-engines-oxygen/amd64 Supported 5y libgtkmathview0c2a/powerpc Task xubuntu-desktop libshout3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libshout3/armel Supported 18m libxi6/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxi6/armel Supported 18m libgomp1/powerpc Build-Essential yes libgomp1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta firefox-locale-tr/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live python3-jinja2/amd64 Supported 18m ndiswrapper-common/armel Supported 18m python3-sip-dbg/amd64 Supported 18m bacula-common/amd64 Supported 5y freeradius-utils/armel Supported 18m libxcb-ewmh1/armel Supported 18m libreoffice-l10n-sk/armel Supported 18m liblzma-doc/amd64 Supported 18m lib32objc3-dbg/armel Supported 18m libnfnetlink0-dbg/i386 Supported 18m myspell-ve/amd64 Supported 5y kde-window-manager-active/powerpc Task kubuntu-active cdebconf-udeb/amd64 Supported 5y libreoffice-help-ko/armel Supported 18m sunpinyin-utils/amd64 Supported 18m myspell-en-za/amd64 Supported 5y xbase-clients/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master xbase-clients/i386 Supported 5y libaal-dev/armel Supported 18m xchat/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice-gtk/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libreoffice-gtk/amd64 Supported 5y libconfig++8/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libconfig++8/i386 Supported 18m gir1.2-dee-1.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gir1.2-dee-1.0/armel Supported 18m language-pack-kde-fil-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fil-base/armel Supported 18m python-mocker/amd64 Supported 18m libvoikko-dev/amd64 Supported 18m libmono-ldap4.0-cil/amd64 Supported 18m libxfixes3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxfixes3/armel Supported 18m libmono-system4.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-system4.0-cil/amd64 Supported 5y libbcpg-java-doc/i386 Supported 18m libmono-microsoft-visualc10.0-cil/armel Supported 18m libopenobex1-dev/armel Supported 18m transmission/armhf Task lubuntu-desktop gir1.2-gtkclutter-1.0/armel Supported 18m libledit-ocaml-dev/i386 Supported 18m mysql-common/armel Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording mysql-common/armel Supported 18m libconfig++8/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libconfig++8/armel Supported 18m floppy-modules-3.2.0-23-virtual-di/i386 Supported 5y libgdome2-cpp-smart0c2a/amd64 Task xubuntu-desktop libdrm2/i386 Task minimal libdrm2/i386 Supported 5y heimdal-dbg/armel Supported 18m augeas-lenses/amd64 Supported 5y language-pack-kde-csb-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-csb-base/armel Supported 18m brltty-udeb/armel Supported 18m openoffice.org-help-hu/i386 Supported 18m libgvnc-1.0-0/armel Task ubuntustudio-desktop libgvnc-1.0-0/armel Supported 18m resource-agents/armel Supported 18m partman-basicfilesystems/amd64 Supported 5y libjdepend-java/armel Supported 18m rsyslog-doc/i386 Supported 18m cups-common/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cups-common/amd64 Supported 5y kbreakout/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-pyasn1/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording kde-baseapps/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kde-baseapps/amd64 Supported 5y language-pack-shs/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs/amd64 Supported 5y xchat-common/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kaddressbook-mobile/armel Task kubuntu-active fonts-oflb-euterpe/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta nas-doc/amd64 Supported 18m sylpheed/amd64 Task lubuntu-desktop lsscsi/armel Supported 18m libbcmail-java/amd64 Supported 18m libblkid1/armhf Task minimal cmap-adobe-japan1/i386 Task print-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cmap-adobe-japan1/i386 Supported 5y python-simplejson/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-simplejson/amd64 Supported 5y rhino/i386 Supported 18m xfsdump/i386 Supported 5y libtidy-0.99-0/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libtidy-0.99-0/i386 Supported 5y guile-1.8-dev/amd64 Supported 18m libdlmcontrol-dev/i386 Supported 18m bacula-director-pgsql/amd64 Supported 5y swift-account/armel Supported 18m g++/amd64 Build-Essential yes g++/amd64 Supported 5y libxcomposite1-dbg/armel Supported 18m libgsl0-dbg/armel Supported 18m kde-config-touchpad/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde python-dbus-dev/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-dbus-dev/armel Supported 18m cdebconf/armel Supported 18m libreoffice-l10n-pl/i386 Supported 5y gir1.2-launchpad-integration-3.0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop crypto-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m sni-qt/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb pacemaker-dev/i386 Supported 18m libsasl2-2/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libreoffice-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libreoffice-gnome/i386 Supported 5y ocaml-compiler-libs/i386 Supported 18m python2.7-minimal/powerpc Task minimal libprotoc7/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python3-pkg-resources/amd64 Supported 5y libfarstream-0.1-dbg/i386 Supported 18m libphononexperimental-dev/i386 Supported 18m resource-agents/amd64 Supported 5y libledit-ocaml-dev/armel Supported 18m gmusicbrowser/i386 Task xubuntu-desktop libido3-0.1-dev/i386 Supported 18m cmt/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libdmraid1.0.0.rc16/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live tokyocabinet-doc/armel Supported 18m kdewebdev-dbg/armel Supported 18m gzip/powerpc Task minimal ruby-session/amd64 Supported 18m libtext-diff-perl/armel Supported 18m libxres1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxres1/amd64 Supported 5y libindi0/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libindi0/armel Supported 18m nova-network/amd64 Supported 5y libvigraimpex-dev/i386 Supported 18m language-pack-mai/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mai/i386 Supported 5y ktorrent/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ktorrent/i386 Supported 5y libxcb-xf86dri0-dbg/i386 Supported 18m nettle-dev/i386 Supported 18m libmythes-1.2-0/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb language-pack-kde-om-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-om-base/amd64 Supported 5y logcheck-database/i386 Supported 5y bzr-doc/i386 Supported 18m flac/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full flac/amd64 Supported 5y sane-utils/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libplist1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libplist1/amd64 Supported 5y foomatic-db-compressed-ppds/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop foomatic-db-compressed-ppds/i386 Supported 5y libmailtools-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libqapt1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqapt1/i386 Supported 5y evolution-common/amd64 Supported 5y gir1.2-pango-1.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gir1.2-pango-1.0/i386 Supported 5y ibus-table-wubi/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-wubi/i386 Supported 5y libmono-system4.0-cil/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libfs6-dbg/i386 Supported 18m libreadonly-perl/armel Supported 18m openoffice.org-writer/i386 Supported 18m libjbig2dec0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjbig2dec0/armel Supported 18m libss2-dbg/amd64 Supported 18m apache2.2-bin/armel Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master apache2.2-bin/armel Supported 18m libnl-genl-3-200/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libnl-genl-3-200/i386 Supported 5y libraptor2-0-dbg/i386 Supported 18m libpe-rules2-dev/amd64 Supported 18m mypaint-data/armhf Task ubuntustudio-graphics dolphin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libgtksourceview-3.0-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgtksourceview-3.0-0/armel Supported 18m gcc-4.6-plugin-dev/amd64 Supported 18m system-config-printer-udev/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop pastebinit/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop language-pack-ta-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ta-base/amd64 Supported 5y libncursesw5/amd64 Task minimal libncursesw5/amd64 Supported 5y tasksel/amd64 Task cloud-image tasksel/amd64 Supported 5y fs-core-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m ubiquity-ubuntu-artwork/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live postgresql-common/i386 Task postgresql-server postgresql-common/i386 Supported 5y gnome-system-tools/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop openoffice.org-help-dz/amd64 Supported 18m libboost-python1.46-dev/armel Supported 18m libpangomm-1.4-dev/i386 Supported 18m libfile-desktopentry-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libfile-desktopentry-perl/amd64 Supported 5y texlive-lang-croatian/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb pppoeconf/amd64 Task standard, kubuntu-active pppoeconf/amd64 Supported 5y language-pack-kde-it/armhf Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live lib64stdc++6-4.4-dbg/armel Supported 18m cifs-utils/armhf Task ubuntu-live, samba-server, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live kstars-data/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kstars-data/armel Supported 18m bacula-server/armel Supported 18m libsox1b/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video pkg-config/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop pkg-config/armel Supported 18m libreoffice-evolution/i386 Supported 18m libxcb-xinerama0-dev/amd64 Supported 18m kdemultimedia/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdemultimedia/armel Supported 18m language-pack-kde-an/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-an/armel Supported 18m thunderbird-locale-ast/i386 Supported 18m xine-ui/armel Task ubuntustudio-video python-decorator/armel Supported 18m python-twisted-mail/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-mail/i386 Supported 5y java-common/powerpc Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb language-pack-sd/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sd/amd64 Supported 5y bogl-bterm-udeb/amd64 Supported 5y language-pack-cv/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python2.7-doc/i386 Supported 18m libtk-tablematrix-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kmag/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kmag/amd64 Supported 5y wamerican-small/i386 Supported 18m netpbm/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics netpbm/amd64 Supported 5y libmono-system-runtime-serialization-formatters-soap4.0-cil/amd64 Supported 18m libgtk-vnc-1.0-0/armel Supported 18m language-pack-wa-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-wa-base/i386 Supported 5y amor/i386 Supported 18m libexttextcat-dev/amd64 Supported 18m libtotem-dev/i386 Supported 18m libipc-sharedcache-perl/i386 Supported 18m libdebian-installer4/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libdebian-installer4/amd64 Supported 5y libkdnssd4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdnssd4/i386 Supported 5y rlwrap/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome nic-pcmcia-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/amd64 Supported 5y libdebconfclient0-udeb/amd64 Supported 5y human-icon-theme/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libotf0/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libenca-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-se/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-se/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-ga/i386 Supported 5y libhx-dev/amd64 Supported 18m ibus-anthy/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libboost-test1.46-dev/armel Supported 18m language-pack-de/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libvisual-0.4-plugins/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, ubuntustudio-desktop libvisual-0.4-plugins/i386 Supported 5y librccgtk2-0/armel Supported 18m ibus-pinyin/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop transmission/amd64 Task lubuntu-desktop ttf-ubuntu-font-family/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-ubuntu-font-family/i386 Supported 5y build-essential/amd64 Build-Essential yes build-essential/amd64 Supported 5y germinate/amd64 Supported 5y printer-driver-pxljr/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-pxljr/armel Supported 18m nant/i386 Supported 18m libpam-cracklib/i386 Supported 5y libchm1/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome fonts-levien-museum/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome lightdm-kde-greeter/powerpc Task kubuntu-active libqtwebkit4-dbg/armel Supported 18m cvs/amd64 Supported 5y libc6/armel Task minimal libc6/armel Supported 18m libmono-system-security4.0-cil/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-system-security4.0-cil/armel Supported 18m libtiffxx0c2/i386 Supported 18m python-pyatspi2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-pyatspi2/armel Supported 18m libxinerama1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libbsf-java-doc/armel Supported 18m kgpg/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libmission-control-plugins-doc/i386 Supported 18m libjmock-java/i386 Supported 18m hexter/armel Task ubuntustudio-audio-plugins calligraplan/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full calligraplan/i386 Supported 5y language-pack-kde-om-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-om-base/i386 Supported 5y calf-plugins/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins fonts-tlwg-typewriter/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-typewriter/i386 Supported 5y fonts-nanum-extra/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb fonts-nanum-extra/amd64 Supported 5y language-pack-kde-ms/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ms/amd64 Supported 5y language-pack-zh-hant/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant/i386 Supported 5y dh-autoreconf/amd64 Supported 18m openoffice.org-l10n-af/i386 Supported 18m sunpinyin-data/i386 Supported 18m pptp-linux/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libdebconfclient0/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libdebconfclient0/i386 Supported 5y gutenprint-locales/i386 Supported 18m language-pack-he-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libqgpsmm-dev/i386 Supported 18m language-pack-da/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libstdc++6/amd64 Build-Essential yes libstdc++6/amd64 Task minimal libstdc++6/amd64 Supported 5y language-pack-ti-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ti-base/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-zh-cn/armel Supported 18m ntfs-3g-dbg/i386 Supported 18m fglrx-updates-dev/i386 Supported 18m icedtea-6-jre-cacao/i386 Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb icedtea-6-jre-cacao/i386 Supported 5y libcdparanoia-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-cy/amd64 Supported 18m libspectre-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-ve-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ve-base/armel Supported 18m libdirectfb-1.2-9/armel Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libcommons-codec-java-doc/armel Supported 18m libkimproxy4/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-tlh-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live speech-dispatcher/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop speech-dispatcher/i386 Supported 5y lib32tinfo-dev/armel Supported 18m libmono-i18n-rare4.0-cil/armel Supported 18m texlive-lang-swedish/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libxmlunit-java/i386 Supported 18m libkfile4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome fonts-tlwg-typist/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-typist/armel Supported 18m libvisual-0.4-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop im-switch/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop im-switch/armel Supported 18m edubuntu-menueditor/i386 Task edubuntu-desktop-gnome evolution-dev/amd64 Supported 18m iputils-ping/armhf Task minimal blogilo/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full blogilo/armel Supported 18m kthesaurus/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libreoffice-l10n-fr/armel Supported 18m gwibber-service-sohu/i386 Supported 5y language-pack-gnome-sa/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live x11proto-core-dev/i386 Supported 5y defoma/powerpc Task kubuntu-active libcanberra-gtk3-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcanberra-gtk3-0/amd64 Supported 5y libuniconf4.6/i386 Task lubuntu-desktop libuniconf4.6/i386 Supported 5y language-pack-gnome-wae/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libisoburn-dev/amd64 Supported 18m language-pack-sa/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa/amd64 Supported 5y libpipeline-dev/i386 Supported 18m libpulse0/armel Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpulse0/armel Supported 18m language-pack-gnome-lt-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lt-base/i386 Supported 5y kalgebra/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full ubuntuone-client-gnome/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntuone-client-gnome/armel Supported 18m libwavpack1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libinfgtk-0.5-0/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgssrpc4/amd64 Supported 18m libreoffice-help-en-gb/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb jflex/i386 Supported 18m python-xkit/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-xkit/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ar/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ar/i386 Supported 5y libhashkit0/amd64 Supported 5y libnepomukutils4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libappindicator3-1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgtk-vnc-1.0-dev/amd64 Supported 18m wbritish-small/armel Supported 18m kde-workspace/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kde-workspace/i386 Supported 5y libntrack0/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libntrack0/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-id/armel Supported 18m gstreamer0.10-gnonlin/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb qdbus/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording qdbus/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ve-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ve-base/amd64 Supported 5y libavahi-core7-udeb/amd64 Supported 5y python-geoip/i386 Supported 5y libspeex-dev/armel Supported 18m ttf-adf-gillius/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta dia-gnome/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libatk-adaptor-dbg/amd64 Supported 18m python3-dbus.mainloop.qt/armel Supported 18m unity-scope-musicstores/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcanberra-gtk3-module/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libcanberra-gtk3-module/i386 Supported 5y libpload-dev/i386 Supported 18m texlive-doc-base/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-doc-base/armel Supported 18m cervisia/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full sysvinit-utils/powerpc Task minimal erlang-ssl/amd64 Supported 5y ienglish-common/amd64 Supported 18m jfsutils/armhf Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live lib32stdc++6/amd64 Supported 18m language-pack-ar-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ar-base/amd64 Supported 5y linux-virtual/armel Supported 18m language-pack-tt-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sa-base/i386 Supported 5y ipsec-tools/i386 Supported 5y libopenbabel-doc/i386 Supported 18m rubygems1.8/armel Supported 18m gtk3-engines-oxygen/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde fonts-tlwg-purisa/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-purisa/amd64 Supported 5y libexo-common/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libxp6-dbg/amd64 Supported 18m python-cups/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-savage/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gnumeric/amd64 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop ubiquity-ubuntu-artwork/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live ubiquity-ubuntu-artwork/armel Supported 18m language-pack-gnome-es/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-es/i386 Supported 5y dia-gnome/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome dia-gnome/amd64 Supported 5y libpqxx-3.1/amd64 Supported 18m libmono-system4.0-cil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome librdf0-dev/armel Supported 18m hunspell-de-de/armel Supported 18m libgs-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-kl-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kl-base/i386 Supported 5y byacc-j/amd64 Supported 18m libxen-4.1/i386 Supported 18m guvcview/powerpc Task lubuntu-desktop nautilus-data/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop nautilus-data/armel Supported 18m ttf-aenigma/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta hyphen-pa/armel Supported 18m language-pack-gnome-th/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eu/powerpc Task edubuntu-dvd-live libkio5/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome cups-common/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop texlive-bibtex-extra/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-ne/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-mk/armel Supported 18m libbz2-dev/amd64 Supported 18m libgegl-0.0-0/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics yoshimi-data/amd64 Task ubuntustudio-generation libmono-system-xaml4.0-cil/i386 Supported 18m kde-telepathy-integration-module/i386 Task kubuntu-active libsm6/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsm6/amd64 Supported 5y xserver-xorg-input-synaptics/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcommons-collections-java/i386 Supported 18m language-pack-kde-dv/powerpc Task edubuntu-dvd-live python3.2-examples/armel Supported 18m puredata-gui/i386 Task ubuntustudio-generation openoffice.org-l10n-ko/i386 Supported 18m python3-dbus/armel Supported 18m fat-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y libffi6/amd64 Task minimal libffi6/amd64 Supported 5y gimp-help-common/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live gimp-help-common/amd64 Supported 5y libupnp3/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gle-doc/armel Supported 18m nic-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m libsmokeqthelp4-3/i386 Supported 18m python-piston-mini-client/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-piston-mini-client/amd64 Supported 5y rekonq/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-dirspec/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-dirspec/i386 Supported 5y libgeoclue0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop system-config-printer-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop system-config-printer-gnome/i386 Supported 5y libclalsadrv2/armel Task ubuntustudio-audio-plugins mysql-client/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-ro-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libltdl7/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-nds/powerpc Task edubuntu-dvd-live landscape-client-ui/armel Supported 18m libedit-dev/amd64 Supported 18m kde-config-touchpad/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-config-touchpad/amd64 Supported 5y ubuntu-mono/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-mono/amd64 Supported 5y libgail18/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libgail18/i386 Supported 5y libvte9/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gstreamer0.10-gnomevfs/amd64 Task xubuntu-desktop liborc-0.4-dev/i386 Supported 18m libqrencode-dev/armel Supported 18m python-twisted-names/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording compiz-plugins-main-default/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb compiz-plugins-main-default/armel Supported 18m humanity-icon-theme/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop humanity-icon-theme/armel Supported 18m libc6-dev/amd64 Build-Essential yes libc6-dev/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libc6-dev/amd64 Supported 5y indicator-printers/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libglew1.5/armel Supported 18m strigi-dbg/armel Supported 18m libvte-2.90-doc/amd64 Supported 18m wget-udeb/i386 Supported 5y libgtlcore0.8/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgtlcore0.8/armel Supported 18m libdebian-installer4-dev/armel Supported 18m libnet1/armel Supported 18m thunderbird-locale-ka/i386 Supported 18m kdesdk-strigi-plugins/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdesdk-strigi-plugins/i386 Supported 5y kdepim-dbg/amd64 Supported 18m mime-construct/i386 Supported 5y x-ttcidfont-conf/i386 Task kubuntu-active dh-translations/i386 Supported 5y initrd-preseed/i386 Supported 5y libao-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-yi-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja-base/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ja-base/i386 Supported 5y finch-dev/i386 Supported 18m language-pack-an/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-an/armel Supported 18m libxslt1.1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, postgresql-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libxslt1.1/amd64 Supported 5y libplist-doc/i386 Supported 18m libunicode-string-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libunicode-string-perl/i386 Supported 18m mono-xbuild/armel Supported 18m gnome-session-fallback/i386 Task edubuntu-desktop-gnome libexo-1-0/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop jigit/armel Supported 18m libasound2-dev/amd64 Supported 18m libruby1.9.1-dbg/armel Supported 18m libgweather-3-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb mythweb/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libservlet2.5-java/armhf Task tomcat-server libmpcdec-dev/amd64 Supported 18m libxfixes3-dbg/i386 Supported 18m ibus-pinyin-db-android/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop ibus-pinyin-db-android/armel Supported 18m language-pack-gnome-gv-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gv-base/i386 Supported 5y myspell-pt/armel Supported 18m kinfocenter/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python3-apt/armel Supported 18m python-gtk2-tutorial/i386 Supported 5y lv2fil/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins language-pack-gnome-nan-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nan-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-lv-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live plymouth-theme-ubuntustudio/powerpc Task ubuntustudio-desktop libacl1-dev/i386 Supported 18m libgtk-3-doc/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libgtk-3-doc/armel Supported 18m thunderbird-locale-zh-hant/amd64 Supported 18m libhfsp-dev/amd64 Supported 18m libquadmath0/armel Supported 18m libslv2-9/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libmono-peapi4.0-cil/armel Supported 18m libreoffice-l10n-rw/i386 Supported 5y ir.lv2/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins gnome-power-manager/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-pt-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live linux-wlan-ng-doc/armhf Task lubuntu-live python-bzrlib/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libappindicator3-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-kl/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kl/i386 Supported 5y libquorum-dev/amd64 Supported 18m libxmuu-dev/amd64 Supported 18m hello-debhelper/i386 Supported 5y librcd-dev/i386 Supported 18m libexempi3/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libexempi3/i386 Supported 5y python-launchpadlib/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-launchpadlib/amd64 Supported 5y fonts-sil-abyssinica/amd64 Supported 5y partman-basicfilesystems/armel Supported 18m libreoffice-l10n-in/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb nagios-images/amd64 Supported 5y libkmbox4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkmbox4/i386 Supported 5y device-tree-compiler/i386 Supported 18m language-pack-mg/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-xh-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-xh-base/amd64 Supported 5y libkdeui5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome lxappearance-obconf/armhf Task lubuntu-desktop libxerces2-java/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libxerces2-java/i386 Supported 5y python-mock/armel Supported 18m language-pack-kk-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqca2-plugin-ossl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libqca2-plugin-ossl/armel Supported 18m python-genshi-doc/i386 Supported 18m xfce4-notifyd/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kiriki/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde junit-doc/armel Supported 18m g++-4.5/amd64 Supported 18m melting/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome tcl8.4/i386 Supported 5y libmagickwand4/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libmagickwand4/amd64 Supported 5y calligra-l10n-engb/amd64 Supported 18m libk3b6/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-kk-base/armhf Task edubuntu-dvd-live oem-config-debconf/armel Supported 18m language-pack-se-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ttf-dejavu-core/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libclamav6/i386 Supported 5y libsolidcontrolifaces4abi2/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libsolidcontrolifaces4abi2/armel Supported 18m python3-jinja2-dbg/armel Supported 18m gir1.2-gmenu-3.0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gir1.2-gmenu-3.0/amd64 Supported 5y libxatracker-dev/amd64 Supported 18m kremotecontrol/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full systemsettings/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde systemsettings/armel Supported 18m ceph-fs-common-dbg/i386 Supported 18m liburi-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtext-diff-perl/amd64 Supported 18m libgtkmm-3.0-dbg/armel Supported 18m liblo7/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording myspell-zu/i386 Supported 5y openjdk-6-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-id-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id-base/armel Supported 18m calligra-l10n-et/armel Supported 18m gir1.2-gupnpigd-1.0/i386 Supported 18m texlive-lang-armenian/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-armenian/amd64 Supported 5y libdc1394-22-dev/i386 Supported 18m xserver-xorg-core-dbg/armel Supported 18m libreoffice-l10n-ss/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ss/amd64 Supported 5y firefox-locale-bs/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-pa-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sl/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sl/i386 Supported 5y libqimageblitz4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqimageblitz4/i386 Supported 5y libpodofo0.9.0/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome network-manager-dbg/i386 Supported 18m libreoffice-l10n-mn/i386 Supported 5y libm17n-0/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libm17n-0/i386 Supported 5y libqt4-declarative-gestures/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active arkose/i386 Task edubuntu-desktop-gnome firefox-locale-sl/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libdbd-mysql-perl/armhf Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libreoffice-math/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libreoffice-math/amd64 Supported 5y libgail-3-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcib1-dev/i386 Supported 18m ubuntu-keyring/armhf Build-Essential yes ubuntu-keyring/armhf Task minimal kfind/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full telepathy-idle/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb telepathy-idle/amd64 Supported 5y libvotequorum-dev/amd64 Supported 18m postgresql-client-common/armhf Task postgresql-server espeak-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libradius1-dev/amd64 Supported 18m libpathplan4/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libpathplan4/amd64 Supported 5y ttf-wqy-microhei/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ttf-wqy-microhei/i386 Supported 5y network-manager-pptp-gnome/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libilmbase6/armhf Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libvala-0.14-0/amd64 Supported 18m libpcsclite-dev/armel Supported 18m ksysguardd/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde thunderbird-locale-id/armel Supported 18m speex-doc/i386 Supported 18m network-manager-pptp-gnome/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop network-manager-pptp-gnome/i386 Supported 5y sphinx-doc/i386 Supported 5y language-pack-gnome-el-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmono-i18n-other4.0-cil/amd64 Supported 18m python-unit/armel Supported 18m language-pack-gnome-kk/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kk/i386 Supported 5y libdmtx-dev/i386 Supported 18m network-manager/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop network-manager/i386 Supported 5y openoffice.org-hyphenation-it/armel Supported 18m language-pack-kde-mn-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mn-base/i386 Supported 5y firefox-locale-as/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-as/amd64 Supported 5y openshot-doc/powerpc Task ubuntustudio-video libkasten1core1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full synaptic/amd64 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop librdf0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording librdf0/amd64 Supported 5y libdbi-perl/armhf Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master sl-modem-daemon/armel Supported 18m libmono-npgsql4.0-cil/amd64 Supported 18m libdb5.1-stl-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-ca/armhf Task edubuntu-dvd-live libdbusmenu-jsonloader-dev/amd64 Supported 18m printer-driver-min12xxw/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-min12xxw/i386 Supported 5y shared-mime-info/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop shared-mime-info/armel Supported 18m debian-goodies/amd64 Supported 5y libswscale2/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop libswscale2/amd64 Supported 5y libavalon-framework-java/i386 Supported 18m libdevel-leak-perl/amd64 Supported 18m language-pack-kde-fur-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fur-base/armel Supported 18m language-pack-mt-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt-base/amd64 Supported 5y libxen-ocaml/amd64 Supported 18m libnetpbm10-dev/amd64 Supported 18m gir1.2-polkit-1.0/amd64 Supported 18m libguess1/armhf Task ubuntustudio-desktop gtk-3-examples/i386 Supported 18m libmono-system-drawing4.0-cil/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libtiff4/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop openoffice.org-l10n-gu/armel Supported 18m libsmokeqthelp4-3/armel Supported 18m ttf-dzongkha/i386 Supported 5y ubuntuone-installer/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libxcb-dri2-0-dev/armel Supported 18m udisks-doc/armel Supported 18m libmono-system-configuration4.0-cil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-nl-base/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nl-base/amd64 Supported 5y libpurple-bin/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop libpurple-bin/armel Supported 18m python3-numpy-dbg/armel Supported 18m libqtcore4-perl/armel Supported 18m e2fslibs-dbg/i386 Supported 18m firefox-locale-is/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kde-workspace-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-workspace-data/i386 Supported 5y language-pack-gnome-kk-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kk-base/i386 Supported 5y libopts25/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop libopts25/armel Supported 18m libgtk2.0-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpackagekit-glib2-14/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libexpat1-dev/amd64 Supported 5y libshout3-dev/amd64 Supported 18m kanagram/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kanagram/i386 Supported 5y language-pack-kde-kl/armhf Task edubuntu-dvd-live libfile-copy-recursive-perl/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfile-copy-recursive-perl/i386 Supported 5y fs-secondary-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m libjack0/armel Supported 18m liblouis-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb liblouis-data/i386 Supported 5y language-pack-kde-wa-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wa-base/amd64 Supported 5y libavahi-ui-gtk3-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop librtmp-dev/armel Supported 18m x11proto-xext-dev/i386 Supported 5y libossp-uuid16/amd64 Task postgresql-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libossp-uuid16/amd64 Supported 5y libheartbeat2/amd64 Supported 18m gpgv/i386 Build-Essential yes gpgv/i386 Task minimal gpgv/i386 Supported 5y language-pack-pt/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-pt/amd64 Supported 5y libcommons-io-java-doc/i386 Supported 18m language-pack-kde-hu/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tt/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tt/i386 Supported 5y libecj-java/amd64 Task tomcat-server libecj-java/amd64 Supported 5y libqapt-dev/amd64 Supported 18m ncurses-term/armel Supported 18m libjasper1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjasper1/i386 Supported 5y libnautilus-extension1a/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnautilus-extension1a/i386 Supported 5y libxml++2.6-dbg/amd64 Supported 18m libreoffice-help-pt-br/amd64 Supported 5y python-pygoocanvas/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-video python-pygoocanvas/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ha-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha-base/amd64 Supported 5y language-pack-sr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sr/i386 Supported 5y speedcrunch/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libdlmcontrol3/armel Supported 18m kaccessible/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kaccessible/amd64 Supported 5y libdata-optlist-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgnomeui-0/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openoffice.org-help-el/i386 Supported 18m gnome-icon-theme/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gnome-icon-theme/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-it/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live lib32quadmath0-dbg/i386 Supported 18m libperl5.14/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libperl5.14/i386 Supported 5y libsgutils2-2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gcompris-sound-th/amd64 Task edubuntu-dvd-live linux-crashdump/armel Supported 18m erlang-crypto/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ky-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky-base/i386 Supported 5y libkexiv2-data/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkexiv2-data/amd64 Supported 5y archdetect-deb/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live gstreamer0.10-plugins-base/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gstreamer0.10-plugins-base/i386 Supported 5y grub-efi-amd64/i386 Supported 5y syslinux-legacy/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop syslinux-legacy/amd64 Supported 5y dia-common/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome dia-common/armel Supported 18m po4a/i386 Supported 18m emacs23-bin-common/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb emacs23-bin-common/amd64 Supported 5y gir1.2-gmenu-3.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gir1.2-gmenu-3.0/armel Supported 18m virtio-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/amd64 Supported 5y kdesdk-scripts/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full guitarix/armhf Task ubuntustudio-recording libcluster-glue-dev/amd64 Supported 18m ubuntuone-couch/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntuone-couch/armel Supported 18m libpng12-0/amd64 Task minimal libpng12-0/amd64 Supported 5y libxcb-xtest0-dbg/i386 Supported 18m firefox-locale-hr/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kl/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kl/i386 Supported 5y libgtk2-perl/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgtk2-perl/armel Supported 18m libqt4-help/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqt4-help/amd64 Supported 5y libraw1394-11/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libutempter-dev/i386 Supported 18m libdatetime-timezone-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdatetime-timezone-perl/i386 Supported 18m launchpad-integration/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop launchpad-integration/armel Supported 18m b43-fwcutter/armel Task lubuntu-live b43-fwcutter/armel Supported 18m cgroup-lite/amd64 Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome cgroup-lite/amd64 Supported 5y libloudmouth1-0-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-lt/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lt/armel Supported 18m fonts-linuxlibertine/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta nasm/i386 Supported 18m libgnomevfs2-0/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics xkb-data/amd64 Task minimal xkb-data/amd64 Supported 5y libwpd-dev/armel Supported 18m libmsn0.3/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libmsn0.3/armel Supported 18m python-launchpadlib/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-launchpadlib/armel Supported 18m libsuil-0-0/powerpc Task ubuntustudio-generation plasma-netbook/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-uz/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gnome-control-center-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-reportlab-accel/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-reportlab-accel/i386 Supported 5y yoshimi/armel Task ubuntustudio-generation myspell-ts/i386 Supported 5y nautilus-share/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop liblua5.1-0-dev/armel Supported 18m docbook-xsl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdb5-6/amd64 Supported 18m libbrasero-media3-1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libbrasero-media3-1/armel Supported 18m firefox-locale-nb/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-nb/amd64 Supported 5y libexcalibur-logkit-java/i386 Supported 18m libqtscript4-xmlpatterns/armhf Task ubuntustudio-generation xchat-common/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdbd-mysql/armel Supported 18m libgtop2-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgtop2-common/i386 Supported 5y pmake/amd64 Supported 18m gimp-help-es/i386 Task edubuntu-dvd-live gimp-help-es/i386 Supported 5y firefox-locale-zh-hans/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live firefox-locale-zh-hans/amd64 Supported 5y upstart/amd64 Task minimal upstart/amd64 Supported 5y gwenview-dbg/amd64 Supported 18m ppp-dev/amd64 Supported 18m libdrm2-dbg/i386 Supported 18m libnet-telnet-perl/armel Supported 18m libhttp-date-perl/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop freerdp-x11/armel Supported 18m libsamplerate0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsamplerate0/i386 Supported 5y libapr1-dbg/i386 Supported 18m malaga-bin/i386 Supported 18m libvisual-0.4-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvisual-0.4-0/i386 Supported 5y librcc-dev/armel Supported 18m libdb5.1++-dev/armel Supported 18m python-lxml/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libfltk1.1/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libfltk1.1/armel Supported 18m marble-data/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome marble-data/armel Supported 18m libsctp-dev/i386 Supported 18m python-carrot/amd64 Supported 5y python3-bsddb3/armel Supported 18m linux-sound-base/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxfce4util-bin/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop cups-driver-gutenprint/armel Task print-server, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop cups-driver-gutenprint/armel Supported 18m libxcb-damage0/amd64 Supported 18m libxml-commons-resolver1.1-java/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libxml-commons-resolver1.1-java/i386 Supported 5y libgconf2.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgconf2.0-cil/amd64 Supported 18m python-gevent/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome kcolorchooser/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kcolorchooser/armel Supported 18m libglade2.0-cil/armel Supported 18m libkjsembed4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkjsembed4/i386 Supported 5y libtotem-plparser17/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libtotem-plparser17/i386 Supported 5y hyphen-hr/i386 Supported 18m gigolo/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop texlive-lang-portuguese/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-portuguese/i386 Supported 5y unity-lens-video/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-lens-video/armel Supported 18m kalgebra/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kalgebra/armel Supported 18m gir1.2-folks-0.6/i386 Supported 18m language-pack-kde-gv-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gv-base/armel Supported 18m dovecot-core/powerpc Task mail-server grub-efi-amd64-bin/i386 Supported 5y emacsen-common/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb emacsen-common/amd64 Supported 5y hfsutils/i386 Supported 18m bacula/amd64 Supported 5y zlib1g/i386 Task minimal zlib1g/i386 Supported 5y thunderbird-locale-sr/i386 Supported 18m libmono-2.0-dev/i386 Supported 18m libkdepim4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkdepim4/armel Supported 18m kde-telepathy-contact-list/powerpc Task kubuntu-active radvd/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-zu/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zu/armel Supported 18m cloop-utils/i386 Supported 5y libopencc1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop qapt-batch/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome liblaunchpad-integration-3.0-dev/i386 Supported 18m notify-osd-icons/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master notify-osd-icons/i386 Supported 5y texlive-lang-hungarian/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-hungarian/i386 Supported 5y partman-md/amd64 Supported 5y erlang-nox/armel Supported 18m mlocate/i386 Task standard, kubuntu-active mlocate/i386 Supported 5y tk8.4/amd64 Supported 18m deja-dup/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb deja-dup/armel Supported 18m libslp1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libslp1/i386 Supported 5y libhtml-form-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libdatrie1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdatrie1/amd64 Supported 5y libxfce4util-common/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kde-l10n-de/i386 Supported 18m libmp3lame0/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording language-pack-gnome-ps/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkdeedu-dbg/armel Supported 18m python-cairo-dev/amd64 Supported 18m x11-xfs-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop x11-xfs-utils/amd64 Supported 5y qapt-batch/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome qapt-batch/armel Supported 18m libmission-control-plugins0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libmission-control-plugins0/armel Supported 18m libreoffice-help-es/armel Supported 18m python-formencode/i386 Supported 5y python-tickcount/i386 Supported 5y libnet-domain-tld-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libnet-domain-tld-perl/armel Supported 18m busybox-static/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live busybox-static/i386 Supported 5y thunderbird-locale-ga/i386 Supported 18m x11-xfs-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-indic-fonts/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-indic-fonts/armel Supported 18m rdate/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live rdate/i386 Supported 5y unity-asset-pool/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-gnome-yo/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yo/amd64 Supported 5y gnome-menus/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libevince3-3/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop byacc-j/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nso-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ocfs2console/armel Supported 18m openoffice.org-emailmerge/armel Supported 18m libxml-commons-external-java/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libxml-commons-external-java/amd64 Supported 5y xubuntu-default-settings/powerpc Task xubuntu-desktop network-manager-pptp/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-wxversion/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics libreoffice-l10n-bn/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-bn/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ast/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gobjc/armel Supported 18m libxcb1-dbg/i386 Supported 18m rescue-mode/amd64 Supported 5y language-pack-nn/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nn/i386 Supported 5y gir1.2-poppler-0.18/amd64 Supported 18m libklibc-udeb/armel Supported 18m libreoffice-l10n-nr/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libiso9660-8/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libcryptsetup4-udeb/armel Supported 18m libcupsfilters-dev/armel Supported 18m libdbd-sqlite3/amd64 Supported 5y x11proto-kb-dev/i386 Supported 5y partman-base/i386 Supported 5y php5-cgi/i386 Supported 5y libcephfs1-dbg/amd64 Supported 18m python-reportlab-accel/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libatkmm-1.6-dbg/amd64 Supported 18m kmtrace/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kmtrace/i386 Supported 5y python-cupshelpers/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-cupshelpers/amd64 Supported 5y language-pack-kde-mk/armhf Task edubuntu-dvd-live fonts-sil-andika/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libfs6/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfs6/amd64 Supported 5y python-pyinotify/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rrdtool/amd64 Supported 5y libhttp-server-simple-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libfribidi0/i386 Task minimal libfribidi0/i386 Supported 5y krita/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full krita/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-br/armel Supported 18m debconf-i18n/armel Task minimal debconf-i18n/armel Supported 18m libtotem-pg4/i386 Supported 5y create-resources/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full openoffice.org-help-pt-br/armel Supported 18m language-pack-gnome-te/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live makedev/i386 Task minimal makedev/i386 Supported 5y libglu1-mesa-dev/armel Supported 18m fonts-khmeros-udeb/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-or-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libcurl3/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcurl3/armel Supported 18m lib64gomp1-dbg/armel Supported 18m libnatpmp-dev/armel Supported 18m libxcb-glx0-dev/amd64 Supported 18m libavc1394-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libavc1394-0/armel Supported 18m libavfilter-extra-2/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording kdepim-runtime/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdepim-runtime/amd64 Supported 5y libgeoip-dev/armel Supported 18m libopencv-core2.3/powerpc Task ubuntustudio-video libmicroblog4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome cloud-utils/armel Task cloud-image cloud-utils/armel Supported 18m gwibber/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gwibber/amd64 Supported 5y libaxis-java-doc/i386 Supported 18m libibverbs1/armel Supported 18m libnice-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-help-km/armel Supported 18m libxalan2-java-doc/armel Supported 18m libopenbabel-doc/armel Supported 18m busybox-initramfs/armhf Task minimal fdupes/armel Supported 18m libgtkmm-2.4-1c2a/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libxcb-dri2-0-dbg/armel Supported 18m kturtle/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-cs/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-cs/i386 Supported 5y python-aptdaemon/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kde-l10n-et/amd64 Supported 18m libavogadro1/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libavogadro1/i386 Supported 5y libid3-tools/armel Supported 18m mjpegtools/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgd-barcode-perl/i386 Supported 18m lame/powerpc Task ubuntustudio-recording language-pack-oc-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live php5-pspell/i386 Supported 5y python-pysqlite2/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, lubuntu-desktop language-pack-gnome-ka/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gtk-im-libthai/armel Supported 18m language-pack-is/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-is/amd64 Supported 5y language-pack-kde-wa/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wa/amd64 Supported 5y gstreamer0.10-alsa/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gstreamer0.10-alsa/amd64 Supported 5y foomatic-filters/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop foomatic-filters/i386 Supported 5y libftdi-dev/i386 Supported 18m apg/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb protobuf-compiler/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libkdnssd4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdnssd4/armel Supported 18m libxvmc1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxvmc1/i386 Supported 5y libxxf86dga1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxxf86dga1/amd64 Supported 5y gir1.2-packagekitglib-1.0/amd64 Supported 18m language-pack-tlh-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-kde4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libconfig-inifiles-perl/amd64 Task xubuntu-desktop libconfig-inifiles-perl/amd64 Supported 5y python-xklavier/i386 Task lubuntu-desktop wireless-regdb/amd64 Supported 5y fonts-kacst/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdconf-dbus-1-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libdconf-dbus-1-0/armel Supported 18m libmemcached-dbg/amd64 Supported 18m ed/powerpc Task standard, kubuntu-active libavahi-gobject0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop php5-common/armel Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master php5-common/armel Supported 18m libqoauth1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-fil-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fil-base/armel Supported 18m libibus-1.0-dev/i386 Supported 18m kde-l10n-si/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-eu/armel Supported 18m libstartup-notification0-dev/armel Supported 18m automake/armel Supported 18m firefox-locale-kn/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-kn/i386 Supported 5y libkeyutils1/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libkeyutils1/armel Supported 18m jamin/powerpc Task ubuntustudio-recording aptdaemon/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop aptdaemon/amd64 Supported 5y language-pack-kde-sw/armhf Task edubuntu-dvd-live ruby1.9.1/armel Supported 18m libcommons-lang-java/amd64 Supported 18m libtest-exception-perl/armel Supported 18m gcompris-sound-br/powerpc Task edubuntu-dvd-live kpartx/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live python-defer/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libbsd0/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master openoffice.org-hyphenation-zu/i386 Supported 18m apt-setup-udeb/amd64 Supported 5y kdenetwork-filesharing/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-bem-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-ml/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-ml/amd64 Supported 5y cdebconf-gtk-terminal/i386 Supported 18m language-pack-ast-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ast-base/armel Supported 18m libm17n-0-dbg/i386 Supported 18m texlive-math-extra/armel Supported 18m konqueror/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full konqueror/i386 Supported 5y libxtst-dev/amd64 Supported 18m openais-dbg/armel Supported 18m libvisual-0.4-dev/i386 Supported 18m thunderbird-locale-pl/i386 Supported 18m libqtsvg4-perl/amd64 Supported 18m libmail-dkim-perl/armel Supported 18m openssl/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master openssl/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-tt/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt-base/i386 Supported 5y eject-udeb/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-uk/armel Supported 18m language-pack-kde-mhr/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mhr/armel Supported 18m vlc-plugin-notify/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master partman-efi/i386 Supported 5y puredata-doc/powerpc Task ubuntustudio-generation language-pack-kde-sk-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sk-base/armel Supported 18m xml-core/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libdirac-encoder0/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording di-utils-mapdevfs/armel Supported 18m language-pack-gnome-ja/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live exiftran/amd64 Task ubuntustudio-graphics xfslibs-dev/i386 Supported 18m libusb++-0.1-4c2/i386 Supported 18m libmono-i18n-west4.0-cil/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-i18n-west4.0-cil/i386 Supported 5y nautilus-sendto-empathy/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb nautilus-sendto-empathy/amd64 Supported 5y libxi6-dbg/i386 Supported 18m libtest-strict-perl/armel Supported 18m libdbusmenu-glib4/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-fa/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fa/i386 Supported 5y libxxf86vm1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxxf86vm1/armel Supported 18m kickseed-common/armel Supported 18m freeradius-dbg/armel Supported 18m linux-image-generic/amd64 Supported 5y virtuoso-opensource-6.1-bin/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome virtuoso-opensource-6.1-bin/armel Supported 18m libindi-data/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libindi-data/armel Supported 18m luatex/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta appmenu-gtk3/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libmp3lame0/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording kdenetwork-filesharing/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde openais-dbg/amd64 Supported 18m libpython2.7/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python3-all/armel Supported 18m libmono-opensystem-c4.0-cil/amd64 Supported 18m libdom4j-java/armel Supported 18m language-pack-gnome-tlh/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tlh/i386 Supported 5y libgsl0ldbl/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libgsl0ldbl/i386 Supported 5y nautilus-share/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop arkose/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome gnome-accessibility-themes/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libiw30/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kdemultimedia-dev/armel Supported 18m python3-jinja2/armel Supported 18m libxfont-dev/amd64 Supported 18m libpod-spell-perl/i386 Supported 18m resolvconf/powerpc Task minimal libclalsadrv2/amd64 Task ubuntustudio-audio-plugins texlive-lang-hebrew/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-hebrew/armel Supported 18m defoma/armel Task kubuntu-active libksane-data/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-kde-th/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-th/armel Supported 18m language-pack-gnome-kn/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kn/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-br-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-br-base/i386 Supported 5y parole/armel Task xubuntu-desktop kate-dbg/armel Supported 18m libconfig-tiny-perl/armel Supported 18m libmad0/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libmad0/amd64 Supported 18m opendict/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome libxcb1/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libxcb1/amd64 Supported 5y python-daemon/i386 Supported 5y libgtkhtml-4.0-common/amd64 Supported 5y language-pack-bo-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bo-base/i386 Supported 5y gnome-icon-theme-gartoon-redux/i386 Task edubuntu-desktop-gnome xfce4-settings/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop linux-headers-lbm-3.2.0-23-generic/amd64 Supported 5y libaspell-dev/armel Supported 18m ufw/i386 Task standard, kubuntu-active ufw/i386 Supported 5y mkelfimage/armel Supported 18m python-gdbm/powerpc Task standard, kubuntu-active libhsqldb-java-doc/amd64 Supported 18m kde-window-manager-common/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde python3-lazr.uri/amd64 Supported 18m libcompfaceg1/armhf Task lubuntu-desktop language-pack-wae-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-wae-base/armel Supported 18m aspell-en/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libboost-regex1.46-dev/amd64 Supported 18m dctrl-tools/amd64 Supported 5y cpp-4.6-doc/i386 Supported 5y libgutenprintui2-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-uk-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk-base/i386 Supported 5y quassel-data/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde python-apport/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-apport/armel Supported 18m libjdom1-java-doc/i386 Supported 18m kcalc/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kcalc/amd64 Supported 5y libakonadi-calendar4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-calendar4/i386 Supported 5y libkpathsea5/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta indicator-messages/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop indicator-messages/armel Supported 18m language-pack-kde-gd/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gd/i386 Supported 5y gnome-user-guide/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kpat/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kpat/amd64 Supported 5y gir1.2-wnck-1.0/armel Supported 18m m2300w/armel Supported 18m libgtk2-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop firefox-locale-id/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-id/armel Supported 18m language-pack-kde-gd/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gd/armel Supported 18m language-pack-kde-mt/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mt/amd64 Supported 5y musescore-soundfont-gm/armhf Task ubuntustudio-generation inputattach/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop inputattach/i386 Supported 5y icoutils/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome icoutils/amd64 Supported 5y libdata-optlist-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdata-optlist-perl/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-zh-hans/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-zh-hans/armel Supported 18m libtspi1/armel Supported 18m language-pack-kde-fi/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fi/i386 Supported 5y fonts-levien-typoscript/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ps2eps/i386 Task ubuntustudio-font-meta ps2eps/i386 Supported 5y libzvbi-common/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gimp-help-common/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-az/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-az/i386 Supported 5y language-pack-br/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-cairo-dbg/armel Supported 18m xserver-xorg-video-savage/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-savage/amd64 Supported 5y malaga-doc/armel Supported 18m mda-lv2/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins libtext-format-perl/armel Supported 18m gir1.2-totem-plparser-1.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gir1.2-totem-plparser-1.0/armel Supported 18m leafpad/armhf Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop language-pack-st-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kgoldrunner/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kgoldrunner/amd64 Supported 5y language-pack-ms-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live mythes-en-au/armel Supported 18m language-pack-kde-ga/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ga/armel Supported 18m liblaunchpad-integration-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcap2-bin/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop setserial/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live texlive-publishers/amd64 Supported 5y openoffice.org-base/amd64 Supported 18m g++-multilib/amd64 Supported 5y gir1.2-gstreamer-0.10/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libboost-python1.46.1/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics libboost-python1.46.1/amd64 Supported 5y kmplot/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kmplot/armel Supported 18m gcompris-sound-zhcn/armhf Task edubuntu-dvd-live partman-auto-crypto/amd64 Supported 5y ca-certificates-java/armel Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb ca-certificates-java/armel Supported 18m language-pack-kde-ht-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live plasma-widget-menubar/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-menubar/amd64 Supported 5y language-pack-kde-hy/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hy/amd64 Supported 5y clvm/i386 Supported 5y apache2-mpm-prefork/armhf Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master thunderbird-locale-hy/i386 Supported 18m xvfb/armel Task edubuntu-desktop-gnome xvfb/armel Supported 18m libjunitperf-java/armel Supported 18m evince-dbg/armel Supported 18m liblcms1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop sharutils/i386 Supported 18m python-zope.interface/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-zope.interface/armel Supported 18m libzeitgeist-dev/i386 Supported 18m language-pack-dv-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-dv-base/armel Supported 18m postgresql-client-common/powerpc Task postgresql-server totem-plugins/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-pl/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl/i386 Supported 5y texlive-pictures/i386 Supported 5y libgee2-dbg/armel Supported 18m python-pkg-resources/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-pkg-resources/amd64 Supported 5y kbattleship/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kbattleship/armel Supported 18m kde-l10n-de/armel Supported 18m pencil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome valac-0.16/armel Supported 18m libreoffice-l10n-ru/amd64 Supported 5y libgssdp-1.0-3/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop btrfs-tools/armhf Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live xserver-xorg-input-evdev/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-evdev/i386 Supported 5y calibre/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openais-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-tg/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live amarok-help-pt-br/armel Supported 18m language-pack-kde-lo-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libosp5/i386 Supported 18m erlang-doc/armel Supported 18m kreversi/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde hyphen-kn/i386 Supported 5y mm-common/amd64 Supported 18m apport-symptoms/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kwordquiz/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-mn/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mn/amd64 Supported 5y firefox-locale-da/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-da/amd64 Supported 5y python3-minimal/i386 Supported 5y postgresql-9.1/amd64 Task postgresql-server postgresql-9.1/amd64 Supported 5y language-pack-ru/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libkpimidentities4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libexif12/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gcompris-sound-so/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kn/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kn/amd64 Supported 5y curl-udeb/i386 Supported 5y libxcb-res0/armel Supported 18m libqdox-java/amd64 Supported 18m libgnomekbd7/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgnomekbd7/armel Supported 18m libupower-glib1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libupower-glib1/amd64 Supported 5y libplist-dev/amd64 Supported 18m libmono-system-servicemodel-discovery4.0-cil/i386 Supported 18m libkdcraw20/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkdcraw20/armel Supported 18m edubuntu-wallpapers/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome fglrx-updates/i386 Supported 18m language-pack-gnome-mi/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gcc-4.6-plugin-dev/armel Supported 18m libcolord1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcolord1/amd64 Supported 5y john-data/i386 Supported 5y libmdds-dev/amd64 Supported 18m advancecomp/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full advancecomp/i386 Supported 5y libmono-system2.0-cil/amd64 Supported 5y libcoroipcs4/i386 Supported 5y krosspython/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome plip-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y xserver-xorg-video-trident/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsnmp15/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop hardening-wrapper/armel Supported 18m libtie-ixhash-perl/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop accountsservice/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master accountsservice/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-cs/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-yo/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-yo/amd64 Supported 5y libassuan0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libassuan0/armel Supported 18m libenchant-voikko/amd64 Supported 5y libdjvulibre21/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdjvulibre21/armel Supported 18m eject-udeb/armel Supported 18m galculator/powerpc Task lubuntu-desktop gnome-desktop3-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gnome-desktop3-data/i386 Supported 5y keyutils/armel Task ubuntu-live, samba-server, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live keyutils/armel Supported 18m mobile-broadband-provider-info/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop mobile-broadband-provider-info/i386 Supported 5y liboro-java-doc/i386 Supported 18m ktorrent-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-ru-base/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libopencryptoki0/i386 Supported 18m texlive-lang-all/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-all/armel Supported 18m xml-twig-tools/amd64 Supported 5y libglib2.0-doc/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libglib2.0-doc/i386 Supported 5y ffado-dbus-server/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqtscript4-svg/amd64 Task ubuntustudio-generation gstreamer0.10-qapt/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde gstreamer0.10-qapt/armel Supported 18m puredata-dev/powerpc Task ubuntustudio-generation libcurl3-gnutls/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libcurl3-gnutls/i386 Supported 5y kdeadmin-dbg/amd64 Supported 18m ttf-oriya-fonts/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-oriya-fonts/i386 Supported 5y firefox-locale-ku/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kbreakout/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde transcode/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libexo-helpers/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libfindlib-ocaml-dev/armel Supported 18m blinken/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome oem-config-udeb/i386 Supported 5y kalgebra-dbg/amd64 Supported 18m ipvsadm/amd64 Supported 5y lvm2-udeb/i386 Supported 5y language-pack-li-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li-base/amd64 Supported 5y kmines/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kmines/armel Supported 18m libxine1-ffmpeg/armhf Task ubuntustudio-video libgstreamer0.10-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgstreamer0.10-0/i386 Supported 5y ruby-dev/amd64 Supported 18m k3b-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde k3b-data/i386 Supported 5y kteatime/i386 Supported 18m ttf-essays1743/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta liblog-tracemessages-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdee-1.0-4/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop ibus-hangul/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb hunspell-ml/armel Supported 18m firefox-locale-be/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgail-doc/i386 Supported 18m libc6-udeb/i386 Supported 5y libgconf2.0-cil-dev/armel Supported 18m postfix-pgsql/armel Supported 18m libcaca-dev/i386 Supported 18m gnumeric-doc/armel Task xubuntu-desktop python-boto/i386 Task cloud-image python-boto/i386 Supported 5y libgles2-mesa/i386 Supported 18m pcmciautils-udeb/armel Supported 18m sed/armhf Task minimal mythes-en-us/armel Supported 18m awstats/i386 Supported 5y libstrigiqtdbusclient-dev/armel Supported 18m libpackagekit-glib2-dev/i386 Supported 18m miscfiles/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop miscfiles/i386 Supported 5y language-pack-gnome-tlh/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live appmenu-gtk3/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde python-imdbpy/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libbamf0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libbamf0/amd64 Supported 5y multipath-modules-3.2.0-23-virtual-di/amd64 Supported 5y usbutils/amd64 Task standard, kubuntu-active usbutils/amd64 Supported 5y libsdl-image1.2/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording pulseaudio-module-bluetooth-dbg/i386 Supported 18m python3-cairo-doc/i386 Supported 18m kde-l10n-csb/amd64 Supported 18m pyqt4-dev-tools/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full pyqt4-dev-tools/amd64 Supported 5y gnome-screensaver/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-screensaver/amd64 Supported 5y libqscintilla2-dev/i386 Supported 18m kde-l10n-zhtw/i386 Supported 18m libpam-ck-connector/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-sv/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live bsdmainutils/armel Task standard, kubuntu-active bsdmainutils/armel Supported 18m gbrainy/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome libido3-0.1-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libva-egl1/armel Supported 18m libgmime2.6-cil/amd64 Supported 18m libqtwebkit4-dbg/i386 Supported 18m erlang-diameter/i386 Supported 5y libwebkitgtk-1.0-0/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics hspell/armel Supported 18m libdb5.1-stl-dev/amd64 Supported 18m unity-2d-launcher/amd64 Supported 18m gcompris-sound-hi/armhf Task edubuntu-dvd-live python-iniparse/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-iniparse/amd64 Supported 5y plasma-widget-menubar/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-menubar/i386 Supported 5y gcompris-sound-pa/amd64 Task edubuntu-dvd-live libcorosync4/armel Supported 18m libglib2.0-bin/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libglib2.0-bin/i386 Supported 5y gimp-resynthesizer/powerpc Task ubuntustudio-graphics libmxml1/armel Task ubuntustudio-generation libreoffice-l10n-ml/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ml/armel Supported 18m libutouch-grail-dev/armel Supported 18m libxml++2.6-dev/armel Supported 18m libgail-3-doc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-lb/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lb/i386 Supported 5y libpoppler19/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpoppler19/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-it/amd64 Supported 18m libunistring0/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libunistring0/amd64 Supported 5y libtimedate-perl/amd64 Build-Essential yes libtimedate-perl/amd64 Task cloud-image, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtimedate-perl/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-sc-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live latex-xcolor/powerpc Task ubuntustudio-font-meta firefox-locale-fa/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-fa/i386 Supported 5y save-logs/amd64 Supported 5y xfce4-power-manager/armel Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdc1394-22-dev/armel Supported 18m libcomerr2-dbg/armel Supported 18m xserver-xorg-video-mga/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-mga/amd64 Supported 5y liboobs-1-5/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnautilus-extension-dev/armel Supported 18m libnautilus-extension1a/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnautilus-extension1a/amd64 Supported 5y bacula-common-pgsql/i386 Supported 5y python-numpy-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-yi/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yi/armel Supported 18m libktorrent3/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde fonts-lao/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-cairo-dbg/amd64 Supported 18m myspell-sl/amd64 Supported 5y jamin/i386 Task ubuntustudio-recording gcompris-sound-da/armel Task edubuntu-dvd-live libxmltok1/armel Supported 18m util-linux/i386 Task minimal util-linux/i386 Supported 5y librpm-dbg/armel Supported 18m gnome-session-canberra/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-session-canberra/amd64 Supported 5y di-utils-mapdevfs/amd64 Supported 5y gob2/i386 Supported 18m system-config-printer-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libpulsedsp/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpulsedsp/amd64 Supported 5y libmpcdec6/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libmpcdec6/amd64 Supported 5y ubuntustudio-generation/amd64 Task ubuntustudio-generation partman-auto-loop/i386 Supported 5y plasma-widget-kimpanel/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-kimpanel/armel Supported 18m libstylebook-java/armel Supported 18m libavfilter-dev/i386 Supported 18m python-webob/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-webob/armel Supported 18m libtumbler-1-0/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-rw/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-rw/amd64 Supported 5y libakonadi-notes4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-addins-gui0.2-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome gnome-icon-theme-full/i386 Task lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gnome-icon-theme-full/i386 Supported 5y gir1.2-dbusmenu-glib-0.4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-fa-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hans-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hans-base/armel Supported 18m gcompris-data/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsox-fmt-base/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video thunderbird-locale-uk/i386 Supported 18m fonts-unfonts-core/powerpc Task ubuntustudio-desktop libxine1-x/powerpc Task ubuntustudio-video libstrigihtmlgui-dev/armel Supported 18m ntfs-3g/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master gcj-jdk/i386 Supported 18m language-pack-gnome-th-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th-base/amd64 Supported 5y procps/i386 Task minimal procps/i386 Supported 5y language-pack-kde-hsb-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hsb-base/armel Supported 18m hdparm-dbg/armel Supported 18m libapache2-mod-php5/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-apt/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libjpeg-turbo8/armel Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjpeg-turbo8/armel Supported 18m python-gmenu/armel Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop python-gmenu/armel Supported 18m amarok/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde amarok/amd64 Supported 5y tcpd/armhf Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, cloud-image, ubuntu-usb, openssh-server, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop klines/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libclutter-gtk-1.0-dbg/armel Supported 18m libv4l-dev/armel Supported 18m language-pack-mi/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libtiffxx0c2/armel Supported 18m samba-doc/i386 Task samba-server samba-doc/i386 Supported 5y oem-config-kde/amd64 Supported 5y python3-lazr.uri/i386 Supported 18m libxml++2.6-dbg/i386 Supported 18m fonts-oflb-asana-math/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libklibc-udeb/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-ve/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ve/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-si-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ber/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ber/amd64 Supported 5y ubuntu-edu-secondary/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-baseapps-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-de-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live bbdb/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full bbdb/i386 Supported 5y pppoeconf/powerpc Task standard, kubuntu-active libvte-common/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvte-common/i386 Supported 5y plymouth-theme-ubuntustudio/i386 Task ubuntustudio-desktop language-pack-az/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-az/i386 Supported 5y language-pack-kde-ca-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libfm-gtk1/powerpc Task lubuntu-core language-pack-gnome-fi-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-filter-binfilter/armel Supported 18m language-pack-kde-wa-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live alsa-utils/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop alsa-utils/armel Supported 18m python-plist/armel Supported 18m language-pack-mn/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-li-base/armel Supported 18m liblingua-preferred-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master tomcat6/i386 Task tomcat-server tomcat6/i386 Supported 5y partman-iscsi/i386 Supported 5y libkholidays4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkholidays4/amd64 Supported 5y libreoffice-help-pt-br/armel Supported 18m libxcb-record0/amd64 Supported 18m libqtwebkit-dev/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqtwebkit-dev/armel Supported 18m python-iso8601/armel Supported 18m rhythmbox-doc/armel Supported 18m language-pack-kde-se/armhf Task edubuntu-dvd-live liblzo2-2/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video liblzo2-2/armel Supported 18m gcompris-sound-en/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gobby-0.5/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libxdamage-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full xjadeo/amd64 Task ubuntustudio-video libtext-wrapi18n-perl/armhf Task minimal texlive-doc-it/armel Supported 18m libntrack-glib2/amd64 Supported 18m unattended-upgrades/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libstlport4.6ldbl/amd64 Supported 5y cpp-4.6/amd64 Build-Essential yes cpp-4.6/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cpp-4.6/amd64 Supported 5y acl/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop acl/i386 Supported 5y libgdu-dev/amd64 Supported 18m librasqal3-dbg/armel Supported 18m fonts-arphic-ukai/amd64 Supported 5y liboauth-dev/i386 Supported 18m grub-mount-udeb/i386 Supported 5y libudev0/amd64 Task minimal libudev0/amd64 Supported 5y language-pack-kde-zh-hans/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-zh-hans/i386 Supported 5y libmygpo-qt-dev/i386 Supported 18m t1-teams/armel Task ubuntustudio-font-meta libqt4-qt3support/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqalculate-doc/amd64 Supported 18m libnl2-doc/i386 Supported 18m texlive-doc-fi/amd64 Supported 5y liblua5.1-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop liblua5.1-0/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-zh-hant/i386 Supported 18m unity-2d/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-2d/amd64 Supported 5y katepart/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome command-not-found-data/amd64 Task standard, kubuntu-active command-not-found-data/amd64 Supported 5y ure/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde ure/i386 Supported 5y libpng12-0/armel Task minimal libpng12-0/armel Supported 18m hunspell-ar/amd64 Supported 5y firefox-locale-bn/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-bn/armel Supported 18m alsa-utils/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop alsa-utils/amd64 Supported 5y amarok-help-de/i386 Supported 18m mythbuntu-lightdm-theme/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgnome2-0/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins squashfs-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m modemmanager-dbg/i386 Supported 18m pppconfig/armel Task standard, kubuntu-active pppconfig/armel Supported 18m libecj-java/i386 Task tomcat-server libecj-java/i386 Supported 5y language-pack-or/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or/armel Supported 18m libimobiledevice2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libimobiledevice2/i386 Supported 5y libwmf-doc/amd64 Supported 18m mauve/amd64 Supported 18m libpoppler-glib8/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpoppler-glib8/amd64 Supported 5y libjte1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libjte1/armel Supported 18m dovecot-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-lv/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live reiserfsprogs-udeb/amd64 Supported 5y printer-driver-gutenprint/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-gutenprint/amd64 Supported 5y kde-runtime-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-runtime-data/armel Supported 18m libcoroipcc-dev/armel Supported 18m libsoftware-license-perl/i386 Supported 18m blt/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome blt/armel Supported 18m xsynth-dssi/armel Task ubuntustudio-audio-plugins sysv-rc/i386 Task minimal sysv-rc/i386 Supported 5y librpm-dev/armel Supported 18m libcurl3-udeb/amd64 Supported 5y language-pack-kk-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkrossui4/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active fonts-tibetan-machine-udeb/armel Supported 18m libjpeg8/armel Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjpeg8/armel Supported 18m policykit-1-doc/armel Supported 18m python-gobject-2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop wget/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master wget/armel Supported 18m telepathy-mission-control-5/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-htmlgen/armel Supported 18m libxv-dev/amd64 Supported 18m python-launchpad-integration-dbg/armel Supported 18m liblwp-protocol-https-perl/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop hunspell-ro/armel Supported 18m lxlauncher/powerpc Task lubuntu-desktop kamera/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kamera/armel Supported 18m libqca2-doc/i386 Supported 18m myspell-gv/amd64 Supported 5y mythbuntu-lirc-generator/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libmission-control-plugins0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libmission-control-plugins0/i386 Supported 5y ibus-qt4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde erlang-runtime-tools/armel Supported 18m texlive-lang-dutch/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-dutch/i386 Supported 5y libgraphicsmagick3/armhf Task ubuntustudio-video kalarm/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kalarm/armel Supported 18m libminiupnpc8/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libminiupnpc8/i386 Supported 5y libqt4-scripttools/armhf Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording phatch/armel Task ubuntustudio-graphics x-ttcidfont-conf/powerpc Task kubuntu-active nic-firmware/amd64 Supported 5y fonts-arabeyes/armel Supported 18m libkactivities-dbg/amd64 Supported 18m tk8.4-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-el-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-el-base/amd64 Supported 5y libopencryptoki0/amd64 Supported 18m rekonq-dbg/amd64 Supported 18m libopencv-imgproc2.3/i386 Task ubuntustudio-video libao-common/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libao-common/amd64 Supported 5y language-pack-crh/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-crh/amd64 Supported 5y liblockfile1/powerpc Task minimal language-pack-gnome-bem/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-bem/armel Supported 18m fonts-tomsontalks/armel Task ubuntustudio-font-meta apport-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libxxf86dga1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxxf86dga1/i386 Supported 5y kwordquiz/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kwordquiz/i386 Supported 5y vlan-udeb/amd64 Supported 5y libpci-dev/i386 Supported 18m lsb-release-udeb/i386 Supported 5y dh-make/amd64 Supported 5y fonts-linuxlibertine/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta idle3/armel Supported 18m libmetacity-dev/i386 Supported 18m libcommons-io-java/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-kw/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kw/i386 Supported 5y kuiviewer/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libreadline6-dbg/i386 Supported 18m libqjson0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-sr/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sr/amd64 Supported 5y libsane/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsane/i386 Supported 5y libsdl-pango1/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome plymouth-theme-kubuntu-logo/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde zeitgeist/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libmail-sendmail-perl/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta apt-clone/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libalgorithm-merge-perl/i386 Build-Essential yes libalgorithm-merge-perl/i386 Supported 5y libanalitzagui4abi1/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libanalitzagui4abi1/i386 Supported 5y language-pack-kde-crh/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-crh/amd64 Supported 5y ldm-server/armel Supported 18m lxsession/armhf Task lubuntu-core geoclue-ubuntu-geoip/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libio-socket-ssl-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libio-socket-ssl-perl/armel Supported 18m libstreamanalyzer0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-fi/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fi/armel Supported 18m language-pack-kde-hr-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr-base/i386 Supported 5y libaprutil1-dbd-sqlite3/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libusbmuxd1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libemail-find-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libtextwrap1-udeb/i386 Supported 5y gtk-sharp2-gapi/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-uk-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kwalletmanager/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kwalletmanager/armel Supported 18m libnotify4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnotify4/i386 Supported 5y scribus-ng/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ndisgtk/i386 Task lubuntu-live ndisgtk/i386 Supported 5y libmtp-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmtp-common/i386 Supported 5y libmpeg2-4/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics khangman/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome khangman/amd64 Supported 5y apache2-prefork-dev/i386 Supported 18m libkasten1okteta1core1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full gkbd-capplet/amd64 Supported 5y libdmx1-dbg/i386 Supported 18m e2fsprogs/armel Task minimal e2fsprogs/armel Supported 18m libxcb-xprint0-dev/amd64 Supported 18m bluez-cups/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bluez-cups/amd64 Supported 5y rootskel-bootfloppy/armel Supported 18m libsensors4-dev/armel Supported 18m gimp-data/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics language-pack-ne/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libupnp3/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-libxslt-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master dmidecode/armel Supported 18m libxfixes3/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop pcmcia-storage-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m libgl1-mesa-dri/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgl1-mesa-dri/amd64 Supported 5y fonts-junicode/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta blop/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libeigen2-doc/i386 Supported 18m hunspell-ru/i386 Supported 5y texlive-lang-other/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-other/i386 Supported 5y kde-l10n-id/armel Supported 18m python-webob/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libcanberra-gtk-module/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libpils2-dev/amd64 Supported 18m gir1.2-gstreamer-0.10/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live gir1.2-gstreamer-0.10/i386 Supported 5y kwalletmanager/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kwalletmanager/i386 Supported 5y libkidletime4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome calf-plugins/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins libtinfo5-dbg/amd64 Supported 18m libavahi-core7/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libavahi-core7/amd64 Supported 5y python-scgi/armel Supported 18m kdebase-workspace-dbg/amd64 Supported 18m ubiquity-casper/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live ubiquity-casper/i386 Supported 5y rrdtool/armel Supported 18m mysql-server-5.5/i386 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master mysql-server-5.5/i386 Supported 5y libdca0/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics python-talloc/armel Supported 18m libexporter-lite-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libexporter-lite-perl/armel Supported 18m libmono-microsoft-build2.0-cil/i386 Supported 18m tuxpaint-stamps-default/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-l10n-ru/i386 Supported 18m gcalctool/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcupsmime1-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-km-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live lvm2/armel Supported 18m libgnomecanvas2-dbg/i386 Supported 18m libxerces2-java/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb language-pack-tl-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tl-base/armel Supported 18m winbind/amd64 Task samba-server winbind/amd64 Supported 5y openobex-apps/armel Supported 18m xplanet/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-aptdaemon/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-aptdaemon/armel Supported 18m language-pack-gnome-kl-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live fonts-vlgothic/amd64 Supported 18m libnotify-bin/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop xfce4-volumed/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libgnomevfs2-0/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics libgnomevfs2-0/i386 Supported 5y openjdk-6-dbg/armel Supported 18m texlive-lang-lithuanian/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb myspell-ca/armel Supported 18m python3-markupsafe-dbg/armel Supported 18m libxt6/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxt6/armel Supported 18m libpackagekit-glib2-dev/armel Supported 18m libreoffice-l10n-si/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ne/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live nic-pcmcia-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m libxcb-shm0-dbg/amd64 Supported 18m libwrap0-dev/amd64 Supported 18m partman-auto-loop/amd64 Supported 5y openvpn/i386 Supported 5y postgresql-contrib-9.1/armel Task postgresql-server postgresql-contrib-9.1/armel Supported 18m language-pack-pl-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-pl-base/i386 Supported 5y libmono-oracle4.0-cil/armel Supported 18m partman-iscsi/amd64 Supported 5y librtmp0/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master librtmp0/i386 Supported 5y libtelepathy-qt4-2/amd64 Task kubuntu-active exiftran/powerpc Task ubuntustudio-graphics kdoctools/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openoffice.org-thesaurus-hu/armel Supported 18m libplasmaclock4abi3/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libplasmaclock4abi3/armel Supported 18m akonadi-dbg/i386 Supported 18m kernel-image-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y language-pack-gnome-uz-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gcc-4.4-doc/amd64 Supported 18m libstartup-notification0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libstartup-notification0/armel Supported 18m gedit-dev/amd64 Supported 18m libindicator7/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libindicator7/i386 Supported 5y libkde3support4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkde3support4/i386 Supported 5y seabios/armhf Task virt-host openoffice.org-hyphenation-sl/amd64 Supported 18m sysvinit-utils/i386 Task minimal sysvinit-utils/i386 Supported 5y libcogl9/armel Supported 18m python-kombu/armel Supported 18m aptitude/armhf Task cloud-image cpp-doc/armel Supported 18m gnome-session/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-session/amd64 Supported 5y libccs3/i386 Supported 5y language-pack-kde-kw/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kw/amd64 Supported 5y libgdk-pixbuf2.0-0-udeb/amd64 Supported 18m libclass-load-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libclass-load-perl/amd64 Supported 18m libwacom2/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libwacom2/armel Supported 18m libkdepimdbusinterfaces4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libjpeg8-dbg/armel Supported 18m telnet/amd64 Task standard, kubuntu-active telnet/amd64 Supported 5y libkio5/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkio5/i386 Supported 5y myspell-pl/i386 Supported 5y nagios3-common/amd64 Supported 5y language-pack-kde-fy/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fy/amd64 Supported 5y usbutils-udeb/i386 Supported 5y python-egenix-mx-base-dev/i386 Supported 18m fuse-udeb/amd64 Supported 5y libcupscgi1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupscgi1/amd64 Supported 5y libkonq-common/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde im-switch/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop im-switch/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-pt-base/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live python-egenix-mxurl-doc/i386 Supported 18m multipath-tools/armel Supported 18m fuse-utils/amd64 Supported 5y libpoppler-qt4-dev/armel Supported 18m thunar-archive-plugin/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gir1.2-gdkpixbuf-2.0/amd64 Supported 5y language-selector-gnome/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpcre3-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-wae/armhf Task edubuntu-dvd-live gnome-power-manager/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-power-manager/amd64 Supported 5y fonts-junicode/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta apt-cdrom-setup/i386 Supported 5y libxfconf-0-2/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libantlr-dev/armel Supported 18m texlive-bibtex-extra/armel Supported 18m libspiro0-dbg/armel Supported 18m libsigc++-2.0-0c2a/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libsigc++-2.0-0c2a/amd64 Supported 5y pkg-create-dbgsym/armel Supported 18m phonon-backend-gstreamer-dbg/amd64 Supported 18m python-lxml/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libisccc80/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libisccc80/i386 Supported 5y virtuoso-opensource-6.1-bin/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome virtuoso-opensource-6.1-bin/amd64 Supported 5y libcue-dev/armel Supported 18m zita-at1/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins language-pack-gnome-hr/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hr/amd64 Supported 5y python-avogadro/armel Supported 18m libqtcore4/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording empathy-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb kmousetool/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kmousetool/i386 Supported 5y libqt4-designer-dbg/i386 Supported 18m libqt4-script/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libqt4-script/i386 Supported 5y gsfonts/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop console-setup-fonts-udeb/armel Supported 18m libgcj12-dev/amd64 Supported 5y libxdamage1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxdamage1/armel Supported 18m libsmokeqtuitools4-3/i386 Supported 18m gir1.2-networkmanager-1.0/amd64 Supported 18m libgrip-dev/i386 Supported 18m libgphoto2-2-dev/amd64 Supported 18m kgoldrunner/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kgoldrunner/i386 Supported 5y libpolkit-gobject-1-0/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libsm6/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop mythes-ro/armel Supported 18m language-pack-gnome-sa-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa-base/i386 Supported 5y devio/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live devio/armel Supported 18m libkxmlrpcclient4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libutouch-geis1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libutouch-geis1/amd64 Supported 5y myspell-nb/amd64 Supported 5y erlang-parsetools/amd64 Supported 5y libexcalibur-logkit-java-doc/i386 Supported 18m gcompris-sound-eo/i386 Task edubuntu-dvd-live lightdm-gtk-greeter/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-rw-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live llvm-3.0-examples/amd64 Supported 18m shtool/i386 Supported 5y language-pack-hr/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live logcheck-database/amd64 Supported 5y libsox-fmt-base/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video language-pack-gd-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gd-base/armel Supported 18m ocaml-base-nox/i386 Supported 5y compiz-plugins-main/amd64 Supported 5y libnuma-dbg/amd64 Supported 18m tcl-doc/i386 Supported 18m language-pack-kde-fy-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live mtools/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop mtools/armel Supported 18m pidgin-dbg/armel Supported 18m pcmcia-storage-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y libqtdee2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libqtdee2/amd64 Supported 5y libaudclient2/armel Task ubuntustudio-desktop fonts-levien-museum/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome rasqal-utils/amd64 Supported 18m fonts-tlwg-norasi/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-norasi/armel Supported 18m gimp-data/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics libsnmp15/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-boto/armhf Task cloud-image libcairo-script-interpreter2/i386 Supported 5y libgmp-dev/armel Supported 18m libsolid4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libglibmm-2.4-dbg/i386 Supported 18m libreoffice-help-pl/armel Supported 18m konquest/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde konquest/i386 Supported 5y libkasten1controllers1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full brasero-cdrkit/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop brasero-cdrkit/armel Supported 18m language-pack-oc-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-oc-base/armel Supported 18m ure-dbg/armel Supported 18m language-pack-kde-ur-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libbcpg-java-gcj/i386 Supported 18m language-pack-mt-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mt-base/i386 Supported 5y thunderbird-locale-hy/amd64 Supported 18m libnetpbm10-dev/i386 Supported 18m php5-mysql/i386 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master php5-mysql/i386 Supported 5y libxine1-plugins/armhf Task ubuntustudio-video sp/i386 Supported 18m firefox-locale-da/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-da/i386 Supported 5y dict-vera/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full dict-vera/amd64 Supported 5y audacity-data/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording jackd/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording language-pack-gnome-mhr/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mhr/amd64 Supported 5y texlive-lang-spanish/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb language-pack-lo-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lo-base/armel Supported 18m libthreadweaver4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libthreadweaver4/armel Supported 18m rhythmbox-plugin-zeitgeist/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox-plugin-zeitgeist/amd64 Supported 5y gir1.2-freedesktop/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gir1.2-freedesktop/armel Supported 18m slugimage/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-hi/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-hi/amd64 Supported 5y language-pack-kde-bg/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bg/armel Supported 18m libxml++2.6-2/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libxml++2.6-2/armel Supported 18m openoffice.org-help-el/amd64 Supported 18m hunspell-ne/i386 Supported 5y libpolkit-gobject-1-0/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master tmux/armel Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb tmux/armel Supported 18m libperl-minimumversion-perl/armel Supported 18m kmix/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kmix/amd64 Supported 5y firefox-locale-eu/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-eu/i386 Supported 5y libpcap0.8-dbg/i386 Supported 18m python-gi/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-gi/amd64 Supported 5y libtommath0/i386 Supported 5y libgtkmm-2.4-dev/armel Supported 18m libx11-xcb1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libx11-xcb1/i386 Supported 5y language-pack-vi-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-vi-base/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-fr/i386 Supported 5y libplotmm0/amd64 Task ubuntustudio-audio-plugins zeitgeist/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop python-egenix-mxurl/i386 Supported 18m libcurl3/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb texlive-lang-norwegian/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-norwegian/amd64 Supported 5y lskat/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libxmu6/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kdepim-runtime/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libudf-dev/armel Supported 18m ecryptfs-utils-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-sq-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live apport-symptoms/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop apport-symptoms/armel Supported 18m fluidsynth/i386 Task ubuntustudio-generation language-pack-kde-gl/armhf Task edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-af/amd64 Supported 18m gcc-4.4/i386 Supported 5y libcln6/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome popularity-contest/armel Task standard, kubuntu-active popularity-contest/armel Supported 18m libbrlapi0.5/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libbrlapi0.5/amd64 Supported 5y libxmlrpc-core-c3/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-tl-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tl-base/i386 Supported 5y xpad/armhf Task lubuntu-desktop libgif4/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, lubuntu-core, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics ubuntu-standard/i386 Task standard, kubuntu-active ubuntu-standard/i386 Supported 5y kiriki/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kiriki/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-bs/i386 Supported 5y libav-doc/amd64 Supported 18m libtag1-doc/armel Supported 18m libgupnp-igd-1.0-4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libgupnp-igd-1.0-4/amd64 Supported 5y ldp-docbook-xsl/i386 Supported 18m openoffice.org-writer/amd64 Supported 18m xserver-xorg-input-synaptics/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-synaptics/i386 Supported 5y python3-crypto/armel Supported 18m network-manager-pptp/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop network-manager-pptp/armel Supported 18m libfolks-dbg/i386 Supported 18m libbsd0-udeb/amd64 Supported 5y partman-auto-loop/armel Supported 18m libmessagelist4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libmessagelist4/amd64 Supported 5y language-pack-kde-bo-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bo-base/i386 Supported 5y python-defer/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-defer/i386 Supported 5y cmake-dbg/armel Supported 18m qtractor/amd64 Task ubuntustudio-generation gnumeric-common/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop python-bzrlib.tests/armel Supported 18m abiword-common/armhf Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop gnome-mplayer/i386 Task lubuntu-desktop oss-compat/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdcraw20-dbg/armel Supported 18m gcc-4.6-base/armhf Task minimal libyaml-tiny-perl/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libyaml-tiny-perl/armel Supported 18m libtest-warn-perl/i386 Supported 18m libkms1/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkms1/armel Supported 18m busybox-static/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live libsocket6-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop doc-linux-text/amd64 Supported 5y firefox-locale-sw/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-sw/amd64 Supported 5y lxterminal/i386 Task lubuntu-desktop libmuonprivate1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libmuonprivate1/i386 Supported 5y gir1.2-coglpango-1.0/armel Supported 18m libexempi-dev/i386 Supported 18m libnm-glib-vpn1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnm-glib-vpn1/armel Supported 18m python-twisted-runner/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-runner/armel Supported 18m python-gnome2-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ms/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ms/i386 Supported 5y libgvnc-1.0-0/i386 Task ubuntustudio-desktop libgvnc-1.0-0/i386 Supported 5y tomcat6-admin/armhf Task tomcat-server bsd-mailx/i386 Task mail-server bsd-mailx/i386 Supported 5y xfce4-cpugraph-plugin/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmono-addins-gui0.2-cil/powerpc Task edubuntu-desktop-gnome libpe-status3/i386 Supported 18m libfontforge1/i386 Supported 18m fonts-ubuntu-font-family-console/armhf Task server libvte-2.90-9/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvte-2.90-9/armel Supported 18m language-pack-kde-ky-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ky-base/i386 Supported 5y python3-sqlalchemy/amd64 Supported 18m libjs-jquery/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libjs-jquery/amd64 Supported 5y libwpg-dev/amd64 Supported 18m php5-gmp/amd64 Supported 5y libedata-cal-1.2-13/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb linux-backports-modules-headers-precise-generic/i386 Supported 5y libxcomposite-dev/armel Supported 18m python-notify/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libevent-openssl-2.0-5/i386 Supported 18m network-manager-gnome-dbg/amd64 Supported 18m gnugo/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ml/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ml/i386 Supported 5y libreoffice-dev-doc/armel Supported 18m libtext-template-perl/i386 Supported 18m witalian/i386 Supported 5y libreoffice-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libreoffice-common/i386 Supported 5y fonts-dzongkha/i386 Supported 5y fonts-inconsolata/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta ibus-hangul/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-hangul/armel Supported 18m python-kde4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libfribidi0/armhf Task minimal language-pack-kde-fa-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa-base/armel Supported 18m libmono-security4.0-cil/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-security4.0-cil/armel Supported 18m libppi-perl/amd64 Supported 18m language-pack-kde-kw-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kw-base/armel Supported 18m remmina-plugin-vnc/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb remmina-plugin-vnc/armel Supported 18m libtest-deep-perl/armel Supported 18m libksgrd4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-csb/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-csb/amd64 Supported 5y libmpfr4/powerpc Build-Essential yes libmpfr4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxres1-dbg/i386 Supported 18m libxext-dev/amd64 Supported 5y ghostscript-cups/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupscgi1/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsepol1/i386 Supported 18m apport-kde/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde apport-kde/armel Supported 18m libkpimtextedit4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkpimtextedit4/armel Supported 18m language-pack-ss/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkdepim4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-yo/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-yo/armel Supported 18m indicator-application/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop indicator-application/armel Supported 18m postgresql-plpython3-9.1/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-mt-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mt-base/amd64 Supported 5y libxcb-dpms0-dev/i386 Supported 18m libdevel-stacktrace-perl/armel Supported 18m libgmime-2.6-0-dbg/i386 Supported 18m python-wxversion/armhf Task edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics libjavascriptcoregtk-1.0-dev/armel Supported 18m xvnc4viewer/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ufw/amd64 Task standard, kubuntu-active ufw/amd64 Supported 5y libsatmr3/armel Supported 18m libenchant-dev/i386 Supported 18m perl-doc/amd64 Supported 5y serial-modules-3.2.0-23-generic-di/i386 Supported 5y acl/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop acl/armel Supported 18m tk-doc/i386 Supported 18m block-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m ttf-adf-mekanus/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta localechooser-data/armel Task xubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live localechooser-data/armel Supported 18m sylpheed-plugins/i386 Task lubuntu-desktop libc6-i386/amd64 Supported 18m xmltv-gui/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-zeitgeist/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop python-zeitgeist/armel Supported 18m libjson-glib-1.0-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libqtbamf-dev/i386 Supported 18m python-gconf/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libfreerdp1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-keyring/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-keyring/amd64 Supported 5y libakonadi-contact4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-contact4/armel Supported 18m lmodern/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libcurl4-gnutls-dev/amd64 Supported 18m libgtk-vnc-1.0-0-dbg/armel Supported 18m pulseaudio-module-x11/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop pulseaudio-module-x11/i386 Supported 5y libxcb-screensaver0/i386 Supported 18m gedit-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gedit-common/i386 Supported 5y php5-mysql/armel Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master php5-mysql/armel Supported 18m language-pack-kde-la/armhf Task edubuntu-dvd-live ttf-arphic-gkai00mp/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-arphic-gkai00mp/i386 Supported 5y libperl-critic-perl/amd64 Supported 18m libgif4/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, lubuntu-core, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libgif4/amd64 Supported 5y libcupsfilters1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libnuma-dbg/armel Supported 18m libcanberra-gtk-module/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcanberra-gtk-module/i386 Supported 5y g++-4.6-multilib/armel Supported 18m liblensfun-data/i386 Task ubuntustudio-graphics cpp/amd64 Build-Essential yes cpp/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cpp/amd64 Supported 5y automake1.10/armel Supported 18m libopenjpeg2/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording language-pack-nso-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nso-base/amd64 Supported 5y libxen-dev/amd64 Supported 18m libcdio13/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcdio13/armel Supported 18m libqtdee2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb fonts-tlwg-typo/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-typo/i386 Supported 5y libdatrie1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cdrom-checker/amd64 Supported 5y libxmu6/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxmu6/armel Supported 18m libplasmagenericshell4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libplasmagenericshell4/amd64 Supported 5y xfce4-appfinder/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtextwrap1-udeb/armel Supported 18m firefox-locale-bs/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-bs/armel Supported 18m libdc1394-22/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libdc1394-22/armel Supported 18m openoffice.org-hyphenation-sh/armel Supported 18m libslang2/armhf Task minimal lightdm-gtk-greeter/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-tz/i386 Supported 5y libfontconfig1/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfontconfig1/amd64 Supported 5y libsonic0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop subtitleeditor/amd64 Task ubuntustudio-video nano-udeb/amd64 Supported 5y gccxml/armel Supported 18m chromium-browser-l10n/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master bacula-common-mysql/amd64 Supported 5y libsigsegv2/armel Task virt-host, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation libsigsegv2/armel Supported 18m texlive-lang-latin/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-latin/armel Supported 18m dvd+rw-tools/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-lo-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-lo-base/i386 Supported 5y libfontenc1-dbg/armel Supported 18m filelight/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libnss3/armel Task virt-host, ubuntu-desktop, tomcat-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnss3/armel Supported 18m kde-l10n-si/i386 Supported 18m libmono-simd2.0-cil/amd64 Supported 18m libpwl5/armel Supported 18m libgnumail-java-doc/i386 Supported 18m xchat/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libkunitconversion4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libspeex-dbg/armel Supported 18m libieee1284-3/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libieee1284-3/i386 Supported 5y gfxboot/armel Supported 18m python-software-properties/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-software-properties/armel Supported 18m libpe-status3-dev/amd64 Supported 18m libzeitgeist-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-fo/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fo/amd64 Supported 5y gnome-session/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-gnome-dv/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live texlive-lang-norwegian/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-norwegian/i386 Supported 5y libsane/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop parport-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m abgate/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins libkimproxy4/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libpng12-dev/i386 Supported 5y kdemultimedia-kio-plugins/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-pt/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-wo/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-wo/i386 Supported 5y libxpp2-java/armel Supported 18m erlang-asn1/armel Supported 18m lxshortcut/i386 Task lubuntu-desktop ldm-ubuntu-theme/i386 Supported 5y thunderbird-locale-fi/amd64 Supported 18m libgnome-keyring0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgnome-keyring0/amd64 Supported 5y language-pack-lb/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lb/armel Supported 18m language-pack-gnome-nds/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live debhelper/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-in/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-in/amd64 Supported 5y libsgmls-perl/amd64 Supported 18m python-geoip-dbg/amd64 Supported 18m xserver-xorg-video-all/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-all/i386 Supported 5y nova-objectstore/amd64 Supported 5y firefox-locale-tr/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-tr/amd64 Supported 5y libsord-0-0/armhf Task ubuntustudio-generation libservlet2.5-java-doc/amd64 Supported 18m libtotem-pg4/armel Supported 18m libtransitioner1/armel Supported 18m libmono-accessibility2.0-cil/i386 Supported 18m libnet-dns-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libnet-dns-perl/armel Supported 18m libavdevice-dev/amd64 Supported 18m libxinerama1-udeb/armel Supported 18m libxv1-dbg/armel Supported 18m partman-xfs/i386 Supported 5y language-pack-lg/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live apt-setup-udeb/armel Supported 18m pulseaudio-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-ve/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ve/armel Supported 18m libdigest-crc-perl/i386 Task xubuntu-desktop ttf-adf-ikarius/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libmagickwand4/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics prosper/armhf Task ubuntustudio-font-meta xserver-xorg-video-fbdev/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-fbdev/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ps/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ps/i386 Supported 5y jockey-gtk/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop jockey-gtk/i386 Supported 5y libpgtypes3/armel Supported 18m eximon4/armel Supported 18m libauthen-sasl-perl/amd64 Supported 18m fastjar/amd64 Supported 5y isc-dhcp-server/armel Supported 18m puredata-core/i386 Task ubuntustudio-generation libibus-qt-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-am-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-am-base/amd64 Supported 5y python3-numpy/i386 Supported 18m language-pack-si-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live tcl-dev/i386 Supported 18m casper/powerpc Task xubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live postgresql-plperl-9.1/amd64 Supported 18m libuninameslist0/i386 Supported 18m floppy-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y printer-driver-ptouch/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcddb2/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libecal-1.2-10/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-gnome-ps/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-el/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live update-motd/armel Supported 18m shunit2/i386 Supported 18m gir1.2-nautilus-3.0/i386 Supported 18m libwmf0.2-7/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libexttextcat-dev/armel Supported 18m krita/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full krita/i386 Supported 5y language-pack-kde-ug/armhf Task edubuntu-dvd-live pulseaudio-module-x11-dbg/armel Supported 18m virtio-modules-3.2.0-23-virtual-di/amd64 Supported 5y policyrcd-script-zg2/i386 Supported 5y libksignalplotter4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libksignalplotter4/amd64 Supported 5y libsmokeqt3support4-3/armel Supported 18m xnest/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full realpath/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libreoffice-l10n-ka/i386 Supported 5y language-pack-nn/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkasten1gui1/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1gui1/armel Supported 18m libsasl2-modules-gssapi-mit/i386 Supported 18m python-jinja2/i386 Supported 5y indicator-messages-gtk2/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmowgli2/armhf Task ubuntustudio-desktop w3m/armel Task cloud-image, server w3m/armel Supported 18m libsp1-dev/i386 Supported 18m zenity-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop zenity-common/i386 Supported 5y php5-snmp/armel Supported 18m thunderbird-locale-pt-pt/amd64 Supported 18m lib64stdc++6-4.6-dbg/i386 Supported 18m libfdt-dev/i386 Supported 18m cups-ppdc/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cups-ppdc/armel Supported 18m vorbis-tools-dbg/amd64 Supported 18m powerwake/i386 Supported 5y fonts-ocr-a/powerpc Task ubuntustudio-font-meta language-pack-gnome-mhr/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libspice-protocol-dev/armel Supported 18m acpi-support/armel Supported 18m language-pack-gnome-am-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-am-base/i386 Supported 5y liblaunchpad-integration1.0-cil/armel Supported 18m xscreensaver-data/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xscreensaver-data/i386 Supported 18m mono-gac/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libjavascript-minifier-xs-perl/amd64 Supported 18m libc-bin/armel Task minimal libc-bin/armel Supported 18m language-pack-kde-sd-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sd-base/armel Supported 18m libbcprov-java-doc/armel Supported 18m texlive-fonts-extra-doc/amd64 Supported 5y language-pack-kde-sv-base/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv-base/armel Supported 18m libindicate-qt1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde adduser/armel Task minimal adduser/armel Supported 18m postgresql-client-common/armel Task postgresql-server postgresql-client-common/armel Supported 18m fonts-okolaks/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta kiriki/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kiriki/amd64 Supported 5y libdotconf-dev/amd64 Supported 18m language-pack-xh-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-xh-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-zh-hant-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-xh-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-xh-base/armel Supported 18m libgnumail-java/amd64 Supported 18m openoffice.org-help-ru/i386 Supported 18m python-cupshelpers/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-cupshelpers/i386 Supported 5y python3-lxml-dbg/amd64 Supported 18m idle3/amd64 Supported 5y libgcc1-dbg/amd64 Supported 18m libmono-messaging4.0-cil/i386 Supported 18m texlive-luatex/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-luatex/armel Supported 18m calligra-l10n-uk/amd64 Supported 18m libtelepathy-logger2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb epoptes-client/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome murrine-themes/powerpc Task ubuntustudio-desktop nagios-plugins-basic/i386 Supported 5y libgconf2-4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgconf2-4/i386 Supported 5y libdatetime-timezone-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdatetime-timezone-perl/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-bn/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-bn/i386 Supported 5y libfreerdp-dev/i386 Supported 18m xfpt/i386 Supported 18m libkdeclarative5/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdeclarative5/armel Supported 18m erlang-public-key/armel Supported 18m language-pack-hi-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-hi-base/armel Supported 18m fonts-f500/powerpc Task ubuntustudio-font-meta libwsdl4j-java/amd64 Supported 18m libjpeg-turbo8-dev/amd64 Supported 18m elementary-icon-theme/amd64 Task lubuntu-core, ubuntustudio-desktop samba-common-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop tzdata/amd64 Task minimal tzdata/amd64 Supported 5y jasper/amd64 Supported 5y ardour/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libjmock-java/amd64 Supported 18m libsctp-dev/armel Supported 18m libqt4-scripttools/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqt4-scripttools/i386 Supported 5y language-pack-gnome-am-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-am-base/armel Supported 18m linux-firmware/i386 Supported 5y xubuntu-icon-theme/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-pam/amd64 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-pam/amd64 Supported 5y python-netaddr/i386 Task edubuntu-desktop-gnome python-netaddr/i386 Supported 5y libsmokeqtgui4-3/amd64 Supported 18m fonts-opendin/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mono-gmcs/amd64 Supported 18m libhtml-parser-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libhtml-parser-perl/armel Supported 18m akonadi-server/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome akonadi-server/armel Supported 18m libopenal1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics network-manager-kde/armel Supported 18m libopenhpi2/i386 Supported 5y language-pack-gnome-mi/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fur/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live lightspeed/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkldap4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkldap4/amd64 Supported 5y language-pack-kde-ro-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ro-base/amd64 Supported 5y python-libapparmor/i386 Supported 18m ace-of-penguins/amd64 Task lubuntu-desktop netbook-launcher/amd64 Supported 18m libpng12-0/powerpc Task minimal bzip2-doc/amd64 Supported 18m libxpm4-dbg/i386 Supported 18m openoffice.org-help-cs/armel Supported 18m cloop-utils/armel Supported 18m language-pack-gnome-ka/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libparted0-udeb/amd64 Supported 5y kpartx/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live kpartx/i386 Supported 5y language-pack-kde-de/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de/amd64 Supported 5y libxinerama1-udeb/i386 Supported 18m thunderbird-locale-ast/armel Supported 18m gthumb-data/amd64 Task xubuntu-desktop libqtglib-2.0-0/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libqtglib-2.0-0/amd64 Supported 5y system-tools-backends/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libpolkit-backend-1-dev/amd64 Supported 18m k3b/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde k3b/amd64 Supported 5y xserver-xorg-input-synaptics-dev/armel Supported 18m libselinux1-dev/amd64 Supported 18m libnl-3-dev/amd64 Supported 18m nvidia-173-dev/i386 Supported 18m libzvbi-common/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgphoto2-l10n/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgphoto2-l10n/i386 Supported 5y libots0/armhf Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libkmediaplayer4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkmediaplayer4/i386 Supported 5y libnettle4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnettle4/amd64 Supported 5y libdmapsharing-3.0-dev/i386 Supported 18m libflac++-dev/i386 Supported 18m gcompris-sound-da/powerpc Task edubuntu-dvd-live libreoffice-help-zh-cn/armel Supported 18m libcanberra-gtk0-dbg/i386 Supported 18m dovecot-dbg/amd64 Supported 18m texlive-science/amd64 Supported 5y libgucharmap-2-90-7/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgucharmap-2-90-7/i386 Supported 5y libuninameslist-dev/i386 Supported 18m liblwp-mediatypes-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop liblwp-mediatypes-perl/amd64 Supported 5y texlive-lang-african/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb khangman/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome khangman/i386 Supported 5y libclass-load-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master netcat-openbsd/i386 Task minimal netcat-openbsd/i386 Supported 5y language-pack-kde-st/armhf Task edubuntu-dvd-live libxfont1-dbg/amd64 Supported 18m libgtop2-dev/amd64 Supported 18m libvigraimpex3/i386 Supported 18m language-pack-kde-oc-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc-base/armel Supported 18m language-pack-tl-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tl-base/amd64 Supported 5y libpam-gnome-keyring/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libpam-gnome-keyring/i386 Supported 5y language-pack-kde-bo-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live xmltv-gui/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master mythbuntu-bare-client/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master multipath-udeb/i386 Supported 5y lynx-cur/i386 Supported 18m myspell-ss/armel Supported 18m libqt4-designer/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqt4-designer/i386 Supported 5y baobab/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb evolution-data-server/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb bind9/armel Task dns-server bind9/armel Supported 18m plasma-widget-message-indicator/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libvorbisenc2/amd64 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libvorbisenc2/amd64 Supported 5y python-imaging-tk/i386 Supported 18m libsmokeqtdeclarative4-3/armel Supported 18m language-pack-gnome-fo/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live mm-common/armel Supported 18m python3-pyqt4/i386 Supported 18m libgphoto2-l10n/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-gd-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libalgorithm-diff-perl/amd64 Build-Essential yes libalgorithm-diff-perl/amd64 Supported 5y libpeas-1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libpeas-1.0-0/amd64 Supported 5y icedtea-netx/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb language-pack-sa-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-pyinotify/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-pyinotify/armel Supported 18m language-pack-gnome-fur-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fur-base/i386 Supported 5y mdadm/armel Supported 18m libhsqldb-java-gcj/amd64 Supported 18m libgeoip1/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-twisted-runner/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-runner/i386 Supported 5y libmono2.0-cil/i386 Supported 5y pulseaudio-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ur-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live linux-headers-3.2.0-23-virtual/amd64 Supported 5y nagios-nrpe-server/armel Supported 18m language-pack-gnome-ka-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka-base/i386 Supported 5y librecad/armel Task edubuntu-desktop-gnome libcamel-1.2-29/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb kde-zeroconf/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libksane-dev/amd64 Supported 18m openstack-dashboard/amd64 Supported 5y python-minimock/amd64 Supported 18m libhangul-data/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libhangul-data/amd64 Supported 5y firefox-globalmenu/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop firefox-globalmenu/amd64 Supported 5y wgalician-minimos/armel Supported 18m dmz-cursor-theme/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop dmz-cursor-theme/i386 Supported 5y tex4ht-common/armel Supported 18m fonts-rufscript/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-oc/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug-base/armhf Task edubuntu-dvd-live drbd8-utils/amd64 Supported 5y python3-yaml-dbg/amd64 Supported 18m firefox-locale-pa/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-pa/i386 Supported 5y ebtables/i386 Task virt-host ebtables/i386 Supported 5y parted-doc/amd64 Supported 18m glibc-doc/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-sl/amd64 Supported 5y fonts-arphic-ukai/armel Supported 18m doc-linux-text/i386 Supported 5y firefox-locale-sw/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-sw/i386 Supported 5y language-pack-gnome-kk/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libmono-system-runtime4.0-cil/armel Supported 18m libdatetime-locale-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libc6-dev-i386/amd64 Supported 18m hdparm-udeb/i386 Supported 5y language-pack-gnome-sd-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gnupg2/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde librcd0/i386 Supported 18m cpp/armhf Build-Essential yes cpp/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpython2.7/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgtk-3-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgtk-3-0/amd64 Supported 5y ruby-shoulda-context/armel Supported 18m libmygpo-qt-dev/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-pt-br/armel Supported 18m ubuntuone-installer/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntuone-installer/i386 Supported 5y curl/armel Task cloud-image, server curl/armel Supported 18m libpaper-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-az/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ocaml-interp/armel Task edubuntu-desktop-kde ocaml-interp/armel Supported 18m lib64objc2-dbg/amd64 Supported 18m libdee-doc/armel Supported 18m tap-plugins/armel Task ubuntustudio-audio-plugins hunspell-ml/i386 Supported 18m autopkgtest/i386 Supported 5y hyphen-bn/armel Supported 18m fonts-opensymbol/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta fonts-opensymbol/i386 Supported 5y cli-common-dev/amd64 Supported 18m openprinting-ppds/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop aspell-doc/i386 Supported 18m libconvert-uulib-perl/i386 Supported 5y espeak/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop espeak/amd64 Supported 5y libcdb-dev/amd64 Supported 18m gcc-4.6-source/i386 Supported 18m librhythmbox-core5/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb librhythmbox-core5/i386 Supported 5y kerneloops-daemon/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kerneloops-daemon/amd64 Supported 5y python-louis/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-louis/armel Supported 18m kigo/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-fr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live gir1.2-gdesktopenums-3.0/i386 Supported 18m ltsp-livecd/amd64 Task edubuntu-dvd-live libgoocanvas-dev/i386 Supported 18m libmyth-python/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master qt-x11-free-dbg/armel Supported 18m lib32gcc1/amd64 Supported 18m firefox-locale-cy/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-cy/i386 Supported 5y fonts-linex/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libyelp0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop lxkeymap/armhf Task lubuntu-desktop libtelepathy-farstream2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libtelepathy-farstream2/i386 Supported 5y python-psycopg2-doc/amd64 Supported 18m libspeechd2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop libspeechd2/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-mi/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mi/i386 Supported 5y glance-registry/i386 Supported 5y ttf-adf-baskervald/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta unity-lens-files/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-lens-files/amd64 Supported 5y kolourpaint4/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libcanberra-gtk3-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcanberra-gtk3-0/i386 Supported 5y git/amd64 Supported 5y libclutter-gst-doc/i386 Supported 18m libmagickcore4/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libsubtitleeditor0/i386 Task ubuntustudio-video kde-config-gtk/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-config-gtk/armel Supported 18m libpam0g/amd64 Task minimal libpam0g/amd64 Supported 5y irssi-dev/i386 Supported 18m calligra-l10n-hu/armel Supported 18m libsidplay2/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop irda-modules-3.2.0-23-generic-di/i386 Supported 5y libreoffice-help-pt/armel Supported 18m language-pack-kde-pl-base/armhf Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libreoffice-l10n-tn/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-goudybookletter/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta kde-l10n-nds/amd64 Supported 18m libgnujaf-java-doc/amd64 Supported 18m libboost-dev/i386 Supported 18m plasma-active-data/armel Task kubuntu-active libgtkmm-2.4-1c2a/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording ttf-bitstream-vera/powerpc Task ubuntustudio-font-meta libxplc0.3.13/armel Supported 18m avahi-dbg/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-tg/i386 Supported 18m language-pack-ig-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ig-base/armel Supported 18m colord/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop colord/i386 Supported 5y kde-telepathy-filetransfer-handler/powerpc Task kubuntu-active language-pack-gnome-kw/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live plasma-widget-ktorrent/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full vlc/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-gu-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-gu-base/i386 Supported 5y libtag-extras-dev/i386 Supported 18m info/armel Task standard, kubuntu-active info/armel Supported 18m icedtea-netx/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb openoffice.org-l10n-ja/i386 Supported 18m language-pack-gnome-km/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libapt-inst1.4/amd64 Task minimal libapt-inst1.4/amd64 Supported 5y genext2fs/armel Supported 18m libice6/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libice6/i386 Supported 5y libsub-install-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libsub-install-perl/amd64 Supported 18m ibus-table-extraphrase/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-extraphrase/i386 Supported 5y libyajl1-dbg/amd64 Supported 18m linux-tools/armel Supported 18m libqt4-sql-sqlite/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libqt4-sql-sqlite/i386 Supported 5y libtelepathy-logger-dev/amd64 Supported 18m iso-codes/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libmono-system-serviceprocess4.0-cil/i386 Supported 18m gcompris-sound-ru/armhf Task edubuntu-dvd-live libwibble-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-da/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-da/amd64 Supported 5y pulseaudio-module-gconf-dbg/armel Supported 18m libavahi-core7/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop antlr-doc/armel Supported 18m gstreamer0.10-plugins-good-dbg/armel Supported 18m guvcview/armhf Task lubuntu-desktop openssh-client-udeb/i386 Supported 5y libgoocanvas3/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-video libgoocanvas3/amd64 Supported 5y reiserfsprogs/powerpc Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libgcrypt11-udeb/i386 Supported 5y kde-workspace/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libfm-gtk-data/powerpc Task lubuntu-core ecj/amd64 Supported 5y language-pack-tg-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tg-base/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-th-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-th-base/i386 Supported 5y libtommath-docs/amd64 Supported 18m xserver-xorg-video-geode-dbg/amd64 Supported 18m libdbd-mysql-perl/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libdbd-mysql-perl/amd64 Supported 5y ubiquity-frontend-gtk/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libass4/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop texlive-lang-lithuanian/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-lithuanian/i386 Supported 5y wpolish/armel Supported 18m xmlstarlet/armel Supported 18m scribus/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome scribus/amd64 Supported 5y libxcursor1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcursor1/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ru-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ru-base/i386 Supported 5y libio-pty-perl/i386 Supported 5y language-pack-gnome-it-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-it-base/armel Supported 18m perlqt-dbg/amd64 Supported 18m libwps-doc/i386 Supported 18m libxcb1/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libopenctl0.8/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libopenctl0.8/i386 Supported 5y language-pack-ps/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ps/amd64 Supported 5y xserver-xorg-video-sis/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupsppdc1-dev/i386 Supported 18m libupsclient1/armel Supported 18m ibus-table/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ibus-table/amd64 Supported 5y libdvdread4/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics yorick-data/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome slapd/i386 Supported 5y thunderbird-locale-hr/armel Supported 18m gir1.2-indicate-0.7/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libkasten1okteta1gui1/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libruby1.8/armel Task kubuntu-active libruby1.8/armel Supported 18m firefox-locale-or/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-or/amd64 Supported 5y libmono-system-data-linq2.0-cil/armel Supported 18m libmono-sqlite2.0-cil/armel Supported 18m libdbusmenu-gtk3-4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop hdparm/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master glib-networking/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ubuntu-edu-tertiary/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome fop/amd64 Supported 18m mysql-client/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master mysql-client/i386 Supported 5y language-pack-gnome-wo-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-wo-base/armel Supported 18m libknewstuff2-4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libknewstuff2-4/armel Supported 18m openoffice.org-thesaurus-hu/i386 Supported 18m language-pack-bo/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-bo/i386 Supported 5y libbsd0-dbg/amd64 Supported 18m python-beautifulsoup/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-beautifulsoup/i386 Supported 5y gtk2-engines-udeb/armel Supported 18m lua5.1-doc/amd64 Supported 18m texlive-lang-finnish/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb mono-4.0-gac/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mono-4.0-gac/i386 Supported 5y cloud-initramfs-rescuevol/i386 Task cloud-image cloud-initramfs-rescuevol/i386 Supported 18m evolution-indicator/armel Supported 18m libwnck-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libwnck-common/i386 Supported 5y thunderbird-locale-ko/i386 Supported 18m libmono-system-net4.0-cil/armel Supported 18m marble-plugins/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome marble-plugins/armel Supported 18m language-pack-kde-vi-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-vi-base/armel Supported 18m language-pack-kde-nn/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nn/armel Supported 18m isoquery/armel Supported 18m ubuntu-minimal/armel Task minimal ubuntu-minimal/armel Supported 18m libatk-wrapper-java-jni/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb mythbuntu-live-autostart/i386 Task mythbuntu-live libuuid1/i386 Task minimal libuuid1/i386 Supported 5y musescore-common/armel Task ubuntustudio-generation sharutils-doc/i386 Supported 18m myspell-af/i386 Supported 5y mplayer/armhf Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics automake1.4/i386 Supported 18m openoffice.org-hyphenation-it/amd64 Supported 18m libkonqsidebarplugin4a/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkonqsidebarplugin4a/amd64 Supported 5y libsuil-0-0/i386 Task ubuntustudio-generation libopenal1/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libopenal1/armel Supported 18m tomcat6-docs/powerpc Task tomcat-server apparmor/armhf Task standard, kubuntu-active libvorbis0a/amd64 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libvorbis0a/amd64 Supported 5y ri-li-data/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libflowcanvas5/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libgnome2.0-cil-dev/armel Supported 18m libqalculate-doc/armel Supported 18m erlang-crypto/armel Supported 18m ttf-ubuntu-title/armhf Task ubuntustudio-font-meta language-pack-gnome-ml/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ml/amd64 Supported 5y ubuntu-edu-tertiary/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgnome-control-center-dev/armel Supported 18m libvte-common/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdlrestrictions1/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kde-l10n-fi/amd64 Supported 18m abiword-plugin-mathview/amd64 Task xubuntu-desktop protobuf-compiler/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb protobuf-compiler/i386 Supported 5y gcc-4.6/armhf Build-Essential yes gcc-4.6/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop nih-dbus-tool/amd64 Supported 18m gcj-4.6-source/amd64 Supported 5y xfonts-unifont/amd64 Supported 5y libqt4-declarative/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording liblensfun0/amd64 Task ubuntustudio-graphics libreoffice-l10n-he/i386 Supported 5y language-pack-lv/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-pymongo-doc/amd64 Supported 18m postgresql-client-9.1/armel Task postgresql-server postgresql-client-9.1/armel Supported 18m kubuntu-full/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kubuntu-full/amd64 Supported 5y python-rdflib/i386 Supported 18m kickseed-common/i386 Supported 5y ttf-adf-ikarius/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta konqueror/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full cdrdao/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libruby1.8-dbg/amd64 Supported 18m libpciaccess0/armel Task minimal libpciaccess0/armel Supported 18m language-pack-kde-csb-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-csb-base/i386 Supported 5y python-launchpad-integration/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb python-launchpad-integration/i386 Supported 5y libggz2/i386 Supported 18m python-wnck/i386 Supported 18m kde-config-telepathy-accounts/armel Task kubuntu-active yui-compressor/amd64 Supported 18m language-pack-te-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-te-base/i386 Supported 5y libimobiledevice2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop nut/armel Supported 18m liblapack-doc/armel Supported 18m strace/armhf Task standard, kubuntu-active postgresql-9.1/i386 Task postgresql-server postgresql-9.1/i386 Supported 5y ttf-georgewilliams/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta openstack-dashboard/i386 Supported 5y apache2/powerpc Task lamp-server language-pack-gnome-ka-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka-base/armel Supported 18m libtiff-doc/i386 Supported 18m php5-curl/i386 Supported 5y uboot-mkimage/amd64 Supported 18m re2c/i386 Supported 5y libio-stringy-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libio-stringy-perl/i386 Supported 5y libtest-fatal-perl/amd64 Supported 18m libkpty4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgudev-1.0-0/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-pa-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pa-base/i386 Supported 5y libraptor2-0/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libgl1-mesa-swx11/i386 Supported 18m libfli-dev/amd64 Supported 18m libcss-minifier-xs-perl/amd64 Supported 18m libxaw7/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxaw7/amd64 Supported 5y language-pack-kde-he/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-he/amd64 Supported 5y libgdu-gtk0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop language-pack-cs/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libglib2.0-dev/amd64 Supported 5y libpkcs11-helper1/amd64 Supported 5y eog-dev/i386 Supported 18m libquvi-scripts/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop plasma-active-webbrowser/armhf Task kubuntu-active libalgorithm-diff-xs-perl/i386 Build-Essential yes libalgorithm-diff-xs-perl/i386 Supported 5y ksirk/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksirk/i386 Supported 5y lib32readline-gplv2-dev/amd64 Supported 18m ksysguardd/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde ksysguardd/i386 Supported 5y min12xxw/amd64 Task kubuntu-active min12xxw/amd64 Supported 18m firefox-locale-nso/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live device-tree-compiler/armel Supported 18m netcat-openbsd/armel Task minimal netcat-openbsd/armel Supported 18m php5-ldap/amd64 Supported 5y language-pack-am-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am-base/amd64 Supported 5y libparams-classify-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libloudmouth1-0/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libtelepathy-logger2/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libtelepathy-logger2/i386 Supported 5y libdbus-glib-1-dev/i386 Supported 18m branding-ubuntu/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb branding-ubuntu/amd64 Supported 5y ifenslave-2.6/armel Supported 18m libtdb1-dbg/amd64 Supported 18m libxcb-glx0-dbg/i386 Supported 18m libpeas-1.0-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libbamf-doc/amd64 Supported 18m gvfs-libs/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs-libs/i386 Supported 5y libopts25/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop libhdhomerun1/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libkafs0-heimdal/armel Supported 18m calligrawords-data/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active libevs4/armel Supported 18m kubrick/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kontact-mobile/armhf Task kubuntu-active ttf-devanagari-fonts/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-devanagari-fonts/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-bs/armel Supported 18m libc-dev-bin/powerpc Build-Essential yes libc-dev-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libinfinity-0.5-0/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome sessioninstaller/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop sessioninstaller/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-ss/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-ss/i386 Supported 5y apache2-prefork-dev/amd64 Supported 18m jovie/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full default-jdk-doc/i386 Supported 18m firefox-locale-fa/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-fa/amd64 Supported 5y libpcre3-udeb/amd64 Supported 18m gimp-resynthesizer/amd64 Task ubuntustudio-graphics libnotify4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnotify4/amd64 Supported 5y language-pack-kde-lb-base/armhf Task edubuntu-dvd-live nvidia-173-updates/armel Supported 18m debconf-doc/amd64 Supported 18m libbamf0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb kdegames-card-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kdegames-card-data/armel Supported 18m nautilus-sendto/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop nautilus-sendto/i386 Supported 5y acpid/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop acpid/i386 Supported 5y net-retriever/amd64 Supported 5y icedtea-netx-common/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb libxerces2-java-doc/armel Supported 18m libboost-iostreams1.46.1/amd64 Task cloud-image libboost-iostreams1.46.1/amd64 Supported 5y libgck-1-dev/amd64 Supported 18m sunpinyin-utils/armel Supported 18m libtiff4-dev/amd64 Supported 18m libksieve4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libksieve4/amd64 Supported 5y libnuma1/armel Supported 18m linux-image-extra-3.2.0-23-virtual/armel Supported 18m libaxis-java-doc/amd64 Supported 18m libsysfs-dev/amd64 Supported 18m libva-tpi1/i386 Supported 18m ttf-cjk-compact-udeb/i386 Supported 18m libknotifyconfig4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-se/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live os-prober-udeb/amd64 Supported 5y kbruch/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kbruch/i386 Supported 5y python3-bsddb3/amd64 Supported 5y gcompris-sound-mr/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tt/armhf Task edubuntu-dvd-live libclutter-1.0-dbg/amd64 Supported 18m hplip-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop firefox-locale-ja/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-ja/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-af/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb python3-pyqt4.phonon/i386 Supported 18m language-pack-zh-hans-base/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-zh-hans-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-is-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-is-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-ru/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ru/amd64 Supported 5y kblackbox/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kblackbox/armel Supported 18m xfce4-mailwatch-plugin/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libjsch-java/armel Supported 18m libftgl2/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation wdiff/armel Supported 18m kerneloops-daemon/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libreoffice-l10n-el/amd64 Supported 5y libavcodec-extra-53/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording python-all-dbg/i386 Supported 18m thunderbird-locale-gl/amd64 Supported 18m libtelepathy-farstream-dev/i386 Supported 18m libqtassistantclient-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-help-de/armel Supported 18m firefox-locale-be/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-be/amd64 Supported 5y libkldap4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkldap4/i386 Supported 5y libportaudio2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libmono-corlib2.0-cil/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-corlib2.0-cil/armel Supported 18m openshot-doc/armel Task ubuntustudio-video gnome-online-accounts/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-online-accounts/amd64 Supported 5y language-pack-ss-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ss-base/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-bs/i386 Supported 18m libgtk2.0-dev/amd64 Supported 18m orbit2/armel Supported 18m apache2-utils/i386 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master apache2-utils/i386 Supported 5y thunderbird-locale-ta/amd64 Supported 18m libvorbisfile3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvorbisfile3/armel Supported 18m hexter/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins libmono-cairo4.0-cil/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-cairo4.0-cil/i386 Supported 5y libxfixes-dev/i386 Supported 5y ntrack-module-libnl-0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ntrack-module-libnl-0/armel Supported 18m libterm-progressbar-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master rhythmbox-plugins/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox-plugins/armel Supported 18m libalgorithm-c3-perl/amd64 Supported 18m firefox-locale-uk/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live ttf-dejavu-udeb/i386 Supported 18m python/powerpc Task minimal zsh/i386 Supported 5y libpstoedit-dev/armel Supported 18m firefox-locale-th/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-th/armel Supported 18m python-ubuntuone-control-panel/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcanberra-gtk0-dbg/amd64 Supported 18m ldap-auth-client/armel Supported 18m language-pack-az-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-az-base/armel Supported 18m postgresql-plpython3-9.1/armel Supported 18m kde-l10n-ptbr/i386 Supported 18m pulseaudio-module-lirc/armel Supported 18m qt3-dev-tools/i386 Supported 18m libindicate-qt-dev/armel Supported 18m libclass-isa-perl/armhf Build-Essential yes libclass-isa-perl/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, cloud-image, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bluedevil/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde bluedevil/amd64 Supported 5y evolution-data-server-dev/armel Supported 18m libmono-2.0-1/armel Supported 18m gcompris-sound-nl/amd64 Task edubuntu-dvd-live datefudge/armel Supported 18m language-pack-zu/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zu/armel Supported 18m ubuntuone-couch/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntuone-couch/i386 Supported 5y gcompris-sound-id/amd64 Task edubuntu-dvd-live libcanberra-pulse/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libcanberra-pulse/i386 Supported 5y language-pack-kk/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libibus-1.0-dev/armel Supported 18m umbrello/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde umbrello/i386 Supported 5y kdepim-runtime-dbg/armel Supported 18m libcdparanoia0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop liblockfile-bin/amd64 Task minimal liblockfile-bin/amd64 Supported 5y krdc/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python3-nose/armel Supported 18m fonts-arabeyes/i386 Supported 5y vinagre/i386 Task ubuntustudio-desktop vim-tiny/i386 Task minimal vim-tiny/i386 Supported 5y language-pack-la-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-la-base/amd64 Supported 5y libqimageblitz-perl/armel Supported 18m texlive-latex-base-doc/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-latex-base-doc/i386 Supported 5y jockey-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop jockey-common/amd64 Supported 5y python2.7-examples/amd64 Supported 5y libqt4-dbg/amd64 Supported 18m libthai-doc/i386 Supported 18m pciutils-udeb/i386 Supported 5y wportuguese/armel Supported 18m language-pack-gnome-th-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libfolks-telepathy-dev/amd64 Supported 18m erlang-parsetools/armel Supported 18m libprotoc-dev/amd64 Supported 18m libqtgui4/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libqtgui4/armel Supported 18m libprobe-perl-perl/amd64 Supported 18m python3-gi-dbg/i386 Supported 18m firefox-locale-sl/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-sl/i386 Supported 5y enscript/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full enscript/i386 Supported 5y language-pack-gnome-mai-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mai-base/armel Supported 18m libtar0/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop python-qt4-phonon-dbg/i386 Supported 18m calligra-libs/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligra-libs/i386 Supported 5y firefox-locale-ast/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpng12-0-udeb/armel Supported 18m uno-libs3-dbg/amd64 Supported 18m upower/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop upower/i386 Supported 5y language-pack-gnome-xh-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-xh-base/i386 Supported 5y pnm2ppa/i386 Task kubuntu-active pnm2ppa/i386 Supported 5y samba/i386 Task samba-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master samba/i386 Supported 5y libxml-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-perl/i386 Supported 18m libcupsdriver1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupsdriver1/armel Supported 18m totem-mozilla/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop totem-mozilla/i386 Supported 5y icedtea-netx-common/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb icedtea-netx-common/i386 Supported 5y language-pack-xh-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-xh-base/amd64 Supported 5y lib32gmpxx4/armel Supported 18m libkggzmod4/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkggzmod4/amd64 Supported 5y graphviz/amd64 Supported 5y btrfs-tools-dbg/amd64 Supported 18m libxdmcp6-dbg/i386 Supported 18m libasyncns-dev/i386 Supported 18m libwind0-heimdal/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master texlive-fonts-recommended-doc/amd64 Supported 5y qt4-qmake/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full mythbuntu-log-grabber/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master librpmbuild2/armel Supported 18m plasma-dataengines-workspace/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plasma-dataengines-workspace/armel Supported 18m gnome-nettool/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-nettool/i386 Supported 5y firefox-locale-nl/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live ttf-adf-verana/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta xserver-xorg-video-sis/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-sis/amd64 Supported 5y telepathy-gabble-dbg/amd64 Supported 18m libfftw3-3/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libfftw3-3/armel Supported 18m blueman/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop linux-headers-lbm-3.2.0-23-generic-pae/i386 Supported 5y libhessian-java-doc/i386 Supported 18m libraul10/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libreoffice-l10n-fi/amd64 Supported 5y libsnmp-dev/amd64 Supported 18m libtest-script-perl/armel Supported 18m ubuntu-wallpapers-precise/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-wallpapers-precise/armel Supported 18m libxmlrpc-c3-dev/amd64 Supported 18m libberkeleydb-perl/armel Supported 18m libgoffice-0.8-8/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop indicator-status-provider-pidgin/armhf Task xubuntu-desktop python-libxml2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-egenix-mxurl/amd64 Supported 18m language-pack-ha-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libregexp-common-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master fonts-kacst-one/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xscreensaver-gl/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libltdl7/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gir1.2-clutter-gst-1.0/i386 Supported 18m libssh-dbg/i386 Supported 18m language-pack-an-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-globalmenu/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop firefox-globalmenu/i386 Supported 5y libclthreads2/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins libtelepathy-farstream2-dbg/armel Supported 18m ubuntustudio-lightdm-theme/i386 Task ubuntustudio-desktop libavahi-compat-libdnssd1/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master uno-libs3/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde uno-libs3/i386 Supported 5y language-pack-sk/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libecryptfs-dev/i386 Supported 18m texlive-latex-recommended/armhf Task ubuntustudio-font-meta puppetmaster/i386 Supported 5y language-pack-gnome-nan/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live fakeroot/i386 Build-Essential yes fakeroot/i386 Supported 5y ttf-sjfonts/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libjson0-dev/armel Supported 18m uboot-mkimage/armel Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live uboot-mkimage/armel Supported 18m python-egenix-mxuid/amd64 Supported 18m libqscintilla2-8/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full xserver-xorg-video-intel-dbg/amd64 Supported 18m kolf/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kolf/amd64 Supported 5y kanagram/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome rsync/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live rsync/i386 Supported 5y libpspell-dev/armel Supported 18m kdeartwork-dbg/amd64 Supported 18m sooperlooper/powerpc Task ubuntustudio-generation libxmlrpc-core-c3/armel Supported 18m python-bsddb3/amd64 Supported 18m language-pack-th/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-th/i386 Supported 5y sphinx-doc/amd64 Supported 5y libhttp-daemon-perl/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libhttp-daemon-perl/i386 Supported 5y libtokyocabinet-dbg/armel Supported 18m libmro-compat-perl/armel Supported 18m gvfs/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libswscale-dev/armel Supported 18m libjasper1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop myspell-st/i386 Supported 5y libgtk2.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgtk2.0-0/i386 Supported 5y lftp/i386 Supported 5y gimp-help-it/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-kl/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live update-manager-kde/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde texlive-doc-fi/i386 Supported 5y libmtp9/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master mozvoikko/i386 Supported 5y libdb-java-dev/i386 Supported 18m apturl-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libpcap0.8/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpcap0.8/i386 Supported 5y libmng1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-graphics, ubuntustudio-recording libmng1/i386 Supported 5y texlive-lang-polish/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb update-inetd/armel Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop update-inetd/armel Supported 18m openoffice.org-help-en-us/amd64 Supported 18m libmtp-dbg/amd64 Supported 18m liblv2dynparamhost1-1/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libunity-misc4/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb lib64readline6/amd64 Supported 18m calligra-l10n-sk/i386 Supported 18m libgdu0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libkonqsidebarplugin-dev/armel Supported 18m libmono-system-data4.0-cil/i386 Supported 5y libmono-system-servicemodel-web4.0-cil/amd64 Supported 18m software-properties-gtk/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop anthy/i386 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb anthy/i386 Supported 5y libtelepathy-farstream2-dbg/amd64 Supported 18m firefox-gnome-support/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop parted/powerpc Task standard, kubuntu-active openoffice.org-style-tango/armel Supported 18m language-pack-kde-pt/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libimlib2/amd64 Task lubuntu-core, ubuntustudio-video libimlib2/amd64 Supported 18m libhunspell-dev/amd64 Supported 18m libpspell-dev/amd64 Supported 18m unity-scope-musicstores/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-scope-musicstores/amd64 Supported 5y postgresql-client/amd64 Task postgresql-server postgresql-client/amd64 Supported 5y libhttp-cache-transparent-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-ro-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libbcpg-java/i386 Supported 18m wngerman/armel Supported 18m openoffice.org-help-zh-cn/armel Supported 18m libcrypt-openssl-random-perl/amd64 Supported 18m libpst-doc/i386 Supported 18m hunspell-ar/i386 Supported 5y fglrx/armel Supported 18m python-twisted-bin/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-twisted-bin/armel Supported 18m libpengine3/amd64 Supported 18m language-pack-fo/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fo/armel Supported 18m language-pack-kde-ka-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libpload-dev/amd64 Supported 18m x11vnc-data/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-cairo4.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-cairo4.0-cil/amd64 Supported 5y ttf-femkeklaver/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libxi6/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libp11-2/armel Supported 18m libsord-0-0/powerpc Task ubuntustudio-generation libgnome-control-center1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libido3-0.1-dev/amd64 Supported 18m lib32gomp1/armel Supported 18m libssh-dev/amd64 Supported 18m stellarium/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libpe-rules2/i386 Supported 18m python-gnome2-dev/amd64 Supported 18m language-pack-fi-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-fi-base/i386 Supported 5y qtractor/i386 Task ubuntustudio-generation java-common/amd64 Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb java-common/amd64 Supported 5y libbind9-80/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libbind9-80/amd64 Supported 5y ttf-arphic-gkai00mp/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb vgabios/i386 Task virt-host vgabios/i386 Supported 5y cryptsetup-udeb/i386 Supported 5y libedataserverui-3.0-dev/armel Supported 18m libtasn1-3-dbg/amd64 Supported 18m libkwinactiveeffects1abi3/armel Task kubuntu-active libkwinactiveeffects1abi3/armel Supported 18m python-django-horizon/i386 Supported 5y libgweather-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgweather-common/amd64 Supported 5y computer-janitor/armel Supported 18m firefox-locale-nso/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-nso/armel Supported 18m libgphoto2-port0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgphoto2-port0/i386 Supported 5y multiarch-support/armel Task minimal multiarch-support/armel Supported 18m python-django-maas/armel Supported 18m xserver-xorg-video-sisusb/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-hi/powerpc Task edubuntu-dvd-live example-content/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb example-content/armel Supported 18m mozvoikko/amd64 Supported 5y tuxtype-data/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome okular/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde okular/i386 Supported 5y libdv4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdv4/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-id-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id-base/i386 Supported 5y soprano-daemon/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libossp-uuid16/powerpc Task postgresql-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-de-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-de-base/amd64 Supported 5y liblog-log4perl-perl/armel Supported 18m gcompris-sound-es/amd64 Task edubuntu-dvd-live alsa-tools-gui/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-iniparse/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-iniparse/i386 Supported 5y openstack-dashboard-ubuntu-theme/i386 Supported 5y liba52-0.7.4/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation libstdc++6-4.5-dev/amd64 Supported 18m dvipng/i386 Supported 18m braindump/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full braindump/amd64 Supported 5y libspeex1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libspeex1/amd64 Supported 5y indicator-sound-gtk2/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libbinio1ldbl/armel Task ubuntustudio-desktop libatasmart4/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop hplip-doc/i386 Supported 18m libmono-microsoft-build-utilities-v4.0-4.0-cil/armel Supported 18m ubiquity-slideshow-xubuntu/amd64 Task xubuntu-live libxcb-xevie0-dbg/i386 Supported 18m javacc/amd64 Supported 18m libgdata13/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgdata13/amd64 Supported 5y iproute/armel Task minimal iproute/armel Supported 18m gstreamer0.10-gnonlin/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libcloog-ppl-dev/i386 Supported 18m python-minimal/amd64 Task minimal python-minimal/amd64 Supported 5y libvlc5/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master mythes-ca/i386 Supported 5y language-pack-gnome-de-base/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-de-base/i386 Supported 5y killbots/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkasten1okteta1core1/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libreoffice-l10n-nl/armel Supported 18m libgssdp-1.0-3/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libgssdp-1.0-3/amd64 Supported 5y splix/powerpc Task kubuntu-active wfaroese/amd64 Supported 5y pppconfig/powerpc Task standard, kubuntu-active libwebkit-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-so/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so/armel Supported 18m texlive-lang-german/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libfs6/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfs6/i386 Supported 5y libboost-serialization1.46.1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libboost-serialization1.46.1/amd64 Supported 5y ttf-lyx/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-font-meta lib32ffi6/i386 Supported 18m openshot/amd64 Task ubuntustudio-video language-pack-gnome-mg-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python3.2-minimal/powerpc Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics language-pack-an/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libexttextcat-data/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libedataserver-1.2-15/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libedataserver-1.2-15/i386 Supported 5y libwps-dev/amd64 Supported 18m libdbusmenu-gtk-dev/i386 Supported 18m startactive-ksplash-theme/armel Task kubuntu-active libc6-xen/i386 Task cloud-image libc6-xen/i386 Supported 18m ttf-sil-gentium-basic/amd64 Supported 18m corosync/amd64 Supported 5y libwps-0.2-2/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libxaw7-dev/armel Supported 18m gimp-help-common/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live gimp-help-common/i386 Supported 5y ruby-shoulda-context/i386 Supported 18m openjdk-6-jre-lib/i386 Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb openjdk-6-jre-lib/i386 Supported 5y ca-certificates-java/i386 Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb ca-certificates-java/i386 Supported 5y myspell-fa/i386 Supported 5y libcfitsio3-dbg/i386 Supported 18m systemsettings/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde systemsettings/i386 Supported 5y gir1.2-glib-2.0/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master gir1.2-glib-2.0/amd64 Supported 5y antlr-doc/i386 Supported 18m libdaemon0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgtk-3-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgtk-3-0/armel Supported 18m language-pack-kde-fil/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fil/amd64 Supported 5y fonts-jura/amd64 Task ubuntustudio-font-meta evince-dbg/amd64 Supported 18m libapache2-mod-perl2-dev/amd64 Supported 18m libraw5/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libraw5/armel Supported 18m libutouch-geis-dev/i386 Supported 18m python-svn/armel Supported 18m firefox-locale-fr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live firefox-locale-fr/i386 Supported 5y libggz-dev/amd64 Supported 18m python-pylibacl/armel Supported 18m libnih-dbus1/armel Task minimal libnih-dbus1/armel Supported 18m mono-devel/i386 Supported 18m pulseaudio-module-x11/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnm-gtk0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libheimbase1-heimdal/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libheimbase1-heimdal/armel Supported 18m libostyle1c2/amd64 Supported 18m unity-lens-video/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-lens-video/i386 Supported 5y libsdl-pango1/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openssh-server-udeb/amd64 Supported 5y libhogweed2/amd64 Supported 18m gnome-mplayer/powerpc Task lubuntu-desktop udev-udeb/amd64 Supported 5y libnjb-dev/amd64 Supported 18m cgroup-lite/powerpc Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome python-simplejson/armel Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-simplejson/armel Supported 18m libxdot4/amd64 Supported 18m lib32objc3-dbg/i386 Supported 18m cmap-adobe-japan2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb kubrick/armel Supported 18m libburn-doc/amd64 Supported 18m libtagc0/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtagc0/i386 Supported 18m policykit-1-gnome/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop policykit-1-gnome/armel Supported 18m libsm-dev/amd64 Supported 5y python-ogg-dbg/i386 Supported 18m libstax-java-doc/amd64 Supported 18m fbset-udeb/armel Supported 18m libkadm5clnt7-heimdal/amd64 Supported 18m python-zeitgeist/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop python-zeitgeist/i386 Supported 5y texlive-lang-german/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-german/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-mt/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mt/amd64 Supported 5y linux-tools-common/amd64 Supported 5y libwebkit-cil-dev/armel Supported 18m texlive-lang-italian/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-italian/amd64 Supported 5y libbonobo2-common/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins libbonobo2-common/armel Supported 18m thunderbird-locale-pa/armel Supported 18m language-pack-lg-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fil-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-fil-base/armel Supported 18m libdbusmenu-qt-doc/i386 Supported 18m libinfinity-0.5-0/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-libvirt/i386 Supported 5y audacity/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording pep8/amd64 Supported 18m lib64objc2-dbg/i386 Supported 18m vlc-plugin-notify/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libknewstuff2-4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libknewstuff2-4/amd64 Supported 5y syslinux-themes-ubuntu-oneiric/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-hu/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live openoffice.org-l10n-zu/armel Supported 18m libkeduvocdocument4/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkeduvocdocument4/armel Supported 18m liburi-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop liburi-perl/amd64 Supported 5y gnupg/i386 Build-Essential yes gnupg/i386 Task minimal gnupg/i386 Supported 5y libqca2-dev/amd64 Supported 18m phonon/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome phonon/amd64 Supported 5y libplist1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop scrot/powerpc Task lubuntu-desktop libcrypt-openssl-rsa-perl/amd64 Supported 5y libindicate5/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libindicate5/amd64 Supported 5y libauthen-sasl-perl/armel Supported 18m libburn4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libburn4/i386 Supported 5y sshfs/armel Supported 18m ksysguardd/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde ksysguardd/armel Supported 18m libqt4-dev/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqt4-dev/i386 Supported 5y libclass-methodmaker-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-hne/powerpc Task edubuntu-dvd-live libexempi3/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libexempi3/armel Supported 18m libsubtitleeditor0/amd64 Task ubuntustudio-video language-pack-ko-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ko-base/i386 Supported 5y openoffice.org-hyphenation-zu/amd64 Supported 18m libxcb-render0/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcb-render0/amd64 Supported 5y libdmapsharing-3.0-2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb xaos/i386 Task edubuntu-desktop-gnome whysynth/armhf Task ubuntustudio-generation libgmerlin-avdec1/i386 Task ubuntustudio-generation di-utils/amd64 Supported 5y python-gi-dev/amd64 Supported 18m libatk1.0-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libatk1.0-0/amd64 Supported 5y language-pack-hne/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hne/i386 Supported 5y libdb5.1-dbg/i386 Supported 18m plymouth-theme-ubuntu-text/powerpc Task standard, kubuntu-active language-pack-kde-or/armhf Task edubuntu-dvd-live virtuoso-minimal/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome liblo7/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording erlang-crypto/amd64 Supported 5y maven-repo-helper/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-sq-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sq-base/armel Supported 18m libntrack-gobject-dev/armel Supported 18m liboobs-1-5/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop fbset-udeb/i386 Supported 5y pnm2ppa/amd64 Task kubuntu-active pnm2ppa/amd64 Supported 5y libappconfig-perl/amd64 Supported 5y liblrdf0/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording thunderbird-locale-pt-pt/armel Supported 18m libsonic-dev/armel Supported 18m lsb-release/armhf Task minimal libbackport-util-concurrent-java-doc/i386 Supported 18m libkemoticons4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkemoticons4/amd64 Supported 5y ubiquity-slideshow-edubuntu/armhf Task edubuntu-live parted-udeb/amd64 Supported 5y python-tdb-dbg/armel Supported 18m python-qt4-dev/armel Supported 18m libxml-parser-perl/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libxml-parser-perl/armel Supported 18m eperl/armel Supported 18m python-libxslt1-dbg/armel Supported 18m libgsm1/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording ttf-radisnoir/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta kde-l10n-sr/armel Supported 18m language-pack-kl/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live update-manager-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-cs/armhf Task edubuntu-dvd-live libvte-doc/armel Supported 18m java-common/armhf Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb libkexiv2-10/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkexiv2-10/armel Supported 18m autopkgtest/armel Supported 18m python-pyvorbis/i386 Supported 5y language-pack-gnome-an-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live meterbridge/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libxcb-shape0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcb-shape0/i386 Supported 5y libmessageviewer4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libgtkmm-2.4-doc/amd64 Supported 18m kjots/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full pptp-linux/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop pptp-linux/armel Supported 18m pulseaudio-utils/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsoprano4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsoprano4/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-uz/amd64 Supported 18m console-setup-udeb/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-nb/i386 Supported 5y virtio-modules-3.2.0-23-virtual-di/i386 Supported 5y gimp-help-ko/amd64 Task edubuntu-dvd-live gimp-help-ko/amd64 Supported 5y texlive-publishers/i386 Supported 5y gedit/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gedit/i386 Supported 5y firefox-gnome-support-dbg/armel Supported 18m language-pack-mk-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqjson-dbg/armel Supported 18m php-mythtv/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgl1-mesa-glx-dbg/i386 Supported 18m language-pack-hsb/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/i386 Supported 5y language-pack-gnome-bn-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-bn-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-nl/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nl/i386 Supported 5y gpsd-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-shs-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-shs-base/i386 Supported 5y libgcj12-dbg/i386 Supported 5y libbcprov-java-doc/i386 Supported 18m libgphoto2-port0/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libts-0.0-0/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libmono-system-configuration4.0-cil/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-system-configuration4.0-cil/armel Supported 18m language-pack-sv-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-sv-base/i386 Supported 5y language-pack-xh/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libhtml-template-perl/powerpc Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master librtmp-dev/i386 Supported 18m jovie/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full jovie/armel Supported 18m language-pack-kde-az-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live openoffice.org-thesaurus-ne/armel Supported 18m libslang2-pic/i386 Supported 18m clamav-docs/armel Supported 18m libcmis-0.2-0/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libcmis-0.2-0/armel Supported 18m libpe-status3/amd64 Supported 18m libqt4-sql/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libqt4-sql/armel Supported 18m gwenview/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde gwenview/armel Supported 18m foomatic-filters/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop foomatic-filters/amd64 Supported 5y libtest-pod-coverage-perl/amd64 Supported 18m thunderbird-locale-fy/amd64 Supported 18m aptdaemon/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop aptdaemon/armel Supported 18m texlive-common/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-common/amd64 Supported 5y libcib1/i386 Supported 18m libkonqsidebarplugin4a/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkonqsidebarplugin4a/armel Supported 18m iputils-ping/armel Task minimal iputils-ping/armel Supported 18m postgresql-9.1-dbg/armel Supported 18m wdutch/armel Supported 18m libxplc0.3.13/amd64 Supported 18m language-pack-kde-da-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live intltool/i386 Supported 5y python-packagekit/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-packagekit/armel Supported 18m stops/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins unity-scope-video-remote/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-scope-video-remote/armel Supported 18m libnova-dev/armel Supported 18m debconf-utils/armel Supported 18m calligra-l10n-kk/amd64 Supported 18m libfile-find-rule-perl/i386 Supported 18m python-mako/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-mako/i386 Supported 5y kdepim-strigi-plugins/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kdepim-strigi-plugins/amd64 Supported 5y libc6/armhf Task minimal libnet-server-perl/amd64 Supported 5y language-pack-li-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live perl-modules/i386 Build-Essential yes perl-modules/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, cloud-image, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop perl-modules/i386 Supported 5y libicu48-dbg/armel Supported 18m language-pack-fr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live gir1.2-gee-1.0/i386 Supported 18m libllvm3.0/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libllvm3.0/armel Supported 18m texlive-lang-cyrillic/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libcairo-gobject2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop hyphen-hu/amd64 Supported 5y ttf-adf-mekanus/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta gimp-help-sv/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live gimp-help-sv/i386 Supported 5y icc-profiles-free/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics icc-profiles-free/armel Supported 18m libgsf-1-114/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libflac8/armhf Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop miscfiles/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libio-socket-inet6-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop xfce4-mailwatch-plugin/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop rhythmbox/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb liblwres80/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libzip-dev/armel Supported 18m crash/i386 Supported 5y gstreamer0.10-plugins-good/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-live, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gstreamer0.10-plugins-good/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-zh-hans-base/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-zh-hans-base/i386 Supported 5y lubuntu-desktop/armhf Task lubuntu-desktop libmysqld-dev/amd64 Supported 18m openoffice.org-help-en-us/i386 Supported 18m libkdesu5/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkdesu5/armel Supported 18m python-talloc-dbg/armel Supported 18m libvoikko-dev/armel Supported 18m libtelepathy-glib-dev/i386 Supported 18m libphonon-dev/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libphonon-dev/i386 Supported 5y libcap-ng0/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master postgresql-server-dev-9.1/armel Supported 18m pulseaudio-module-x11/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop malaga-doc/i386 Supported 18m calligra-l10n-el/armel Supported 18m libpython3.2/i386 Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libpython3.2/i386 Supported 5y libmono-data-tds4.0-cil/i386 Supported 5y libxcb-xvmc0/i386 Supported 18m python-hdate/armel Supported 18m language-pack-kde-uk/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-uk/armel Supported 18m di-utils-reboot/armel Supported 18m libindicate-gtk-dev/i386 Supported 18m libijs-0.35/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libijs-0.35/i386 Supported 5y language-pack-kde-en-base/amd64 Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-en-base/amd64 Supported 5y libxml-commons-resolver1.1-java-doc/amd64 Supported 18m manpages-dev/i386 Build-Essential yes manpages-dev/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop manpages-dev/i386 Supported 5y vlan/i386 Supported 5y gcj-4.6-jre-headless/amd64 Supported 5y ttf-adf-libris/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta freerdp-dbg/armel Supported 18m libheartbeat2-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-gv/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gv/amd64 Supported 5y language-pack-li/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libsaclm3-dev/amd64 Supported 18m libboost-test-dev/amd64 Supported 18m libgeoip1/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgeoip1/amd64 Supported 5y netcfg/armel Supported 18m libhfsp-dev/armel Supported 18m libfreerdp1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libfreerdp1/i386 Supported 5y hicolor-icon-theme/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop hicolor-icon-theme/amd64 Supported 5y calligrasheets/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligrasheets/armel Supported 18m libnet-dns-resolver-programmable-perl/i386 Supported 18m libroken18-heimdal/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-gnome-lt/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lt/armel Supported 18m python2.7-dev/armel Supported 18m libsnmp15/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsnmp15/i386 Supported 5y libindicator-dev/armel Supported 18m libgl1-mesa-glx-dbg/amd64 Supported 18m libcoroipcs-dev/i386 Supported 18m lib64readline6/armel Supported 18m libresid-builder0c2a/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master hunspell-fr/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-as/armel Supported 18m lxmenu-data/powerpc Task lubuntu-core language-pack-gnome-lo-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live facter/amd64 Supported 5y bsdmainutils/armhf Task standard, kubuntu-active libakonadi-kcal4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome librbd-dev/amd64 Supported 18m cups-common/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cups-common/armel Supported 18m libffi6-udeb/i386 Supported 18m liborc-0.4-0-dbg/i386 Supported 18m texlive-lang-tibetan/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-tibetan/i386 Supported 5y libreoffice-common/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libraptor2-0-dbg/amd64 Supported 18m libqjson0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libqjson0/armel Supported 18m libuninameslist-dev/armel Supported 18m libvorbis-dev/amd64 Supported 18m libstartup-notification0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libstartup-notification0/i386 Supported 5y libident/armel Supported 18m gnome-user-guide/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gnome-user-guide/i386 Supported 5y language-pack-gnome-fo/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live linux-image-generic-pae/armel Supported 18m libgcr-3-dev/armel Supported 18m libakonadi-calendar4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-avogadro/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-avogadro/amd64 Supported 5y language-pack-as-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-as-base/i386 Supported 5y ttf-engadget/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta dvdstyler/amd64 Task ubuntustudio-video thunderbird-locale-pl/amd64 Supported 18m libqtassistantclient4/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqtassistantclient4/amd64 Supported 5y language-pack-kde-tr/powerpc Task edubuntu-dvd-live libtiff4/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libtiff4/i386 Supported 5y openoffice.org-l10n-nl/amd64 Supported 18m gtk3-engines-unico/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gtk3-engines-unico/armel Supported 18m m17n-db/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop xrestop/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgs-dev/armel Supported 18m libsoprano4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsoprano4/armel Supported 18m desktop-file-utils/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop desktop-file-utils/armel Supported 18m language-pack-kde-la-base/armhf Task edubuntu-dvd-live libgpod4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop libgpod4/amd64 Supported 5y kstars-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libopencv-calib3d2.3/amd64 Task ubuntustudio-video gigolo/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libkafs0-heimdal/amd64 Supported 18m kubuntu-docs/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kubuntu-docs/i386 Supported 5y kde-l10n-bg/armel Supported 18m python3-roman/armel Supported 18m libosmesa6/i386 Supported 18m language-pack-zh-hant-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-zh-hant-base/i386 Supported 5y pyflakes/i386 Supported 18m isc-dhcp-relay-dbg/amd64 Supported 18m abiword-plugin-grammar/amd64 Task xubuntu-desktop oem-config-slideshow-ubuntu/i386 Supported 5y augeas-doc/i386 Supported 18m dovecot-postfix/armel Supported 18m libmono-i18n-west2.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-i18n-west2.0-cil/amd64 Supported 5y libgstreamer0.10-0-dbg/amd64 Supported 18m libboost-program-options1.46.1/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libboost-program-options1.46.1/amd64 Supported 5y indicator-printers/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb indicator-printers/armel Supported 18m libreoffice-help-eu/i386 Supported 5y ffado-tools/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording gnome-user-share/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-swift/amd64 Supported 5y libreadline-gplv2-dev/i386 Supported 18m libxinerama-dev/i386 Supported 5y language-pack-gnome-es-base/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-es-base/armel Supported 18m libcrypt-passwdmd5-perl/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcrypt-passwdmd5-perl/amd64 Supported 5y nautilus-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-bs/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-bs/i386 Supported 5y libjpeg-dev/i386 Supported 18m libgtk-vnc-1.0-dev/i386 Supported 18m libnet-xwhois-perl/amd64 Supported 5y libclone-perl/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-eu/i386 Supported 18m libflac8/powerpc Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop ttf-arphic-gbsn00lp/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-arphic-gbsn00lp/amd64 Supported 5y lib64quadmath0-dbg/i386 Supported 18m libindicate-gtk3-dev/armel Supported 18m kdenetwork/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libavahi-core-dev/amd64 Supported 18m libkpimutils4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkpimutils4/amd64 Supported 5y ubiquity-slideshow-ubuntustudio/i386 Task ubuntustudio-dvd-live libpackage-stash-xs-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libpackage-stash-xs-perl/amd64 Supported 18m ttf-atarismall/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libgdk-pixbuf2.0-dev/amd64 Supported 5y git/armel Supported 18m language-pack-kde-kw-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kw-base/amd64 Supported 5y language-pack-fy/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fy/armel Supported 18m mythmusic/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master net-tools/amd64 Task minimal net-tools/amd64 Supported 5y gnome-games-data/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop gnome-games-data/armel Supported 18m libk3b6/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libk3b6/amd64 Supported 5y gir1.2-launchpad-integration-3.0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop liblua5.1-0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libio-socket-ssl-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libio-socket-ssl-perl/amd64 Supported 5y unity-2d/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libhtml-tableextract-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master openoffice.org-impress/i386 Supported 18m libxcb-shm0-dev/amd64 Supported 5y libxdmcp-dev/i386 Supported 5y python-vte/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-vte/armel Supported 18m libtest-tester-perl/amd64 Supported 18m libdevmapper-event1.02.1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdevmapper-event1.02.1/armel Supported 18m language-pack-gnome-zh-hans-base/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-zh-hans-base/armel Supported 18m erlang-xmerl/i386 Supported 5y linux-headers-3.2.0-23/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master plasma-widgets-active/powerpc Task kubuntu-active kubuntu-desktop/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kubuntu-desktop/armel Supported 18m xserver-xorg-input-evdev-dev/armel Supported 18m ocaml-nox/armel Task edubuntu-desktop-kde ocaml-nox/armel Supported 18m fonts-takao-pgothic/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-takao-pgothic/amd64 Supported 5y gir1.2-telepathyglib-0.12/armel Supported 18m libiw30/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libiw30/amd64 Supported 5y libkonq5-templates/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libdjvulibre-text/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdjvulibre-text/i386 Supported 5y language-pack-kde-my/armhf Task edubuntu-dvd-live ubuntustudio-default-settings/armhf Task ubuntustudio-desktop libdate-manip-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-twisted-conch/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-conch/armel Supported 18m libxml-commons-resolver1.1-java/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb thunderbird-locale-tr/armel Supported 18m calligra-l10n-nb/armel Supported 18m language-pack-mg/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mg/armel Supported 18m libnet1-dev/amd64 Supported 18m libphononexperimental-dev/amd64 Supported 18m libatomic-ops-dev/amd64 Supported 18m kwalletmanager/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libmono-addins-gui0.2-cil/armhf Task edubuntu-desktop-gnome language-pack-kde-as/powerpc Task edubuntu-dvd-live libparams-util-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master wbritish/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-be/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-be/amd64 Supported 5y gcompris-sound-mr/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-en/powerpc Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live libqtscript4-core/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation libqtscript4-core/amd64 Supported 5y erlang-edoc/i386 Supported 5y tasksel-data/powerpc Task cloud-image libxml-sax-expat-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-sax-expat-perl/amd64 Supported 18m thunderbird-locale-sr/amd64 Supported 18m language-pack-ks-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ks-base/i386 Supported 5y thunderbird-locale-sv/armel Supported 18m ubiquity-slideshow-kubuntu/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live ubiquity-slideshow-kubuntu/i386 Supported 5y kapptemplate/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full x11-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop x11-common/amd64 Supported 5y libxcb-render0/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop plasma-dataengines-workspace/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde language-pack-kde-id/powerpc Task edubuntu-dvd-live thunar-media-tags-plugin/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop make-doc/amd64 Supported 5y kde-telepathy-approver/powerpc Task kubuntu-active language-pack-kde-hsb-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hsb-base/i386 Supported 5y zlib1g-dev/armel Supported 18m dh-autoreconf/i386 Supported 18m fonts-nanum-extra/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb fonts-nanum-extra/i386 Supported 5y libsmokeqtwebkit4-3/amd64 Supported 18m fonts-takao-gothic/amd64 Supported 5y libmono-accessibility4.0-cil/i386 Supported 18m systemsettings/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libpolkit-backend-1-dev/i386 Supported 18m cman/i386 Supported 5y plasma-widget-networkmanagement/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-networkmanagement/armel Supported 18m language-pack-ca/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libgsl0-dbg/amd64 Supported 18m link-grammar-dictionaries-en/armhf Task xubuntu-desktop libakonadiprotocolinternals1/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadiprotocolinternals1/armel Supported 18m calligra-l10n-zhtw/amd64 Supported 18m ssh/armel Supported 18m krita-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-yo/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqt4-qt3support-dbg/armel Supported 18m libchewing3-data/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libchewing3-data/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-tl-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgccxml-dev/i386 Supported 18m libglew1.6/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libglew1.6/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-za/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-za/armel Supported 18m librecad-data/armel Task edubuntu-desktop-gnome libcanberra0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcanberra0/armel Supported 18m libjson-glib-1.0-0-dbg/amd64 Supported 18m debconf-utils/amd64 Supported 5y libkscreensaver5/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde abrowser/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ti-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live brltty/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop brltty/amd64 Supported 5y kubuntu-notification-helper/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kubuntu-notification-helper/i386 Supported 5y libxcb-shm0-dev/i386 Supported 5y ocaml-base-nox/armel Task edubuntu-desktop-kde ocaml-base-nox/armel Supported 18m ubuntustudio-graphics/amd64 Task ubuntustudio-graphics libdevel-symdump-perl/amd64 Supported 5y libreadonly-perl/i386 Supported 18m compiz-core/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb compiz-core/armel Supported 18m gir1.2-gssdp-1.0/amd64 Supported 18m iproute-doc/amd64 Supported 18m libqrencode3/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqrencode3/amd64 Supported 5y libisccfg82/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libisccfg82/amd64 Supported 5y libperl-critic-perl/armel Supported 18m hyphen-fr/amd64 Supported 5y gnome-control-center-dev/armel Supported 18m libavfilter2/amd64 Supported 5y libxine1-console/amd64 Task ubuntustudio-video libeasymock-java/armel Supported 18m libppl0.11-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-eu-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-eu-base/i386 Supported 5y libjmock-java-doc/i386 Supported 18m iptables/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libfuse-dev/i386 Supported 18m libsdl-net1.2/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gir1.2-gladeui-2.0/armel Supported 18m libmono-sqlite2.0-cil/i386 Supported 5y libmono-system-xml-linq4.0-cil/armel Supported 18m libpqxx3-dev/armel Supported 18m language-pack-si-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live base-files/armhf Task minimal libindicator-dev/i386 Supported 18m ubuntu-system-service/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-system-service/amd64 Supported 5y totem-plugins/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop totem-plugins/amd64 Supported 5y libx11-6/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libx11-6/amd64 Supported 5y python-dateutil/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde python-dateutil/amd64 Supported 5y libkactivities-bin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libtext-wrapi18n-perl/powerpc Task minimal libaa1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libaa1/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-vi/i386 Supported 5y amarok-help-es/amd64 Supported 18m libopenbabel-dev/amd64 Supported 18m libakonadi-calendar4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome uuid-dev/i386 Supported 18m libkasten1controllers1/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1controllers1/amd64 Supported 5y libdrm-dev/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libdrm-dev/amd64 Supported 5y libqt4-sql/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libqt4-sql/i386 Supported 5y libmicroblog4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome coreutils/armhf Task minimal libdrm-intel1/i386 Task minimal libdrm-intel1/i386 Supported 5y libakonadi-kmime4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-kmime4/armel Supported 18m mono-runtime/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mono-runtime/armel Supported 18m libsub-name-perl/powerpc Task cloud-image language-pack-kde-hr/armhf Task edubuntu-dvd-live libgtkmm-2.4-dbg/amd64 Supported 18m kmail/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde bacula-director-common/armel Supported 18m autofs5/amd64 Supported 5y libfontenc1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfontenc1/amd64 Supported 5y libvcdinfo0/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libgnutlsxx27/i386 Supported 18m libsaevt3/amd64 Supported 5y libcups2-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-tt/powerpc Task edubuntu-dvd-live usb-modeswitch-data/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libva-glx1/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libva-glx1/amd64 Supported 18m ubuntustudio-look/armhf Task ubuntustudio-desktop libsunpinyin-dev/armel Supported 18m language-pack-nds/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libfluidsynth1/i386 Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop firefox-locale-id/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-id/i386 Supported 5y libgcrypt11-dev/amd64 Supported 18m libcdparanoia-dev/amd64 Supported 18m python-pyicu/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live language-pack-pa-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-pa-base/armel Supported 18m erlang-webtool/amd64 Supported 5y libavcodec53/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop libavcodec53/armel Supported 18m libcdio-paranoia-dev/amd64 Supported 18m libmono-i18n-west2.0-cil/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-i18n-west2.0-cil/armel Supported 18m python-sip/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-sip/i386 Supported 5y ttf-adf-irianis/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libxcb-xevie0-dev/i386 Supported 18m libcurl3/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libcurl3/i386 Supported 5y libllvm3.0/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libva-dev/armel Supported 18m thunderbird-locale-ta/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-en-gb/amd64 Supported 18m libreoffice-help-en-us/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libreoffice-help-en-us/i386 Supported 5y libcaca0/i386 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcaca0/i386 Supported 5y python-newt-dbg/i386 Supported 18m orage/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice/i386 Supported 18m ttf-adf-verana/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta mtools/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop mtools/amd64 Supported 5y libshadow-ruby1.8/i386 Supported 5y partman-auto/armel Supported 18m voikko-fi/armel Supported 18m libedata-cal1.2-dev/i386 Supported 18m openssh-server-udeb/i386 Supported 5y fonts-tlwg-purisa/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-tlwg-purisa/armel Supported 18m libcanberra-gtk3-dev/amd64 Supported 18m plasma-scriptengine-superkaramba/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full muon/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde muon/armel Supported 18m libsndfile1-dev/armel Supported 18m linux-image-virtual/amd64 Supported 5y liblog4net-cil-dev/armel Supported 18m libmono-corlib4.0-cil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gucharmap/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gucharmap/armel Supported 18m linux-headers-virtual/armel Supported 18m gvfs-fuse/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop mythtv-database/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libsdl1.2debian/amd64 Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsdl1.2debian/amd64 Supported 5y libapt-pkg4.12/powerpc Build-Essential yes libapt-pkg4.12/powerpc Task minimal libpkcs11-helper1/armel Supported 18m libkateinterfaces4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkateinterfaces4/armel Supported 18m at-spi2-core-dbg/i386 Supported 18m archdetect-deb/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live archdetect-deb/armel Supported 18m libclamav-dev/i386 Supported 18m psutils/amd64 Supported 18m libebml3/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libcroco3-dev/armel Supported 18m min12xxw/armel Task kubuntu-active min12xxw/armel Supported 18m gstreamer0.10-gconf/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libxine1-bin/i386 Task ubuntustudio-video language-pack-kde-ca-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ca-base/i386 Supported 5y python-lxml-doc/amd64 Supported 18m firefox-locale-hr/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-hr/armel Supported 18m mythes-ru/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-kn-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-kn-base/armel Supported 18m libnl2/amd64 Supported 5y gnome-terminal-data/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-terminal-data/amd64 Supported 5y libkonqsidebarplugin4a/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full blender/armel Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics xfce4-settings/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop di-utils-mapdevfs/i386 Supported 5y python-gnome2-desktop-dev/i386 Supported 18m unity-greeter/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-greeter/i386 Supported 5y foomatic-db-engine/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsnmp-base/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop mono-xbuild/i386 Supported 18m b43-fwcutter/armhf Task lubuntu-live phonon-backend-null/amd64 Supported 18m phonon/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome phonon/armel Supported 18m ps2eps/amd64 Task ubuntustudio-font-meta ps2eps/amd64 Supported 5y libilmbase-dev/i386 Supported 18m python-crypto/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop cron/i386 Task minimal cron/i386 Supported 5y libgpmg1-dev/armel Supported 18m choose-mirror-bin/amd64 Supported 5y libspectre-dev/amd64 Supported 18m yoshimi/armhf Task ubuntustudio-generation libqt4-xmlpatterns-dbg/amd64 Supported 18m lib32z1/amd64 Supported 18m libcanberra-gtk3-module/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libcanberra-gtk3-module/amd64 Supported 5y xjadeo/armel Task ubuntustudio-video language-pack-gnome-tk-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tk-base/i386 Supported 5y khelpcenter4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde khelpcenter4/i386 Supported 5y fonts-farsiweb/amd64 Supported 5y gsfonts-x11/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gsfonts-x11/i386 Supported 5y htmldoc/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ve/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ve/amd64 Supported 5y libqthelp4-perl/amd64 Supported 18m language-pack-mr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ubiquity-frontend-debconf/armel Supported 18m language-pack-kde-fo/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fo/armel Supported 18m kdegraphics-thumbnailers/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full calligrawords-data/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligrawords-data/i386 Supported 5y libipc-signal-perl/armel Supported 18m libhessian-java-doc/armel Supported 18m language-pack-kw-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libdata-optlist-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libdata-optlist-perl/armel Supported 18m libxml-xpath-perl/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libxml-xpath-perl/amd64 Supported 5y libudev0-udeb/amd64 Supported 18m python-qt4/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-qt4/amd64 Supported 5y libreoffice-help-om/armel Supported 18m xserver-xorg-video-ati/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-ati/amd64 Supported 5y python-pyorbit-dev/armel Supported 18m sessioninstaller/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop marble-data/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-tamil-fonts-udeb/i386 Supported 18m libgssdp-1.0-3/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop unity-scope-musicstores/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-scope-musicstores/i386 Supported 5y language-pack-mk-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mk-base/i386 Supported 5y libkonq5abi1/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libxvidcore4/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libstdc++6-4.6-dev/powerpc Build-Essential yes language-pack-gnome-uk-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-uk-base/i386 Supported 5y libboost-serialization1.46.1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libebackend-1.2-1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libebackend-1.2-1/i386 Supported 5y ttf-ubuntu-font-family/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-zu/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libxml-dom-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libotf0-dbg/i386 Supported 18m unity-lens-video/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libfontconfig1/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcdb-dev/i386 Supported 18m libmatroska5/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master texlive-lang-greek/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-greek/amd64 Supported 5y language-pack-kde-ast/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ast/armel Supported 18m language-pack-gnome-ja-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ja-base/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-oc/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-oc/amd64 Supported 5y libtest-without-module-perl/amd64 Supported 18m partman-crypto/amd64 Supported 5y libqalculate5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-ro/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live muon-notifier/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde muon-notifier/i386 Supported 5y libboost-iostreams-dev/i386 Supported 18m kig/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kig/amd64 Supported 5y xubuntu-docs/amd64 Task xubuntu-desktop language-pack-gnome-ug-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ug-base/i386 Supported 5y libnepomuk4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnepomuk4/i386 Supported 5y libasound2-plugins/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop pidgin-otr/amd64 Task xubuntu-desktop libreoffice-help-fi/armel Supported 18m python-egenix-mxtexttools-doc/armel Supported 18m kfourinline/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kfourinline/amd64 Supported 5y libverto-dev/amd64 Supported 18m arkose-gui/i386 Task edubuntu-desktop-gnome libnl2-dbg/amd64 Supported 18m kde-l10n-uk/amd64 Supported 18m libsasl2-modules-gssapi-heimdal/i386 Supported 18m libgpod4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop libgpod4/i386 Supported 5y libvala-0.16-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-fo-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mg/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpeas-doc/armel Supported 18m libxcb-damage0-dbg/amd64 Supported 18m libkeyutils1/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libkeyutils1/i386 Supported 5y librarian-dev/amd64 Supported 18m tar/armhf Task minimal libreoffice-help-en-us/armhf Task edubuntu-live libenca-dev/i386 Supported 18m xchat-common/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-sd/armhf Task edubuntu-dvd-live erlang-tools/i386 Supported 5y language-pack-cy-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libappindicator-dev/i386 Supported 18m libxau6-udeb/i386 Supported 18m libipc-signal-perl/i386 Supported 5y libkimap4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-unifont/powerpc Task ubuntustudio-font-meta libopenvg1-mesa-dbg/amd64 Supported 18m libecj-java-gcj/i386 Supported 5y libnet1-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-lg-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-lg-base/i386 Supported 5y libpulsedsp/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libakonadi-kabc4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-kabc4/armel Supported 18m network-manager-gnome/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xfce4-volumed/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libm17n-0/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-et/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgimp2.0/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics libgimp2.0/amd64 Supported 5y python-xcbgen/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-pt-br/i386 Supported 5y xscreensaver/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xscreensaver/armel Supported 18m libavahi-ui0/armel Supported 18m language-pack-gnome-bg-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-bg-base/armel Supported 18m language-pack-nso/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nso/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-yo-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ubiquity-slideshow-edubuntu/i386 Task edubuntu-live valac-0.14/i386 Supported 18m bcrelay/amd64 Supported 5y libsvn-doc/armel Supported 18m libcwidget3/powerpc Task cloud-image lockfile-progs/armhf Task minimal fonts-dustin/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta fonts-dustin/armel Supported 18m language-pack-gnome-as/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-as/i386 Supported 5y libnspr4-dev/i386 Supported 18m kmix/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kmix/i386 Supported 5y gir1.2-clutter-gst-1.0/amd64 Supported 18m libid3-3.8.3c2a/armel Supported 18m libclutter-1.0-dbg/i386 Supported 18m libdebconfclient0/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live pptp-linux/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop pptp-linux/amd64 Supported 5y libmono-system-design4.0-cil/armel Supported 18m fonts-sil-andika/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta latex-xcolor/i386 Task ubuntustudio-font-meta latex-xcolor/i386 Supported 5y texlive-doc-zh/i386 Supported 5y libparams-validate-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libparams-validate-perl/i386 Supported 18m debconf-i18n/armhf Task minimal libcglib-java/i386 Supported 18m language-pack-eo-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-eo-base/i386 Supported 5y plasma-desktop/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde hardening-includes/armel Supported 18m language-pack-kl-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live unclutter/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full language-pack-ru-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-ru-base/armel Supported 18m postfix-pgsql/amd64 Supported 5y xscreensaver/amd64 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xscreensaver/amd64 Supported 18m compiz/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb compiz/amd64 Supported 5y libsoprano-dev/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full gobby-0.5/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome php5-odbc/amd64 Supported 5y libmetacity-private0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libsigc++-2.0-0c2a/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libdb5.1/i386 Task minimal libdb5.1/i386 Supported 5y yorick-z/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome bacula-sd/armel Supported 18m cyrus-sasl2-mit-dbg/armel Supported 18m libopencv-flann2.3/i386 Task ubuntustudio-video language-pack-kde-bs/armhf Task edubuntu-dvd-live libstrigihtmlgui0/amd64 Supported 18m rhythmbox-data/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox-data/armel Supported 18m bacula-client/armel Supported 18m ocfs2-tools-dev/i386 Supported 18m libflowcanvas5/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libntlm0/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome vorbis-tools/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde vorbis-tools/i386 Supported 5y firefox-locale-pt/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live firefox-locale-pt/armel Supported 18m firefox-locale-en/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live firefox-locale-en/i386 Supported 5y ruby1.8-dev/i386 Supported 18m x11-xkb-utils/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop x11-xkb-utils/armel Supported 18m libqt4-opengl-dev/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqt4-opengl-dev/amd64 Supported 5y language-pack-kde-nds-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-nds-base/amd64 Supported 5y libftdipp1/armel Supported 18m mjpegtools/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-kde-ia/powerpc Task edubuntu-dvd-live ltsp-client-core/armel Supported 18m powermgmt-base/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master powermgmt-base/amd64 Supported 5y libltdl7/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libltdl7/amd64 Supported 5y omins/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins firefox-locale-mr/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpcsclite-dev/i386 Supported 18m libxcomposite-dev/i386 Supported 5y guile-1.8/armel Supported 18m lib32stdc++6-4.4-dbg/i386 Supported 18m unity-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-common/armel Supported 18m libpam-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-dv-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live melting/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome pinentry-qt4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde pinentry-qt4/amd64 Supported 5y libxklavier-dev/amd64 Supported 18m libv4l-0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gir1.2-gnomebluetooth-1.0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb fonts-khmeros-udeb/armel Supported 18m libvlccore5/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master language-pack-fil-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live bogl-bterm-udeb/i386 Supported 5y libsamplerate0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsamplerate0/amd64 Supported 5y libmono-system-drawing-design4.0-cil/armel Supported 18m yoshimi/i386 Task ubuntustudio-generation python-oops-wsgi/armel Supported 18m language-pack-kde-ku/armhf Task edubuntu-dvd-live libmono-cairo2.0-cil/i386 Supported 18m libschroedinger-1.0-0/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libschroedinger-1.0-0/armel Supported 18m libkeyutils1/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgnomeui-common/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libgnomeui-common/armel Supported 18m libraptor2-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-mt/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kdemultimedia-dbg/amd64 Supported 18m libtag1c2a/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libecryptfs0/armhf Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live language-pack-bg-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-bg-base/armel Supported 18m flex/powerpc Task xubuntu-desktop gnome-online-accounts/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-kde-ko-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libsysfs2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libsysfs2/amd64 Supported 5y openoffice.org-hyphenation-lt/i386 Supported 18m libpspell-dev/i386 Supported 18m libplotmm0/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins di-utils-reboot/amd64 Supported 5y libgmime2.6-cil/armel Supported 18m nova-doc/amd64 Supported 5y lib64bz2-1.0/amd64 Supported 18m thunar-volman/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop arkose-gui/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome libhyphen0/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb libutempter-dev/amd64 Supported 18m libisc83/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libisc83/amd64 Supported 5y language-pack-tk-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tk-base/i386 Supported 5y libxcb-xvmc0-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ms/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libc6-udeb/amd64 Supported 5y openoffice.org-help-gl/amd64 Supported 18m libglewmx1.6/armel Supported 18m libvigraimpex-doc/armel Supported 18m xinput/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ncurses-term/amd64 Supported 5y exim4-daemon-heavy-dbg/i386 Supported 18m linux-image-extra-virtual/i386 Supported 5y thunderbird-locale-sk/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ja/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ja/armel Supported 18m libisofs-dbg/amd64 Supported 18m libjavascriptcoregtk-1.0-0/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics xml-core/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master xml-core/armel Supported 18m cryptsetup-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop postgresql-server-dev-9.1/amd64 Supported 18m libatasmart4/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libatasmart4/armel Supported 18m fonts-kacst-one/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-kacst-one/i386 Supported 5y python-kde4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-kde4/armel Supported 18m libkrb5-3/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libkrb5-3/amd64 Supported 5y openobex-apps/amd64 Supported 5y libplumb2/i386 Supported 5y shimmer-themes/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libxml-sax-base-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master pulseaudio/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop pulseaudio/armel Supported 18m blop/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libming1/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome download-installer/i386 Supported 5y libfcgi-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgrip0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-kw-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-kw-base/i386 Supported 5y kexi/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kexi/amd64 Supported 5y fonts-larabie-straight/amd64 Task ubuntustudio-font-meta flex-doc/i386 Supported 18m language-pack-fur/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ttf-atarismall/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta kdenetwork-filesharing/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kdenetwork-filesharing/armel Supported 18m texlive-lang-arabic/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-arabic/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-st-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-st-base/armel Supported 18m yorick-z/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome indicator-appmenu/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libmemcachedprotocol0/i386 Supported 5y libgomp1/armhf Build-Essential yes libgomp1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta kdepim-strigi-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kdepim-strigi-plugins/armel Supported 18m naturaldocs/i386 Supported 18m katomic/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde katomic/armel Supported 18m edubuntu-fonts/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python3.2/powerpc Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics language-pack-gnome-sw/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sw/armel Supported 18m libgnomecanvas2-0/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libgnomecanvas2-0/armel Supported 18m xserver-xorg-input-vmmouse/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-vmmouse/i386 Supported 5y jigit/i386 Supported 5y libmono-http4.0-cil/i386 Supported 18m libipc-sharelite-perl/i386 Supported 18m language-pack-gnome-mhr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgsm1/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording ttf-xfree86-nonfree-syriac/powerpc Task ubuntustudio-font-meta libwv-1.2-4/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop kblocks/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kblocks/i386 Supported 5y libchewing3/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb libchewing3/amd64 Supported 5y libwmf0.2-7-gtk/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-gnome-mn/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ruby-minitest/i386 Supported 18m gnumeric/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop language-pack-my-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live giblib1/amd64 Task lubuntu-desktop libxpm4/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxpm4/amd64 Supported 5y libprocessui4a/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libprocessui4a/amd64 Supported 5y bind9-host/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master bind9-host/armel Supported 18m libprotoc7/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libprotoc7/amd64 Supported 5y libtext-glob-perl/armel Supported 18m pwgen/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master mythweb/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-ldap-dbg/i386 Supported 18m language-pack-gnome-pl-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live python3-bsddb3-dbg/armel Supported 18m gamine/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gir1.2-gupnpigd-1.0/amd64 Supported 18m libdpkg-perl/armel Build-Essential yes libdpkg-perl/armel Supported 18m libpoppler-cpp0/i386 Supported 18m firefox-locale-ku/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-ku/amd64 Supported 5y kttsd/i386 Supported 18m jade/i386 Supported 18m python-oauth/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop nova-cert/i386 Supported 5y dvdstyler-data/i386 Task ubuntustudio-video texlive-lang-norwegian/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-norwegian/armel Supported 18m libopenal-dev/amd64 Supported 18m tidy/amd64 Supported 18m m4/armhf Task xubuntu-desktop libfolks25/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libfolks25/amd64 Supported 5y aspell/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop aspell/armel Supported 18m libqscintilla2-dev/amd64 Supported 18m libmission-control-plugins0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb language-pack-gnome-ve/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libvorbis-dbg/i386 Supported 18m libgphoto2-dev-doc/amd64 Supported 18m libtemplateparser4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libgdata13/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgdata13/armel Supported 18m language-pack-el/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-el/amd64 Supported 5y language-pack-oc/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libdevel-cover-perl/amd64 Supported 18m libdbusmenu-gtk3-dev/amd64 Supported 18m libnl-3-dev/i386 Supported 18m logwatch/amd64 Supported 5y libksba8/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kdewebdev/i386 Supported 18m libplrpc-perl/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libplrpc-perl/amd64 Supported 5y libwsdl4j-java-doc/armel Supported 18m mysql-common/amd64 Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording mysql-common/amd64 Supported 5y calligra-l10n-ru/armel Supported 18m xserver-xorg-input-all/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-input-all/i386 Supported 5y gnu-efi/i386 Supported 18m libjunitperf-java-doc/amd64 Supported 18m system-config-printer-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-wo-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libeigen2-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-vi-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kdepim-kresources/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-gnome-ia-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ia-base/amd64 Supported 5y libopenais-dev/amd64 Supported 18m libruby/i386 Supported 5y libx11-data/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libx11-data/i386 Supported 5y libktnef4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde amarok-help-nl/armel Supported 18m genext2fs/i386 Supported 18m ksnapshot/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksnapshot/i386 Supported 5y libmono-management4.0-cil/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-nb/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live ca-certificates-java/armhf Task tomcat-server, ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb thunderbird-locale-tr/amd64 Supported 18m librados2/armhf Task virt-host libexo-1-0/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop fonts-inconsolata/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta python-txamqp/armel Supported 18m language-pack-gnome-eo-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libsndfile1/armhf Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libbind-dev/amd64 Supported 18m libxau6-udeb/armel Supported 18m texlive-doc-base/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta texlive-doc-base/amd64 Supported 5y librest-0.7-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop librest-0.7-0/armel Supported 18m language-pack-an-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-an-base/i386 Supported 5y libsoprano4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome startactive-ksplash-theme/i386 Task kubuntu-active fontconfig-config/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fontconfig-config/amd64 Supported 5y libhpmud-dev/amd64 Supported 18m tuxpaint-data/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-lt/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lt/amd64 Supported 5y plasma-widget-telepathy-presence/powerpc Task kubuntu-active swig2.0-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-id/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-id/i386 Supported 5y libonig2/powerpc Task lubuntu-desktop gnumeric-common/amd64 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop foo2zjs/armhf Task kubuntu-active libbsd0-udeb/armel Supported 18m python3-apt-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-lb-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-lb-base/amd64 Supported 5y quassel-data/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde quassel-data/armel Supported 18m librasqal3/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording librasqal3/i386 Supported 5y libgtop2-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgtop2-common/amd64 Supported 5y glance-registry/amd64 Supported 5y pulseaudio-module-jack-dbg/i386 Supported 18m python-ogg/amd64 Supported 5y libgpg-error-dev/amd64 Supported 18m libwebkitgtk-1.0-common/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics libwebkitgtk-1.0-common/i386 Supported 5y python-django-doc/armel Supported 18m fonts-sil-scheherazade/amd64 Supported 5y python-dictdlib/amd64 Supported 18m libenca-dev/amd64 Supported 18m libcommons-net2-java/i386 Supported 18m liblist-moreutils-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master liblist-moreutils-perl/amd64 Supported 18m ri-li/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gir1.2-launchpad-integration-3.0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gir1.2-launchpad-integration-3.0/amd64 Supported 5y erlang-mnesia/amd64 Supported 5y libxres-dev/i386 Supported 18m openoffice.org-l10n-in/amd64 Supported 18m libgutenprintui2-dev/armel Supported 18m readline-common/armhf Build-Essential yes readline-common/armhf Task minimal libjarjar-java-doc/i386 Supported 18m libx86-1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libx86-1/amd64 Supported 5y language-pack-kde-fa/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-fa/amd64 Supported 5y freerdp-x11/amd64 Supported 5y librrd-ruby1.9.1/amd64 Supported 18m intltool-debian/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta ibus-table-wubi/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-wubi/armel Supported 18m language-pack-am/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-am/i386 Supported 5y language-pack-kde-ga/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dz/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-dz/armel Supported 18m perlmagick/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics perlmagick/i386 Supported 5y libcairo2-dev/amd64 Supported 5y bind9/i386 Task dns-server bind9/i386 Supported 5y libcap2-bin/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcap2-bin/armel Supported 18m kbreakout/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kbreakout/i386 Supported 5y rpm/armel Supported 18m yasm/i386 Supported 18m cli-common/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome recode-doc/amd64 Supported 18m dict-gcide/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full dict-gcide/i386 Supported 5y language-pack-nan/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-nan/i386 Supported 5y liblircclient-dev/armel Supported 18m parole/i386 Task xubuntu-desktop libqtscript4-xml/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation libreadline5-dbg/i386 Supported 18m texlive-doc-mn/amd64 Supported 5y libindicate0.1-cil-dev/i386 Supported 18m libc6-i386/armel Supported 18m gsettings-desktop-schemas-dev/armel Supported 18m language-pack-lt-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libpolkit-backend-1-0/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop kmtrace/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libheartbeat2-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-sl-base/armhf Task edubuntu-dvd-live libexo-helpers/armel Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop serial-modules-3.2.0-23-generic-di/armel Supported 18m libmpeg2-4/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libgstreamermm-0.10-2/amd64 Task ubuntustudio-video xorg-docs-core/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xorg-docs-core/armel Supported 18m calligra/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full calligra/amd64 Supported 5y language-pack-kde-sv-base/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sv-base/i386 Supported 5y libcommons-lang-java-doc/amd64 Supported 18m ruby1.9.1-examples/amd64 Supported 18m openoffice.org-hyphenation/armel Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live openoffice.org-hyphenation/armel Supported 18m openoffice.org-hyphenation-hr/amd64 Supported 18m libdv4-dev/amd64 Supported 18m libggz2/amd64 Supported 18m libqalculate-doc/i386 Supported 18m language-pack-kde-ro-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ro-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-es-base/armhf Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fo/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fo/i386 Supported 5y libqtscript4-gui/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation libsaamf3-dev/i386 Supported 18m calligra-l10n-nds/i386 Supported 18m ttf-marvosym/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta vgabios/armhf Task virt-host kde-l10n-is/armel Supported 18m python-twisted-web/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-twisted-web/amd64 Supported 5y calligra-l10n-sv/amd64 Supported 18m language-pack-mk/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live seahorse/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb seahorse/i386 Supported 5y libmono-rabbitmq2.0-cil/amd64 Supported 18m irqbalance/armel Task standard, kubuntu-active irqbalance/armel Supported 18m ttf-gujarati-fonts/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome tex4ht-common/i386 Supported 18m htmldoc-common/armel Supported 18m nfs-common/armel Supported 18m kdelibs-bin/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome caps/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins make/amd64 Build-Essential yes make/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop make/amd64 Supported 5y kalzium-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-kde-br/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-br/i386 Supported 5y openoffice.org-emailmerge/amd64 Supported 18m iproute-dev/armel Supported 18m libreoffice-writer/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb language-pack-cy/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live wireless-tools/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgdata-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgdata-common/armel Supported 18m lsb-base/amd64 Task minimal lsb-base/amd64 Supported 5y python3-crypto/amd64 Supported 18m build-essential/armhf Build-Essential yes libclutter-gst-dev/armel Supported 18m cdrom-detect/amd64 Supported 5y librhino-java/amd64 Supported 18m libcryptsetup-dev/armel Supported 18m awstats/armel Supported 18m rastertosag-gdi/armhf Task kubuntu-active wfrench/amd64 Supported 5y lmodern/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta fonts-ubuntu-font-family-console/i386 Task server fonts-ubuntu-font-family-console/i386 Supported 5y libido3-0.1-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libido3-0.1-0/armel Supported 18m libtie-ixhash-perl/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libtie-ixhash-perl/i386 Supported 5y pidgin-microblog/amd64 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop kde-l10n-bg/i386 Supported 18m hunspell-ro/i386 Supported 5y liferea-data/i386 Task edubuntu-desktop-gnome liferea-data/i386 Supported 5y myspell-ga/amd64 Supported 5y ipmi-modules-3.2.0-23-generic-di/i386 Supported 5y python-configobj/amd64 Task cloud-image, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-configobj/amd64 Supported 5y kopete-message-indicator/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kopete-message-indicator/armel Supported 18m libpolkit-agent-1-0/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libutouch-frame1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libutouch-frame1/armel Supported 18m blinken/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-ca-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ca-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-ur-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libdotconf-dev/i386 Supported 18m ristretto/armhf Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libavdevice53/armel Supported 18m libibus-1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libibus-1.0-0/armel Supported 18m language-pack-gnome-bem-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libappindicator1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop grub-gfxpayload-lists/i386 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live grub-gfxpayload-lists/i386 Supported 5y expat/i386 Supported 18m libhtml-fromtext-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master bsdutils/powerpc Task minimal language-pack-gnome-as-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-as-base/armel Supported 18m kernel-image-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m libreoffice-style-tango/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libreoffice-style-tango/amd64 Supported 5y language-pack-eu-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-eu-base/amd64 Supported 5y alien/armel Supported 18m libappindicator1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-mai-base/armhf Task edubuntu-dvd-live printer-driver-foo2zjs/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-foo2zjs/armel Supported 18m libreoffice-l10n-en-gb/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-en-gb/amd64 Supported 5y libqtsql4-perl/amd64 Supported 18m libindi-data/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libindi-data/i386 Supported 5y kde-l10n-ga/amd64 Supported 18m cifs-utils/i386 Task ubuntu-live, samba-server, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live cifs-utils/i386 Supported 5y automake1.4/armel Supported 18m abiword-plugin-mathview/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-kde-ro-base/armhf Task edubuntu-dvd-live ndiswrapper-utils-1.9/armel Supported 18m gnome-accessibility-themes/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gnome-accessibility-themes/armel Supported 18m libgnome-desktop-3-2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgnome-desktop-3-2/amd64 Supported 5y python-reportlab/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgnutls-openssl27/armel Supported 18m ibus-table-cangjie5/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb firefox-locale-lt/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-lt/amd64 Supported 5y libilmbase-dev/amd64 Supported 18m firefox-locale-tr/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-tr/armel Supported 18m nova-objectstore/armel Supported 18m checkbox-cli/i386 Supported 5y printer-driver-splix/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop printer-driver-splix/armel Supported 18m xfce4-notes/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmono-microsoft-csharp4.0-cil/armel Supported 18m hunspell-gl-es/armel Supported 18m python-eventlet/i386 Supported 5y language-pack-kde-br-base/armhf Task edubuntu-dvd-live ssl-cert/armel Task ubuntu-desktop, mail-server, print-server, ubuntu-usb, postgresql-server, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ssl-cert/armel Supported 18m libboost-serialization-dev/armel Supported 18m grub-efi/i386 Supported 5y language-pack-sr-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live openoffice.org-help-km/amd64 Supported 18m perl-base/armhf Task minimal libreoffice/amd64 Supported 18m language-pack-kde-si-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mhr-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libqtscript4-svg/i386 Task ubuntustudio-generation language-pack-ig-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so-base/i386 Supported 5y libfile-mimeinfo-perl/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python3-pyqt4.qtsql-dbg/amd64 Supported 18m gir1.2-dee-1.0/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libk3b-dev/armel Supported 18m libboost-graph1.46-dev/armel Supported 18m libjpeg-turbo8/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, tomcat-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libck-connector-dev/i386 Supported 18m libdee-1.0-4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libdee-1.0-4/amd64 Supported 5y hardinfo/powerpc Task lubuntu-desktop libatm1-dev/armel Supported 18m libgle3/i386 Supported 18m mime-support/i386 Task minimal mime-support/i386 Supported 5y tcpd/armel Task virt-host, ubuntu-desktop, print-server, cloud-image, ubuntu-usb, openssh-server, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop tcpd/armel Supported 18m libwebkitgtk-3.0-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop libwebkitgtk-3.0-common/armel Supported 18m python3-apt-dbg/armel Supported 18m udev/powerpc Task minimal evolution-exchange-dbg/amd64 Supported 18m junit/i386 Supported 18m language-pack-gnome-sr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libdrm-dev/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libdrm-dev/i386 Supported 5y libavc1394-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libavc1394-0/i386 Supported 5y amarok/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ttf-xfree86-nonfree-syriac/armhf Task ubuntustudio-font-meta firefox/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop oem-config-gtk/armel Supported 18m libfreerdp-dev/amd64 Supported 18m librest-0.7-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop librest-0.7-0/i386 Supported 5y ksystemlog/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksystemlog/i386 Supported 5y openssh-client-udeb/amd64 Supported 5y xauth/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master xauth/armel Supported 18m lib64objc3-dbg/armel Supported 18m liblouis-dev/amd64 Supported 18m libbctsp-java-gcj/armel Supported 18m language-pack-kde-mg-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-mg-base/i386 Supported 5y libtwolame0/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording gcc/amd64 Build-Essential yes gcc/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop gcc/amd64 Supported 5y libgoa-1.0-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-de-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libdecoration0-dev/armel Supported 18m libkasten1okteta1controllers1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libarchive-zip-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libreoffice-help-km/armel Supported 18m libpisock-dev/amd64 Supported 18m firefox-locale-fy/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgnome2.0-cil-dev/i386 Supported 18m apache2-mpm-prefork/i386 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master apache2-mpm-prefork/i386 Supported 5y libunicode-string-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libibverbs-dev/armel Supported 18m software-center/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libedataserverui-3.0-1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ksnapshot/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde ksnapshot/amd64 Supported 5y librrd4/amd64 Supported 5y python2.7-minimal/amd64 Task minimal python2.7-minimal/amd64 Supported 5y libqtwebkit-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full base-passwd/i386 Task minimal base-passwd/i386 Supported 5y fluidsynth-dssi/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins libresid-builder0c2a/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libokteta1core1/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libtext-wrapi18n-perl/armel Task minimal libtext-wrapi18n-perl/armel Supported 18m libnl-genl-3-200-udeb/i386 Supported 5y dh-linktree/armel Supported 18m liberror-perl/armel Supported 18m fonts-tlwg-typo/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop lxinput/armhf Task lubuntu-desktop compiz-plugins/armel Supported 18m python3.2-minimal/i386 Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics python3.2-minimal/i386 Supported 5y libcupsfilters-dev/i386 Supported 18m libindicator3-7/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-ia-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ia-base/amd64 Supported 5y gir1.2-telepathylogger-0.2/i386 Supported 18m linux-headers-3.2.0-23/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop linux-headers-3.2.0-23/amd64 Supported 5y share-like-connect-data/armel Task kubuntu-active libxcb-glx0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxcb-glx0/armel Supported 18m libgavl1/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video libk3b6-extracodecs/i386 Supported 18m libdmx1-dbg/armel Supported 18m libreoffice-l10n-hi/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb language-pack-bg-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libtest-requires-perl/armel Supported 18m keyutils-dbg/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-tl/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tl/i386 Supported 5y libgdu-gtk0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop libgdu-gtk0/amd64 Supported 5y plip-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m libpoppler-cpp-dev/i386 Supported 18m aptdaemon-data/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop aptdaemon-data/i386 Supported 5y fonts-kacst/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-kacst/i386 Supported 5y libnm-gtk-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-be/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-be/i386 Supported 5y libspectre1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libspectre1/amd64 Supported 5y kimagemapeditor/amd64 Supported 18m myspell-it/armel Supported 18m parley-data/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome parley-data/i386 Supported 5y librhino-java/armel Supported 18m libssh-dbg/armel Supported 18m libhttp-server-simple-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master xsynth-dssi/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins compiz-gnome/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb php5-pspell/amd64 Supported 5y language-pack-kde-csb-base/armhf Task edubuntu-dvd-live xserver-xorg-video-ati/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-he/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libhtml-format-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libhtml-format-perl/amd64 Supported 5y tuxpaint-data/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome cryptsetup-udeb/amd64 Supported 5y cdebconf-udeb/i386 Supported 5y ss-dev/i386 Supported 18m zlib1g/armel Task minimal zlib1g/armel Supported 18m language-pack-kde-af/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-af/amd64 Supported 5y libpst4/amd64 Supported 5y ardour/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libatspi2.0-0-dbg/i386 Supported 18m libnetpbm10/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libnetpbm10/amd64 Supported 5y tk8.5/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation tk8.5/armel Supported 18m python-sqlalchemy-doc/i386 Supported 18m libmessagecomposer4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libmessagecomposer4/i386 Supported 5y ubiquity/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live ubiquity/armel Supported 18m libidl0/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-audio-plugins libidl0/armel Supported 18m language-pack-kde-hy/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hy/armel Supported 18m gpgv/armel Build-Essential yes gpgv/armel Task minimal gpgv/armel Supported 18m upower-doc/amd64 Supported 18m libaprutil1/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libaprutil1/amd64 Supported 5y gimp-help-common/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live phatch/armhf Task ubuntustudio-graphics libgtksourceview-3.0-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libgtksourceview-3.0-common/amd64 Supported 5y erlang-syntax-tools/amd64 Supported 5y libdvdnav4/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics kontact/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kontact/armel Supported 18m libqtdee2/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libebml3/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master kget/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kget/i386 Supported 5y language-pack-gd/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gd/amd64 Supported 5y latex-xcolor/amd64 Task ubuntustudio-font-meta latex-xcolor/amd64 Supported 5y gnome-disk-utility/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, lubuntu-desktop ktimer/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full ktimer/i386 Supported 5y language-pack-gnome-mr/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mr/armel Supported 18m language-pack-kde-ne/armhf Task edubuntu-dvd-live libacl1/armel Task minimal libacl1/armel Supported 18m pulseaudio-module-zeroconf-dbg/i386 Supported 18m fonts-breip/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libmtdev1-udeb/amd64 Supported 18m totem-plugins/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop totem-plugins/i386 Supported 5y python-all-dbg/armel Supported 18m libokteta1gui1/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libavdevice-extra-53/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording language-pack-kde-km/powerpc Task edubuntu-dvd-live libsoap-lite-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libgomp1-dbg/amd64 Supported 18m tcpdump/armel Task standard, kubuntu-active tcpdump/armel Supported 18m t1-teams/armhf Task ubuntustudio-font-meta libibverbs-dev/i386 Supported 18m guile-1.8-libs/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop guile-1.8-libs/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-sa/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sa/i386 Supported 5y cifs-utils/armel Task ubuntu-live, samba-server, ubuntu-usb-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live cifs-utils/armel Supported 18m libraptor1-doc/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ur/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libsoup2.4-dev/amd64 Supported 18m libv4lconvert0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libv4lconvert0/i386 Supported 5y postgresql-client-common/i386 Task postgresql-server postgresql-client-common/i386 Supported 5y apt-clone/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live apt-clone/armel Supported 18m plymouth-theme-kubuntu-text/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde plymouth-theme-kubuntu-text/amd64 Supported 5y language-pack-ug-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ug-base/i386 Supported 5y nfs-common/amd64 Supported 5y foo2zjs/i386 Task kubuntu-active foo2zjs/i386 Supported 18m libsmokephonon3/amd64 Supported 18m gnome-desktop-data/armhf Task xubuntu-desktop libklibc-dev/i386 Supported 18m pulseaudio-esound-compat-dbg/amd64 Supported 18m libbz2-1.0/armhf Task minimal dc/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop dc/i386 Supported 5y libkdcraw-dev/armel Supported 18m ubuntustudio-desktop/amd64 Task ubuntustudio-desktop libkblog4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde language-pack-os/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-os/armel Supported 18m liblwp-protocol-https-perl/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop liblwp-protocol-https-perl/armel Supported 18m libcwidget3-dbg/amd64 Supported 18m diffutils/armel Task minimal diffutils/armel Supported 18m calligrawords/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligrawords/armel Supported 18m sane-utils/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop sane-utils/armel Supported 18m fonts-ecolier-court/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-kde-oc/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc/i386 Supported 5y kde-l10n-it/amd64 Supported 18m python-gmenu/i386 Task edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop python-gmenu/i386 Supported 18m libyaml-0-2/amd64 Task cloud-image, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libyaml-0-2/amd64 Supported 5y libepub0/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libglewmx1.5-dev/i386 Supported 18m ttf-dzongkha/amd64 Supported 5y txt2man/armel Supported 18m hyphen-hi/armel Supported 18m libcupsmime1/armhf Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop at-spi2-doc/amd64 Supported 18m perl-modules/powerpc Build-Essential yes perl-modules/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, cloud-image, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-takao-gothic/i386 Supported 5y nova-volume/amd64 Supported 5y libotf0/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libotf0/i386 Supported 5y gir1.2-timezonemap-1.0/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live fdisk-udeb/armel Supported 18m language-pack-kde-br/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-br/amd64 Supported 5y contour/armel Task kubuntu-active libwebkitgtk-1.0-0/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-graphics libwebkitgtk-1.0-0/i386 Supported 5y libakonadi-notes4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-notes4/armel Supported 18m xserver-xorg-video-nouveau/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop xserver-xorg-video-nouveau/amd64 Supported 5y libmono-webbrowser4.0-cil/amd64 Supported 18m system-config-printer-udev/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop system-config-printer-udev/armel Supported 18m libxml-xpath-perl/powerpc Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libfftw3-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-gd/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-dbg/i386 Supported 18m squid-langpack/armel Supported 18m perlqt-dev/amd64 Supported 18m kde-l10n-da/amd64 Supported 18m linux-headers-powerpc64-smp/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master base-passwd/amd64 Task minimal base-passwd/amd64 Supported 5y python3.2-doc/armel Supported 18m apmd/i386 Supported 18m multipath-tools-boot/i386 Supported 5y transmission-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop transmission-common/amd64 Supported 5y bamf-dbg/amd64 Supported 18m yorick-data/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome fonts-arphic-gbsn00lp/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb fonts-arphic-gbsn00lp/i386 Supported 5y jadetex/armel Supported 18m ntpdate/i386 Task minimal ntpdate/i386 Supported 5y kbd-udeb/armel Supported 18m language-pack-nan/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gnome-system-tools/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop lightdm-kde-greeter/i386 Task kubuntu-active language-pack-hsb/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live alsa-tools/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libxcb-damage0-dbg/i386 Supported 18m libxcb-sync0-dev/amd64 Supported 18m libdebconfclient0-dev/armel Supported 18m thunderbird-locale-fr/armel Supported 18m libqt4-script/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libgmpxx4ldbl/amd64 Supported 18m libspiro-dev/amd64 Supported 18m libwacom2-dbg/amd64 Supported 18m python-aptdaemon/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libwbclient0/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop mahjongg/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop mahjongg/amd64 Supported 5y libgtk2-notify-perl/powerpc Task xubuntu-desktop language-pack-kde-bs-base/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-ti-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live dh-ocaml/i386 Supported 18m kmail/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde thunderbird-locale-ta-lk/amd64 Supported 18m libcogl9-dbg/armel Supported 18m firefox-locale-hr/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-hr/i386 Supported 5y libkscreensaver5/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkscreensaver5/i386 Supported 5y libgoa-1.0-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgoa-1.0-common/i386 Supported 5y dvdisaster/armhf Task ubuntustudio-video language-pack-gnome-ne/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ne/armel Supported 18m language-pack-kde-ne-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live libmail-spf-perl/amd64 Supported 5y link-grammar-dictionaries-en/powerpc Task xubuntu-desktop krita/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full krita/armel Supported 18m libkmediaplayer4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome appmenu-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde grub-legacy-ec2/amd64 Task cloud-image grub-legacy-ec2/amd64 Supported 18m libcupsfilters1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupsfilters1/i386 Supported 5y language-pack-gnome-bg/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-bg/armel Supported 18m apt-clone/powerpc Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libilmbase6/i386 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libilmbase6/i386 Supported 5y espeak-dbg/i386 Supported 18m libavahi-common-dev/i386 Supported 18m libjs-underscore/i386 Supported 5y texlive-lang-tibetan/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-tibetan/armel Supported 18m libqtscript4-opengl/armel Task ubuntustudio-generation firefox-locale-as/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live passwd/i386 Task minimal passwd/i386 Supported 5y language-pack-fur/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-fur/i386 Supported 5y ttf-punjabi-fonts/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-alee/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-font-meta ttf-alee/i386 Supported 5y remmina/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libtinfo-dev/armel Task edubuntu-desktop-kde libtinfo-dev/armel Supported 18m libibus-1.0-0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libibus-1.0-0/i386 Supported 5y ibus-pinyin/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop ibus-pinyin/amd64 Supported 5y libmono-http4.0-cil/armel Supported 18m texlive-bibtex-extra/i386 Supported 5y keystone-doc/i386 Supported 5y kthesaurus/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kthesaurus/armel Supported 18m libplymouth2/armel Task minimal libplymouth2/armel Supported 18m kdebase-runtime/i386 Supported 18m libcrypt-ssleay-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master sshfs/amd64 Supported 5y xfonts-mathml/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb xfonts-mathml/armel Supported 18m calligrawords-data/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active calligrawords-data/armel Supported 18m tcl8.4/armel Supported 18m libkdepimdbusinterfaces4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkdepimdbusinterfaces4/armel Supported 18m language-pack-kde-hy-base/armhf Task edubuntu-dvd-live language-pack-gv/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live python-egenix-mxproxy-doc/amd64 Supported 18m language-pack-ig/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live crash/amd64 Supported 5y liblircclient0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libkrb5-3/i386 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libkrb5-3/i386 Supported 5y language-pack-kde-am/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-am/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-hi-in/amd64 Supported 18m language-pack-kde-ky/armhf Task edubuntu-dvd-live qt4-dev-tools/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full gnupg-agent/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libnm-gtk-common/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnm-gtk-common/i386 Supported 5y kdenetwork-filesharing/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kdenetwork-filesharing/amd64 Supported 5y jackd/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording vnc4server/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libprocesscore4abi1/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde insserv/i386 Task minimal insserv/i386 Supported 5y python-urlgrabber/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-id/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libzephyr-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-nds/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-nds/amd64 Supported 5y libcdio-dev/i386 Supported 18m libsoap-lite-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libkcalutils4/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome xdiagnose/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb xdiagnose/i386 Supported 5y python-dateutil/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde python-dateutil/i386 Supported 5y upstart/i386 Task minimal upstart/i386 Supported 5y lib32stdc++6-4.6-dbg/i386 Supported 18m gcc-4.6-multilib/amd64 Supported 5y mysql-server/amd64 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master mysql-server/amd64 Supported 5y liblocale-gettext-perl/powerpc Task minimal language-pack-kde-pl-base/i386 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-pl-base/i386 Supported 5y language-pack-gnome-om-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live erlang-syntax-tools/i386 Supported 5y fontforge/i386 Supported 18m language-pack-kde-is-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-is-base/armel Supported 18m language-pack-gnome-ky/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky/amd64 Supported 5y libvcdinfo0/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video libgtkspell-dev/armel Supported 18m hunspell-ml/amd64 Supported 18m libfreetype6-dev/amd64 Supported 5y openoffice.org-help-sv/i386 Supported 18m firefox-locale-kk/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-kk/armel Supported 18m libmono-cecil-private-cil/armel Supported 18m libgd-graph-perl/i386 Supported 5y remmina-plugin-rdp/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb remmina-plugin-rdp/i386 Supported 5y murrine-themes/amd64 Task ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-sq/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sq/amd64 Supported 5y slugimage/i386 Supported 18m python-egenix-mxtools/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-egenix-mxtools/i386 Supported 5y libsmokeqtopengl4-3/armel Supported 18m fat-modules-3.2.0-23-virtual-di/armel Supported 18m ffado-tools/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording x11proto-xinerama-dev/amd64 Supported 5y language-pack-kde-gl-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live ksaneplugin/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full ksaneplugin/armel Supported 18m klibc-utils/powerpc Task minimal deja-dup/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb plasma-desktop/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-desktop/amd64 Supported 5y korganizer-mobile/powerpc Task kubuntu-active partman-partitioning/amd64 Supported 5y language-pack-sq/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sq/amd64 Supported 5y xserver-common/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-am-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-am-base/i386 Supported 5y texlive-latex-recommended-doc/armel Task ubuntustudio-font-meta texlive-latex-recommended-doc/armel Supported 18m libqdox-java-doc/armel Supported 18m libreoffice-l10n-ss/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb tex4ht/i386 Supported 18m m17n-contrib/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop m17n-contrib/amd64 Supported 5y dnstracer/amd64 Supported 5y libnewt0.52/i386 Task minimal libnewt0.52/i386 Supported 5y gir1.2-javascriptcoregtk-3.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop gir1.2-javascriptcoregtk-3.0/i386 Supported 5y language-pack-kde-hr/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hr/amd64 Supported 5y puppet/i386 Supported 5y language-pack-st-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-st-base/amd64 Supported 5y mtools/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop debiandoc-sgml/armel Supported 18m libportmidi0/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording gpicview/powerpc Task lubuntu-desktop base-installer/armel Supported 18m libnjb-doc/i386 Supported 18m kexi/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libcdio-cdda1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcdio-cdda1/armel Supported 18m postgresql-pltcl-9.1/armel Supported 18m ca-certificates/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libqtdeclarative4-perl/i386 Supported 18m liblua5.1-rrd0/armel Supported 18m language-pack-kde-it-base/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-it-base/amd64 Supported 5y debconf/powerpc Task minimal iodbc/amd64 Supported 18m language-pack-kde-wae/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-wae/armel Supported 18m kommander/i386 Supported 18m libgtk-vnc-2.0-0-dbg/i386 Supported 18m plasma-widget-telepathy-contact/i386 Task kubuntu-active libcppunit-subunit-dev/i386 Supported 18m libmng-dev/i386 Supported 18m linux-image-virtual/armel Supported 18m oneconf/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop oneconf/i386 Supported 5y irda-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ky/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ky/i386 Supported 5y libcanberra0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcanberra0/i386 Supported 5y python-twisted-bin/powerpc Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-tdb-dbg/i386 Supported 18m language-pack-kde-zh-hans-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libqtassistantclient4/armhf Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python2.7-minimal/armhf Task minimal libnm-gtk0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libnm-gtk0/amd64 Supported 5y kbruch/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kbruch/armel Supported 18m libbluedevil-dev/i386 Supported 18m dia-gnome/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome dia-gnome/armel Supported 18m libssl-doc/armel Supported 18m libmpfr4/i386 Build-Essential yes libmpfr4/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libmpfr4/i386 Supported 5y python-logilab-astng/amd64 Supported 18m python-simpletal/armel Supported 18m libtspi1/i386 Supported 18m libqt4-designer/powerpc Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording optipng/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python3-crypto/i386 Supported 18m gvfs-libs/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gvfs-libs/amd64 Supported 5y python-openssl/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop kate/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libgeronimo-jta-1.1-spec-java/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-mg-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mg-base/i386 Supported 5y kde-l10n-eo/amd64 Supported 18m tasksel/armhf Task cloud-image language-pack-gnome-cy/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-cy/armel Supported 18m libcrypt-openssl-rsa-perl/i386 Supported 5y libcalendarsupport4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libcalendarsupport4/i386 Supported 5y kde-workspace-dev/armel Supported 18m libifp-dev/armel Supported 18m python-smbc/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-smbc/armel Supported 18m libopenctl0.8/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full evince/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop evince/armel Supported 18m language-pack-kde-ug-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-ug-base/i386 Supported 5y libpci3/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libopenctl0.8/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libopenctl0.8/armel Supported 18m xdg-user-dirs/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xdg-user-dirs/amd64 Supported 5y exo-utils/armhf Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libsasl2-2/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master language-pack-or-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-or-base/amd64 Supported 5y libgnome-media-profiles-dev/armel Supported 18m libyajl-doc/armel Supported 18m firefox-locale-de/i386 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-de/i386 Supported 5y wodim/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-desktop wodim/armel Supported 18m language-pack-hne-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hne-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-pa-base/armhf Task edubuntu-dvd-live krb5-multidev/amd64 Supported 18m mpg321/armel Task xubuntu-desktop anthy/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb language-pack-kde-is-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live firefox-locale-nb/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live python-adns/amd64 Supported 5y nic-firmware/armel Supported 18m gcj-native-helper/i386 Supported 18m kdegames-card-data-extra/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libqt4-designer/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqt4-designer/amd64 Supported 5y libqtassistantclient-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-hsb-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hsb-base/amd64 Supported 5y aisleriot/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop aisleriot/armel Supported 18m libreoffice-l10n-oc/amd64 Supported 5y ttf-malayalam-fonts/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb ttf-malayalam-fonts/i386 Supported 5y gir1.2-webkit-3.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-live, ubuntustudio-desktop gir1.2-webkit-3.0/i386 Supported 5y dovecot-core/armel Task mail-server dovecot-core/armel Supported 18m language-pack-gnome-nb/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-nb/amd64 Supported 5y libgcc1-dbg/armel Supported 18m language-pack-gnome-sc-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tl/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-tl/amd64 Supported 5y nagios3-cgi/i386 Supported 5y mozilla-devscripts/amd64 Supported 18m cdebconf-newt-terminal/amd64 Supported 5y libdconf0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdconf0/i386 Supported 5y lowmem/i386 Supported 5y ibus-pinyin-db-android/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop plasma-scriptengine-superkaramba/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libical0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-en-base/armhf Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live tuxpaint-plugins-default/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsmokebase3/i386 Supported 18m cracklib-runtime/i386 Supported 5y firefox-locale-el/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live firefox-locale-el/amd64 Supported 5y ktorrent/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libvte-2.90-9/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libaprutil1-dbd-sqlite3/i386 Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libaprutil1-dbd-sqlite3/i386 Supported 5y libxp-dev/amd64 Supported 18m libdb5.1++/amd64 Supported 18m python-enchant/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-enchant/armel Supported 18m libdconf-dbg/armel Supported 18m libsasl2-dev/armel Supported 18m vim-dbg/i386 Supported 18m language-pack-mn-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mn-base/armel Supported 18m dmake/armel Supported 18m python-sip/amd64 Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-sip/amd64 Supported 5y librpc-xml-perl/amd64 Supported 18m kalzium-data/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libvo-aacenc0/armel Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libnl-3-200-dbg/armel Supported 18m python-carrot/i386 Supported 5y john/armel Supported 18m iptables/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master iptables/amd64 Supported 5y lib32gfortran3-dbg/armel Supported 18m xubuntu-icon-theme/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libreoffice-l10n-hr/armel Supported 18m fonts-nanum-extra/armhf Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb gir1.2-dbusmenu-gtk3-0.4/armel Supported 18m libhtml-tableextract-perl/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master plasma-widget-ktorrent/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full ttf-isabella/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta ktimetracker/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full ktimetracker/armel Supported 18m gfortran/armel Supported 18m lp-solve/armhf Task xubuntu-desktop libmono-addins0.2-cil/i386 Task edubuntu-desktop-gnome bbdb/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libdrm-radeon1/armhf Task minimal language-pack-kk-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kk-base/armel Supported 18m libqtscript4-uitools/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation libqtscript4-uitools/i386 Supported 5y libjbig2dec0-dev/armel Supported 18m libesmtp-dev/armel Supported 18m libisofs6/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-hy-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hy-base/amd64 Supported 5y plasma-widget-folderview/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde plasma-widget-folderview/armel Supported 18m ffado-dbus-server/i386 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording latex-sanskrit/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libtest-script-perl/i386 Supported 18m eq10q/i386 Task ubuntustudio-audio-plugins libclutter-gtk-1.0-doc/i386 Supported 18m ubuntu-wallpapers-precise/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-wallpapers-precise/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ht/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live bsd-mailx/amd64 Task mail-server bsd-mailx/amd64 Supported 5y karbon/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full karbon/amd64 Supported 5y libpq5/armhf Task postgresql-server language-pack-kde-wa/powerpc Task edubuntu-dvd-live kde-l10n-is/amd64 Supported 18m rpm2cpio/amd64 Supported 5y libenchant-voikko/armel Supported 18m libxcursor1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libifp4/amd64 Supported 18m libguess1/powerpc Task lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libdrm-nouveau1a-dbg/i386 Supported 18m open-iscsi/amd64 Supported 5y kde-l10n-zhcn/i386 Supported 18m autoconf-doc/armel Supported 18m libmono-debugger-soft2.0-cil/i386 Supported 18m python-problem-report/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gir1.2-gwibber-0.2/i386 Supported 18m libgraphviz-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-zu-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-zu-base/armel Supported 18m gstreamer0.10-plugins-base-apps/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libqtscript4-network/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation at-spi2-doc/i386 Supported 18m bamfdaemon/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb lacheck/powerpc Task ubuntustudio-font-meta libsm6-dbg/i386 Supported 18m language-pack-kde-oc/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-oc/armel Supported 18m libxmltok1-dev/amd64 Supported 18m ssh-askpass-gnome/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop pidgin/powerpc Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop python-coverage-dbg/amd64 Supported 18m x11proto-video-dev/armel Supported 18m php5-mysql/armhf Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libfdt-dev/amd64 Supported 18m lib64readline-gplv2-dev/i386 Supported 18m python-gnome2/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libsyncdaemon-1.0-1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libsyncdaemon-1.0-1/amd64 Supported 5y libqrencode3/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome perl-tk/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master python-urlgrabber/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master unifont/armel Supported 18m rhythmbox-plugin-cdrecorder/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb rhythmbox-plugin-cdrecorder/armel Supported 18m language-pack-ms-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live lirc/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master lirc/i386 Supported 5y libwv-1.2-4/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop python-coverage/amd64 Supported 18m libyelp0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libyelp0/amd64 Supported 5y language-pack-kde-sw/powerpc Task edubuntu-dvd-live language-pack-fur-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live lib64asound2-dev/amd64 Supported 18m libbsd0/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master librados-dev/amd64 Supported 18m libfile-find-rule-perl/amd64 Supported 18m kimagemapeditor/i386 Supported 18m apparmor-notify/i386 Supported 18m libincidenceeditorsng4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libincidenceeditorsng4/amd64 Supported 5y ubuntuone-couch/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgwibber-gtk2/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgwibber-gtk2/amd64 Supported 5y language-pack-ks-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ks-base/amd64 Supported 5y libplymouth2/amd64 Task minimal libplymouth2/amd64 Supported 5y libnet1-dev/i386 Supported 18m libsigsegv2/i386 Task virt-host, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation libsigsegv2/i386 Supported 5y bittornado/amd64 Supported 5y debconf-utils/i386 Supported 5y xkb-data/i386 Task minimal xkb-data/i386 Supported 5y calligra-l10n-fi/i386 Supported 18m pcmcia-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y libicu-dev/amd64 Supported 18m cdebconf-newt-entropy/amd64 Supported 5y gpgv-udeb/amd64 Supported 5y firefox-locale-eu/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-kde-ht/powerpc Task edubuntu-dvd-live libice6/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop calligra-l10n-nl/amd64 Supported 18m libfile-listing-perl/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libfile-listing-perl/amd64 Supported 5y libkactivities-bin/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkactivities-bin/amd64 Supported 5y libgail-dev/i386 Supported 18m ntfs-3g/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master ntfs-3g/amd64 Supported 5y ttf-cjk-compact-udeb/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-xh/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libopencc-dev/i386 Supported 18m libxcb1-udeb/armel Supported 18m ttf-indic-fonts-core/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-indic-fonts-core/i386 Supported 5y libmagickcore4/armel Task ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libmagickcore4/armel Supported 18m khangman/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-unittest2/i386 Supported 18m gimp-gmic/powerpc Task ubuntustudio-graphics libmailtransport4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gnome-session-fallback/armel Task edubuntu-desktop-gnome kdemultimedia-kio-plugins/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kdemultimedia-kio-plugins/armel Supported 18m gir1.2-polkit-1.0/armel Supported 18m libconvert-binhex-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master folks-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb korganizer/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde whois/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb whois/amd64 Supported 5y python-x2go/armhf Task edubuntu-desktop-gnome python-levenshtein/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-levenshtein/i386 Supported 5y libvlccore5/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master multipath-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y libintl-perl/amd64 Supported 18m gstreamer0.10-doc/i386 Supported 18m firefox-locale-mn/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live firefox-locale-mn/armel Supported 18m git-core/amd64 Supported 5y okular-extra-backends/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde cpp-4.4-doc/armel Supported 18m libcanberra-pulse/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde language-pack-ne/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ne/armel Supported 18m libsm6/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libsm6/i386 Supported 5y libhttp-cache-transparent-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master icon-naming-utils/armel Supported 18m nasm/amd64 Supported 18m python-logilab-common/amd64 Supported 18m kde-baseapps/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kde-baseapps/i386 Supported 5y language-pack-gnome-sd/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-sd/i386 Supported 5y vkeybd/i386 Task ubuntustudio-generation gir1.2-gnomedesktop-3.0/amd64 Supported 18m libmono-codecontracts4.0-cil/amd64 Supported 18m libnm-util2/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libglewmx1.5/armel Supported 18m libpangomm-1.4-dbg/amd64 Supported 18m myspell-cs/amd64 Supported 5y pcmanfm/i386 Task lubuntu-core llvm-3.0-examples/armel Supported 18m libgnomevfs2-dev/i386 Supported 18m libavahi-glib1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libavahi-glib1/amd64 Supported 5y thunderbird-locale-bn-bd/amd64 Supported 18m liblrm2-dev/amd64 Supported 18m kdesdk-scripts/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdesdk-scripts/armel Supported 18m openprinting-ppds-extra/amd64 Supported 5y libksieveui4/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libksieveui4/i386 Supported 5y ubuntuone-couch/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb dvdisaster-doc/armhf Task ubuntustudio-video fontconfig-udeb/armel Supported 18m libqtsql4-perl/armel Supported 18m tasks-icons/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde tasks-icons/armel Supported 18m empathy/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb empathy/armel Supported 18m libsyncdaemon-1.0-dev/armel Supported 18m libck-connector-dev/armel Supported 18m gstreamer0.10-alsa/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop phonon-backend-gstreamer-dbg/i386 Supported 18m grub/i386 Supported 5y libmono-system-configuration-install4.0-cil/i386 Supported 18m libxxf86vm-dev/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgnome-vfs2.0-cil/armel Supported 18m slugimage/armel Supported 18m libreoffice-l10n-lt/armel Supported 18m libdirac-encoder0/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording python-greenlet/armel Task edubuntu-desktop-gnome python-greenlet/armel Supported 18m libstdc++6-4.5-dbg/i386 Supported 18m libvirt0-dbg/amd64 Supported 18m libxvmc1-dbg/i386 Supported 18m libgd-text-perl/amd64 Supported 5y shimmer-themes/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop kvkbd/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kvkbd/i386 Supported 5y libgtkglext1/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics ruby-mocha/armel Supported 18m language-pack-gnome-mhr/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mhr/armel Supported 18m php5-recode/armel Supported 18m python-crypto-dbg/amd64 Supported 18m libboost-regex1.46-dev/i386 Supported 18m lib64quadmath0-dbg/amd64 Supported 18m libgcrypt11/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libgcrypt11/armel Supported 18m language-pack-kde-hr/powerpc Task edubuntu-dvd-live plymouth-theme-xubuntu-logo/armhf Task xubuntu-desktop ttf-arabeyes/amd64 Supported 18m fonts-kacst/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop fonts-kacst/armel Supported 18m libc6-prof/amd64 Supported 5y libxrender-dev/amd64 Supported 5y libgcj12-dev/armel Supported 18m libmono-system-messaging2.0-cil/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-sk/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libfolks-eds-dbg/armel Supported 18m fontconfig-config/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libpod-readme-perl/amd64 Supported 18m gnome-system-monitor/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-libxslt1-dbg/amd64 Supported 18m ttf-lyx/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-font-meta x11proto-xcmisc-dev/armel Supported 18m usb-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y language-pack-fi/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libreoffice-l10n-id/armel Supported 18m gcompris-sound-el/armhf Task edubuntu-dvd-live intel-gpu-tools/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb intel-gpu-tools/i386 Supported 5y ghostscript-x/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ghostscript-x/amd64 Supported 5y radvd/i386 Supported 5y language-pack-gnome-ur/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live pitivi/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb pitivi/i386 Supported 5y libfontconfig1-dbg/amd64 Supported 18m gcompris-sound-en/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libopenbabel4/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libopenbabel4/armel Supported 18m storage-core-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m oneconf/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop libwvstreams4.6-base/amd64 Task lubuntu-desktop libwvstreams4.6-base/amd64 Supported 5y language-pack-cv/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-cv/amd64 Supported 5y libcanberra-pulse-dbg/amd64 Supported 18m libyaml-0-2/powerpc Task cloud-image, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libcfg4/armel Supported 18m gcompris-sound-ptbr/armhf Task edubuntu-dvd-live software-properties-kde/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde librest-dev/armel Supported 18m lowmemcheck/i386 Supported 5y language-pack-gnome-tl-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tl-base/armel Supported 18m kde-l10n-kk/i386 Supported 18m omins/amd64 Task ubuntustudio-audio-plugins libxcb-record0-dev/amd64 Supported 18m python-apt-common/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-apt-common/amd64 Supported 5y libavahi-qt4-1/amd64 Supported 18m libxcb-dri2-0-dev/i386 Supported 18m language-pack-kde-my-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-my-base/armel Supported 18m ttf-adf-switzera/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-sw/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live x11-xkb-utils/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop klines/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde klines/armel Supported 18m gcompris-sound-nn/amd64 Task edubuntu-dvd-live realpath/armel Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live realpath/armel Supported 18m linux-backports-modules-cw-3.3-precise-generic-pae/i386 Supported 5y libindicate-doc/armel Supported 18m libatk-wrapper-java/powerpc Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb kdelibs5-data/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kdelibs5-data/i386 Supported 5y language-pack-gnome-br/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-br/i386 Supported 5y libchm1/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnss-dns-udeb/i386 Supported 5y libcman-dev/armel Supported 18m language-pack-gnome-mk/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-mk/i386 Supported 5y libsubtitleeditor0/armel Task ubuntustudio-video python-gmenu-dbg/i386 Supported 18m libgnomeui-common/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome language-pack-gnome-shs/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live gimp-help-de/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-hu-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-hu-base/amd64 Supported 5y language-pack-kde-fur-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live devio/amd64 Supported 18m libxres1-dbg/armel Supported 18m transmission-dbg/amd64 Supported 18m python-tz/amd64 Supported 5y language-pack-kde-hu-base/amd64 Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hu-base/amd64 Supported 5y akregator/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde multiboot-doc/i386 Supported 18m libbamf3-0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libbamf3-0/amd64 Supported 5y plasma-widget-telepathy-contact/armhf Task kubuntu-active ptouch-driver/amd64 Task kubuntu-active ptouch-driver/amd64 Supported 18m kuiviewer/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kuiviewer/i386 Supported 5y libxxf86dga1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libxxf86dga1/armel Supported 18m python-egenix-mxstack/armel Supported 18m libgd2-xpm/powerpc Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop python-markupsafe/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-markupsafe/i386 Supported 5y myspell-he/i386 Supported 5y build-essential/i386 Build-Essential yes build-essential/i386 Supported 5y python-yaml/armel Task cloud-image, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-yaml/armel Supported 18m language-pack-kde-tr-base/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tr-base/amd64 Supported 5y apt-clone/amd64 Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live apt-clone/amd64 Supported 5y sata-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y dnstracer/i386 Supported 5y libcommons-collections-java-doc/amd64 Supported 18m libtidy-dev/amd64 Supported 18m squashfs-tools-dbg/amd64 Supported 18m update-notifier/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop update-notifier/amd64 Supported 5y apg/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb apg/armel Supported 18m libpng12-0/i386 Task minimal libpng12-0/i386 Supported 5y screensaver-default-images/amd64 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-gnome-ka/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ka/amd64 Supported 5y liblua5.1-0-dev/amd64 Supported 18m tk8.4-doc/i386 Supported 18m ptouch-driver/i386 Task kubuntu-active ptouch-driver/i386 Supported 18m libdb5.1-sql-dev/armel Supported 18m librados2/armel Task virt-host librados2/armel Supported 18m libidn11/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libidn11/amd64 Supported 5y python-ubuntuone-client/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-ubuntuone-client/i386 Supported 5y fonts-okolaks/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta python-setuptools/amd64 Supported 5y language-pack-kde-tr/amd64 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-tr/amd64 Supported 5y openoffice.org-help-el/armel Supported 18m language-pack-gnome-tt/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live diveintopython/armel Supported 18m myspell-it/amd64 Supported 5y gir1.2-totem-plparser-1.0/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop gir1.2-totem-plparser-1.0/i386 Supported 5y librhythmbox-core5/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb librhythmbox-core5/amd64 Supported 5y archdetect/i386 Supported 5y texlive-lang-dutch/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb texlive-lang-dutch/amd64 Supported 5y openoffice.org-kde/i386 Supported 18m konsole/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde konsole/armel Supported 18m libcupscgi1/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcupscgi1/i386 Supported 5y libmetacity-dev/amd64 Supported 18m libxaw7-dbg/armel Supported 18m python-kombu-doc/armel Supported 18m adduser/powerpc Task minimal libclass-accessor-perl/armhf Task cloud-image deja-dup/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgssdp-1.0-dev/armel Supported 18m libheartbeat2/armel Supported 18m libirman-dev/i386 Supported 18m libxext6-dbg/i386 Supported 18m python-imaging-tk/amd64 Supported 18m libsp1c2/amd64 Supported 18m iputils-tracepath/armhf Task standard, kubuntu-active python-gst0.10-dbg/armel Supported 18m yapps2/armel Supported 18m libreoffice-help-da/i386 Supported 5y language-pack-gnome-te/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-te/armel Supported 18m libcurl3/armhf Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb irda-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/armel Supported 18m libical-dbg/armel Supported 18m aptitude-dbg/amd64 Supported 18m vorbis-tools/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libnumber-compare-perl/amd64 Supported 18m libdconf-dev/armel Supported 18m ubuntu-sso-client/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop ubuntu-sso-client/amd64 Supported 5y gnome-accessibility-themes/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gnome-accessibility-themes/i386 Supported 5y libedataserverui-3.0-1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libedataserverui-3.0-1/i386 Supported 5y dnsutils/armhf Task standard, kubuntu-active liborc-0.4-dev/amd64 Supported 18m unity-asset-pool/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-asset-pool/armel Supported 18m language-pack-ky-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ky-base/armel Supported 18m libhttp-negotiate-perl/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libmono-cecil-private-cil/amd64 Supported 5y libgles1-mesa-dbg/armel Supported 18m kstars/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full python-talloc-dev/armel Supported 18m libwmf0.2-7/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libwmf0.2-7/amd64 Supported 5y iasl/amd64 Supported 18m ruby-session/armel Supported 18m cu/amd64 Supported 5y gir1.2-gnomekeyring-1.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gir1.2-gnomekeyring-1.0/armel Supported 18m gfortran-4.5-doc/armel Supported 18m language-pack-gnome-lo-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libept1.4.12/armel Task cloud-image, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libept1.4.12/armel Supported 18m sudo/armel Task minimal sudo/armel Supported 18m libxcb-randr0-dev/amd64 Supported 18m scsi-modules-3.2.0-23-virtual-di/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-tg/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tg/amd64 Supported 5y language-pack-kde-dv-base/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-dv-base/armel Supported 18m python-gdbm/armhf Task standard, kubuntu-active libmono-sharpzip2.84-cil/armel Supported 18m libraw1394-doc/amd64 Supported 18m ethdetect/amd64 Supported 5y gir1.2-gkbd-3.0/i386 Supported 18m language-pack-gnome-ga-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ga-base/armel Supported 18m language-pack-kde-de/i386 Task kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-de/i386 Supported 5y libavcodec-dev/i386 Supported 18m libboost-python1.46.1/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-graphics libboost-python1.46.1/i386 Supported 5y kbattleship/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde kbattleship/i386 Supported 5y python2.7-doc/amd64 Supported 18m jockey-gtk/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop puredata-core/powerpc Task ubuntustudio-generation ghostscript-dbg/armel Supported 18m ffmpeg-dbg/armel Supported 18m vim-runtime/armhf Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome openoffice.org-l10n-lv/armel Supported 18m thunderbird-locale-fi/i386 Supported 18m xscreensaver-gl/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libxvidcore4/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording libexttextcat-data/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-live, edubuntu-usb qt4-linguist-tools/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full qt4-linguist-tools/amd64 Supported 5y app-install-data-partner/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop app-install-data-partner/armel Supported 18m lsb-printing/armel Supported 18m libkdecore5/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome bridge-utils/amd64 Task virt-host, edubuntu-desktop-gnome bridge-utils/amd64 Supported 5y libsmokeqt4-dbg/armel Supported 18m libmemcachedprotocol0/amd64 Supported 5y firefox-locale-kk/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libclone-perl/amd64 Supported 5y libasyncns0/armhf Task virt-host, ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libglib2.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libglib2.0-cil/amd64 Supported 5y libunique-1.0-0/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libunique-1.0-0/amd64 Supported 5y texlive-base/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-kde-zh-hant/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gl-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gl-base/amd64 Supported 5y libpcap0.8-dev/amd64 Supported 18m libido-0.1-0/armel Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libido-0.1-0/armel Supported 18m python-sqlalchemy/amd64 Supported 5y libesmtp-dev/i386 Supported 18m gtk2-engines-murrine/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gtk2-engines-murrine/i386 Supported 5y edubuntu-live/armhf Task edubuntu-dvd-live openoffice.org-hyphenation-sl/armel Supported 18m gstreamer0.10-plugins-good-doc/i386 Supported 18m jfsutils-udeb/i386 Supported 5y libexpat1-dev/i386 Supported 5y libxkbfile1/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop gimp-dbg/i386 Supported 18m yorick/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome texlive-science-doc/amd64 Supported 5y libotr2/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop kde-telepathy-auth-handler/armel Task kubuntu-active caps/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins libxmu-headers/armel Supported 18m texlive-lang-cyrillic/powerpc Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libraw1394-dev/amd64 Supported 18m libio-multiplex-perl/armel Supported 18m language-pack-my-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live psmisc/armhf Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-django-south/i386 Supported 5y dbus-1-doc/amd64 Supported 18m libltdl-dev/armel Supported 18m db5.1-doc/i386 Supported 18m unity-2d-shell/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-2d-shell/amd64 Supported 5y amb-plugins/armhf Task ubuntustudio-audio-plugins screen/amd64 Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome screen/amd64 Supported 5y language-pack-sq-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sq-base/armel Supported 18m language-pack-kde-eo/armhf Task edubuntu-dvd-live pgf/amd64 Task ubuntustudio-font-meta pgf/amd64 Supported 5y calligra-l10n-pl/amd64 Supported 18m python-apt-common/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master python-apt-common/armel Supported 18m gir1.2-cogl-1.0/armel Supported 18m tcl-dev/amd64 Supported 18m libglapi-mesa/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libglapi-mesa/armel Supported 18m thunderbird-locale-ga/armel Supported 18m erlang-odbc/amd64 Supported 5y python-all/armel Supported 18m racoon/armel Supported 18m libreoffice-l10n-tr/armel Supported 18m libqt4-dbus/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libppl-doc/i386 Supported 18m kwordquiz/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome kwordquiz/armel Supported 18m language-pack-kde-om/powerpc Task edubuntu-dvd-live libktorrent-dbg/armel Supported 18m libgvpr1/armel Supported 18m libatk-wrapper-java/armhf Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live, edubuntu-usb plasma-scriptengine-javascript/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome plasma-scriptengine-javascript/armel Supported 18m libisofs6/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libisofs6/i386 Supported 5y kdepim/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdepim/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ast/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ast/amd64 Supported 5y openoffice.org-l10n-pa-in/amd64 Supported 18m libreoffice-base-core/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-mn/i386 Supported 18m amarok-common/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde amarok-common/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-pl/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-pl/amd64 Supported 5y doc-linux-html/armel Supported 18m mythtv-theme-mythbuntu/i386 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libkcalutils4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libkcalutils4/amd64 Supported 5y libutouch-grail1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libutouch-grail1/armel Supported 18m postgresql-plpython-9.1/armel Supported 18m libfaac0/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libmono-system-management4.0-cil/amd64 Supported 18m language-pack-kde-be/powerpc Task edubuntu-dvd-live python-dev/amd64 Supported 5y glance/i386 Supported 5y libreoffice-base/amd64 Supported 5y language-pack-vi-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-vi-base/armel Supported 18m libreoffice-l10n-uz/i386 Supported 5y cyrus-sasl2-dbg/armel Supported 18m gsfonts-x11/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome gsfonts-x11/armel Supported 18m dpatch/armel Supported 18m libsmokeqtxmlpatterns4-3/i386 Supported 18m intltool-debian/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta intltool-debian/i386 Supported 5y libmodule-runtime-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libmodule-runtime-perl/amd64 Supported 18m libkpathsea-dev/i386 Supported 18m libllvm-3.0-ocaml-dev/armel Supported 18m language-pack-kde-kw-base/powerpc Task edubuntu-dvd-live plasma-desktop/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libpengine3/i386 Supported 18m language-pack-sr/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sr/amd64 Supported 5y language-pack-kde-it/armel Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live language-pack-kde-it/armel Supported 18m libmhash-dev/i386 Supported 18m gir1.2-unique-3.0/i386 Supported 18m splix/armel Task kubuntu-active splix/armel Supported 18m gnome-time-admin/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-pyao/i386 Supported 5y libmpcdec6/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-video language-pack-kde-tr-base/armhf Task edubuntu-dvd-live python-beautifulsoup/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libxcb-doc/i386 Supported 18m ubuntustudio-sounds/armhf Task ubuntustudio-desktop t1-oldslavic/powerpc Task ubuntustudio-font-meta language-pack-gnome-az-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-az-base/amd64 Supported 5y hunspell-tools/amd64 Supported 18m libgrip-dev/amd64 Supported 18m gcompris-sound-it/powerpc Task edubuntu-dvd-live amarok-help-it/armel Supported 18m libfolks-telepathy25/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libfolks-telepathy25/armel Supported 18m gimp-help-it/armel Task edubuntu-dvd-live gimp-help-it/armel Supported 18m qt3-dev-tools/armel Supported 18m python-egenix-mxbeebase/armel Supported 18m language-pack-sr-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-sr-base/amd64 Supported 5y enchant/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop enchant/i386 Supported 5y libcogl-pango-dev/amd64 Supported 18m reiserfsprogs/amd64 Task ubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live reiserfsprogs/amd64 Supported 5y language-pack-ug-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live kdegames-card-data-extra/armel Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdegames-card-data-extra/armel Supported 18m gthumb-data/i386 Task xubuntu-desktop libubuntuoneui-3.0-1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libubuntuoneui-3.0-1/amd64 Supported 5y cm-super-minimal/i386 Task ubuntustudio-font-meta language-pack-wae-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live powernap-common/armel Supported 18m libaugeas-ruby1.8/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-or/i386 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-or/i386 Supported 5y language-pack-gnome-nan/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libsmokeqtgui4-3/armel Supported 18m libruby1.8/armhf Task kubuntu-active ppp-modules-3.2.0-23-generic-di/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-tg-base/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-tg-base/amd64 Supported 5y libpstoedit0c2a/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libevent-2.0-5/i386 Task ubuntu-desktop, cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libevent-2.0-5/i386 Supported 5y libbonoboui2-common/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mklibs/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-ber/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live info/armhf Task standard, kubuntu-active cloud-utils/i386 Task cloud-image cloud-utils/i386 Supported 18m knode/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full knode/i386 Supported 5y python-yaml-dbg/armel Supported 18m libasn1-8-heimdal/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libasn1-8-heimdal/armel Supported 18m cloud-init/i386 Task cloud-image cloud-init/i386 Supported 18m libindicate-qt-dev/i386 Supported 18m libavahi-compat-libdnssd1/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libavahi-compat-libdnssd1/amd64 Supported 18m freeradius-utils/amd64 Supported 5y libxcb-render0-dev/armel Supported 18m language-pack-br/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-br/armel Supported 18m bluez/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libkasten1gui1/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libkasten1gui1/i386 Supported 5y libmono-system-core4.0-cil/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ksysguard/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde leafpad/armel Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libgstreamermm-0.10-2/i386 Task ubuntustudio-video libyaml-syck-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libyaml-syck-perl/armel Supported 18m marble-plugins/armhf Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome python-appindicator/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-appindicator/amd64 Supported 5y indicator-messages-gtk2/i386 Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop tuxtype/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome choqok/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full choqok/amd64 Supported 5y xubuntu-icon-theme/powerpc Task xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcurl3-nss/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, ubuntustudio-desktop libcurl3-nss/armel Supported 18m partman-btrfs/i386 Supported 5y language-pack-kde-nl-base/powerpc Task kubuntu-active-live, edubuntu-dvd-live linux-doc/i386 Supported 5y python-greenlet-dbg/armel Supported 18m texlive-lang-hebrew/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb gcalctool/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop defoma/armhf Task kubuntu-active libakonadi-kde4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libakonadi-kde4/amd64 Supported 5y mono-4.0-gac/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome mono-4.0-gac/amd64 Supported 5y libcap-dev/amd64 Supported 18m language-pack-kde-th/armhf Task edubuntu-dvd-live myspell-lv/amd64 Supported 5y ttf-oriya-fonts/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome ttf-oriya-fonts/amd64 Supported 5y language-selector-common/armel Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-live language-selector-common/armel Supported 18m language-pack-eo-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libgpod4-nogtk/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libgpod4-nogtk/armel Supported 18m openoffice.org-l10n-ro/amd64 Supported 18m texlive-pstricks/armhf Task ubuntustudio-font-meta apache2-mpm-prefork/armel Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master apache2-mpm-prefork/armel Supported 18m texlive-doc-ko/armel Supported 18m python/i386 Task minimal python/i386 Supported 5y language-pack-kde-ko/powerpc Task edubuntu-dvd-live kdepim-dev/i386 Supported 18m language-pack-gnome-mr-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libopenobex1/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop libopenobex1/armel Supported 18m gtk2-engines-oxygen/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde gtk2-engines-oxygen/armel Supported 18m calligra-l10n-ptbr/amd64 Supported 18m hyphen-ca/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-km/armel Supported 18m language-pack-gnome-sk-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-sk-base/armel Supported 18m iputils-tracepath/powerpc Task standard, kubuntu-active libxft-dev/amd64 Supported 5y clamav-dbg/armel Supported 18m libpam-modules/i386 Task minimal libpam-modules/i386 Supported 5y partman-jfs/armel Supported 18m libmono-system-data2.0-cil/armel Supported 18m at/armhf Task standard, kubuntu-active ibus-table-cangjie-big/armel Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-cangjie-big/armel Supported 18m libyaml-syck-perl/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libyaml-syck-perl/amd64 Supported 5y libburn-dev/amd64 Supported 18m ttf-unfonts-core/powerpc Task ubuntustudio-desktop libreadline6-dev/armel Supported 18m libcommons-net2-java/armel Supported 18m language-pack-kde-sr-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-sr-base/i386 Supported 5y libxcursor1-udeb/i386 Supported 18m libmono-i18n-mideast4.0-cil/amd64 Supported 18m ubuntu-system-service/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb ubuntu-system-service/armel Supported 18m libxml-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master indicator-messages/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libotf-dev/i386 Supported 18m libpqxx-3.1/armel Supported 18m libtokyocabinet-dbg/i386 Supported 18m ocfs2console/i386 Supported 5y libglade2-dev/i386 Supported 18m aspell-en/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop aspell-en/armel Supported 18m language-pack-ve/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-ve/i386 Supported 5y postgresql-client-9.1/powerpc Task postgresql-server libreoffice-l10n-gl/armel Supported 18m indicator-status-provider-mc5/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop indicator-status-provider-mc5/amd64 Supported 5y libvte-2.90-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvte-2.90-common/amd64 Supported 5y sata-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/i386 Supported 5y libaio1-udeb/amd64 Supported 5y nvidia-current/i386 Supported 5y libreoffice-l10n-nr/armel Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libreoffice-l10n-nr/armel Supported 18m gcompris-sound-br/i386 Task edubuntu-dvd-live libxmu6/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-hsb/powerpc Task edubuntu-dvd-live ubiquity-slideshow-xubuntu/powerpc Task xubuntu-live hunspell-da/amd64 Supported 5y firefox-branding/amd64 Supported 5y python-mako/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb virtuoso-minimal/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome virtuoso-minimal/amd64 Supported 5y libmalaga7/armel Supported 18m libmodule-signature-perl/amd64 Supported 18m libgnome2-common/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-audio-plugins libgnome2-common/armel Supported 18m vim-gnome/i386 Supported 5y hydrogen/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libgudev-1.0-0/armel Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libgudev-1.0-0/armel Supported 18m libqt4-designer/armel Task ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libqt4-designer/armel Supported 18m openoffice.org-officebean/i386 Supported 18m libtest-differences-perl/i386 Supported 18m dict-moby-thesaurus/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full dict-moby-thesaurus/amd64 Supported 5y ibus-table-cangjie-big/amd64 Task ubuntu-usb, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb ibus-table-cangjie-big/amd64 Supported 5y libaprutil1-ldap/armel Task lamp-server, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libaprutil1-ldap/armel Supported 18m language-pack-bs/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkblog4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libkblog4/amd64 Supported 5y libssl1.0.0/armel Task minimal libssl1.0.0/armel Supported 18m libspnav0/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active libspnav0/amd64 Supported 5y libgnome-menu-3-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop python-pycurl-dbg/amd64 Supported 18m libevent-dbg/i386 Supported 18m ibus/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xkb-data-i18n/amd64 Supported 18m libreoffice-l10n-ku/armel Supported 18m libkcddb-dev/amd64 Supported 18m myspell-sw/armel Supported 18m language-pack-pa/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ha-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live nxproxy/i386 Task edubuntu-desktop-gnome blender/powerpc Task ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libdaemon0/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libdaemon0/i386 Supported 5y language-pack-sd-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libebook-1.2-12/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libebook-1.2-12/armel Supported 18m libxml-dom-perl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libxml-dom-perl/armel Supported 18m bash-completion/amd64 Task standard, kubuntu-active bash-completion/amd64 Supported 5y ttf-opensymbol/armhf Task ubuntustudio-desktop, ubuntustudio-font-meta python-xappy/i386 Supported 5y libchewing3-dev/amd64 Supported 18m libwsdl4j-java/i386 Supported 18m libksignalplotter4/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde gcompris-sound-fi/amd64 Task edubuntu-dvd-live argyll/powerpc Task ubuntustudio-graphics popularity-contest/amd64 Task standard, kubuntu-active popularity-contest/amd64 Supported 5y libssl1.0.0/powerpc Task minimal libqapt-runtime/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libqapt-runtime/armel Supported 18m libkonq5abi1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkonq5abi1/i386 Supported 5y texlive-lang-all/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libmono-messaging-rabbitmq4.0-cil/amd64 Supported 18m ttf-dejavu-core/i386 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-dejavu-core/i386 Supported 5y language-pack-kde-hr-base/armhf Task edubuntu-dvd-live kde-l10n-hi/armel Supported 18m libssh-4/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde libssh-4/armel Supported 18m gnome-panel/armel Task edubuntu-desktop-gnome ttf-staypuft/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta libtelepathy-glib0/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libtelepathy-glib0/amd64 Supported 5y libmono-security4.0-cil/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libprotoc-dev/i386 Supported 18m libshadow-ruby1.8/armel Supported 18m openoffice.org-help-it/i386 Supported 18m language-pack-gnome-shs/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs/i386 Supported 5y libnepomuk4/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libnepomuk4/armel Supported 18m language-pack-mr/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mr/armel Supported 18m ttf-sil-gentium-basic/i386 Supported 18m apparmor-utils/i386 Supported 18m libexo-common/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop gnome-media/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb gnome-media/i386 Supported 5y libcairo2/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libcairo2/amd64 Supported 5y libkrossui4/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full, kubuntu-active libkrossui4/amd64 Supported 5y ethtool/i386 Supported 5y libqt4-webkit-dbg/amd64 Supported 18m chkrootkit/i386 Supported 5y libjte-dev/amd64 Supported 18m language-pack-gnome-shs-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-shs-base/armel Supported 18m python3-gdbm/i386 Supported 18m language-pack-te/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-te/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-xh/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, xubuntu-live, lubuntu-live language-pack-gnome-xh/armel Supported 18m python-twisted-words/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording libpng12-dev/armel Supported 18m libibus-qt-dev/amd64 Supported 18m libconfig++8-dev/amd64 Supported 18m libmdbsql2/i386 Supported 5y nic-shared-modules-3.2.0-23-generic-pae-di/amd64 Supported 5y libqtscript4-network/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde, ubuntustudio-generation libqtscript4-network/armel Supported 18m indi-dbg/armel Supported 18m yapps2/i386 Supported 18m fonts-thai-tlwg/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop ttf-tuffy/powerpc Task ubuntustudio-font-meta python-django-horizon/armel Supported 18m libglibmm-2.4-doc/i386 Supported 18m language-pack-gnome-li-base/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ar-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ar-base/i386 Supported 5y python3-pkg-resources/i386 Supported 5y partitionmanager/powerpc Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde openoffice.org-l10n-ku/armel Supported 18m libxi6-dbg/amd64 Supported 18m libclass-methodmaker-perl/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master openoffice.org-l10n-ka/i386 Supported 18m language-pack-hsb/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-hsb/amd64 Supported 5y libdebian-installer4/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live gbrainy/amd64 Task edubuntu-desktop-gnome gcompris-sound-he/armel Task edubuntu-dvd-live eximon4/i386 Supported 18m gir1.2-atspi-2.0/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop gir1.2-atspi-2.0/armel Supported 18m libsasl2-2/amd64 Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libsasl2-2/amd64 Supported 5y libcdio-cdda1/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcdio-cdda1/i386 Supported 5y network-manager-dev/amd64 Supported 18m gcompris-sound-bg/armel Task edubuntu-dvd-live libmatroska5/amd64 Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master libledit-ocaml-dev/amd64 Supported 18m kuiviewer/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kuiviewer/amd64 Supported 5y libalgorithm-diff-perl/powerpc Build-Essential yes xul-ext-ubufox/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop xul-ext-ubufox/armel Supported 18m thunderbird-locale-en-gb/amd64 Supported 18m mysql-client-core-5.5/armhf Task lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master ubuntu-defaults-builder/i386 Supported 5y myspell-uk/amd64 Supported 5y sensible-utils/i386 Task minimal sensible-utils/i386 Supported 5y libecal-1.2-10/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libecal-1.2-10/amd64 Supported 5y python3/armel Supported 18m tomcat6-examples/armhf Task tomcat-server language-pack-gnome-ti/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-ti/amd64 Supported 5y python-ogg/i386 Supported 5y libx11-data/powerpc Task standard, kubuntu-active, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master libunity-core-5.0-5/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libunity-core-5.0-5/amd64 Supported 5y wamerican-large/armel Supported 18m dictionaries-common/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop dictionaries-common/amd64 Supported 5y liblrm2/armel Supported 18m unity-services/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb unity-services/armel Supported 18m libexpat1/armel Task minimal libexpat1/armel Supported 18m libavutil-extra-51/powerpc Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording xfce4-power-manager/armhf Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-he/armel Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-he/armel Supported 18m icedtea-plugin/amd64 Task ubuntu-dvd-live, kubuntu-dvd-live, kubuntu-active-dvd-live icedtea-plugin/amd64 Supported 5y initramfs-tools-bin/powerpc Task minimal libweather-ion6/armhf Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde ffmpeg/powerpc Task ubuntustudio-video libftgl2/armhf Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-generation libhdhomerun1/armhf Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master php5-pgsql/armel Supported 18m lib32quadmath0-dbg/amd64 Supported 18m libfile-slurp-perl/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master gcompris-sound-ast/powerpc Task edubuntu-dvd-live libgcr-3-1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgcr-3-1/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-so-base/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-so-base/armel Supported 18m libboost-python-dev/armel Supported 18m libqt4-sql-odbc/powerpc Task kubuntu-full, kubuntu-active-full libgrantlee-core0/armel Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, edubuntu-desktop-kde libgrantlee-core0/armel Supported 18m aptdaemon-data/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop aptdaemon-data/armel Supported 18m language-pack-kde-sd/powerpc Task edubuntu-dvd-live libgtksourceview2.0-common/powerpc Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome liborc-0.4-0/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording python-ubuntuone-control-panel/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb python-ubuntuone-control-panel/armel Supported 18m firefox-locale-as/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libjmock-java/armel Supported 18m libdw1/amd64 Supported 5y libpango1.0-doc/amd64 Task ubuntu-usb, edubuntu-usb libpango1.0-doc/amd64 Supported 5y hardinfo/armhf Task lubuntu-desktop libvo-amrwbenc0/armhf Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-recording soprano-daemon/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome soprano-daemon/amd64 Supported 5y libmono-system-data4.0-cil/armel Supported 18m thunderbird-locale-ru/i386 Supported 18m winbind/i386 Task samba-server winbind/i386 Supported 5y hexter/powerpc Task ubuntustudio-audio-plugins wamerican-large/amd64 Supported 18m xubuntu-live-settings/amd64 Task xubuntu-live seahorse/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgnome-control-center1/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb libgnome-control-center1/amd64 Supported 5y language-pack-gnome-ko/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ko/amd64 Supported 5y wmctrl/armel Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master openoffice.org-l10n-za/amd64 Supported 18m gcompris-sound-de/amd64 Task edubuntu-dvd-live libstonithd1/i386 Supported 18m language-pack-gnome-gl-base/i386 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-gnome-gl-base/i386 Supported 5y language-pack-it/powerpc Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live libqgpgme1/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-full, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active-full, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libqgpgme1/i386 Supported 5y gfortran-4.6-doc/amd64 Supported 5y python-egenix-mx-base-dbg/armel Supported 18m libstax-java/armel Supported 18m bacula-server/amd64 Supported 5y language-pack-kde-rw/powerpc Task edubuntu-dvd-live lightdm-gtk-greeter/i386 Task xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libfontenc1/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop libapache2-mod-auth-pgsql/i386 Supported 5y opensp/armel Supported 18m bash-doc/amd64 Supported 18m language-pack-zu/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live libkrb5-dbg/i386 Supported 18m nova-api/armel Supported 18m dupload/armel Supported 18m gir1.2-ecalendar-1.2/amd64 Supported 18m language-pack-mi/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-mi/armel Supported 18m language-pack-gnome-ru/armel Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live language-pack-gnome-ru/armel Supported 18m language-pack-kde-hne-base/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-hne-base/i386 Supported 5y language-pack-kde-mg/powerpc Task edubuntu-dvd-live kamera-dbg/amd64 Supported 18m gobi-loader/amd64 Supported 5y libreoffice-l10n-cy/amd64 Supported 5y python-oops/amd64 Supported 5y apmd/armel Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop apmd/armel Supported 18m gnupg/powerpc Build-Essential yes gnupg/powerpc Task minimal nagios-nrpe-server/amd64 Supported 5y gtkmm-documentation/armel Supported 18m libcap2-bin/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libcap2-bin/amd64 Supported 5y libgcr-3-common/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop qt4-designer/i386 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full qt4-designer/i386 Supported 5y thunderbird-locale-ga-ie/amd64 Supported 18m libgtk2.0-0-udeb/amd64 Supported 18m libparse-debcontrol-perl/armel Supported 18m resource-agents-dev/i386 Supported 18m xfsprogs-udeb/amd64 Supported 5y libbluray1/powerpc Task mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-video, ubuntustudio-graphics libplist++1/amd64 Supported 18m smbfs/powerpc Task samba-server gcc/armhf Build-Essential yes gcc/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-desktop ri-li/i386 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libegl1-mesa-drivers/armhf Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, ubuntustudio-generation, ubuntustudio-video, ubuntustudio-audio-plugins, ubuntustudio-recording libmono-system2.0-cil/armel Supported 18m libvoikko1/armel Supported 18m diffstat/amd64 Supported 5y clock-setup/i386 Supported 5y libkdecorations4/amd64 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde libkdecorations4/amd64 Supported 5y ubiquity-casper/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, kubuntu-live, kubuntu-active-live, kubuntu-active-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live perl/amd64 Build-Essential yes perl/amd64 Task ubuntu-desktop, print-server, samba-server, cloud-image, ubuntu-usb, lamp-server, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop perl/amd64 Supported 5y libtotem-plparser-dbg/amd64 Supported 18m libgconf-2-4/amd64 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libgconf-2-4/amd64 Supported 5y fonts-oflb-euterpe/armel Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta python-uniconvertor-dbg/armel Supported 18m libxkbfile-dev/amd64 Supported 18m docbook-dsssl/armel Supported 18m gir1.2-colord-1.0/i386 Supported 18m libalgorithm-c3-perl/armel Supported 18m gir1.2-freedesktop/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, mythbuntu-frontend, mythbuntu-desktop, mythbuntu-backend-slave, mythbuntu-backend-master, mythbuntu-backend-master, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop libvdpau-dev/i386 Supported 18m libproxy0.4-cil/amd64 Supported 18m pcmciautils/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop pcmciautils/i386 Supported 5y language-pack-kde-aa/i386 Task edubuntu-dvd-live language-pack-kde-aa/i386 Supported 5y linux-generic-pae/armel Supported 18m kde-style-oxygen/i386 Task kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop-kde kde-style-oxygen/i386 Supported 5y tmux/powerpc Task cloud-image, ubuntu-usb, server, edubuntu-usb language-pack-af/amd64 Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live language-pack-af/amd64 Supported 5y xfce4-power-manager-data/i386 Task xubuntu-desktop, lubuntu-desktop, ubuntustudio-desktop python-twisted-lore/amd64 Task ubuntustudio-generation, ubuntustudio-recording python-twisted-lore/amd64 Supported 5y libsmokeqt4-dev/i386 Supported 18m fluid-soundfont-gm/amd64 Task ubuntustudio-generation onboard/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop bluez-alsa/i386 Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop bluez-alsa/i386 Supported 5y gir1.2-xkl-1.0/armhf Task ubuntu-live, ubuntu-usb-live, edubuntu-live, edubuntu-usb-live, xubuntu-live, mythbuntu-live, lubuntu-live, ubuntustudio-dvd-live libsoprano-dbg/amd64 Supported 18m fonts-tlwg-kinnari/powerpc Task ubuntu-desktop, ubuntu-usb, kubuntu-desktop, kubuntu-active-desktop, kubuntu-active, edubuntu-desktop, edubuntu-usb, xubuntu-desktop, lubuntu-core, ubuntustudio-desktop language-pack-kde-my/powerpc Task edubuntu-dvd-live libgettextpo0/armhf Task ubuntu-usb, edubuntu-usb, edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome, ubuntustudio-font-meta language-pack-pl-base/armhf Task ubuntu-usb-live, ubuntu-dvd-live, kubuntu-active-live, edubuntu-usb-live, edubuntu-dvd-live, lubuntu-live kdeaccessibility/amd64 Task kubuntu-full, kubuntu-active-full kdeaccessibility/amd64 Supported 5y libmono-corlib4.0-cil/amd64 Task edubuntu-desktop-kde, edubuntu-desktop-gnome libmono-corlib4.0-cil/amd64 Supported 5y openoffice.org-help-sl/amd64 Supported 18m python-pymongo/amd64 Supported 18m li